mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12345 1 - 50 of 240
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Alexandra
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Arbetsmiljöarbetet på SverigesBostadsrättsCentrum: Vad ändringarna i arbetsmiljölagen innebär2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This diploma work was performed because the company Sveriges BostadsrättsCentrum, with the abbreviation SBC, had a need to gain insight into how changes in the Work Environment Act and related regulations which took effect January 1, 2009 affecting their work with the work environment. The changes mean that the client may hand over his work environment responsibilities to a contractor and that he has to select so-called building work environment co-ordinators. At SBC they are working as representatives for tenant-owner's association when a construction is about to be carried out. The purpose was to ascertain how changes may affect the work at SBC. The diploma work intends to educate the staff at SBC how work with the work environment would look like if they met the regulatory requirements. The main issue that the diploma work deals with is whether SBC has the responsibility to select a building work environment co-ordinator for the planning and projecting before the contractor takes over responsibility for the work environment. Questions were answered by information from the Work Environment Act, AFS 1999:3 and other material from the Work Environment Authority. Two interviews with staff at the Work Environment Authority were also held. One of the conclusions drawn from the diploma work is that it’s the client who will select a building work environment co-ordinator for the planning and projecting. That should be done as soon as the planning and projecting has begun. The planning and projecting usually begins before the main contractor takes over responsibility for the work environment as the employee. It is not clear that SBC will take on the client’s responsibility to select a building work environment co-ordinator for the planning and projecting in the early planning, before the contractor takes on responsibility and there are several ways to do this.

 • 2.
  Ahmadzade, Peyman
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Sathianbun, Sarayut
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Vidhäftning mellan prefabelement och pågjutningsbetong: Undersökning hur skrovligheten påverkar vidhäftningskapaciteten vid skjuvning2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Self-compacting concrete has soon been around for a decade. Recently the prefabrication industry has started to use this fairly new concrete type in larger scales, mainly because of its distinctive properties.  There are still certain areas that need to be thoroughly examined, such as bond capacity. There have been very few studies regarding shear capacity due to the fact that the procedure is complicated.

  This report will highlight a method to examine the shear capacity of different surfaces that have been prewetted as well as non-prewetted surfaces. The surface areas follow BBK 04’s and Eurocode 2’s demand for surface roughness.  A smooth surface will be completed in order to confirm if the different shapes influence the bond strength by shear stress or not.                       

  The purpose of this essay is to measure the bond strength within the shear capacity as well as examine the impact it has on surface roughness and treatment for shear bond.

  The method used to identify the shear capacity is called L-shaped Push-Off Test. The dimension of the object was selected with the help of a previous research paper. The Sand-Patch method is predominantly used to measure the surface roughness. 

  The results showed no difference between the demands of surfaces of BBK04 and Eurocode 2 considering the shear capacity. However the non-prewetted surface was measured with the highest shear capacity value. Apart from the shear strength, deformation was measured in both vertical and horizontal direction and it was clearly shown that the vertical deformation was measured to be ten times higher than the horizontal deformation.  There was no difference between the BBK 04 and Eurocode 2 considering the vertical deformation. However the difference occurred on the horizontal direction between BBK 04 and Eurocode 2 where the specimens of Eurocode 2 received three times higher deformation compared to BBK 04. The conclusion can be drawn that the surface roughness of BBK 04 would be more suitable than eurocode2 considering deformation.     

  The overall result was that the surface treatment with the demands of BBK 04 and Eurocode 2 showed minor difference after being measured with the Push-Off Test method. This has been confirmed with the estimated shear capacity (1.2 MPa). The results revealed that the treatment of surface could be made in either way, brush or rake. As a conclusion the assessment of the shear strength showed that Eurocode 2's demand is too strict comparing demands of BBK 04.

 • 3.
  Ahmed, Ismail
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Peksen, Ismail
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Projektledarens färdväg mot kompetensutveckling: En analys av projektledarkompetens och planeringsverktyg hos JM AB2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING [SV]

  Projektledarens ansvar i ett projekt är att leda sin projektgrupp till uppsatta mål med fastställda kravspecifikationer. Dessa mål skall vara uppnådda inom en tidsanpassad och ekonomisk ram. För att nå dessa ramar bör en projektledare tidigt planera genomförandet och upprätta en ekonomisk plan för projektet. De konsekvenser som uppstår vid komplexa projekt då projektledaren inte förfogar över tillräcklig med kompetens leder till ekonomiska förluster samt ett misslyckat projekt. Vilka kompetenser bör en projektledare behärska? På vilka sätt behärskas dessa kompetenser? Med vilka verktyg eller metoder kan kompetenserna utnyttjas vid planeringen av projekten för att undvika problem? Det är dessa frågeställningar som för ihop denna studie om projektledarens kompetensutveckling i mål av att ta fram en kompetensutvecklings modell.

  Studien ger en blick över projektledningens alla stadier och vad projektledarens roll är i samtliga faser. Sedan beskrivs begreppet kompetens och hur individen utvecklar sin förmåga att leda projekt. Studien har genomförts i samarbete med byggföretaget JM AB där metoden för studien består av tre moment. En omfattande litteraturstudie har genomförts där det teoretiska perspektivet runt projektledning har analyserats. Intervjuer med projektledare och platsbesök genomfördes för en djupare förståelse över hur JM AB arbetar med tidsplaner och befintliga kompetensutvecklingsplaner.

  Studien påvisar att projektledarna på JM AB är främst delaktiga i tidiga skeden samt det avslutande skedet. I förstudien och planeringen är de främsta arbetsuppgifterna för projektledaren att fungera som en ackvisitör, upprätta olika ekonomiska budgetar samt att ta fram en huvudtidplan för det aktuella projektet. I genomförandet är det av stor vikt att projektledaren skapar en god sammanhållning mellan de inblandade parterna. På så sätt alstras en god klarhet mellan projektmedarbetarna och produktionen effektiviseras. Vid ett projektslut är det kunden som står i fokus. Där en god kommunikation emellan kunder, projektledare samt mäklare ger upphov till de förutsättningar som kunden behöver för inflyttning är till hands.

  Examensarbetet konstaterar att projekt oftast blir uppdelade mellan projektmedarbetare. Detta framför krav på att projektledaren ska inneha en bred kompetens, där helhetsbilden över projektet ansågs vara en viktig del av projektledarens kompetens. Följaktligen blir att fungera som kärnan i projektet kombinerad med den sociala kompetensen en central del. Vidare fastställde examensarbetet att projektledarens kompetensutveckling först och främst sker i det dagliga arbetet. Där erfarenhet från tidigare arbeten utgjorde den största kompetensutvecklingen. Förutom erfarenhetsläran bidrar även aktiviteter som formella kurser till en kompetensutveckling hos projektledaren.

  Studien belyser dessutom projektledarens varierande planeringsverktyg, där även en jämförelse dras mellan planeringsverktygen Powerproject och Microsoft Project. Genom jämförelsen mellan programmen dras slutsatser angående för och nackdelarna med programmen samt hur dessa bidrar till mindre ekonomiska förluster.

 • 4.
  Ahmed, Sayidali
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Kompetensutveckling i projektledning: En kompetensutvecklingshandbok för projektingenjörer2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Det som projektledaren behöver tänka på vid planeringen av ett projekt är att uppnå beställarens krav på byggnaden och att skapa en bra samordning mellan de olika aktörerna som är inblandade i projektet. Dessutom måste projektledaren se till att projektet följer tidplanen och att budgeten inte överstiger de bestämda ramarna.

  Därför ligger ett stort fokus på att projektledaren har bra grundkunskaper och tillräcklig kompetens samt kunskap. För att uppnå det optimala resultat som behövs för att kunna planera och strukturera projektet så smidigt som möjligt.

  Detta arbete undersöker vilken kompetensutveckling och kunskap som behövs för att projektingenjören ska utveckla sina färdigheter i projektledning. En av de kärnfrågor som tas upp i intervjuerna är ”Vad kännetecknar en projektledare med låg respektive hög kompetens?” och ”Hur bedrivs kompetensutveckling för de anställda inom WSP?”

  De mål som ska uppnås i detta arbete är att belysa vikten av kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring. Resultaten av undersökningen har sammanställts i en handbok som beskriver vad en projektingenjör behöver fokusera på för att bli allt mer kompetent och utvecklas effektivare till en projektledare.

  För att kunna uppnå dessa mål genomfördes en litteraturstudie för att få en bättre uppfattning av projektledarens roll. En mer detaljerad studie av projektingenjörens respektive projektledarens arbetsuppgifter gjordes. För att komplettera litteraturstudien genomfördes en datasökning via internet. Därefter utfördes en intervju med 5 projektledare och 5 projektingenjörer för att jämföra teori med praktik. Utifrån de intervjuades svar och litteraturstudiens resultat skapades en handbok som beskriver vad projektingenjören behöver utveckla för att bli en effektivare projektledare.

  Examensarbetes slutsats visar att kompetensutveckling i grund och botten är bunden till den enskilda individens motivation till att utvecklas. Varje enskild individ har sina egna mål och de är stimulerade av varierande motivationsfaktorer. Några individer har som mål att bli VD för ett företag, medan andra är nöjda med deras nuvarande position och det innebär att alla projektingenjörer/ projektledare inte strävar efter en ständig utveckling. Uppsatsens huvudfråga var: ”Vilken kompetensutveckling behövs för att projektingenjör ska utveckla sina färdigheter i projektledning?”.

  Resultaten visar att utan att lära sig av de fel och problem som tidigare gjorts samt göra egna nya misstag kan inte en projektingenjör utvecklas eller bli effektivare. Andra typer av vinster är tid som kommer att minska för att lösa vissa ständigt uppkommande problem med hjälp av kunskaper från tidigare liknande projekt. Genom att dra nytta av denna kunskap och inneha en bra erfarenhetsåterföring kan det bli enklare att hitta en effektiv lösning och på så sätt minska onödiga tidsförluster.

 • 5.
  Al agedi, Bilal
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ibrahim, Maytham
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Energiförbrukning och utsläpp av koldioxid vid byggande av väg2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Markförstärkning i ett vägbygge kan göras på olika sätt. I detta examensarbete jämför vi två av dessa metoder, nämligen massutskiftningsmetoden och användning av kalkcementpelare ur energi- och miljösynpunkt. För att jämföra dessa två metoder togs fram ett excelbaserat räkneverktyg där resultatet av energiförbrukningen fås i kWh och koldioxidemissioner i ton CO2. Denna jämförelse gjordes för ett specifikt vägprojekt som använde massutskiftningsmetoden för vägunderbyggnaden. Det som ingick i beräkningen var schaktning, fyllning, krossning, sprängning, transporter och kalkcementpelare. För denna uträkning användes data från både entreprenörer som var med i projektet och företag som hade dokumenterade data.

  Metoden som förbrukade minst energi och som släppte ut minst koldioxidemissioner var massutskiftningsmetoden. Det som gjorde att kalkcementpelare till en sämre metod var den höga energiförbrukningen som krävdes för tillverkningen av kalk och cement. Det som krävde mest energi i tillverkningsprocessen var ugnar där höga temperaturer krävdes.

  Skillnaden mellan utskiftningsmetoden och kalkcementpelare i objektet var att i massutskiftningsmetoden krävdes urgrävningar för att schakta bort jordmaterial med dålig hållfasthet och ersätta det med bergmaterial med hög hållfasthet. I denna metod går energi åt till schaktning, fyllning och transport. Medan förstärkningsmetoden med kalkcementpelare förbrukar energi för tillverkning, transport och installation. Eftersom metoden går ut på att vägbyggnaden ska vila på pelarna genom att borra ner dessa i marken istället för att schakta bort stora volymer och transportera dem till fyllningen så är det lätt att tro att kalkcementpelare sparar energi genom att minska massförflyttning och långa transporter. Resultatet av detta examensarbete har visat motsatsen.

 • 6.
  Al Lafta, Hussein
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Säkerhet mot fortskridande ras för prefabricerade elementväggar: UNDERSÖKNING AV FLERBOSTADSHUS2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Progressive collapses may occur when a bearing wall is eliminated for various reasons. It can be a gas explosion or collision accident of a train or a vehicle, but also during renovation of a building component. After the wall has been eliminated, the building should be undamaged and not suffer a progressive collapse. Such an event can be avoided through a vertical link. The purpose of this study is to examine how secure today's vertical strap’sare against progressive collapse, and to find a solution for reduced risk of collapse Method: This study includes a literature review and a case study. The literature review was performed by a deepening of the existing literature that investigated the progressive collapse and the vertical drag strip. The studies found through the database Google school and Discovery. The case study was conducted in Kadesjös which is an engineering office where drawings and calculations were performed. Result: The result indicates that the vertical strap used today cannot withstand the design load if the entire wall (including the screw attachment) is eliminated. The threaded rod will then be pulled out of the floor and a progressive collapse occurs. By mounting a 70x70mm plate in the floor this can be prevented. Without the plate it takes only 58 kN to pull out the threaded rod from the floor, but with the plate the connection’s capacity is increased to 100 kN and then the anchorage pipe limits the capacity. Conclusion: The conclusion of this thesis is that a plate that increases the vertical strap’s capacity and thereby increases the safety against progressive collapse should be used.

 • 7.
  Alamerison, Seif
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Energibalansen för ett nytt flerbostadshus i Mellansverige: Beräkningar intervjuer och analys av energikraven i Boverkets Byggregler2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

   

   

   

  This degree project comprises 30 credits, i.e. 20 weeks of work. The work mainly deals with the energy balance for a multi-family house in Västerås and the requirements for energy conservation in the Swedish building code, BBR. Calculations of the energy balance are supplemented by a number of interviews.

   

  Energy conservation in general has become more important in recent years and the subject is in line with increased public awareness. This importance and attention is explained by environmental problems in general and global warming in particular, but also by rising energy prices. The Swedish authority Boverket has gradually changed the regulatory framework in order to improve the energy efficiency for new buildings. Boverket issues the Swedish building code BBR which includes energy requirements for buildings. The new BBR 16 was published after only about 6 month after the previous version BBR 15.

   

  This degree project includes a commission from the company Abetong AB to compare the previous BBR 15 against the new BBR 16 and find any changes, and compile these changes as clear as possible. The work also includes answers to some specific questions from the same company. One question is whether existing multi-family houses from the company would meet the new energy requirements of BBR 16. The energy balance of these houses is studied specifically when an exhaust air heat pump or a ventilation heat exchanger is used in order to save energy. To make this work particularly interesting, the window area was changed to see how this would affect the energy use in the buildings.

   

  To answer these questions, the energy simulation program VIP+ was used for calculations. These computer calculations have also been supplemented by hand calculations as a control measure. All results from the different calculations are put together and analyzed in this report.

   

  The overall conclusion from the calculation results is that the existing multi-family houses perform well with the present technology, and that they meet the new energy requirements in BBR 16. This means that no further measures in order to save energy in the houses are necessary in order to meet the newest requirements.

   

   

   

  Västerås 2010-05-24

  Seif Alamerison

 • 8.
  Al-Mosawy, Jaser
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Strukturering av information vid modellering (BIP & BSAB): Tillämpning av klassifikations och märkningssystem i programvara (Tekla Structures)2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  A construction project can be compared to a triathlon where the building process takes place in three stages and participants try to finish three sub processes as fast as possible to reach the goal. After the first stage is finished, the next begins to eventually jointly meet the milestones that are set on the road. There are many different players in a building process where everyone can have completely different tasks and work in completely different locations around the world. This require that the information between the different parties must be correct and shared to avoid delays and unnecessary costs.

  Identifying, defining and structuring of information in the 3D-model reflects an organized approach where all information is available in the same location. The development in the construction industry has given the opportunity to let the information supply to be almost unlimited. BIM stands for Building Information Modeling, in design/construction models there is room for the construction industry to improve the efficiency and quality at much higher altitudes. Two systems that have grown during the BIM development is the BIP (Building Information Properties) and BSAB 2.0 (Bygg Samordning AB 2.0) which is designation and classification system in Sweden that aims to become the solution for a joint system for all construction companies. This would lead to that, information delivery becomes waterproof.

   This report is a study of how a common system can be applied to the accounting of the various construction companies to be similar and flawless. The lineup of solutions in the examination are solutions for the modeling software Tekla Structures. There is also an investigation of how the mapping of a complete system that allows the different parties in the construction process to use the same terms throughout the different sub processes.

 • 9.
  Al-Siyamer, Akram Dahham
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Energieffektivisering av Byggnader: En kartläggning av energianvändningen på två förskolor och två skolor i Västerås med hjälp av timvärden2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the development of society towards renewable energy sources, the target in Sweden is 100% energy supply from renewable energy sources by the year 2040. This requires increased energy production from renewable, but also energy optimization of existing buildings. The housing and service sector which includes households and the public services account for about 40 % of Sweden’s total energy use. It is estimated that preschools and schools have an area of 35 million m² which have an energy savings potentials of 0,7-1 TWh in the electricity consumption and 0,9 TWh in energy use for heating. With regard to energy optimization, it is not only interesting to investigate a buildings total energy use on an annual or monthly basis, but also on shorter time intervals such hourly energy use, because of the uneven energy production of some renewable energy sources such as solar and wind. The purpose of this work is to study the energy usage for some of Västerås preschools and schools, and on the basis of it propose some energy optimization actions. To achieve this a literature study has been carried out to get knowledge about how energy usage is at preschools and schools, as well as to gain insight into what actions are appropriate to perform and how they savings look like. Other than that four objects has been studied, two preschools and two schools, one of each kind were chosen amongst those with the highest energy usage among Västerås city’s preschools and schools and one of each kind amongst those with the lowest usage. The annual energy usage have been calculated and been compared to the actual usage, and the monthly and hourly energy usage for district heating have been studied as well as the electricity usage along the day for different periods. The studied periods and energy usage shows that the energy usage, both for the monthly and hourly,  for the district heating moves with regards to the outdoor temperature with some exceptions. As for the electricity usage it shows that the energy usage is even with some exceptions and there is a difference between different outdoor temperature intervals. Some conclusions could be drawn among others that the objects with higher energy usage where older buildings and the objects with lower energy usage where newer ones. There are some energy optimizations actions for the objects which would lower the energy consumption, both for district heating and electricity usage.

 • 10.
  Al-sumasum, Rawia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Faías Ponce, Lara
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  ÅTERANVÄNDBARA PARKERINGSHUS: En studie om att utveckla konceptet TempoDeck2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In today’s situation new methods are constantly evolving in the construction industry where the sustainability of a construction is of utmost importance. Prefabricated concrete is a type material that is highly durable in terms of long life without producing damaging effects. As a result, the material has been used increasingly in the manufacture of construction. Construction industry is continuously developing, which means new ways to construct buildings. Within construction, usage of prefabricated concrete is a method that has become increasingly successful. With this method, the construction period is shortened considerably and the construction process will be more beneficial for the environment and the various safety aspects. This master thesis was written in cooperation with AB Strängbetong, is one of the largest companies in Sweden that uses prefabricated elements. The company has a concept called TempoDeck and is currently building a parking garage in Ullared, with the life with a life expectancy of 50 years, that is life class L50. The objective of the study was to check whether the construction work fulfilled the requirements of the standards. In addition, the purpose was also to investigate the possibility of a different type of facade design by reducing the height of the joists and beams. The thesis includes a literature review, a case study, an archive analysis as well as calculations with the Norwegian program E – bjelke. A guidance from AB Strängbetong has also been used. The results showed that the existing structure fulfilled the life class L50 according to the requirements. In addition, the results showed that it was aesthetically possible to modify the car park, to make it more appealing. However, it would be more profitable to keep the design as it is to the future constructions. 

 • 11.
  Anayati, Shilan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Gaber, Mohammed
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  The process of OBD certification: a comparative study between Euro VI and CARB2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to compare the legal requirements for Euro VI and CARB regarding OBD certification in order to identify the challenges that may come for a manufacturer’s move from Euro VI classified heavy-duty engines to engines that meet the requirements of CARB. Furthermore, the study also aims to identify the effects that these challenges will have on the organisation.

  Research question: What type of challenges arise for a manufacturing company when developing an OBD certification process according to the requirements from CARB compared to Euro VI and how do these challenges affect the organisation?

  Method: The nature of this study was qualitative with a deductive method as an approach, where theories and empirical findings interacts. The theoretical framework is divided into two parts, in which the first part is obtained from scientific articles and books and the second part from legislations. The empirical data was gathered from interviews at a case study company and the information was thematically analysed.

  Conclusion: This study concludes that the movement from Euro VI to CARB standards will result in comprehensive changes for a company’s OBD process itself as well as organisational changes within the company. There will be a need to establish new processes and new ways of working within the organisation which can lead to comprehensive coordination difficulties that should be taken into consideration. In conclusion, it is as important to consider the effects of the changes that this movement will bring on the company and the actors within, as it is with the implementation of the process itself.

 • 12.
  Andersson, Alexandra
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Green Building: Ett företags energieffektiviseringsarbete i ett byggprojekt samt de krav som ställs för att få byggnaden Green Building klassad.2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The examination has been performed at Bjerking AB, which is an architectural and engineering company. Bjerking AB has the ambition to be a member of Green Building.

  The Green Building program developed in year 2005 by The European Commission, the program is an environmental system with the aim to improving energy efficiency within the sectors of non-residential buildings. The minimum requirements to participate the program are following: in new-built buildings the calculated energy consumption must be 25 % lower than the requirements in the BBR (Building regulations) and in refurbishment the reduction must be 25 % lower than before the optimization.

  The aim of this study has been to examine and review the company Bjerking AB's energy efficiency work in the project of building the school/kindergarten S:ta Maria Alsike, where the goal is to get this building Green Building classed. A description of requirements to become a member of the Green Building has also accomplished in the thesis.

  The methods performed in this study are literature review, searches on the Internet, studies on the project database for facts/values, calculation of energy consumption and interviews of members of the Green Building. 

  The following issues have been dealt with in the report;

  -          Did the building in the project manage the requirement to achieve an   energy consumption that is 25% lower than the requirements in BBR?

  -          What technical measures/system was selected in the building?

  -          What kind of cooperation was the project based on?

  -          What is required for consultancy companies and real estate owners to become members of the Green Building?

  The study of the project and calculation of estimated energy consumption in the building, give the result 47 kWh/m2, year. This is 60 % lower than the requirements of BBR. The Green Building requirement is that the building's energy consumption should be at least 25% less than the requirements in BBR. The building fulfills this requirement by a significant margin. It can therefore be concluded that the technical solutions carried out in the building are energy efficient. The project consisted of the cooperation shape “partnering ", which can be assumed to be a good form of cooperation in order to achieve an energy efficient building. The consultancy company Bjerking AB and the landlord Knivsta Pastorat has the potential to become members of Green Building, as Green Building Endorser respective Green Building Partner.

  Keywords: energy efficiency, requirements of BBR, technical systems, cooperation, consultancy companies, real estate owners, estimated energy consumption, partnering, Green Building Partner, Green Building Endorser.

 • 13.
  Andersson, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Carlson, Eva-Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Structures in underground facilities: Analysis of a Concrete Column’s Capacity to Withstand Extraordinary Fire Loads2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The report present a Master of Science in engineering work carried out at Mälardalen’s University, made this work within the research project METRO. The work is a part of the research project METRO. The focus of the METRO project is on the protection of underground rail mass transport systems e.g. tunnels and subways stations. The aim with this work was to determine if a concrete column placed close to the tracks at a subway station can withstand the effect and temperature of a fire in a burning train comparable to the effects and temperatures that showed at the full scale test carried out within the METRO project. A literature review was made previous to the following case study. The results from this show that the column is negligible affected by the fire.

 • 14.
  Andersson, Jonna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Jarl, Rebecka
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Restaurangbyggnad i Eskilstuna stadspark: Förslag på placering och utformning2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The city park of Eskilstuna is under development. In 2013 the municipal of Eskilstuna kept a dialog with its citizens about the city park. They were given the opportunity to leave wishes and proposals about the development of the park and the larger part of the proposals recieved were wishes of a serving building. The question was where to place it and what the configuration of this building is going to look like? The purpose of this undertaking is to work out a place of gathering with high comfort and service for the park visitors along with making it fit for the parks character. The natural light and beautiful views are to take into consideration and usage when designing a building. Large glass sections facing open views are growing more common. When choosing the type of glass to be used for this one should take into consideration the noise of surrounding traffic. The question here is what type of glass to use specifically for the serving building in Eskilstuna city park, based on the technical aspects of sound and light? When searching the Swedish literature for scientific papers on architecture considering the designing of a restaurant building, we discovered an existing gap. This paper only covers the requirements on noise, material, fire and availability, function and the placement of the building, together with the architechtural properties. In this paper three areas regarding placement taken from the city parks developmental plan have been audited. The aspects audited is the choice for placement of light, surrounding vegetation, view, quarter, noise, traffic, availability and the logistics regarding pedestrians and vehicles. Areas are named A, B and C. Area C was chosen as the most suitable as the traffic surrounding is most distant there. Area C also possesses a beautiful view, it’s located at the centre of the park and surrounding vegetation provides a light shade. The configuration of the building is made with support from Swedish literature regarding the architechtural aspects of alignment, movement, envelopment, light and areal organization. This is presented in the form of drawings and explanations. The glass chosen for the restaurant building is based on a comparison of several audited types of glass. The chosen glass, named Modell 1, have good and suiting properties regarding noise reduction, transmission, reflection and U-value and is therefore considered to hold a higher performance in comparison to the other types of audited glass. 

 • 15.
  Andersson, Marcus
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Lundberg, Michael
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Brandpåverkan på samverkanskonstruktion: En utvärdering av betongfylld stålprofil2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En samverkanspelare drar nytta av interaktionen mellan det omslutande stålröret och profilens betongkärna för att därav erhålla en ökad lastkapacitet. För att förstå beteendet och effekterna av interaktionen mellan stål och betong är det viktigt att förstå de enskilda materialens beteende. Betongens huvudsakliga uppgift i en samverkanspelare är att ta upp tryckkrafter medan stålets främsta uppgift är att motverka momentpåkänning och uppta dragkrafter. I normal rumstemperatur samverkar stål och betong för att bära den aktuella lasten.

  Samverkanspelaren har stor potential med avseende på lastkapacitet. Nedan tas några av de förväntade positiva effekterna av interaktionen mellan stål och betong upp:

  • Förekomsten av buckling för stålet försenas samtidigt som den försämrade bärförmågan efter lokal buckling uppstått dämpas, beroende på betongkärnans återhållande effekt.
  • Förhindrar spjälkning och hållfasthetsnedsättningen för betongen blir inte lika drastisk.
  • Ökad tryckhållfasthet och deformations kapacitet, speciellt för grövre tvärsnitt.

  Vid ett brandscenario utsätts pelaren för en temperaturhöjning. Värmeöverföringen från brandgaserna till pelaren sker främst genom strålnings- och konvektionsvärme. Lastkapaciteten för pelarens ingående material kommer att reduceras till följd av denna värmeökning. Storleken för reduceringen beror på hur hög temperatur materialen utsätts för, där en högre temperatur medför en kraftigare reducering. För den betongfyllda stålprofilen kommer således det omkringliggande stålet att fort bli mycket varmt medan betongkärnan erhåller en trögare temperaturökning. I brandfallets initialskede expanderar stålet hastigare än betongen, vilket medför att stålet då i princip bär hela den aktuella lasten. Efter en tid förmår inte stålet längre att vara lastbärare och betongkärnan bär då istället lasten. Pelarens slutliga kollaps sker först då betongkärnan slutligen inte förmår belastningen.

  En jämförande teoretisk undersökning av samverkans-, betong- och stålpelare under termisk påverkan genomfördes i detta arbete. Beräkningsgången följer de dimensioneringsregler som finns för respektive material i Eurocodes. Kapacitetsberäkningar är gjorda för både normal rumstemperatur likväl som för brandutsatthet.

  För analys och bestämning av pelartvärsnittens temperaturprofil vid de olika tidsstegen 30, 60 och 90 minuter användes ett nominellt brandförlopp. Tvärsnittens temperaturhistoria användes sedan för att reducera de mekaniska egenskaperna som funktion av temperaturen.Undersökningen konstaterade att samverkans- och betongpelarens kapacitet vid 60 minuters brandpåverkan var tillräcklig. Hand- och datorberäkningar påvisade nästintill likvärdig lastkapacitet vid termisk påverkan och normaltemperatur.

 • 16.
  Andersson Schaeffer, Jennie
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Communication space: Spatial design in manufacturing industry2011Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space.

  In a multiple case study, six different cases from the manufacturing industry are described and analyzed to highlight how built space is used for communication in a lean production context. Research results on how built spaces such as improvement places, meeting places and a development workshop affect improvement processes and communication are presented. What the studied improvement areas, meeting places and workshop can be said to communicate about the improvement processes is analyzed.

  The research results show that the built spaces in manufacturing industry are used for communication on two levels, both as places for interaction between employees and as a part of a communication process. The study also shows a relation between architecture from a specific time and the relation to the improvement work in the industrial context. How the results can be used to facilitate communication in the built spaces used for improvement processes in manufacturing industry is suggested in the thesis.

 • 17.
  Andersson, Simon
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Callin, Veronika
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  SMÅSKALIG VATTENKRAFT OCH FLEXIBILITET I ELSYSTEMET: En kartläggning av förväntningarna på den småskaliga vattenkraftens potential att bidra med flexibilitet.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 18.
  Ansari, Ali
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Freiberg, Emanuel
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Supporting Strategic Decisions for Operational Changes through the use of Discrete Event Simulation: A Case Study in Production Scheduling at AstraZeneca2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In recent years, market competitiveness exerts more pressure on process industries to increase their number of products, reduce order sizes and shorten delivery lead time. This causes an expansion of order enquiries from customers, which leads to an insufficient use of scheduling and planning systems to meet these changes. This force process industries to adopt other tools, such as Discrete Event Simulation for supporting their strategic decisions to align with these operational changes.

   

  The objective of this thesis is to understand how Discrete Event Simulation supports strategic decisions prior to the implementation of operational changes in process industries. Therefore, a case study in the pharmaceutical industry was conducted at AstraZeneca, Södertälje. Discrete Event Simulation was used as a tool to support the strategic decision of implementing the Product Wheel technique as an operational change. Simultaneously, a theoretical review was carried out to investigate types of strategic decisions which can be supported by Discrete Event Simulation use in process industries. Then, contributions and challenges of Discrete Event Simulation use for supporting strategic decisions for operational changes were clarified. 

   

  The empirical results indicate the importance of Discrete Event Simulation in supporting deliverability as a competitive priority to AstraZeneca, followed by flexibility and cost as second and third competitive priorities. The analysis also identified the contribution of Discrete Event Simulation in supporting long-term decisions in the company by providing analytical solutions in different scenarios, dynamic visualization and increased knowledge about the simulated operational change. Additionally, two main challenges in the use of Discrete Event Simulation for supporting strategic decision are identified. First, Discrete Event Simulation was not suitable for supporting all kinds of competitive priorities such as quality, environment and innovation. Second, the direction of the communication between the Discrete Event Simulation use and the strategic decisions differs.   

   

  A framework is developed to facilitate the use of Discrete Event Simulation for supporting strategic decisions prior to implementing the Product Wheel technique as an operational change. This framework provides a guideline to identify the range of contributions from Discrete Event Simulation use for supporting different types of competitive priorities prior to the implementation of the Product Wheel method. Generally, Discrete Event Simulation could be a useful tool for supporting deliverability, cost and flexibility by implementing the Product Wheel technique, while it has a limited capability when dealing with other strategic decisions such as quality, innovation and environment.

 • 19.
  Anund Vogel, Jonas
  et al.
  KTH, Stockholm, Sweden.
  Lundqvist, Per
  KTH, Stockholm, Sweden.
  Arias, Jaime
  KTH, Stockholm, Sweden.
  Blomkvist, Pär
  KTH, Stockholm, Sweden.
  Problem areas related to energy efficiency implementation in Swedish multifaily buildings2016Inngår i: Energy Efficiency, ISSN 1570-646X, E-ISSN 1570-6478, Vol. 9, nr 1, s. 109-127Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper investigates problem areas related to energy efficiency implementation in Swedish multifamily buildings. The paper first presents a generic list of (theoretical) problem areas identified through a literature survey. Using a qualitative approach, the paper also investigates if the problem areas identified in the literature also have an impact on the Swedish building sector. Results from the interview study reveal a strong coherence between problem areas in the literature and those expressed by the interviewees. However, this paper identifies seven novel challenges that cannot be derived from the list of barriers in the literature. Moreover, results reveal that as many as 12 problem areas have their origin in national factors such as agreement structures, incentive schemes, and cost calculation methods.

 • 20.
  Askri, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Analysis of material- & tied-up capital flow in Inbound2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This master thesis is performed on behalf of Volvo Group Trucks Operations Logistics Services in Eskilstuna, which is also the final part of the Master in Engineering program – Innovation, production and logistics at Mälardalen University.

  Logistics Services central warehouse in Eskilstuna ensures that parts are available all over the world, material is transported to the production facilities, packaging is available and vehicles are distributed to the dealers. The current need is to reduce costs and improve the production process at the Inbound department. The aim of this project has been to analyze the current flow of materials and tied-up capital in the inbound flow and give improvement suggestions on reducing lead times and the tied-up capital, as well as give suggestions on common performance metrics for all the sub departments at Inbound.

  The report is based on theoretical and empirical study, where the theory concerns the topics; logistics, lean philosophy and supply chain management. The empirical study was carried out by data collection through time measurements in the plant and by BEAT-report, observations and discussions with the operators, and interviews with production managers and process developers. The collected data was analyzed and the products in the flow were divided into groups, where the inbound material flow was mapped by the VSM tool. Product groups were analyzed by amount of received material reports, quantity, value and lead time, and the product groups that tied the highest value were defined as well as where in the flow the value was located. For each sub department calculations on production capacity and utilization were performed to analyze the current state and be able to compare the departments with each other. The interviews contributed with knowledge to create a reliable and valid SWOT analysis for each sub department at Inbound, where common factors could be defined concerning deviations, performance metrics and other hidden problems, but also opportunities.

  Finally, in this report the current state in the Inbound department has been analyzed. Products have been categorized into groups and the materials flow mapped. It has been defined where in the flow and how much value that is tied up, and by which product groups. Hidden problems and deviations have been brought up to surface. Improvement suggestions have been given concerning decreasing of lead times and the tied up value, and also suggestions on common performance metrics for all the sub departments have been given.

 • 21.
  Awidesian, Johannes
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Persson, Mikael
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Förbättringsarbete med bistånd av DMAIC-metoden: Ett pilotprojekt med utgångspunkt i kvalitetssäkring på Södergrens Br. Metallindustri2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete avser ett pilotprojekt utfört mellan månaderna januari och maj, 2015 på det karakteristiska legoföretaget Södergrens Br. Metallindustri AB i Eskilstuna. Pilotprojektets syfte är att redogöra hur Södergrens men framförallt andra karakteristiska legoföretag kan implementera och tillämpa förbättringsmetoden DMAIC, med målsättning att förbättra den allmänna kvalitén och således också nedbringa kvalitetsbristkostnader. För att göra detta genomförbart har man infört ett förbättringsprojekt på ett anpassat studieobjekt. Studieobjektet som utretts avser hanteringen av fixturer, mätdon och mätrum på Södergrens Br. Metallindustri. Datainsamlingen under pilotprojektet har utförts med hjälp av intervjuer, observationer, benchmarking och ett antal kvalitetsverktyg kopplade till DMAIC-metoden.

  Slutresultatet visar att Södergrens Br. Metallindustri och därav även andra legoföretag kan dra nytta av att implementera och tillämpa DMAIC för blivande förbättringsprojekt på företagen. Det som framförts under pilotprojektets gång stämmer överens med teori om implementering av DMAIC och anpassningsbara kvalitetsverktyg. Det som markant påverkar effektiviteten av förbättringsprojektet och således även anses vara mycket viktigt, är att utvald förbättringsgrupp har eller tilldelas rätt kunskap av DMAIC-metoden och allt därom. För att även försäkra att man väljer rätt förbättringsprojekt och få en sammankoppling mellan förbättringsgruppen är det viktigt att tillsammans formulera fram ett projektkontrakt med tillhörande mål och krav.

 • 22.
  Azimoh, Chukwuma Leonard
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Klintenberg, Patrik
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Wallin, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Karlsson, Björn
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Mbohwa, Charles
  University of Johannesburg, South Africa.
  Electricity for development:: Mini-grid solution for rural electrificationin South Africa2016Inngår i: Energy Conversion and Management, ISSN 0196-8904, E-ISSN 1879-2227, nr 110, s. 268-277Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The objective of most rural electrification programs in the developing world is to bring about socioeconomicdevelopment to households. Governments have put in place a number of measures to achievethis goal. Previous studies on rural electrification programs in developing countries show that solar homesystems and mini-grid systems are the dominant technologies. Assessments of a pilot hybrid mini-gridproject at Lucingweni village have concluded that mini-grid projects are not feasible due to high electricityproduction costs. As a result efforts toward rural electrification have been focused on the solar homesystem. Nevertheless, previous studies of the South African solar home system program have shown thatthe development objectives of the program are yet to be met more than a decade after commissioning.Therefore, this study investigates the viability of a hybrid mini-grid as a solution for rural developmentin South Africa. Investigations were based on Lucingweni and Thlatlaganya, two rural Villages where themini-grid and solar home system have been introduced. The mini-grid systems were designed taking intoconsideration available natural resources and existing load profiles. The results show that a village of 300households needs about 2.4 kW h/household/day of electricity to initiate and sustain income generatingactivities and that the solar home system is not capable of supporting this level of demand. We also showthat in locations with hydro resources, a hybrid mini-grid system has the most potential for meeting theenergy needs of the households in a cost effective manner. The assessment shows that with adequateplanning and optimization of available resources, the cost of electricity production can be reduced.

 • 23.
  Aziz, Ahmad Jawed
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Dimensionering av grundläggning med hjälp av Eurokod2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 poäng / 45 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Work to develop the Eurocodes started in 1975 by the European Commission adopted a program to eliminate trade barriers within the construction area. The goal was to create common European design standards that would replace the member countries' own rules. Eurocodes will replace The National Board of Housing Building and Planning, National Rail, The National Road Administration and other agencies' calculation rules for the buildings structures. The transition to the use of Eurocodes looks like this:

  • Eurocodes set to Swedish standards  between 2002 – 2007
  • They can be used parallel with national standards 2006 - 2009
  • The total transition is at the end of 2010/2011.

  Right now is going on a lot of work for replacement of the existing standards to Eurocodes.  The transition to the new calculations` standards, many construction companies and consulting firms facing a big changes and competitions. Because of the preparations for the transition, I was commissioned by my examiners to carry out my thesis in the design of foundations by using Eurocodes. The report addresses, the design off foundations according to Eurocode SS - EN1997.

  The purpose of this thesis is to point out the main changes occurring in the design of foundations of the implementation of Eurocode SS - EN1997 and the practical and financial implications that will have on the design and performing. The objective of this thesis is that it should be a basis for design and calculation of foundation.

  The method of work has been to study existing and future conditions for the design of foundations, literature review and Internet searches have been made to gather information about Eurocodes, and collection of materials from my external supervisor has been made.

  Below are a number of questions that will be answered in report:

  • What is the Eurocode SS - EN1997?
  • What are the advantages and disadvantages of Eurocodes?
  • What changes will occur in the design process?
  • What are the practical and economic consequences of Eurocodes for large and small companies?

  Result of this work is that it can be used as a basis for design of foundation. In the capital 5 to 8 have been described the fundamental aspects of the design of foundations. Capital 9 relate to the design of various types of ground structures such as the Spread Foundation, Pile foundation and Retaining structures.

 • 24.
  Backlund, Tomas
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Tom, Hedlund
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Spårvagnstrafik i Västerås?: En förstudie i förutsättningarna för modern spårvagnstrafik2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läns- och lokaltrafikens branschorganisation Svensk Kollektivtrafik har som mål att år 2020 ha fördubblat kollektivtrafikresandet från 2006 års siffror. En sådan förändring kommer inte att ske av sig självt utan ett målmedvetet arbete kommer att krävas för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. En alltmer aktuell utveckling av kollektivtrafiken är att flera svenska städer har mer eller mindre långtgångna planer på att införa spårvagnstrafik.  

   

  Detta examensarbetes syfte är att utreda förutsättningarna för en spårvägsetablering i Västerås Stad.  Arbetet delas in i litteraturstudie, fallstudie, enkätstudie samt intervjustudie. I den inledande litteraturstudien sammanställs allmän information avseende spårvägens utformning, anläggning, kostnader samt finansieringsmöjligheter. Den knyter även an till tidigare studier inom området för att tillvarata nyttiga erfarenheter. I fallstudien undersöks Västerås förutsättningar för spårvagnstrafik. Förutsättningarna används sedan till att upprätta ett systemförslag avseende ett stomlinjesystem för spårvagn med tillhörande drift- och investeringskostnader. I enkätstudien redogörs Västerås invånares inställning till ett hypotetiskt förslag om införande av spårvagnstrafik som en del av stadens kollektivtrafikssystem. Intervjustudien resulterade i att litteraturstudien kunde kompletteras med en i spårvagnsbranschen aktiv aktörs erfarenheter.

   

  Vidare analyseras samtliga studier var för sig och sedan som en enhet. Slutligen presenteras våra egna slutsatser.

 • 25.
  Badasjane, Viktorija
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Transportation mode decisions and the evaluation of maritime transportation in a Swedish setting: A case study2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Focus of this bachelor thesis is on examining the port located in Köping, thus a holistic view of maritime transportation is adapted in relation to the examined companies in the region and their global trade. The aim of this study is to examine the current situation and the potential to increase transportation of goods by maritime transportation and what criteria are the most important for different industrial/customer segments. The aim is divided into three research questions:

  • RQ1: Which decision criterions are considered in selection of transportation mode?

  • RQ2: What are the advantages and the disadvantages of the different transportation modes?

  • RQ3: When is maritime transportation preferable to road and railway?

  The research approach used in order to answer the aim and research questions were; literature review to gain an understanding of freight transportation in a broad context. To narrow down the area, freight transportation practice in the Swedish setting have been examined. Data collection for the Swedish setting have been collected through reports published by the national authorities. Lastly, data for freight transportation in the region of Western Mälardalen has been collected through a case study.Several criterions were found to be of importance during a transportation mode decision, as well as interrelationships between criterions. The identified criterions were cost, reliability and time, frequency and volume and lastly specific goods need. This was found to be in line with theoretical framework, especially the fact that the mode decision is vastly complex and highly depended upon which industry is making the decision, that is the context. A comparison of the modes was made to specify the benefits and downfalls with each mode for answering research question 2. Furthermore, an important identification is the gap between transportation purchaser and providers view of the reliability criterion. This difference can create a gap making it difficult to attract customers to maritime transportation. It is recommended that a thorough investigation is needed in order to examine what aspect of reliability is achievable and realistic in maritime transportation in general and for Köping´s Port in particular.

 • 26.
  Bakhteyari, Karim
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhällsteknik.
  Public Private Partnerships: As a public infrastructure optimizer2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  A public private partnership is an alternative to procurement of the facility by the public sector, using funding from tax revenues or public borrowing. In a typical public sector procurement, the public authority sets out the specifications and design of the facility, calls for bids on the basis if this detailed design, and pays for construction of the facility by a private sector contractor. The public authority has to fund the full cost of construction, including cost overruns. Operation and maintenance of the facility are handled by the public authority and the contractor takes no responsibility for the long term performance of the facility after the construction warranty period has expired. In a public private partnership, on the other hand, the authority specifies its requirements in terms of outputs, which set out the public services which the facility is intended to provide, but which do not specify how these are to be provided. It is then left to the private sector to design, finance, build and operate the facility to meet the longterm output specifications. The project company receives payments over the life of the PPP contract, which are supposed to repay the financing costs and give a return to investors. The payments are subject to deductions for failure to meet output specifications, and there is no extra allowance for cost overruns which happen during construction or in operation of the facility.

 • 27.
  Basharkar, Wahidullah
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  EFFEKTIVISERING AV BYGGLOGISTIK: TRANSPORT- OCH MATERIALFLÖDE: En fallstudie vid Årstastråket (Etapp 1) i Stockholm2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how construction logistics work for the ongoing

  project “Årstastråket” Stage 1, and to identify the logistics problems that the project may

  have. The aim then is to find solutions to these problems in order to avoid them in the

  upcoming projects. The study will include delopment of a standard template that can be used

  in logistics planning of the project. At the beginning of the study a comprehensive literature

  review of the available literature including reports and research articles was done to obtain a

  deeper knowledge of the subject in question. The result of this study is based on conducted

  case studies on the construction site, such as interviews and site visits. The majority of

  collection in the case study was mainly collected from 11 site visits, which then was

  supplemented with the information obtained from the interviews. The interviews were

  conducted with the local manager and supervisor of the project at “Årstastråket” Stage 1. In

  this study the construction logistics worked generally well, both in terms of transport- and

  material flow at the construction site. The main logistics problems identified in “Årstastråket”

  Stage 1 was particularly poor logistics planning of the project at an early stage, lack of visual

  communication and constant updating of construction site plan alongside project developing.

  The new developed standard template for logistics planning of the project at an early stage

  can be used in order to achieve the established goals and make the project even more

  effective.

 • 28.
  Berggren, Filip
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Österlund, Robin
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Hur ansvariga vid vägarbeten ser på sin uppgift kopplat till säkerhet och framkomlighet2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In 1997, the Swedish parliament adopted a decision on Vision Zero (nollvision) in the road 

  and transport system. Vision Zero means that no one should be killed or seriously injured in 

  traffic accidents in the road transport system (Prop. 2003/04: 160). For the Transport 

  Administration in Sweden (Trafikverket), this means increased demands on security and 

  signage at road work sites around the country. This in turn means increased demands on the 

  contractors that carry out road work for the Transport Administration. The Transport 

  Administration wants a better understanding how entrepreneurs in various operational areas in 

  the Eastern Region perceive their role as responsible for safety and accessibility on roadwork 

  sites and to better understand the problems that can occur when signage is inadequate. In this 

  report, governing documents for the operating entrepreneurs have been studied, in addition, 

  searches of literature in various transport databases have been made. Interviews have been 

  made with the operating entrepreneurs who have had the opportunity to highlight their views 

  on roadwork. The results of the study are a compilation of things the contractors put emphasis 

  on. Among other things, several of them want to separate service equipment 

  (trafikanordningar) from the procurement because it is possible to win offers with a lower bid 

  amount, depending on how signage is made and safety is ensured. Many contractors also call 

  for more clarification from the Transport Administration, and say that it is often unclear what 

  the relevant directives are. Hopefully, this report will help increase the Transport 

  Administration’s understanding of the roadwork performed by contractors and help them 

  towards Vision Zero.  

   

  Keywords 

  vägarbete, trafikanordning, utmärkning, nollvision, trafikanordningsplan, konkurrenssättning, 

  skyltning, framkomlighet 

 • 29.
  Berglund, Johan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Malmberg, Kenneth
  Inneklimatet på ett kontor: Undersökning av inneklimatet vån. G4 stadshuset samt kontor på Ånghammargatan2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report describes an investigation of the indoor climate in two different workspaces. Since we a big part of our lives are staying indoors in artificial environments, and more particularly in our workplaces, we think it would be interesting to do this investigation.

   

  The technical solutions for air treatment systems began with simple natural systems without fans and where the thermal rise of the air applied. In modern time is technical air treating systems used to take care of the fresh air supply. This type of units can supply filtered air with the right temperature to the building.

   

  Well-functioning ventilation is essential to bring clean fresh air to the room and effectively remove impurities without sound- or draught problems. The indoor climate is relevant for the output capacity. Ability to work is influenced by a few degrees difference. Even the mental capacity is affected by this. Indoor climate with good comfort create the conditions for effective activities.

   

  People experience current indoor climate in various ways. In a workplace, some find it too warm while others complain that it is too cold. While odors from perfumes and pollutants may be perceived as very disturbing for example, allergies and children, while others are not affected at all.

   

  The office in City Hall is located on the 4th floor of the central Västerås. Surroundings consist of a large city park, a big car park and the city center. The second office is in a big one floored building, about 10 kilometers outside the city, with close links to a heavily busy road and a large parking place.

   

  At the sampling and measurement of the different spaces we used three different instruments. A sound meter, a carbon dioxide meter and a comfort meter which measures, operating temperature, humidity and air velocity. All measurements were made during an hour interval with at least one person in the room. We first measured the noise level and concentrations of carbon dioxide in the room, and after that we started comfort meter and collected the questionnaire responses.

   

   

  The result from all measurements is consistent with the questionnaire responses. In the office space that are perceived as dry, cold or warm we measured almost the same results. The experience of a space feels dry line with reality. When cold outdoor air is heated to around 19 degrees it becomes dry, which is normal for the cold seasons.

 • 30.
  Bergvall, Ellinor
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Johansson, Jessica
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Effektivisering av information- och kommunikationsflödet i ett distributionscenter genom Lean2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This bachelor thesis was conducted in a distribution center that desired to improve its internal communication and information flow. This is a challenge that many large organizations have today, as copious amount of information is communicated daily between different parties within an organization. The aim of this bachelor thesis is to examine the communication and information flow in a distribution center and examine whether it can be more efficient with the help of Lean. The following questions have been formulated based on the stated aim:

  • What are the visual and communication challenges in a distribution center and how can a visual and communicative environment contribute to Lean production?
  • How can organizations overcome the challenges and take advantage of the opportunities that arise when implementing visual communication?

  In order to answer the questions above, a case study and a literature study have been carried out. The case study has been conducted at a national distribution center in Mälardalen in parallel with a literature study which, among other things, concerned the areas of visual communication, implementation and Lean. The literature study was conducted to gain an understanding of the concerned subject on the case company, interviews and observations were carried out to get an insight into the organization and collect data.

  The visual communication contributes to a majority of positive consequences if applied correctly. As a result, the case company can potentially improve the information and communication flow with the help of implementing visual tools, as it can contribute to increasing understanding and that important information reaches more employees.

 • 31.
  Bigdeli Azad, Fatemeh
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Khatir, Morvarid
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Energieffektivitet och kvalitet på inomhusluft i radon förorenade bostadshus2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  To build a sustainable future should we first understand that; every aspect of our daily lives can affect the environment. It’s important that we take responsibility for understanding how we impact the environment and change our actions accordingly. The worlds total energy consumption equivalent to 80 million MWh / year. This corresponds to about 220 million MWh / day.Energy consumption is one of the main reasons for increased greenhouse gases when the reduction of this consumption has a great demand worldwide.In order to prevent the energy that consumed the buildings must be energy efficient but there is a conflict between radon ventilation and energy conservation in a building, given that ventilation can consume as much energy (currently 29-59% of energy-efficient houses use), especially in a cold climate as in Norway. This project can provide a solution to such conflicts.

 • 32.
  Björk, Martin
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Processen att framställa en funktionell galleria: Klöverns kommunikation med involverade parter under processen att starta upp Postgallerian2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report is about the communication between the real estate owner and the other involving parties under the project of establish a successfully mall in Västerås, Sweden. The purpose of this report is that the reader will get a survey of how the communication have been between the real estate’s owner Klövern, the tenant who already lives in the building and the ones how are interesting of moving in to the new mall named Postgallerian. Hopefully it will lead to inspiration of how you could carry out the communication to the involving parties under a project who occur in a real estate where their already are some tenant´s renting. The report starts whit a summary of why and how the project start. Interviews have been done with everybody who rents in the building under the building project occurred to get an insight of what they experience when a big rebuilding occurred in the house they rent in. A summary of these interviews are in the report along with some suggestion of how a god relationship can establish whit tenant´s who rent in the building your about to do some rebuilding in. Contact have also establish with companies who wanted to rent an area in Postgallerian but for some reason didn’t do it and with the once who sign the contract and moved in. Analyses of why some of the companies decided to rent and some didn´t are discussed in the report. In this project Klövern decided to hire a consult how helped them to find candidates for renting in Postgallerian, analyze if that was a good or bad decision is in this report. It also brings up what the difference is between the consult and Klöverns way of finding companies how are interesting in renting in Postgallerian.

 • 33.
  Björkholdt, Jan
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  jFunda2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, ett konsultföretag inom bygg- och VVS-sektorn med ca 50 anställda, använder ett egenskrivet BASIC program i DOS för beräkning av grundfundament i betong med grundsula och plintskaft avseende stabilitet och erforderlig armering. I dagsläget finns det ungefär 10 användare av programmet.

  Några kända problem med programmet är att varje dator måste konfigureras manuellt med kommandopromptens NET USE kommando. Detta för att en anslutning av nätverksskrivaren till den lokala porten LPT1 måste finnas för att utskriften ska fungera. Dessutom kan varken indata eller resultat från ett fundament sparas.

  Detta examensarbete behandlar arbetet för att konvertera det äldre DOS programmet till ett modernare fönsterbaserat programspråk med möjlighet att kunna spara fundamenten för respektive projekt.

 • 34.
  Bouchnak, Micke Amir
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Erfarenhetsåterföring: Diskussionsforum ett nytt verktyg för erfarenhetsåterföringen2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

   

  Abstract

  This is a bachelor’s thesis within the program society development on the collage Mälardalens

  högskola. The subject that will be handled is knowledge recycling, this intervenes very well

  with the program I am undergoing, and this is because Construction Company’s does in

  general do the same mistakes over and over again. In the long run this will mean higher end

  prices for the end user. Knowledge recycle is a subject that haven’t been researched a lot, and

  therefore the choice of the topic Erfarenhetsåterföring, knowledge recycling.

  The thesis will be divided in two parts, one part consisting of the study in the subject to

  determine were the research front is. The other part consists of a pilot project of a message

  board where the employees of Fastec can discuss known problems. The main purpose is for

  the message board to work as a place for frequently asked questions and answers. This will be

  a different way for Fastec to work according to how they earlier communicated and hopefully

  a step in the right direction towards perfection. Every discussion will be logged and become

  searchable after posted, this key function is the main principle of the forum to work as a tool

  to improve the knowledge recycling. And this is a key ingredient when an employee stands in

  front of an in certainty of choosing between two materials or ways of doing things.

  The message boards functionality will be reviewed after sometimes use, the result I receive

  will be the data that will be used for the final rapport whether a message board is useful for

  knowledge recycling or not. And hopefully this thesis will help someone else in the subject to

  continue the research in the field.

  The issues addressed in the work are:

   

  Discover what methods of work that are available in the subject knowledge recycling

  Investigate whether if a message board can come to play an important part of

 • 35.
  Brandt, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Den byggda utemiljön för flerbostadshus: Fallstudie av Mimers områden Timmerkojan, Tujan och Cedern i Västerås2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den gemensamma utemiljön är viktig för de boende i flerbostadshus, framförallt för de som inte har egna privata uteplatser i bostaden. Utemiljön måste dock utformas så att den ger så många önskvärda funktioner som möjligt till den stora heterogena skaran boende som kommer att bo här under husets livstid. Speciellt då olika åldersgrupper kan ha varierande krav och önskemål gällande vad som önskas och prioriteras på den gemensamma bostadsgården.

  Brister i den gemensamma utemiljön kan ha stora konsekvenser för de boendes trivsel, men också för hur bostadsområdet uppfattas, och hur lätt det är att hyra ut bostäderna och vad hyresgästerna är villiga att betala. Då få bostadsområden planeras strängt med endast en samhälls- eller åldersgrupp i åtanke genom byggnadernas långa livslängd så blev det en fråga om att prioritera. Vilka funktioner ansågs viktigast och vilka var önskvärda? därefter kunde platstillgång och kostnader bedömas och slutligen val göras.

  Arbetet ämnade granska hur den gemensamma bostadsgården upplevdes och användes i tre stycken flerbostadshus fastigheter i de östra stadsdelarna av Västerås. Granskningen omfattade också vilka funktioner som hade prioriterats och vilka som var de mest brukade. Därmed så hade också eventuella förslag till ändringar skapats, vilka av dessa som kunde tänkas vara överförbara och applicerbara till liknande objekt undersöktes.

  Som en grund utfördes en litteraturstudie för att skapa grund i redan gjorda undersökningar gällande utemiljön inom olika områden och för olika grupper. Arbetet genomfördes sedan som fallstudier av de olika områdena. Områdena undersöktes med ett stort antal platsbesök och observationer där utemiljön i områdena dokumenterades noggrant. Anteckningar fördes över vilka funktioner som brukades vid olika tidpunkter, både i fråga om veckodag och klockslag. Vidare så granskades de olika områdenas arkivmaterial för att ge en tydligare och mer komplett bild över grundläggande fakta som till exempel: byggår, hur många lägenheter och omfattning av lägenheterna som har privat uteplats i form av antingen balkong eller uteplats i markplan.

  En grundläggande skillnad när det gällde önskemål och användande av bostadsgården var individens ålder. Barn ville ha en utemiljö där de kunde springa runt, leka, cykla och klättra, deras föräldrar ville ha en trygg närmiljö där de inte behövde oroa sig för att barnen skulle behöva utsättas för farlig trafik och oönskade människor. Vuxna ville dessutom ha en utemiljö som fungerade genom att det gick att komma fram till porten med bil efter större inköp, och där räddningstjänsten kunde komma till ifall något hände. Det var också önskvärt med en vacker och trivsam närmiljö att betrakta från fönster och uteplatser. Tryggheten var viktig också för de vuxna, här handlade det framförallt om att bostadsgården skulle vara väl upplyst på kvällen och att den var lätt att överblicka. Många önskade sig gemensamma uteplatser även ifall de hade egen balkong, det kunde till exempel handla om grillning som inte var tillåten på de egna balkongerna eller att kunna vistas i solen när denna stod i ett annat väderstreck än vad balkongen gjorde.

  De äldre som frågades i litteraturstudiens undersökningar uppgav att viktiga faktorer var jämna och lättframkomliga vägar, samt möjlighet att själva kunna vara med och sköta planteringarna. De äldre tillsammans med föräldralediga vuxna var också de mest flitiga brukarna av de gemensamma uteplatserna. Avgörande för hur flitigt dessa brukades var faktorer som: tillgång av sol och skugga, betraktningsvärd utsikt och möjlighet till samtal och umgänge. En ytterligare faktor gällande gemensamma uteplatsers nyttjande som nämndes i litteraturstudien och observerades vid besöken var huruvida uteplatsen låg i andra grannars synfält. Det upplevdes svårt att slappna av när vi kände oss betraktade av människor som vi kände delvis, inte helt främmande men inte heller familj eller nära vänner.

  Område 1 Timmerkojan hade en stor och öppen bostadsgård som var väl överblickbar men tom och dåligt utnyttjad. Gården erbjöd flera uppskattade funktioner som: två lekplatser, en grillplats, en boulebana, paviljong och ett antal utspridda fasta bänkar. De flesta av dessa funktioner var väl använda och fungerande, undantaget var vissa av de fasta parkbänkarna som låg i väl många synfält eller saknade något ytterligare som motiverade valet av just dessa. Det skulle kunna varit något att se på eller tillgången till ett bord och kanske fler bänkar i grupp för lättare umgänge. Bostadsgården saknade också karaktär eller utmärkande drag, förslag för detta var att till exempel låta fastighetsnamnet Timmerkojan vara inspiration för en större lekplats utformad för att ha något att erbjuda barn i alla åldrar. Denna borde i så fall också utformas så att den utgör ett spännande blickfång. Gården saknade bommar till en del av infarterna, detta bidrog till att minska trafiksäkerheten på bostadsgården. Vissa andra funktioner från de andra studerade områdena skulle också kunna brukas här: den öppna dagvattenleden och dammen från område 2A kombinerat med lite större höjdskillnader och mer skyddade uteplatser med bersåer skulle göra den här gården mer egen.

  Område 2A hade en bra storlek samt också ett bra förhållande för gårdens format. Bostadsgården lyckades väl med att skilja den halvprivata gårdsytan från den allmänna. Tillträde till gården skede via tre avstickare från omgivande cykelvägar eller områdets parkeringsområde. Gården karaktäriserades av den öppna dagvattenkanalen och dammen samt tre stycken stora ekar som tillsammans med gårdsmarkens kupering hade sparats från det ursprungliga naturliga. Denna gård erbjöd följande funktioner: lekplats, grillplats och bänkar grupperade i en halvcirkel för umgänge. Av dessa var det huvudsakligen grillplatsen som behövde förbättras med lite häckplantering som ökar avskildhet och vindskydd.

  Område 2B hade en långsmal form centrerad runt en central väg, gårdsytan blev mer spridd i form av ett antal mindre gårdsytor som skapades i anknytning till denna. Det fanns dock vissa mindre grönytor mellan de olika avgreningarna som skulle kunna nyttjas bättre, förslag på användning av dessa är mindre bersåer, planer för mindre utrymmeskrävande bollspel och liknande. Det fanns här ett antal fasta bänkar med omotiverad placering och som därmed användes dåligt, även dessa ytor skulle kunna planeras om enligt föregående förslag. Området hade två lekplatser med ett tydligt fokus på de yngre barnen, de äldre barnen erbjöds andra funktioner i direkt närhet till bostadsgården, dessa var: grönområde med skog och bollplaner samt skolgård med lekplatser.

 • 36.
  Börjesson, Karin
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för innovation, design och produktutveckling.
  Stade, Christian
  Mälardalens högskola, Institutionen för innovation, design och produktutveckling.
  Volvos Utvecklingsverkstad: En studie i färgteori och inre miljöer på verkstadsplatser2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här rapporten avhandlar arbetet med att ta fram ett förslag som förlänger Volvos kärnvärden - kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn, ut i Utvecklingsverkstaden på Volvo Construction Equipment, Hauler Loader Business Line, i Eskilstuna. Förslaget är utformat som ett koncept, som ska kunna överföras till andra verkstadsmiljöer på Volvo, om så önskas. Idéförslaget har baserats på en studie av den befintliga Utvecklingsversktaden. En modell av verkstaden i skala 1:50 utformades som presentationsmedium.

  Vid examensarbetets slut har förslaget presenterats och utvärderats av målgruppen. Den primära målgruppen har varit de anställda på avdelningen.

  Slutsatserna av arbetet är att en informationsbärande interiör kan formges för att representera ett företags kärnvärden och visa på innovation och framtidstänk. De visar också på att en fysisk modell är ett bra medium för en presentation av ett förslag till en informativ estetisk utformning.

 • 37.
  Cans, Hampus
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Hägglund, Anton
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Arbetsplatsomkostnader i byggprojekt: En studie om besparingsmöjligheter genom en effektiviserad och digitaliserad byggetablering2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to analyze savings opportunities in costs tied to the construction site. The purpose was also to investigate what effects a well-planned construction establishment could have on future projects. The thesis also highlighted possible difficulties in the rental process between building entrepreneurs and rental companies. A literature study of subject-relevant literature was initially conducted. The literature study highlights the various factors that costs tied to the construction site contains and theory of project planning and management. The current study covers interviews with persons in the construction industry. Respondents with different roles in the rental process were selected to study possible differences between the parties' opinions. A pattern was detected during the interviews with the respondents. They specifically noted six areas that have a potential to be improved and which can lead to lower costs. The areas were planning, communication, cost awareness, commitment, follow-up and digitization. The conclusions that this thesis has resulted in is that there are several factors to take account for in order to reduce costs tied to the construction site. For example, more time needs to be put into planning of construction projects and the planning process must be finished before the start of the construction. A completed planning will lead to fewer delays and thus lower costs. In order to achieve lower costs tied to the workplace a greater cost awareness is needed for everyone involved in the project. This creates a better understanding of how each persons’ individual decision affects the projects economy, which is needed to minimize unnecessary costs. By taking these factors into account, the savings potential will be increased.

  Keywords:   Building Engineering, Economy, Planning, Costs, Entrepreneur, Rental, Communication, Production, Construction Site

   

 • 38.
  Cavic, Petra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Bergman, Belinda
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Spill- och avfallshantering: Hantering på byggarbetsplatser för nybyggnation av bostäder och kontor2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this degree work was to compare and investigate what kind of waste that is produced on construction sites of two different types of buildings. The investigation was made to see if there were any differences between the two and how improvements with their waste management could be made. This degree work was conducted by gathering the proper information about waste and waste management, both general and specified to building waste. Information was mainly found in both papers and reports from authorities and municipalities as well as from previous degree works in the same subject. Research about which laws, regulations and requirements that are in place and relevant to this degree work was also conducted. Interviews at the two construction sites were made to see how waste management actually works on site. The research was also conducted to get first-hand information that is current to compare with previous research on the subject says. Both Västerås and Örebro municipality have their own specified waste plan that the building companies in respective municipality has to follow. The two construction sites in question differ in distance to the city centre since one is located centrally and the other approximately five kilometres from the city centre. They also differ in size of construction site, the centrally situated building site has buildings surrounding it making the space to work with small. This compared to the construction site outside of the city centre that is a part of a newer district with lots of space available. Concluded the waste management are similar to each other, with some exceptions regarding sorting of some fractions, such as glass and corrugated paper. The two constructions are built by the same company, but different recyclers are used to handle the waste. These recyclers are managing for example plaster and plasterboard differently depending on what their capabilities are. Construction sites must comply with several laws, regulations and requirements, some of them are miljöbalken, avfallsförordningen and plan- och bygglagen. Informing workers to be careful managing the materials, using more digital software in early stages and the use of production methods such as Lean are different ways to minimize the amount of building waste that occurs today. Another way is to make sure the measurements of the materials are correct from start. If so it will not be necessary to cut and adjust length and size of the material on site and thereby reduce the amount of waste.

 • 39.
  Choobk, Ratha
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Naser, Luay
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Trä – och betongstommar i tvåvånings småhus: En teknisk och ekonomisk jämförelse2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  It is obvious that in Sweden, houses are built out of wood instead of concrete, and that is because of all the forests that the country has. Building houses out of wood has its benefits, for example it does not have any heavy construction, but wood is a delicate material and it can be sensitive when it comes to wet, that is why there always have to be other options of structures like for example concrete.

  Both Prefabricated concrete and wood structures are built in a factory, which reduce the risk of exposing the building to moisture, or cold, which in turn can lead to impaired quality of the material.  To protect the frames, an installation of a weather protection is done on the frame, but this makes the project more expensive.

  This thesis is based on literature studies, interviews with NM Bygg AB in Norrkoping and Peab in Vasteras, it is also based on a computer program named Bidcon. This program clarified the differences between wood and prefabricated concrete structures both in price and between times.

  The final goal with this work is to demonstrate and show the technical and economical differences between two different options of carcasses and to decide which option is the most preferable and profitable to be used to construct a two-story house. The technical part includes fire safety, moist resistance and sound resistance.

  The result showed that prefabricated concrete structures have better sound, fire and moisture properties compared to wood frames in terms of technical properties. Although concrete structures have these technical advantages, it is still possible to build with wooden frames if the technical areas are treated with some care. While in price, the wooden frame has a lower overall cost than the concrete frame.

  The end result of this thesis shows that there are some differences between wooden frames and concrete when it comes to the technical or economical parts. Both options could meet the requirement to build a two-story house, for example bearing capacity, moisture safety and the sound insulation. Since prefabricated concrete structures have shorter construction times, there will be lower workplace costs compared with wood-frames. Both frames are mounted in the workplace, but what separates these two bodies from each other is time for assembly and construction costs.

  Prefabricated wooden frames have longer construction time compared to prefabricated concrete structures. Higher material cost for the concrete frame, however,  this means that the concrete frame will be 155,000 SEK more expensive than the wooden frame for the studded house with 156 m2 total floor area (use area). An important limitation is that this is a study example with a number of specific conditions and simplifications. Ultimately, of course, it is up to the customer to choose the most appropriate frame.

 • 40.
  Chouhan, Nimesh
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Jound, Ibrahim
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Jämförelse mellan prefab och platsgjuten betongstomme för kv.Kleopatra: Arbetsmiljö, kvalitet, tidplanering- kostnader och miljö2009Oppgave
  Abstract [en]

  This diploma work is about the comparison between the prefabricated and on-site mixed concrete frames for Cleopatra that is a multi-residential building in Västerås, Sweden. Prefabricated and on-site mixed concrete structures are two methods used in the construction of new buildings.

  Due to lack of time after procurement of project contractors usually do not have time to make a detailed study for the selection of frames. In such cases they select a frame that has been chosen for previous projects with the lowest price that takes into account the client's budget for the project. The comparison is made between the prefabricated structure and the current structure which is on-site mixed with concrete and prefabricated concrete columns and concrete stairs for kv.  Kleopatra. It is very time-efficient in the current situation to make use of prefabricated pillars and cement stairs. Pillars and beams are chosen to be made on-site moulded because there is a very few and due to that it is more expensive to buy these as prefabricated. The extra cost will be when the prefabricated factory use specific forms for those parts which are then discarded and the cost of these forms is then allocated on number of pillars and beams. On-site moulded structures are being built at the workplace and in need of reinforcement, forming, stamping, bending back, ready-mix concrete, crane, equipment for drying, calendaring, glazing and conservation. Prefab structures are built at the factory and transported to the construction site, and then they have a need for the crane, ready-mix concrete, reinforcement for floor plate and calendaring, glazing for these. The choice between the prefabricated and on-site mixed frame for kv. Kleopatra affects the environment, working environment, quality and timing and costs differently. These points are investigated and compared for the quarter. Kleopatra and the results we have arrived at through various methods, including interviews, surveys, literature studies and further research we have done. We have come to different conclusions for the work environment, quality, environment,timeschedule and costs.

 • 41.
  Corradini, Flavio
  et al.
  Univ Camerino, Sch Sci & Technol, Via Madonna delle Carceri 9, Camerino, MC, Italy..
  De Angelis, Francesco
  Univ Camerino, Sch Sci & Technol, Camerino, MC, Italy..
  Polini, Andrea
  Univ Camerino, Sch Sci & Technol, Camerino, MC, Italy..
  Castagnari, Carlo
  Univ Camerino, Sch Sci & Technol, Camerino, MC, Italy..
  de Berardinis, Jacopo
  Univ Manchester, Sch Comp Sci, Oxford Rd, Manchester M13 9PL, Lancs, England.
  Forcina, Giorgio
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Tangramob: An Agent-Based Simulation Framework for Validating Urban Smart Mobility Solutions2020Inngår i: Journal of Intelligent Systems, ISSN 0334-1860, E-ISSN 2191-026X, Vol. 29, nr 1, s. 1188-1201Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Estimating the effects of introducing a range of smart mobility solutions within an urban area is a crucial concern in urban planning. The lack of a simulator for the assessment of mobility initiatives forces local public authorities and mobility service providers to base their decisions on guidelines derived from common heuristics and best practices. These approaches can help planners in shaping mobility solutions; however, given the high number of variables to consider, the effects are not guaranteed. Therefore, a solution conceived respecting the available guidelines can result in a failure in a different context. In particular, difficult aspects to consider are the interactions between different mobility services available in a given urban area and the acceptance of a given mobility initiative by the inhabitants of the area. In order to fill this gap, we introduce Tangramob, an agent-based simulation framework capable of assessing the impacts of a smart mobility initiative within an urban area of interest. Tangramob simulates how urban traffic is expected to evolve as citizens start experiencing newly offered traveling solutions. This allows decision makers to evaluate the efficacy of their initiatives, taking into account the current urban system. In this paper, we provide an overview of the simulation framework along with its design. To show the potential of Tangramob, three mobility initiatives are simulated and compared in the same scenario. This demonstrates how it is possible to perform comparative experiments so as to align mobility initiatives to the user goals.

 • 42.
  Dag, David
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Processkartläggning av flöde - ICA Hacksta Västerås2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 43.
  Danielsson, Erik
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhällsteknik. Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Robertsson, Hans
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhällsteknik. Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Examensarbete: Prefabricerad produktion med betongelement: En kostnadsutvärdering mellan prefabricerad och platsbyggd produktion2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 44.
  Daraei, Maryam
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Warehouse Redesign Process: A case study at Enics Sweden AB2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Nowadays warehousing became one of the most important and critical part in supply chain systems due to the fact that it consumes a considerable part of logistic cost. Designing phase of warehousing system is the most important part in warehousing since most of the strategic and tactical decisions should be taken in this phase.

  Majority of academic papers are primarily analysis oriented and does not give a systematic method and techniques as a basis for warehouse redesign. So there is a need to develop a structured procedure that can be applied for different type of warehouses.

  Therefore the purpose of this thesis is to develop a process for redesigning production warehouses, and analyzing major problems during redesign steps.

  The thesis is designed as a case study, and a mix of quantitative and qualitative methods were used for data collection and data analysis. The methodology focuses around the warehousing process and redesign steps as described in the literature. Results of the thesis develop a seven steps procedure for redesigning of the production warehouse, also different problems and challenges are faced during redesign steps.

  It was tried to choose the best redesigning method which fit with the characteristics of the warehouse, in order to cover the space reduction of the warehouse with the consideration of existing facilities and reducing of cost. In addition, the performance of the current warehouse system was evaluated based on current design of the warehouse in order to avoid repeating of same mistake in redesign process.

  Storage assignment policy as one of the redesign steps was discussed and a framework for storage system of the components were suggested.

  The findings of the thesis to some extent can be applicable to other production warehouses. Further research is suggested for more specific results and new developed redesign methods for all types of warehouses.

 • 45.
  Davidsson, Lukas
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Alsterlund, Isak
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Badrumsrenovering i bostäder: Jämförelse mellan radiatorsystem och golvvärmesystem ur energi-, fukt- och komfortaspekt i Västerås2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This degree project cover renovation of sanitary rooms with focus on an exchange from a radiator system to an underfloor heating system out of the three aspects energy, moisture and thermal comfort. The used method is literature study, interview, case study and calculations. When a radiator system is replaced with an underfloor heating system the energy demand will decrease due to a possible temperature reduction. The power requirement for the bathrooms will be reduced if the finish material have a higher density and the volume of the room is small. The moisture aspect can in some cases deteriorate with the replacement of systems. It is possible to achieve the same thermal comfort with any system, but it is easier to adjust with an underfloor heating system. An exchange from a radiator system to an underfloor heating system is possible. The energy and thermal comfort aspects improves, but the moisture aspect will potentially degrade.

 • 46.
  Dhorajiwala, Husein
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Grundläggning med olika pålningsmetoder: En teknisk och ekonomisk studie2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This degree project compares piling methods with respect to technical and economic aspects, all affecting factors are measured as realistic as possible. The aim was to get a better understanding for piling methods used in Sweden and to work as an information tool for structural engineers. In order to get the technical aspects on piling methods literature study and interviews with structural engineers from Kadesjös Ingenjörsbyrå AB have been conducted. The case study on a residential building in Västerås was also performed. In this case study calculations for a quantity of piling methods have been made and sent for RFQs for various entrepreneurs. Subsequently piling methods have been analyzed and compared with respect to their prices. By calculating the costs of various piling methods it has been analyzed why some piling methods are more expensive than others. In a layer from soil that is free from rocks and other obstacles the concrete pile is the economically effective piling method for a residential building for both five and thirty meters. The magnificent steel pile is only 5% more expensive than the concrete pile. Note that this degree project is not a cheat sheet for the most economical pile.

 • 47.
  Diehl, Stefan
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Zambrano, Jesús
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Carlsson, Bengt
  Uppsala University, Sweden.
  Steady-State Analyses of Activated Sludge Processes with Plug-Flow Reactor2017Inngår i: Journal of Environmental Chemical Engineering, ISSN 2160-6544, E-ISSN 2213-3437, Vol. 5, nr 1, s. 795-809Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Activated sludge processes (ASPs) consisting of a plug-flow reactor (PFR) and a settler are analyzed in steady-state operation using a reduced model consisting of one soluble substrate and one particulate biomass component modelling the dominating biological process. Monod biomass growth rate is assumed. Two settler models are studied. One is the commonly used ideal settler, or point settler, which is assumed to never be overloaded and to have unlimited flux capacity. The other recently published steady-state settler model includes hindered and compressive settling, and models a realistic limiting flux capacity. Generally, the steady-state concentration profiles within the PFR and the settler are governed by nonlinear ordinary differential equations. It is shown that the steady-state behaviour of the ASP can, however, be captured by equations without derivatives. New theoretical results are given, such as conditions by means of inequalities on input variables and parameters for a steady-state solution to exist. Another novel finding is that, if the incoming substrate concentration is increased from a low or moderate stationary value and the solids residence time is kept fixed, then this results in a lower effluent concentration in the new steady state. The steady-state equations are solved numerically for different operating conditions. For common parameter values, numerical solutions reveal that an ASP having a PFR, instead of a continuously stirred tank reactor, is far more efficient in reducing the effluent substrate concentration and this can be obtained for much lower recycle ratios, which reduces the pumping energy considerably.

 • 48.
  Dipa, Fuad
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Ektiren, Erkan
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Implementing Full Inventory Control in a Production Facility: A Case Study at Scania CV Engine Assembly2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The concept of inventory control has been around since the early 20th century and it’s constantly evolving. The importance of inventory management and supply chain management is clear, and companies are constantly trying to evolve their systems and ways of handling inventory control. By having a proper inventory control system with adequate inventory record audits, a company could potentially have several benefits such as reduced tied-up capital, reduced holding costs, reduced/redistributed work hours, better automation and more.

  Most organisations and companies have some form of inventory control, however not all have full control of their inventory. This includes automatic inventory balance updates, package traceability, automatic replenishment systems and more. To implement these ideas, a company would need to foremost find what factors are currently hindering them from obtaining this and consequently being able to adjust their factors. Since there are several ways to obtain an automatic inventory record update that is adequate, multiple proposals are discussed in this thesis project.

  This thesis project assessed what the necessary steps that a company needs to perform are through a case study at Scania CV Engine and a benchmarking at Scania Production Angers. Through a collection of scientific literature and empirical data, an attempt to identify the factors that determine whether a company can implement full inventory control or not was made. As a supplement to this, this thesis project also looked over what type of consequences an implementation of full inventory control could have in a company, both when it comes to purely systemic consequences as well as economic consequences.

 • 49.
  Douglahali, Ali
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Stress i byggbranschen: Orsak till stress i byggbranschen samt förslag på åtgärder2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Stress and burnout are two words that are commonly occurring in many contexts today. More and more people experience that they are stressed and that they does not feel well. The long term sick -leave increases as a consequence of people being burned out. These phenomena prolong over all ages, sexes, classes and professional categories, which probably means that the construction industry would not be spared.  

  In the construction industry, stress and bad health are no new phenomenon, already during the 1970s and big parts of the 1990 s, the construction sector were exposed to the phenomena.

  A sector that has a large turnover annually cannot presumably be faultless. This does not only concern the construction industry but all larger sectors will somehow or sometime have to be aware of  negative stress, simply because they have a lot of people working for them. 

  The aim with this degree project has been to examine and find a greater understanding in what it is that causes stress in the construction industry and also to see what the consequences of negative stress can be. The study also considered whether there is any differences between the professional categories in the construction industry. Also some proposals on measures have been lifted forward.

  The reason to why stress arises has been examined and it shows that stress can depend on several different factors. The leading reasons to stress is that the individual does not have control over their own work, the lack of time and also the fact that they do not have any time for recovery. In the constructions industry several different problems were pointed out, for example the short construction time and the time pressure and also bad work environment.

  There have been some researches done around the matter of stress that are connected to the construction industry; these studies have been presented in this report.

  On the basis of earlier research, a questionnaire has been formulated in order to compare the result with earlier research. The study has been implemented at NCC, Construction, Västerås.

  The study shows that it is big differences between the different professional categories. But at the same time there is much that can be done. And by looking of the measures that has been lifted forward, you can see how that can lead to a better work environment among the workers. All professional categories in the construction industry experience stress at work. But the study shows that the workers that are out on the building, the craftsmen and carpenter are the ones to experience the biggest amount of stress.

   

   

  Keywords: Construction industry, Stress, Studies, Trade

 • 50.
  Drott, Richard
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Produktivitetsförändringar efter outsourcing av utgående leveranser – en fallstudie2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In a world where everything is facing continuous improvements and everything is to be measured companies are needed to use key performance indicators (KPI), to follow up their changes and track what different decisions are impacting. A great deal of these continuous improvements is to be used in the company’s logistic department and for the sake of being able to concentrate on core competencies many firms choose to outsource whole or parts of their processes.

   

  This bachelor thesis describes the process before an outsourcing of the delivery process and how a company’s KPIs changes during the outsourcing. The thesis is based on a case study where data has been collected and analyzed. After the analysis section a discussion on why the KPIs have changed takes place.

   

  The goal of this thesis was to clarify if there is some significant changes in KPIs for the period before and after the outsourcing. The data is presented and compared to each other along with analysis on reasons why the changes has taken place. Found in this thesis is that the KPIs have changed, and in many cases for the better on behalf of the company. Why that change has taken place on the other hand, is hard to finger point, since the company has changed some of its parameters in the data collection.

   

  During the result it’s confirmed that there is variations between the time before and after the outsourcing, and also variations between the two logistic service providers that are contracted. These findings are discussed during the analysis section and some views on the reasons for the variations are presented.

   

  Finally, some conclusions from the work on this thesis is presented and some recommendations for the future work in the company is given.

12345 1 - 50 of 240
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf