mdh.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 63
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Almqvist, Lena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Stability and change in engagement of young children with and without developmental delay2006Conference paper (Refereed)
 • 2.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Sjöman, Madeleine
  Jönköping university, Sweden.
  Golsäter, Marie
  Jönköping university, Sweden.
  Granlund, Mats
  Jönköping university, Sweden.
  Children's behavior problems as a predictor of staff implemented intervention in preschool and engagement outcomes.2014Conference paper (Refereed)
 • 3.
  Beckman, Kristian
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Aldrin Björkman, Pernilla
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Chefers upplevelse av gränslöst arbete i en säljorganisation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gränslöst arbete innebär en förskjutning av gränser mellan arbetsliv och privatliv och är en konsekvens av dagens teknik och möjligheter att kunna arbeta när som helst, var som helst. Syftet var att undersöka hur chefer i en säljorganisation upplevde gränslöst arbete, vilka psykologiska konsekvenser det medförde samt vilka strategier som användes för att hantera ett gränslöst arbete. Deltagarna bestod av tio chefer från en säljorganisation med höga krav på prestation, och de intervjuades genom en semistrukturerade intervjuer. Studien kom fram till att cheferna upplevde det gränslösa arbetet som något positivt och att det medförde stora möjligheter. Det kunde dock innebära negativa konsekvenser, som sömnsvårigheter och stress. Vidare visade studien att cheferna använde sig av integrering och segmentering i stor utsträckning för att hantera det gränslösa arbetet.

  Download full text (pdf)
  chefers_upplevelse_av_gränslöst_arbete_i_en_säljorganisation_fulltext
 • 4.
  Björck-Åkesson, Eva
  et al.
  Högskola för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping.
  Granlund, Mats
  Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping.
  Ibragimova, Nina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Svensk fältprövning av WHO:s Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder , version för barn och ungdom (ICF-CY).2006Report (Other academic)
 • 5.
  Blom, Tina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Abdali, Hanin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Relationen mellan användandet av Instagram och självkänsla2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ökningen av sociala nätverk medför enorm mängd information från olika källor. Att alltid vara uppkopplad på nätverken kan påverka individen negativt. En anledning till den ökade användningen kan tänkas vara en låg självkänsla. Det nya och snabbväxande nätverket Instagram i relation till individers självkänsla och hälsa är ännu outforskat. Studiens syfte är att undersöka relationen mellan självkänsla och användandet av Instagram. Skillnaden mellan mäns och kvinnors användande och självkänsla studeras också. 121 enkäter delades ut till svenska högskolestudenter. Självkänsla och hur Instagram integrerats i individens vardag mättes med en skala vardera. T-test visade att män rapporterar en högre självkänsla och att Instagram integrerat sig mindre i männens vardag jämfört med kvinnorna. ANOVA-analyser och post hoc-test visade tendenser på att exempelvis självkänslan var högre bland de som gjorde få uppdateringar jämfört med de som gjorde många uppdateringar. Riktningen på relationen mellan självkänsla och användande av Instagram skulle vara intressant att undersöka i framtida studier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Carlmark, Christofer
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Högskolestudenter och alkohol: Akademisk locus of control i förhållande till alkoholrelaterade studieproblem2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studenter är bland de som konsumerar mest alkohol i Sverige. Hög alkoholkonsumtion och extern akademisk locus of control (ALC) har liknande negativ effekter på studier. Denna studie undersökte relationen mellan alkoholkonsumtion, ALC och alkoholrelaterade studieproblem. 120 studenter, varav 91 var kvinnor, deltog genom att besvara en enkät bestående av The Academic Locus of Control Scale for College Students, the AUDIT Alcohol Consumption Questions och en egenkonstruerad skala som mätte alkoholrelaterade studieproblem. Data analyserades med en 2 (riskbruk/ickeriskbruk) x 2 (extern ALC/intern ALC) ANOVA för oberoende mätningar. Resultatet visade att hög alkoholkonsumtion var associerad med att studenter upplever fler olika alkoholrelaterade problem. Prediktionen om en interaktionseffekt mellan alkoholkonsumtion och ALC gick åt rätt håll men uppnådde inte statistisk signifikans. Resultatet gick åt samma håll som tidigare studier. Utveckling av skalan alkoholrelaterade studieproblem rekommenderas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Conzato, Robert
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Vilka motivationsfaktorer är det som ligger bakom toppsäljares framgång?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa motivationsstudie utfördes på åtta svenska toppsäljare och utgick i från Vallerands hierarkiska modell om inre och yttre motivation (1997) och även från Czikszentmihalyis teori om flow (1990). Syftet med studien var att ta reda på vilka motivationsfaktorer som förenar toppsäljare. Toppsäljarna intervjuades enskilt genom en semistrukturerad intervjuguide. En tematisk analys utfördes på utskrifterna från intervjuerna och analysen undersöktes utifrån tre huvudkategorier: inre motivation, yttre motivation, och flow. Resultatet visade att toppsäljarna hade en stark inre drivkraft att utvecklas, att nå egna mål och uppnå positiva känslotillstånd av själva utförandet. Den yttre motivationen skiljde sig mellan toppsäljarna, då vissa drevs mer av yttre stimuli såsom pengar och beröm än andra. Resultatet visade att toppsäljarnas drivs till största delen av inre motivationsfaktorer, då de var starkt framträdande hos samtliga. Det är därmed viktigt att skapa en arbetsmiljö- och situation som främjar säljarnas möjlighet att sätta egna mål och autonomi.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats_psykologi_toppsäljare
 • 8.
  Duske, Izabella
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nyberg, Malin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hälsa på arbetsplatsen: En kvantiativ studie med fokus på ledarskap och arbetsplats2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Edrenius, Robert
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Socialt stöd till arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom kommunal äldreomsorg2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Detta kan bidra till känsla av utanförskap och konkurrens med kommunens övriga professioner och deras förhållningssätt. Forskning visar även att behov av socialt stöd finns för att kunna förklara vad rehabiliterande förhållningssätt är men att socialt stöd för att förankra detta inte alltid finns i organisationerna. Syftet var att beskriva arbetsterapeuters och fysioterapeuters erfarenheter av socialt stöd från kommunen gällande rehabiliteringsinsatser till patienter inom äldreomsorg. Induktiv innehållsanalys där åtta intervjuer med arbetsterapeuter och fysioterapeuter utgjorde data. Analysen genererade två generiska kategorier och fem subkategorier. Generiska kategorin att ha ett ledningssystem beskrivs genom subkategorierna: Närvarande/ansvarstagande chef, stöttande chef samt rutiner och stödfunktioner. Den generiska kategorin teamarbete beskrivs genom subkategorierna: behov av rehabiliteringsteam samt behov av tvärprofessionella team. Starkast stöd verkar fås av arbetsterapeut- och fysioterapeutkollegor om möjlighet till detta ges av organisation och dess företrädare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Eklund, Jakob
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Andersson-Stråberg, Teresia
  Stockholm University.
  Hansen, Eric M.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  "Ive also experienced loss and fear": Effects of previous similar experience on empathy2009In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 50, no 1, p. 65-69Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although it is frequently argued that empathy is increased by similar experiences, this idea has rarely been tested. This study investigated the relationship between empathy and prior similar experience. Participants read four different stories and rated the degree of empathy they felt. They also reported the extent to which they had prior similar experience of the events in the stories. We found that these self-reports of prior similar experience increased empathy for the persons in the stories. Similar experience may be an important situational antecedent for feeling empathy for another person. Pointing out similarities among experiences may be a fruitful means of training empathy.

 • 11.
  Eklund, Liliane
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Ledarskapserfarenheter av multikulturella team i sex länder.: Potential att uppnå synergi.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Engberg, Miranda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Könsskillnader i socialt stöd: Att söka manligt respektive kvinnligt stöd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialt stöd är ett etablerat begrepp som har undersökts främst i relation till stressreduktion och hälsa. I denna undersökning är syftet att få kännedom om skillnader mellan män och kvinnor i socialt stöd, samt undersöka om det sociala stödet generellt söks från män eller kvinnor. Deltagarna bestod av 113 studenter från en högskola i Mellansverige, varvid 76.6 % var kvinnor. Data inhämtades med Berlin Social Support Scale, samt genom egenutformade frågor beträffande vilket kön människor generellt vänder sig till vid sökande av socialt stöd. Envägs variansanalys för oberoende respektive beroende mätningar användes som analysmetod. Män och kvinnor upplevde samt sökte socialt stöd i lika stor utsträckning. Kvinnor upplevde däremot ett högre behov av stöd än män. Både män och kvinnor vände generellt sig till kvinnor vid sökande av socialt stöd. Slutsatsen som drogs var att kvinnor i högre grad tillskrivs egenskaper som korrelerar positivt med socialt stöd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  The nonsense math effect2012In: Judgment and decision making, ISSN 1930-2975, E-ISSN 1930-2975, Vol. 7, no 6, p. 746-749Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Mathematics is a fundamental tool of research. Although potentially applicable in every discipline, the amount of training in mathematics that students typically receive varies greatly between different disciplines. In those disciplines where most researchers do not master mathematics, the use of mathematics may be held in too much awe. To demonstrate this I conducted an online experiment with 200 participants, all of which had experience of reading research reports anda postgraduate degree (in any subject). Participants were presented with the abstracts from two published papers (one inevolutionary anthropology and one in sociology). Based on these abstracts, participants were asked to judge the quality of the research. Either one or the other of the two abstracts was manipulated through the inclusion of an extra sentence taken from a completely unrelated paper and presenting an equation that made no sense in the context. The abstract that included the meaningless mathematics tended to be judged of higher quality. However, this "nonsense math effect" was not found among participants with degrees in mathematics, science, technology or medicine.

 • 14.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bailey, Drew
  Geary, David
  The grammar of approximating number pairs2010In: Memory & Cognition, ISSN 0090-502X, E-ISSN 1532-5946, Vol. 38, no 3, p. 333-343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the present article, we studied approximating pairs of numbers (a, b) that were used to estimate quantity in a single phrase ("two, three years ago"). Pollmann and Jansen (1996) found that only a few of the many possible pairs are actually used, suggesting an interaction between the ways in which people estimate quantity and their use of quantitative phrases in colloquial speech. They proposed a set of rules that describe which approximating pairs are used in Dutch phrases. We revisited this issue in an analysis of Swedish and American language corpora and in a series of three experiments in which Swedish and American adults rated the acceptability of various approximating pairs and created approximating pairs of their own in response to various estimation tasks. We found evidence for Pollmann and Jansen's rules in both Swedish and English phrases, but we also identified additional rules and substantial individual and cross-language variation. We will discuss implications for the origin of this loose "grammar" of approximating pairs.

 • 15.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lindskog, Marcus
  Uppsala universitet, Sweden.
  Encoding of Numerical Information in Memory: Magnitude or Nominal?2017In: Journal of Numerical Cognition, ISSN 2363-8761, Vol. 3, no 1, p. 58-76Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In studies of long-term memory of multi-digit numbers the leading digit tends to be recalled correctly more often than less significant digits, which has been interpreted as evidence for an analog magnitude encoding of the numbers. However, upon closer examination of data from one of these studies we found that the distribution of recall errors does not fit a model based on analog encoding. Rather, the data suggested an alternative hypothesis that each digit of a number is encoded separately in long-term memory, and that encoding of one or more digits sometimes fails due to insufficient attention in which case they are simply guessed when recall is requested, with no regard for the presented value. To test this hypothesis of nominal encoding with value-independent mistakes, we conducted two studies with a total of 1,080 adults who were asked to recall a single piece of numerical information that had been presented in a story they had read earlier. The information was a three-digit number, manipulated between subjects with respect to its value (between 193 and 975), format (Arabic digits or words), and what it counted (baseball caps or grains of sand). Results were consistent with our hypothesis. Further, the leading digit was recalled correctly more often than less significant digits when the number was presented in Arabic digits but not when the number was presented in words; our interpretation of this finding is that the latter format does not focus readers’ attention on the leading digit.

 • 16.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Simpson, Brent
  Univ of South Carolina.
  What do Americans know about inequality? It depends on how you ask them2012In: Judgment and decision making, ISSN 1930-2975, E-ISSN 1930-2975, Vol. 7, no 6, p. 741-745Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A recent survey of inequality (Norton and Ariely, Perspectives on Psychological Science, 6, 9–12) asked respondents to indicate what percent of the nation’s total wealth is—and should be—controlled by richer and poorer quintiles of the U.S. population. We show that such measures lead to powerful anchoring effects that account for the otherwise remarkable findings that respondents reported perceiving, and desiring, extremely low inequality in wealth. We show that the same anchoring effects occur in other domains, namely web page popularity and school teacher salaries. We introduce logically equivalent questions about average levels of inequality that lead to more accurate responses. Finally, when we made respondents aware of the logical connection between the two measures, the majority said that typical responses to the average measures, indicating higher levels of inequality, better reflected their actual perceptions and preferences than did typical responses to percent measures.

 • 17.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Strimling, Pontus
  Stockholm University.
  Biases for acquiring information individually rather than socially2009In: Journal of Evolutionary Psychology, ISSN 0737-4828, Vol. 7, no 4, p. 309-329Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We discuss theoretical and empirical arguments for a human bias to acquire information individually rather than socially. In particular, we argue that when other people can be observed, information collection is a public good and hence some of the individual variation in the choice between individual and social learning can be explained by variation in social value orientation. We conducted two experimental studies, based on the game Explore & Collect, to test the predictions that (1) socially and individually acquired information of equal objective value are treated differently, and (2) prosocial subjects tend to spend more effort than selfish subjects on individual acquiring of information. Both predictions were supported.

 • 18.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Stockholm University, Sweden.
  Strimling, Pontus
  Stockholm University, Sweden.
  Coultas, Julie
  Stockholm University, Sweden.
  Bidirectional associations between descriptive and injunctive norms2015In: Organizational Behavior and Human Decision Processes, ISSN 0749-5978, E-ISSN 1095-9920, Vol. 127, p. 59-69Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Modern research on social norms makes an important distinction between descriptive norms (how people commonly behave) and injunctive norms (what one is morally obligated to do). Here we propose that this distinction is far from clear in the cognition of social norms. In a first study, using the implicit association test, the concepts of "common" and "moral" were found to be strongly associated. Some implications of this automatic common-moral association were investigated in a subsequent series of experiments: Our participants tended to make explicit inferences from descriptive norms to injunctive norms and vice versa; they tended to mix up descriptive and injunctive concepts in recall tasks; and frequency information influenced participants' own moral judgments. We conclude by discussing how the common-moral association could play a role in the dynamics of social norms. 

  Download full text (pdf)
  Eriksson_Strimling_Coultas
 • 19.
  Eriksson Wallén, Johanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Motivation till ideellt arbete inom olika idrottsföreningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att undersöka vad som motiverar människor att arbeta ideellt inom idrottsföreningar med Self-Determination theory och Functional approach som grund, samt om det råder någon skillnad beroende på ålder och antal timmar människor lägger på sitt ideella engagemang, skickades en enkät ut till ideellt engagerade i fyra olika idrottsföreningar. Av de 125 deltagarnas resultat visade det sig att de yngre deltagarna i högre grad motiverades av karriärfunktion i Functional approach. Kontrollerad motivation från Self-Determination theory var vanligare bland dem som spenderade över tre timmar på det ideella arbetet. Gemensamt för deltagarna var att de i störst grad drevs av autonom motivation från Self-Determination theory, det vill säga den inre viljan att göra något. Detta tyder på att det var självutvecklande, egenvinnande motiv som motiverade denna studies deltagare till ideellt arbete.

  Download full text (pdf)
  Motivation till ideellt arbete inom olika idrottsföreningar
 • 20.
  Folkeson, Michaela
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sabaredzovic, Dalila
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rekryterares metoder för att motverka diskriminering och betydelsen av egna värderingar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diskriminering förekommer inom flera olika områden i samhället. Rekryterare befinner sig dagligen i situationer där diskriminering kan förekomma och har det huvudsakliga ansvaret för att motverka detta. Syftet med undersökningen var att få en förståelse över vilka metoder rekryterare använder sig av för att motverka diskriminering samt att få en inblick i hur rekryterare upplever att egna värderingar spelar in i rekryteringsarbetet. I studien genomfördes åtta kvalitativa individuella intervjuer med rekryterare på åtta olika rekryteringsföretag. Intervjuerna var halvstrukturerade och det insamlade materialet bearbetades med hjälp av en induktiv tematisk analysmetod. Resultatet visade att rekryterare i stor utsträckning använder sig av graderingssystem och personlighetstester för att motverka diskriminering. En del av rekryterarna använder dock inga metoder alls. Resultatet visade också att ingen av deltagarna i studien tror att det är möjligt att vara helt värderings- och fördomsfri i arbetet vilket visar att problematiken med diskriminering i rekryteringsprocesser måste belysas ytterligare.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats Michaela och Dalila
 • 21.
  Fredriksson, Michaela
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rekryterarens perspektiv: Hänsyn vid valet av kandidater2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Using gut instinct as assessment base in recruitment processes are considered outdated and research indicates that it results in discrimination and recruiting the wrong candidates. Instead competency-based recruitment should be used, to increase diversity. The aim was to study what recruiters consider are most important when choosing employees as well as what impact their gut instinct has in the selection. The perception of twelve recruiters has been analysed with qualitative content analysis. Results shows that different assessment bases are used and there’s a difference between industries. In some industries, personality and intelligence tests are used while other industries prefer presence or a fit into the team. Gut instinct has an impact on all recruitment processes and can lead to both discrimination and a good match between the person and the service, highly dependent on the recruiter’s experience in the profession. The assessment is more objective the more assessment bases used.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Funke, Emil
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Empati för män och kvinnor med symptom på utmattninssyndrom2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska kvinnor sjukskrivs oftare än män till följd av utmattningssyndrom och det sociala stödet har visat sig vara viktigt för återhämtningen. Studiens syfte var att undersöka effekten av högskolestudenters kön och tidigare akademiska prestationer på andra studenters allvarsuppfattningar av symptom och empatiska respons, när målpersonerna uppvisar symptom på utmattningssyndrom. En vinjettstudie med enkäter i fyra versioner genomfördes, där målpersoners kön och prestationer hade manipulerats. Två skalor för skattning av empati respektive allvarsuppfattning användes. Deltagarna var 84 (n män = 40, n kvinnor = 42, n annat = 2) högskolestudenter i åldrarna 20 - 40 år (M = 25.3, SD = 4.93). Resultatet visade att kvinnliga målpersoner väckte mer empati än manliga. Inga skillnader i allvarsuppfattning eller effekter av målpersoners tidigare prestationer kunde beläggas. Ytterligare forskning behövs för att se om effekten på empati finns i andra populationer som exempelvis yrkesverksamma, arbetsgivare eller anställda inom psykiatrin.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Gafurova, Dildora
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Arbetsprokrastinering: Har personlighetsfaktorer och arbetstillfredställelse någon betydelse?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Prokrastinering är en komplex process där både affektiva, kognitiva och beteendemässiga komponenter involveras. Prokrastinering är ett känt fenomen i arbetslivet.  Prevalensen är hög bland anställda, därför har fokus på fenomenet legat på just den populationen. Syfte är undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering och personlighetsfaktorer, samt prokrastinering och arbetstillfredsställelse hos anställda i Sverige. Deltagare var 98 anställda.  Deltagarna besvarade en enkät som bestod av Big Five Markers (BFM) skala, Pure procrastination scale (PPS) skala samt Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). Materialet analyserades med hjälp av Pearsson korrelationer och regressionsanalyser. Studien visade på att Neuroticism och Samvetsgrannhet har samband med prokrastinering, däremot Extraversion, Vänlighet samt Öppenhet inte hade något samband med prokrastinering. Arbetstillfredsställelse, kön och ålder visade ingen samband med prokrastinering. Slutsatsen är att bristen på självdisciplin leder till prokrastinering vilket orsakar stress och depression. Framtida forskning skulle vara intressant att undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering, bransch samt yrkeskategori. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Gustafsson, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Therese, Lange
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Kan föreställningen av att vara osårbar öka risken för att bli manipulerad?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att individer tenderar se sig själva mindre sårbara än genomsnittet, vilket gör att man utsätter sig själv för ett stort risktagande. Syftet med studien var att undersöka om de individer som ser sig mindre sårbara än andra är de som påverkas av reklam och manipulation. I undersökningen deltog 183 studenter, 122 kvinnor och 61 män. Tre olika mätinstrument kombinerades i en enkät. En reklamannons med tillhörande frågor, utarbetad i samarbete med en reklambyrå, ett instrument som mätte en individs Need for Cognition samt ett tredje för att mäta hur sårbar personen såg sig i jämförelse med genomsnittet. Våra hypoteser fick inte stöd men vi lyckades påvisa att det förekom en illusion av osårbarhet och en tredjepersoneffekt bland deltagarna. Förhoppningen är att framtida forskning lyckas ta fram ett mer effektivt mätinstrument som kan visa att illusionen av osårbarhet kan öka en individs manipulationsrisk.

  Download full text (pdf)
  CuppsatsMalinGustafssonochThereseLange
 • 25.
  Hallin, Kajsa
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Svensson, Josefine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Attityder gentemot psykisk ohälsa: Högskolestudenters uppfattningar om personer med psykisk ohälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stigmatisering av personer som lider av psykisk ohälsa förekommer i dagens samhälle och måste motverkas. Syftet var att undersöka om attityder gentemot personer med psykisk ohälsa skiljer sig åt inom olika utbildningar på högskolenivå. Frågeställningarna undersökte om kön, ålder, programtillhörighet (människo-inriktat, tekniskt), tidigare erfarenhet av kontakt med personer med psykisk ohälsa, tidigare kunskaper om psykisk ohälsa och studenternas eget psykiska mående bidrog till deras attityder. 113 studenter, varav 89 kvinnor svarade på en enkät med bakgrundsfrågor samt skalor som mäter generell hälsa, upplevd stress och inställning till personer med psykisk ohälsa. Det fanns ett signifikant samband som visade att ju äldre studenterna var desto mer negativ inställning till samhällsbaserade psykiatri hade de. För övrigt hittades inga signifikanta samband mellan attityder och övriga faktorer. Studien kunde gynnats av ett större urval, där tekniska och människo-inriktade utbildningar var lika representerade.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Hansen, Eric M.
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Kimble, Charles E.
  University of Dayton, OH, United States.
  Biers, David W.
  University of Dayton, OH, United States.
  Actors and observers: Divergent attributions of constrained unfriendly behavior.2001In: Social behavior and personality, ISSN 0301-2212, E-ISSN 1179-6391, Vol. 29, no 1, p. 87-104Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In light of previous attribution research, the authors investigated whether individuals make different causal inferences about their own, as opposed to other people's, constrained interpersonal behavior. Fifty-seven male and 59 female introductory psychology students were randomly assigned to act either friendly or unfriendly as they interacted with a same-sex confederate whose behavior was also contained. Participants assessed their own, and the confederates', behavior during the interaction and general dispositions. Consistent with previous research on the correspondence bias or fundamental attribution error, and the actor-observer bias, dispositional influences played a more prominent role in participants' attributions concerning the confederates' behavior than their own. Possible explanations for these findings are discussed, as are the implications of these findings on interpersonal relations.

 • 27.
  Holmström, Nathalie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Flöje, Frida
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Motiverande frågeställningar som medel att nå förbättrad sinnesstämning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka motivationshöjande frågeställningars eventuella koppling till det subjektiva välbefinnandet. Det var 47 deltagare i interventionsgruppen och 37 i jämförelsegruppen. Dessa fyllde i en självskattningsenkät, Mood adjectiv checklist scale, före och efter en 14 dagar lång interventionsperiod. Studiens motivationshöjande frågeställningar utformades med utgångspunkt i dels den positiva psykologin, som lägger fokus på att ta vara på det positiva hos människan, dels utifrån den kognitiva psykologin som menar att människan formas utifrån hennes tankesätt.  Resultatet visade att studiens motivationshöjande frågeställningar kan ha en viss positiv inverkan på sinnesstämning. Slutsatsen blev därför: att föra en inre dialog utifrån särskilt utformade frågeställningar kan öka det subjektiva välbefinnandet. Studiens resultat bidrar till teorin om att positiva psykologiövningar kan förbättra det subjektiva välbefinnandet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Ihrmark, Camilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hansen, Eric M.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Eklund, Jakob
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Stödberg, Rosa
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  "You are weeping for that which has been your delight": To experience and recover from grief2011In: Omega, ISSN 0030-2228, E-ISSN 1541-3764, Vol. 64, no 3, p. 223-239Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To explore how people experience grief and what factors are perceived as facilitating successful grief work, a survey was distributed to people who had completed a grief recovery course. The results showed that emotions, cognitions, physical expressions, and behaviors all characterize grief, but that emotions are the most central component. The course brought relief and was regarded most favorably by those having at least 1 year between the grief trigger event and participation in the course. Writing a letter in whichcourse participants express their feelings to the loss object was perceived as the most successful aspect of the course. The letter might help with grief recovery by bringing aspects that have not been dealt with into conscious awareness.

 • 29.
  Illi, Peter
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Påverkan av auktoritet: Berömmelse ingen faktor som övertygar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ikoniska auktoriteter är personer som tillskrivs sådan betydelse att de kommit att symbolisera delar eller aspekter av samhällslivet eller epoker i historien och som kan sägas ha haft ett betydande inflytande på samhället och kulturen. I studien undersöktesom ikoniska auktoriter påverkar oss mer eller annorlunda än andra källor. I ett experiment fick högskolestudenter uppdelade i fyra grupper läsa en text under hög elaboration om en psykologisk teori där variablerna ikonisk auktoritet och personligrelevans manipulerades. Deltagarna ombads sedan skatta vilken trovärdighet de ansåg att teorin hade. Studien ställde upp två hypoteser: att hög ikonisk aukto-ritet skulle öka den skattade trovärdigheten och personlig relevans minska den. Resultatet gav inte stöd åt någon av hypoteserna men en interaktionseffekt visade att texten vid låg personlig relevans uppfattades som mer trovärdig av de deltagare som exponerades för låg ikonisk auktoritet än de deltagare som exponerades för hög ikonisk auktoritet. Det föreslås att interaktionen beror på en backlash-effekt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Illi, Peter
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vinsten av att tro på andra verkligheter2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a time when traditional religions are declining, contemporary man increasingly turns to New Age magic and mysticism. So far, research has approached this phenomenon in correlational studies, demographic surveys, and analyses of experience narratives. In this explorative, inductive study, five women described the gains of their New Age faith. Concentrating leading statements in the dimensions value, belief related to non-belief, sources of knowledge, and ontology generated four factors: existential safety that protects against uncertainty through life and inhibits anxiety regarding life’s inevitable end; loftiness through insights and awareness that non-believers lack; anti-intellectualism emphasizing emotion and intuition at the expense of reason and logic; relativism that stipulates that truth is a matter of individual choice. A functional model illustrating how the factors relate to each other is discussed, as well as theoretical integration and suggestions for future research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Isaksson, Pontus
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Westerberg, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kommunikationens inverkan på prestation iett interkulturellt perspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ledaren har en avsevärd påverkan på medarbetarens prestationsförmåga ocharbetstillfredsställelse. Stöd är en kommunikationsaspekt som främjardelaktighet, tillfredställelse och prestationsutveckling för individen, menbidrar också till företagets lönsamhet. Första delstudien undersökersambandet mellan ledares kommunikationsförmåga och medarbetarnasprestationsförmåga. Data insamlad i interkulturellt, industriellt företag i sexländer, tre världsdelar (N=2568). Resultatet visar ett signifikant sambandmellan ledarens kommunikationsförmåga och medarbetares prestationsförmåga.Ifrågasätta predicerar medarbetarnas prestation i störstutsträckning i fem av sex länder. Att bli konstruktivt ifrågasatt av sin ledarebidrar till individuell prestationsutveckling. Delstudie två undersöker vilkenav ledarens kommunikationsaspekter som bäst predicerar medarbetarestillfredställelse med ledaren. Data insamlad i utbildningsväsendet ikommun, norra Sverige (N=119). Mätinstrumentet inkluderade LMX-7,samt items om frekvens och kvalitet. Resultat visar att Stöd predicerar engod utbytesrelation. Medarbetaren måste känna stöd från ledaren för attuppleva en god relation/kommunikation. Den viktigaste aspekten avkommunikationen är att stötta och ifrågasätta medarbetaren.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats_Pontus_Isaksson_Sofia_Westerberg
 • 32.
  Johansson Massaro, Teodor
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Haglund, Mattias
  Ett positivt perspektiv på ungdomsutveckling: Betydelsen av socialt stöd och välbefinnande för gymnasieelevers skolinsatser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Positiv psykologi har influerat studier om att leva det bra livet. Forskning om karaktärsstyrkor för att öka välbefinnande har tillsammans med betoningen på social kontext bidragit till insatser för att främja ungdomars utveckling. En viktig faktor i ungdomars utveckling har visats vara deras insatser i skolan. Insatsen i skolan på gymnasienivå kan ha ett stort inflytande på introduktionen till vuxenlivet. Studien undersökte vilka relationer som finns mellan ungdomars sociala stöd, välbefinnande och självskattade skolinsats. Detta skedde utifrån tre hypoteser och en frågeställning. I studien deltog 212 gymnasieelever genom att svara på en enkät som bestod av EPOCH Measure of Adolescent Well-Being, Multidimensional Scale of Percieved Social Support samt frågor för självskattad skolinsats. Materialet undersöktes med korrelationer, t-tester och två regressionsanalyser. Slutsatsen var att gymnasieelevers kön, välbefinnande och sociala stöd till olika grad har betydelse för den självskattade skolinsatsen. Ihärdighet visade sig vara den starkaste prediktoren för hur ungdomar skattar sina skolinsatser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Kull, Johanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. -.
  Högskoleutbildningens påverkan på arbetsminnets kapacitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsminnet är en viktig funktion för människans kognitiva förmåga. Tidigare forskning har visat det finns flera faktorer som kan påverka arbetsminnets kapacitet, ett exempel är inlärning. Den aktuella studien undersöker om om det finns ett samband med att studera på högskola och att förbättra sin arbetsminneskapacitet. I studien deltog 82 ekonomistuderanden varav 42 studeranden från andra terminen och 40 från sjätte terminen. Ett nätbaserat arbetsminnestest visade att det var en signifikant skillnad i arbetsminneskapaciteten (antalet ihågkomna ord) från andra till sjätte terminen. Det visade sig även att motivationen hade en tendens att vara högre att klara testet i sjätte terminen än i andra. Studien kan bidra till vidareforskning om en högre utbildnings effekt på olika faktorer som är förknippade med kognition.

  Download full text (pdf)
  Högskoleutbildningens påverkan på arbetsminnets kapacitet
 • 34.
  Lardner, Moa
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Persson, Caroline
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ”Utvecklingsmöjligheter är avgörande”: Intern employer branding och dess relation med organisationsidentifikation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intern employer branding är viktigt av flera anledningar, bland annat för att stärka medarbetares engagemang och arbetstrivsel. En indikator på att ett företag är måna om sina medarbetare kan vara om dessa identifierar sig med arbetsgivaren, något som också kan benämnas som organisationsidentifikation. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur upplevelsen av intern employer branding, inom företag som verkar inom bemanning och rekrytering, kan relateras till medarbetarnas upplevelse av organisationsidentifikation. En kvalitativ studie genomfördes där fem män och fem kvinnor deltog. Intervjumaterialet analyserades utifrån frågeställningarna och åtta teman plockades ut; balans mellan arbete och fritid, utvecklingsmöjligheter, förmåner, psykosocial arbetsmiljö, att se sig själv i ett större sammanhang, motivation och grupptillhörighet. Resultaten visar att genom att erbjuda medarbetare utvecklingsmöjligheter som intern employer branding-strategi, verkar detta främja organisationsidentifikation och motivation. En röd tråd genom denna studie är utvecklingsmöjligheter som går att koppla till både intern employer branding och organisationsidentifikation.

  Download (pdf)
  bilaga
 • 35.
  Legeryd, Anna-Karin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Aspergers syndrom hos unga: Resursskolor arbete med elevers styrkor och svagheter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Några av de mest fundamentala problemen för personer med Aspergers syndrom tycks vara svårigheter med att förstå saker i ett större perspektiv. Då främst sociala regler och att kunna sätta sig in i hur andra tänker. Deras styrkor kan istället vara ett specifikt specialintresse. Studien utgick från hur resursskolor ser på arbetet med dessa elevers styrkor och svagheter vilket tidigare forskning saknade. Syftet var därför att undersöka hur personal inom resursskolor tänker kring detta hos barn och ungdomar med diagnosen. Deltagarna intervjuades och bestod av åtta anställda på olika resursskolor, fyra män och fyra kvinnor. Med hjälp av innehållsanalys framkom två huvudteman som visade att deltagarna tänkte på elevernas styrkor i sitt arbete med dem. De hade en förståelse för svårigheterna men såg också till elevernas olikheter. Ett återkommande tema var att de inte ville att barnet skulle fastna i bilden av diagnosen vilket kunde leda till stigmatisering. 

 • 36.
  Linnman, Clas
  et al.
  Department of Psychology, Uppsala university.
  Appel, Lieuwe
  Uppsala Imanet AB, GE Healthcare, Uppsala.
  Furmark, Tomas
  Department of Psychology, Uppsala university.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Gordh, Torsten
  Laboratory of Pain Research, Department of Surgical Sciences, Division of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Uppsala University Hospital.
  Långström, Bengt
  Department of Biochemistry and Organic Chemistry, Uppsala University, Sweden g Neuropsychopharmacology Section, Faculty of Medicine, Imperial College, London, UK.
  Fredriksson, Mats
  Department of Psychology, Uppsala university.
  Ventromedial prefrontal neurokinin 1 receptor availability is reduced in chronic pain2010In: Pain, ISSN 0304-3959, E-ISSN 1872-6623, Vol. 149, no 1, p. 64-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Neurokinin 1 (NK1) receptors are involved in pain and anxiety behaviors in animals, but little is known about central alterations in this receptor system in human pain. With positron emission tomography, using a [11]-Carbon labeled NK1 receptor antagonist, we demonstrate attenuated NK1 receptor availability in frontal, insular and cingulate cortex, as well as the hippocampus, amygdala and the periaqueductal gray area in patients with chronic pain. The reduced availability was most pronounced in the ventromedial prefrontal cortex (vmPFC), where attenuations correlated to measures of fear and avoidance of movement. Further, vmPFC NK1 levels also displayed opposing influences in patients as compared to controls on regional cerebral blood flow in the anterior cingulate. We conclude that the central NK1 receptor system is altered in human chronic pain. The results suggest that NK1 receptors in the vmPFC modulate motor inhibition, and contribute to fear and avoidance of movement. (C) 2010 International Association for the Study of Pain. 

 • 37.
  Linnman, Clas
  et al.
  Department of Psychology, Uppsala University.
  Appel, Lieuwe
  Uppsala Imanet AB.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Frans, Örjan
  Uppsala Imanet AB.
  Engler, Henry
  Uppsala Imanet AB.
  Furmark, Tomas
  Uppsala Imanet AB.
  Gordh, Torsten
  Department of Surgical Science, Uppsala University.
  Långström, Bengt
  Uppsala Imanet AB.
  Fredriksson, Mats
  Department of Psychology, Upspala University.
  Chronic whiplash symptoms are related to altered regional cerebral blood flow in the resting state2009In: European Journal of Pain, ISSN 1090-3801, E-ISSN 1532-2149, Vol. 13, no 1, p. 65-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The neural pathogenic mechanisms involved in mediating chronic pain and whiplash associated disorders(WAD) after rear impact car collisions are largely unknown. This study’s first objective was to compareresting state regional cerebral blood flow (rCBF) by means of positron emission tomography with15O labelled water in 21 WAD patients with 18 healthy, pain-free controls. A second objective was toinvestigate the relations between brain areas with altered rCBF to pain experience, somatic symptoms,posttraumatic stress symptoms and personality traits in the patient group. Patients had heightened restingrCBF bilaterally in the posterior parahippocampal and the posterior cingulate gyri, in the right thalamusand the right medial prefrontal gyrus as well as lowered tempero-occipital blood flow comparedwith healthy controls. The altered rCBF in the patient group was correlated to neck disability ratings.We thus suggest an involvement of the posterior cingulate, parahippocampal and medial prefrontal gyriin WAD and speculate that alterations in the resting state are linked to an increased self-relevant evaluationof pain and stress.

 • 38.
  Lundström, Anton
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Andersson, Hugo
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nyckeln till self-efficacy: Beslutsfrihet, stress från föräldrar och optimism under sena tonåren2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Bandura (1997) är self-efficacy tron på den egna förmågan att slutföra uppgifter och nå mål. Denna studie undersökte sambandet mellan upplevd beslutsfrihet under sena tonåren, upplevd stress från föräldrar under sena tonåren, upplevd optimism under sena tonåren och self-efficacy. Stickprovet på 133 studenter, varav 35 män och två av okänt kön skattade sina upplevelser och self-efficacy. En multipel hierarkisk regressionsanalys visade att self-efficacy korrelerade positivt med både beslutsfrihet och optimism vilket gav stöd för hypotes 1 och 3. Variationen i de oberoende variablerna och kontrollvariablerna kunde förklara 12% av variationen i self-efficacy. Sambandet mellan hög self-efficacy och hög upplevd grad av beslutsfrihet under sena tonåren förklarades som socialt stöd i form av tillit från föräldrarna. Sambandet mellan self-efficacy och upplevd grad av optimism under sena tonåren förklarades som att optimism ökar prestationen och chansen för framgångar. Studien föreslog att föräldrar bör ge sina tonåringar beslutsfrihet för att stärka self-efficacy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Luthardt, Felix
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Telefonsamtalets betydelse i rekryteringsprocessen: Rekryterarens upplevelse av telefonsamtalet från en kandidat2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En rekrytering påverkas främst utifrån kandidatens intryck, presentation och arbetserfarenhet, där rekryteraren bildar sig en uppfattning vid en intervju. Telefonsamtalets påverkan på rekryteringsprocessen är intressant då kandidaten har en möjlighet att sticka ut från mängden. Hur stor påverkan är beroende på rekryterarens uppmärksamhet, kandidatens förberedelse och vilken personlighet som förmedlas i samtalet. Forskning visar att personligheten extraversion korrelerar positivt till kandidatens prestation i arbetslivet. Syftet med denna studie var att ta reda på telefonsamtalets betydelse i rekryteringsprocessen. Sex rekryterare gav sin syn på telefonsamtalet och dess betydelse. Materialet analyserades med hjälp av en abduktiv process inspirerad av grundad teori. Resultatet visade att rekryterarnas åsikter skiljde sig åt beroende på utgångspunkt och enskilt telefonsamtal. Kandidater som förberett sig, funderat varför de ska ringa samt genomfört ett samtal som gett en positiv bild, kan påverka rekryteringsprocessen. Kandidatens förberedelse och samtalets syfte spelar därför störst roll i vilket avseende det påverkar rekryteringsprocessen.

  Download full text (pdf)
  Telefonsamtalets betydelse i rekryteringsprocessen
 • 40. Lönnqvist, Beatrice
  et al.
  Thörnblom, Cecilia
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Fast anställning kan ge låg arbetsmotivation2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning pekar på att medarbetare bland annat motiveras av balans mellan insats och belöning, förväntningar som är förenliga med organisationens visioner och instrumentell motivation. Åsikterna i forskningen skiljer sig åt i hur anställningsform påverkar graden av arbetstillfredsställelse. Syftet med studien var att, genom en kvantitativ metod, undersöka graden av arbetsmotivation hos lagermedarbetare. Detta utifrån Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer. På platsen för studien hade sjukfrånvaron de senare åren ökat och organisationen var under en implementeringsfas av Lean production. Vidare diskuteras kring anställningsvillkors betydelse för motivation. Resultatet i studien visade att motivationen var högst bland de yngre medarbetarna som var tillfälligt anställda. Genom de öppna frågorna i enkäten framkom att arbetstiderna var en besvärande faktor på arbetsplatsen och att arbetskamrater ansågs som en positiv faktor. Organisationen AB bör öka dess autonomi över arbetstider och bör visa på utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. 

  Download full text (pdf)
  Fast anställning kan ge låg arbetsmotivation
 • 41.
  Mobaraki, Mehrnoush
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lundqvist, Charlotte
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vad som skapar engagemang respektive oengagemang hos ledare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Engagemang respektive oengagemang på arbetsplatsen har en essentiell betydelse för både individer och organisationer. Studiens syfte var att ta reda på vad som skapar engagemang respektive oengagemang hos ledare utifrån Kahns (1990) definition kring engagemang och tre psykologiska tillstånd; psykologisk meningsfullhet, psykologisk trygghet och psykologisk närvaro. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med ledare från olika branscher. En tematisk analys identifierade 13 teman som var associerade med engagemang och åtta för oengagemang. Studiens resultat visade att det viktiga för ledares engagemang var att ha ett arbete där de skapade värde, som innebar utveckling samt hade ett gott samarbete i det egna teamet. Oengagemang upplevdes när arbetet var enformigt och ostimulerande. Resultatet ger en god förståelse kring hur engagemang respektive oengagemang skapas hos ledare. Tips för framtida studier är att jämföra ledare i olika branscher, som den offentliga respektive privata sektorn, för att se om innebörden kring engagemang respektive oengagemang är densamma där.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Mohammadi, Sargul
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Västerås/ Eskilstuna.
  Mustonen, Saara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Västerås/ Eskilstuna.
  Vad ångrar man mest- Sakersom man har gjort eller inte har gjort?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människor upplever ånger dagligen, och beroende på vilka beslut som fattas kan vissa beslut ångras mer än andra. Därför undersöktes skillnader i typer av ånger med hjälp av webbenkäter som delades via Facebooks PM funktion. 80 deltagare ingick där de fick beskriva två saker som de ångrade mest att de hade gjort samt två saker som de ångrade mest att de inte hade gjort. Dessa skattades sedan på hur mycket de ångrade det samt hur pass viktigt/allvarligt de upplevde det. En signifikant skillnad upptäcktes där saker som de ångrade att de inte hade gjort skattades som viktigare/allvarligare än det som de ångrade att de hade gjort. Inom kategorierna kärlek/sex/äktenskap och familj/vänskap ångrade deltagarna mest saker som de hade gjort respektive inte hade gjort. De omkringliggande faktorerna kan vara det som påverkar upplevelsen av ånger oavsett om det är pågrund av en handling eller icke-handling.

  Download full text (pdf)
  Vad ångrar man mest- saker som man har gjort eller inte har gjort
 • 43.
  Molin, Jessica
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Limbäck, Linea
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Attityd till individuell lönesättning: Har self-efficacy och självskattad prestationsnivå en inverkan?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom den offentliga sektorn har individuell lönesättning blivit ett vanligare tillvägagångsätt för att öka anställdas prestationsnivå. Även tro på den egna förmågan har en betydande roll för hur arbetsgivare bör hantera sin anställda vid lönesättning. Personer med hög self-efficacy söker sig till arbetsplatser med individuell lönesättning i högre grad än anställda med låg self-efficacy. Studiens syfte var att undersöka anställda inom den offentliga sektorns attityd till individuell lönesättning utifrån grad av self-efficacy och självskattad prestationsnivå. 174 anställda i åldrarna 19-68 tillfrågades om att delta i studien. Enkäten bestod av påståenden om attityd till individuell lönesättning, arbetsrelaterad self-efficacy och självskattad prestationsnivå. Resultatet visa på ett signifikant samband mellan attityd till individuell lönesättning och self-efficacy samt en tendens till ett positivt samband mellan attityd till individuell lönesättning och prestation. Slutsatsen blev att anställda med högre self-efficacy har en mer positiv attityd till individuell lönesättning men att det krävs mer forskning inom ämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Mätlik, Sofia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Karlsson, Emilia
  Upplevelsen av besked vid varsel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varsel på arbetsplats är en förvarning om eventuell uppsägning. Syftet var att undersöka de gemensamma komponenter personer som blivit varslade upplevt med 3 frågeställningar. Tretton semistrukturerade intervjuer genomfördes med 8 kvinnor och 5 män i åldern 27-69 år från olika stora städer i Sverige. Resultatet av en tematisk analys av intervjuerna gav fem teman: ekonomins påverkan, funderingar inför framtiden, arbetsplatsens betydelse, individens anställbarhet och social trygghet.  Resultatet visade också att beroende på vart respondenterna var i livet och vilka förutsättningar de hade tog de varsel på olika sätt. I det stora hela såg de flesta positivt på händelserna i efterhand. Diskussionen tog upp skillnaderna mellan ålder och hur stor betydelse ekonomin har för personerna.  Förslag inför framtida forskning är till för att arbetsgivare ska kunna förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos sina anställda vid varsel. Större undersökningar borde göras för att fylla luckorna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Nyström, Sara
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Vilka faktorer är bidragande orsak till miljöengagemang?2008Student thesis
  Abstract [sv]

  Även om forskning i miljöområdet och forskning i psykologi har kommit långt saknas det forskningsansatser som förenar de två. Ambitionen med uppsatsen är att förena miljöområdet och psykologi genom att undersöka vilka faktorer som är bidragande orsak till miljöengagemang. Deltagarna var 91 studenter som svarade på en enkät där miljöengagemang studerades. Resultatet visade att det fanns ett signifikant samband mellan att tycka människor i världen var viktiga och ha ett miljöengagemang. Det fanns även ett positivt samband mellan om närstående var miljömedvetna och om deltagaren var det samt ett positivt samband mellan miljömedvetenhet i teorin och praktiken.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Olofsson, Ann Ellinor
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Rehn, Linda
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Relation mellan optimism, self-efficacy och självskattat hälsotillstånd hos kvinnor och män2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare empirisk forskning förevisade samband mellan optimism och hälsa, likaså mellan self-efficacy och hälsa. Föreliggande undersöknings syfte var att utifrån könsskillnader mellan kvinnor och män undersöka hur op­timism och self-efficacy samverkar med deras självskattade hälsotillstånd. Deltagarna var 190 högskolestudenter, varav 113 kvinnor, i Mellansverige. Statis­tisk analys utfördes genom t-test, multipel linjär regressionsanalys och jämförelse mellan korrelationskoefficienter. Mätinstrumenten Life Orientation Test–Revised, General Health Questionnaire och General Self-efficacy Scale, samt ett påstående om fysisk hälsa användes. Resul­taten uppvisade samband mellan optimism och hälsotillstånd, likaså mellan self-efficacy och hälsotillstånd. Även samband mellan optimism och self-efficacy påvisades. Enbart i sambandet mellan generell self-efficacy och fysisk hälsa kunde könsskillnad presenteras där män påvisades inneha star­kare samband. Optimismens och self-efficacyns betydelse för hälso­tillståndet diskuterades. Fortsatt forskning kan bl a undersöka ytterligare variablers relation i föreliggande undersöknings samband. Detta då den för­klarade variansen i sambanden var låg. Därmed finns belägg för att ytterligare variabler inverkar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Olsson, Emelie
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Det goda ledarskapet: Medarbetares värderingar av positiva ledaregenskaper2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien bygger på Implicit Leadership Theory, tidigare studiers noterade 

  ledaregenskaper samt egenskaper noterade i denna studie värderade från ett 

  medarbetarperspektiv. Implicit Leadership Theory bygger på hur ledarskap 

  konstrueras av medarbetaren. Deltagare var åtta medarbetare varav tre män. 

  Kvalitativa intervjuer utfördes. Syftet konkretiserades utav önskvärda 

  ledaregenskaper, studiens gemensamma egenskaper och egenskaper 

  överrensstämmande med tidigare studier samt teori. De upplevda egenskaperna 

  delades upp i kategorier som beskrev de önskvärda egenskaperna. Kategorierna 

  var: kommunikativ förmåga, engagemang, kompetens, social kompetens, 

  gruppledaregenskaper samt målinriktad. Resultat visade att ledaregenskaper som 

  är gemensamma för upplevelsen av ett gott ledarskap var lyhördhet, engagemang, 

  att vara driven och att ha en vision. Slutsatsen var att det fanns likheter och 

  skillnader mellan tidigare studiers egenskaper och egenskaperna i denna studie. 

  Skillnader mellan tidigare studiers noterade egenskaper och denna studie var: 

  karisma, effektivitet, etiska värderingar, autonom och prestation. Studien bidrog 

  med att tydliggöra önskvärda ledaregenskaper utifrån ett medarbetarperspektiv.   

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Olsson, Lovisa
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jansson, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Betydelsen av självkänsla och självkontroll för studenters stressupplevelse2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  C uppsats
 • 49.
  Pettersson, Erik
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  N, N
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Har tilltro till och reglering av emotioner en betydelse för studenters välmående?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Rasoal, Chato
  et al.
  Linkoping University, Linkoping, Sweden,.
  Eklund, Jakob
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hansen, Eric M.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Toward a conceptualization of ethnocultural empathy2011In: The Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, ISSN 1933-5377, Vol. 5, no 1, p. 1-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although a number of theoretical frameworks have been developed in previous empathy research, the extent to which these frameworks consider cultural and ethnic aspects is limited. This literature study reviews the most influential frameworks of general and ethnocultural empathy. The core components of ethnocultural empathy are identified as well as factors facilitating empathy for persons from other cultures. Most notably, the realization that people in other cultures have similar worries and goals should facilitate ethnocultural empathy, in both informal and professional contexts. This analysis can provide useful insights and tools for practitioners working with patients and clients from cultures other than their own. © 2011 Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology.

12 1 - 50 of 63
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf