https://www.mdu.se/

mdu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1236
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdu, Hasna Ibrahim
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fungula, Natacha
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  MÅLTID OCH DEMENSSJUKDOM: Sjuksköterskors erfarenheter av att bevara nutrition2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdulahi Abdi, Saynab
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Mohamed Dirie, Adno
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Personcentrerad vård: En studie om personcentrerad vård på akutsjukhus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personcentrerad vård ska prägla vården då det ingår som en av kärnkompetenserna en sjuksköterska bör ha. Patienter upplever att livs- och vårdkvalitén ökar när personcentrerad omvårdnad tillämpas i vården. Patienter känner sig mer sedda och uppskattar att bil lyssnade till. Detta brister ibland då patienter har erfarenheter av saknaden av personcentrerad omvårdnad på akutsjukhusen. Patienter och anhöriga har erfarenheter av att sjuksköterskor inte alltid är närvarande och att det inte ges tid. Syftet: Att skapa en överblick av sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård på akutsjukhus. Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes. 10 vårdvetenskapliga artiklar inkluderades i arbetet varav 9 artiklar var kvalitativa studier och 1 artikel var kvantitativ studie. Resultat: I resultatet presenteras likheter och skillnader i artiklarnas syften, metod och resultat. I likheter och skillnader av artiklarnas resultat identifierades fyra teman: vårdrelationer, delaktighet, brister och arbetsgruppen och arbetsrutinerna . Slutsats: Sjuksköterskor visade vilja att skapa vårdrelationer för att främja personcentrerad omvårdnad men hindrades av brist på kunskap, brist på tid som kan uppstå på akutsjukhus samt arbetsrutiner och arbetsgruppen. Sjuksköterskor erfor att kunskapsutbytet i arbetsgruppen samt relationer med patienter och anhöriga kunde främja och öka möjligheterna till att personcentrerad omvårdnad uppnåddes på akutsjukhusen.

  Download full text (pdf)
  personcentrerad vård
 • 3.
  Abdulkadir Abshir, Safiya
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Pettersson, Hanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att hitta motivation i vårdandet: En litteraturstudie utifrån sjuksköterskors erfarenheter2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Compassion energy can contribute to nurses' conditions to provide patientswith meaningful care based on a compassionate approach. Nurses' empathy towards patients can mean a risk of compassion fatigue in nurses, which can impair patient safety. Nurses'responsibility over their own health is of great importance to minimize nurses' intention to leave work and to protect patients from care injury. Aim: The aim of this study was to describe nurses’ experiences of finding motivation in caring. Method: Systematic literature study according to Evans with a basis of ten different qualitative health science articles. Result: The result consisted of two themes, experiences of meaningfulness and experience sof a safe working environment. Experiences of meaningfulness yielded two subthemes,finding joy and being able to help. Experiences of a safe working environment released two subthemes, receiving emotional support from colleagues and having the opportunity for development. Conclusion: Nurses were motivated in caring by finding joy when acommunity was formed in the workplace and that joy facilitated difficult situations in caring. Being able to give help to another person in need of help was considered the basis for caring.Receiving emotional support from colleagues contributed to a sense of security in caregivingand having the opportunity for development gave the nurses a deeper understanding and facilitated different situation in care.

  Download full text (pdf)
  Att hitta motivation i vårdandet
 • 4.
  Abdulwasi, Aminna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV).
  Sisay, Bintou
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV).
  VÅRDMILJÖNS BETYDELSE FÖR PATIENTENS ÅTERHÄMTNING2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Abrahamsson, Marcus
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bemötande av anhöriga i samband med dödsfall: En litteraturöversikt över sjuksköterskors erfarenheter2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Som sjuksköterska är det mycket vanligt att bemöta anhöriga när en närstående har avlidit. Flera anhöriga känner sorg och chock efter dödsfallet, samt vittnar om bristande kunskap och kompetens om kommunikation och bemötandet hos vårdpersonalen. Flertalet anhöriga anser också att de blir dåligt bemötta av vårdpersonalen. Samtidigt har sjuksköterskor ett ansvar att ta hänsyn till de anhöriga enligt riktlinjer. Eftersom flera anhöriga vittnar om ett dåligt bemötande från vårdpersonalen verkar det vara värdefullt att få en djupare kunskap om hur sjuksköterskor bemöter anhöriga i samband med dödsfall. Syfte: Att skapa en översikt över sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta anhöriga i samband med dödsfall. Metod: En litteraturöversikt bestående av elva artiklar. Åtta artiklar var kvalitativa, två var mixade och en var kvantitativ. Resultat: Artiklarnas syften, deltagare, datainsamlingsmetoder och resultat jämfördes. Det framkom tre olika teman genom analysen av artiklarnas resultat. Temana var, Att ha förutsättningar för att ge stöd till anhöriga vid dödsfall, Att ge stöd samt Att bilda relation med anhöriga. Slutsatser: Stödet till anhöriga ansågs delvis vara bristfälligt på grund av otillräcklig kompetens och utbildning hos sjuksköterskorna.

  Nyckelord: anhöriga, bemötande, dödsfall, erfarenheter, litteraturöversikt, sjuksköterska

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abrahamsson, Pia-Marie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kron, Viktoria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Det känns som att man blir betraktad som en andra klassens medborgare”: Hur patienter med allvarlig psykisk ohälsa erfar den somatiska vården och psykiatrisjuksköterskans erfarenheter av ansvar för fysisk hälsa i psykiatrisk vård2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning talar om förutfattade meningar, okunskap, rädsla m.m. hos somatisk vårdpersonal och om patienter som känner sig avskrivna från den somatiska vården med att det är den psykiska ohälsan som är orsak till de fysiska symtomen. Psykiatrins vårdpersonal upplever problem med att vårda den fysiska hälsan hos patienten, då deras specialitet är den psykiska hälsan.  Syftet med denna studie är att beskriva hur patienter med allvarlig psykisk ohälsa erfar den somatiska vården och psykiatrisjuksköterskans erfarenheter av ansvar relaterat till psykiatripatienternas fysiska hälsa. Studien bygger på nio semistrukturerade intervjuer, varav fem intervjuer med patienter och fyra intervjuer med psykiatrisjuksköterskor. Intervjuerna har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att patienterna känner sig sedda som sin psykiska sjukdom och upplever sig inte vara lika mycket värda som övriga patienter i den somatiska sjukvården. Psykiatrisjuksköterskorna erfar att det finns många svårigheter både teoretiskt och praktiskt för dem att ta hand om patienternas fysiska hälsa. Slutsatsen är att fördomar upplevs som tyngande för patienterna och orsakar med tiden mer psykisk ohälsa och större risker för deras fysiska hälsa. För sjuksköterskan är det en konst att skilja på vilket som tillhör psykiatriska vårdens ansvar och vad som är ämnat för den somatiska vården.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abu Eid, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jonsson, Josefin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Förebyggande faktorer mot compassion fatigue: En allmän litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar att vårdtyngden på sjukhusen ökar vilket leder till att vården blir påverkad, då sjuksköterskor anser att de inte vårdar etiskt och moraliskt rätt. Detta på grund av att det inte finns tillräckligt med tid att ge varje patient ”det lilla extra’’ och prioriteringar måste ske. Stressen hos sjuksköterskor ökar på grund av att prioriteringar är medvetna men inte självvalda, medvetenheten leder till att de arbetar på ett sätt sjuksköterskan själv anser är etiskt fel. Denna etiskt betingade stress leder till att kvaliteten på vården påverkas. Stressen kan leda till självanklagelser som “borde jag ha sprungit snabbare mellan patienterna”. På grund av bristfällig återhämtning försvinner krafterna till att ge en god vård. Syfte: Att belysa skyddsfaktorer som förebygger Compassion fatigue (CF) hos sjuksköterskor. Metod: Allmän litteraturöversikt. Där vårdvetenskapliga artiklar av kvalitativa, kvantitativa och mixad metod har använts. Resultat: Få stöd av sina kollegor, ledning och familjemedlemmar var viktiga faktorer för att förebygga CF. Kunskap hur sjuksköterskorna själva fungerar för att kunna minska sin stress, samt att känna compassion satisfaction var viktiga aspekter för att kunna förebygga CF. Slutsats: När sjuksköterskorna kände en mening med vårdandet kunde CF förebyggas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abukar Mohamed, Sadiyah
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Strömberg, Amina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda patienter vid livets slutskede: En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vård i livets slutskede handlar om att lindra lidande och öka patientens välbefinnande under sista tid i livet. I sjuksköterskans ansvarsområde ingår det att lindra lidande, främja hälsa och att verka för ett fridfullt och värdigt avslut för patienter. Tidigare forskning visade att patienter uppskattade sjuksköterskors goda omhändertagande och bemötande. Det framkom att patienter erfor att den terminala sjukdomen omkullkastar livet och det uppstod en förlust av kontroll och självbild. Syfte: Syftet var att översiktligt beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter vid livets slutskede. Metod: En allmän litteraturöversikt tillämpades med sammanlagt elva vårdvetenskapliga artiklar, varav åtta var kvalitativa, två kvantitativa och en mixad metod. Resultat: Det identifierades fyra olika teman som besvarade sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede som var; Kommunikation och utmaningar i vårdandet, Sjuksköterskans behov av utbildning och kompetens, Betydelsen av ett tvärprofessionellt samarbete och slutligen Emotionell påfrestning. Slutsats: Sjuksköterskor erfor att en god kommunikation var grunden för en högkvalitativ vård i livets slutskede. Dock uppstod det kommunikationsutmaningar när patienter och närstående hade olika mål för vården. För att erbjuda säker och god vård där patienters behov tillgodosågs erfor sjuksköterskor behov av specialiserade kunskaper och färdigheter inom palliativ vård.

  Download full text (pdf)
  Att vård patienter vid livets slutskede: En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter
 • 9.
  Ackesten, Emmelie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Gustafsson, Marie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  En begränsad vardag: En allmän litteraturöversikt om erfarenheter av att leva med diabetesfotsår2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Ackesten, Emmelie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Linda, Toresäter
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Anestesisjuksköterskors omsorgsfulla vårdande: Strategier för att lindra oro hos patienter inför anestesi2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Majoriteten av de patienter som skall genomgå anestesi uppvisar någon form av oro. Anestesisjuksköterskor ansvarar för att bemöta och lindra obehag samt lidande hos patienter i den preoperativa vården. Obehandlad oro orsakar onödigt lidande och kan leda till både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för patienten såväl som samhället. Därför är det viktigt att anestesisjuksköterskor känner till strategier för att kunna bidraga till lindring hos patienter. Syfte: Syftet är att beskriva strategier för att lindra oro hos patienter inför anestesi. Metod: Systematisk integrerad litteraturöversikt av 23 artiklar enligt Whittemore och Knafl. Resultat: Att skapa trygghet är en viktig och central del i hanteringen av preoperativ oro. Individuellt anpassad information var en förutsättning för att skapa trygghet. Andra strategier som förekom var fysisk beröring, avledning, läkemedel, alternativa behandlingar, ibland enskilt men även i kombination. Slutsats: Examensarbetet presenterar möjliga strategier för anestesisjuksköterskor att använda sig av i mötet med patienter som är oroliga inför anestesi. Resultatet rangordnar inte vilken strategi som fungerar bäst utan ger ett utbud av alternativ till lindring. Strategierna som presenteras kan användas var och en för sig eller kombineras för att uppnå önskat resultat. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Adbirahman, Fatma
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Melin, Madelein
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Överviktiga gravida kvinnors erfarenheter av bemötandet på barnmorskemottagning: En kvalitativ webbaserad enkätundersökning2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma ökar risken för att drabbas av ohälsa och är en av de främsta orsakerna till sjukdom och förtidig död i Sverige. Gravida med övervikt eller fetma har ökat vid inskrivning till barnmorskemottagning. Det finns flertalet risker med att vara gravid och ha fetma både för den gravida och barnet. Barnmorskan har ett ansvar när det kommer till att informera om riskerna med fetma.

  Syfte: Att beskriva överviktiga gravida kvinnors erfarenheter av bemötandet på barnmorskemottagning.

  Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. En webbenkät som besvarades av 36 gravida kvinnor med fetma. Enkätsvaren analyserades med innehållsanalys.

  Resultat: Tre kategorier och nio subkategorier utgjorde resultatet. Barnmorskors förhållningssätt varierade. Erfarenheterna av bemötandet var varierat. Kvinnorna önskade bli sedda som mer än vikten. Vidare var fetma ett känsligt ämne att ta upp.

  Slutsats: Ett behov av att bli sedd som alla andra framkom. Det ansågs även viktigt att barnmorskan inte bemötte den gravida på ett dömande sätt utan talade om fetma utan att lägga någon värdering vid ämnet. Erfarenheter av stigmatisering framkom. Barnmorskor behöver ytterligare kunskap för att kunna bemöta gravida kvinnor med fetma på ett bättre sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Adeyemo, Egle
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ivashova, Viktoriya
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att flytta till ett särskilt boende: En literaturstudie om äldres upplevelser2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Agemalm, Stina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Thuvander, Frida
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativt: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Patients who receive palliative care experience that they lose their independence through the disease and are frustrated that their body is not functioning as before. They also experience that their situation make them change their attitudes towards life. Several patients appreciate when healthcare professionals show genuine interest and the same patients have confidence in the healthcare system. Some patients experience that the healthcare professionals have no time and that their knowledge regarding their psychosocial problems is inadequate. Aim: The purpose is to describe nurses experience of nursing in palliative care. Method: Qualitative literature study with descriptive synthesis. Ten qualitative articles have been analyzed and is presented in the result. Results: After analysis, two themes were disclosed; Becoming enriched and Being challenged who described nurse’s experiences presented under five subthemes. Conclusion: Nurses perceived, among other things, that they were strengthened as a person and that they learned to re-prioritize and appreciate life. They also experienced grief over the fate of patients and it was common to take work home. Several of the nurses perceived that doctors did not give them support, others felt that their lack of experience contributed to the care worsening.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ahlm, Marielle
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Swärd, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vård i livets slutskede: Systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vård i livets slutskede sker på på vårdavdelningar, i hemmet, inom primärvården, på hospice eller via hemtjänsten. I sitt dagliga arbete kommer allmänsjuksköterskor möta patienter som vårdas i livets slutskede. Den palliativa vårdfilosofin syftar till att lindra patienters lidande. Sjuksköterskor har den ledande rollen i omvårdnadsansvar för patienter. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. Metod: Kvalitativ ansats. Systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002). Resultat: Efter analysen framkom två teman och fem subteman. Tema 1) Otillräcklighet som inkluderar: Svårt att tillfredsställa behov och svårt att hålla personlig distans. Tema 2) Tillfredställelse som inkluderar: Meningsfullhet, stöd från teamet och förståelse. Slutsats: Sjuksköterskor erfar både positiva och negativa erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. De positiva erfarenheterna framkommer när sjuksköterskor erfar sitt dagliga arbete som meningsfullt. De negativa erfarenheterna framkommer när sjuksköterskor erfar otillräcklighet. Relationen till patienter och dess anhöriga beskrivs som viktig för att höja vårdkvalitén. Relationen kan visa sig att medföra problem på sjuksköterskors personliga plan om de identifierar sig med vårdtagarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ahlqvist, Robyn
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Lanbro, Emelie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Att få stöd att växa: Unga vuxna patienters erfarenhet av delaktighet inom barn- och ungdomspsykiatrin2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Participation in healthcare is important, it’s written in laws. Previous research indicates that healthcare professionals and patients do not have the same view of the concept of participation. Highlighting the patient’s lived experiences of participation in child and adolescent psychiatry makes it visible what participation means for the patient. It can help to increase the knowledge of healthcare professionals and improve the care for patients. Aim: The purpose of the study is to describe what young adults experienced as participation during the period they themselves have been patients in child and adolescent psychiatry. Method: A qualitative design with inductive approach. Appropriate selection with 8 participants in the ages 18-20. The interviews were transcribed and analyzed with qualitative content analysis. Results: The result is written in four categories: to be confirmed, to get space, to understand oneself, to understand the context, these categories also received subcategories. The categories and subcategories formed a theme: to get support to grow. Conclusion: The concept of participation has many meanings. Being confirmed in the situation you are in and feeling confident becomes important in the relationship with the healthcare professional. A secure relationship promotes the patient’s participation in healthcare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Ahlstedt, C.
  et al.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Eriksson Lindvall, C.
  Department of Business Studies Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Holmström, Inger K.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Muntlin Athlin, Å.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  What makes registered nurses remain in work?: An ethnographic study2019In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 89, p. 32-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Registered nurses’ work-related stress, dissatisfaction and burnout are some of the problems in the healthcare and that negatively affect healthcare quality and patient care. A prerequisite for sustained high quality at work is that the registered nurses are motivated. High motivation has been proved to lead to better working results. The theory of inner work life describes the dynamic interplay between a person's perceptions, emotions and motivation and the three key factors for a good working life: nourishment, progress and catalysts. Objectives: The aim of the study was to explore registered nurses’ workday events in relation to inner work life theory, to better understand what influences registered nurses to remain in work. Design: A qualitative explorative study with an ethnographic approach. Methods: Participant observation over four months; in total 56 h with 479 events and 58 informal interviews during observation; all registered nurses employed at the unit (n = 10) were included. In addition, individual interviews were conducted after the observation period (n = 9). The dataset was analysed using thematic analysis and in the final step of the analysis the categories were reflected in relation to the three key factors in theory of inner work life. Results: Nourishment in a registered nurse context describes the work motivation created by the interpersonal support between colleagues. It was important to registered nurses that physicians and colleagues respected and trusted their knowledge in the daily work, and that they felt comfortable asking questions and supporting each other. Progress in the context of registered nurses’ work motivation was the feeling of moving forward with a mix of small wins and the perception of solving more complex challenges in daily work. It was also fundamental to the registered nurses’ development through new knowledge and learning during daily work. Catalysts, actions that directly facilitate the work, were highlighted as the possibility to work independently along with the opportunity to work together with other registered nurses. Conclusion: This study has a number of implications for future work and research on creating an attractive workplace for registered nurses. Working independently, with colleagues from the same profession, integrated with learning, visible progress, and receiving feedback from the work itself, contribute to work motivation. 

 • 17.
  Ahlstedt, Carina
  et al.
  Uppsala University, Dept of Public health & Caring Sciences, Sweden.
  Eriksson Lindvall, Carin
  Uppsala University, Dept of Business Studies, Sweden.
  Holmström, Inger
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Uppsala University, Dept of Public health & Caring Sciences, Sweden.
  Muntlin, Åsa
  Uppsala University, Dept of Public Health & Caring Sciences, and Dept of Medical Sciences, Sweden.
  Flourishing at work: Nurses' motivation through daily communication - an ethnographic approach2020In: Nursing and Health Sciences, ISSN 1441-0745, E-ISSN 1442-2018, Vol. 22, no 4, p. 1169-1176Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Shortage and turnover of registered nurses are worldwide challenges, and work motivation is one factor in retaining staff in the healthcare sector. The aim of this study was to explore registered nurses' motivation expressed in daily communication, using the basic needs in self‐determination theory as a framework. A secondary analysis of ethnographic data, collected through participant observations, informal interviews during observations, and individual interviews, was used. A total sample of all registered nurses employed at a hospital unit in Sweden (n = 10) participated. The data were analyzed thematically through the lens of the basic needs in self‐determination theory: autonomy, competence, and relatedness. Self‐regulation of learning, the possibilities to discuss work‐related challenges with colleagues, and having registered nurses lead dialogues with physicians were factors connected to autonomy. Having a registered nurse and physician solve problems together was a factor connected to competence. A sense of belonging and security in a permissive climate between registered nurses was connected to relatedness. This paper has implications for increased awareness of the three basic motivational needs, which could be used in the development of attractive workplaces.

 • 18.
  Ahmadi, Fershta
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Laine, Helene
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda patienter med demenssjukdom: - Ur ett sjuksköterskeperspektiv2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det sker en ökning av personer med demenssjukdom vilket ökar kravet på vårdens som ges. Patienter och deras anhöriga erfar brister i vården, bland annat i den personcentrerade vården. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom. Metod: Metoden och dataanalysen har utgått från Fribergs litteraturöversikt. Datainsamlingen gjordes genom att söka fram vårdvetenskapliga artiklar. Urvalet bestod av erfarenheter som legitimerade sjuksköterskor hade av att vårda patienter med demenssjukdom. Därefter kvalitetsgranskades varje artikel och sedan analyserades deras syfte, metod och resultat. Resultat: Resultatet indelades i följande tre teman; organisationens påverkan på vårdkvaliteten, vårdrelationens betydelse samt tolkning av patienters behov. Slutsats: Sjuksköterskor strävar efter att öka sin kunskap och etablera meningsfulla vårdrelationer, även om detta kan vara krävande. Tolkning av patienters behov utgjorde en central utmaning för sjuksköterskor. Organisationens aspekter kan skapa hinder för en personcentrerad vård, vilket understryker behovet av en stödjande organisation för att kunna implementera en vård av god kvalitet till patienter med demenssjukdom och deras anhöriga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Marian Roble, Ahmed
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  ÅTERHÄMTNING EFTER STROKE: En systematisk litteraturstudie2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är ett allvarligt medicinskt tillstånd där syretillförsel i hjärnan är hämmad på grund av blodpropp eller blödningar i hjärnan. Utöver funktionsnedsättningar som sjukdomen medför som rörelsebegräsningar, minnesförlust, förlamningar och kognitiva svårigheter upplever också patienter med stroke psykiska påfrestningar som depression, ångest, oro och känsla av uppgivenhet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att stödja patienters återhämtning efter stroke. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på tio vårdvetenskapliga artiklar. Resultat: I resultat framkom två teman och sex tillhörande subteman där sjuksköterskors upplevelser av att stödja patienters återhämtning efter stroke belystes. I första temat: Organisatoriska förutsättningar med tillhörande subteman, mer kunskap behövs, att ha mer tid och att samarbeta i teamet. I andra temat: förutsättningar i vårdande med tillhörande subteman kommunikation betydelse, relation med patienter och relation med anhöriga. Slutsats: Tid respektive kunskapsbrist leder till hinder som gör att sjuksköterskor upplever begränsningar i deras arbete att stödja återhämtning på patienter med stroke. För att motverka dessa hinder och minska sjukdomens negativa påverkan behöver patienter mer tid och tydliga mål för snabbare återhämtning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Ahrons, Louise
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sigvardsson, Eleonor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV PALLIATIV OMVÅRDNAD: En litteraturstudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background The goal of palliative care is to alleviate suffering, promote well-being and give patients an increased quality of life. The nurse has the overall responsibility to ensure that these parts are being followed. Previous research sheds light on patients’ and relatives’ experiences of palliative care, where a lot of deficiencies appears. Aim To describe nurses’ experiences of palliative care. Method Literature study with descriptive synthesis. Results The analysis revealed three themes and eight subthemes. The first theme, To experience emotional commitment, generated subthemes Meaning in the profession and Personal influence. The second theme, Obstacles to good palliative care, generated subthemes Lack of knowledge and the feeling of inadequacy and Deficiencies in the nursing work. The third theme, Opportunities for good palliative care, generated subthemesKnowledge in nursing, Collaboration in the nursing team and Supportive communication. Conclusion Nurses experienced obstacles in palliative care due to a lack of training in palliative care and a lack of communication with patients and their relatives. There was also a shortage of nurses, which led to a feeling of inadequacy in the profession. Patients and relatives considered that the nurses were caring and that the care was good, but also noticed shortcomings in communication and that the lack of time reduced the quality of care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Ainfer, Hawri
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Qadri, Razia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård på sjukhus2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Palliative care is provided at the end of life when curative treatment is no longer possible. Due to the disease, the patient may lose his independence and freedom, which leads to life not functioning as before. The nurse's responsibility is to alleviate patients' suffering during the last period of life and to meet the needs of relatives. In order to promote the patient's quality of life, the nurse should also create a good relationship with the dying person and their relatives. The patient and relatives express that the nurse should take responsibility for communication, information and existential conversations in palliative care. Aim: To describe nurses' experiences of palliative care at the end of life stage in hospital. Method: The study is a systematic literature study with qualitative and descriptive synthesis. Results: After the data analysis, three themes emerged: barriers to providing good palliative care and emotional influences. These include sub-themes and describe nurses' experiences of palliative care. Conclusion: Lack of experience, knowledge and time prevents nurses from providing good palliative care. Communication, collaboration with colleagues, the patient and relatives, as well as emotional commitment and the opportunity for existential conversations were considered important in palliative care. Keywords: end of life, literature study, nurse’s experiences, palliative care, qualitative.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Ajine Jakobsson, Emilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Greijer, Cornelia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårdas av sjuksköterskestudenter- patienters upplevelser: En systematisk litteraturstudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ska sjuksköterskestudenter lära sig att vårda med stöd av sin handledare. Inom samtliga vårdverksamheter sker möten mellan patienter och sjuksköterskestudenter och under denna tid förväntas studenter erbjuda patienter god vård. Patienters upplevelser av att vårdas av sjuksköterskestudenter är av betydelse för att belysa aspekter som är viktiga för vårdandet utifrån patienters perspektiv. Genom att belysa dessa aspekter kan området studeras och bidra till främjandet av en god vård. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att vårdas av sjuksköterskestudenter. Metod: Kvalitativ systematisk litteraturstudie med tillämpning av beskrivande syntes av 10 artiklar. Resultat: Två teman identifierades; Det trygga vårdandet samt Att skapa en ömsesidig vårdrelation, med sammanlagt fyra tillhörande subteman. Slutsats: Patienter upplever både positiva och negativa upplevelser av att bli vårdade av sjuksköterskestudenter, dock övervägande positiva. Positivt för patienters välbefinnande är när sjuksköterskestudenter bidrar med trygghet och genuin vilja att lära känna patienter, vilket vidare skapar förutsättningar för vårdrelationer och kunskapsutbyten. Negativa upplevelser kan kopplas till otrygghet och brist i kommunikation vilket bidrar till känslor av oro, rädsla och otrygghet. Patienters upplevelser speglar det lagar, styrdokument och vårdvetenskaplig forskning redogör för som god vård. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Akcay, Eva
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Betydelsen av omvårdnadsåtgärder för sömn hos personer med demenssjukdom2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Dementia is a common widespread disease, which is characterized by cognitive impairment due to damage to the brain. The disease cannot be remedied, and the treatment consists of relieving the symptoms and nursing care actions. Previous research has shown that sleep disruption frequently occurs in persons with dementia and can affect other aspects such as quality of life, physical and mental health. Sleep is a central component for physically and mental regaining, as well as recovery, and falls within the remit of the nursing profession. There is evidence supporting that sleep disruption has an impact in persons with dementia, which further gives opportunity to more closely investigate the meaning of nursing care actions, not including drug treatment. Aim: The aim is to describe the meaning of nursing care actions on sleep in persons with dementia living in nursing homes. Method: A literature review which included 12 articles, of which 11 had a quantitative method and 1 qualitative method. Results: Several nursing care actions had impact on sleep, related to three themes of sleep: The meaning of nursing care actions for (1) sleep quality, (2) sleep measured by time and (3) decreased nightly activity and increased daily awakeness. Conclusion: A number of nursing care actions showed a positive meaning for multiple aspects of sleep. Although there is still a need for further research, in order to ensure enough evidence to ascertain a general conclusion; for the impact of nursing care actions on sleep in persons with dementia.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Aktas, Berivan
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vara anhörig i en närståendes palliativa vård: En litteraturstudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 HE creditsStudent thesis
 • 25.
  Akterhag, Andreas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Leonardsson, Gustaf
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Al Mashhadani, Raghad
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Meijer, Helen
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda personer med demens: Sjuksköterskors upplevelser2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En åldrande befolkning innebär ökat antal personer med demenssjukdomar. Det är av stor vikt att sjuksköterskor har tillräcklig kompetens för att ge god vård i vårdandet av personer med demens. Att leva med demenssjukdom är en komplex situation och att drabbas av kognitiv svikt innebär ofta att med tiden bli beroende av någon form av vård för att klara vardagen. Tidigare forskning redogör för olika vårdupplevelser hos personer med demens och anhöriga samt hur sjuksköterskor kan påverka dessa. Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demens. Metod: Litteraturstudie baserad på 10 vårdvetenskapliga artiklar. Resultat: Två identifierade teman, ”hinder för vårdande” och ”möjligheter för vårdande”. Resultat visade att resurser, kunskap och utbildning var bristfällig. Vikten av att se personen bakom sjukdomen och behovet av att individualisera vården. Samt att se anhöriga och miljöns betydelse i vårdandet. Slutsats: Sjuksköterskor upplever brister i vården för personer med demens. Dessa relateras till bristfälliga resurser och otillräcklig kunskap. Relationen mellan sjuksköterskorna och personer med demens ska värdesättas, miljön ska vara lugn och att den upplevda relationen med anhöriga bidrar till vårdandet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Alayed, Abdulrahman S.
  et al.
  Sophiahemmet Högskola, Sweden.
  Lööf, Helena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Sophiahemmet Högskola, Sweden.
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet Högskola, Sweden.
  Saudi Arabian ICU safety and nurses' attitudes2014In: International Journal of Health Care Quality Assurance, ISSN 0952-6862, E-ISSN 1758-6542, Vol. 27, no 7, p. 581-593Article in journal (Refereed)
 • 28.
  Albin, Stina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hellström, Amanda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  NÄRSTÅENDES ERFARENHETER AV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE: En allmän litteraturöversikt2023Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Albinsson, Angelica
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sundkvist, Anders
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att ha det modigaste modet: En fenomenografisk intervjustudie om vårdkultur utifrån distriktssköterskors uppfattningar2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Aldebes, Tharaa
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Norén, Petra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskors risker att utveckla compassion fatigue: En allmän litteraturöversikt2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Providing person-centered care is part of the nurse's area of ​​competence and, together with the essential purpose for alleviating suffering, compassion arises as a natural response. Compassion emerges both as an ethical approach and as a loving atmosphere, which brings the nurses meaningfulness to their profession. Patients have a need to meet nurses with empathy and compassion in care, of which the compassion fatigue in nurses has negative effect on patients. Problem: When the nurses develop compassion fatigue, leads to the inner energy being drained without the capacity to be restored. The side effect is somatic and psychiatric disorders in the nurses. In order to produce preventive measures or improve working conditions for nurses, it is necessary to produce an overview of the risk factors. 

  Aim: The aim was to create an overview of the nurse’s risks of developing compassion fatigue. Method: A general literature review was performed according to Friberg's method where 11 articles were analyzed. Results: Three themes were generated as the result for the nurse's risks of developing compassion fatigue: empathic disharmony, work-related risk factors and dysfunctional thought and action patterns. Conclusion: The nurses has both controllable and non-controllable risks to compassion fatigue. The empathic risks and internal factors are risks that the nurse herself can influence and should therefore focus on. The non-controllable risk factor can be used by the nurses for risk analysis and given to the responsible manager.

  Keywords: compassion, empathy, fatigue, literature review, risk factors

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 31.
  Alex, Thelin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att leva med dialys: En litteraturstudie om patienters förluster och begränsningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: There is a large group of patients in Sweden that are treated due to their chronic renal failure.  Adequate kidney function is life essential and therefore dialysis will be initiated to compensate the kidneys deficiency among those patients. Haemodialysis is conducted at a dialysis clinic and patients go there for treatment 3 times a week in an average. Problem: For the individuals bound to dialysis it is likely that the treatment could lead to an obligate to adjust one’s life for the treatment. This adjustment could potentially create suffering due to limitations in life of the patient. Aim: The purpose was to create an overviewing understanding of patients’ experiences towards everyday life when treated with dialysis. Result: Patients undergoing dialysis experience that they are depending on other people. Patients expressed that they were restricted to a life where everything was experienced only through a patient perspective. Conclusions: Nursing recourses must be gathered against patient self-efficacy deficiency and motivation so that patient participates in care. Understanding patient’s experiences helps to identify self-efficacy deficiency. 

  Download full text (pdf)
  Att leva med dialys
 • 32.
  AL-Hanaguli, Samara
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Daher, Josefin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda i palliativ vård2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 33.
  Alhashimi, Aesha
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Dawit, Yosief
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda i ett palliativt skede: En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The objective of palliative care is to alleviate the physical, mental, and social suffering of a patient and to promote the quality of till patients die. The main task of a nurse is to provide nursing, that is totally based on the patients’ needs and wishes. To conduct person- centered care, nurses need to establish a functional caring relationship with both patients and family members. In palliative care, it is particularly important to show respect for relatives because relatives are affected as much as the patient. Aim: To describe nurses' experiences of caring for patients in a palliative phase. Method: A general literature review according to Friberg. Eight qualitative and two quantitative articles were analyzed. Results: three themes were identified and discussed on nurses’ experience in palliative care. These themes are the importance of communication, the importance of knowledge and experience and the importance of individual care for the unique person. Conclusion: Nurses needs knowledge and experience in palliative care, as well as competence in dealing with emotional suffering and emotional support.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Alinei, Kristina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Beckius, Emelie
  ATT TILLSAMMANS STÖTTA PATIENTEN till ATT MÅNA OM SIG SJÄLV: Hur sjuksköterskor erfar möjligheter och utmaningar med personcentrerad vård inom psykiatrisk heldygnsvård2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att anpassa vården enligt det personcentrerade arbetssättet är en pågående process både internationellt såväl som i Sverige. Implementeringsprojekt och olika former av personcentrerade åtgärder genomförs och är under ständig utveckling inom hälso- och sjukvården. Det framkommer i tidigare forskning att det inom psykiatrisk vård föreligger svårigheter att implementera personcentrerad vård och att det råder ett sjukdomsorienterat förhållningssätt. Patienten behöver få en mer aktiv roll i sin egen vård och därmed bli mer delaktig. Hur personen upplever och förstår sin psykiska ohälsa är av stor vikt. Det ligger även under sjuksköterskans ansvar att möjliggöra detta för patienten, men detta kan vara svårt och flera hinder kan tillkomma. Syfte: Att beskriva de möjligheter och utmaningar som sjuksköterskor kan erfara med personcentrerad vård inom den psykiatriska heldygnsvården. Metod: Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Som datainsamlingsmetod användes fokusgruppsintervjuer, två grupper med totalt nio stycken deltagare. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Redovisas i fyra kategorier, åtta subkategorier samt ett tema. Temat som genomsyrar hela resultatet är att gemensamt stötta patienten till att måna om sig själv. Slutsatser: Det finns en vilja bland sjuksköterskor att arbeta mer personcentrerat och att göra patienterna mer delaktiga i sin vård. Resultatet visar att i den psykiatriska heldygnsvården fortfarande finns stora möjligheter att arbeta mer personcentrerat, vilket medför att de utmaningar som framkommer behöver omvandlas till och bli möjligheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Alkateb, Dhafar
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Larsson, Stina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda patienter med smärta: Sjuksköterskors upplevelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Al-Khamees, Inas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bilal, Mary
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att leva med ALS: En litteraturstudie ur patienters perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en fortskridande motorneuronsjukdom som drabbar och bryter ner nervceller som styr skelettmuskulaturen. Sjukdomen orsakar stort lidande för patienter och kan vara snabbt fortskridande och oförutsägbar. Sjuksköterskor upplever att patienter med ALS behöver få adekvat information och stöd för att lindra lidande. Detta sker genom att sjuksköterskor är respektfulla och lyhörda på patientberättelsen. Närstående har också en stödjande funktion i patienters kamp mot sjukdomen genom att vara närvaro i vardagen.

  Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med ALS. 

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på tretton kvalitativa artiklar.

  Resultat: Två teman och fem subteman identifierades. Det första temat var en förändrad livssituation genom att uppleva rädsla för framtiden, att vara begränsad i vardagen och att vara beroende av omgivningen. Det andra temat var att anpassa sig till en ny tillvaro genom att leva med acceptans i nuet och att finna mening trots sjukdomen. 

  Slutsats: Patienter med ALS upplever en förändrad livssituation på grund av sjukdomen. Detta krävs en medvetenhet och kunskap om patienters upplevelser hos sjuksköterskor vilken kan bidra till bättre vård och öka anpassning för patienter i livet.

  Nyckelord: Kvalitativ, Motorneuronsjukdom, Palliativ vård, Patienters perspektiv, Upplevelser. 

  Download full text (pdf)
  Att leva med ALS
 • 37.
  Alm Dirhoussi, Sara
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Åberg, Camilla
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  En förlängning av min vilja: Personer med psykossjukdoms levda erfarenheter av fysisk aktivitet2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personer med psykossjukdom löper risk att drabbas av somatiska sjukdomar och risktillstånd och har rätt till stöd för att utöva fysisk aktivitet på ett sätt som bidrar till hälsa. Trots att forskning visar på fördelarna med fysisk aktivitet, vad som bidrar till motivation och hur fysisk aktivitet vidmakthålls, har sjuksköterskor klinisk erfarenhet av att det är svårt att stötta personer med psykossjukdom till fysisk aktivitet. Syfte: Att belysa personer med psykossjukdoms levda erfarenheter av fysisk aktivitet. Metod: En kvalitativ design med induktiv ansats användes. Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer. Data analyserades med hjälp av fenomenologisk hermeneutisk metod. Resultat: Personer med psykossjukdoms levda erfarenheter av fysisk aktivitet kan metaforiskt beskrivas som att välja att röra sig mot framtiden genom att ge livet ny mening, att rota sig för att kunna växa och att hitta sig själv. Slutsatser: Fysisk aktivitet kan bidra till att stärka de förmågor som gått förlorade under sjukdomens förlopp samt har potential att förverkliga bandet till personens historia och skapa rörelse mot framtiden, vilket är viktigt för känslan av identitet och utövandet av en fri vilja.

  Download full text (pdf)
  En förlängning av min vilja
 • 38.
  Almén Åberg, Karin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Föräldrastöd: Professionellas syn på föräldraskap, behov av föräldrastöd och samverkan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Background:

  Within the Swedish Child Health Care system parents are offered support both individually and in groups. The work with parental groups is a joint effort including the child health care nurses, the staff at Family Centers, preschool teachers as well as social workers. The child health care nurses also need to cooperate with the preschool teachers working where the child spend its days. The support offered to parental groups within the Child Health Care system does not seem to be updated to meet today’s parents’ need. There is research showing that parents ask for support. In spite of this participation in parental group education is low. The professionals’ view of the parental support work is reflected in their planning and implementation. The aim of this study was to make it easier to offer the right kind of interdisciplinary support using the right kind of methods.

  Aim:

  The aim of this study is to illustrate the view on parenting by staff in Child health care units, preschools and family centers and their need of support as well as interdisciplinary cooperation.

  Method:

  A qualitative content analysis was made of collected data from an interdisciplinary workshop with focus groups discussions. Staff from the child health care department, preschools and family centers participated in the workshop.

  Results:

  The professionals´ view of parenting, need of support and interdisciplinary cooperation was described through six categories which is summarized in the conclusion.

  Conclusion:

  The staff from the diverse sectors describes that there is difficulties for today’s parents in their parenting and this results in a need of a versatile kind of support that is both general and selectively directed. The main findings is that parents need support to believe in themselves and in their parenthood and to strengthen their relationship with their child as well as other adults. In order to offer this the parents should be more involved and the cooperation between the sectors should be improved.

  Keywords:

  Child Health care, Parental support, Cooparation, Preschools, Family Centers

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Alolabi, Abdulrahman
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ahsraf, Helin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ATT BEMÖTA ANHÖRIGA INOM PALLIATIV VÅRD: en allmän litteraturöversikt utifrån sjuksköterskors erfarenheter2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Amaral Moreno, Mariana
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Edberg, Louise
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Munhälsa vid palliativ omvårdnad: En litteraturöversikt utifrån patienters erfarenheter2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Ampén, Ida
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Högberg, Hedvig
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att möta det svåra: Sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter med beroendeproblematik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Anane, Patricia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ghashghaei, Sam
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskans perspektiv inom palliativ omvårdnad: En litteraturöversikt2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Caring in palliative care aims to mitigate suffering, promote health and well-being despite the sickness and increase quality of life. Caring is nurses´ major responsibility, therefore nurses must care from a holistic view based on the unique person’s needs. Acquiring knowledge and effective communication skills is therefore important to possess in palliative care, since patients and relatives highlight shortcomings regarding caring in palliative care. 

  Purpose: The purpose of the study was to create an overview of caring for patients in palliative care from nurses´ perspectives. 

  Method: A general literature review of both qualitative and quantitative studies.

  Results: Four themes were analysed based on nurses’ perspectives, of which communication, good care, teamwork, knowledge, and competence were considered important aspects of caring in palliative care. Communication was regarded as an important aspect of patient data collection to provide a higher quality of care. Whereas knowledge and competence regarding symptom relieving were seen by nurses as an essential for preserving patients’ dignity and autonomy. Nurses felt satisfaction when good care was experienced by patients and relatives. However, lack of time, high workload, poor teamwork, low knowledge, and competence were seen as obstacles to maintaining good caring in palliative care.

  Conclusion: nurses experienced positive feelings and shortcomings regarding caring in palliative care. With excellent communication skills, good teamwork, competence, and knowledge good palliative care could be experienced by patients and relatives. 

  Keywords: Communication, knowledge, palliative care, teamwork.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Andersson, Amanda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hasanovic, Nermana
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vårdmiljöns betydelse för återhämtning: Litteraturstudie ur ett patientperspektiv2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Andersson, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jonsson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Palliativ vård i livets slutskede: Sjuksköterskors upplevelser2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Palliative care in the end of life is the care given when the patient has a short time left in life. The purpose is to alleviate suffering and provide the best possible quality of life during the time the patient has left. Patients and relatives experience that they do not receive sufficient support. Aim: Describe nurses’ experiences of caring for patients in palliative care at the end of life. Method: Systematic qualitative literature study with 10 care science articles with a descriptive synthesis. Results: The analysis resulted in two main themes and four sub-themes where it emerged that giving and receiving support was important to provide good care for patients in the end of life. The first main theme Provide support in care provided a description of the nurses’ support for patients and relatives in care. The second main theme Getting support in care gave a description of the importance of nurses receiving support in care. Nurses experienced that conversations with patients at the end of life was draining yet energizing. Conclusion: Nurses experienced that the work was often meaningful and that support and communication are two key parts that nurses experienced important in order to perform the work professionally but also personally. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Andersson, Anna Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Almqvist, Lena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Brodd, Katarina Strand
  Uppsala Univ, Dept Womens & Childrens Hlth, Perinatal Neonatal & Pediat Cardiol Res, Uppsala, Sweden..
  Harder, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Meaningful everyday life situations from the perspective of children born preterm: A photo-elicitation interview study with six-year-old children2023In: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 18, no 8, article id e0284217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AimThe aim of the study was to explore meaningful everyday life situations as perceived by six-year-old children born preterm. Materials and methodsThe study had a descriptive qualitative design with an inductive approach. Ten, six-year-old children born preterm, not diagnosed with any disabilities, participated. Data was collected by photo-elicitation interviews to stimulate and help the children to describe their meaningful everyday life situations. A qualitative content analysis according to Elo and Kyngas was applied. ResultsThe children's descriptions of meaningful everyday life situations can be understood as being in an active and dynamic process, representing the core category. The analysis resulted in three generic categories, as the children described the significance of having significant circumstances and doing things. The experiences the children gain when they do things create their desire for further development. DiscussionThe results reveal that children born preterm are able to reflect on and give detailed descriptions of situations of importance to them. The study suggests that if six-year-old children born preterm are given the opportunity to share their views they can take an active role e.g. in planning and carrying through of interventions by health care services.

 • 46.
  Andersson, Ann-Katrin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Sköld, Peter
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Personalen måste hjälpa mig att resa mig upp": Erfarenheter av hälsofrämjande motivationsarbete inom rättspsykiatrisk vård2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att patienter inom rättspsykiatrisk slutenvård lider av övervikt och svår fetma i högre grad än någonsin tidigare. Betydelsen av en positiv förstärkning från vårdpersonalen är viktig för att patienterna ska orka fullfölja sina livsstilförändringar. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors och patienters erfarenheter av hälsofrämjande motivationsarbete inom rättspsykiatrisk vård. Studien har en kvalitativ ansats där författarna har använt semistrukturerade intervjufrågor. Författarna har intervjuat fem sjuksköterskor och fem patienter. Intervjuerna har bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkommer att sjuksköterskor erfar att det är svårt med motivationsarbetet då vården styrs av regler och struktur, men att även strukturen ligger till grund för motivationsarbetet. Sjuksköterskornas erfarenheter är att det gör skillnad i det hälsofrämjande motivationsarbetet när de har en relation med patienterna. Deras erfarenhet är även att de har sig själva som verktyg vilket speglar av sig till patienterna. Patienterna erfar att vårdens struktur är byråkratisk, vilket bidrar till bristande motivation i det hälsofrämjande arbetet. Engagerad vårdpersonal och positiva förebilder bidrar till en mer inspirerande motivationskultur på vårdavdelningar men negativa erfarenheter av personalens engagemang hämmar motivationen. Slutsatsen är att det blir skillnad i det hälsofrämjande motivationsarbetet när sjuksköterskor och patienter har en relation och arbetar mot gemensamma mål.

  Nyckelord: hälsofrämjande arbete, kvalitativ innehållsanalys, motivation, rättspsykiatriska patienter, sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Landin, Malin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Personcentrerad vård: Systematisk litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Personcentrerad vård
 • 48.
  Andersson, Carina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Andersson, Jenny Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att bemöta anhöriga: Sjuksköterskors erfarenheter vid vård i livets slutskede: en litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Relatives can feel that the support from nurses in end-of-life care is lacking. The situation regarding palliative care can be unknown territory and, in some cases, frightening for the relatives and they may feel overwhelmed and unequipped for the feelings that arise and the decisions that must be made. Aim: The purpose of this review was to create an overview of nurses’ experiences of interacting with relatives in conjuction with end-of-life care. Method: A general literary review. Eleven articles where analyzed based on purpose, method, and results. The review included six qualitative articles, four quantitative articles and one article with mixed method. Result: Three themes were identified: The challenge of interacting with relatives, Feeling secure in their interacting with relatives and Relatives are important. Dealing with relatives in conjunction with end-of-life care was often experienced as difficult and emotionally burdensome. When the nurses created a relationship with the relatives, the care and nursing of the patient was facilitated. Relatives has a central role in end-of-life care. Conclusion: The nurses’ experiences reveal that interacting with relatives in conjunction with end-of-life care can be challenging but has an important and central part in nursing for the dying patient.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Andersson, Catharina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Erfarenheter av att inte bli förstådd: En allmän litteraturöversikt om erfarenheter av att vårda patienter med begränsade språkkunskaper2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människor lämnar sina hemländer av olika anledningar, framförallt krig. Sverige har genom invandring blivit ett mångkulturellt land med uppemot 200 olika språk. Brister i kommunikationen kan komma och försvåra vårdandet av patienterna, speciellt vårdandet av de som kommer ensamma. Problemformulering: I mötet med patienterna behöver sjuksköterskorna kunna föra en konversation för att kunna identifiera vad patienterna behöver hjälp med. I de patientmöten där patienterna har begränsade språkkunskaper försvåras insamlingen av väsentlig information. När sjuksköterskorna inte får den information som behövs finns det en risk att patienterna inte får adekvat vård. Det är därmed viktigt att identifiera vilka strategier sjuksköterskorna använder sig av för att överkomma språkbarriärer. Syfte: Att skapa en överblick över kunskapsläget av sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter vid språkbarriärer. Metod: En allmän litteraturöversikt. Resultat: Tre teman identifierades: Sjuksköterskornas erfarenheter av att inte tala samma språk som patienterna, Sjuksköterskornas erfarenheter av att samarbeta med formella tolkar och anhöriga och Sjuksköterskornas egna tillvägagångssätt för att kommunicera med patienterna. Slutsats: Tillit, formella tolkar, anhöriga samt verbal och icke-verbal kommunikation har en stor inverkan på vården där språkbarriärer finns.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Andersson, Darja
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Olavi Karlgren, Danny
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Mötet med anhöriga vid plötsliga dödsfall: en allmän litteraturöversikt ur sjuksköterskans perspektiv2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Previous research shows that families to patients who died a sudden death at a hospital experience insufficient information and emotional support and wish for more time and access regarding emotional support. Families suffer access and to understand information in a situation of emotional chaos and grief. Aim: The aim was to describe nurses' experiences meeting with the next of kin after the sudden death of a loved one. Method: A literature review with an inductive design. Results: Four themes were identified. Nurses mean that relations and communication were important parts of the meeting with the next of kin, at the same time emotional reactions affected the outcome of the situation at hand. Nurses experienced that there were problematic factors in the work environment and a lack of competence which affected the possibility to provide support. Conclusion: Nurses´ meeting with next of kin is a complexed and important situation. Nurses' experiences are different due to work environment, competence and other comparable conditions. Nurses experience a need for feedback and possibilities for education in the subject.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1236
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf