mdh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 599
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdulahi Abdi, Saynab
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Mohamed Dirie, Adno
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Personcentrerad vård: En studie om personcentrerad vård på akutsjukhus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personcentrerad vård ska prägla vården då det ingår som en av kärnkompetenserna en sjuksköterska bör ha. Patienter upplever att livs- och vårdkvalitén ökar när personcentrerad omvårdnad tillämpas i vården. Patienter känner sig mer sedda och uppskattar att bil lyssnade till. Detta brister ibland då patienter har erfarenheter av saknaden av personcentrerad omvårdnad på akutsjukhusen. Patienter och anhöriga har erfarenheter av att sjuksköterskor inte alltid är närvarande och att det inte ges tid. Syftet: Att skapa en överblick av sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård på akutsjukhus. Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes. 10 vårdvetenskapliga artiklar inkluderades i arbetet varav 9 artiklar var kvalitativa studier och 1 artikel var kvantitativ studie. Resultat: I resultatet presenteras likheter och skillnader i artiklarnas syften, metod och resultat. I likheter och skillnader av artiklarnas resultat identifierades fyra teman: vårdrelationer, delaktighet, brister och arbetsgruppen och arbetsrutinerna . Slutsats: Sjuksköterskor visade vilja att skapa vårdrelationer för att främja personcentrerad omvårdnad men hindrades av brist på kunskap, brist på tid som kan uppstå på akutsjukhus samt arbetsrutiner och arbetsgruppen. Sjuksköterskor erfor att kunskapsutbytet i arbetsgruppen samt relationer med patienter och anhöriga kunde främja och öka möjligheterna till att personcentrerad omvårdnad uppnåddes på akutsjukhusen.

 • 2.
  Abrahamsson, Pia-Marie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kron, Viktoria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Det känns som att man blir betraktad som en andra klassens medborgare”: Hur patienter med allvarlig psykisk ohälsa erfar den somatiska vården och psykiatrisjuksköterskans erfarenheter av ansvar för fysisk hälsa i psykiatrisk vård2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning talar om förutfattade meningar, okunskap, rädsla m.m. hos somatisk vårdpersonal och om patienter som känner sig avskrivna från den somatiska vården med att det är den psykiska ohälsan som är orsak till de fysiska symtomen. Psykiatrins vårdpersonal upplever problem med att vårda den fysiska hälsan hos patienten, då deras specialitet är den psykiska hälsan.  Syftet med denna studie är att beskriva hur patienter med allvarlig psykisk ohälsa erfar den somatiska vården och psykiatrisjuksköterskans erfarenheter av ansvar relaterat till psykiatripatienternas fysiska hälsa. Studien bygger på nio semistrukturerade intervjuer, varav fem intervjuer med patienter och fyra intervjuer med psykiatrisjuksköterskor. Intervjuerna har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att patienterna känner sig sedda som sin psykiska sjukdom och upplever sig inte vara lika mycket värda som övriga patienter i den somatiska sjukvården. Psykiatrisjuksköterskorna erfar att det finns många svårigheter både teoretiskt och praktiskt för dem att ta hand om patienternas fysiska hälsa. Slutsatsen är att fördomar upplevs som tyngande för patienterna och orsakar med tiden mer psykisk ohälsa och större risker för deras fysiska hälsa. För sjuksköterskan är det en konst att skilja på vilket som tillhör psykiatriska vårdens ansvar och vad som är ämnat för den somatiska vården.

 • 3.
  Abu Eid, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jonsson, Josefin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Förebyggande faktorer mot compassion fatigue: En allmän litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar att vårdtyngden på sjukhusen ökar vilket leder till att vården blir påverkad, då sjuksköterskor anser att de inte vårdar etiskt och moraliskt rätt. Detta på grund av att det inte finns tillräckligt med tid att ge varje patient ”det lilla extra’’ och prioriteringar måste ske. Stressen hos sjuksköterskor ökar på grund av att prioriteringar är medvetna men inte självvalda, medvetenheten leder till att de arbetar på ett sätt sjuksköterskan själv anser är etiskt fel. Denna etiskt betingade stress leder till att kvaliteten på vården påverkas. Stressen kan leda till självanklagelser som “borde jag ha sprungit snabbare mellan patienterna”. På grund av bristfällig återhämtning försvinner krafterna till att ge en god vård. Syfte: Att belysa skyddsfaktorer som förebygger Compassion fatigue (CF) hos sjuksköterskor. Metod: Allmän litteraturöversikt. Där vårdvetenskapliga artiklar av kvalitativa, kvantitativa och mixad metod har använts. Resultat: Få stöd av sina kollegor, ledning och familjemedlemmar var viktiga faktorer för att förebygga CF. Kunskap hur sjuksköterskorna själva fungerar för att kunna minska sin stress, samt att känna compassion satisfaction var viktiga aspekter för att kunna förebygga CF. Slutsats: När sjuksköterskorna kände en mening med vårdandet kunde CF förebyggas.

 • 4.
  Ackesten, Emmelie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Gustafsson, Marie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  En begränsad vardag: En allmän litteraturöversikt om erfarenheter av att leva med diabetesfotsår2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Agemalm, Stina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Thuvander, Frida
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativt: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Patients who receive palliative care experience that they lose their independence through the disease and are frustrated that their body is not functioning as before. They also experience that their situation make them change their attitudes towards life. Several patients appreciate when healthcare professionals show genuine interest and the same patients have confidence in the healthcare system. Some patients experience that the healthcare professionals have no time and that their knowledge regarding their psychosocial problems is inadequate. Aim: The purpose is to describe nurses experience of nursing in palliative care. Method: Qualitative literature study with descriptive synthesis. Ten qualitative articles have been analyzed and is presented in the result. Results: After analysis, two themes were disclosed; Becoming enriched and Being challenged who described nurse’s experiences presented under five subthemes. Conclusion: Nurses perceived, among other things, that they were strengthened as a person and that they learned to re-prioritize and appreciate life. They also experienced grief over the fate of patients and it was common to take work home. Several of the nurses perceived that doctors did not give them support, others felt that their lack of experience contributed to the care worsening.

 • 6.
  Ahlm, Marielle
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Swärd, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vård i livets slutskede: Systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vård i livets slutskede sker på på vårdavdelningar, i hemmet, inom primärvården, på hospice eller via hemtjänsten. I sitt dagliga arbete kommer allmänsjuksköterskor möta patienter som vårdas i livets slutskede. Den palliativa vårdfilosofin syftar till att lindra patienters lidande. Sjuksköterskor har den ledande rollen i omvårdnadsansvar för patienter. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. Metod: Kvalitativ ansats. Systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002). Resultat: Efter analysen framkom två teman och fem subteman. Tema 1) Otillräcklighet som inkluderar: Svårt att tillfredsställa behov och svårt att hålla personlig distans. Tema 2) Tillfredställelse som inkluderar: Meningsfullhet, stöd från teamet och förståelse. Slutsats: Sjuksköterskor erfar både positiva och negativa erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. De positiva erfarenheterna framkommer när sjuksköterskor erfar sitt dagliga arbete som meningsfullt. De negativa erfarenheterna framkommer när sjuksköterskor erfar otillräcklighet. Relationen till patienter och dess anhöriga beskrivs som viktig för att höja vårdkvalitén. Relationen kan visa sig att medföra problem på sjuksköterskors personliga plan om de identifierar sig med vårdtagarna.

 • 7.
  Ahlstedt, C.
  et al.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Eriksson Lindvall, C.
  Department of Business Studies Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Holmström, Inger K.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Muntlin Athlin, Å.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  What makes registered nurses remain in work?: An ethnographic study2019In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 89, p. 32-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Registered nurses’ work-related stress, dissatisfaction and burnout are some of the problems in the healthcare and that negatively affect healthcare quality and patient care. A prerequisite for sustained high quality at work is that the registered nurses are motivated. High motivation has been proved to lead to better working results. The theory of inner work life describes the dynamic interplay between a person's perceptions, emotions and motivation and the three key factors for a good working life: nourishment, progress and catalysts. Objectives: The aim of the study was to explore registered nurses’ workday events in relation to inner work life theory, to better understand what influences registered nurses to remain in work. Design: A qualitative explorative study with an ethnographic approach. Methods: Participant observation over four months; in total 56 h with 479 events and 58 informal interviews during observation; all registered nurses employed at the unit (n = 10) were included. In addition, individual interviews were conducted after the observation period (n = 9). The dataset was analysed using thematic analysis and in the final step of the analysis the categories were reflected in relation to the three key factors in theory of inner work life. Results: Nourishment in a registered nurse context describes the work motivation created by the interpersonal support between colleagues. It was important to registered nurses that physicians and colleagues respected and trusted their knowledge in the daily work, and that they felt comfortable asking questions and supporting each other. Progress in the context of registered nurses’ work motivation was the feeling of moving forward with a mix of small wins and the perception of solving more complex challenges in daily work. It was also fundamental to the registered nurses’ development through new knowledge and learning during daily work. Catalysts, actions that directly facilitate the work, were highlighted as the possibility to work independently along with the opportunity to work together with other registered nurses. Conclusion: This study has a number of implications for future work and research on creating an attractive workplace for registered nurses. Working independently, with colleagues from the same profession, integrated with learning, visible progress, and receiving feedback from the work itself, contribute to work motivation. 

 • 8.
  Akterhag, Andreas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Leonardsson, Gustaf
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Alayed, Abdulrahman S.
  et al.
  Sophiahemmet Högskola, Sweden.
  Lööf, Helena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Sophiahemmet Högskola, Sweden.
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet Högskola, Sweden.
  Saudi Arabian ICU safety and nurses' attitudes2014In: International Journal of Health Care Quality Assurance, ISSN 0952-6862, E-ISSN 1758-6542, Vol. 27, no 7, p. 581-593Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Albinsson, Angelica
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sundkvist, Anders
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att ha det modigaste modet: En fenomenografisk intervjustudie om vårdkultur utifrån distriktssköterskors uppfattningar2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Alex, Thelin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att leva med dialys: En litteraturstudie om patienters förluster och begränsningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: There is a large group of patients in Sweden that are treated due to their chronic renal failure.  Adequate kidney function is life essential and therefore dialysis will be initiated to compensate the kidneys deficiency among those patients. Haemodialysis is conducted at a dialysis clinic and patients go there for treatment 3 times a week in an average. Problem: For the individuals bound to dialysis it is likely that the treatment could lead to an obligate to adjust one’s life for the treatment. This adjustment could potentially create suffering due to limitations in life of the patient. Aim: The purpose was to create an overviewing understanding of patients’ experiences towards everyday life when treated with dialysis. Result: Patients undergoing dialysis experience that they are depending on other people. Patients expressed that they were restricted to a life where everything was experienced only through a patient perspective. Conclusions: Nursing recourses must be gathered against patient self-efficacy deficiency and motivation so that patient participates in care. Understanding patient’s experiences helps to identify self-efficacy deficiency. 

 • 12.
  Alkateb, Dhafar
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Larsson, Stina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda patienter med smärta: Sjuksköterskors upplevelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Almén Åberg, Karin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Föräldrastöd: Professionellas syn på föräldraskap, behov av föräldrastöd och samverkan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Background:

  Within the Swedish Child Health Care system parents are offered support both individually and in groups. The work with parental groups is a joint effort including the child health care nurses, the staff at Family Centers, preschool teachers as well as social workers. The child health care nurses also need to cooperate with the preschool teachers working where the child spend its days. The support offered to parental groups within the Child Health Care system does not seem to be updated to meet today’s parents’ need. There is research showing that parents ask for support. In spite of this participation in parental group education is low. The professionals’ view of the parental support work is reflected in their planning and implementation. The aim of this study was to make it easier to offer the right kind of interdisciplinary support using the right kind of methods.

  Aim:

  The aim of this study is to illustrate the view on parenting by staff in Child health care units, preschools and family centers and their need of support as well as interdisciplinary cooperation.

  Method:

  A qualitative content analysis was made of collected data from an interdisciplinary workshop with focus groups discussions. Staff from the child health care department, preschools and family centers participated in the workshop.

  Results:

  The professionals´ view of parenting, need of support and interdisciplinary cooperation was described through six categories which is summarized in the conclusion.

  Conclusion:

  The staff from the diverse sectors describes that there is difficulties for today’s parents in their parenting and this results in a need of a versatile kind of support that is both general and selectively directed. The main findings is that parents need support to believe in themselves and in their parenthood and to strengthen their relationship with their child as well as other adults. In order to offer this the parents should be more involved and the cooperation between the sectors should be improved.

  Keywords:

  Child Health care, Parental support, Cooparation, Preschools, Family Centers

 • 14.
  Ampén, Ida
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Högberg, Hedvig
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att möta det svåra: Sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter med beroendeproblematik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Andersson, Ann-Katrin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Sköld, Peter
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Personalen måste hjälpa mig att resa mig upp": Erfarenheter av hälsofrämjande motivationsarbete inom rättspsykiatrisk vård2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att patienter inom rättspsykiatrisk slutenvård lider av övervikt och svår fetma i högre grad än någonsin tidigare. Betydelsen av en positiv förstärkning från vårdpersonalen är viktig för att patienterna ska orka fullfölja sina livsstilförändringar. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors och patienters erfarenheter av hälsofrämjande motivationsarbete inom rättspsykiatrisk vård. Studien har en kvalitativ ansats där författarna har använt semistrukturerade intervjufrågor. Författarna har intervjuat fem sjuksköterskor och fem patienter. Intervjuerna har bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkommer att sjuksköterskor erfar att det är svårt med motivationsarbetet då vården styrs av regler och struktur, men att även strukturen ligger till grund för motivationsarbetet. Sjuksköterskornas erfarenheter är att det gör skillnad i det hälsofrämjande motivationsarbetet när de har en relation med patienterna. Deras erfarenhet är även att de har sig själva som verktyg vilket speglar av sig till patienterna. Patienterna erfar att vårdens struktur är byråkratisk, vilket bidrar till bristande motivation i det hälsofrämjande arbetet. Engagerad vårdpersonal och positiva förebilder bidrar till en mer inspirerande motivationskultur på vårdavdelningar men negativa erfarenheter av personalens engagemang hämmar motivationen. Slutsatsen är att det blir skillnad i det hälsofrämjande motivationsarbetet när sjuksköterskor och patienter har en relation och arbetar mot gemensamma mål.

  Nyckelord: hälsofrämjande arbete, kvalitativ innehållsanalys, motivation, rättspsykiatriska patienter, sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård.

 • 16.
  Andersson, Catharina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Erfarenheter av att inte bli förstådd: En allmän litteraturöversikt om erfarenheter av att vårda patienter med begränsade språkkunskaper2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människor lämnar sina hemländer av olika anledningar, framförallt krig. Sverige har genom invandring blivit ett mångkulturellt land med uppemot 200 olika språk. Brister i kommunikationen kan komma och försvåra vårdandet av patienterna, speciellt vårdandet av de som kommer ensamma. Problemformulering: I mötet med patienterna behöver sjuksköterskorna kunna föra en konversation för att kunna identifiera vad patienterna behöver hjälp med. I de patientmöten där patienterna har begränsade språkkunskaper försvåras insamlingen av väsentlig information. När sjuksköterskorna inte får den information som behövs finns det en risk att patienterna inte får adekvat vård. Det är därmed viktigt att identifiera vilka strategier sjuksköterskorna använder sig av för att överkomma språkbarriärer. Syfte: Att skapa en överblick över kunskapsläget av sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter vid språkbarriärer. Metod: En allmän litteraturöversikt. Resultat: Tre teman identifierades: Sjuksköterskornas erfarenheter av att inte tala samma språk som patienterna, Sjuksköterskornas erfarenheter av att samarbeta med formella tolkar och anhöriga och Sjuksköterskornas egna tillvägagångssätt för att kommunicera med patienterna. Slutsats: Tillit, formella tolkar, anhöriga samt verbal och icke-verbal kommunikation har en stor inverkan på vården där språkbarriärer finns.

 • 17.
  Andersson, Felicia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hjelting, Hanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  När vårdandet tar över: En litteraturstudie om anhörigvårdares upplevelser av demensvård i hemmet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler personer med demens vårdas idag hemma av närstående, samtidigt drabbas allt fler i takt med den ökade medelåldern. Inom sjukvården upplever sjuksköterskor en hög belastning i vårdandet av personer med demens.  Vårdandet av personer med demens är omfattande, etiskt svårt och kräver kompetens som ofta upplevs som bristfällig av sjuksköterskor. Syfte är att beskriva anhörigvårdares upplevelse av att vårda personer med demens i hemmet. Metod: En kvalitativ litteraturstudie, Den beskrivande syntesen. Resultat: Utifrån metoden framkom tre teman: En inverkan på vardagen,En inverkan på egna förhållningssättetoch En inverkan på egna hälsan. Att vårda personer med demens upplevdes som tidskrävande, emotionellt påfrestande samt att vardagen förändrades. Det fanns svårigheter i att hitta en balans i vårdandet då anhörigvårdare bortprioriterade egna behov och livsmål samt upplevde en förlorad kontroll över tillvaron. Emellertid upplevdes positiva aspekter till följd av vårdandet så som tillfredställelse och att en närmare kontakt med personer med demens utvecklades. Slutsats: Bristen på stöd var en av de största bördorna i vårdandet. Det var mentalt och fysiskt utmattande att vårda personer med demens i hemmet. Egna behov bortprioriterades och en ny livsstil skapades innehållande både tillfredställelse och lidande.

 • 18.
  Andersson, Henrik
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Ullgren, Andreas
  University of Borås, Sweden.
  Holmberg, Mats
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. University of Borås, Sweden.
  Karlsson, Thomas
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Sweden.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  University of Borås, Sweden.
  Acute coronary syndrome in relation to the occurrence of associated symptoms: A quantitative study in prehospital emergency care.2017In: International Emergency Nursing, ISSN 1755-599X, E-ISSN 1878-013X, Vol. 33, p. 43-47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Acute chest pain is a common symptom among prehospital emergency care patients. Therefore, it is crucial that ambulance nurses (ANs) have the ability to identify symptoms and assess patients suffering from acute coronary syndrome (ACS). The aim of this study is to explore the occurrence of dyspnoea and nausea and/or vomiting in the prehospital phase of a suspected ACS and the associations with patients' outcome.

  METHODS: This study has a quantitative design based on data from hospital records and from a previous interventional study (randomised controlled trial) including five Emergency Medical Service (EMS) systems in western Sweden in the years 2008-2010.

  RESULTS: In all, 1836 patients were included in the interventional study. Dyspnoea was reported in 38% and nausea and/or vomiting in 26% of patients. The risk of death within one year increased with the presence of dyspnoea. The presence of nausea and/or vomiting increased the likelihood of a final diagnosis of acute myocardial infarction (AMI).

  CONCLUSION: This study shows that dyspnoea, nausea and/or vomiting increase the risk of death and serious diagnosis among ACS patients. This means that dyspnoea, nausea and/or vomiting should influence the ANs' assessment and that special education in cardiovascular nursing is required.

 • 19.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Eriksson, Marie-Helene
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vårdande med hjälp av djur: En möjlighet att främja boendes välbefinnande inom äldrevården?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our ageing population have an increasing need of caring to maintain their sense of well-being. Companion animals have the ability to listen without judging, they can offer friendship and make the elders feel needed. Background: Historically, animals have been used in the psychiatric setting and foremost when caring for children. During the 1990s, introduction of animals into the nursing home setting became common and a substantial amount of research was published, indicating health-promoting effects of animal-assisted caring. Aim: The aim of this exam paper was to describe the potential impact of animal-assisted caring on well-being of older adults in the nursing home setting. Method: A systematic review was conducted in response to the aim and study question. Data was collected both manually and by searching a database. Only research-based journal articles were included and both quantitative and qualitative data was retrieved. The data was analyzed to identify categories. Results: Nine categories were identified including eight categories describing how animal contribution led to promotion of well-being among the elderly. The ninth category describes the ways animal-assisted caring caused expressions of ill-being. Conclusion: The benefits of animal-assisted caring outweighed the disadvantages by far, which led the authors to conclude that the results of this exam paper supports the implementation of animal-assisted caring in practice to promote well-being in elderly nursing home residents.

 • 20.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Pettersson, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Telefonrådgivning utifrån webbaserat rådgivningsstöd: Sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the background we present the responsibilities of nurses and district nurses, namely that the duties will begin with an ethical and holistic point of view, and to promote health through for example giving advice. Research described that working with telephone counselling was perceived as stimulating, though hard being both a gatekeeper and a caretaker. One kind of help in that task could be decision support, it was seen as a safety net and a complement to the experience of the nurse. It was also seen as an instrument to improve quality, as well as reducing the fear of making the wrong decisions and being reported. The purpose of the study was to describe the experience of nurses and district nurses to work with telephone counselling using the web-based counselling support in health centres. To get the descriptions half structured interviews were used, which were analyzed by qualitative content analysis with an inductive approach. It was described in the result that the support created a sense of assurance, because it was a source of knowledge, a support when needed, a good aid, and gave confirmation. The support was also seen as insufficient and not user-friendly, since it was hard to navigate, time consuming, had a language barrier, it could not replace the clinical “eye”, and did not correspond with reality. Lastly it was said that the experience of each individual was a key in how the support was used. Most had positive experiences, but focus from taking care of patients was lost due to valuable time being used for handling the counselling support.

 • 21.
  Andersson, Katarina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Distriktssköterskors hälsofrämjande arbetssätt: Att forma arbetet utifrån individers behov och verksamhetens mål2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårdcentraler har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande. Ett arbete som beskrivs som en process där individens resurser att uppnå hälsa tas till vara. Distriktssköterskor har kompetens att arbeta hälsofrämjande och deras arbete på vårdcentraler genomsyras av ett holistiskt förhållningssätt med utgångspunkt från det friska hos individerna. Ett arbete som inrymmer ett tvåfaldigt uppdrag mot befolkningen och individerna vilka syntetiseras till ett arbetssätt. Examensarbetets vårdvetenskapliga referensram utgår från denna teorin om ett befolkningsindividualiserat arbetssätt. I distriktssköterskors kompetensbeskrivande och utbildningsreglerande dokument står att de ska arbeta hälsofrämjande. Dock saknas kunskap om distriktssköterskors hälsofrämjande arbetssätt.

 • 22.
  Andersson, Lena
  et al.
  Uppsala University.
  Eriksson, Henrik
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Nordgren, Lena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Differences between heart failure clinics and primary health care regarding information and follow-up2013In: British Journal of Community Nursing, ISSN 1462-4753, E-ISSN 2052-2215, Vol. 18, no 6, p. 288-292Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a paucity of knowledge concerning how people with heart failure experience differences between specialised heart failure clinics and primary healthcare in Sweden. This study aimed to describe differences regarding information and followup in heart failure clinics and primary healthcare. The study was conducted in Sweden in 2011. Four people (three men, one woman; aged 60 to 84) with heart failure (NYHA II) were interviewed. The interviews were analysed with qualitative content analysis. The findings revealed after referral from the heart failure clinic to primary healthcare, follow-ups were omitted. Still, the patients needed care, support and information. The findings are illuminated in four themes. The patients' varying and individual needs can be difficult to recognise and manage unless they are followed-up from either HFC or PHC on a regular basis.

 • 23.
  Andersson, Lena
  et al.
  Centrum för klinisk forskning Landstinget Sörmland/Uppsala universitet.
  Eriksson, Irene
  Högskolan i Skövde.
  Nordgren, Lena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Living with heart failure without realising: A qualitative patient study2012In: British Journal of Community Nursing, ISSN 1462-4753, E-ISSN 2052-2215, Vol. 17, no 2, p. 630-637Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Heart failure is an important problem in Swedish primary healthcare as in the UK. In spite of that little is known about how people with heart failure experience support from primary healthcare. This paper investigates how people with heart failure experience support in primary healthcare. Semi structured interviews were conducted with five men and five women, born 1922-1951. The interviews were analyzed with qualitative content analysis in accordance with Graneheim and Lundman (2004). The participants experienced they had not received information about their diagnosis or about the cause of their condition. They had not been informed they had heart failure. Instead the participants believed their symptoms were caused by age, thus being part of normal ageing. They did not experience they needed care or support to cope with illness or disease. Instead their main needs for support in daily life concerned help with practical matters.There is a risk primary healthcare abandons people with heart failure meaning the patients are forced to develop strategies on their own in order to manage symptoms. When inadequately informed there is also a risk they make up their own explanations signifying possible difficulties to handle their health situation.

 • 24.
  Andersson, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Åkerstedt, Caroline
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda patienter med substansbrukssyndrom: Ur ett sjuksköterskeperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25.
  Andersson, Mona
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Ett nytt sätt att övervaka palliativpatienter: Exemplet Kullbergska sjukhuset2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver ett nytt sätt att monitorera eller övervaka palliativa patienter inomden avancerade hemsjukvårdens domäner jämfört med ett mer traditionelltomhändertagande inom slutenvården. I det nyare sättet vistas patienterna i hemmet sålångt det är möjligt innan en ev. inläggning på sjukhuset behövs. Monitoreringen sker genomkontinuerlig kontakt via främst ett frågeformulär, som patienten eller dennes anhörigaoch/eller distriktssköterska skickar in till samordnande sjuksköterska inom palliativ vård.Genom att data kontinuerligt registreras av hur patienten mår kan läkaren se hursjukdomsbilden utvecklar sig och sätta in de resurser som behövs efter varje patient behov.Vid ev. behov av slutenvård ligger dessa patienter inne kortare tid eftersom derasallmäntillstånd inte är lika dåligt som för patienter, som direkt kommer till sjukhusetsakutavdelning eller slutenvårdsavdelning, enligt traditionellt omhändertagande. Dessa patienter behöver vistas längre tid på sjukhuset och behöver dyra och omfattandebehandlingar för att förbättra sin hälsostatus, så att de kan skickas hem igen. En fråga som därför har ställts i studien är om det nya sättet att monitorera är mer kostnadseffektivt ändet traditionella eftersom vårdtid och därtill hörande kostnader skiljer sig åt mellan dessabåda system att vårda palliativa patienter. För att svara på denna fråga har en jämförelseavseende vårdtillfällen, vårddagar och kostnader gjorts för åren 2003 och 2004, då ett traditionellt synsätt användes på Kullbergska sjukhuset med åren 2008 och 2009 då manövergått till avancerad vård i hemmet (ASIH) för de palliativa patienterna.

  Resultatet visar att antalet anslutna palliativa patienter år 2003 var 82 stycken, vilka hade 90 vårdtillfällen tillsammans. Det genomsnittliga antalet vårdtillfällen per patient (exklusive 26 patienter, som aldrig anslöts eller kom hem från sjukhuset) var 1,6 och det genomsnittligaantalet dagar som dessa låg inne var 17,3. Spridningen i antalet dagar var från 1 till max 76 dagar och totala antalet vårddagar var 971.

  År 2009 visar resultatet att antalet anslutna palliativa patienter ökat till 117 stycken och attde hade 60 vårdtillfällen tillsammans samtidigt som antalet som ej anslöts eller kom hemfrån sjukhuset har ökat till 37 stycken. Det genomsnittliga antalet vårdtillfällen per patient ärnu 0,8 dvs. en minskning med 50 % från 2003. Antalet vårddagar har nu minskat till 543 stycken och i genomsnitt ligger patienterna inne 6,8 dagar. Spridningen av vårdagar är från 1 dag till max 51 dagar.

  Sammanfattningsvis har det trots fler anslutna palliativa patienter, från 82 stycken år 2003till 117 år 2009, en ökning med 43 %, skett en minskning av det totala antalet vårdtillfällen,från 90 tillfällen till 60 det vill säga en reduktion med 33 %. Detta har också fått till följd enhalvering av antalet vårdtillfällen per patient mellan dessa år. Det totala antalet vårddagarhar minskat från 971 till 543, en reduktion med 428 dagar eller 44 %. Detta har medfört attdet genomsnittliga antalet inneliggande dagar minskat från 17,3 till 6,8, en reduktion med 10,5 dagar eller 60 %. Det som dock kan ses som förvånande är att antalet patienter som inte kom hem eller anslöts till ASIH har ökat mellan dessa år, från 26 till 37, en ökning med 11 patienter eller 42 %. Orsaken kan sannolikt finnas i det som kallas för brytpunkten, ett tillfälle som ses som en gräns för ändring av innehållet i vården och som innebär attlivsförlängande insatser inte längre har effekt eller att effekten är marginell eller till och mednegativ för patienten. Studier visar att läkare tycker att det är svårt att tala om för en patientatt livet snart är slut och att de kurativa insatserna inte längre har effekt.

  Den kostnadskalkyl som gjort utifrån ovanstående data visar att den totala kostnaden för å r2003 var 2 225 532 (971 vårddagar x 2 292 kr/dygn) medan den för 2009 hade sjunkit tilltotalt 1 672 983 (543 vårddagar x 3 081 kr/dygn). Frågan som ställdes i denna rapport var omdet nya sättet att monitorera palliativa patienter var kostnadsbesparande. Utifrån ovanstående resultat är svaret entydigt ja - den har varit kostnadsbesparande förlandstinget. Mot denna kostnadsbesparing bör man också ställa intäkter eller effekter förpatienterna, i form av påverkan på deras livskvalitet. Genom monitoreringen finns såväl enkontinuerlig uppföljning som stor tillgänglighet för patienterna. Resurser sätts in efter varjepatients behov varför patienten inte behöver förlora så mycket av sin livskvalitet och sinakrafter. Om en inläggning dock måste göras blir vårdtiderna korta. Genom dennamonitorering kan patienterna delta i ”vardagslivets lunk” så länge som möjligt och dettaligger i linje med den palliativa vårdens filosofi. Jag har inga speciella skäl att anta attlivskvaliteten har blivit sämre trots att jag inte själv genomfört någon studie av detta.

  Att monitorera på detta sätt kan också vara ett svar på den fråga som Socialstyrelsenefterlyst om vad som kan göras för att minska eller förhindra onödig sjukhusvistelse. Jag seringa skäl till varför det här nya sättet att monitorera inte skulle vara möjligt även på andra orter eller sjukhus.

 • 26.
  Andersson, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Barn med övervikt: BVC-sjuksköterskors arbetssätt - en kvalitativ intervjustudie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Obesity is an international as well as a national problem. In Sweden one of five four-year-olds are obese. Child health care nurses work from both a population perspective and a family perspective. The child health care centre is an arena that can make different to the obesity problem in society, by offering support to parents of children at risk for obesity or with diagnosed obesity. The purpose of the study is to describe the child health care nurses clinical practice with parents of children who are obese. The study has a qualitative approach with interviews and deductive content analysis. Five child health care nurses have been interviewed. Olander's theory of clinical practice is the reference of the deductive content analysis. The result shows that the child health care nurses are aware of their two missions. Their population mission is based on the national guidelines of child health care. However, their family mission seems to be prominent. This as the child health care nurses strive to work in an individualized manner to identify the needs of each family to determine on how to invite parents to participate and how to communicate with parents about their child’s obesity. 

 • 27.
  Andersson Sunesson, Linnéa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Utemiljöns inverkan för patienter med demenssjukdom2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Dementia causes gradual loss of cognitive abilities. There is no cure for dementia but symptoms can be helped with medication and actions can contribute to improved quality of life. Problem: Dementia care should be based on a person-centered approach and promote patient autonomy. If not, consequently this means limited opportunity to be in the outdoor environment for patients with dementia. It is important to examine what impact the outdoor environment has on patients with dementia to adapt the use of the outdoor environment in dementia care to the need of patients with dementia. Aim: The aim was to make an overview about the impact of the outdoor environment on patients with dementia. Method: General literature review with descriptive design. Eight articles with qualitative approach and three with quantitative approach. Result: The outdoor environment had a significant positive impact psychologically, physically and on behaviors in patients with dementia. Positive impact was noted for example in promotion of quality of life, physical wellness and in decrease of aggressive behaviors. Conclusions: Usage of the outdoor environment in care for patients with dementia may contribute to improved life situations.

 • 28.
  Andreae, Christina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vara passiv på en aktiv avdelning: - En innehållsanalys om hjärtpatientens dokumenterade delaktighet i omvårdnadsjournalen2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården finns två viktiga budskap för en god och säker vård, det ena är att vård och behandling ska ske i samverkan mellan vårdare och patient och det andra är att sjuksköterskan ska utforma individuella vårdplaner. Studier visar att individuella vårdplaner i hälso- och sjukvård i princip är obefintliga och att sjuksköterskor istället utformar standardvårdplaner. Problem: Risken att arbeta med standardvårdplaner är att patienternas delaktighet i vården förbises eftersom standardvårdplaner utformas i förväg genom förväntade omvårdnadsproblem, till skillnad från individuella vårdplaner som utarbetas i samverkan med patienten. Syfte: Examensarbetets syfte var att beskriva på vilket vis patientens delaktighet framkom i omvårdnadsjournalen vid användning av standardvårdplaner, vid vård av patienter med instabil kranskärlssjukdom. Metod: En kvalitativ, beskrivande forskningsmetod användes för att undersöka sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation av tretton omvårdnadsjournaler. Text som innehöll någon form av dokumenterad delaktighet i sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation analyserades utifrån manifest innehållsanalys som till slut även analyserades genom latent innehållsanalys. Resultat: I omvårdnadsjournalerna, vid användning av standardvårdplaner framkommer patienternas delaktighet genom kategorier sjukdomsberättelsen, kroppsfunktion, självuppfattade problem, utanförskap och självbestämmande. Kategorierna visade mönster som urskilde tema passivt och aktivt deltagande där det passiva deltagandet i omvårdnadsjournalerna framträdde som starkast.

 • 29.
  Andreae, Christina
  et al.
  Research and Development Center/Center for Clinical Research, Sörmland County Council,.
  Ekstedt, Mirjam
  Department of Health Care Sciences, Ersta Sköndal University,.
  Snellman, Ingrid
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Patients’ Participation as It Appears in the Nursing Documentation,When Care Is Ruled by Standardized Care Plans2011In: ISRN Nursing, ISSN 2090-5483, Vol. 2011, no Article ID 707601Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed to describe inpatients with myocardial infarction and their participation in care as documented in the nursing

  records when standardized care plans are used in care. The use of standardized care plans not only has increased the quality of

  medical treatment but has also overlooked patients’ opportunities to participate in their own care. There is a lack of knowledge

  about how standardized care plans influence patients’ participation in nursing care. Data were collected from thirteen patients’

  records with diagnoses of myocardial infarction. Participation in the decision-making process and participation associated with

  “sharing with others” were searched for in the analysis. The analytical process was guided by content analysis. The findings were

  grouped into two categories: patients’ intermediary participation and patients’ active participation. The main results indicated that

  patients’ intermediary participation depended on healthcare professionals’ power to rule the nursing care situation.

 • 30.
  Arleide, Pereira Da Silva Nyberg
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att leva med stomi: En kvalitattiv litteraturstudie ur patienters perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Lack of information and education from nurses, affect patients’ adaptation to and acceptance of their new life with ostomy, which also affects the families’ ability to care for and support their relatives with ostomy. Aim: To describe patients’ experiences of living with the ostomy. Method: The data materials consist of 12 qualitative articles that are analyzed by a systematic literature study with descriptive synthesis. Results: The result is presented in three themes: Impact in self-image; A changed life situation and Support in the treatment. Conclusion: Living with the stoma is perceived as a limitation of physical activity and awakens negative reactions, related to the changed body. Despite that, patients consider that life is less difficult than before and with good information and education, nurses can help patients to believe in themselves, and be more independent in managing the ostomy. Knowledge of everyday life, physical but also sexual activities, is something that nurses need to collect and share with the patients. The patients need to know this, to feel safe with themselves and don’t look upon themselves as limited. This helps to perform better care based on patients’ needs, which relieves suffering and improves life quality for the patients.

 • 31.
  Armini, Antonia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Camilla, Söderlind
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  EN förändrad KROPP, ETT förändrat LIV: Patienters upplevelser av att leva med stomi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: When patients suffer from sicknesses such as rectal cancer, Chrons disease and ulcerative colitis, then ostomies can be a course of treatment. Earlier research show that nurses lack knowledge to be able to care for patients with ostomies while expected to have an important role in the patients’ well-being.  Problem: Lack of knowledge from the general nurse about ostomy care impacts patients since their lives are affected by living with a stoma.  Aim: To describe patient´s experiences of living with a stoma. Method: A literature review based on ten qualitative scientific articles with descriptive synthesis. Results: Experiences shown in the results were divided into three themes: “Emotionell influence”, “Changes in everyday life” and “Acceptance of living with a stoma”.  Out of these themes came six subthemes: “To feel worry”, “To feel frustration”, “To feel shame”, “To live with a changed body”, “To be limited physically in one´s life”, “To lose control”.  Conclusion: Life with a stoma brings daily changes and influences the patients emotional state in relation to their body and their new situation. These experiences can in their turn evolve and patients can come to accept the stoma over time. Patients experiences a lack of information concerning ostomy care and support in living with a stoma. The results show that patients due to their ostomy experience suffering related to illness, to care, and to life.

 • 32.
  Arvidsson, Alexander
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "DET ÖMSINTA ANSANDET" SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV VAD SOM ÄR VÅRDANDE INOM RÄTTSPSYKIATRIN2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Forensic psychiatric care is a complex business. Patients who are cared for in forensic psychiatry are usually in need of care for a long time. The forensic care is a major intrusion into a person's life and the nurses and caregivers are the people who spend the most time with patients. They have a difficult mission providing a good and personalized care while patients are deprived of their liberty. Previous research demonstrates that patients experience forensic care as uncertain, insecure and punitive but that there are also glimpses of "good care". Caring is described as unreflective and that nurses are left for themselves to use their "common sense". This study's aim is to highlight nurses' experiences of what is caring in forensic nursing. The study has a qualitative design and a theoretical framework that is based on caring idea and ethos according to the description of Eriksson (2002). A total of six nurses at a forensic care clinic were interviewed. The interviews were then analyzed through a phenomenological hermeneutic method. Caring in forensic psychiatry was perceived to be associated with both closeness and distance, as well as to create balance. The comprehensive understanding of nurses' experiences showed that that caring is a balancing act between getting close to the patient while creating a functioning structure in the care which is interpreted as a "tender purging".

 • 33.
  Arvidsson, Emelie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Gravem, Linda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "...man kan ju inte vara delaktig i alla beslut, men i så mycket som möjligt vara delaktig.": Delaktighet vid omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrisk vård2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Asp, Margareta
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vila och lärande om vila. En studie på livsvärldsfenomenologisk grund2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the dissertation was to develop a tentative teory about rest and the learning of rest, by proceeeding from people´s lived experiences of rest. The aim also has been to develop a model for learning how to rest, where the mutuality between the learning content, the people learning and the conditions for learning are considered. Three reserach questions have been used as a guide in the dissertation work: What is the meaning of rest? How do individuals learn to rest? How can conditions be created to help people learn how to rest?

  In society, there is a tendency that both the pace of life and the production process is expected to function as quickly possible as, so that the time can be used as effectively as possible. Individuals are finding it problematic to relate to and deal with these changes. An accelerated tempo, and an increased consciousness of time are signs of this. This creates ill health, which can be partly understood as an inability to rest. Therefore, it becames a pedagogic question for people to learn how to rest, which can be described as to accuire a skill or an art. A skill is situated in between theory and practice. Knowledge and action are inseparably allied with each other in skills.

  The research questions were studied with a life-world phenomenological approach, and interviews were chosen as method for collecting data. In the interviews, the reseracher was guided by concepts significant for human science research: openness, immediacy, intersubjectivity, meaning, uniqueness. In the analysis of data a descriptive phenomenological methodology was used, with searching for essence.

  A general structure of the phenomenon of rest, implies a duality between rest and non-rest. The essence of rest is a harmony in feeling, action and motivation. The formation of rest develops when people´s inner reality, concerning need and longing, correspond to the shape and character of their external reality. The constituents for the essence of rest is : rest rythm in life, atmosphere of beauty and comfort, o be accepted without judgment , a relation involving mutual interests, freedom from anxiety and compulsion, a state of detachment and relaxation, enjoyable experiences and challenges. The essence of non-rest is a disharmony in motivation, fellings and actions. This experience of disharmony, drains people of energy, which becomes more obvious the longer the period on non-rest continues. The constituents for the essence of non-rest is: to be motivated but not be able to, to be able to yet not be motivated, to be motivated but not be able to feel.

  To learn how to rest involves becoming conscious of a rythm in one´s way of life, to allow for a rythm in life, and to find or create sources where energy can be drawn. The model for learning how to rest is constituted by three dimensions: learning about rest, learning through rest and learning in rest.

  Learning about rest can be related to ideas about life-world, lived body, time and space, circularity and intentionality. Knowledge about learning through rest can be related to ideas about health, and knowledge about leraning in rest can be related to ethics and aesthetics.

 • 35.
  Asp, Margareta
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fagerberg, Ingegerd
  Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Högskola.
  Developing concepts in caring science based on a lifeworld perspective2005In: International Journal of Qualitative Methods, ISSN 1609-4069, E-ISSN 1609-4069, Vol. 4, no 2, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Concept development is a significant form of inquiry to expand and develop the knowledge base in caring science. The authors´aim in this article is to illuminate the possibility of working with concept development, based on a life world perspective, especially Merleau-Ponty´s philosophy of language, wherein phenomenological, semiological, and pragmatic dimensions are included. the theoretical discussion shows that it is possible to create methodological principles for concept development based on epistemological foundations that are consistent with ontological assumptions in caring science.

 • 36.
  Augustsson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ahosmäki, Linda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Yngre kvinnors upplevelser under pågående bröstcancerbehandling: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Bröstcancer är den cancerform som är vanligast bland kvinnor i Sverige i dag. Kvinnorna som drabbas av bröstcancer kan uppleva både känslomässiga och kroppsliga svårigheter i samband med bröstcancerbehandlingen. Ofta påverkas hela familjen av kvinnans sjukdom. Rädsla, sorg och oro är vanligt förekommande känslor hos den drabbade kvinnan och hennes familj.

  Problem:

  Den yngre kvinnas upplevelser av bröstcancerbehandling kan vara annorlunda än den äldre kvinnans upplevelser då livet har ett annat fokus med exempelvis små barn och karriär.

  Syfte:

  Att belysa den yngre kvinnans upplevelser av bröstcancerbehandling.

  Metod:

  En litteraturstudie med manifest innehållsanalys har gjorts på fyra självbiografiska böcker. Graneheim och Lundmans kvalitativa (2004) innehållsanalys har använts vid analysen av böckerna.

  Resultat:

  I resultatet framkommer det att kvinnorna förlorar sin trygghet, känner rädsla för behandlingen och upplever rädsla att dö. Kvinnorna upplever att livet förändras och att det är viktigt med positiva tankar. Det framkommer också att stödet som kvinnorna får av familj, vänner och vårdpersonal är viktigt.

  Slutsatser:

  Unga kvinnor som behandlas för bröstcancer behöver stöd av familj, vänner och vårdpersonal.

  Nyckelord:

  behandling, bröstcancer, familj, lidande, unga kvinnor, upplevelser

 • 37.
  Awel, Hodan-Khayr
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Alwan, Zeinab
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Medkänslotillfredsställelse: Sjuksköterskors erfarenheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att lindra lidande och främja välbefinnande hos patienter är bland sjuksköterskors främsta och viktigaste uppgifter. För att lindra lidande krävs medlidande och trots detta har tidigare forskning påvisat att sjuksköterskors förmåga att känna medlidande äventyras av en påfrestande arbetsmiljö. Medkänslotillfredsställelse är det som ger sjuksköterskor kraft att vårda och härleds från att hjälpa patienter. Problem: Mer forskning behövs kring ytterligare faktorer som påverkar upplevelsen av medkänslotillfredsställelse. En ökad kunskap krävs för att reducera antal sjukskrivningar samt sjuksköterskor som lämnar yrket på grund av olika påfrestningar. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av medkänslotillfredsställelse. Metod: Allmän litteraturöversikt genomfördes med sex kvalitativa artiklar och sex kvantitativa artiklar. Resultat: Tre teman framkom i resultatet som visade att medkänslotillfredsställelse kunde härledas från 1) en god arbetsmiljö, 2) patientnära arbete samt påverkas av 3) demografiska faktorer, det vill säga sjuksköterskors erfarenhet och ålder. Slutsats: Ökad kunskap om faktorer som främjar medkänslotillfredsställelse kan bidra till ökat välbefinnande hos sjuksköterskor, vilket i sin tur har positivt inflytande på vårdkvalitén och därmed även patienters välbefinnande.

 • 38.
  Babaoi, Saemon
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att erfara empatiksk utmattning: En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av empatisk utmattning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Empatisk utmattning (eng: compassion fatigue) berör den utmattning sjuksköterskor kan uppleva genom att ha tagit del av patienters fysiska eller psykiska lidande. Denna empatiska utmattning bidrar till en känsla av kronisk trötthet och oförmåga att uppleva empati för sina patienter. Problem: För att ge en god patientvård förväntas att sjuksköterskorna lever sig in i patienternas situation. Eftersom sjuksköterskorna ofta befinner sig i stressfyllda situationer med korta återhämtningsperioder och samtidigt måste leva sig in i patienternas lidande kan vissa av dem få problem med att ta väl hand om sig själva, vilket gör att deras förmåga att känna empati för sina patienter avtar. Sammantaget bidrar det till en försämrad patientvård.

  Syfte: Syftet var därför att belysa sjuksköterskornas erfarenheter av empatisk utmattning i vården.

  Metod: Sjuksköterskornas erfarenheter av empatisk utmattning jämfördes genom en beskrivande analys av 10 kvalitativa artiklar.

  Resultat: Sjuksköterskorna med empatisk utmattning erfor sina arbetsmiljöer som påfrestande och stressiga. De upplevde bristfälligt stöd från kollegor, familj, vänner, arbetsledning och otillräcklig utbildning i hur de kan motverka riskerna med att drabbas av empatisk utmattning. Ofta hade de upplevt upprepade traumatiska händelser i vården, vilka framkallat känslor av maktlöshet, frustration och sorg. Resultatet visade även att de sjuksköterskor som drabbades av empatisk utmattning var mer benägna att lägga stora krav på sig själva, ha svårt för att dra en skiljelinje mellan privatliv och yrkesliv, samt vara känsliga för stora intryck från omvärlden. Vissa sjuksköterskor hade lättare för att ta hand om sig själva och kunde därmed ge bättre patientvård. Snarare än att bli utmattade tenderade dessa sjuksköterskor att inspireras av sin vårdsituation och drivas till att fortsätta uttrycka empati och inlevelse i kontakterna med patienterna. Det bidrog till empatisk tillfredsställelse snarare än empatisk utmattning, samt till goda ömsesidiga upplevelser mellan sjuksköterskor och patienter.

 • 39.
  Baggås, Rebecca
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ahlqvist, Robyn
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  När tillvaron förändras: Yngre kvinnors upplevelse av att genomgå bröstcancerbehandling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i världen bland kvinnor. Yngre kvinnor får ofta sämre prognos än äldre eftersom de ofta utvecklar en aggressiv cancerform och svarar sämre på behandling. Trots att bröstcancer är den vanligaste cancerformen är forskning underrepresenterat bland yngre kvinnor med bröstcancer. I sjuksköterskans omvårdnad ingår ansvar att ge information och stöd under behandlingsperioden. Det är viktigt att förstå yngre kvinnors lidande för att lättare möta deras behov. Syfte: Syftet var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av att genomgå behandling mot bröstcancer. Metod: Kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Analysen resulterade i två teman. Första temat var betydelsen av stöd med subteman upplevelse av att få stöd, upplevelse av otillräckligt stöd och upplevelse av att själva stötta familjen. Andra temat var sjukdomens påverkan på kroppen med subteman upplevelse av kroppsförändringaroch upplevelse av påverkad fertilitet.Slutsats: Patienterna upplevde sig begränsade till följd av behandling, de upplevde sorg och oro. Patienterna hade svårt att stötta familjen när de själva behövde stöd. Stöd från anhöriga, familj och sjuksköterska var viktigt för dem. Dock upplevde några av kvinnor att det emotionella stödet från sjukvårdspersonalen samt information om behandling var bristfällig. Patienterna upplevde också kroppspåverkan till följd av behandling negativt.

 • 40.
  Barrientos, Christian
  et al.
  Norrtälje Hospital, Sweden.
  Holmberg, Mats
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Sörmland County Council, Eskilstuna, Sweden.
  The care of patients assessed as not in need of emergency ambulance care: registered nurses' lived experiences2018In: International Emergency Nursing, ISSN 1755-599X, E-ISSN 1878-013X, Vol. 38, p. 10-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to describe the care of patients assessed as not in need of emergency ambulance care, from Registered Nurse's lived experiences. Background: Non-emergency patients in need of ambulance care are described as vulnerable and patients in ambulance care have earlier been found to be dependent on the Registered Nurse. However, little is known about the care of non-emergency patients in the ambulance setting, from the perspective of Registered Nurses. Methods: A reflective lifeworld research design was chosen. Five Registered Nurses with experience of ambulance care were individually interviewed. Results: The result reveals the essence of the phenomenon as a desire to provide good care in an on-going struggle between one's own and others' expectations. Three meaning constituents emerged in the description; Being in a struggle between different expectations, Being in a questioned professional role, and Being in lack of support and formal directives. Conclusion: Registered Nurses' care for patients assessed as not in need of emergency ambulance care, is a complex struggle between different expectations. This may be related to the encounter between the nurse's and the patient's lifeworld.

 • 41.
  Bastholm Rahmner, Pia
  et al.
  Stockholm Cty Council.
  Gustafsson, Lars L.
  Stockholm Cty Council.
  Holmström, Inger
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Rosenqvist, Urban
  Hlth Serv Res, Dept Publ Hlth & Caring Sci, Uppsala.
  Tomson, Göran
  Karolinska Inst.
  Whose job is it anyway?: Swedish general practitioners' perception of their responsibility for the patient's drug list2010In: Annals of Family Medicine, ISSN 1544-1709, E-ISSN 1544-1717, Vol. 8, no 1, p. 40-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE Information about the patient's current drug list is a prerequisite for safe drug prescribing. The aim of this study was to explore general practitioners' (GPs) understandings of who is responsible for the patient's drug list so that drugs prescribed by different physicians do not interact negatively or even cause harm. The study also sought to clarify how this responsibility was managed. METHODS We conducted a descriptive qualitative study among 20 Swedish physicians. We recruited the informants purposively and captured their view on responsibility by semistructured interviews. Data were analyzed using a phenomenographic approach. RESULTS We found variation in understandings about who is responsible for the patient's drug list and, in particular, how the GPs use different strategies to manage this responsibility. Five categories emerged: (1) imposed responsibility, (2) responsible for own prescriptions, (3) responsible for all drugs, (4) different but shared responsibility, and (5) patient responsible for transferring drug information. The relation between categories is illustrated in an outcome space, which displays how the GPs reason in relation to managing drug lists. CONCLUSIONS The understanding of the GP's responsibility for the patient's drug list varied, which may be a threat to safe patient care. We propose that GPs are made aware of variations in understanding responsibility so that health care quality can be improved.

 • 42.
  Bechtouli, Nadia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Oldrati, Satu
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Den vårdande relationen inom psykiatrisk vård.: En litteraturstudie ur sjuksköterskeperspektiv.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Den vårdande relationen är kärnan i omvårdnaden. Patienterna beskriver att de behöver känna trygghet innan den vårdande relationen skapas. Psykiatrisjuksköterskan är skyldig att ansvara för att patienternas behov tillgodoses. Syfte Syftet är att synliggöra hur sjuksköterskor inom psykiatrisk vård beskriver den vårdande relationen. Vidare syftar studien till att synliggöra likheter och skillnader jämfört med hur den vårdande relationen gestaltas i den teoretiska referensramen. Den metod som ansågs vara mest lämplig för att besvara studien var en kvalitativ innehållsanalys. Med en deduktiv ansats, vilket beskrivs utifrån Elo och Kyngäs, (2008). Den teoretiska referensramen som valdes till studien utgår från Kaséns (2002) fyra aspekter av den vårdande relationen. I resultatet framkommer sjuksköterskors beskrivningar av den vårdande relationer och hur den kan gestaltas utifrån Kaséns fyra aspekter. Det framkom likheter och skillnader i resultatets analys del, vad sjuksköterskor beskrev som vårdande relationer. Slutsatser som kan tas utifrån studien är att den vårdande relationen har flera liknelser med patienternas beskrivning av den vårdande relationen. Även skillnader i deras beskrivningar av den vårdande relationen visades. Den vårdande relationen berörde sjuksköterskan lika väl som den berörde patienten.  Nyckelord: 

 • 43.
  Bengtsson, Helena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hörnqvist, IngaLill
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  De närståendes resa mot att släppa taget: En litteraturstudie om närståendes upplevelser inom den palliativa vården2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: People who is close to patients suffering from incurable diseases experiences both suffering and grief. It is hard to be there for someone and at the same time handle your own grief. This can create feeling of anxiety, stress and guilt. Problem: Near related persons might not accept the further loss of someone near, the hope remains until it is final. They may not know the whole width of the situation, not acknowledge to the patient or himself how it is going to end. Aim: The aim with the literature study was to describe close ones experiences of suffering and grief within the palliative care. Method: The study is a qualitative analysis of autobiographies written by people close to patients in the palliative care. Result: The study shows how close ones can be spared suffering and grief through kind treatment and empathic personnel. The result shows a great individual dissemination when feelings are to be worked trough and grief gets to the surface and is accepted. Conclusion: To be close to someone in the end of his or her life wakes hard and irrational feelings and thoughts in people. To handle your own experiences and feelings is difficult. To support these persons due to their individual needs is a crucial part in reducing there suffering.

 • 44.
  Bentling, Sonia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lennander, Åke
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Synligt, osynligt och synliggjort: 10 år i ett Nordiskt nätverk av sjuksköterskeutbildningar2008In: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 28, no 3, p. 39-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The multicultural society has impact on the nursing profession and multicultural aspects of education have impacts on international cooperation. Materials from 10 years in a Nordic network within higher education institutions within nursing was analysed in order to develop cooperation, mobility, curriculum and research. Methods of benchmarking were used in analysing political documents, memorandum, descriptions of the institutions, course programs and reports from teachers and student. The result indicated that the process from planning to realization was unclear, ambitions were higher than outcomes; experiences of mobility were mostly described in terms of personal experiences, enriching and useful, but relations to political goals instituional strategies were invisible. Effects on academic subjects or competence were not reported,nor were they asked for. Weeklong courses with more participants were succesful. However the research method implied new insights in the results: experiences became visible effects beyond an individual level exists, but they had to be named and asked for.

 • 45.
  Berg, Carolina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Sjuksköterskeprogrammet .
  Nilsson, Josefine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Sjuksköterskeprogrammet .
  Att flytta till särskilt boende. En litteraturstudie utifrån de äldre personernas perspektiv.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46.
  Berg, Cathrine
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kim, Sunhee
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vara anhörig till en familjemedlem som fått stroke2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In Sweden, Stroke is one of the most common causes to disability and death. Stroke can provide serious consequences and most of patients need to be helped by their close family members. It is important for close family members to be involved in the care of patients who have had a stroke to facilitate the life. Aim: To describe the experience of being a close family member of a person who has had a stroke. Method: A literature review based on ten qualitative scientific articles with descriptive synthesis. Result: At first, close family members felt the uncertainty of the situation because of a sense of chaos and worries about future. At second, they felt loneliness in life because they experienced a lack of support from health care and overwhelming responsibility that followed. Lastly, the family members accepted the future because they felt gratitude for their lives and they began to re-prioritize their life. Conclusion: By allowing nurses to take more knowledge of the family members' experience, they can understand why it is important to provide better and more detailed and individual support to the family members. This would give the patient a better support and reduce unnecessary suffering.

 • 47.
  Bergfeldt, Erik
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Iseland, Alexander
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kvinnors upplevelse av livet efter en hjärtinfarkt: en kvalitativ litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hjärt-kärlsjukdomar är ett av det vanligaste folkhälsoproblemet i Sverige. Årligen drabbas cirka 40 000 människor av hjärtinfarkter i Sverige, av dessa är andelen kvinnor 42 procent. Problem: Det har visat sig att kvinnor löper en större risk av att drabbas av depression och ångest, upplever en sämre livskvalitet samt inte genomför livsstilsförändringar i samma utsträckning som män efter en hjärtinfarkt. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av livet efter en hjärtinfarkt. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med elva vetenskapliga artiklar utförd efter Evans analysmetod. Resultat: Det åskådliggjordes att kvinnorna efter hjärtinfarkten inte längre vågade lita på sina kroppar. Detta gav känslor av oro och rädsla och ledde till en ovisshet inför framtiden. Vården sågs i många fall som bristfällig. Kvinnorna uttryckte att deras roll och förhållande inom familjen förändrades. Nya tankar infann sig efter hand och positiva utkomster av hjärtinfarkten kunde ses. Slutsatser: Sjuksköterskan måste beakta många aspekter i mötet med kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt och en helhetssyn är viktig. Familjen behöver involveras i vården. Hänsyn måste tagas till vilken information som ges och om tidpunkten är lämplig. Kvinnorna behöver hjälp av sjuksköterskan att på bästa sätt tillvarata det friska och resurser hos sig själva.

 • 48.
  Bergfeldt Tranemyr, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Johansson, Rebecca
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Personcentrerad vård: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med en demenssjukdom på vårdavdelning.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 49.
  Berghard, Louise
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Engzell, Jennie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att tillsammans segla mot livet: Levda erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv inom vuxenpsykiatrisk öppenvård2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Självmord är ett globalt och nationellt folkhälsoproblem där patienten som överlevt självmordsförsök många gånger möter den psykiatriska öppenvården för uppföljande samtal. Tidigare forskning påvisar att samtal är kärnan i vårdandet och patienten behöver någon som lyssnar, å andra sidan är dessa möten utmanande för sjuksköterskan. Syfte: Att inom vuxenpsykiatrisk öppenvård belysa patienters och sjuksköterskors levda erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök. Metod: En kvalitativ design med hermeneutisk ansats användes där patienters och sjuksköterskors levda erfarenheter insamlades genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades utifrån en fenomenologisk hermeneutisk metod som gjorde det möjligt att sammanväva resultatet och genom Tidvattenmodellen metaforiskt fördjupa förståelsen av livsvärlden. Resultat: De framkomna sammanvävda temana Att färdas i motvind; Att vara färdkamrater; Att mötas genom berättelsens kraft och Att få vind i seglen sammanförs i huvudtemat, Att lotsas mot livet över erfarenhetens ocean. Slutsats: I det uppföljande samtalet är relationen av betydelse och sjuksköterskan behöver våga fråga, lyssna och vara mottaglig för berättelsen vilket ger patienten möjlighet att ge röst till sina innersta tankar och känslor.

 • 50.
  Berglund, Maria
  et al.
  Växjö universitet,Sweden.
  Johansson Sundler, AnnelieVäxjö universitet, Sweden.Roxberg, ÅsaVäxjö universitet, Sweden.
  Vårdvetenskapliga vägskäl2008Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna vårdvetenskapliga jubileumsskrift tar läsaren med på en resa genom den utveckling som skett av ämnet vid forskarutbildning i vårdvetenskap vid Växjö universitet. Många bäckar små… ett talesätt som kan illustrera det gemensamma arbete och den samlade kunskap som ligger bakom denna skrift. I skriften får vi stifta bekantskap med vårdvetenskapen i varierande kontexter alltifrån rättpsykiatri till akut- och hemsjukvård. Sammanställningen av den vårdvetenskapliga forskning som under denna femårsperiod har gjorts på IVOSA visar att vårdvetenskapen är en autonom vetenskap med en tydlig substans eller kärna. I kärnan finns patienten, och ämnet tar sin utgångspunkt i människors existens. Med fokus på människan som är i behov av vård framträder lidande, hälsa och välbefinnande som väsentliga begrepp. I bokens delar fördjupas och kontextualiseras vårdvetenskapen i skiftande vårdande liksom lärande miljöer. En vårdvetenskap med grund i ett patientperspektiv behövs såväl akademiskt som i vården för att anta både dagens och morgondagens utmaningar.

1234567 1 - 50 of 599
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf