https://www.mdu.se/

mdu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 12) Show all publications
Talman, L. (2022). Tovertafel adult: The influence of the tovertafel for adults (up) on social interaction for adults with autism and intellectual disability.
Open this publication in new window or tab >>Tovertafel adult: The influence of the tovertafel for adults (up) on social interaction for adults with autism and intellectual disability
2022 (English)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

The aim of this project was to evaluate the staff’s experiences of using the Tovertafel for Adults in a care facility for people with Autism and intellectual disability, and whether the use of the Tovertafel for Adults, according to the staff, elicited any developments in the users with a focus on social interaction.

Publisher
p. 16
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-61433 (URN)
Available from: 2023-01-05 Created: 2023-01-05 Last updated: 2023-01-10Bibliographically approved
Talman, L. (2022). Tovertafel vuxen: Tovertafel vuxens inverkan på social interaktion för vuxna som har autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Open this publication in new window or tab >>Tovertafel vuxen: Tovertafel vuxens inverkan på social interaktion för vuxna som har autism och intellektuell funktionsnedsättning
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med projektet var att utvärdera personals erfarenheter av Tovertafel Vuxens inverkan på den sociala interaktionen på en daglig verksamhet för personer som har autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Publisher
p. 28
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-61173 (URN)
Available from: 2022-12-08 Created: 2022-12-08 Last updated: 2023-01-10Bibliographically approved
Aytar, O., Stier, J. & Talman, L. (2021). Hur fungerar det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet?: En processutvärdering av arbetet med lägesrapporter och medborgarlöften i Fagersta och Ludvika kommun. Eskilstuna/ Västerås
Open this publication in new window or tab >>Hur fungerar det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet?: En processutvärdering av arbetet med lägesrapporter och medborgarlöften i Fagersta och Ludvika kommun
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna processutvärdering har varit att kartlägga och analysera arbetet med lägesrapportering och medborgarlöften i Fagersta och Ludvika kommun. I linje med utvärderingssyftet ovan har frågeställningar som undersökts i processutvärderingen för respektive insats i båda kommunerna varit följande: Den första har handlat om vilka framgångsfaktorer, risker och hinder var som funnits utifrån de uppsatta målen och den andra om vilka förbättringsförslagen har varit för respektive insats.

Det empiriska materialet består av intervjumaterial och dokumentation av insatserna i Fagersta och Ludvika. Utvärderargruppen närvarade vid möten i EST-gruppen och lokala Brå i Fagersta, samt FAS-gruppen och lokala Brå Ludvika. Vid dessa tillfällen presenterades utvärderingens upplägg och planeringen för intervjuer. Därefter planerades intervjuerna. Åtta fokusgruppsintervjuer (med sammanlagt 34 deltagare) och tre individuella intervjuer genomfördes. Samtliga intervjuer genomfördes via Teams på grund av rådande omständigheter med Covid-19. Intervjuerna utfördes utifrån en anpassad intervjuguide bestående av semistrukturerade frågor.

Resultaten från processutvärderingen visar att likheterna mellan kommunerna överväger, men det finns också skillnader. I såväl Fagersta som Ludvika kommun utförs ett målinriktat brottsförebyggande arbete och det finns goda förutsättningar att stärka detta arbete. Utifrån resultat och analys av intervjuer kan ett antal slutsatser dras om framgångsfaktorer, risker och hinder, liksom möjliga förbättringsförslag identifierats avseende arbetet med lägesrapporter och medborgarlöften i berörda kommuner. De centrala slutsatserna för det pågående brottsförebyggande arbetet utifrån analysen av intervjumaterialet är följande:

* Arbetet med lägesrapportering har stärkt kommunernas kunskap om sina respektive lokala utmaningar* Kommunernas brottsförebyggande arbete skulle stärkas ytterligare av en mer tydlig och sammanhållen process* Återkopplingen till lägesrapporteringsgrupp och rapportörer behöver utvecklas* Kommunernas kan ytterligare stärka sitt förebyggande arbete genom att tydligare kommunicera de åtgärder som genomförs

Place, publisher, year, edition, pages
Eskilstuna/ Västerås: , 2021. p. 35
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-56068 (URN)
Available from: 2021-10-01 Created: 2021-10-01 Last updated: 2021-10-05Bibliographically approved
Svanelöv, E. & Talman, L. (2021). It is supposed to be a home: Barriers to everyday life decisions in group homes. In: Hanna Egard, Kristofer Hansson, David Wästerfors (Ed.), Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities: . Routledge
Open this publication in new window or tab >>It is supposed to be a home: Barriers to everyday life decisions in group homes
2021 (English)In: Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities / [ed] Hanna Egard, Kristofer Hansson, David Wästerfors, Routledge, 2021Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

In a group home with several apartments along a corridor we noticed that atmidday many of the residents’ doors were open, meaning that everybody whowalks along the corridor of the group home could see into the apartments and see what the resident did. We noticed that there are many scheduled supportservices during this time and asked the staff members why the doors are open.It is because it is easier to provide support

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2021
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-56741 (URN)10.4324/9781003120452-10 (DOI)9781003120452 (ISBN)
Available from: 2021-12-14 Created: 2021-12-14 Last updated: 2021-12-14Bibliographically approved
Talman, L., Stier, J., Wilder, J. & Gustafsson, C. (2021). Participation in daily life for adults with profound intellectual (and multiple) disabilities: How high do they climb on Shier’s ladder of participation?. Journal of Intellectual Disabilities, 25(1), 98-113
Open this publication in new window or tab >>Participation in daily life for adults with profound intellectual (and multiple) disabilities: How high do they climb on Shier’s ladder of participation?
2021 (English)In: Journal of Intellectual Disabilities, ISSN 1744-6295, E-ISSN 1744-6309, Vol. 25, no 1, p. 98-113Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Participation is the goal of Swedish disability policy, but it is difficult to achieve for adults with profound intellectual (and multiple) disabilities (PI(M)D). Since these adults are dependent on others in every aspect of their lives, others control their ability to participate in everyday life decisions. This study used observations, analyzed with Shier’s ladder of participation, to elucidate and describe participation in daily life for adults with PI(M)D living in a group home. The results showed that the adults often reached the first three levels of Shier’s ladder, one adult reached the fourth level once, and no one reached the fifth level. Participation on a higher level, therefore, seems hard to reach for adults. Staff members’ attitudes toward the adults’ capability can also be a barrier to participation. Applying Shier’s ladder of participation can provide valuable information that might lead to increased participation in daily life for adults with PI(M)D.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40176 (URN)10.1177/1744629519863959 (DOI)000478327200001 ()2-s2.0-85101932532 (Scopus ID)
Available from: 2018-07-03 Created: 2018-07-03 Last updated: 2021-12-16Bibliographically approved
Talman, L. & Gustafsson, C. (2020). Evaluation of Tovertafel UP.
Open this publication in new window or tab >>Evaluation of Tovertafel UP
2020 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The purpose of the project was to evaluate the staff’s experience of using Tovertafel UP at a daily activities centre and determine whether, according to the staff, the use of Tovertafel UP results in any development for people with intellectual disabilities with focus on physical activities and social interaction.

Publisher
p. 15
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-47396 (URN)
Available from: 2020-03-20 Created: 2020-03-20 Last updated: 2020-03-20Bibliographically approved
Talman, L. & Gustafsson, C. (2020). Utvärdering av Tovertafel UP.
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av Tovertafel UP
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med projektet var att utvärdera personals erfarenheter av att använda Tovertafel UP på en daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och om användandet av Tovertafel UP enligt personalen innebar någon utveckling för användarna med fokus på fysiska aktiviteter och social interaktion.

Publisher
p. 22
National Category
Social Sciences Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-47395 (URN)
Available from: 2020-03-20 Created: 2020-03-20 Last updated: 2020-03-20Bibliographically approved
Talman, L., Wilder, J., Stier, J. & Gustafsson, C. (2019). Staff members and managers’ views of the conditions for the participation of adults with profound intellectual and multiple disabilities. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 32(1), 143-151
Open this publication in new window or tab >>Staff members and managers’ views of the conditions for the participation of adults with profound intellectual and multiple disabilities
2019 (English)In: JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, ISSN 1360-2322, E-ISSN 1468-3148, Vol. 32, no 1, p. 143-151Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background

Participation is a central aspect of quality of life, and it is indicative of high‐quality outcomes for people with intellectual disabilities. However, participation is difficult to achieve for adults with profound intellectual and multiple disabilities.

Aim

To describe staff members’ perceptions of what participation means for adults with profound intellectual and multiple disabilities.

Method

Using a phenomenographic approach, 27 interviews were analysed resulting in variations in the conditions for participation.

Results

The interviews revealed conditions for participation at individual, staff and organisational levels.

Conclusion

Participation appears to be an un‐reflected phenomenon, and several conditions must be met to achieve it. The conditions are experienced being fundamental for adults within the target group to achieve any kind of participation. The staff members and managers’ perceptions of participation as conditional can make it more difficult for adults within the target group to achieve the Swedish disability policy goal of participation.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40175 (URN)10.1111/jar.12516 (DOI)000458679000013 ()29998545 (PubMedID)2-s2.0-85050675304 (Scopus ID)
Available from: 2018-07-03 Created: 2018-07-03 Last updated: 2020-11-16Bibliographically approved
Talman, L., Wilder, J., Stier, J. & Gustafsson, C. (2019). Staff's and Managers' Conceptions of Participation for Adults with Profound Intellectual Disabilities or Profound Intellectual and Multiple Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1), 78-88
Open this publication in new window or tab >>Staff's and Managers' Conceptions of Participation for Adults with Profound Intellectual Disabilities or Profound Intellectual and Multiple Disabilities
2019 (English)In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 21, no 1, p. 78-88Article in journal (Refereed) Published
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40174 (URN)10.16993/sjdr.53 (DOI)000477958500008 ()2-s2.0-85068443584 (Scopus ID)
Available from: 2018-07-03 Created: 2018-07-03 Last updated: 2020-12-08Bibliographically approved
Talman, L. (2018). Participation in everyday life for adults with profound intellectual (and multiple) disabilities. (Doctoral dissertation). Eskilstuna: Mälardalen University
Open this publication in new window or tab >>Participation in everyday life for adults with profound intellectual (and multiple) disabilities
2018 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Background: Adults with profound intellectual (and multiple) disabilities need society’s support to live under “as normal circumstances” as possible. Support should be carried out in accordance with the Swedish disability policy vision of full participation in community and equality in living conditions.

Aim: To highlight and problematise the conceptualisation of participation, and how participation is achieved in implementation plans and in everyday life for adults with profound intellectual (and multiple) disabilities living in a group home or in their own home with support from personal assistants.

Method: Quantitative and qualitative methods were used to gain a deeper understanding of participation. In study I, 17 implementation plans were analysed. In study II, 27 social care managers and staff members were interviewed. In study III, 4 adults with profound intellectual (and multiple) disabilities living in a group home and their 13 staff members were observed.

Results: Documentation of participation focused on self-care and community, social, and civic life. In interviews with staff members and managers, the results showed that participation is abstract and hard to handle. Participation for the adults was about doing or being present in general daily activities. The conditions needed for facilitating participation were the adults’ capabilities, staff members’ knowledge, and resources in the social division. Moreover, the adults were listened to, supported in expressing their views, and their views were taken into account. However, they were not involved in decision-making processes nor did they share the power and responsibility for decision-making.

Conclusions: Participation for the adults is conditional, seldom involves decision-making processes, and is hardly ever connected to social contacts and leisure activities. In addition, attitudes about the adults’ capability present a barrier to participation. The social care division need to better enable and facilitate participation by changing the conditions as well as educating the staff around changing their attitudes about the adults’ capabilities. Managers and staff members need to have a shared understanding of what participation entails so that they all work in the same direction. Furthermore, the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) can be used as a tool when drawing up individual plans so that the adults’ wishes and preferences are considered. Shier’s ladder of participation can be an instrument to increase participation in daily life for adults with PI(M)D.

Keywords: everyday life, participation, profound intellectual and multiple disability, social care

Place, publisher, year, edition, pages
Eskilstuna: Mälardalen University, 2018
Series
Mälardalen University Press Dissertations, ISSN 1651-4238 ; 266
Keywords
everyday life, participation, profound intellectual and multiple disability, social care
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40177 (URN)978-91-7485-394-0 (ISBN)
Public defence
2018-09-28, Filharmonin, Mälardalens högskola, Eskilstuna, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2018-07-04 Created: 2018-07-03 Last updated: 2018-12-14Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0305-7929

Search in DiVA

Show all publications