mdh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 1 - 50 av 234
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulla, Hana
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  FYSISK INAKTIVITET OCH STILLASITTANDE BLAND BARN OCH UNGA I GRUNDSKOLAN2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Children and youth inactivity and sedentary at school is increasing. This means that some of the students have a significant unhealthy lifestyle with physical inactivity, which in turn implies risks of suffering from various diseases, including obesity, type 2 diabetes and cardiovascular disease, all related to a sedentary lifestyle. To prevent illness, it is important that children and young people early get a positive attitude towards physical activity.

  The purpose of this study was to study the causes of child and adolescent physical inactivity in school, based on teachers 'and parents' perspectives.

  A qualitative research has been selected. To achieve the study objectives, the author has conducted seven semi-structured interviews, with an appropriate choice of five teachers and two parents with children in school. Data was analyzed with a manifest content analysis.

  The results show that teachers and parents felt that physical activity is a protective factor for children's health. There are several reasons for physical inactivity in students today, blah new technologies, various transportation facilities and family finances. Some measures that can reduce the physical inactivity, for example be to increase sports lesson 'time and by starting with children and young people's interest to make them feel joy in moving, which increases the interest in physical activity.

  The conclusion of this work is that children's movement is important for their health. Children and youth in elementary school in need of physical activity so that they feel good. Both schools and parents have a responsibility to promote children's physical activity so that they can preserve their health, before improving their learning ability, have more energy and to manage the school in a good way.

 • 2.
  Ahl, Therese
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kinesiska universitetsstudenters uppfattningar om sexualundervisning för ungdomar i Kina2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sexualitet och reproduktion utgör två centrala delar i människors liv och är integrerade i vår personlighet. Det är därför viktigt att från tidig ålder skapa en god grund för sexuell hälsa och välbefinnande. Att se ungdomar som handlingskraftiga aktörer och göra dessa delaktiga i diskussioner i en öppen dialog bidrar till ökade möjligheter för skapande och vidmakthållande av en hälsosam livsstil. Skolan utgör därför en viktig arena för hälsofrämjande och preventivt arbete då de flesta ungdomar kan nås där. I Kina infördes en obligatorisk nioårig skolgång för Kinas samtliga ungdomar år 1986 och år 2002 infördes även obligatorisk skolbaserad sexualundervisning.

   

  Studien syftade till att undersöka hur kinesiska universitetsstudenters upplever sexualundervisning för ungdomar (10-19 år) i Kina samt behov av förändringar och pågående utvecklingstendenser. Kvalitativa intervjuer genomfördes med tre kinesiska universitetsstudenter och kontakt togs med en nyckelperson i Kina vilken översatte material enbart till denna studie.

   

  Resultatet visade på att den skolbaserade sexualundervisningens utformning varierade inom Kina samt att dess implementering och utformning behöver stöttas mer.  Vidare framkom utvecklingsbehov av delaktighet och inflytande i sexualundervisningen. Även arbete för förbättrad kommunikation mellan lärare och elever behövs och ett salutogent synsätt behöver utvecklas.

   

  Genom samarbete med andra länder, exempelvis med Sverige, kan dagens öppensinnade förändringsprocess ytterligare nyanseras.

   

 • 3.
  Ahl, Therese
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sexual behavior among Chinese male and female medical university students in Chongqing, China2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sexualitet utgör en av de mest grundläggande värden i livet då de påverkar såväl våra beteenden, tankar som känslor. Unga utgör en viktig grupp för främjande av sexuell hälsa då det är under denna tid grunden för vår sexualitet skapas. Studiens syftade till att undersöka manliga och kvinnliga kinesiska medicinstudenters kunskap och idéer om sexuellt beteende vid Chongqing Medical University i Chongqing, Kina. En explorativ enkätstudie genomfördes på plats i Chongqing. Studien visade på att idéer om sexuellt beteende verkar vara tillåtande och kärleksbaserande, med en övervägande acceptans för bi- och homosexualitet. Internet, böcker och vänner verkade utgöra viktiga källor till kunskap gällande sex samt preventivmetoder då få ansåg sig ha fått tillräcklig kunskap från skolan. Det verkade även finnas en stor brist gällande STD kunskap och hur man skyddar sig då ”safe periods” ansågs vara en viktig preventivmetod. Relationen mellan preventivmedel och skydd mot STD’s verkar vara otydlig. 

 • 4.
  Ahlbäck, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hälsofrämjande arbete med levnadsvanor i landstinget Västmanland: - Upplevelser av att delta i "Kom i form gruppen"2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hälsosamma levnadsvanor är en viktig förutsättning för att skapa en positiv hälsoutveckling och kostvanor, fysisk aktivitet och stress är faktorer som påverkar hälsan. Till följd av den senare tidens förändringar i samhället har befolkningens levnadsvanor förändrats till en mer ohälsosam kost, fysisk inaktivitet, och stressen har ökat. De förändrade levnadsvanorna har påverkat folkhälsan, och att satsa på dessa områden i folkhälsoarbetet kan ge betydelsefulla hälsovinster. Landstinget Västmanland driver ett projekt med syftet att främja hälsosamma levnadsvanor. I projektet ingår ”Kom i form gruppen” som är en gruppverksamhet som inriktas på kost, fysisk aktivitet och stress. Syftet var att undersöka deltagarnas upplevelser av deltagandet i ”Kom i form gruppen” och om deltagandet har påverkat deras levnadsvanor. För att besvara syftet användes en kvalitativ metod med intervjuer. Resultatet visar att innehållet på träffarna inte har gett någon ny kunskap. Deltagandet har gett medvetenhet och motivation och upplevelsen om kostvanor har påverkats varierar mellan deltagarna. Deltagarnas motionsvanor har påverkats genom regelbundna motionstillfällen och vardagsmotion. Påverkan på stress har inte skett men de försöker att tänka på att stressa mindre. Tidsbrist och stress upplevs dock som ett hinder för att leva hälsosamt.

 • 5.
  Ahlzén, Amanda
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Konflikten mellan arbetsliv och familjeliv: En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser av psykisk hälsa och balans i tillvaron2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens arbetsliv ställer helt andra krav på individen än förr. På arbetsmarknaden krävs flexibilitet och eget ansvar, där individen förväntas kunna arbeta när som helst och var som helst. Dessa faktorer har bidragit till en obalans mellan arbetsliv och familjeliv som kan orsaka olika former av ohälsa. Syftet med denna studie är att undersöka hur småbarnsföräldrar upplever sin psykiska hälsa i relation till balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Studien bygger på en kvalitativ metod och datainsamling har skett genom sex enskilda semistrukturerade intervjuer, materialet har sedan analyserats utifrån en manifest innehållsanalys. I resultatet framkommer att föräldrar idag är väl medvetna om obalansen mellan arbetsliv och familjeliv. De uttrycker att det påverkar deras hälsa negativt på flera sätt, alltifrån stress och oro till sömnsvårigheter och konflikter. För att hantera denna obalans skapas rutiner, ansvarsfördelning i hemmet och tid till fritid, dessa nämns som faktorer som skapar en form av kontroll över obalansen. Studiens slutsats är att föräldrarna upplever att arbetsliv och familjeliv idag handlar mycket om att skapa rutiner och få saker att falla på plats, där de sänker sina krav på sin egen hälsa.

 • 6.
  Akhavan, Sharareh
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Aytar, Osman
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Bogg, Lennart
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Söderlund, Anne
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Tillgren, Per
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Temaledare: Vård på lika villkor – Vad kan vi lära av Lärandeprojektet?2015Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, nr 2, s. 103-106Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 7.
  akhavan, sharareh
  et al.
  National Institute for Working Life, Stockholm, Sweden .
  Bildt, C
  National Institute for Working Life, Stockholm, Sweden .
  wamala, S
  Karolinska Institute, Stockholm, Sweden .
  The health of female Iranian immigrants in Sweden: A qualitative six-year follow-up study2007Ingår i: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, Vol. 28, nr 4, s. 339-359Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Immigration affects life and health in many different ways. The purpose of this study was to identify and analyze female Iranian immigrants' perception of various factors that influence their health over time. Data collection was based on semistructured interviews with 10 female Iranianimmigrants. Baseline interviews were conducted in 1996, with follow-up interviews in 2002. The results suggest that during the first decade after migration, female immigrants may overcome some health-related factors such as experiences of traumatic events. Other health determinants such as unemployment or experiences of discrimination and racism, however, were observed even two decades after migration.

 • 8.
  Ali, Mona
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap.
  Make Every Mother Count: Maternal mortality in Malawi, India and United Kingdom2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Objective: The aim of this thesis is to examine and compare the maternal mortality in three different countries; Malawi, India and United Kingdom, as well as highlighting the attributing factors and preventive steps that would reduce the maternal mortality in these countries. Methods and material: The studied design that was chosen is an ecological study which means to study the relationship between aggregated health data and exposing factors, for example a geographical area and time period. The reason of choosing this study can be seen in the relationship and the factors that contribute to maternal mortality in Malawi, India and the United Kingdom. In order to attain the objective of the thesis a variety of sources were utilized to find data, statistics and scientific articles concerning maternal mortality in all three countries.Results and conclusion: Maternal mortality is the highest in Malawi and India, while it is very low in the United Kingdom when compared with these two countries. The result shows among other things that the maternal mortality is mainly caused by direct causes both in Malawi and India and in the United Kingdom the maternal mortality is mainly from indirect causes. It is also shown that the maternal mortality in these countries have been changed over the years. It is also shown that preventive steps such as family planning, skilled attendance, obstetric emergency care and antenatal care can significantly reduce the maternal mortality rate.

 • 9.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Hellnäs, Petra
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Stefansson, Maria
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Granlund, Mats
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  'I can play!': Young children's perceptions of health2006Ingår i: Developmental Neurorehabilitation, ISSN 1751-8423, Vol. 9, nr 3, s. 275-284Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Health is today viewed as a multi-dimensional concept partly conceptualized independent from not being ill. The aim of this study was to gain knowledge of how young children perceive health. Interviews were conducted with 68 children (4-5 years), within their pre-school setting, with the help of a semi-structured interview guide. A multi-dimensional perspective represented by the health dimensions of the International Classificationof Functioning, Disability and Health (ICF) was used in a manifest deductive content analysis. The children's statements were categorized and placed under one of the four health dimensions, body, activity, participation and environment. A latent content analysis was applied to identify underlying themes in the manifest categories. The results revealed that young children perceive health as a multi-dimensional construct, largely related to being engaged, i.e. to be able to perform wanted activities and participate in a supportive every-day context. This implies that improvements of child engagement should be emphasized in health promotion and to a greater extent be the central focus of health interventions for young children.

 • 10.
  Andersson, P
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap.
  Leppert, Jerzy
  Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap.
  Men of low socio-economic and educational level possess pronounced deficient knowledge about the risk factors related to coronary heart disease2001Ingår i: Journal of Cardiovascular Risk, ISSN 1350-6277, Vol. 8, nr 6, s. 371-377Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: The aim of the present study was to determine whether certain background factors such as gender, education and social status were associated with an individual's knowledge of coronary heart disease (CHD) risk factors.

  Design: A questionnaire survey.

  Methods: A questionnaire survey designed to evaluate participants' general knowledge about the risk factors for CHD was used. A total of 1011 50-year-old individuals (457 men and 554 women) from 34 Health Care Centers participated in the study.

  Results: Knowledge about CHD risk factors was significantly poorer in men than in women. Low education and low socio-economic status were other factors related to poor knowledge of CHD risk factors.

  Conclusion: This study showed that men with low educational level and low socio-economic status had inadequate information about the risk factors involved in CHD.

 • 11.
  Andersson, Per
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap.
  Sjöberg, RL.
  Uppsala University, Sweden.
  Krysa, M.
  Municipality of Wroclaw City, Wroclaw, Poland.
  Sidorowicz, W.
  Municipality of Wroclaw City, Wroclaw, Poland.
  Öhrvik, J.
  Uppsala University, Sweden.
  Leppert, J.
  Uppsala University, Sweden.
  Lags in behavioral change:: A population based comparison of cardiovascular risk behavior in Poland and Sweden2006Ingår i: Central European Journal of Public Health, ISSN 1210-7778, Vol. 14, nr 2, s. 82-85Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One thousand and twenty Polish men and women and 1,011 Swedish men and women aged 50 and recruited through primary health care took part in a survey relating to their knowledge of health-related behaviour, attitudes to health-related behaviour and self-reported risk behaviour. The results reveal that Poles know as much about cardiovascular risk factors as Swedes, but that Swedes feel that it is more important to change their dietary habits and to influence factors in the working environment to avoid the risk of developing CVD than did Poles. Swedes also displayed less risk behaviour than Poles and more Swedes than Poles had successfully stopped smoking. These findings suggest that differences in stages of health-related behavior that have previously been observed at an individual level may sometimes also be discerned at a national level.

 • 12.
  Andersson, Victor
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  ATT ARBETA FRÄMJANDE MED PSYKISK HÄLSA INOM SKOLAN: En kvalitativ studie om hur elevhälsoteamet på en gymnasieskola inom Västmanlands Län arbetar för att främja elevernas psykiska hälsa2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är undersöka hur elevhälsoteamet på en gymnasieskola inom Västmanlands Län arbetar med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa. För att möjliggöra studien tillämpades en kvalitativ metod för att få ta del av personers erfarenheter och upplevelser kring ämnesområdet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med ett antal intervjupersoner som identifierades genom ett målinriktat urval där alla deltagare arbetar inom elevhälsoteamet på en gymnasieskola inom Västmanlands Län. Det insamlade materialet analyserade med en manifest innehållsanalys där ett resultat kunde uttolkas.  

  Intervjupersonerna upplevde att det den psykiska hälsan påverkades av den fysiska hälsan. För att kunna vara nöjd med sig själv beskrev intervjupersonerna att det krävdes att uppnå ett stabilt och positivt hälsotillstånd. I det praktiska arbetet upplevdes en avsaknad av en handlingsplan eller tydliga riktlinjer trots att intervjupersonerna arbetade aktivt med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa. Intervjupersonerna betonade att det var bristande fokus på psykisk hälsa och främjande arbete. Hur intervjupersonerna uppskattade sitt hälsofrämjande arbete var främst genom betyg, gymnasieelevernas skolutveckling och förändring i närvaro, engagemang och humör. Det föreligger utvecklingsmöjligheter där implementering av handlingsplan eller arbetsmodell skulle förbättra det hälsofrämjande arbetet på gymnasieskolan. Denna studie tar slutligen upp SESAME arbetsmodell som ett förslag att tillämpa för elevhälsoteamet och deras arbete med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa. 

 • 13.
  Andreas, Rödlund
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  STRESS OCH SOCIALA MEDIER: En kvantitativ studie om sociala medievanor och stress bland ungdomar i Västmanland.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar, under tid har sociala medieanvändandet ökat. Det finns studier som visat att sociala medier påverkar individens hälsa, exempelvis genom stress. Sociala medier kan ge tillgång till ett nytt socialt sammanhang samtidigt medför det en stress att exempelvis vara konstant uppkopplad mot dessa plattformar.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka förekomst och samband mellan sociala medieanvändning, kränkningar på sociala medier och stress samt att undersöka om det finns könsskillnader hos ungdomar i Västmanland.

  Metod: I föreliggande studie används kvantitativ metod med tvärsnittsdesign. Studien baseras på sekundärdata från”Liv och Hälsa ung Västmanland – 2017”.

  Resultat: Studien visar att det föreligger samband mellan sociala medieanvändning och stress samt mellan kränkningar och stress. Ungdomar som är uppkopplade mot sociala medier en eller flera gånger i timmen är med högre sannolikhet också stressade. Ungdomar som blivit kränkta på sociala medier är också med högre sannolikhet stressade. Det råder även könsskillnader inom sociala medieanvändning, tjejer är mer aktiva än killar. Tjejer är även mer stressade än killar.

  Slutsatser: Det finns samband mellan sociala medieanvändning och stress samt kränkningar på sociala medier och stress. Det förekommer även könsskillnader i sociala medieanvändning och stress.

 • 14.
  Antonsson, Karolina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Självskadebeteende i relation till andra riskbeteenden: Enkätstudie bland flickor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Sörmlands län2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ohälsa bland ungdomar i Sverige inkluderar flera typer av folkhälsoproblem där psykisk ohälsa ökar och drabbar allt fler, vilket bland annat tar sig uttryck i självskadebeteende. Denna uppsats behandlar relationen mellan självskadebeteende och andra riskbeteenden utifrån datamaterialet kopplat till Liv & Hälsa ung i Sörmland. Det är en återkommande totalundersökning om levnadsvanor, riskbeteenden och hälsa bland elever i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet. Enkäten besvarades av 2750 elever från årskurs 9 och 2770 elever från årskurs 2. Endast flickor i årskurs 9 (n=1313) och år 2 (n=1384) på gymnasiet inkluderas i denna uppsats. För att undersöka förekomst och skillnader bland populationen har en kvantitativ metod använts.

  Teorin att empowerment anses vara ett viktigt verktyg för hur samhället kan hjälpa individer att stärka och bygga upp sitt självförtroende och på det sättet öka hälsan bland ungdomar diskuteras.

  Resultaten visar att det är vanligare att de individer som självskadar sig även utför andra riskbeteenden som till exempel daglig rökning och snatteri jämfört med kontrollgruppen. Detta kan vara en indikator för att mer fokus bör läggas på att ytterligare forska kring detta område för att framtida preventiva åtgärder skall kunna minska antalet flickor som självskadar sig.

 • 15.
  Arogén, Andreas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Skolkuratorernas hälsofrämjande arbete: En kvalitativ studie om skolkuratorernas hälsofrämjande arbete i Eskilstuna2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolans miljö en är avgörande faktor för folkhälsoarbete, därför är hälsofrämjande arbete i skolan viktigt att belysa. Eleverna drabbas av stress, depressioner och ökade kunskapskrav. Bestämningsfaktorer som livsstil, trygga miljöer samt sociala nätverk påverkar en individs psykiska hälsa. Skolkuratorerna ansvarar mest av all personal på skolan för det hälsofrämjande arbetet. För att främja hälsan i skolarbetet är det av betydelse att identifiera hur skolkuratorerna arbetar.Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer i Eskilstuna Kommun arbetar med att främja psykisk hälsa för barn i årskurs 7-9. En kvalitativ studiedesign och en manifest innehållsanalys har använts för att uppnå syftet med studien. Skolkuratorerna i Eskilstuna kommun har intervjuats med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide.Kuratorernas arbete styrs utifrån styrdokumentet Elevhälsan. Samarbete tillsammans med personal som skolsköterskor anses viktigt. Kuratorernas arbete med eleverna styrs kring helheten. Trivsamma miljöer, aktiviteter samt att umgås tillsammans med eleverna är något som är av betydelse. Akutsamtalen tar upp för mycket tid i det dagliga arbetet, vilket även tidigare studier belyser. Studiens slutsats visar att Elevhälsans alla resurser behöver vara mer tillgängliga på skolorna än de är i dagsläget. Den stora kuratorsträffen som sker månadsvis behöver också en samordnare för att ge den respons som behövs.

 • 16.
  Axelsson Brakstad, Linn
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa: En kvalitativ studie om hur medarbetarna upplever att ledarskap bidrar till hälsa på arbetsplatsen2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjukfrånvaron i Sverige ökade kraftigt i slutet av 1990-talet och drabbade även högre utbildade personer som tidigare inte varit sjukskrivna. Många människor tillbringar större delen av livet på att arbeta och arbetsmiljön påverkar medarbetarna på olika sätt, där ledarskapet är en faktor som påverkar hälsan. Arbetsplatsen anses därför vara en av de hälsofrämjande arenor där insatser för att förbättra hälsan kan genomföras. Att ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa anses vara en självklarhet, men det finns inte så mycket forskning inom området.

  Syftet med studien var att undersöka hur medarbetare på en arbetsplats med låg sjukfrånvaro upplever att ledarskap bidrar till hälsa på arbetsplatsen. Studien är av kvalitativ ansats där data samlades in genom telefonintervjuer med fem personer. Arbetsplatsen som studeras har en låg sjukfrånvaro och har sin verksamhet inom ett landsting i Sverige.

  Resultatet visar bland annat att en bra ledare ska finnas tillgänglig, vara stöttande och tydlig. En ledare som bidrar till hälsa litar på sin personal, hjälper till att prioritera arbetsuppgifter, är lyhörd och omtänksam. En av de slutsatser som kunde fattas utifrån resultatet är att det som kännetecknar ett bra ledarskap även är det som bidrar till medarbetarnas hälsa.

 • 17.
  Backlund, Amanda
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Barn- och ungdomars tillvaro efter avslutad elitsatsning: En kvalitativ studie ur ett förälderperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fysisk aktivitet är en determinant för en god folkhälsa. Till följd av detta vill idrottsrörelsen bidra till en utvecklig inom idrotten för att öka deltagarantalet och motivera människor att vara fysiskt aktiva livet ut. Ett dilemma som dock är förekommande inom elitidrotten är att många slutar idrottsutövandet innan de nått sin topp nivå.

  Syftet med denna studie var att undersöka föräldrars uppfattningar om deras barns tillvaro efter avslutad elitsatsning. En kvalitativ metod tillämpades och vid datainsamlingen genomfördes fem semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys. I resultatet framkommer det att flera av barnen som tidigare varit en del av en elitsatsning gått från en fysiskt aktiv livsstil till en friare livsstil där det upplevs finnas utrymme för spontanitet och lekfullhet. Vardagen inkluderas numer av nyfunna vänner och ett större fokus förkommer på studier alternativt jobb. Den tidigare sociala miljön som bestod av idrottsarenan har i stort bytts ut till andra miljöer. Den identitet de tidigare haft med idrotten har förlorats och i samband med elitsatsningens upphörande drabbades barnen av psykisk ohälsa, med de upplevs idag må bättre. Slutsatsen för denna studie är att tillvaron har förändrats hos samtliga barn efter avslutad elitsatsning.

 • 18.
  Bastholm Rahmner, Pia
  et al.
  Uppsala universitet, Hälso- och sjukvårdsforskning.
  Gustafsson, Lars L.
  Karolinska University Hospital,.
  Larsson, Jan
  Uppsala universitet, Hälso- och sjukvårdsforskning.
  Rosenqvist, Urban
  Uppsala universitet, Hälso- och sjukvårdsforskning.
  Tomson, Göran
  Karolinska Institutet.
  Holmström, Inger
  Uppsala universitet, Hälso- och sjukvårdsforskning.
  Variations in understanding the drug-prescribing process: a qualitative study among Swedish GPs2009Ingår i: Family Practice, ISSN 0263-2136, E-ISSN 1460-2229, Vol. 26, nr 2, s. 121-127Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: A majority of doctor-patient meetings result in the patient getting a prescription. This underlines the need for a high-quality prescription process. While studies have been made on single therapeutic drug groups, a complete study of the physicians' general thought process that comprises the prescription of all drugs still remains to be made. OBJECTIVE: To identify variations in ways of understanding drug prescribing among GPs. METHODS: A descriptive qualitative study was conducted with 20 Swedish physicians. Informants were recruited purposively and their understandings about prescribing were studied in semi-structured interviews. Data were analysed using a phenomenographic approach. RESULTS: Five categories were identified as follows: (A) GP prescribed safe, reliable and well-documented drugs for obvious complaints; (B) GP sought to convince the patient of the most effective drug treatment; (C) GP chose the best drug treatment taking into consideration the patient's entire life situation; (D) GP used clinical judgement and close follow-up to minimize unnecessary drug prescribing and (E) GP prescribed drugs which are cheap for society and environmentally friendly. The categories are interrelated, but have different foci: the biomedical, the patient and the society. Each GP had more than one view but none included all five. The findings also indicate that complexity increases when a drug is prescribed for primary or secondary prevention. CONCLUSIONS: GPs understand prescribing differently despite similar external circumstances. The most significant factor to influence prescribing behaviour was the physician's patient relation approach. GPs may need to reflect on difficulties they face while prescribing to enhance their understandings.

 • 19.
  Björk, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Arbetsförhållandens betydelse för hälsa: En kvantitativ studie ur ett salutogent perspektiv bland lagerarbetare.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjukskrivningar för psykisk ohälsa orsakade av dåliga arbetsförhållanden i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är ett växande problem i samhället. Samtidigt finns lite forskning om arbetsförhållanden och hälsa ur ett salutogent perspektiv. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning upplevda arbetsförhållanden kan kopplas till självskattad hälsa ur ett salutogent perspektiv bland lagerarbetare på en arbetsplats. Studien är baserad på kvantitativa data. Univariat- och multipel linjär regressionsanalys har använts för att undersöka samband mellan arbetsförhållanden och hälsa. Resultatet visade på signifikanta samband mellan arbetsförhållanden och självskattad hälsa. Starkast samband fanns för stödjande arbetsförhållanden, tidsupplevelse och individuella inre upplevelser. Det innebär att det är betydelsefullt med ett gott socialt klimat på arbetsplatsen med tillgång till stöd från både arbetskamrater och arbetsgivaren, att arbetet upplevs som meningsfullt, att det finns utvecklingsmöjligheter, att personalens utbildning matchar kraven i arbetet och att tidsupplevelsen är positiv genom att arbetsuppgifterna hinns med under arbetstid utan stress. Självskattad hälsa ökade med ålder men det fanns inga signifikanta skillnader utifrån kön, anställningsform, utbildning eller etnisk bakgrund. Resultatet har diskuterats utifrån känsla av sammanhang (KASAM) och krav-kontroll-stödmodellen som teoretiskt perspektiv.

 • 20.
  Blomqvist, Isabel
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Landet med de tusen öar och skär - hur fungerar folkhälsoarbetet där?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Folkhälsoarbete innebär att främja hälsan och förebygga sjukdom genom olika insatser i samhället. Det hälsofrämjande arbetet på samhällsnivå kännetecknas av intersektoriellt arbete, tillämpning av hälsofrämjande insatser och påverkan genom lagstiftning, styrning och policyarbete. Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma inom hälsoarbete uppfattar det hälsofrämjande folkhälsoarbetet på Åland, samverkan mellan olika aktörer samt vilka utvecklingsmöjligheter för det hälsofrämjande arbetet som finns på Åland. En kvalitativ metod valdes, där fyra yrkesverksamma inom Ålands landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård intervjuades. Till intervjuerna användes en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Materialet från genomförda intervjuer transkriberades och analyserades enligt en manifest innehållsanalys. Resultatet visar att folkhälsoarbetet på Åland uppfattas ske både genom lokala föreningar och organisationer, men även efter arbete som är lagstadgat. Det upplevs även finnas vissa brister inom samverkan i folkhälsoarbetet, men att det är överlag bra. Vidare ansågs det finnas goda utvecklingsmöjligheter för det hälsofrämjande arbetet på Åland, däribland fysisk aktivitet, alkohol, narkotika och de äldres hälsa ansågs vara prioriterade områden att arbeta med. Slutsatsen är att samarbete och samverkan mellan andra organisationer, myndigheter och sektorer i samhället borde bli bättre för att upprätthålla befolkningens hälsa på Åland, samt att Ålands självstyrelse kunde utgöra en grund till att styra folkhälsoarbete genom lagar. 

 • 21.
  Bogg, Lennart
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Karolinska institutet.
  Dong, Hengjin
  Zhejiang University, School of Public Health, China.
  An Economic Insight into Health Care in Six Chinese Counties: Equity in Crisis2010Ingår i: International Health & Aid Policies: the Need for Alternatives / [ed] Unger, Jean-Pierre; De Paepe, Pierre; Sen, Kasturi; Soors, Werner, Cambridge University Press, 2010, s. 123-137Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives:

  To assess inequity in health care financing and utilisation, its associated socio-economic variables and consequences, with focus on the impact of alternative health financing systems.

   

  Methods

  Econometric and multivariate analysis of cross-sectional and retrospective household survey data from six counties in three provinces in Central China.

   

  Findings:

  The old Cooperative Medical System (CMS) was associated with a five times less risk of financial difficulties, half the risk of care-induced debt (non-significant, 95%CI 0.2-1.1) and not one CMS participant having to forego care due to cost. CMS was associated with better health, three times less risk of illness with duration of at least one month. Other health insurance systems were associated with higher risk of illness, higher outpatient expenditure without evidence of reducing barriers to care. The elderly (60 years +) had a more than five times increased risk of illness for at least one month, (OR = 5.2, 95%CI = 3.2-8.3). The illness concentration index confirmed that the poor suffer from a higher prevalence of morbidity. The Le Grand index confirmed strong bias in utilisation favouring the rich. The Kakwani index confirmed an extremely high degree of regressivity in the financing of health services, (-0.73) for outpatient and (-0.94) for inpatient services. The New Cooperative Medical System (NCMS) differs from the old CMS in critical aspects.

 • 22.
  Bogg, Lennart
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Karolinska institutet.
  Huang, Kun
  Anhui Medical University.
  Shen, Yuan
  Xi'an Jiaotong University.
  Long, Qian
  Chongqing Medical University.
  Hemminki, Elina
  National Institute for Health and Welfare, Finland .
  Dramatic Increase of Cesarean Deliveries in the Midst of Health Reforms in Rural China2010Ingår i: Social Science and Medicine, ISSN 0277-9536, E-ISSN 1873-5347, Vol. 70, nr 10, s. 1544-1549Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cesarean delivery (CD) rates were until recently low in rural China where the population lacked healthinsurance. In July 2003 the New Cooperative Medical Scheme (NCMS) was introduced. We report findingsfrom a health systems study carried out in the EC-funded project ‘‘Structural hinders to andpromoters of good maternal care in rural China’’ in central and western China. The purpose was toanalyze how CD rates changed with the increased level of funding of the NCMS.The research design was a natural experiment. Quantitative demographic, administrative and accountsdata for 2001–2007 were collected in five counties from the county public health bureaux, the countyNCMS offices, the county statistical offices and the Maternal and Child Health (MCH) hospitals, usinga structured data collection form. We found that the CD rates increased in four of the five counties in theperiod 2004–2007 by 36%, 53%, 61% and 131% respectively. In the fifth county the CD rate remained highat 60%. The revenue from CD made up 72–85% of total delivery fee revenue. CD fee revenue increased by97%, 239% and 408% in the three counties with available data; a higher increase than in general healthcare revenue. Our conclusion is that the design of NCMS, the provider payment systems, and therevenue-related bonus systems for doctors need to be studied to rein in the unhealthy increases in ruralCD rates.

 • 23.
  Boij, Anita
  et al.
  Veta Mera Boij AB, Skövde, Sweden.
  Nilsson, Maria
  Umeå universitet, Sweden.
  Odén, Niklas
  A Non Smoking Generation, Sweden.
  Tillgren, Per
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Kunskapsbaserat tobaksförebyggande arbete i skolan: A Non Smoking Generations (NSG) flerkomponentsprogram2018Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, nr 4, s. 432-444Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 24.
  Boyev, Marat
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Motivation till integration: En kvalitativ undersökning om handledarnas uppfattning kring ensamkommande flyktingbarns motivation till integration2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flyktingpolitiken har varit ett debatterat ämne i Sverige efter den stora flyktingvåg som kom år 2015. Många av de flyktingarna var ensamkommande barn från b.la. Afghanistan, Irak och Syrien. De ensamkommande flyktingbarnen fick stöd i form av placeringar på familje- och HVB-hem där dagliga omsorgen gavs. Handledarna på HVB-hemmen har varit de ensamkommande flyktingbarnens vägledande skyddsfaktorer för integration. Syftet med studien är att ta reda på handledarnas uppfattning kring motivationen hos ensamkommande flyktingbarn gällande att integrera sig i det svenska samhället, samt till vilken utsträckning de är motiverade. Studien grundar sig på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som utformning. Ett målinriktat urval har tillämpats vid ett HVB-hem i Västerås, med totalt fem respondenter som deltagande i undersökningen. Data analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultatet visar på att ensamkommande flyktingbarnens motivation till integration framförallt påverkas av asylprocessen. De har förutsättningar för att kunna motiveras till en integration men då asylprocessen tar tid för att fatta beslut uppstår stress och oro hos de ensamkommande flyktingbarnen, vilket påverkar motivationen för integration i det svenska samhället.

 • 25.
  Bristell, Linn
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap.
  Hälsofrämjande genom medarbetarsamtal –: Fokusgruppsintervjuer i kommunal verksamhet2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den största delen av den vuxna befolkningen befinner sig i arbetslivet och därför är arbetsplatsen en viktig arena i arbetet med att förbättra folkets hälsa. I verksamheters systematiska arbetsmiljöarbete finns verktyget medarbetarsamtal som syftar till att öka förståelsen för organisationens uppgift samt att ge medarbetaren ett större handlingsutrymme. Syfte: Att studera chefers och medarbetares upplevelser av hur arbetsmiljö och livsstilsfrågor diskuteras och behandlas i medarbetarsamtalet. Metod: Fyra fokusgrupper genomfördes med chefer och medarbetare från proAros olika verksamheter. Resultat: Mål, strategier, utveckling samt en enad riktning av verksamheten diskuterades som viktiga delar i medarbetarsamtalet. Tydligt ledarskap, stöd och uppmuntran, delaktighet, det egna ansvaret samt hur mål och krav är anpassade för den rådande situationen var faktorer som upplevdes påverka medarbetarsamtalet. Gällande arbetsmiljö diskuterades främst hur trivseln i arbetslaget var och hur samarbetet fungerade. Gällande livsstilsfrågor diskuterades friskvård, det egna ansvaret för sin hälsa samt balansen mellan arbetsliv och privatliv. Slutsats: Den fysiska arbetsmiljön är fortfarande av betydelse för de anställdas hälsa då proAros verksamheter till större delen består av människobehandlande yrken med påfrestande arbetsbelastningar. Frågan om att hitta balans är viktig för den arbetsrelaterade hälsan och bör därför göras mer medveten. Det promotiva hälsoarbetet bör därför integreras även i medarbetarsamtal.

 • 26.
  Bylund, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Utlandsfödda kvinnors upplevelser och erfarenheter av integrationen i Sverige: En kvalitativ studie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kvinnor rapporterar sämre självskattad hälsa än män och utlandsföddas psykiska välmående är sämre än svenskföddas. Delaktighet och inflytande har visats vara starkt sammankopplat med hälsa och det är därför viktigt med ett effektivt integrationsarbete för att skapa delaktighet och inflytande i det svenska samhället. Syftet med denna undersökning var att undersöka upplevelser och erfarenheter av integrationen i Sverige bland utlandsfödda kvinnor utifrån ett folkhälsoperspektiv. För att besvara syftet har en kvalitativ ansats använts och fem semistrukturerade intervjuer med utlandsfödda kvinnor i olika åldrar över 18 år genomfördes. Insamlade intervjudata analyserades genom en manifest innehållsanalys. I resultatet framkom att sociala nätverk, språk och arbete är tre viktiga aspekter för att integreras i det svenska samhället. Rädsla och ovilja inför nya kulturer kan förhindra individers möjligheter till att integreras samt att kulturkrockar kan försvåra integrationen. Det framkom även att det bör finnas ett tvärsektoriellt arbete mellan samhällsaktörer och att lättillgänglig information kan nås, för en lättare förståelse för kulturen i det nya landet. Slutsatsen är att det finns olika aspekter som utlandsfödda kvinnor upplever påverkar deras möjlighet till integration: upplevelser, underlättande faktorer och hinder för integration. Framtida beslutsfattare bör ha dessa i åtanke vid utformning av styrning och policy för integration.

 • 27.
  Byman, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sverige är mitt hemland: En kvalitativ studie av unga muslimska kvinnors upplevelser i det svenska arbetslivet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns en utbredd diskriminering på arbetsmarknaden med islamofobisk grund. Syftet med studien var att undersöka unga muslimska kvinnors upplevelse av det svenska arbetslivet i relation till deras muslimska identitet och för att undersöka just upplevelsen valdes en kvalitativ metod då det ansågs kunna bidra till en förståelse. Datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer och urvalet var ett så kallat snöbollsurval. Intervjupersonerna var kvinnor i åldrarna 18-26 år, bosatta i Sverige och hade samtliga varit föremål för både rekrytering, arbetssökande och anställning. Analysmetoden var en kvalitativ innehållsanalys. Fem intervjuer gjordes, och det som framkom under analysen var att det i synnerhet diskuterades fem kategorier; Omgivningens attityder, delaktighet i arbetslivet, särskilt bemötande, islam i media och utveckling av strategier. Kvinnornas upplevelser var varierande, men resultatet var att majoriteten hade upplevt negativt bemötande på grund av sin religiösa tillhörighet, att de ansåg att det fanns svårigheter med att bli anställd som muslimsk kvinna, att omgivningen i någon utsträckning reagerar på deras slöja och att media har ett stort inflytande på hur människor uppfattar muslimer. Slutsatsen var att intervjupersonerna upplevt annorlunda bemötande på grund av sin religiösa tillhörighet, att de upplever en skepsis mot muslimer i Sverige och att islam förknippas med terrorism och extremism. 

 • 28.
  Ceder, Sofie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ungdomsmottagningarnas verksamhet i Jönköpings län2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Attityder och beteende i ungdomsåren vad gäller sexualitet kan ha stor betydelse för hur den sexuella hälsan utvecklas. Ungdomsmottagningen är en betydelsefull arena för att förebygga sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter samt för att främja ungas sexuella hälsa i helhet. Undersökningen har utförts i samråd med och på uppdrag av Landstinget i Jönköpings län. Syftet med studien var att undersöka ungdomsmottagningarnas verksamhet i Jönköpings län och finna förslag till underlag för att kvalitetssäkra ungdomsmottagningarna i länet. Enkätundersökningen baserades på Socialstyrelsens förslag på indikatorer och Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningars (FSUM) rekommendationer för ungdomsmottagningars verksamhet. Resultatet visade på variationer gällande tillgänglighet och personalresurser. Relevanta arbetsområden berörs men det saknas strukturerade arbetsmetoder och underlag för uppföljning. För att få ytterligare kunskaper och djupare förståelse om enskilda mottagningars behov samt behov i respektive upptagningsområde, skulle en kvalitativ studie med intervjuer av mottagningarnas personal samt ungdomar från olika delar av länet vara önskvärt. Slutsatserna var att basala kvalitetskrav bör gälla för alla mottagningar. Krav avseende personal och öppettider på länets mottagningar bör dock anpassas efter lokala behov och förutsättningar. Mottagningarna är i behov av resurser för att kunna erbjuda länets ungdomar ett likvärdigt stöd för deras sexuella hälsa.

 • 29.
  CERNERUD, LARS
  The Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden.
  Growth Data in the School Health Service: an indicator of public health? A Nordic review1991Ingår i: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, Vol. 1, nr 2, s. 100-104Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Monitoring the height and weight of school children is a standard procedure in Nordic schools. These data are used for individual assessments of health and for the development and revision of growth standards. Growth data born previous Nordic studies are analysed. Secular charges in height and weight are described. The usefulness of height as an indicator of social inequality is discussed. The mean height of 10 year old Nordic children increased about 1 cm per decade since the 1930s. There were considerable differences in children's mean height among the five Nordic countries and among children of different socio-economic conditions. The studies of height and weight of Nordic school children differ too much in design to allow closer analyses. Systematic time series studies of growth data from the school health service to assess secular changes in growth and changes of social inequalities are desirable.

 • 30.
  Cernerud, Lars
  Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap.
  Lessons learnt2004Ingår i: BRIMHEALTH: Baltic rim partnership for public health 1993-2003, Göteborg: Nordiska högsk. för folkhälsovetenskap , 2004, s. 77-80Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 31.
  CERNERUD, LARS
  et al.
  Nordic School of Public Health, Göteborg, Sweden.
  OLSSON, HENNY
  Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap.
  Humour seen from a public health perspective2004Ingår i: SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, ISSN 1403-4948, Vol. 32, nr 5, s. 396-398Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Humour is to be regarded as a salutogenic factor. As with other such factors there are reasons to believe that humour is a part of the individual's personality with the possibility of being strengthened by influences from the family, school, and workplace. The use of humour in population-based health promotive intervention strategies is a field lacking evidence-based knowledge.

 • 32.
  Choowong, Jiraporn
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Barriers, Enablers and challenges in the practice of directly observed treatment for tuberculosis patients in a local Thai community2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Tuberculosis (TB) has presented a challenge to the public health community in Thailand, especially as regards patient adherence to TB treatment. Direct observed treatment (DOT) is recommended for promoting patient adherence to TB treatment. There is good evidence that DOT can significantly increase the patient adherence to TB treatment. However, the implementation of DOT has complex relationships to socioeconomic factors and Thai context issues. 

  The overall aim was (1) to obtain a deeper understanding of what happens when the DOT is practised in a local Thai community, and (2) to generate knowledge for improving the implementation of DOT, and thereby improve patient adherence to TB treatment.

  The empirical data were collected in Trang province, in the southern region of Thailand, between 2013 and 2015. The sample of study I consisted of five District TB Coordinators and five TB clinic staff from the public health sectors in rural and urban areas. Phenomenographic analysis was used. Study II: Five focus group discussions were conducted with 25 village health volunteers and six family members; manifest and latent content analysis was used for the analysis. Study III: Twenty TB patients were interviewed, using grounded theory methodology. Study IV: A mixed-method systematic review was accessed through databases. Data from the selected studies were extracted and synthesized using thematic analysis. 

  The fear of stigma of TB patients was considered a significant barrier to the practice of DOT and adherence to TB treatment (studies I, II and III). Lack of TB knowledge and skills among DOT observers were revealed as barriers to the practice of DOT (studies I and II). At the same time, social facilitation and TB patients’ positive thinking and self-awareness were considered enablers of patient adherence to TB treatment (studies I and III). Another result is to provide an empowerment approach for DOT observers, who, in turn, will increase the empowerment of TB patients to achieve adherence to TB treatment  (study IV).

  This thesis contributes a deeper understanding of the perspective of healthcare providers, DOT observers and TB patients when DOT is practised in a local Thai community. A challenge from these results is to provide an empowerment approach towards DOT observers. The results of this thesis will be useful for policy-makers who will consider strategies for improving the implementation of DOT and enabling patient adherence to TB treatment in the Thai context.

 • 33.
  Couto, Maria Thereza
  et al.
  Karolinska institutet.
  Tillgren, Per
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Söderbäck, Maja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Drivers' and conductors' views of causes and prevention of workplace violence in the road passenger transport sector in Maputo city, Mozambique2011Ingår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 11, nr 800Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Workplace violence (WPV) is an occupational health hazard in both low and high income countries. To design WPV prevention programs, prior knowledge and understanding of conditions in the targeted population are essential. This study explores and describes the views of drivers and conductors on the causes of WPV and ways of preventing it in the road passenger transport sector in Maputo City, Mozambique.

  Methods

  The design was qualitative. Participants were purposefully selected from among transport workers identified as victims of WPV in an earlier quantitative study, and with six or more years of experience in the transport sector. Data were collected in semi-structured interviews. Seven open questions covered individual views on causes of WPV and its prevention, based on the interviewees' experiences of violence while on duty. Thirty-two transport professionals were interviewed. The data were analyzed by means of qualitative content analysis.

  Results

  The triggers and causes of violence included fare evasion, disputes over revenue owing to owners, alcohol abuse, overcrowded vehicles, and unfair competition for passengers. Failures to meet passenger expectations, e.g. by-passing parts of a bus route or missing stops, were also important. There was disrespect on the part of transport workers, e.g. being rude to passengers and jumping of queues at taxi ranks, and there were also robberies. Proposals for prevention included: training for workers on conflict resolution, and for employers on passenger-transport administration; and, promoting learning among passengers and workers on how to behave when traveling collectively. Regarding control and supervision, there were expressed needs for the recording of mileage, and for the sanctioning of workers who transgress queuing rules at taxi ranks. The police or supervisors should prevent drunken passengers from getting into vehicles, and drivers should refuse to go to dangerous, secluded neighborhoods. Finally, there is a need for an institution to judge alleged cases of employees not handing over demanded revenues to their employer.

  Conclusions

  The causes of WPV lie in problems regarding money, behavior, environment, organization and crime. Suggestions for prevention include education, control to avoid critical situations, and a judicial system to assess malpractices. Further research in the road passenger transport sector in Maputo City, Mozambique and similar settings is warranted.

 • 34.
  Dahlström, Lina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att uppleva mat med alla sinnen: - Lärares erfarenheter av Sapere-metoden2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studier visar att åtgärder krävs för att minska svenska barns intag av sötsaker och fett samt öka intaget av frukt och grönsaker. Skolors roll i att främja en hälsosammare kosthållning hos barn måste därför få en ökad uppmärksamhet. Lärare bör ta tillvara på tillfällen som ges att i undervisningen förmedla en positiv syn på mat. Sapere-metoden är en pedagogisk metod som syftar till att öva upp elevers sensoriska förmåga, utveckla deras språk samt på sikt förbättra deras matvanor. Denna metod tillämpas idag på skolor i Västmanland. Syftet med studien var att studera lärares upplevelser av Sapere-metoden i Västmanland, hur tillämpningen påbörjades, vilka förväntningar som fanns samt vilka möjligheter och hinder som påträffats under processen. Insamlingen av data skedde genom intervjuer med lärare och intervjuerna analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet visar att skolorna började tillämpa Sapere-metoden eftersom en person på skolan blev inspirerad. Förväntningarna handlade om en utveckling hos barnen, att bryta trender i samhället samt förväntningar att fortsätta arbetet med metoden i framtiden. Möjligheter är att metoden går att använda i alla skolämnen, att den utövas praktiskt samt går i linje med läroplanen. Hinder i arbetet är tidsbrist, kostnaden samt utbyte av personal i skolan.

 • 35.
  De Costa, Ayesha
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Shet, Anita
  St Johns Colege, Bangalore.
  Kumarasamy, N
  YRG Care, Madras.
  Ashorn, Per
  Åbo University.
  Eriksson, Bo
  Nordic School of Public Health.
  Bogg, Lennart
  Diwan, Vinod
  Karolinska Institutet.
  Design of a randomized trial to evaluate the influence of mobile phone reminders on adherence to first line antiretroviral treatment in South India: the HIVIND study protocol2010Ingår i: BMC Medical Research Methodology, ISSN 1471-2288, E-ISSN 1471-2288, Vol. 10, nr 25Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Poor adherence to antiretroviral treatment has been a public health challenge associated with the treatment of HIV. Although different adherence-supporting interventions have been reported, their long term feasibility in low income settings remains uncertain. Thus, there is a need to explore sustainable contextual adherence aids in such settings, and to test these using rigorous scientific designs. The current ubiquity of mobile phones in many resource-constrained settings, make it a contextually appropriate and relatively low cost means of supporting adherence. In India, mobile phones have wide usage and acceptability and are potentially feasible tools for enhancing adherence to medications. This paper presents the study protocol for a trial, to evaluate the influence of mobile phone reminders on adherence to first-line antiretroviral treatment in South India.

  Methods/Design: 600 treatment naive patients eligible for first-line treatment as per the national antiretroviral treatment guidelines will be recruited into the trial at two clinics in South India. Patients will be randomized into control and intervention arms. The control arm will receive the standard of care; the intervention arm will receive the standard of care plus mobile phone reminders. Each reminder will take the form of an automated call and a picture message. Reminders will be delivered once a week, at a time chosen by the patient. Patients will be followed up for 24 months or till the primary outcome i.e. virological failure, is reached, whichever is earlier. Self-reported adherence is a secondary outcome. Analysis is by intention-to-treat. A cost-effectiveness study of the intervention will also be carried out.

  Stepping up telecommunications technology in resource-limited healthcare settings is a priority of the World Health Organization. The trial will evaluate if the use of mobile phone reminders can influence adherence to first-line antiretrovirals in an Indian context.

 • 36.
  Degerheim Frykstad, Eva
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Frågeformulär om levnadsvanor på en vårdcentral: framgångsfaktorer och hinder vid implementering2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   I hälso- och sjukvården finns stora möjligheter att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” vände sig till patienter och innehöll frågor om fysisk aktivitet, BMI, bruk av tobak och alkohol samt allmän och psykisk hälsa. Formuläret hade två syften; dels för patienten för att få stöd att behålla eller hitta en hälsofrämjande livsstil, dels för personalen som ett verktyg för att identifiera levnadsvanor och upplevt hälsotillstånd samt få underlag för samtal och eventuella fortsatta insatser. Syftet med denna studie var att undersöka framgångsfaktorer och hinder enligt personalen för att införa och använda detta livsstilsformulär i det dagliga arbetet på en vårdcentral. Studien var kvalitativ och som metod användes fokusgruppsintervjuer och individuell intervju. Framgångsfaktorer var bland annat tilltro till nyttan med frågeformuläret, att det är lätt och enkelt, resurser, information, utbildning, kunskap, uppföljning, feedback och att det finns en rutin för att nå alla patienter. Hinder var till exempel upplevelse av att det är svårt att tillfråga vissa patienter och känsla av osäkerhet, tidsbrist samt brist på kunskap i motiverande samtalsmetod. Den största skillnaden mot tidigare arbetssätt verkar inte främst vara själva införandet av frågeformuläret, utan till vilka patienter frågorna ställdes och av vilka yrkesgrupper.

 • 37.
  Dini, Samira
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ungdomars attityd om cannabis: En kvantitativ studie om attitydskillnader om cannabis mellan gymnasieungdomar i olika socioekonomiska områden och mellan könen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 38.
  Elfström, Magnus
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Östlund, Gunnel
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Anbäcken, Els-Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Zander, Viktoria
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Gustafsson, Lena-Karin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Reablement for older persons by an interprofessional home rehabilitation team: An ongoing RCT2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim is to evaluate the effects of intensive home rehabilitation regarding multidimensional health perceptions and other quality of life domains, physical ability and capacity among older people (65+). The design is a randomized controlled study of a reablement intervention with controls receiving traditional home care. The intervention is goal- and user oriented, home-based, time limited (3 months), and organized by an interprofessional team consisting of the professions nurse, enrolled nurses, physiotherapists, social worker, and occupational therapists. The effects of the intervention are measured by self-reported health and quality of life (EQ-5D-5L, HACT) including psychological well-being (GP-CORE), physical capacity (SPPB, hand dynamometer test), activity performance (COPM), and home care hours needed. Data are collected at inclusion (T1; applying for home care), after the three months intervention (T2), and at six months (T3). Primary outcome analyses will be performed according to intention to treat; 2 x 3 mixed design (group x time) ANCOVA with each dependent variable at T1 as covariate. Based on a medium effect size in favour of the intervention in the pilot study, and a dropout of 20%, the power calculation indicated that 240 persons should be included. The project will contribute with evidence of the effects of interprofessional home rehabilitation for reablement, and consequences for older persons’ bio-psycho-social health. The project is ongoing with more than 120 persons included. The intervention may result in reduced costs for care, but especially individual gains in relation to reduced care needs, maintained independence and good health.

 • 39.
  Eliasson, Karin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Är vi redo för en förändring?: Mindfulness som redskap i beteendeförändring – inriktning levnadsvanor. En kvalitativ intervjustudie ur ett användar- och instruktörsperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 40.
  Emma, Gustafsson
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Aktörers förebyggande och hälsofrämjande arbete: En kvalitativ studie om aktörers erfarenheter kring att förebygga psykisk ohälsa och att främja psykisk hälsa bland ungdomar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa bland ungdomar är ett omfattande och växande folkhälsoproblem, vilket bidrar till att det är betydelsefullt att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa bland unga. Flertalet aktörer har en viktig funktion inom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, då insatserna bedrivs inom skilda yrkessektorer som har varierande ansvar över området. Delaktighet och samverkan mellan olika aktörerna anses som en förutsättning för att arbetet ska nå framgång. Föreliggande studies syfte är att undersöka aktörers erfarenheter kring att förebygga psykisk ohälsa och att främja psykisk hälsa bland ungdomar. Urvalet består av fem aktörer som arbetar inom området, med yrkestitlarna skolkurator, administratör, samordnare, utvecklingsledare inom folkhälsa och folkhälsochef. Studien har en kvalitativ ansats och datainsamlingsmetoden utgörs av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide användes som stöd under intervjuerna och samtliga intervjuer spelades in och transkriberades samt analyserades med en manifest innehållsanalys. Studiens resultat påvisar att aktörernas arbetsmetoder inbegriper exempelvis föreläsningar, utbildning i första hjälpen för psykisk hälsa, förse elevhälsan med statistik samt föräldraskapsstöd. Resultatet visar att främjande faktorer för ungas psykiska hälsa innefattar att ungdomar upplever stöd och trygghet från vuxna. Utvecklingsmöjligheter med arbetet beskrivs vara att skolan och elevhälsan bör få utökade resurser, samt att undersöka ungdomars upplevelser kring psykisk ohälsa och hälsa. Framtida utmaningar med arbetet är att psykisk ohälsa och suicid ökar bland ungdomar samt att höja yrkesverksammas och ungdomars kunskap kring psykisk ohälsa och hälsa.

 • 41.
  Engström, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Uppkoppling före avkoppling?: Kvantitativ studie om samband mellan användning av sociala medier och sömnvanor bland ungdomar i Västmanland2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 42.
  Engström, Gabriella
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap. Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Henningsohn, L.
  Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Walker-Engström, M-L.
  Uppsala University, Central Hospital, Västerås, Sweden .
  Leppert, J.
  Uppsala University, Central Hospital, Västerås, Sweden .
  Impact on quality of life of different lower urinary tract symptoms in men measured by means of the SF 36 questionnaire2006Ingår i: Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, ISSN 0036-5599, Vol. 40, nr 6, s. 485-494Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To describe how different lower urinary tract symptoms (LUTS) affect the quality of life (QOL) in men. MATERIAL AND METHODS: The study included 1008 men aged 40-80 years living in the community of Surahammar, Sweden who had answered a questionnaire concerning stress incontinence, urgency and post-micturition dribbling 12 months earlier. The occurrence and severity/frequency of 12 specific LUTS were assessed using the Danish Prostatic Symptom Score questionnaire. QOL was evaluated using the Short Form 36 (SF-36) questionnaire. RESULTS: Post-micturition dribbling was the most frequently reported symptom (71%) and stress incontinence the least common (11%). Men who experienced urge, stress or "other incontinence" had lower mean scores for all of the eight dimensions measured by the SF-36 than men without such symptoms. Furthermore, men who experienced a moderate/severe degree of weak stream or nocturia reported a poorer QOL for all dimensions compared to men with a mild level of the same symptoms. QOL was found to decrease with increasing age. Men aged 66-80 years with "other incontinence" reported lower mean SF-36 scores for physical functioning, role physical, role emotional, social functioning and body pain than 40-65-year-old men. CONCLUSIONS: LUTS in men affect QOL dimensions differently. Storage symptoms appear to reduce QOL more than voiding and post-micturition symptoms. Urinary incontinence affected all eight of the dimensions evaluated. Elderly men with LUTS reported a lower QOL than younger men.

 • 43.
  Engström, Gabriella
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Uppsala University, Sweden.
  Walker-Engström, Marie-Louise
  Uppsala University, Sweden.
  Lööf, Lars
  Uppsala University, Sweden.
  Leppert, Jerzy
  Uppsala University, Sweden.
  Prevalence of Three Lower Urinary Tract Symptoms in Men –a Population-Based Study.2003Ingår i: Family Practice, ISSN 0263-2136, E-ISSN 1460-2229, Vol. 20, nr 1, s. 7-10Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background. Lower urinary tract symptoms are a common and costly public health issue. In earlier studies, the prevalence of urinary symptoms can be seen to fluctuate because there is no consensus about how to define and categorize the severity of the symptoms. Objectives. The study was undertaken in order to investigate the prevalence of three common lower urinary tract symptoms (urgency, stress incontinence and post-micturition dribbling) and analyse health care-seeking behaviour. Methods. A self-administered questionnaire was developed to investigate all men aged 40-80 years residing in the community of Surahammar, Sweden. The questionnaire included items on three specific urinary symptoms: urgency, stress incontinence and post-micturition dribbling, and one question about health care-seeking behaviour. Results. A response rate of 86% was obtained in the questionnaire study. The overall prevalence of the lower urinary tract symptoms was 24%. The prevalence increased from 20% in the group aged 40-49 years to 28% in the group aged 70-80 years (P < 0.01). Post-micturition dribbling (21%) was the most frequent symptom, and stress incontinence (2.4%) was the least frequent symptom. The number of participants who sought health care was low (4%) and increased significantly with age (P < 0.001). Conclusions. The present study showed that 24% of the Swedish cohort of men of 40-80 years of age reported at least one of the following symptoms: urgency, stress incontinence or postmicturition dribbling. This study is consistent with other research regarding the low consultation frequency for these symptoms. Moreover, the study is also in accord with those findings indicating that for the majority of men with urinary symptoms, their health care providers are not aware of their problem.

 • 44.
  Engström, Gabriella
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap. Uppsala Science Park, Uppsala, Sweden.
  Walker-Engström, M.L.
  Uppsala University, Central Hospital, Uppsala, Sweden .
  Henningsohn, L.
  Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Lööf, L.
  Uppsala University, Central Hospital, Uppsala, Sweden.
  Leppert, J.
  Uppsala University, Central Hospital, Uppsala, Sweden.
  Prevalence of distress and symptom severity from the lower urinary tract in men: a population-based study with the DAN-PSS questionnaire2004Ingår i: Family Practie, ISSN 0263-2136, Vol. 21, nr 6, s. 617-622Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Lower urinary tract symptoms (LUTS) are a common and costly public health issue. The prevalence varies greatly in published reports. The distress caused by each symptom is important to assess the primary care required before therapeutic decisions or a referral to an urologist are made. OBJECTIVES: LUTS are highly prevalent in men, but less is known regarding the distress caused by each symptom. The aim of this study was to examine symptom severity and different levels of distress using the Danish Prostatic Symptom Score (DAN-PSS) questionnaire in men affected by symptoms from the lower urinary tract. METHODS: The study included all men aged 41-81 years (n=504) that, 12 months earlier in a population-based survey, had reported stress incontinence, urgency or post-micturition dribbling in a postal questionnaire. The DAN-PSS questionnaire was used to measure severity and distress from LUTS. RESULTS: In total, 311 (80%) of the 387 responders who reported at least one symptom experienced some level of distress. The most distressing symptom overall was urinary incontinence. Nine of 10 men with storage symptoms (stress, urge and 'other' urinary incontinence) reported distress even if the symptom occurred only seldom. Moreover, two-thirds of the men with the most frequent symptom, post-micturition dribbling, characterized their symptom as moderate or severe; the most distressing voiding symptom was weak stream. In general, LUTS were well tolerated. CONCLUSION: Urge incontinence was the most distressing LUTS even when occurring only seldom. The DAN-PSS questionnaire may be a potentially useful tool for health professionals to identify patients with pronounced distress from LUTS to offer therapeutic and nursing care on the relevant level.

 • 45.
  Enhorn, Janni
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  SOCIOEKONOMISK STATUS I RELATION TILL MOBBNING BLAND SVENSKA UNGDOMAR: En kvantitativ studie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utsatthet för mobbning kan leda till psykisk ohälsa som depressioner, ångest och i värsta fall självmord. Elever som utsätter andra för mobbning har en ökad risk för utåtagerande beteende med framtida drog- och alkoholproblem. 

  Ur ett folkhälsoperspektiv är mobbning en allvarlig fråga då sju till åtta procent av alla barn och unga är utsatta. Syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka om det finns samband mellan socioekonomisk status och mobbning bland ungdomar i Västerås och Stockholm, samt undersöka om det finns könsskillnader bland dem som blir utsatta för mobbning och de som utsätter andra för mobbning.

  Studien har använt sekundärdata från den europeiska HELENA- studien som är en tvärsnittstudie där materialet samlades in på skolor i olika europeiska länder mellan år 2006- 2007. I den här studien har materialet avgränsats till att enbart analysera de svenska ungdomarna. Variabler gällande mobbning, socioekonomisk status och könsskillnader valdes för att besvara frågeställningarna i studiens syfte.  

  Resultatet antyder till att elever med låg socioekonomisk status utsätter andra elever för mobbning mer än de med hög socioekonomisk status. Det finns inte några könsskillnader bland de som blir utsatta för mobbning. Däremot indikerar resultatet till att det är mer vanligt att pojkar mobbar andra elever jämfört med flickor. 

  Nyckelord: Folkhälsa, Mobbning, Socioekonomisk status, Sociokulturell teori, Ungdomar  

 • 46.
  Ernesäter, Annica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Holmström, Inger
  Folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala Universitet.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Computerized decision support systems in telenursing: how it is perceived by telenurses2009Ingår i: Med-e-Tel 2009: proceedings, 2009, s. 409-410Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Telephone advice nursing (telenursing) is an expanding service in many Western countries and in recent year’s centralization of telenursing services has occurred in some countries. Telenursing is a complex and knowledge intensive health service were registered nurses (RN’s) individually triage callers need for further care, give self care advice or refer the caller to appropriate care giver. These telenurses have numerous patient encounters every day, regarding all ages of callers and questions presented to the telenurses addresses a broad variation of medical conditions.  

  Telenursing has shown to be appreciated by the population as well as cost efficient.

   In an attempt to ensure quality and safety within telenursing the use of computerized decision support systems (CDSS) increased since CDSS enables uniformity and consistency of advices given to callers.   

  Traditionally, telenurses have relied on clinical knowledge, collegial support and books when triaging callers and few studies describe how telenurses perceive CDSS in their daily work.

  Eight telenurses from three different telephone advice call centres, all using CDSS took part in semi-structured interviews in 2006. Data were analysed using qualitative content analysis.

  The aim of the study was to describe telenurses experiences of working with CDSS. Telenurses described that the CDSS had both positive and negative influences of their work. They described that the CDSS simplified their work, complemented their knowledge and gave them a sense of security. They also described how the CDSS contributed to quality improvement of telenursing. The negative aspects of the CDSS were described as being inhibited by the system. Telenurses described how they perceived the system as partly incomplete and controlling and that they sometimes disagreed with the measures presented by the system.

  These advantages and disadvantages perceived within the system can be connected to the concepts of usability: user-worthiness and user-friendliness. Software should be easy to learn, contain few errors and be easy to orient in, to enhance usability. Hence usability could be further improved in the present system.

  There might be a risk that the CDSS will mechanize and undermine the communication between callers and telenurses. It is important, in order to increase the telenurses’ professional competence and the feeling of tele-presence that callers not only are given a correct estimation of their conditions but also a sense of security and confirmation. Otherwise callers may seek emergency care solely because of insecurity and anxiety.

 • 47.
  Ernesäter, Annica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Holmström, Inger
  Folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala Universitet.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Telenurses’ experiences of working with computerized decisionsupport: supporting, inhibiting and quality improving2009Ingår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 65, nr 5, s. 1074-1083Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 48.
  Escobar, Nadia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hälsofrämjande insatser på boenden för ensamkommande flyktingbarn: En studie på personalens uppfattningar om hälsofrämjande insatser på boenden2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige är bland de länder som tar emot flest flyktingar, utav dessa utgör en del ensamkommande barn som vanligtvis varit med om hemska upplevelser och lider av olika hälsoproblem som tar sig både psykiska eller fysiska uttryck. Det är således viktigt att personal som arbetar med denna målgrupp kan förse dem med stöd och kunskap. Studien har undersökt personalens uppfattningar om arbetet på boenden med ensamkommande flyktingbarn är ur ett hälsofrämjande perspektiv. Teorierna KASAM med dess tre delkomponenter: meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet och socialt stöd ligger som grund. I studien har en kvalitativ ansats tillämpats där fem personal på två boenden blivit intervjuade med en semistrukturerad metod. Resultatet visade att personalens synsätt på hälsofrämjande var olika för alla i personalen men grunderna densamma. Ett hälsofrämjande arbete genomfördes på boendena där personal arbetade med bland annat informationspridning, fysisk aktivitet och delaktighet. Underlättande faktorer på boendet var kommunikationen och det sociala samspelet med ungdomarna samt sina medarbetare. Kommunikationen var även ett hinder eftersom att språkbarriäerna kom emellan eller att tolk inte översatte korrekt. Slutsatserna i studien är att personalens synsätt på hälsofrämjande är lika i grunden, personalens arbetssätt är hälsofrämjande och det finns både underlättande samt försvårande faktorer i det hälsofrämjande arbetet.

 • 49.
  Fabian, Helena
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Rådestad, Ingela
  Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap.
  Waldenström, U.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden .
  Characteristics of Swedish women who do not attend childbirth and parenthood education classes during pregnancy2004Ingår i: Midwifery, ISSN 0266-6138, Vol. 20, nr 3, s. 226-235Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: to investigate the attendance rate at childbirth and parenthood education classes during pregnancy in a national Swedish sample and describe the characteristics of women who did not attend. DESIGN: a cohort study utilising a postal questionnaire in early pregnancy and at 2 months after birth. SETTING: women were recruited from 97% of all antenatal clinics in Sweden at their first 'booking' visit during three different weeks spread over 1 year in 1999-2000. PARTICIPANTS: 2546 women, who were 77% of those who consented to participate in the study and 55% of all women eligible for the study. MEASUREMENT AND FINDINGS: most primiparous women (93%) attended classes and the majority of the multiparae (81%) did not. Having a native language other than Swedish was associated with non-attendance in both primiparae and multiparae (OR 2.7, 95% CI 1.3-5.4; OR 2.1, 95% CI 1.4-3.1). In addition, the following factors were associated with non-attendance in the primiparae: unemployment (OR 2.0, 95% CI 1.1-3.8), smoking during pregnancy (OR 2.7, 95% CI 1.2-5.8), having considered abortion (OR 4.3, 95% CI 1.2-16.1), and having had few antenatal check-ups (OR 2.0, 95% CI 1.1-3.7). The following factors were associated with non-attendance in the multiparae: age older than 35 years (OR 1.6, 95% CI 1.1-2.3), low level of education (OR 3.6, 95% CI 2.3-5.7), and pregnancy unplanned but welcome (OR 1.5, 95% CI 1.1-2.0), having had counselling because of fear of childbirth (OR 1.6, 95% CI 1.1-2.4), and expressing a need of such counselling (OR 1.9, 95% CI 1.1-3.1). KEY CONCLUSIONS: the childbirth and parenthood education programme reached the majority of pregnant women, and that non-attendees were more disadvantaged in terms of socio-demographic background and feelings about the approaching birth. These women should be given special attention during the antenatal check-ups so that childbirth and parenthood education could be adapted to their specific needs.

 • 50.
  Fabian, Helena
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Rådestad, Ingela
  Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap.
  Waldenström, U.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Childbirth and parenthood education classes in Sweden. Women's opinion and possible outcomes2005Ingår i: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, ISSN 0001-6349, Vol. 84, nr 5, s. 436-443Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To investigate first-time mothers' views about antenatal childbirth and parenthood education and their contact with other class participants after birth, and to compare participants and non-participants with respect to the use of pain relief, experience of pain, mode of delivery, childbirth overall, duration of breastfeeding, and assessment of parental skills. METHODS: A national cohort of 1197 Swedish-speaking women completed three questionnaires: during early pregnancy, 2 months, and 1 year after giving birth. RESULTS: Seventy-four percent of first-time mothers stated that antenatal education helped prepare them for childbirth, and 40% for early parenthood. One year after giving birth, 58% of the mothers had met with other class participants. These outcomes were associated with the number of class sessions. When controlling for the selection of women into participants and non-participants, no statistical differences were found concerning memory of labor pain, mode of delivery, overall birth experience, duration of breastfeeding, and assessment of parental skills. However, participants had a higher rate of epidural analgesia. Mothers who were young, single, with low level of education, living in a small city, and smokers were less likely to find the classes helpful. CONCLUSION: Participation in childbirth and parenthood education classes did not seem to affect first-time mothers' experience of childbirth and assessment of parental skills, but expanded their social network of new parents. The higher epidural rate suggests that participation in classes made women more aware of pain relief techniques available, rather than improving their own coping with pain. More research should focus on current forms of antenatal education, with special focus on women of low socioeconomic status.

12345 1 - 50 av 234
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf