https://www.mdu.se/

mdu.sePublications
Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 263
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Caroline
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jonsson, Eleonor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Samband mellan genetiska faktorer och korsbandsruptur - en litteraturöversikt.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med främre korsbandsruptur utgör en stor patientgrupp för en idrottsverksam sjukgymnast. Skadan är även vanlig hos hundar . Då hund och människa har likartad knäanatomi var det intressant att inkludera båda i samma studie. Alla bakomliggande faktorer till främre korsbandsruptur är inte helt utredda i dagsläget och detta gör det svårt att optimera preventiva åtgärder. En faktor som börjat utredas på senare år är den genetiska, dock inte i någon större utbredning. Syftet med denna uppsats var att sammanställa det aktuella kunskapsläget gällande ett eventuellt samband mellan genetiska faktorer och korsbandsruptur hos människa och hund. Detta studerades i en litteraturstudie, där data framför allt samlades in via vårdvetenskapliga och medicinska databaser. De 15 inkluderade artiklarna analyserades systematiskt genom hela processen och bevisvärde samt evidensstyrka värderades. Resultatet visar att det finns tydliga tecken på ett samband mellan genetiska faktorer och korsbandsruptur för människor. För hundar finns inte något tydligt samband. De granskade studierna visade ej signifikanta samband. Då det saknas studier med högt bevisvärde hos både människa och hund kan inte en stark slutsats dras. Därför behövs vidare forskning för att kunna bekräfta eller utesluta sambandet mellan genetiska faktorer och korsbandsruptur.

 • 2.
  Adair, Brooke
  et al.
  Australian Catholic Univ, Ctr Disabil & Dev Res, Fitzroy, Vic, Australia..
  Ullenhag, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Rosenbaum, Peter
  McMaster Univ, Hamilton, ON, Canada..
  Granlund, Mats
  Jonkoping Univ, CHILD, SIDR, Sch Hlth Sci, Jonkoping, Sweden..
  Keen, Deb
  Griffith Univ, Autism Ctr Excellence, Mt Gravatt, Qld, Australia..
  Imms, Christine
  Australian Catholic Univ, Ctr Disabil & Dev Res, Fitzroy, Vic, Australia..
  Measures used to quantify participation in childhood disability and their alignment with the family of participation-related constructs: a systematic review2018In: Developmental Medicine & Child Neurology, ISSN 0012-1622, E-ISSN 1469-8749, Vol. 60, no 11, p. 1101-1116Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  AimWe aimed to identify measures used to assess the participation of disabled children and to map the measures' content to the family of participation-related constructs (fPRC) to inform future research and practice. MethodSix databases were searched to identify measures used to assess participation in health, psychology, and education research. Included studies involved children aged 0 to 18 years with a permanent impairment or developmental disability and reported use of a quantitative measure of participation. A second search sought relevant literature about each identified measure (including published manuals) to allow a comprehensive understanding of the measure. Measurement constructs of frequently reported measures were then mapped to the fPRC. ResultsFrom an initial yield of 32 767 articles, 578 reported one or more of 118 participation measures. Of these, 51 measures were reported in more than one article (our criterion) and were therefore eligible for mapping to the fPRC. Twenty-one measures quantified aspects of participation attendance, 10 quantified aspects of involvement as discrete scales, and four quantified attendance and involvement in a manner that could not be separated. InterpretationImproved understanding of participation and its related constructs is developing rapidly; thoughtful selection of measures in research is critical to further our knowledge base.

 • 3.
  Agnew, L.
  et al.
  University of Queensland, Brisbane, Australia .
  Johnston, V.
  University of Queensland, Brisbane, Australia .
  Ludvigsson, M. L.
  Linköping University, Linköping, Sweden; Rehab Väst, County Council of Östergötland, Sweden.
  Peterson, G.
  Linköping University, Linköping, Sweden; Linköping University, Linköping, Sweden.
  Overmeer, Thomas
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Johansson, G.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Peolsson, A.
  University of Queensland, Brisbane, Australia; Linköping University, Linköping, Sweden.
  Factors associated with work ability in patients with chronic whiplash-associated disorder grade II-III: A cross-sectional analysis2015In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 47, no 6, p. 546-551Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To investigate the factors related to self-perceived work ability in patients with chronic whiplash-associated disorder grades II-III. Design: Cross-sectional analysis. Patients: A total of 166 working age patients with chronic whiplash-associated disorder. Methods: A comprehensive survey collected data on work ability (using the Work Ability Index); demographic, psychosocial, personal, work- and condition-related factors. Forward, stepwise regression modelling was used to assess the factors related to work ability. Results: The proportion of patients in each work ability category were as follows: poor (12.7%); moderate (39.8%); good (38.5%); excellent (9%). Seven factors explained 65% (adjusted R2= 0.65, p < 0.01) of the variance in work ability. In descending order of strength of association, these factors are: greater neck disability due to pain; reduced self-rated health status and health-related quality of life; increased frequency of concentration problems; poor workplace satisfaction; lower self-efficacy for performing daily tasks; and greater work-related stress. Conclusion: Condition-specific and psychosocial factors are associated with self-perceived work ability of individuals with chronic whiplash-associated disorder.

 • 4.
  Ahlinder, Lovisa
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Widén, Emma
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Följsamhet till knäkontrollsträning hos kvinnliga fotbollsspelare i Västmanland: En kvantitativ enkätstudie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Främre korsbandsskador är en av de vanligaste och svåraste skadorna inom damfotboll. Det finns stark evidens för att skadeförebyggande knäkontrollsträning förebygger främre korsbandsskador om följsamheten till träningen är hög.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka kvinnliga fotbollsspelares följsamhet till knäkontrollsträning och om det finns ett samband mellan följsamhet och self-efficacy, upplevda fördelar, upplevda hinder, yttre påminnelser, upplevd sårbarhet samt upplevd allvarlighetsgrad. 

  Metod: En kvantitativ ansats med en icke-experimentell tvärsnittsdesign har använts för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Ett ändamålsenligt urval har tillämpats och data samlades in genom en webbenkät där 73 besvarade enkäter inkom. En deskriptiv frekvensanalys och Spearman’s rangkorrelation användes för att analysera resultatet.

  Resultat: 58,9% av deltagarna utförde knäkontrollsträning >2 ggr/veckan och följer rekommendationerna för knäkontrollsträning. Det fanns ett lågt samband mellan knäkontrollsträning och upplevda hinder, self-efficacy och yttre påminnelser. Mellan resterande variabler, divisioner och knäkontrollsträning förelåg inget signifikant samband. 

  Slutsatser: Resultatet tyder på en högre följsamhet till knäkontrollsträning än vad tidigare studier påvisat, dock anses följsamheten fortfarande vara för låg. Resultatet visar även på inget eller lågt samband mellan knäkontrollsträning och de centrala begreppen i HBM. Vidare forskning bör göras på ett större antal deltagare, män och ur andra beteendemedicinska perspektiv. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Akhavan, Sharareh
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Aytar, Osman
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Bogg, Lennart
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Temaledare: Vård på lika villkor – Vad kan vi lära av Lärandeprojektet?2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 2, p. 103-106Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  alexandersson, jonathan
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  wiman, freddy
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  FYSIOTERAPEUTERS BESKRIVNING AV SITT ARBETE MED REHABILITERINGEN AV PATIENTER MED MEDIALA KOLLATERALLIGAMENT-SKADOR: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Injury to the Medial Collateral Ligament (MCL) are one of the most common knee injuries and mainly affect younger athletes. One of the physiotherapists' roles in rehabilitation is to look at the whole of the human being, which includes biomedical, psychological and social aspects, in order to ensure a good medical care. Purpose: To investigate how physiotherapists describe their work with rehabilitation of patients with MCL injuries. Method: The design of the study was a qualitative interview study, with an inductive approach. Data collected from six interviews of physiotherapists was analysed using a qualitative content analysis. An appropriate convenience sample was used in the selection of interviewees. Result / conclusion: The study's results consisted of four categories with two subcategories within each. The names of the categories were "Identifying need of and work with supporting biopsychosocial factors", "Adapting rehabilitation to the patient's possibilities regarding training and various activities", "Working with reducing fear, worry and increasing the patient’s confidence regarding their knees" and "Working with the patients' motivation". It was shown in the results that consideration was taken by the interviewees regarding the patient’s biomedical and psychosocial factors.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Alkenius, Amanda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Johansson, Josefin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Åldern tar ut sin rätt": En kvalitativ intervjustudie om äldre och fysisk aktivitet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  The older population is increasing in numbers. Several biopsychosocial factors are assumed to impact the older population’s physical activity level. The physiotherapist works with health promotion for older people primarily by promoting physical activity.

  Aim:

  From a biopsychosocial perspective describe factors that the older population living at home perceive as relevant to their physical activity level. Further to describe how the older population perceive that a physiotherapist can support their physical activity.

  Method:

  A qualitative, semi-structured interview study with an inductive approach was used. A purposive, convenience sampling resulted in five participants ≥80 years. The material was interpreted with qualitative content analysis and sorted into categories and subcategories.

  Result:

  Seven categories emerged for factors influencing the participant’s physical activity level: thoughts and feelings, tiredness/ weakness, bodily limitation, aging, physical environment, everyday demands and social environment. Four categories described how a physiotherapist can support the physical activity of the participants: motivate to physical activity, perform physical activity with a physiotherapist, give suggestions on physical activity and help to improve the physical functional capacity.

  Conclusion:

  The participant’s stories about factors influencing their physical activity level can be linked to the biopsychosocial paradigm. The participants had some difficulties describing how they perceived that a physiotherapist can support their physical activity, but several suggestions emerged. Future research should mainly focus on older people’s perception of how a physiotherapist can support physical activity.

  Download full text (pdf)
  "Åldern tar ut sin rätt"
 • 8.
  Andersson, Daniella
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Björk, Magnus
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fysioterapeuters beskrivning av sitt arbete med patienter med rörelserädsla: En kvalitativ intervjustudie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Chronic pain is assumed to affect every fifth person in Sweden and fear of movement is common. Fear of movement is complex and affects a person biomedically, psychologically and socially, why physiotherapist's should use a behavioral medicine approach. Research has shown that physiotherapist's have difficulty identifying psychosocial factors involved in fear of movement.

  Aim: To study how physiotherapist's describe their work with patients with fear of movement related to chronic pain.

  Method: A qualitative interview study was conducted. Seven physiotherapist's were recruited through a purposive convenience sample. Data was analyzed manifestly with an inductive approach.

  Result: The analysis resulted in five main categories: “Perception of distinguishing features and behaviors in patients with fear of movement”, “Essential prerequisites for successful work”, “Identify and create understanding of the patient's fear of movement”, “Strategies for changing thoughts and emotions related to movement” and “Circumstances that can make the work challenging or difficult”.

  Conclusion: A biopsychosocial and behavioral medicine approach was described to be used when working with these patients. The work was described as challenging for physiotherapist's to handle alone. Teamwork, clear goal setting and a good patient-therapist relationship were expressed to be important.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Ida
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Tyrbjörn, Emilia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "JAG VILL HÅLLA PÅ OCH JAG VET ATT JAG BEHÖVER DET FÖR MIN KOL”: En kvalitativ intervjustudie om fysisk aktivitet hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom under covid-19 pandemin och upplevd påverkan på livskvalitén2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: COPD is a progressive inflammatory disease that affects lung tissue and airways. A characteristic symptom is dyspnea that can lead to fear of effort. Most people do not meet the recommendations of physical activity. During 2020 the pressure on health careincreased, interventions reduced and amongst groups at most risk physical and mental illness has increased. Physiotherapist has an important part in finding strategies in maintaining physical activity, which can obstruct during a pandemic. 

  Aim: To examine how people with chronic obstructive pulmonary disease experience their opportunities to physical activity during the covid-19 pandemic and how they experience that affects their quality of life.

  Methods: Six semi-structured interviews with participants with COPD implemented which has been analyzed through a qualitative content analysis.

  Results: The analysis gave three categories. The results showed decreased levels of physical activity, deteriorating well-being and reduced social support.

  Conclusion: This study gave a possible explanation to what affects the opportunities to physical activity during covid-19. Reduced social support and increased anxiety/fear inrelation to physical activity was affected at the participants to maintain physical activity and experience of quality of life.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Ida
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Tyrbjörn, Emilia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ”JAG VILL HÅLLA PÅ OCH JAG VET ATT JAG BEHÖVER DET FÖR MIN KOL”: En kvalitativ intervjustudie om fysisk aktivitet hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom under covid-19 pandemin och upplevd påverkan på livskvalitén2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: KOL är en progressiv inflammatorisk sjukdom som påverkar lungvävnaden och luftvägarna. Ett karakteristiskt symtom är dyspné som kan leda till rädsla för ansträngning. De flesta uppnår inte rekommendationerna för fysisk aktivitet. Under 2020 ökade trycket på hälso-och sjukvården, insatser minskade och hos riskgrupper har fysisk och psykisk ohälsa ökat. Fysioterapeuter har en viktig roll att hitta strategier för att vidmakthålla fysisk aktivitet, vilket kan försvåras under en pandemi.

  Syfte: Att undersöka hur personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom upplever sina möjligheter till fysisk aktivitet under covid-19 pandemin och hur de upplever att detta påverkar deras livskvalité.

  Metod: Sex semistrukturerade intervjuer hos deltagare med KOL genomfördes som analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Dataanalysen gav tre kategorier. Resultatet visade upplevelser av minskad fysisk aktivitet, försämrat psykiskt välmående och minskat socialt stöd.

  Slutsats: Studien gav en möjlig förklaring till vad som påverkar möjligheterna till fysisk aktivitet under covid-19. Minskat socialt stöd och ökad oro/rädsla i relation till fysisk aktivitet påverkade vidmakthållandet av fysisk aktivitet och deltagarnas upplevda livskvalité.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson, Marita
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Utvärdering av multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta: En jämförande behandlingsstudie i primärvård2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt förekommande problem och bidrar till lidande för den det drabbar, samt för med sig stora kostnader för samhället. Multimodal rehabilitering (MMR) sker i team utifrån ett biopsykosocialt synsätt och är en lämplig rehabiliteringsform för personer med långvarig smärta. Detta betyder att förutom fysiologiska aspekter omfattar behandlingen kognitiva, psykologiska, beteendemässiga och arbetsrelaterade komponenter.

  Syfte: Att utvärdera effekten av MMR för patienter med långvarig smärta inom primärvård avseende upplevd aktivitetsbegränsning, self-efficacy, samt sömnkvalitet.

  Metod: Studien hade en jämförande kvasiexperimentell design. Redan insamlad data via självskattningsformulär från 50 patienter analyserades efter MMR jämfört med före. De mätinstrument som användes var Pain Disability Index, Self-efficacy Scale samt två frågor om sömn.

  Resultat: Patienternas upplevda aktivitetsbegränsning minskade signifikant efter rehabiliteringen och self-efficacy ökade signifikant. Inga skillnader i sömnen kunde ses efter MMR jämfört med före.

  Slutsats: MMR i denna form förbättrade patienternas upplevda aktivitetsbegränsning och ökade self-efficacy, men avseende sömnkvalitet framkom ingen skillnad. För att bättre kunna möta och behandla sömnproblem hos smärtpatienter föreslås förbättringar i innehållet i MMR angående de behandlingsmodaliteter som erbjuds.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andreae, Christina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för omvårdnad. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Uppsala Univ, Sweden..
  Arestedt, Kristofer
  Linnaeus Univ, Sweden; Res Sect, Sweden..
  Evangelista, Lorraine
  Univ Calif Irvine, CA USA..
  Strömberg, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för omvårdnad. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Hjärt- och Medicincentrum, Kardiologiska kliniken US. Univ Calif Irvine, CA USA..
  The relationship between physical activity and appetite in patients with heart failure: A prospective observational study2019In: European Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 18, no 5, p. 410-417Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Physical activity and appetite are important components for maintaining health. Yet, the association between physical activity and appetite in heart failure (HF) populations is not completely understood. The aim of the present study was to investigate the relationship between physical activity, functional capacity, and appetite in patients with HF. Methods: This was a prospective observational study. In total, 186 patients diagnosed with HF, New York Heart Association (NYHA) class II-IV (mean age 70.7, 30% female), were included. Physical activity was measured using a multi-sensor actigraph for seven days and with a self-reported numeric rating scale. Physical capacity was measured by the six-minute walk test. Appetite was measured using the Council on Nutrition Appetite Questionnaire. Data were collected at inclusion and after 18 months. A series of linear regression analyses, adjusted for age, NYHA class, and B-type natriuretic peptide were conducted. Results: At baseline, higher levels of physical activity and functional capacity were significantly associated with a higher level of appetite in the unadjusted models. In the adjusted models, number of steps (p = 0.019) and the six-minute walk test (p = 0.007) remained significant. At the 18-month follow-up, all physical activity variables and functional capacity were significantly associated with appetite in the unadjusted regression models. In the adjusted models, number of steps (p = 0.001) and metabolic equivalent daily averages (p = 0.040) remained significant. Conclusion: A higher level of physical activity measured by number of steps/day was associated with better self-reported appetite, both at baseline and the 18-month follow-up. Further research is needed to establish causality and explore the intertwined relationship between activity and appetite in patients with HF.

 • 13.
  Anttila, Marjo-Riitta
  et al.
  University of Jyväskylä, Finland.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Sjögren, Tuulikki
  University of Jyväskylä, Finland.
  Patients’ experiences of the complex trust-building process within digital cardiac rehabilitation2021In: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 16, no 3, article id e0247982Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The development of digital solutions is becoming increasingly important in facing global challenges. Therefore, research on this topic is important in taking into account cardiac patients’ experiences of the rehabilitation process for the design of digital counseling solutions. The aim of the present qualitative study was to explore the different meanings that patients give to the rehabilitation process using a Glaserian grounded theory (GT) approach. Qualitative interviews were conducted with 30 participants from a rehabilitation center in Finland. The findings indicated a “complex trust-building process” core category comprising five categories of trust-building in rehabilitation: feeling that one has hit rock bottom, facing and coping in a crosscurrent, understanding together as a peer group, moving toward a healthier lifestyle with technology, and finding self-awareness. The complex process of trust-building involved interactions among emotion, cognition, and acceptance and support processes. Therefore, digital rehabilitation should be incorporated into counseling based on patients’ psychosocial, physical and emotional needs to help patients become aware of their own feelings and thoughts during the rehabilitation process.

 • 14.
  Aremyr, Ann
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hjärtström, Carina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjukgymnastik efter cancerbehandling: Utvärdering av behandling för att minska biverkningar2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Hand-foot syndrome is a form of perifier sensory neuropathy caused by chemotherapy. The syndrome can cause side effects such as pain, discomfort, numbness, swelling and impaired balance. Evaluated treatment is lacking.

  Purpose: Examine how twelve week physiotherapy treatment short-wave diathermy, interference and balance training affects side effects of the foot/lower leg caused by chemotherapy in seven patients with hand-foot syndrome.

  Method: Study group, quasi-experimental outcome study. Seven patients participated. Variables measured were, pain, discomfort, numbness, and balance. Three measurements were carried out, before, after, and eight weeks after the intervention. Self-reported estimates and the physical measurement were used.

  Results: The group's pain, discomfort and numbness decreased in all measurements. For pain measurement after the intervention and eight weeks after showed significance (p = 0,027),(p = 0,042). Discomfort showed significance after the intervention (p = 0,018). Numbness showed no significance. Balance showed significance in: Sharpened Romberg, left, eyes closed, eight weeks after intervention (p = 0,043). Sharpened Romberg, left, eyes closed, after the intervention (p = 0,027), eight weeks after intervention (p = 0,028). Standing on one leg, the right, eyes closed, after the intervention (p = 0,042), eight weeks after intervention(p = 0,027). No measurements showed deterioration.

  Conclusion: The results showed that treatment with short-wave diathermy, interference and balance training reduced pain, discomfort, numbness and partial improvements in balance in hand-foot syndrome. However, it is not possible to demonstrate which treatment component that affected the most. Further studies are needed to produce results more valid.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Arkkukangas, Marina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Evaluation of the Otago Exercise Programme with or without motivational interviewing: Feasibility, experiences, effects and adherence among older community-dwelling people2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Falls and injuries related to falls are one of the most common health problems among older people and are becoming increasingly more frequent. Regular exercise has been identified as one of the most effective fall-prevention activities for older people; however, awareness of the impact of exercise programmes and adherence to recommended exercise among the elderly population is generally low. Research examining how an exercise programme is administered to and experienced by elderly community-dwelling people is needed.

  The overall aim of this thesis was to investigate the feasibility, experiences and effects of and adherence to the fall-preventive Otago Exercise Programme (OEP) with or without motivational interviewing (MI) among community-dwelling people aged 75 years or older.

  Four studies were performed from October 2012 to May 2016 in a sample of 175 people. Both quantitative and qualitative research methods were used. The methods included the feasibility for conducting a randomized controlled trial (RCT) (I), individual face-to-face interviews (II), an RCT (III) and a prospective cohort study (IV). The intervention was given to two groups. The participants who received OEP with or without MI were compared with a control group that received standard care.

  The feasibility of performing an exercise intervention with or without MI was acceptable from the perspective of the participating physiotherapists. From the perspective of the older participants performing the exercise with behavioural change support, the inclusion of monitored exercises in everyday life and daily routines was important. The participants also expressed experiencing more strength, improved physical functioning and greater hope for an extended active life during old age.

  From the short-term perspective, there were significant improvements within the OEP combined with MI group in terms of physical performance, fall self-efficacy, activity level, and handgrip strength. Improved physical performance and fall self-efficacy were also found within the control group; however, corresponding differences did not occur in the OEP group without MI. There were no significant differences between the study groups after 12 weeks of regular exercise. Adherence to the exercises in the pooled exercise group was 81% at the 12-week follow-up.

  At the 52-week follow-up, the behavioural factors being physically active and obtaining behavioural support in terms of MI had a significant association with adherence to the exercise programme.

  These studies provide some support for the combination of OEP with MI as the addition of MI was valuable for achieving adherence to the exercise programme over time in older community-dwelling people.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Arkkukangas, Marina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Res & Dev Sormland, Sormland, Sweden..
  Keep on and keep up the fall prevention work: older adults need evidence-based fall prevention actions now more than ever!2021In: European Journal of Physiotherapy, ISSN 2167-9169, E-ISSN 2167-9177, Vol. 23, no 1, p. 1-2Article in journal (Other academic)
 • 17.
  Arkkukangas, Marina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Research and Development in Sörmland, Eskilstuna, Sweden.
  Bååthe, K. S.
  Högskolan Dalarna, Falun, Sweden.
  Ekholm, A.
  Research and Development in Sörmland, Eskilstuna, Sweden.
  Tonkonogi, M.
  Högskolan Dalarna, Falun, Sweden.
  A 10-week judo-based exercise programme improves physical functions such as balance, strength and falling techniques in working age adults2021In: BMC Public Health, E-ISSN 1471-2458, Vol. 21, no 1, article id 744Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Falls and fall-related injuries are major threats not only for older adults but also for younger age groups such as working-age adults. It has been shown that it is possible to reduce the risk of falls and fall-related injuries, to some extent. However, interventions aiming at reducing both the risk of falls and mitigating fall-related injuries through teaching safe falling techniques are still sparsely investigated. The aim with this study was to investigate the effect of a 10-week workplace-based judo inspired exercise programme (Judo4Balance). The measures in the study include physical functions, fall-related self-efficacy and safe falling techniques. Methods: A total of 142 working-age adults participated in this non-randomised controlled study. The participants were allocated to the Judo4Balance group (n = 79), or to a waiting list control group (n = 63). The mean age was 47 years (18–68). The recruitment period was from May 2018 to October 2019. A total of 128 participants were included in the analysis. Logistic Regression models were used to analyse the outcomes: physical function, balance and fall-related self-efficacy as well as falling techniques (backwards and forwards). Results: At the 10-week follow-up, the results displayed significant differences between the two groups in all measurements, except for the fall-related self-efficacy with OR = 1.8. Techniques for falling forwards and backwards displayed the highest OR = 124.1 and OR = 98.9. Physical function and balance showed OR = 3.3 and OR = 6.4. Conclusions: This exercise programme under study displayed significant differences in strength, balance and safe falling techniques between the groups. It is suggested that these functions, which were studied here, can effectively be trained in working-age adults by using the Judo4Balace exercise programme. Thus, it may be beneficial to further investigate and include training in proper falling techniques when designing fall prevention exercise programmes. Furthermore, it may be a novel way of addressing fall-related injuries, which are of utmost importance to prevent in near future. Trial registration: NCT04294342. Registered 4 March 2020 - The Impact of Specifically Adapted Judo-based Training Program on Risk Factors for Falls Among Adults.

 • 18.
  Arkkukangas, Marina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Res & Dev Sormland, Eskilstuna, Sweden.;Dalarna Univ, Sch Educ Hlth & Social Studies, Dept Med Sport & Fitness Sci, Falun, Sweden..
  Cederbom, Sara
  OsloMet Oslo Metropolitan Univ, Fac Hlth Sci, Dept Physiotherapy, Oslo, Norway..
  Movement toward an evidence-Based, digital fall prevention future-Perceptions from a physiotherapy perspective2021In: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Physiotherapy plays an important role in fall prevention, and is a science- and evidence-based profession that is constantly undergoing development. Currently, the possibility of digital fall prevention is being explored; however, the perception of physiotherapists (PTs) toward a digital approach is still a sparsely investigated topic. Purpose This study aimed to explore the PT's experiences with a fall prevention exercise program used in their daily work and their thoughts regarding the use of digital support in this context. Methods Discussions were held in two focus groups with seven PTs (age: 26-48 years). A qualitative content analysis was performed. Results We identified two main categories: 1) The importance of evidence-based fall prevention exercise; and 2) Transition toward a digital fall prevention exercise approach. The participants expressed that they had time- and resource-related limitations affecting evidence-based work and adherence to fall prevention exercise programs. They stated that education and management support were required. Conclusion There is a need for fall prevention exercise to be evidence-based and prioritized in physiotherapy. The study results provide insights into the lack of adherence to fall prevention exercise programs and highlighted the need for a transition toward working digitally in the future.

 • 19.
  Arkkukangas, Marina
  et al.
  Department of Neuroscience, Physiotherapy, Uppsala University, Uppsala, Sweden;Centre for Clinical Research Sörmland, Uppsala University, Uppsala, Sweden;Research and Development in Sörmland, SE-63217, Eskilstuna, Sweden.
  Cederbom, Sara
  Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy, OsloMet – Oslo Metropolitan University, Oslo, Norway.
  Tonkonogi, Michail
  School of Education, Health and Social Studies, Department of Medicine, Sport and Fitness Sciences, Högskolan Dalarna, Falun, Sweden.
  Umb Carlsson, Õie
  Research and Development in Sörmland, SE-63217, Eskilstuna, Sweden;Department of Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Older adults’ experiences with mHealth for fall prevention exercise: usability and promotion of behavior change strategies2020In: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040, Vol. 37, no 12, p. 1346-1352Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: With the rapidly growing aging population, older adults need to stay healthy and active for a longer time. Mobile health (mHealth) solutions could help support, prevent, or delay functional decline and falls in old age.

  Purpose: The aim was to explore older persons' experiences of a mobile application for fall prevention exercise, and to identify what possible behavior change techniques to include in the further development of the application.

  Methods: Two focus groups were conducted with 12 older adults (seven women and five men) 70 to 83 years of age. A qualitative content analysis was performed.Results: Two main results emerged: 1) external facilitators for using the application; and 2) internal facilitators for using the application and perceived gains, in addition 10 behavior change techniques were identified.

  Conclusion: With support, an application could be adapted for older adults to manage, motivate, and adhere to fall prevention exercise. To achieve long-term adherence to health behavior changes, behavior change strategies and techniques are recommended to be included in further development of the fallprevention application.

 • 20.
  Arkkukangas, Marina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Dalarna University, Falun, 791 88, Sweden; Research and Development in Sörmland, Region Sörmland, Eskilstuna, 632 17, Sweden.
  Strömqvist Bååthe, K.
  Dalarna University, Falun, 791 88, Sweden.
  Ekholm, A.
  Region Sörmland, Eskilstuna, 632 17, Sweden.
  Tonkonogi, M.
  Dalarna University, Falun, 791 88, Sweden.
  Short Multicomponent Group Exercise Intervention Promotes Long-Term Physical Activity Habits among Community-Dwelling Older Adults during COVID-19 Restrictions: A Cohort Study2022In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 19, no 22, article id 15140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigated whether strength, balance, body mass index, falls self-efficacy, activity levels, self-rated health, and participation in a multicomponent exercise intervention could predict physical activity levels after 5 months of self-quarantine due to the COVID-19 pandemic. This study included baseline data of 200 community-dwelling older adults (79% women, 21% men) with a mean age of 72 years who participated in a randomized controlled trial investigating a multicomponent exercise program, with 7-month follow-up survey data of their physical activity levels. The results showed significant associations with the activity levels at the 7-month follow-up. The activity levels (odds ratio (OR): 2.83, 95% CI: 1.20–6.71), the self-rated health score (2.80, 1.42–5.53), and being allocated to a specific multicomponent group-based exercise program (2.04, 1.04–4.00) showed a significant association with the activity habits at the 7-month follow-up. As this study suggests, besides the physical activity levels and the self-rated health score, participation in a high challenge multicomponent exercise program was significantly associated with physical activity levels at the 7-month follow-up. This study indicates that a relatively short multicomponent group exercise program (6–9 weeks) can motivate individuals to sustain their own training and activity levels even several months after the program has been paused or terminated. Identifying older adults’ physical activity levels and self-rated health scores and prescribing multicomponent group-based exercise programs to promote sustained physical activity habits may be a successful alternative to provide for older adults in the future. 

 • 21.
  Arkkukangas, Marina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Sundler, Annelie Johansson
  Univ Boras, Fac Caring Sci Work Life & Social Welf, Boras, Sweden.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Eriksson, Staffan
  Uppsala Univ, Ctr Clin Res Sormland, Eskilstuna, Sweden.
  Johansson, Ann Christin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Older persons’ experiences of a home-based exercise programme with behavioural change support2017In: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040, Vol. 33, no 12, p. 905-913Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: It is a challenge to promote exercise among older persons. Knowledge is needed regarding the maintenance of exercise aiming at preventing falls and promoting health and wellbeing in older persons.

  Purpose: This descriptive study used a qualitative inductive approach to describe older persons’ experiences of a fall-preventive, home-based exercise programme with support for behavioural change.

  Methods: Semi-structured interviews were conducted with twelve older persons aged 75 years or older, and a qualitative content analysis was performed.

  Results: Four categories emerged: facilitators of performing exercise in everyday life, the importance of support, perceived gains from exercise, and the existential aspects of exercise.

  Conclusion: With support from physiotherapists, home-based exercise can be adapted to individual circumstances in a meaningful way. By including exercises in everyday life and daily routines could support the experience of being stronger, result in better physical functioning and give hope for an extended active life in old age.

 • 22.
  Arkkukangas, Marina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Eriksson, Staffan
  Johansson, Ann-Christin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  One- year adherence to the Otago Exercise Programme with or without motivational interviewing in older peopleManuscript (preprint) (Other academic)
 • 23.
  Arnvig, Jakob
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ludvigsson, Adam
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fallförebyggande åtgärder för äldre ur ett biopsykosocialt perspektiv: En systematisk litteraturöversikt2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Reviews of fall prevention measures are mainly centered around training but inadequate regarding psychological interventions and uncertain around social interventions. The authors see this as an opportunity to compile evidence through a systematic literature review on fall prevention measures from a biopsychosocial perspective. 

  Objective: The objective of this study is to compile research on fall prevention measures in the elderly. Furthermore, the purpose is to review the evidence through the lens of a biopsychosocial perspective and to assess the quality of all included studies. 

  Method: The authors of this literature review conducted a literature search in PubMed and CINAHL Plus. The project-process ended with seven RCT-studies that were included based on the study's questions and purpose and further examined based on SBU's review templates. 

  Results: Physical measures were seen in combined balance and strength in the lower extremity as well as functional training. Psychological measures were seen in the form of MI. Social measures were seen in the form of group training. The quality of the included studies was assessed to be moderate and the strength of evidence to be limited. 

  Conclusions: Physical measures showed positive results on the number of falls. Psychological measures did not show any positive outcomes in the number of falls. Social measures were shown to support adherence to exercise. Functional training in groups can be a relevant measure in preventing falls for older individuals.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Arrenius, Madeleine
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Löfving, Elin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fysioterapeuters upplevelser av att bemöta patienter med muskuloskeletal smärta och rädsla-undvikande beteende: En kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Muskuloskeletal smärta är den vanligaste orsaken till dysfunktion globalt sett. Detta kan leda till ett rädsla-undvikande beteende hos patienten. Ett sätt att bemöta denna patientgrupp är att integrera det biopsykosociala synsättet. Tidigare forskning har visat att det finns en osäkerhet bland fysioterapeuter i användningen av detta.

  Syfte: Att undersöka fysioterapeuters upplevelser av att bemöta patienter med muskuloskeletal smärta och rädsla-undvikande beteende. 

  Metod: En kvalitativ deskriptiv intervjustudie med ett ändamålsenligt urval av fysioterapeuter med en beteendemedicinsk inriktning verksamma inom primärvården. Datamaterialet analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats.

  Resultat: Ur analysprocessen framkom fyra kategorier gällande bemötande av patienter med muskuloskeletal smärta och rädsla-undvikande beteende: karaktäristiska beteenden hos patienterna, framgångsrika strategier, befintlig kunskap i att hantera denna patientgrupp samt socioekonomiska skillnader. 

  Slutsats: Informanterna i studien upplevde att det var viktigt att se till helheten vid bemötandet av patienter med muskuloskeletal smärta och rädsla-undvikande beteende men på grund av osäkerhet kunde alltför komplexa patientfall bli svårbehandlade som fysioterapeut. Detta pekar på ett behov av fortsatt utbildning gällande integrering av det biopsykosociala synsättet för att fysioterapeuter ska känna sig säkra i hur de ska bemöta denna patientgrupp. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Arvidsson, Christina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jaehnke, Katrine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  FYSIOTERAPEUTISK UNDERSÖKNING OCH BEHANDLING AV FÖRLOSSNINGSSKADA I BÄCKENBOTTEN: En kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Ruptures in the pelvic floor muscles is the most common childbirth injury. It affects 70 – 85 percent of the Swedish women who gives birth every year. Childbirth injuries can cause lack of motor control of the pelvic floor muscles, decreased participation and activity in the womens every day life. It also can affect the qualilty of life. The physiotherapists role in care for these patients is to examine and treat the patients problems in a biopsychosocial way to work for health benefits and provide further injuries.

  Purpose: The purpose is to examine physiotherapists experience of examination and rehabilitation of women with ruptures in the pelvic floor muscles caused by childbirth injuries.

  Method: In a qualitative descriptive interview study with a appropriate selection, interviews was done with six physiotherapists who is operative in womens health. A semi structured interview guide was used and then a manifest qualitative analysis was done with an inductive approach.

  Result: The analysis process showed five main categories in terms of the physiotherapists experience of examine and treat women with muscle ruptures in the pevic floor caused by childbirth injuries: ’Examination and treatment in body structure and body function level’, ’to build trust between therapist and patient’, ’work with the patients fear-avoidance behaviour’, ’work in team with other professionals’ and ’inform the patient about the injury in early state’. Two of the five main categories were divided into under categories associated to the main categories. Conclusion: The informants in the study experienced that there is a necessity to examine and rehabilitate patients out of their individual needs. They experienced that it was important to talk about the worry a lot of the patients with injuries in the pelvic floor feel and to build trust to avoid catastrophizing and fear-avoidance behaviour.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Arvidsson, Viktor
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bengts, Linnéa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ATT STYRKETRÄNA MED FIBROMYALGI: En kvalitativ undersökning utifrån ett biopsykosocialt perspektiv2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Fibromyalgia is a chronic pain condition which for a lot of people means a reduced quality of life. It is common for people with fibromyalgia to avoid physical activity due to their symptoms. There is, at the same time, evidence showing that strength training issued by a physiotherapist can have a positive impact on the pain and quality of life for people with the condition. 

  Aim: To study experiences of strength training in people with fibromyalgia from biopsychosocial perspective. 

  Method: The study is a qualitative, semi-structured interview study with an inductive approach. A convenience sample was used to recruit six participants in the ages of 27-59. Data was analyzed using a qualitative content analysis. 

  Result: The analysis resulted in four categories and seven subcategories. The participants’ experiences of strength training are summarized by the influence of the social environment, experienced effects, risks, dosage, attitude and expectations regarding strength training. 

  Conclusion: The results of this study show that the participants experience both short- term and long-term positive effects of strength training, but also some risks and obstacles. Despite this fact, there is a generally positive attitude towards strength training, where the participants handle any setbacks by focusing on the long-term benefits. 

  Key words: Fibromyalgia, Physiotherapy, Experiences, Strength training 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Arwidson, Helena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Självständighet i dagliga aktiviteter: Äldres upplevelser av möjligheter och hinder2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The world's population is aging faster than ever and the number of elderly people over the age of 80 will triple in Europe over the next 50 years, while the proportion of people working in healthcare will decrease. Reablement is an interprofessional rehabilitation that aims to support the elderly for a more active everyday life. It is important to create conditions for the older person to continue to be as independent as possible. Purpose: The purpose of this study is to describe how older people experience opportunities and barriers to independence in activities of daily living. Method: The study was designed as a descriptive qualitative interview study. Analysis has been carried out with content analysis. Result: The elderly feel that their ability to be independent in activities of daily living is determined by psychological characteristics, physical discomfort, the influence of the environment and coping of the situation. All in all, it appears that society contains challenges for the elderly with disabilities, that lost independence is a long-term process and that it is important to have control over their own existence. Conclusions: The opportunities for older people to experience independence in activities of daily living are influenced by many factors. In order to provide good opportunities for the elderly to regain or maintain independence in activities of daily living, the healthcare needs to adopt a biopsychosocial perspective.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Asenlof, Pemilla
  et al.
  Uppsala Univ, Uppsala, Sweden..
  Igelstrom, Helena
  Uppsala Univ, Uppsala, Sweden..
  Sandborgh, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Fritz, Johanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  INTEGRATION OF PHYSIOTHERAPY IN BEHAVIORAL MEDICINE INTERVENTION RESEARCH2018In: International Journal of Behavioral Medicine, ISSN 1070-5503, E-ISSN 1532-7558, Vol. 25, no Suppl 1:1, p. S3-S3Article in journal (Refereed)
 • 29.
  Aytar, Osman
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Att utvärdera med processtänkande för lärande2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 2, p. 162-175Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Change-projects can be evaluated in different ways. One of the ways is to evaluate with process thinking, which means that evaluators are involved in the process from the very beginning. Involvement of evaluators already in the beginning of a project can mean several challenges for both the project itself and the evaluators. This study is about describing and analyzing how and with what results the perspective of process thinking on evaluation of the national learning project Care on equal terms was used. The results indicate, among other things, that it was a good choice to bring in evaluation perspective at the beginning of the project. Process thinking has, among other things, contributed to the activities throughout the project, and played a role in learning from and implementation of the project itself.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Azari, Armin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Dahlqvist, Kalle
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  VUXNA INDIVIDERS UPPLEVELSER AV FYSISK TRÄNING VID JUVENIL IDIOPATISK ARTRIT: EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Baranowska, Marta
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  UTVÄRDERING AV HÖFTLEDSARTROSKOPI FÖR PATIENTER MED FEMUROACETABULÄRT INKLÄMNINGSSYNDROM: Samband mellan självskattning och fysisk prestationsförmåga2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  UTVÄRDERING AV HÖFTLEDSARTROSKOPI FÖR PATIENTER MED FEMUROACETABULÄRT INKLÄMNINGSSYNDROM
 • 32.
  Bark, Rickard
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sollenberg, Ellen
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Upplevelser av fysioterapi vid Ehlers-Danlos syndrom: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Barrdahl, Hanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Johansson, Sandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSE AV SIN YRKESROLL INOM DEMENSVÅRD2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Befolkningen blir äldre och antalet som lever med en demenssjukdom ökar.

  Fysioterapeuten kan bidra med sin kompetens och vara en del av ett multiprofessionellt team

  i vården av personer med demenssjukdom, en patientgrupp som av andra professioner

  upplevs som utmanande.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka fysioterapeuters upplevelse av sin yrkesroll

  inom vård av personer med demenssjukdom.

  Metod: En kvalitativ design med induktiv ansats användes. Data samlades in genom

  semistrukturerade intervjuer med sex fysioterapeuter som arbetade med personer med

  demenssjukdom, sedan utfördes en kvalitativ innehållsanalys på materialet.

  Resultat: Den kvalitativa innehållsanalysen resulterande i sex kategorier som sedan

  skapade två olika teman: “problemlösare för rehabiliteringsbeteende mot en ökad

  livskvalitet” och “kompetens, ett öppet sinne och samverkan ligger till grund för arbetet”.

  Slutsats: Fysioterapeuterna upplevde sin yrkesroll som viktig inom vården av personer med

  demenssjukdom samt att arbetet ofta är utmanande, men de upplevde att det behövdes

  större möjlighet till vidareutbildning inom området. Fysioterapeuterna ansåg att det var

  viktigt med bemötandet mot patienterna samt att ha ett samarbete med andra professioner.

  Studieförfattarna anser att fler studier behövs inom området, då med fokus på de hinder som

  finns i samarbetet med andra professioner.

  Nyckelord: Fysioterapi, hälso- och sjukvårdpersonal, kvalitativ forskning,

  neurodegenerativa sjukdomar

  Download full text (pdf)
  FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSE
 • 34.
  Berg, Anette
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Boll, Cristina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Omvårdnadspersonalens upplevelser av patientförflyttningar efter förflyttningsutbildning: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund:

  Utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt genomförs för

  personalen i en västsvensk kommun för att förebygga skador och bibehålla patientens

  förmågor. Hur personalen upplever arbetet med patientförflyttningar efter genomgången

  utbildning är okänt.

  Syfte:

  Att ta reda på hur omvårdnadspersonal upplever arbetet med patientförflyttningar

  efter utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt.

  Metod:

  Studien gjordes som en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Sex

  kvinnor som arbetade inom särskilt boende eller hemtjänst och som genomgått en utbildning

  i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt rekryterades ändamålsenligt och deltog i

  en semistrukturerad intervju. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  : Analysen resulterade i fem kategorier och åtta underkategorier.

  Omvårdnadspersonalen upplevde att det var viktigt med säkerhet för personal och patient,

  att de var medvetna om patientens medverkan, att arbetet var fysiskt utmanande, att arbetet

  var psykiskt utmanande och att goda förutsättningar fanns i omgivningen.

  Slutsats:

  Omvårdnadspersonalen upplevde att de använder kunskaper från utbildningen i

  den aktuella kommunen och att de upplevde att utbildningar i förflyttningsteknik och

  rehabiliterande arbetssätt har betydelse för arbetet med patientförflyttningar, men att

  återkommande utbildningstillfällen behövs för att hålla kunskaperna aktuella och

  arbetssättet levande.

  Nyckelord

  : förflyttningsteknik, kvalitativ metod, rehabiliterande arbetssätt, utbildning,

  vårdpersonal

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Berggren, Emelie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Larsson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Individuellt anpassat träningsprogram och/ eller gångträning i Syfte att utveckla gångförmågan hos äldre2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:  Since the population is aging the decrease in muscle function and balance impairments leads to increased disable. Which has a negative impact on walking ability, though through functional training, by training muscle strength and balance can enhance walking ability in elderly.

  Aim: The purpose of the study is to investigate how elderly people walking ability, self-efficacy and any anxiety about going, influenced by two different eight-week interventions within municipal operations, and how adherence to exercise is influenced by self-efficacy and anxiety.

  Method: The study design is an experimental variant of the pretest-posttest control group design. Nineteen participants’ ≥65 years recruited consecutively through selection. Test results from TUG, self-selected walking speed, and estimates on anxiety and self-efficacy before going was collected.

  Result: No significant difference (p>0, 05) occurred between or within groups for the test variables. The correlation analysis showed none, low, moderate correlation, both positive and negative but no significant correlations was observed.

  Conclusion: The results of the study can’t be generalized to a larger population, but can be the basis for further studies with a larger sample to be randomized on the basis of population.  More studies are needed to investigate if only walking exercise is effective for developing the walking ability.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Bergman, Oskar
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vinsander, Erik
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hållningens betydelse för muskelaktiviteten i övre trapezius med armarna i tre olika positioner2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det förekommer hållningsmönster som kan leda till problem från nacke och axlar. Ett hållningsmönster med hög muskelaktivitet i övre trapezius (ÖT) är ofta förknippat med nack- och skuldersmärta. Därför var det relevant att göra en experimentell hållningskorrigeringsstudie för att studera eventuella förändringar i muskelaktiviteten i ÖT. Syftet med studien var att undersöka om en korrigering av axlarnas position har betydelse för muskelaktiviteten i ÖT när armarna hålls i tre olika positioner framför kroppen, samt beskriva muskelaktiviteten i dessa positioner. Tio personer med hopsjunken hållning och nack- eller axelproblem deltog i studien. Muskelaktiviteten i ÖT mättes med elektromyografi i tre olika positioner före och efter en korrigeringsintervention. En signifikant minskning (p<0,05) av muskelaktiviteten i ÖT registrerades för respektive position efter hållningskorrigeringen. Det fanns individuella skillnader i muskelaktiviteten i ÖT hos försökspersonerna och korrigeringseffekten för muskelaktiviteten i ÖT varierade beroende på position. Resultatet pekar på att hållningskorrigering är procentuellt sett effektivare i en armposition med låg muskelaktivitet än i en position med hög muskelaktivitet. Däremot ger en korrigering i en position med hög muskelaktivitet större reell minskning av muskelaktiviteten än i en position med låg muskelaktivitet. Vidare kunde ses att vissa individer kan vara mer mottagliga för hållningskorrigeringen än andra.

  Download full text (pdf)
  Bergman och Vinsander
 • 37.
  Bergqvist, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Wejrum, Ida
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Effekter av fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid depression – sett ur ett socialkognitivt perspektiv: - En systematisk litteraturstudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Beskow, Hanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Larsson, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Undersköterskors erfarenhet av delaktighet i rehabilitering inom slutenvård2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Rehabilitation within hospital care involves teamwork between assistant nurses and physiotherapists. Assistant nurses have an important role in rehabilitation but there is a lack of research regarding their perceptions of their role.

  Aim: To investigate the assistant nurses’ experiences of participation in physiotherapy rehabilitation of patients in hospital care.

  Method: A qualitative design with inductive approach was used. The data was collected through semi-structured group interviews with assistant nurses and the material was analysed using qualitative content analysis.

  Result: The analysis resulted in five categories which became two themes, Good self-confidence and feeling of being important in the rehabilitation and Collaboration regarding the rehabilitation is affected by the individuals and the environment.

  Discussion: The assistant nurses’ perceptions of their participation is affected by consequences, individuals, behaviour and environment which is confirmed by the social cognitive theory and the operant conditioning theory.

  Conclusions: The assistant nurses experience participation in the rehabilitation because they are engaged, actively involved and feel useful. A weakness in their participation is insufficient communication about the rehabilitation. The authors consider that a replication of the study and more research on assistant nurses’ perceptions and the usefulness of their work are required.

  Keywords: nursing staff, physiotherapy, social cognitive theory, qualitative research

  Download full text (pdf)
  Undersköterskors erfarenhet av delaktighet i rehabilitering inom slutenvård
 • 39.
  Bidebo, Carl
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bidebo, Carl
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Styrketräning som behandling för patienter med långvarig ländryggssmärta: En kvalitativ intervjustudie av fysioterapeuters erfarenheter2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Chronic low back pain (CLBP) is common in primary care worldwide. A patient-centered biopsychosocial approach has been shown to be effective for treatment of CLBP. Research has shown that strength training can reduce pain, increase function, increased self-confidence as well as counteract fear of movement.

  Purpose: To investigate physiotherapists' experiences of using strength training for individuals with CLBP.Method: A qualitative interview study with descriptive design was conducted. A purposive convenience sample was applied, resulting in six physiotherapists being interviewed. The collected material was analyzed by a manifest inductive content analysis.

  Result: The analysis resulted in five categories as well as 15 subcategories. The categories were "Patients need to be motivated to perform strength training", "Strength training needs to be individualized", "Pain and fear is an obstacle to strength training", "Strength training has beneficial effects" and "Strength training often combined with other treatment". 

  Conclusion: The conclusion was made that treating CLBP using strength training was complex. The physiotherapists' experiences emphasized the difficulties, benefits, and drawbacks of using strength training for CLBP, as well as emphasizing the benefits of using individualized training together with behavioral medicine and a holistic approach.

  Download full text (pdf)
  Bidebo & Zetterman 2022
 • 40.
  Billa, Snehalatha
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Horváth, Zsófia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Can Interventions Based On Self-Determination Theory Optimize Participation In Physical Activities In Children And Young Adults With Disabilities?: A Systematic Literature Review2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Participation in physical activities (PA) is vital for the well-being of children and young adults with disabilities, yet barriers hinder their engagement. With the United Nations reporting 150 million children with disabilities, understanding the self-determination theory (SDT) role in promoting PA participation is essential for improving their health and well-being. It aimed to explore how intervention based on SDT facilitates the possible determinants for PA participation in children and young adults with disabilities (CAYAWD).

  Methods: A systematic review approach was employed. Databases like PubMed, PsycINFO, and CINAHL were searched for studies published between 2006 and 2022. Inclusion and exclusion criteria were applied, and the quality of the selected studies was assessed using relevant checklists from SBU, 2018. Data synthesis included intervention, description, participant characteristics, and quality evaluation.

  Results: This review analyzes seven studies on interventions for physical activity in CAYAWD based on SDT. Participants totalled 341 (mean age 12.6 years) with various conditions. Studies used motivational climates or basic psychological needs (BPN) in designing the interventions to enhance autonomous (intrinsic) motivation and improve needs satisfaction to increase PA. Significant effects included improved PA, need satisfaction and autonomous motivation. The measurement instruments had acceptable validity and internal consistency. Qualities of the included studies were moderate to high. The overall strength of the evidence was moderate. 

  Conclusion: It emphasized that intrinsic motivation and need-satisfaction act as possible determinants for participation in PA among CAYAWD. It provides valuable insights into the importance of motivational climates in PA settings. The limited number of studies urges the need for interventional studies based on SDT among CAYAWD.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Birgersson, Johan
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nilsson, Theodor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Upplevelser av rehabiliterande träning under COVID-19 pandemin för personer med reumatoid artrit: En kvalitativ intervjustudie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Individuals with rheumatoid arthritis suffers from a chronic inflammatory disease. It is important that they incorporate physical activity throughout their life to minimize symptoms. The COVID-19 pandemic may have changed how they maintain physical activity, as well as how physiotherapist plan exercise.

  Aim: The aim of the study was to investigate how individuals with RA and physiotherapists at a rheumatologic clinic experience that COVID-19 has impacted patients’ rehabilitation exercise.

  Method: In a qualitative interview study two physiotherapists and four individuals with RA at a rheumatologic clinic was interviewed. Interviews were carried out by phone or videolink using a semistructured interviewguide. Data analysis was a manifest qualitative analysis.

  Result: Seven categories describe factors that impacted individuals with RA’s rehabilitation exercise: the importance of training equipment, compliance with training, reaction to changing conditions for training, alternative solutions enabling training, the importance of locations for exercise and its availability, the impact of weather in relations to exercise, experiences of restrictions for individuals at risk.

  Conclusion: Participants were positively inclined towards exercise during the COVID-19 pandemic. The importance of environmental factors and the equipment availability was recurring. The results indicate that concern regarding the consequences of reduced exercise was greater than contracting COVID-19.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Björkeng Betzholtz, Amanda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ehlin, Ebba
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Patienters upplevelse av hur MediYoga påverkat deras hälsa: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Blomgren, Ada
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Maryashin, Kristian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Upplevelser kring gruppträning enligt patienter med en cancersjukdom: Kvalitativ intervjustudie med patienter under pågående/efter avslutad cancerrelaterad behandling.2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Hospitals in Sweden offers group exercise as a possibility for rehabilitation to patients with cancer to aim the possible side effects cancer treatment may induce. Exercise may delay, or stop, proliferation of the disease and may even reduce cancer related depression and anxiety. It is considered that it lacks evidence describing the experiences cancer patients have after using exercise as rehabilitation form.

   

  Aim: The purpose is to investigate how patients with cancer experience group exercise, during or after completed cancer treatment.

   

  Method: In a qualitative interview study with an inductive approach six female interview persons were included. Six semi-structured interviews were performed. The authors interviewed patients who completed a whole group exercise-period supervised by a physical therapist. The results were then analysed using a qualitative content analysis.

   

  Result: The interview results was divided into 8 sub-categories and 4 main categories. The main categories were Exercise motivation, Exercise environment, Exercise obstacles and Experienced positive effects after completed exercise.

   

  Conclusion: The results shows that the importance of the social environment plays a key role according to the experience of support and understanding. It was also described that physical effects from the exercise itself was present. The individuals felt both stronger and experienced having a higher energy level. The authors did identify that lack of information, lack of energy and negative thoughts were described as obstacles, these obstacles were the main negative factors that could lower the individual’s motivation towards the exercise.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Blomqvist, Nelly
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Åstrand, Lisen
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kvinnliga aktiva handbollsspelares upplevelser av skadeförebyggande träning för axel och knä.: En kvalitativ intervjustudie ur ett beteendemedicinskt perspektiv2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Handbollspelande kvinnor skadas ofta, särskilt i axlar och knän. Implementering av skadeförebyggande träning bidrar till minskad skadeincidens. Skadeförebyggande beteenden styrs troligen av fysiologiska och psykologiska faktorer hos idrottaren samt av omgivningens ställning. Det finns inga studier som undersöker kvinnliga aktiva handbollsspelares upplevelser kring skadeförebyggande träning, trots hög skadefrekvens.

  Syfte: Undersöka kvinnliga aktiva handbollsspelares upplevelser till skadeförebyggande träning för axel- och knäskador

  Metod: Kvalitativ intervjustudie med sex informanter genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide. Deltagarna rekryterades genom ett ändamålsenligt urval. En manifest innehållsanalys med en induktiv ansats användes.

  Resultat: Analysen resulterade i sju kategorier: ”Lagets inställning är av betydelse för genomförande’’, ”Förhoppningar om att kroppen ska hålla så att man kan fortsätta spela handboll”, ’’Tränarens okunskap och inställning utgör ett hinder för utförande på grund av spelarnas beroendeställning till tränaren’’, ’’Behov av stöd och information från fysioterapeut’’, ”Brist på tid hindrar utförandet”, ”Avsaknad av information och låg tro på sin förmåga utgör ett hinder för utförande”  och ”Rädslan för skada motiverar till skadeförebyggande träning’’.

  Slutsats: Upplevelser till skadeförebyggande träning var tämligen positiva. Däremot framkom tränaren samt tids- och informationsbrist vara hindrande faktorer till utförande. Det finns behov av fysioterapeuter som bidrar med sin kompetens och därmed minskar skadeincidenten. 

  Nyckelord: Beteendemedicin, Fysioterapi, Handboll, Idrottsskador, Skadeprevention, Socialkognitiv teori

 • 45.
  Bohman, Daniel
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Abu Chaqra, Anaes
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  FÖRVÄNTNINGAR PÅ OCH FÖRESTÄLLNINGAR OM REHABILITERANDE EGENTRÄNING EFTER AXELLEDSPLASTIKOPERATION: En kvalitativ intervjustudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Boman, Cecilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hanna, Dalina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fysioterapeuters och användares erfarenheter av Hälsoapplikationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Applikationer för mobiltelefoner kan användas för understödjande av fysisk aktivitet och träning. En hälsorelaterad applikation med funktioner som kartläggning eller feedback och påminnelse kan användas för att främja fysisk aktivitet och träning men också fungera som ett arbetsverktyg för fysioterapeuter för samma syfte.

   

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka fysioterapeuters och användares erfarenheter av att använda hälsofrämjande applikationer för fysisk aktivitet och träning.

   

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design i form av en intervjustudie med en induktiv ansats. Urvalet bestod av tre fysioterapeuter och tre användare där analysen av data genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys.

   

  Resultat: Intervjuerna resulterade i fem kategorier och 13 underkategorier berörande fysioterapeuter och användares erfarenheter av användandet applikationer för fysisk aktivitet och träning Kategorierna blev: applikationen ger feedback, applikationen underlättar kartläggning, känslomässiga reaktioner av applikationen, upplevda hinder med applikationen för en beteendeförändring och ökad motivation för fysisk träning och aktivitet.

   

  Slutsatser: Deltagarna i studien var överlag positiva till användandet av applikationer. Deltagarnas erfarenheter av applikationer pekar på att applikationer fungerar som ett bra hjälpmedel för att främja fysisk aktivitet och träning, samt fungerar också som ett hälsofrämjande arbetsverktyg för fysioterapeuter. Resultatet visade också på stress och frustration vid ouppnådda hälsomål.

   

  Nyckelord: Applikationer, ehälsa, fysioterapi, fysisk aktivitet, hälsofrämjande

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Borg, S.
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Öberg, B.
  Linköping University, Sweden.
  Nilsson, L.
  Linköping University, Sweden.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Bäck, M.
  Linköping University, Sweden.
  The role of a behavioural medicine intervention in physiotherapy for the effects of rehabilitation outcomes in exercise-based cardiac rehabilitation (ECRA) - the study protocol of a randomised, controlled trial2017In: BMC Cardiovascular Disorders, ISSN 1471-2261, E-ISSN 1471-2261, Vol. 17, no 1, article id 134Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: To help patients with coronary artery disease (CAD) benefit from the positive health effects attained by exercise-based cardiac rehabilitation (CR), adherence to these programmes according to international guidelines is important. Strategies to increase adherence to exercise-based CR are mainly an unexplored area. The objective of this study is to investigate the effects of a behavioural medicine intervention in physiotherapy, containing goal-setting, self-monitoring and feedback, with the aim of improving rehabilitation outcomes for exercise-based CR, compared with usual care. Methods: This is a randomised, controlled trial. A total of 160 patients with CAD will be included consecutively at the Coronary Care Unit at a university hospital in Sweden. Patients are randomised 1:1 using sealed envelopes to usual care or a behavioural medicine intervention in physiotherapy, in addition to usual care for 4 months. Outcome assessment at baseline, 4 and 12 months includes submaximal aerobic capacity (primary outcome), exercise adherence, muscle endurance, level of physical activity, biomarkers, anxiety and depression, health-related quality of life, patient enablement and self-efficacy (secondary outcomes). Discussion: This is the first study to evaluate the role of an integrated behavioural medicine intervention in exercise-based CR in the effects of rehabilitation outcomes. The results of this study will provide valuable information about the effect of these interventions in exercise-based CR and it has the potential to inform and assist in further treatment in secondary prevention for patients with CAD. Trial registration: The study include all items from the World Health Organization Trial Registration Data Set. Trial registration number: NCT02895451, 2016-08-16, retrospectively registered. 

 • 48.
  Borg, Sabina
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Öberg, Birgitta
  Linköping University, Sweden.
  Nilsson, A
  Linköping University, Sweden.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Bäck, Maria
  Linköping University, Sweden.
  The added value of a behavioural medicine intervention in physiotherapy on adherence and physical fitness in exercise-based cardiac rehabilitation (ECRA): A Randomised, Controlled Trial2020In: Patient Preference and Adherence, E-ISSN 1177-889X, Vol. 14, p. 2517-2529Article in journal (Refereed)
 • 49.
  Bremfält Öhlén, Agnes
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Aarnio, Emma
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fysisk träning vid behandling av lungcancer ur ett biopsykosocialt perspektiv: En systematisk litteraturöversikt.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Examensarbete
 • 50.
  Brindeberg, Ulrica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Samband mellan biopsykosociala faktorer och vidmakthållande av rehabilitering efter thoraxkirurgi: En beskrivande tvärsnittsstudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Many Swedes go through thoracic surgery every year. Initial postoperative rehabilitation is primarily focused on improving the patient’s dyspnea and thoracic range of motion, and the patients are recommended to maintain the rehabilitation programs after hospital discharge. Health psychology theories describe that biopsychosocial factors simultaneously influence the maintenance of rehabilitation, something that has not previously been studied in patients who have undergone thoracic surgery.

  Aim: This descriptive cross-sectional study investigated the relationship between maintenance of movement and breathing rehabilitation with psychological support and emotional state in patients 3 months after thoracic surgery.

  Methods: Quantitative data were collected by a research group through a questionnaire that explored the maintenance of rehabilitation as well as with the Modified Medical Research Council dyspnea scale (mMRC) and the Quality of Recovery -15 Sweden (QoR-15swe) and were analyzed by the author with Spearman's correlation coefficient in SPSS.

  Result: The results showed no significant relationships between maintenance of rehabilitation programs and extent of dyspnea, psychological support, or emotional state. The results had a consistently small spread around the median.

  Conclusions: The study did not show that relevant biopsychosocial factors correlated with maintenance of rehabilitation after thoracic surgery. Most of the patients reported a good postoperative well-being. However, confounding factors could have affected the results, which suggests that more studies with greater control over confounding factors are required to ensure that there is no correlation.

  Download full text (pdf)
  Brindeberg Examensarbete Fysioterapi
123456 1 - 50 of 263
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf