mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 40) Show all publications
Sundgren, E., Abdoka, S. & Sundström Larsson, C. (2019). Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever (1ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever
2019 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sq]

I de flesta senska klassrum idag finns nyanlända och flerspråkiga elever. Den här boken är en handbok för blivande och verksamma lärare som undervisar dessa elever i matematik. Här finns konkreta råd och exempel på strategier som underlättar lärarens arbete och samtidigt integrerar eleverna i mattematikundervinsingen och i klassen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019. p. 134 Edition: 1
National Category
Natural Sciences Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-47160 (URN)978-91-47-12613-2 (ISBN)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2020-03-02Bibliographically approved
Sundgren, E., Jansson, B. & Evans, M. (2017). En fallbeskrivning av arbetet med nyanlända elevers inkludering och språkutveckling i en årskurs 1 (1ed.). In: Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva (Ed.), Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet: (pp. 166-181). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>En fallbeskrivning av arbetet med nyanlända elevers inkludering och språkutveckling i en årskurs 1
2017 (Swedish)In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet / [ed] Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva, Stockholm: Liber, 2017, 1, p. 166-181Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

I det här kapitlet beskrivs hur en lärare arbetar med skapandet av en trygg lärmiljö i en mångkulturell årskurs 1. Först ges en bakgrund om hur mottagandet av nyanlända elever organiseras i kommunen och på skolan. Fallbeskrivningen bygger på observationer och intervjuer med skolledning, klassläraren och en studiehandledare.

Syftet med kapitlet är att ge exempel på hur ett inkluderande och tal-, läs- och skrivutvecklande arbete kan organiseras och se ut i årskurs 1. Samarbete med föräldrar, andra lärare, studiehandledare och modersmålslärare är viktiga framgångsfaktorer, liksom höga förväntningar på eleverna, tydliga instruktioner, stöttning och ett positivt förhållningssätt. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2017 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36467 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2017-09-19 Created: 2017-09-19 Last updated: 2017-10-06Bibliographically approved
Sundgren, E. (2017). Flerspråkighet – föreställningar och attityder (1ed.). In: Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva (Ed.), Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet: (pp. 49-71). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Flerspråkighet – föreställningar och attityder
2017 (Swedish)In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet / [ed] Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva, Stockholm: Liber, 2017, 1, p. 49-71Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Sverige är i hög grad ett flerspråkigt samhälle. Grundläggande för ett framgångsrikt arbete i det flerspråkiga klassrummet är att synliggöra och inkludera de olika språkliga och kulturella erfarenheter som finns bland eleverna. Nyanlända elever ska lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska utveckla kunskaper på sitt nya språk, och undervisningen måste erbjuda stöttning, t.ex. i form av att nyanlända elever få studiehandledning på sitt modersmål (eller sitt starkaste språk). Det finns emellertid fortfarande negativa attityder till flerspråkighet, både i samhället i stort och i skolan. I det här kapitlet diskuteras vad ett språk är och vad tvåspråkighet eller flerspråkighet innebär. Jag beskriver vad en attityd är och hur vi kan arbeta i skolan för att förändra negativa attityder till flerspråkighet och mångfald som hänger nära samman. Slutligen lyfts vikten av att se flerspråkighet som en tillgång både för individen och samhället och som en resurs i klassrummet.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2017 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36466 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2017-09-19 Created: 2017-09-19 Last updated: 2017-10-06Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (2017). Inledning. In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet: . Liber
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2017 (Swedish)In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet, Liber , 2017, p. -26Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2017
Keywords
skollagen; nyanlända; språklig och kulturell mångfald
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37564 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (2017). Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet (1ed.). Stockholm: Liber Ab
Open this publication in new window or tab >>Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet handlar om det praktiskt pedagogiska arbetet med nyanlända elever. Boken presenterar olika undervisningsformer, till exempel inkludering och språkstödjande undervisning, föreberedelseklasser, studiehandledning, språkutvecklande lärarkommunikation och transpråkande. Del ett presenterar tankemodeller kring interkulturell skolutveckling och flerspråkighet som ger en teoretisk ram för de mer praktiska delarna. Del två behandlar olika undervisningsformer och innehåller didaktiska dikussioner om hur men som lärare kan skapa en god lärmiljö för eleverna. I del tre presenteras didaktiska exempel hämtade från autentisk klassrumsinteraktion som är tänkta att ge inspiration.   

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber Ab, 2017. p. 322 Edition: 1
Keywords
nyanlända, interkulturalitet, flerspråkighet, didaktik, transspråkande
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36454 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2017-09-19 Created: 2017-09-19 Last updated: 2018-01-09Bibliographically approved
Sundgren, E. (2016). "Han är ute på promenad med hunden och hans bror.": Pågående förändring i valet mellan reflexivt och personligt pronomen?. In: Gustafsson, Anna W. m.fl. (Ed.), Svenskans beskrivning 34: Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten Lund den 22–24 oktober 2014. Paper presented at Svenskans beskrivning 34 (pp. 429-443).
Open this publication in new window or tab >>"Han är ute på promenad med hunden och hans bror.": Pågående förändring i valet mellan reflexivt och personligt pronomen?
2016 (Swedish)In: Svenskans beskrivning 34: Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten Lund den 22–24 oktober 2014 / [ed] Gustafsson, Anna W. m.fl., 2016, p. 429-443Conference paper, Published paper (Refereed)
Series
Svenskans beskrivning, ISSN 0347-8971 ; 34
National Category
Humanities Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-32931 (URN)978-91-87833-77-9 (ISBN)
Conference
Svenskans beskrivning 34
Available from: 2016-08-27 Created: 2016-08-27 Last updated: 2017-10-16Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (2016). Inledning (1ed.). In: Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren (Ed.), Skolans möte med nyanlända: (pp. 7-26). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2016 (Swedish)In: Skolans möte med nyanlända / [ed] Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren, Stockholm: Liber, 2016, 1, p. 7-26Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2016 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-32928 (URN)978-91-47-12219-6 (ISBN)
Available from: 2016-08-27 Created: 2016-08-27 Last updated: 2016-12-05Bibliographically approved
Sundgren, E. (2016). Linguistic accommodation to informants in sociolinguistic interviews: A self-analysis (1ed.). In: Ingemar Haag (Ed.), Litteratur och språk, n. 11: (pp. 91-105). Västerås: UKK, Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>Linguistic accommodation to informants in sociolinguistic interviews: A self-analysis
2016 (English)In: Litteratur och språk, n. 11 / [ed] Ingemar Haag, Västerås: UKK, Mälardalens högskola , 2016, 1, p. 91-105Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: UKK, Mälardalens högskola, 2016 Edition: 1
Series
Litteratur och språk: Forskning vid Institutionen för Humaniora, ISSN 1653-1701 ; 11
National Category
Humanities Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-32929 (URN)
Available from: 2016-08-27 Created: 2016-08-27 Last updated: 2016-12-27Bibliographically approved
Sundgren, E. (2015). Könskonstruktioner och språkförändringar. Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön.: Red. av Jenny Magnusson, Karin Milles & Zoe Nikolaidou [Review]. Språk & Stil, 25, 214-217
Open this publication in new window or tab >>Könskonstruktioner och språkförändringar. Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön.: Red. av Jenny Magnusson, Karin Milles & Zoe Nikolaidou
2015 (Swedish)In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. 25, p. 214-217Article, book review (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Swedish Science Press, 2015
National Category
Humanities Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-30971 (URN)
Available from: 2016-02-09 Created: 2016-02-09 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Sundgren, E. (2014). Diskursmarkörer över tid. Individuell variation och förändring. In: Fint språk/Good Language: Festskrift till Lars-Gunnar Andersson (pp. 163-174). Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>Diskursmarkörer över tid. Individuell variation och förändring
2014 (Swedish)In: Fint språk/Good Language: Festskrift till Lars-Gunnar Andersson, Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet , 2014, p. 163-174Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet, 2014
Series
Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning, ISSN 0348-7741 ; 41
National Category
Humanities and the Arts General Language Studies and Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-26863 (URN)978-91-87850-00-4 (ISBN)
Available from: 2014-12-09 Created: 2014-12-09 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0709-0569

Search in DiVA

Show all publications