mdh.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Implementering av Lean och standardiserat arbetssätt med inslag av Andon-system: En fallstudie på ABB Robotics
Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
2019 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av ABB Robotics i Västerås och är det avslutande momentet på civilingenjörsprogrammet inom den maskintekniska inriktningen Innovation, produktion och logistik vid Mälardalens högskola i Västerås.

Aldrig förr har vi förbrukat så mycket som nu där konsumenterna ställer konstant krav på högre kvalitet till lägre priser, samtidigt som kostnader för arbetskraft, energi och material ständigt ökar. För att bemöta kundernas behov används olika produktionssystem. Lean Produktion är ett sådant produktionssystem som finns i mer eller mindre utsträckning i många företag idag. Produktionssystemet bygger på ett antal principer bestående av bland annat standardiserat arbetssätt som syftar till att minska allt slöseri som inte tillför något värde för kunden, samt är filosofin även byggd på engagemang, kunskap, teamkänsla och ledarskap. Lean är något många företag eftersträvar att implementera, dock visar studier att mindre än 20% lyckas att implementera hela konceptet. Det är främst de mjuka delarna av Lean som företagen har svårast att implementera, vilket innebär att Lean i de flesta fallen reduceras till enbart en verktygslåda.

Syfte: I följande studie har Lean implementation på ett fallföretag studerats där fokusen varit att undersöka de avvikelser som sker för att sedan stödja ett förbättrat och standardiserat arbetssätt med hjälp av Lean verktyg. Studien syftar även till att stödja företaget att implementera och förankra takttid och Andon-system för att förbättra flödeseffektiviteten och skapa mindre stress samt också möjliggöra att förbättringarna blir bestående i produktionsprocessen. För att uppfylla studiens syfte har en forskningsfråga upprättats: Hur uppnås en framgångsrik Lean implementering utan stress som består under ett längre tidsperspektiv?

Metod och genomförande: För att uppnå syftet med denna studie och besvara forskningsfrågan har en fallstudie och en litterarutstudie kombinerats och genomförts. Fallstudien innehåller nulägesanalys, observationer, intervjuer och enkätundersökning som har genomförts för att samla in relevant information om hur fallföretaget arbetar samt hur de ser på implementering av Lean standardiserat arbetssätt. Vidare har Lean och standardiserat arbetssätt implementerats av fallföretaget. Slutligen har en analys och diskussion genomförts där de empiriska resultaten granskats och jämförts med litteraturstudien.

Resultat: Genom att implementera Lean och standardiserat arbetssätt har ett harmoniskt flöde uppnåtts, i sin tur minskar detta stress för operatörerna. Utifrån resultatet av kvalitetsbladet MOOS kan man konstatera att Lean och standardiserat arbetssätt har visat positiva effekter. Utifrån den kvantitativa enkätundersökningen kan författaren dra en slutsats om att implementering av Lean och standardiserat arbetssätt gav positiva effekter trots att man arbetat utifrån standarden i endast en månad. I slutändan inser man att en lyckad implementering av Lean och standardiserat arbetssätt handlar om organisationen som helhet. Man måste få samtliga berörda i organisationen att tro på konceptet, som i detta fall är Lean och standardiserat arbetssätt. Utan detta kriterium kommer deltagandet från personalen enbart vara måttligt. Nödvändigtvis måste medarbetarna tro på och ganska snabbt se resultat av att Lean och standardiserat arbetssätt faktiskt fungerar och inte bara gynnar företaget, utan att det även gynnar dem själva.

Rekommendationer: För vidare studier förordas:

 • Undersök om implementationsmodellen (figur 10) är lämplig för tjänstebaserade företag.

 • Genomföra en kvantitativ studie som går igenom flera företag som implementerat Lean och se hur processen av implementeringen gått till. Om de mjuka beståndsdelarna aldrig infördes eller om de glöms bort under årens lopp, i och med att de mjuka beståndsdelarna måste underhållas i takt med personalmätning, till skillnad från de hårda beståndsdelarna (verktygen) som syns och“ligger på bordet”.

Nyckelord: Lean produktion, implementera Lean, Lean verktyg, Lean effektivitet, TPS, standardiserat arbetssätt, standardisering enligt Lean, förändringsledning, förändringsmotstånd, motivation arbetslivet, motivation medarbetare, ledarskap och motivation.

Abstract [en]

This master thesis is on behalf of ABB Robotics in Västerås and is the final part of the MSc program in mechanical engineering, Innovation, Production and Logistics at Mälardalen University in Västerås.

Never before have we consumed as much as now where consumers are constantly demanding higher quality at lower prices, while at the same time increasing costs for labor, energy and materials. Different production systems are used to meet customer needs. Lean Production is such a production system that exists to a greater or lesser extent in many companies today. The production system is based on a number of principles consisting of, among other things, standardized working methods that aim to reduce all the waste that does not add value to the customer, and the philosophy is also based on commitment, knowledge, team feeling and leadership. Lean is something many companies strive to implement, however, studies show that less than 20% succeed in implementing the whole concept. It is mainly the soft parts of Lean that the company has the hardest to implement, which means that Lean in most cases is reduced to only one toolbox.

Purpose: In the following study, Lean implementation on a case company has been studied where the focus has been on investigating the deviations that occur to then support an improved and standardized working method using Lean tools. The study also aims to support the company in implementing and anchoring tariff time and Andon systems in order to improve the flow efficiency and create less stress and also enable the improvements to be permanent in the production process. To fulfill the purpose of the study, a research question has been established: How to achieve a successful Lean implementation without stress that lasts for a long time?

Method and implementation: To achieve the purpose of this study and to answer the research question, a case study and a literary study have been combined and implemented. The case study contains current situation analyzes, observations, interviews and questionnaires that have been carried out to gather relevant information about how the fall company works and how they view the implementation of standardized working methods and Lean. Furthermore, Standardized working methods and Lean have been implemented by the fall company. Finally, an analysis and discussion has been conducted in which the empirical results have been examined and compared with the literature study.

Result: By implementing a standardized working method as well as Lean Production, a harmonious flow has been achieved, in turn this lower the stress for the operators. Based on the result of the quality sheet MOOS, it can be stated that standardized working methods and Lean Production have shown positive effects. Based on the quantitative questionnaire survey, the author can draw a conclusion that implementation of standardized work methods and Lean gave positive effects even though working on the standard for only one month. In the end, one realizes that a successful implementation of Lean and standardized working methods is about the organization as a whole. You have to get everyone involved in the organization to believe in the concept, which in this case is Standardized working method and Lean. Without this criterion, staff participation will only be moderate. Necessarily, employees need to believe in and quite quickly see the results of Lean and standardized working methods actually working and not just benefiting the company, but also benefiting them themselves.

Recommendations: For further studies:

 • Investigate whether the implementation model (Figure 10) is suitable for service-based

  companies.

 • Conduct a quantitative study that goes through several companies that implemented Lean and see how the process of implementation went. If the soft ingredients were never introduced or if they are forgotten over the years, the soft ingredients must be maintained in line with staff measurement, unlike the hard ingredients (tools) that are visible and "lying on the table".

Keywords: Lean production, implement Lean, Lean tools, Lean efficiency, TPS, standardized working methods, Standardization according to lean, change management, resistance to change, motivation of working life, motivation of employees, leadership and motivation.

Place, publisher, year, edition, pages
2019. , p. 69
Keywords [sv]
Lean produktion, implementera Lean, Lean verktyg, Lean effektivitet, TPS, standardiserat arbetssätt, standardisering enligt Lean, förändringsledning, förändringsmotstånd, motivation arbetslivet, motivation medarbetare, ledarskap och motivation
National Category
Mechanical Engineering
Identifiers
URN: urn:nbn:se:mdh:diva-45570OAI: oai:DiVA.org:mdh-45570DiVA, id: diva2:1361536
External cooperation
ABB Robotics
Subject / course
Mechanical Engineering
Supervisors
Examiners
Available from: 2019-10-17 Created: 2019-10-16 Last updated: 2019-10-17Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

By organisation
School of Innovation, Design and Engineering
Mechanical Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 290 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf