https://www.mdu.se/

mdu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 1 - 50 av 198
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbas, Anwar
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Faruk Acar, Ömer
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Simulation as an Enabler for ProductionSystem Development within the Indoor Vertical Farming Industry2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With the increase in food consumption, new ideas, and technologies began to be developed. Inaddition, the developments generated by Industry 4.0 technologies have started to be applied tothe entire manufacturing sector and the indoor farming industry, which is currently trending.Many studies and articles have been prepared on this subject, and the main goal of each study isto produce quality products and to ensure continuity in production to cover the nonendingincrease in demand.

  This paper discusses how simulation technology, which is one of the industry 4.0 technologies,can be used in the production system development of the indoor farming industry. According tomany researchers, the biggest obstacle for the vertical farming industry is start-up cost, andsimulation technologies can be the solution for this since it allows future production systems tobe analyzed without any investment. To have a clear vision of how these technologies can beadapted in the indoor farming industry, this paper will find the answers to these questions, RQ1:How can simulation facilitate production system development and Industry 4.0 projects withinthe indoor farming industry? RQ2: What are the benefits and challenges when using simulationas a tool for production system development within the indoor farming industry? To reach thegoal of this paper, the case study method was used, and an indoor farming company was selectedto get more realistic data about the vertical farming system. BlueRedGold AB is a start-upcompany in the indoor farming industry, and it has a huge growth potential since they aim totransform its current production lines to be fully automated. Many articles and studies were usedto approach the solution of the research questions from a more technical and academic point ofview, and the analysis of these articles was carried out with the structured literature review method.

  After conducting this research, answers have been obtained for the research questions. Theauthors' solution to the layout issue, one of the case company's main challenges as indicated inthis study, was developed after extensive simulation model testing. As highlighted in this paper,it has been stated by many researchers, there are several simulation approaches to follow.However, the authors have developed a simulation modeling approach to be followed in theindoor vertical farming industry to overcome the complexity of these systems as well as thesimulation program complexity. In addition, several challenges and benefits have beenhighlighted in this paper such as the lack of ready models of the equipment used in indoorfarming which requires a knowledge of a programing language to overcome. Finally, despitechallenges, simulation technology can provide an applicable solution for production systemproblems of vertical farming companies/organizations to obtain continuous improvementphilosophy which is the main principle of Lean thinking. The generated simulation model in thisthesis project was successfully implemented, demonstrating how this technology might be aneffective solution for complex production systems as in the indoor farming sector. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abid, Ali
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för innovation, design och produktutveckling. Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Roback, Joel
  Mälardalens högskola, Institutionen för innovation, design och produktutveckling.
  Produktutveckling för Cate & Nelson Design: Framtagning av möbel2008Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar examensarbete utfört för industridesignföretaget Cate & Nelson Design. Företaget ligger i Eskilstuna och jobbar i huvudsakligen med möbeldesign och inredningsprodukter. Projektgruppensuppgift har varit att ta fram en ny möbel för företaget och arbetet har omfattat utveckling av hela produkten från idé till prototyp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Adolfsson, Emma
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Ergül, Caroline
  Reducering av produktionstryck i A-linan: Förflyttning av produkt2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Reducering av produktionstryck i A-linan
 • 4.
  Afshari, Houtan
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Finding optimum batch sizes for a high mix, low volume surface mount technology line2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Thesis
 • 5.
  Alexandersson, Christer
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Kumlin, Anthony
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Brainstorming VS Nominal group technique online: En jämförelse mellan idégenereringsmetoderna brainstorming och nominal group technique i en online miljö2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har två syften, det första är att undersöka om idégenereringsmetoderna brainstorming och nominal group technique kan förväntas ge liknande resultat, beroende på om idégenereringsprocessen genomförs på en fysisk plats eller i en online miljö. Det andra syftet är att testa de båda idégenererings metoderna i en mer verklig situation, med en fråga som ställdes av studiens uppdragsgivare och samarbetspartner Coompanion. Detta genomfördes i form utav en workshop som hölls tillsammans med Coompanion. Med tanke på den rådande världssituationen våren 2020, så testades detta i form utav ett kvasiexperiment, där ingen kontrollgrupp kunde skapas. Anledningen till detta var den rådande pandemin som gör att personer inte gärna ska samlas i grupper, vilket ledde till att man i denna studie jämför med de resultat man fått med ett fysiskt experiment utav Miller (2009). Resultatet i studien pekar på att den skillnad i genererade idéer som normalt finns mellan brainstorming och nominal group technique fortfarande existerar. Däremot visar studien att det totala antalet idéer från online grupperna, genererade lite mer än hälften så många idéer som Millers (2009) grupper, vilket pekar på att idégenerering online fortfarande inte håller måttet mot en fysisk idégenerering. Man såg även att de idéer som genererades av nominal group technique gruppen, var mer kreativa än brainstorming gruppen, när det kom till frågan tillhörande Coompanion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Al-othmani, Rani Saad Algam
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Mahawli, Sahar
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Global Village: Ett utvecklingsarbete av konceptet Global Village utifrån co-creation perspektiv2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med inspiration av Marshall McLuhans (1962) teori om att globaliseringen bidrar till ökad gemenskap mellan människor från olika delar av världen har Oita Universitet i Japan skapat en mötesplats vid namnet Global Village. Det skapades för att öka interaktionen bland studenterna i campus och är avsedd för både internationella och lokala studenter. Visionen för platsen är att individerna ska utbyta information, kunskaper, idéer och kulturer vilket främjar kunskapsutbyte och delat lärande. Dock står uppdragsgivaren inför en utmaning gällande Global Village då det finns brist på deltagande och interaktion på platsen vilket leder till att visionen inte uppfylls. Syftet med denna studie är att undersöka hur studenterna upplever Global Village i nuläget för att få en förståelse av hur platsen fungerar och därefter utveckla förbättringsförslag med stöd av co-creation. Co-creation handlar om samskapande och samarbete mellan individer som i sin tur kan skapa ett slags värde i form av nya idéer och lösningar. Utifrån de brister som identifierats i undersökningen har förbättringsförslagen utgått från att inkludera co-creation miljö i Global Village som befinner sig i universitetet. Studien utgick från ett kvalitativt angreppssätt för att besvara forskningsfrågorna och det genomfördes flertal semistrukturerade intervjuer med studenter från Oita universitet. Det framkom i studien att faktorer inom open innovation är viktiga byggstenar för att utveckla konceptet av mötesplatsen och skapa en välfungerande co-creation miljö som ger värde till studenterna. Dessa faktorer inom open innovation är nätverkande och värdeskapande vilket användes som inspiration för att skapa en modellutveckling utifrån de brister som identifierades i Global Village. Modellutvecklingen innehåller flera olika lösningsförslag för att förbättra Global Village vid Oita universitet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Global Village: Ett utvecklingsarbete av konceptet Global Village utifrån co-creation perspektiv
 • 7.
  Alt, Mattheus
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Battery Connector - Examensarbete, Produktutveckling - konstruktion2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är utfört inom produktutveckling – konstruktion och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet utfördes på halvtid under perioden januari – juni 2013. Examensarbetet utfördes för       OJOP Sweden AB i Eskilstuna av en student på Mälardalens Högskola. Examensarbetet startades den 6/1 – 2013 vid ett uppstartsmöte då uppdraget togs emot av OJOP Sweden AB´s ägare Anders Larsson. Uppdraget var att konstruera om eller konstruera en produkt med samma huvudegenskaper som företagets batterikontakt QuickPower. Detta för att reducera tillverkningskostnaderna som upplevdes för höga från företagets sida. Definitionen av problemet gjordes genom att undersöka den befintliga produkten och dess konkurrenter men också andra föremål som fäster på olika sätt. Undersökningarna resulterade i kunskap om hur problemet tidigare lösts och gav inspiration till en mängd idéer som bearbetades mentalt vilket ledde till skisser.  De olika skisserna sågs redan från början som potentiella koncept och redovisades för OJOP Sweden AB som fick utrymme att ge respons på koncepten. Ett koncept som innan redovisningen visat sig vara det bästa i både Pugh´s matris och QFD valdes gemensamt ut och fortsattes med. Det gjordes en enkel prototyp av det framtagna konceptet vilket bevisade en mycket bra funktionsduglighet. Med detta noterat och testat gjordes CAD-modeller som utgick ifrån prototypens dimensioner. Den slutgiltiga konstruktionen består av 6 (gånger två) komponenter, en huvudkomponent (spiralfäste), en kabelplatta, två plastkåpor och två skruvar. Dessa bearbetas på olika sätt och monteras samman för att vara redo att användas när kunden plockar dessa ur förpackningen. I jämförelse med den nuvarande produkten QuickPower håller sig resultatet på en nivå som matchar QP. En nackdel är att den inte fäster lika hårt som QP men resultatets enkla användning och resursbesparing höjer produkten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andersson, Anna
  Mälardalens högskola, Institutionen för innovation, design och produktutveckling.
  A framework supporting the collaboration between the logistics- and the product development process2007Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the competitive environment of today’s global markets, the demands of customers are increasing. They expect to get the best product at the lowest price with immediate availability. Logistics, including transportation, inventory maintenance, order processing, purchasing, warehousing, materials handling, packaging, customer service standards, and product scheduling must continuously be developed to meet the challenges of the market. The globalization, with longer distances to customers and suppliers, and the progressing trend of outsourcing are examples of why the importance of logistics has increased over the last few years.

  A considerable part of the final product cost is frozen during the early product development phases. In the early phases of the product development process, the cost of making design changes is low compared to making changes later in the product development process. The product development decisions made in the early phases of the product development process have considerable impact on future manufacturing and logistics activities as well.

  The objective of this research project is to develop a framework supporting the collaboration between the logistics- and the product development process. To do this, it has been essential to analyze which parameters influence the efficiency of the logistics process and the interface between the logistics- and the product development process. Also, to investigate how the logistics department can be integrated earlier in the product development process has been of interest. This has been done through both a theoretical review and also through a number of case studies.

  The result and conclusion of this project is a framework that gives support for what to focus on, how to collaborate, in which phases collaboration is meaningful, and which persons need to be involved in the different product development phases. Working as the framework suggests will, hopefully, give closer collaboration between the logistics- and the product development process than without this supportive framework. The expectation of the collaboration is an earlier integration of the logistics department in the product development process and through this influence and increase the efficiency of the logistics process.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Andersson, Kristoffer
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Olsson, Emelie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Meningsförändrande innovationer inom industrirobotbranschen: En explorativ fallstudie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this thesis the subject innovation and the change of meaning is in focus. The purpose of the study is to present a new dimension of innovation as a change of meaning together with the cases we’ve studied. It is discussed throughout the article if theories of perception and association can affect the organization and its ability to create meaning-changing innovations. The industrial robotics is a market in need of, perhaps, if not other markets but of finding new ground that results in the change of meaning. What happens when you stand at the intersection of main areas in the field of innovation? Is it possible that meaningful change can be found here, amongst radical innovation and industrial robotic arms and it’s technology? Our methods were interviews and prior research complementing the cases we’ve presented. We want to show how meaning can change various dimensions. Together with a perceptual theory and an innovation theory we’ve found out that meaning and innovation can go hand in hand.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Patrik
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  CLASSIFYING BASIL AFTER THEIR DIFFERENT GROWTH STAGES USING MACHINE LEARNING2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis covers the topic of applying machine learning within the agriculture industry. Thegoal of this project was to set out with the intent of using computers in trying to classify plantsafter their different growth stages with the hope of making it easier for the regular person to growthe their own food. The project set out with trying 3 different machine learning algorithms to getand perspective on how they performed for this specific problem, but also to get an overview onhow the algorithms performed compared to each other. The result and conclusion showed that thealgorithms are currently unfeasible to use, mostly because of the lack of data. Though the resultstill were promising as it proved the concept and that there is potential for further developments onthe work, like the tinkering on the algorithms but mostly of gathering data.

  Ladda ner (pdf)
  bilaga
 • 11.
  Antonsson, Sandra
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  A different Africa: Spatial information design for a safer refugee settlement2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to explore the spatiality’s affect on refugee’s sense of safety in the Osire refugee settlement in Namibia. The gathered empirics together with previous research and theories should lead to a design for a spatial information system. The system should contribute to peoples’ understanding of their environments’ whole structure as well as showing the way to the health centre and the police station, thus increasing their sense of psychological and physical safety. A wish was also to breathe life into the point of intersection of spatial information design and human science.

  The methods used to enable this were first and foremost a field study in the settlement to experience and acquire first-hand information. In addition observation, introspection and several interviews were conducted.

  As a result I established safety to be an issue that could be solved with spatial design. Refugees expressed that not knowing your environment or finding your way leaves you scared, uncomfortable and confused. With the use of a spatial information system safety can literally be created, as demonstrated in the design proposal. The conclusion is that much could be done to spatially solve complex issues as long as it’s addressed from that perspective.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  A different Africa
 • 12.
  Appelquist, Angelica
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
   2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete-Angelica Appelquist
 • 13.
  Ashjaei, Seyed Mohammad Hossein
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Clegg, Kester
  Univ York, York, N Yorkshire, England..
  Corneo, Lorenzo
  Uppsala Univ, Uppsala, Sweden..
  Hawkins, Richard
  Univ York, York, N Yorkshire, England..
  Jaradat, Omar
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Gulisano, Vincenzo Massimiliano
  Chalmers Univ, Gothenburg, Sweden..
  Nikolakopoulos, Yiannis
  Chalmers Univ, Gothenburg, Sweden..
  Service Level Agreements for Safe and Configurable Production Environments2018Ingår i: 2018 IEEE 23RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING TECHNOLOGIES AND FACTORY AUTOMATION (ETFA), IEEE , 2018, s. 1252-1255Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper focuses on Service Level Agreements (SLAs) for industrial applications that aim to port some of the control functionalities to the cloud. In such applications, industrial requirements should be reflected in SLAs. In this paper, we present an approach to integrate safety-related aspects of an industrial application to SLAs. We also present the approach in a use case. This is an initial attempt to enrich SLAs for industrial settings to consider safety aspects, which has not been investigated thoroughly before.

 • 14.
  Atumonye, Gabriel
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Digital transformation in the logistics industry using Industry 4.0 technologies2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Axelsson, Tommy
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Rinne, Christian
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Förbättra leveranssäkerhet mot kund: En utredning för att göra tillverkningsprocessen enklare, rakare och stabilare2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är vanligt att Svenska företag har leveranssäkerhetskrav på sina underleverantörer. Det är normalt att företag får problem att leverera varorna i tid till sina kunder ibland, vilket kan medföra stor ekonomisk förlust för företaget. Denna rapport är resultatet av ett examensarbete vid Mälardalens Högskola som utförts på uppdrag av International Aluminium Casting AB i Eskilstuna.Syftet med denna rapport är att se över IAC:s fabrik i Eskilstuna ute på Vilsta, för att kartlägga deras tillverkningsprocess och identifiera problemområden i tillverkningen som kan ha direkta effekter på leveranssäkerheten.För att uppnå syftet med arbetet utfördes först en litteraturstudie inom området effektiv produktion, följt av en empirisk studie som utfördes i fabriken på företaget. Detta ger arbetet en hög betryggande anknytning om hur verkligheten ser ut och ger innehållet en bekräftelse emot teorin inom området. En noggrann nulägesbeskrivning utfördes för att få en konkret bild över hur tillverkningsprocessen gick till och för att kunna se vart i processen det finns problem, vilket skulle kunna påverka företagets förmåga att leverera sina varor i tid till kunden. Arbetet resulterar till sist i tre koncept som är förslag på hur företaget skulle kunna öka sin leveranssäkerhet och få en effektivare tillverkningsprocess.En problemidentifiering genomfördes för att se över vart företaget skulle kunna tänkas rikta sina framtida utvecklingsmöjligheter för effektivisera sin tillverkning för att få en starkare leveranssäkerhet. Problemidentifieringen utfördes i flera steg, där företaget ensamma först fick identifiera sin syn på vilka problem dem hade, följt av författarnas uppfattningar baserade på intervjuer och empiriska studier. Till sist intervjuades externa konsulter, varav en fick göra studiebesök på företaget för att få en professionell validering av företaget och stötta upp föregående uttalande. Detta resulterade i många uppfattningar och synvinklar på saker som företaget kan utveckla och växa av.Rapporten avslutas med en diskussion om resultatet och vilka studier som inte hanns med och förslag på områden av framtida utveckling av detta arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Babic, Ivan
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Siktanalys och förbättringsförslag för dumper2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppdraget var att undersöka problem som uppstår vid backning av Volvo A40 dumper samt skapa förbättringsförslag. Problemdefinitionen gjordes genom att undersöka sikten i olika moment. Undersökningarna resulterade i kunskap om problem som uppstår vid backning. Därefter genererades krav och önskemål från konsumentens sida. Dessa krav följdes sen i konceptgenereringen och utvärderingen av slutförslag.

  Konceptet som visat sig vara det bästa i både Pugh´s matris och efter omröstning valdes att fortsätta med. En enkel dimensionering av konceptet gjordes för att räkna ut brännvidden som bestämmer kamerans synfält. Med detta uträknat gjordes CAD-modeller som utgick ifrån konceptets dimensioner.

  Själva uppbyggnaden av kameran saknar komponenter för att fungera som den ska. Ett område som bör undersökas och testas är ström kapaciteter som lösningen kräver. Lösningen är inte utvärderad eller testad i detta område och bör därför hanteras vid realisering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Beckman, Fanny
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Munke Cilano, Sofie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Foresight Triangulation - Ett innovativt stöd för att tolka framtiden: En zombielista för år 20262020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien påvisar att en trianguleringsmetod för att utföra foresight på ett resurseffektivt sätt går att tillämpa. Den framtagna metoden Foresight Triangulation gav en träffsäkerhet på 80% som anses vara bra och implementerbar hos världens företag. Implementeringen av Foresight Triangulation på fallstudien hos WSP resulterade i en zombielista som angav två övergripande sektorer (Transport & Infrastructure samt Industry) med underliggande undersektorer som troligtvis kommer att ersättas år 2026.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Foresight Triangulation_Ett innovativt stöd för att tolka framtiden_2020
 • 18.
  Ben Tahayekt Ben Tahaikt, Chaimaa
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  A secure user authentication scheme for critical mobile applications2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Smartphones have facilitated tasks in private and work life for its users. In business,

  employees often should manage sensitive data that unauthorised people cannot access,

  so some user authentication is needed to perform. Besides the normal user

  authentication, some employers give the right to access to the sensitive data only if the

  employees stay in specific locations. That makes sense for those businesses that have

  various construction sites and offices that are not necessarily located in the same

  geographical region. In those companies, the employees must be able to perform their

  tasks from different locations regardless of the available network infrastructure.

  To protect the data from intruders, this research presents a secure location-based user

  authentication scheme for mobile application that works offline. This research considers

  to enable access to the sensitive data using off-the-shelf mobile devices without adding

  any extra hardware and with no additional information from a fixed infrastructure. This

  Thesis firstly describes the architecture and attributes of the proposed solution. Then,

  the techniques used for the design and functionality of the solution are presented. The

  results of this study reveal that the proposed solution is more suitable for the

  applications that is used in outdoor locations. Finally, to alleviate the shortcoming of the

  presented technique for indoor locations, a new method has been discussed and tested.

  This report is a final Thesis in collaboration with SAAB. The purpose of this research is

  to examine the best way to protect sensitive data managed by the employees using their

  smartphones in different workplaces.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Bengtson, Linnea
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Maria, Wahlberg
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Moa, Fjell
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Åtta faktorer kring nätverkande i framtiden: Ett avstamp i en innovationsprocess2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to examine the future of networking. Relations to other people are fundamental to building a network and previous research shows the importance of collaboration. An innovative perspective has characterised this study, where innovation means the process where ideas are translated into commercially viable products, processes and services. Through benchmarking including interviews, trend spotting, theory analysis and a workshop, eight elements were identified to be important in the future of networking. These elements are targeted advertising, true open innovation, strong ties, specific attraction, diversity, meetings, environment and gamification, which were the main focus of an idea generation session and a creative workshop. The discussion involves a paradox found between an increased demand of physical meetings and the fact that some participants are experiencing an overflow of meetings. The last part of the discussion concludes thoughts about the innovation process.

  Ladda ner (pdf)
  Åtta faktorer kring nätverkande i framtiden
 • 20.
  Bergquist, Lena
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Nytt logistikkoncept för inflöde och lager på Volvo CE, Eskilstuna2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lean Production har blivit det produktionskoncept som många av dagens företag har som modell när de utformar sina produktionssystem. De första stegen mot ett flödesinriktat ”lean” produktionssystem tas ofta genom att transformera produktionen. Detta i sin tur ställer ökade krav på materialleveranser Just-In-Time, materialpresentation och låga lager. För den interna logistiken innebär inte sällan dessa krav betydande merarbete i form av t.ex. omplock av material från större till mindre emballge och kittning av materialsatser. Ska företagen kunna dra full nytta av sitt flödesinriktade produktionssystem måste det även omfatta försöjningskedjan och den interna logistiken. Det är idag en utmaning för den interna logistiken att anpassa sig till de variationer och förändringar som finns i den produktion som den är satt att försörja med material.

  Volvo CE OpESK står inför utmaningen att hantera kraftigt ökande volymer under åren fram till 2015. Dagens internlogistiska upplägg uppvisar begränsningar med avseende på bland annat inflöde och förråd. Dessutom saknas en långsiktig plan för internlogistiken. Detta examensarbete syftar till ta fram ett nytt internlogistiskt upplägg för komponentfabriken i Eskilstuna. Målet är att utifrån det befintliga internlogistiska upplägget, det framtida produktionsupplägget och andra företags logistiklösningar utveckla minst två logistikkoncept för inflöde och förråd som täcker de krav som ställs.

  I examensarbetet har Volvo CE OpESK:s befintliga logistikkoncept, alternativa logistiklösningar och de förväntade volymförändringarnas påverkan på inflöde och lager kartlagts, utvärderats och analyserats. Resultatet av arbetet har gett en beskrivning av hur den interna logistiken kommer att påverkas och vilka möjliga lösningar som finns för att möta detta. Med detta som utgångspunkt har ett antal koncept arbetats fram varav två har rekommenderats.

  Det första konceptet omfattar en logistiklösning för inflödet i godsmottagningen och logistikcentret. Rekommendationen från författaren är att Volvo CE OpESK i första hand ändrar arbetssätt vid inflödet för att öka kapaciteten, samt anpassar förråden i logistikcentret både till layout och storlek för att passa volym och materialmix år 2015. Nästa steg innebär att komplettera nuvarande bansystem med ytterligare banor för att öka flexibiliteten, minska sårbarheten och förbättra ergonomin för logistikpersonalen. Målet är att reducera mängden onödigt arbete även i godsmottagningen.

  Det andra konceptet omfattar höglagret. Här rekommenderas att stapelkranar och bansystemet för material in och ut ut höglagret renoveras för att reducera antal stopp och störningar. Vidare bör en strategi fastställs för höglagrets fortsatta användning. I ett andra steg rekommenderas att banor ersätter den befintliga transfervagnen vid in- och utleveranser av material för att minska sårbarheten.

  Under arbetet med konceptstudien har även arbetsprocessen utvärderats. Syftet har varit att ta fram riktlinjer för hur företaget kan arbeta med att utveckla koncept för internlogistik. Slutsatserna från utvärderingen är att använda en utvecklingsmodell, gå igenom grundförutsättningar innan arbetet startar, ta reda på fakta, inget system är för enkelt för att behandlas, ifrågasätt varför nya lösningar ska användas och bestäm principer och metoder innan tekniken väljs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Nytt logistikkoncept VolvoCE
 • 21.
  Bhutani, Naveen
  et al.
  ABB Corporate Research Center, Bangalore, India .
  Lindberg, Carl-Fredrik
  ABB AB Corporate Research, Sweden .
  Starr, Kevin
  ABB Process Automation Services, United States.
  Horton, Robert
  ABB Process Automation Services, United States.
  Energy assessment of Paper Machines2012Ingår i: Energy Procedia, ISSN 1876-6102, Vol. 14, s. 955-963Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is a large value in making Pulp and Paper mills more energy efficient. ABB has developed an energy assessment service where opportunities to save energy in the paper machine are identified. The energy assessment is done by quantifying energy flows, benchmarking energy users, data mining and steam sensitivity analysis and by experiments and additional measurements at the paper machine. Energy quantification helped in identifying main energy consumer, benchmarking was useful to assess the gap between operating performance and best performance whereas data mining and steam sensitivity analysis helped in studying the impact of key operating variables on performance of paper machines. After the assessment an action plan was presented to the mill for energy efficiency improvement together with a return on investment.

 • 22.
  Björk, Sandra
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bostedt Blomdahl, Ida
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  F-3-lärares attityder till teknikämnet: En kvalitativ studie om vilka attityder F-3-lärare har till teknikämnet2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka vilka attityder F-3-lärare har till teknikämnet, vad attityderna kan grunda sig i och hur F-3-lärares attityder kan påverka teknikundervisningen. Det undersöks eftersom lärares attityder till ett ämne kan påverka elevernas intresse och kunskapsutveckling samt hur teknikundervisningen utformas. Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer och systematiskt analyserats. Resultatet visar att lärare har både positiva och negativa attityder till teknikämnet som grundar sig i faktorer i omgivningen och lärares självförmåga. Oavsett attityd vill lärare lära sig mer om teknik. Teknikämnet får olika stort utrymme i undervisningen beroende på vilken attityd lärare har. Slutsatsen för den här studien är att lärares attityder till teknikämnet varierar, attityderna är både positiva och negativa. Attityderna grundar sig i lärares självförmåga och faktorer i omgivningen. Positiva attityder leder till att teknikundervisningen genomförs oavsett om den upplevs utmanande eller inte. Negativa attityder leder till att teknikundervisningen väljs bort om uppgifterna upplevs för utmanande att genomföra eller inte uppfattas som lika viktiga som andra ämnen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Blackman, Corey
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Evaluation of a Modular Thermally Driven Heat Pump for Solar Heating and Cooling Applications2015Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Exploiting solar energy technology for both heating and cooling purposes has the potential of meeting an appreciable portion of the energy demand in buildings throughout the year. By developing an integrated, multi-purpose solar energy system, that can operate all twelve months of the year, a high utilisation factor can be achieved which translates to more economical systems. However, there are still some techno-economic barriers to the general commercialisation and market penetration of such technologies. These are associated with high system and installation costs, significant system complexity, and lack of knowledge of system implementation and expected performance. A sorption heat pump module that can be integrated directly into a solar thermal collector has thus been developed in order to tackle the aforementioned market barriers. This has been designed to aid in the development of cost-effective pre-engineered solar energy system kits that can provide both heating and cooling.

  This thesis summarises the characterisation studies of the operation of individual sorption modules, sorption module integrated solar collectors and a full solar heating and cooling system employing sorption module integrated collectors. Key performance indicators for the individual sorption modules showed cooling delivery for 6 hours at an average power of 40 W and a temperature lift of 21°C. Upon integration of the sorption modules into a solar collector, measured solar radiation energy to cooling energy conversion efficiencies (solar cooling COP) were between 0.10 and 0.25 with average cooling powers between 90 and 200 W/m2 collector aperture area. Further investigations of the sorption module integrated collectors implementation in a full solar heating and cooling system yielded electrical cooling COP ranging from 1.7 to 12.6 with an average of 10.6 for the test period.

  Additionally, simulations were performed to determine system energy and cost saving potential for various system sizes over a full year of operation for a 140 m2 single-family dwelling located in Madrid, Spain. Simulations yielded an annual solar fraction of 42% and potential cost savings of €386 per annum for a solar heating and cooling installation employing 20m2 of sorption integrated collectors.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Blackman, Corey
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Hallström, Olof
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Bales, Chris
  Högskolan Dalarna.
  Demonstration of Solar Heating andCooling System using Sorption Integrated Solar Thermal Collectors2014Ingår i: EuroSun 2014 Conference Proceedings, 2014, s. 523-532Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Producing cost-competitive small and medium-sized solar cooling systems is currently a significant challenge. Due to system complexity, extensive engineering, design and equipment costs; the installation costs of solar thermal cooling systems are prohibitively high. In efforts to overcome these limitations, a novel sorption heat pump module has been developed and directly integrated into a solar thermal collector. The module comprises a fully encapsulated sorption tube containing hygroscopic salt sorbent and water as a refrigerant, sealed under vacuum with no moving parts. A 5.6m2 aperture area outdoor laboratory-scale system of sorption module integrated solar collectors was installed in Stockholm, Sweden and evaluated under constant re-cooling and chilled fluid return temperatures in order to assess collector performance. Measured average solar cooling COP was 0.19 with average cooling powers between 120 and 200 Wm-2 collector aperture area. It was observed that average collector cooling power is constant at daily insolation levels above 3.6 kWhm-2 with the cooling energy produced being proportional to solar insolation. For full evaluation of an integrated sorption collector solar heating and cooling system, under the umbrella of a European Union project for technological innovation, a 180m2 large-scale demonstration system has been installed in Karlstad, Sweden. Results from the installation commissioned in summer 2014 with non-optimised control strategies showed average electrical COP of 10.6 and average cooling powers between 140 and 250 Wm-2 collector aperture area. Optimisation of control strategies, heat transfer fluid flows through the collectors and electrical COP will be carried out in autumn

   

 • 25.
  Blbas, Gara
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik. 1993.
  Moradian, Shirko
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Social loafing i kreativitetsprocesser: En studie om social loafing har någon påverkan på innovationsförmågan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har som syfte att se om social loafing, som är ett socialpsykologiskt fenomen, kan påverka gruppers prestation och engagemang i innovativa kontexter. Innovationsprocesser sker oftast i grupp för att generera problemlösande idéer och nya potentiella innovationer. En kvantitativ metod med en experimentell forskningsdesign har varit studiens grund för att samla in data. Enkäter har även använts för att samla in data för studien. Med hjälp av insamlat datamaterial har studien kunnat analysera om det socialpsykologiska fenomenet har någon påverkan på prestation och engagemang i innovationsprocessens search-fas. Resultaten har visat att det finns signifikanta korrelationer mellan de grupper som testades för socialpsykologisk påverkan. Resultat från den, statistiska analysen har även visat signifikanta samband mellan engagemang och andra variabler i grupperna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Bruhn-Mohlin, Joakim
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Enbom, Jens
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Personalinvolvering inom välfärdssektorn: En undersökande studie om personaldriven innovation inom kommunal hemtjänst2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  FORSKNINGSFRÅGOR: (1) Hur stöds medarbetare för att bedriva innovativt arbete? (2) Hur skiljer sig förutsättningarna för personalinvolvering mellan kommunerna?

  SYFTE: Syftet med denna undersökning är att utifrån ett personaldrivet/höginvolverande perspektiv undersöka förändrings- och förbättringsprocesser, såväl som förutsättningar för innovation inom kommunal hemtjänst från en större och en mindre kommun.

  METOD: Datainsamlingen i detta arbete har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer, såväl som en kvantitativ enkätundersökning. Intervjuerna har genomförts på fyra deltagare inom ledande befattning för att erhålla kunskap om hur personalinvolvering tillämpas i dagsläget. Enkätundersökningen gjordes på medarbetare inom vardera kommuns hemtjänst, med avsikt att få ta del av deras generella uppfattning av samt inställning till innovation och delaktighet.

  SLUTSATS: Även fast det i dagsläget inte är en fullfjädrad verklighet inom de undersökta organisationerna, så finns det ändå belägg att finna i både tidigare forskning och erhållna resultat för hemtjänstens utvecklingspotential mot personaldriven innovation. För lite organisatoriskt handlingsutrymme samt bristande möjlighet till medarbetares eget beslutsfattande och initiativtagande i vardagen uppmärksammas som potentiellt försvårande faktorer för anammandet av personaldriven innovation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Bäckström, Therese
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Berglund, Clara
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Från internkund till hockeyspelare: En innovativ studie om samarbete på ICA Logistik2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att hitta en innovativ definition av begreppet interna kunder samt föreslå en implementeringsstrategi för en av den svenska matvarugrossisten ICAs lagerenheter. Vi har nått våra slutsatser genom kreativa studiebesök, interaktiva intervjuer, en innovativ workshop och litteraturstudier. Vi har utgått från leanfilosofin och teorier om kulturer, förtroende och kommunikation i organisationer. Inom samtliga områden har vi stött på kopplingar till inre och yttre effektivitet. Under intervjuerna upptäckte vi att ICA står inför vissa utmaningar när det gäller de anställdas förtroende, kommunikation och individualistiska tankesätt. Vi har därför försökt integrera dessa problem i vårt koncept Team Logistik inom vilket vi refererar till interna kunder och leverantörer som Centrar och Backar, med inspirationen från ishockeyrinken. Vi rekommenderar att ICA använder positiva incitament i sin implementering för att bygga upp förtroendet och kicka igång dialogen mellan avdelningarna i logistikkedjan. Målet med konceptet är att höja den inre och yttre effektiviteten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Bånghammar, Malin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Norling, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Review and Approval Process -An Operation Development Project at ABB FACTS R&D2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  ABB is a global leader in Power and Automation Technologies. This Theses Work has been carried out at ABB FACTS R&D Department in Västerås. ABB FACTS intend to develop new Product Platforms that is partly accomplished with new methods and processes. This Master Thesis concerns the development of a generic Review and Approval Process for these R&D Projects.

  The development of the generic Review and Approval process is mostly founded on several interviews of employees at ABB FACTS. The respondents are employees from several departments with different amount of experiences and background. In addition to the interviews a Literature Study focused on Roles and Responsibilities, Document Management and R&D Processes was performed.

  Information in connection to the problem statements concerning Responsibility- and Project Roles in R&D projects and Review and Approval Execution was collected and analyzed during the project. Information regarding how to demonstrate Roles and Responsibilities in relation to the project participants was also considered.

  The result of this project consists of a Responsibility Chart where all R&D Project related Document Types are listed in relation to the defined Project Roles. This Responsibility Chart also display what responsibility every Project Role has regarding review and approval related to the Document Types. Besides the Responsibility Chart also other objects were developed, such as a Review Record, a Process Description and a User Guide.

  The above mentioned results are developed in close cooperation with several R&D Project Managers. Furthermore the expectations are that the developed result will be taken in usage and thereby continuously be revised and improved in order to suit the organization to maximum extent.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Börjesson, Johan
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Boutros, Paulina
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Optimising the Planning- and Scheduling in a Complex Production: Discrete-Event Simulation in a pharmaceutical context2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka optimering av produktionsplanering- och schemaläggning inom en läkemedelsproduktion med användning av DES.Frågeställningar: ”Hur kan DES användas för att uppnå flexibilitet och effektivitet i en läkemedelsproiduktion?” och ”Hur kan DES användas för att öka effektiviteten kring användandet av resurser i en läkemedelsproduktion?”Metod: Denna studie har liknats vid en deduktiv- och en kvantitativ forskningsansats där en processimulering utformats. Den teoretiska referensramen baserades på böcker och vetenskapliga publikationer. Empirisk data samlades in genom ostrukturerade observationer i produktionen, regelbundna möten tillsammans med företaget och genom företagets databas Discoverant. Baserat på resultaten från simuleringsmodellen kunde slutsatser dras.Slutsats: Studiens slutsats landade i att det finns flaskhalsar i början av alla tre produktionsflöden för Medicin A, Medicin B och Medicin C. Om dessa kan höjas skulle det generera en högre flexibilitet och effektivitet i produktionen. Det finns också tecken som visar på att en ny resursfördelning hade höjt effektiviteten i produktionen, därmed gjort det möjligt att producera mer produkter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Capozucco, Cristian
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Constraints for avoiding SysML model inconsistencies2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Cenamor, Javier
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Sweden.
  Parida, Vinit
  Luleå tekniska universitet, Sweden.
  Oghazi, Pejvak
  Södertörn University, Södertörn, Sweden.
  Pesämaa, Ossi
  Luleå tekniska universitet, Sweden.
  Wincent, Joakim
  Luleå tekniska universitet, Sweden.
  Addressing dual embeddedness: The roles of absorptive capacity and appropriabilitymechanisms in subsidiary performance2019Ingår i: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 78, s. 239-249Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines how subsidiaries can manage dual embeddedness with both local partners and a multinational enterprise. Specifically, we examine the role of absorptive capacity and appropriability mechanisms on subsidiary performance. We analyse how absorptive capacity and appropriability enable subsidiaries to successfully address knowledge challenges related to internal and external networks. We conducted an empirical analysis on a sample of 165 subsidiaries. Our results suggest that absorptive capacity has a direct, positive effect on subsidiary performance, which is greater in emerging countries. The study also found an indirect effect of absorptive capacity on subsidiary performance, which is mediated through appropriability mechanisms. These findings extend the literature on international networks, dual embeddedness and absorptive capacity.

 • 32.
  Dadayan, Tatevik
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Englöv, Alice
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Kompetenscenter: En genomlysning av Kompetenscenters digitala klassrum2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker användningen av active learning i Kompetenscenters digitala klassrum med fokus på områden som kreativt klimat, motivation och digital undervisning. Kompetenscenter är en kommunal vuxenutbildning som ligger i Köping. Syftet med studien är att förbättra studenternas engagemang i distansstudier och skapa ett mer tillgängligt och inkluderande klimat i det digitala klassrummet. Innovationsbidraget ligger i att kunna skapa bättre förutsättningar för studenterna i den digitala miljön med hjälp av lärometoden active learning. Den valda forskningsmetoden är ett kvalitativt angreppssätt med en fallstudiedesign. Forskarna har utgått från en abduktiv ansats då forskarna kontinuerligt har jämfört ny empiri med teori. Som datainsamlingsmetoder har forskarna använt sig utav sju semistrukturerade intervjuer med sju olika respondenter från Kompetenscenter. Den genomförda analysmetoden är tematisk analys av empiriska data, forskarna har kodat insamlade data för att identifiera teman. Genom lärometoden active learning har studien tagit fram riktlinjer för Kompetenscenter. Implementeringen av dessa riktlinjer kommer hjälpa Kompetenscenter att skapa ett kreativt klimat som är tillgängligt och inkluderande för studenterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Darwish, Zaid
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Darweesh, Rawan
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Kan kreativitet lindra arbetsstressen och förbättra arbetarnas hälsa?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka kreativitetens betydelse och vilka förutsättningar som skapar kreativitet för att lindra arbetarnas stress och hur det kan förbättra deras hälsa. Detta görs för att underlätta arbetet för både ledarna, medarbetarna och främst av allt uppnå till en bättre hälsa inom organisationen.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Darwish, Zaid
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Darweesh, Rawan
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Kan kreativitet lindra arbetsstressen och förbättra arbetarnas hälsa?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka kreativitetens betydelse och vilka förutsättningar som skapar kreativitet för att lindra arbetarnas stress och hur det kan förbättra deras hälsa. Detta görs för att underlätta arbetet för både ledarna, medarbetarna och främst av allt uppnå till en bättre hälsa inom organisationen.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  David, Erzberger
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Oscar, Wahlström
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Studenter och SME företags upplevda värde av samarbete: En studie om vilka förutsättningar som ett sådant samarbete kräver samt vad som stimulerar ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie lyfter behov och känslor från företag och studenter i frågor om samverkan och vikten av nätverk. Det fastställs även i studien att studenter är osäkra och omedvetna kring vad för roller de kan axla efter sin utbildning samt vad de innebär. Studenter på Mälardalens högskola känner att det är för lite samverkan gentemot företag och poängterar att mycket eget initiativ krävs. Företag vet inte hur de ska ta sig in till högskolan och visa upp sig. Sociala medier är ett bra verktyg för att visa upp sitt varumärke men det som kommit fram är att det krävs mer än så. Studenter vill se företag i skolan och få chansen att bygga relationer. Det krävs mer interaktion för att tillfredsställa parterna. Det kan även minska rekryteringsprocesser, kostnader och felrekrytering medan studenter får mer självförtroende och kontroll över sin utbildning och vad hen vill söka sig till. 

 • 36.
  den Boer, Emilia
  et al.
  Wroclaw University of Technology, POland.
  Szpadt, Ryszard
  Wroclaw University of Technology, Poland.
  Łukaszewska, Agnieszka
  Marschal Office of Lower Silesia, Poland.
  Thorin, Eva
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Jääskeläinen, Ari
  Savonia University of Applied Sciences, Finland.
  Lõõnik, Jaan
  Estonian Regional and Local Development Agency, Estonia.
  Belous, Olga
  Klaipeda University, Lithuania.
  Comparative assessment of waste-to-energy potential in European regions2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents the results of assessment of the current status of waste-to-energy utilisation in five selected regions, which was conducted within the REMOWE (Regional Mobilizing of Sustainable Waste-to-Energy Production) project. The REMOWE project is part of the Baltic Sea Region Programme 2007-2013 and has been partly-financed by the European Union. The objective of this paper is the evaluation of the current practice with focus on the best practices that can be transferred to other regions. The selected regions are Estonia; Lower Silesia (Poland), Western Lithuania and North Savo Region (Finland) and the County of Västmanland (Sweden). The current situations in the project regions are presented with regard to the waste generation and treatment and the potential to use waste as RES. The waste types which were identified as relevant for energy recovery include municipal waste, sewage sludge, industrial waste (two streams: one suitable for biogas generation and the other one as alternative fuel for combustion) as well as animal manure. The greatest energy potential show residual municipal waste (68% of the total potential) and animal manure (24%). Energy recovery from these wastes should be a priority in waste management systems of individual regions. Current energy recovery from waste is very low in the considered regions, except for the County of Västmanland, where app. 68% of the waste to energy potential is utilised.

  Keywords: waste, renewable energies, sustainability, residues.

 • 37.
  Detjens, Sönke
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Flores, Erik
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Evaluating Lean Manufacturing Proposals through Discrete Event Simulation – A Case Study at Alfa Laval2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In their strive for success in competitive markets companies often turn to Lean philosophy. However, for many companies Lean benefits are hard to substantialize especially when their ventures have met success through traditional manufacturing approaches. Traditional Lean tools analyze current situations or help Lean implementation. Therefore productions facilities require tools that enhance the evaluation of Lean proposals in such a way that decisions are supported by quantitative data and not only on a gut feeling.

  This thesis proposes how Discrete Event Simulation may be used as an evaluation tool in production process improvement to decide which proposal best suits Lean requirements. Theoretical and empirical studies were carried out. Literature review helped define the problem. A case study was performed at Alfa Laval to investigate through a holistic approach how and why did this tool provide a solution to the research questions. Case study analysis was substantiated with Discrete Event Simulation models for the evaluation of current and future state Lean proposals.

  Results of this study show that Discrete Event Simulation was not designed and does not function as a Lean specific tool. The use of Discrete Event Simulation in Lean assessment applications requires the organization to understand the principles of Lean and its desired effects. However, the use of traditional static Lean tools such as Value Stream Mapping and dynamic Discrete Event Simulation complement each other in a variety of ways. Discrete Event Simulation provides a unique condition to account for process variability and randomness. Both measurement of and reduction in variability through simulation provide insight to Lean implementation strategies.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Dubois, Joacim
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Kunnari, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Agila metoder utanför IT-sfären: Att skapa en ny agil arbetsmetod2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under denna studie så hade författarna ett uppdrag från en uppdragsgivare som var att skapa en ny agil projektmetod åt denna, för att främja deras arbete med ett projekt som de genomför årligen, som heter Jobb Shop. Projektet hade under det senaste genomförandet inte genomförts med hjälp av någon särskild projektmetod. Författarna till denna studie skapade under arbetets gång en specifik agil metod åt uppdragsgivaren som de kan använda under kommande år vid genomförandet av Jobb Shop. Vid sidan av detta så gjorde författarna även en metaanalys av den nya metoden där de studerade hur den nya agila arbetsmetoden, rent teoretiskt, kan främja kreativitet och innovation. Resultatet av studien visade att den teoretiska grunden för ovanstående fråga var god, och de drog slutsatsen att agila metoder, teoretiskt sett, mycket väl kan främja kreativitet och innovation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Edén, Sebastian
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Analys av avisning genom uppvärmda rullbanor på flygplatsen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbete behandlar avisning av rullbanorna på en flygplats. Den traditionella metoden för att avisa en rullbana är att ploga, borsta, sopa och spruta ytan med avisningskemikalier. Hela processen är väldigt kostsam för en flygplats och kräver stora resurser av både maskiner, personal och kemikalier.

  I detta examensarbete analyseras det om kostnaden skulle kunna reduceras med en ny metod för avisning som går ut på att lägga värmerör under asfalten för att smälta bort snön. Effekten för ett sådant system behöver vara ganska hög för att ha kapaciteten att hålla ytan snö- och isfri. För att reducera energikostnaden för effektförbrukningen jämförs kostnaden för olika energikällor. Det är av stor vikt eftersom vinningen som kan göras med installationen av systemet blir beroende av den årliga kostnaden för energikonsumtionen.

  Införandet av ett värmesystem för att sköta avisningen av rullbanorna har visat upp god potential till bidrag av en ekonomisk vinning. Det finns flertalet energikällor som är lämpliga att använda för energiförsörjning. Det är av vikt att använda den som resulterar i lägst driftkostnad för att systemet ska tjäna in sin investeringskostnad på en så kort period som möjligt. Förmågan av att kunna reglera systemet vid behov håller energiförbrukningen så låg som möjligt och på så sätt hålls driftkostnaden så låg som möjligt.

  Arbetet begränsar sig till att systemet installeras vid nybyggnationer av flygplatser och använder effektberäkningar som kräver indata beroende av väder och vind. Arlanda används som referensflygplats. Detta för att samla in de data som krävs och kunna sätta resultaten i relation till Arlanda. Det visar sig att en flygplats i Stockholmsområdet, med samma dimensioner och kostnader för traditionell avisning som Arlanda, kan göra en ekonomisk vinning på 32, 45 miljoner kronor årligen. Det gör att ett uppvärmningssystem tjänar in sin installationskostnad på 2,5 år. Förutsättningen är att systemet avgränsas till de områden där det gör som mest nytta för att hålla nere de höga installationskostnaderna. Slutsatsen är att ett uppvärmningssystem i mellersta Sverige och norrut är ekonomiskt gynnsamt medan det inte är säkerställt hur gynnsamt det anses vara längst ner i södra Sverige. Det beror på de höga installationskostnaderna och att avisningskostnaderna för traditionell avisning är relativt låga i det området. Det kan medföra att systemet inte tillåts tjäna in sin investeringskostnad under en tillräckligt kort tidsperiod, vilket kan få systemet att anses som en onödig investering. Den årliga kostnaden för avisning kan dock reduceras oavsett vart i Sverige flygplatsen stationeras. 

 • 40.
  Ekström, Belinda
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Lean i offentlig förvaltning: En studie av leanimplementeringen inom Trafikverket2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem, Lean är en arbetsmetod som blir allt vanligare inom offentliga förvaltning eftersom det förväntas effektivisera verksamheten. Ett krav som allt fler organisationer behöver ta ställning till.Inom akademiska kretsar diskuteras leans effektivitet samt vad som egentligen ingår i begreppet. Trafikverket har implementerat lean som arbetsmetod inom en specifik del av organisationen, vilken berör Trafikingenjörer från sex olika regioner. Syftet är att effektivisera fyra olika arbetsgruppers ärendehantering. En tidigare kvantitativ undersökning har visat att upplevelsen av lean och av dess implementering varierar i de olika regionerna. Den här studien fokuserar på att ta reda på varför.

  Syfte, Syftet med studien är att utvärdera Trafikverkets leanimplementeringsarbete och söka svar på varför de olika regionerna har tagit till sig arbetssättet i olika hög grad samt varför attityderna till lean skiljer sig åt mellan de olika regionerna.

  Metod, Studiens mål är att undersöka de bakomliggande orsakerna till att attityderna kring lean skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Därför utgick studien från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer utfördes i gruppform med Trafikingenjörerna för att få en mer regionsspecifik bild av problematiken. Sedan utfördes även informantintervjuer med leanimplementeringsansvariga i varje region. Som grund för de slutsatser som presenteras i studien ligger dessa intervjuer samt en tvärvetenskaplig genomgång av tidigare forskning inom områdena; innovation, lean, förändringsteori samt organisationskultur.

  Slutsats, Organisationsförändring är ett ämne som ofta behandlas mekaniskt, men vid en verklig förändring måste det finnas förståelse för de komplexa system som verkar inom organisationen. En förändring kommer att gripa in i och ändra förutsättningarna för fler medarbetare än de direkt berörda, vilket påverkar hela organisationen.

  Lean som arbetsmetod är mer än ett antal verktyg, det är en övergripande filosofi som Trafikverket behöver förstå och göra till sin om de ska lyckas med sitt leanarbete. Attityderna kring lean beror på ett antal olika faktorer. De regioner som upplever att de tidigare hart haft problem och som med lean har upplevt en förbättring är mer positiva till lean som arbetsmetod. De upplever också att de har fått större inflytande över sitt arbete och att de har möjlighet att påtala sådant de anser behöver förändras. Dessa regioner ger uttryck för att kommunikationen i implementeringsfasen har varit tydlig och korrekt. De regioner som ställt sig negativa till lean som arbetsmetod upplever istället att de tidigare inte haft några problem med sitt tidigare arbetssätt. De upplever även att lean inneburit en låsning av arbetet där de tidigare kunnat komma med egna initiativ och att de nu måste anpassa sig till arbetsmetoder som inte är framtagna för den specifika regionens behov. Kommunikationen har upplevts otydlig, eller obefintlig. I vissa fall har attityderna gentemot lean direkt påverkats av ryktesspridning som uppstått i avsaknad av tydlig information.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Lean i offentlig forvaltning
 • 41.
  Eriksson, Martin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Göräng, Mikael
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kontorskyla: Kan borrhålskyla ersätta en kylmaskin?2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten är att göra en jämförelse av två olika metoder för att kyla ett fiktivt kontorshus som är 2 000 m² stort och beläget i Västerås. För att representera ett normalt kontorshus har kyleffektbehovet valts till 50 W/m² vilket ger totala kyleffektbehovet 100 kW. I ena fallet finns en kylmaskin som kyler byggnaden och i andra byts kylmaskinen mot ett antal borrhål som motsvarar hela kyleffekten. För att kunna bedöma de tekniker som har använts har energianvändning och växthuspotential beräknats i ett livscykelperspektiv. Denna energianvändning beräknas som inbäddad energi, vilket är all energi som använts från framtagande av råmaterialen till färdiginstallerat system. Växthuspotentialen beräknas i alla dessa steg som totala koldioxidekvivalenter. Ett sätt att bedöma den energibesparing som har gjorts är med en EROI-analys. EROI beräknas som sparad energi dividerat med investerad energi och är ett dimensionslöst tal som ger en indikation på hur värdefull investeringen är från energisynpunkt.

  Kylbehovet som finns i byggnader består av värmeöverskott, som uppkommer av bland annat belysning, datorer, kopiatorer och värme från människor. För att kyla bort denna värme finns ett antal olika kyltekniker. Kylmaskinen betraktas ofta som det klassiska sättet att skapa kyla, men är förknippad med en stor energianvändning under dess drift, främst till kompressor-drift. Till borrhålslösningen utgör en cirkulationspump enda elbehovet för att kunna skapa kyla, eftersom denna driftenergi är mycket lägre än för kylmaskinens kompressor ses ofta kyla från borrhål som gratis- eller frikyla.

  Byggnadens kylenergibehov har bedömts till 40 kWh/m2, år eller totalt 80 000 kWh/år. Detta kylenergibehov ger upphov till driftenergibehov. De årliga elbehoven beräknades till 26 145 kWh/år för kylmaskinen och 2 000 kWh/år för borrhålen. Dessa elbehov motsvarar de totala energierna 4 235 460 MJ för kylmaskinen samt 324 000 MJ för borrhålen under byggnadens livslängd.

  För att beräkna den inbäddade energin i dessa två lösningar krävdes livscykelanalyser. Det framkom snart att det inte fanns, av denna anledning användes byggvarudeklarationer för komponenterna. Till det hämtades livscykelanalyser för material. I de fall där det funnits varken livscykelanalyser eller byggvarudeklarationer har antaganden gjorts. Det som saknades var information om vad en kylmaskin innehåller, därför har det antagits att en värmepump och kylmedelkylare tillsammans kan fungera på samma sätt som en kylmaskin.

  Resultatet av beräkningarna för den inbäddade energin, tillverkning och transporter, beräknades till 74 627 MJ för kylmaskinen och 480 490 MJ för borrhålslösningen.

  Koldioxidutsläppen i samma skeden blev 4,8 ton koldioxidekvivalenter för kylmaskinen respektive 29,5 ton koldioxidekvivalenter för borrhålen. De stora skillnader som ses i inbäddad energi och koldioxidekvivalenter uppkommer av dieselanvändning, som krävs för att borra borrhålen.

  I denna rapport studeras scenariot att ersätta en kylmaskin som använts i fem år med ett antal borrhål, med samma kyleffekt, om detta kan vara fördelaktigt ur en energi- och miljömässig synpunkt. Studien visar att efter bara 4,5 år använder borrhålslösningen mindre energi, trots den höga inbäddade energin vid installationen. Den stora skillnaden består av elbehovet i driftskedet, där borrhålen har en cirkulationspump som använder betydligt mindre el än kylmaskinens kompressor.

  Den andra kategorin som har undersökts i denna studie har varit växthuspotential i form av koldioxidekvivalenter, som uppkommer under hela livstiden för båda lösningarna. Ett av kylmaskinens utsläpp kommer från köldmediet (R407C), ett kg köldmedie motsvarar 1 526 kg koldioxidekvivalenter. Det antogs att 4 % av detta köldmedie årligen läcker till omgivningen under alla år 45 år, detta läckage gav en total växthusverkan på 46,6 ton koldioxidekvivalenter.

  Det förekommer även stora koldioxidutsläpp i driftskedet, eftersom elbehoven är totalt 1 177 MWh för kylmaskinen och 90 MWh för borrhålen. En litteraturstudie visade att koldioxid-utsläppen vid produktion av el varierar mycket beroende på vilka förhållanden som råder, utsläppen varierar från 0 till 1 269 kg/MWh. Det visade sig dock att borrhålets koldioxid-utsläpp är lägre än kylmaskinens även vid låga koldioxidemissioner från elproduktion. Detta beror på läckaget av köldmedie som förekommer i kylmaskinen. Resultaten visar att oavsett utsläpp från elproduktion kommer borrhålen ha en lägre växthuspotential än kylmaskinen.

  Om kylmaskinen skulle användas under byggnadens livslängd skulle den ha en viss inbäddad energi och om borrhålen användes under byggnadens livslängd skulle de ha en annan inbäddad energi. Skillnaden i dessa energier kallas sparad energi. Investerad energi beräknas som den energi som krävs för att ersätta kylmaskinen med borrhålen. Med sparad och investerad energi kan först nettoenergin beräknas som skillnaden mellan dessa, den blev 3 089 025 MJ. EROI beräknas sedan som kvoten av sparad och investerad energi och blev 7,4, vilket innebär att ett byte av en befintlig kylmaskin till en borrhålslösning är fördelaktig ur energisynpunkt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kontorskyla
 • 42.
  Eriksson, Per-Erik
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Sweden.
  Larsson, Johan
  Luleå tekniska universitet, Sweden.
  Pesämaa, Ossi
  Luleå tekniska universitet, Sweden.
  Managing complex projects in the infrastructure sector: A structural equation model for flexibility-focused project management2017Ingår i: International Journal of Project Management, ISSN 0263-7863, E-ISSN 1873-4634, Vol. 35, nr 8, s. 1512-1523Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Complex construction projects in the infrastructure sector are often beset with delays, which cause benefit shortfalls and increased costs. Prior project management literature and practice have mostly adopted a traditional control-focused approach, but recent research suggests that complex projects need more flexible practices to manage inevitable project change. Thus, the objectives of this study were to develop and empirically test a model for flexibility-focused project management practices to improve time performance in complex projects in the infrastructure sector. Based on empirical data from 138 construction projects procured and managed by the Swedish Transport Administration, the structural equation model shows that complexity and collaboration drive explorative learning, which improves adaptation and thereby improves time performance. Hence, the empirical test verifies that flexibility-focused project management practices based on collaboration, explorative learning, and adaptation enhance time performance in complex projects in the infrastructure sector.

 • 43.
  Eriksson, Per-Erik
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Sweden.
  Pesämaa, Ossi
  Hanken School of Economics, Vasa, Finland.
  Buyer-supplier integration in project-based industries2013Ingår i: Journal of business & industrial marketing, ISSN 0885-8624, E-ISSN 2052-1189, Vol. 28, nr 1, s. 29-40Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of the study is to propose and test a buyer-supplier integration model, based on clients’ collaborative purchasing practices, in a project-based industry.Design/methodology/approach - A two-stage survey study of client-contractor relationships in the Swedish construction industry was conducted. The survey rounds in 2006 and 2009 obtained 87 and 106 responses respectively. The proposed model was empirically tested using structural equation modeling techniques. Findings - The empirical results support our proposed model: incentive-based payment and partner selection based on multiple criteria enhance buyer-supplier integration, in terms of joint action. Furthermore, incentive-based payment increases the use of partner selection based on multiple criteria.Research limitations/implications - A useful theoretical contribution is that incentive-based payment is an important type of incentive structure that enhances buyer-supplier integration in project contexts.Practical implications - We also found that the occurrence of joint action has been increasing from 2006 to 2009. Especially, incentive-based payment plays a more important role for establishing joint action in 2009 than in 2006. The recent economic downturn and a recently completed training program targeting the survey population may explain some of the unexpected findings.Originality/value - The paper addresses an identified gap in the relationship marketing literature, that is, the lack of quantitative studies of relationship marketing aspects in project-based industries.

 • 44.
  Eriksson, Per-Erik
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Innovation och Design.
  Pesämaa, Ossi
  Luleå tekniska universitet, Sweden.
  Modelling procurement effects on cooperation2007Ingår i: Construction Management and Economics, ISSN 0144-6193, E-ISSN 1466-433X, Vol. 25, nr 8, s. 893-901Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cooperative arrangements, such as partnering, have received increased interest in recent years. Several studies show however that cooperative relationships are not easily achieved in construction. Implementation of cooperative relationships requires changes in several elements of the traditional procurement procedures. The purpose of this paper is therefore to propose and test a sequential model regarding clients' cooperative procurement procedures. We especially ask: what elements in clients' procurement procedures facilitate the establishment of cooperation and trust in their relationships with contractors? The model was tested through structural equation modelling. The empirical data required for the test were collected through a survey responded to by 87 Swedish professional construction clients. The empirical results show that cooperative procurement procedures are triggered by clients' wish to involve contractors early in specification, which has a simultaneous effect on procedures regarding bid invitation and compensation. Furthermore, these simultaneous effects breed a certain kind of partner selection based on task-related attributes, which also has a direct positive effect on trust and above all on cooperation in client-contractor relationships. Besides these implications from the model, the improvement of measurements for future modelling is discussed.

 • 45.
  Eriksson, Pernilla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Sundell, Martin
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  EXPLORING MARKET FORCES FOR TRANSMISSION EXPANSION AND GRID STORAGE INTEGRATION: A technical-economic thesis about variation moderators for intermittent renewable power generation in the developed country of Sweden and the developing country of China2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Fhager, Björn
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Kategorisering av idésyften: En kvalitativ analys av idéer i Volvo Construction Equipment’s idéhanteringssystem2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att på uppdrag av Volvo Construction Equipment hitta en metod för att hantera och kategorisera idéflödet i deras idéhanteringssystem Interact. Den metod som användes var kvalitativ innehållsanalys. Slutsatsen är att metoden gick att använda för att kategorisera idéflödet men att ett material som sträcker sig över många ämnen tenderar att sänka tillförlitligheten på resultatet. Vidare bedöms materialet som detta arbete har producerat kunna användas för att bättre ta tillvara på idéer, vilket uppskattas av Volvo Construction Equipment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete_bfr09001_DIVA
 • 47.
  Fryklind, Louisa
  Mälardalens högskola, Institutionen för innovation, design och produktutveckling.
  Kvalitetsarbete - från japanska sjön till fast mark2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Segerström Automotive tillverkar plåtkomponenter till kunder som Scania, Stiga och Volvo. Företaget befinner sig i en expansiv fas, men konkurrensen på marknaden är hård och kraven på god kvalitet höga. Företaget är kvalitets- och miljöcertifierat. Som del i förbättrings- och kvalitetsarbetet har en nystart av verksamhetens produktionssystem, SAPS (Segerström Automotive Production System), skett. Ett av företagets mål för de närmsta åren är att minska antalet externa reklamationer. Eftersom detta inte skett i önskad takt ansågs en utredning över vad som orsakat antalet reklamationer nödvändig. Examensarbetet har således inriktats mot att göra en nulägesanalys av kvalitetsarbetet inom verksamheten, med utgångspunkt i reklamationshanteringen, samt att påvisa eventuella förbättringsområden. Både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts; så som intervjuer, insamling av sekundär och primärdata samt observationer. Teoridelens tyngdpunkt ligger i teorier inom lean production och Total Quality Management.

  En avvikelse uppstår när en produkt ej uppfyller kundens behov. En reklamation är ett sätt att kommunicera en avvikelse. De externa reklamationerna mot Segerström visade sig ofta vara symtom på interna avvikelser. Då det idag saknas ett system för interna reklamationer fångas dessa inte alltid upp. Ofta saknas tid och resurser för att genomföra en djupare orsaksanalys och vidta åtgärder. Felkällan elimineras inte alltid och samma fel återkommer. Delar av den upplevda resursbristen skulle kunna lösas genom en organisatorisk förändring, där tydliga roller för förbättrings- och kvalitetsarbete inom produktionen tas fram.

  Företaget har redan en mängd olika dokument och metoder för kvalitets- och förbättringsarbete, men dessa tycks inte ha förankrats i verksamheten i tillräcklig utsträckning. Utmaningen för företaget är att välja vilka dokument och metoder som skall användas samt att sedan förverkliga dessa. Rutiner bör skapas för att knyta ihop de olika delarna, metoderna och dokumenten. Att standardisera och dokumentera fler av de repetitiva aktiviteterna, identifiera interna kunder, analysera vart i kedjan detaljer bör mätas, etablera kommunikationsforum, utse kvalitetsansvariga i produktionen, utbilda personal inom kvalitetsområdet, ta fram belöningssystem, knyta kostnader direkt till kvalitetsrelaterade ärenden samt att analysera hur information om kvalitet kan samlas in och spridas till berörd personal är områden som företaget rekommenderas att titta närmare på.

  Viktigt är att ledningen ger nödvändiga resurser, skapar en struktur att utgå ifrån samt följer upp kvalitetsarbetet. För att lyckas måste kvalitet bli en prioriterad fråga i hela verksamheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Fäldt, Robert
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Åkesson, Jennie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Vidareutveckling av serveringskanna i plast avsedd för varm dryck2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Det här examensarbetet utgörs av en fallstudie, där på uppdrag av August Lundh AB en ergonomiskt designad serveringskanna i plast skulle vidareutvecklas. Arbetet syftade till att vidareutveckla kannan så att den anpassades för varm dryck och tillverkningsmetoden formsprutning, för att sedan utgöra ett underlag för huruvida företaget skulle vidareinvestera i den tidigare framtagna ergonomiska designlösningen. För att vidareutveckla kannan krävdes kunskaper om tillverkningsmetoden och vilka designmöjligheter som metoden medger. Därför formulerades följande frågeställning: Vilka är de styrande faktorerna vid produktutveckling av plastprodukter som ska formsprutas?

  För att kunna svara på frågeställningen och utföra uppdraget utfördes en litteraturstudie om plasttillverkning som utgjorde grunden för den teoretiska referensramen som arbetet utgick ifrån. Sekundärdata insamlades genom akademisk litteratur i form av böcker och vetenskapliga artiklar. En produktutvecklingsprocess som var anpassad för fallstudien togs fram, som var ett derivat av de generiska produktutvecklingsprocesserna som den använda litteraturen presenterade. I fallstudien insamlades primärdata genom laborationer, tester, simuleringar och intervjuer för att komplettera den teoretiska referensramen.

  Större delen utav arbetet i fallstudien utgjordes av att finna en tillfredsställande isoleringslösning, för att förhindra att användaren av kannan ska bränna sig på grund av värmen från den varma drycken. Detta medförde att arbetet aldrig passerade konceptstadiet i produktutvecklingsprocessen. Två olika isoleringslösningar undersöktes. Den första isoleringslösning utgjordes av en pågjutning av en termoplastisk elast på greppytan. Laborationer och simuleringar visade att tjockleken som skulle krävas för att uppnå tillräcklig isolering behövde vara minst 10 mm, vilket ansågs vara för tjockt på grund av tillverkningsekonomiska aspekter och förslaget förkastades. Den andra isoleringslösningen som utreddes utgjordes av en kanna innehållandes en innerkanna, för att på så sätt skapa en isolerande luftspalt. Simuleringsresultaten indikerade att en 3,5 mm luftspalt var nödvändig för att erhålla en tillräckligt god isolering. En luftspaltsisolering i kombination med den ergonomiska designlösningen medför en rad olösta problem, som kräver vidare utredning om kombinationen ska användas.

  En önskan från uppdragsgivaren var att utreda om en termoseffekt kunde uppnås. Resultatet visade att en luftspalt skulle bibehålla dryckens värme cirka 10°C högre under 45 minuter, än en kanna utan isolering. För att uppnå en bättre termoseffekt skulle luftspalten kunna fyllas med ett skummaterial, för att på så sätt reducera den konvektiva värmeledningen i luftspalten. En tillverkningsmetod som eventuellt skulle kunna användas för att producera en skumisolering är reaktionsformsprutning.

  Fallstudien och den teoretiska referensramen visade att de styrande faktorerna vid produktutveckling av plastprodukter som ska formsprutas var de konstruktionsmässiga begränsningarna och de design-riktlinjer som finns för plastdesign. Samt tillverkningskostnaden i relation till produktens prestanda, potentiella försäljningspris och tillverkningsvolym, det vill säga att avgöra vilken designändring som medför en ökad tillverkningskostnad och huruvida den är försvarbar eller inte, i relation till vilken ökad produktprestanda som fås. Att arbeta med DFM visade sig vara nödvändigt och vara en central del av produktutveckling av plastprodukter som ska formsprutas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vidareutveckling av serveringskanna i plast avsedd för varm dryck
 • 49.
  Glenne, Johan
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Abdulrahman, Alan
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Identifying the product deletion decision-making process at a large multinational company2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Date: 2023-06-04

  Title: Identifying the product deletion decision-making process at a large multinational company

  Level: Master thesis in Industrial Engineering and Management, Product and Process development - 30 ECTS

  Institution: School of Innovation Design and Engineering, Mälardalen University

  Authors: Alan Abdulrahman & Johan Glenne

  Tutor: Angelina Sundström

  Keywords: Product deletion process; Product deletion decision-making; Product portfolio management - product deletion

  Aim: The purpose of this study is to identify how a large multinational company is managing its product portfolios, specifically how they conduct product deletion, and examine to what extent those decisions are influenced by external actors

  Research question: How does a large multinational company manage its product deletion decision-making and what role do external actors’ influences play?

  Methodology: This study is qualitative and utilizes an abductive approach where a theoretical framework has been created based on gatherings from a literature study combined with the empirical results based on five semi-structured interviews conducted with both local and global product managers at a large multinational company.

  Conclusion: This study has successfully identified how a large multinational company works with product deletion decision-making. The conclusion of this study is that the studied company has no formal ways of working with product deletion and that there is currently no way of evaluating a product deletion decision. This study has also identified that the influence that external actors have varies greatly depending on the actor, and the precise amount of influence is impossible to measure.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Gräsberg, Simon
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Rena Kärl2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett examensarbete på högskolenivå som går igenom framtagningen av en ny produkt åt friluftsföretaget light my fire.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Rena Kärl
1234 1 - 50 av 198
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf