mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 14) Show all publications
Lindell, E. (2018). Challenging hegemonic masculinity in business education. In: : . Paper presented at Gender, Work and Organization.
Open this publication in new window or tab >>Challenging hegemonic masculinity in business education
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
Masculinity, business education, student
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-42974 (URN)
Conference
Gender, Work and Organization
Available from: 2019-03-27 Created: 2019-03-27 Last updated: 2019-06-04Bibliographically approved
Lindell, E. & Siegert, S. (2018). Challenging masculinity in business education: The case of Maya and Susanna. In: 32nd Annual Australian & New Zealand Academy of Management Conference, MANAGING THE MANY FACES OF SUSTAINABLE WORK, CONFERENCE PROCEEDINGS: . Paper presented at 32nd Annual Australian & New Zealand Academy of Management Conference, ANZAM,4–7 December 2018 Auckland, New Zealand (pp. 1243-1261).
Open this publication in new window or tab >>Challenging masculinity in business education: The case of Maya and Susanna
2018 (English)In: 32nd Annual Australian & New Zealand Academy of Management Conference, MANAGING THE MANY FACES OF SUSTAINABLE WORK, CONFERENCE PROCEEDINGS, 2018, p. 1243-1261Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Business administration as a study choice has been explained via its practicality, high societal status and prestige, and as an opportunity for upwards mobility. Shahzad, Ahmed, and Ghaffar (2013) describe “the nature” of business as a study choice that matches extroversion and dominance. The stories of our participants’ reconstruct the businessperson, broadening it. For them business studies needs to contain the values of equality, work-family balance, permanent responsibility towards current and future generations, and skirts, sweatpants and ponytails as truthful pictures of the businessperson of the future.. The linguistic constructions that challenge business masculinity in these life stories hold the power to modify business education.

Keywords
business schools, students, masculinity
National Category
Economics and Business
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41335 (URN)978-0-6481109-4-1 (ISBN)
Conference
32nd Annual Australian & New Zealand Academy of Management Conference, ANZAM,4–7 December 2018 Auckland, New Zealand
Available from: 2018-11-14 Created: 2018-11-14 Last updated: 2018-12-13Bibliographically approved
Lindell, E. & Thomson, K. (2018). Consumers or co-owners of higher education: students and the university transformation. In: : . Paper presented at NEON, 2018, Lillehammer, Norway.
Open this publication in new window or tab >>Consumers or co-owners of higher education: students and the university transformation
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

The ambition of this paper is to discuss the role of students in higher education, in a transition from New Public Management (NPM) ideals to Public Value Management (PVM) ideals in higher education management. NPM ideals have for decades streamlined higher education and shifted core issues from democratic values to cost efficiency, productivity and competition. According to the mind-set of NPM in higher education, students are perceived and treated as consumers or customers. PVM is a concept increasingly discussed as a complement, replacement and even a new paradigm in higher education governance. In PVM goals and incentives focus on creating collective rather than value for the individual citizen. Instead of aggregating individual preferences, collective preferences and value for society are expressed viewing students as co-creators of knowledge. However problematic, previous research claims that students do not see themselves as stakeholders or co-creators of knowledge, as they have repeatedly been encouraged to think about themselves as receivers of a knowledge-services. An empirically based study with findings from 20 in-depth interviews with first semester business administration students contributes to elucidate the students’ perception of themselves and their role in higher education, highlighting a spectra from individualistic to collective values.          

Keywords
Public Value Management, business education, student
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-42975 (URN)
Conference
NEON, 2018, Lillehammer, Norway
Available from: 2019-03-27 Created: 2019-03-27 Last updated: 2019-06-04Bibliographically approved
Blomkvist, P., Hallin, A. & Lindell, E. (2018). Metod för företagsekonomer: Uppsats enligt 4-stegsmodellen (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Metod för företagsekonomer: Uppsats enligt 4-stegsmodellen
2018 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Uppsats enligt 4-stegsmodellen

I den här boken får du hjälp genom hela uppsatsprocessen – från forskningsidé och problemformulering till färdig text. Boken bygger på 4-stegsmodellen, som består av att problemformulera, undersöka, producera och leverera. Genom de fyra stegen i uppsatsprocessen arbetar du successivt fram alltmer färdiga utkast. Den grundläggande principen är att det mest effektiva sättet att komma framåt i arbetet är genom att skriva och presentera dessa utkast.

Att skriva uppsats är ett hantverk och boken innehåller en genomgång av de viktigaste vetenskapliga verktyg du behöver använda för att kunna göra medvetna val för just din uppsats.

Boken vänder sig i första hand till dig som ska skriva en uppsats i företagsekonomi på kandidat-, magister- eller masternivå. Men den fungerar också för dig som skriver uppsats inom andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 186 Edition: 1
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41033 (URN)9789144120638 (ISBN)
Available from: 2018-03-13 Created: 2018-09-27Bibliographically approved
Lindell, E. (2018). Sociala relationer och digitala verktyg: trafikinformation i samverkan. Stockholm: Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Sociala relationer och digitala verktyg: trafikinformation i samverkan
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Samverkan bygger på att flera intressenters aktiviteter bygger på och är beroende av varandra. Men i samvkeran finns ständigt en risk för ojämlika relationer. I interorganisatoriska relationer där mål och resultat är oklara eller mångbottnade blir det informella - social kontroll och förtroende - särksilt viktigt att uppmärksamma. Trafikinformation är en komplex verksamhet som omfattar en mångfald av samverknade intressenter. Syftet med rapporten är att diskutera hur trafikinformation bedirvs i samverkan mellan Trafikverket och olika aktörer, samverkan som omfattar såväl sociala relationer som digitala verktyg. I rapporten diskuteras hur Trafikverket kan öka förtroendet i relation till sina samverkande parter genom att identifiera och tydliggöra resenären.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms universitet, 2018. p. 36
Keywords
samverkan, transport
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-42973 (URN)978-91-981634-8-3 (ISBN)
Available from: 2019-03-27 Created: 2019-03-27 Last updated: 2019-05-16Bibliographically approved
Lindell, E. (2017). Arbetsgivare om unga anställda - krav på flexibilitet och behov av stabilitet. Organisation & Samhälle, 2, 26-29
Open this publication in new window or tab >>Arbetsgivare om unga anställda - krav på flexibilitet och behov av stabilitet
2017 (Swedish)In: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, Vol. 2, p. 26-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2017
Keywords
Arbetsmarknad, flexibilitet, unga, arbetsgivare
National Category
Economics and Business
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41333 (URN)
Available from: 2018-11-14 Created: 2018-11-14 Last updated: 2018-12-13Bibliographically approved
Lindell, E. (2017). Gränslöshet, synlighet och sårbarhet: Arbetsgivarperspektiv på framtidens arbetsmarknad i Sörmland och Västmanland. Västerås: Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>Gränslöshet, synlighet och sårbarhet: Arbetsgivarperspektiv på framtidens arbetsmarknad i Sörmland och Västmanland
2017 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Tidigare forskning visar hur digitalisering, globalisering och flexibilisering är fenomen som tillsammans är på väg att förändra arbetsmarknaden i grunden. Rapporten diskuterar hur arbetsgivare beskriver pågående och framtida förändringar för den regionala arbetsmarknaden i Sörmland och Västmanland.

Materialet visar hur arbetsmarknaden kan beskrivas utifrån växande gränslöshet där framför allt unga människor rör sig mellan organisationer, branscher och yrken med färre begränsningar än tidigare.Vidare hur ökad användning av bemanningsföretag och deltidsanställningar påverkar kontinuitet och stabilitet både för arbetsgivare och för enskilda individer. Att bryta de begränsningar som arbetsmarknadens segregering utgör i dag, beskrivs som en framtida möjlighet till ökad rekrytering för regionens arbetsgivare.

Förändringar i ungas beteende på arbetsmarknaden påverkar krav på ökad synlighet, här beskrivs utmaningar i att synliggöra hälsofrågor och personlig kompetens i arbetsgivares interna arbetsmiljö-, rekryterings- och belöningssystem. Vidare beskrivs användning av sociala medier som möjliga verktyg för ökad synlighet i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Stor rörlighet i bemanning beskrivs som en sårbarhet vad gäller kontinuitet och stabilitet i arbetsgrupper och i gränssnittet mellan organisation och kunder/brukare. Arbetsgivarna beskriver vidare ökad sårbarhet utifrån ökad exponering på sociala medier. Men den mest påtagliga sårbarheten beskrivs i materialet utifrån presumtiv framtida kompetensbrist i bristyrken. Utlandsfödda framställs som en potentiell säkerhetsventil på den regionala arbetsmarknaden, där arbetsgivarna har möjlighet att hitta sina framtida medarbetare.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalens högskola, 2017. p. 30
Keywords
Flexibilisering, arbetsmarknad
National Category
Business Administration
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-34982 (URN)
Projects
Hållbar Samhällsutveckling, Framtidens arbetsmarknad
Available from: 2017-03-02 Created: 2017-03-02 Last updated: 2017-03-06Bibliographically approved
Lindell, E. (2017). Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – delstudie 3. Västerås
Open this publication in new window or tab >>Utmaningar och möjligheter för digitaliserat arbete och organisering – delstudie 3
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Studien omfattar intervjuer och observationer som genomförts vid ett svenskt företag inom stålindustrin under våren 2017. I rapporten diskuteras sociala och organisatoriska aspekter av digitalisering; relationer mellan medarbetare samt mellan medarbetare och ledning, det som sker i mellanrummen mellan arbetsuppgifterna, mellan arbetet, tekniken och de sociala relationerna samt digitaliseringens konsekvenser – både praktiskt och vad gäller de farhågor och förväntningar som digitalisering innebär.

Rapporten avslutas med rekommendationer kring stålverkets organisationskultur: feedback och en uppmaning att diskutera normer kring att vara stålverksoperatör. Vidare diskuteras relationen mellan hantverk och digitalisering samt operatörernas överblick över produktion och information. Möjligheten men också riskerna i att använda privat teknik och sociala medier i verksamheten lyfts. Slutligen diskuteras vikten av utbildning, utveckling och etablering av karriärvägar för att skapa framtidstro i föreställningar kring digitalisering, i relation till stålindustrin och till arbetsmarknaden.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: , 2017. p. 30
Series
Studies in Social Sciences / Forskningsrapport, ISSN 1654-0611 ; 2017:3
Keywords
Digitalisering, organisation, operatörer, stålindustri
National Category
Business Administration
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36470 (URN)978-91-7485-346-9 (ISBN)
Projects
DAO Digitaliserat arbete och organisering
Funder
VINNOVA
Available from: 2017-09-20 Created: 2017-09-20 Last updated: 2018-01-22Bibliographically approved
Lindell, E. (2016). Avdelningschef på Mälardalens högskola. Västerås: Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>Avdelningschef på Mälardalens högskola
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Avdelningschef på Mälardalens högskola
Abstract [sv]

Den akademiska kollegiala ledarskapstraditionen bottnar i en demokratisk grundsyn där chefers och ledares förtrogenhet med verksamheten står som garant för legitimitet och förtroende. Genom intern rekrytering och tidsbegränsade uppdrag bibehålls den akademiska traditionen, men en problematik skapas när avdelningschefer förutsätts utöva ett resurseffektivt, ansvarsfullt ledarskap och samtidigt förväntas ingå i kollegiet.

Den här studien avser att adressera denna komplexitet, med särskilt fokus på avdelningschefernas arbetssituation och roll som chefer och ledare på Mälardalens högskola (MDH).

Syftet med rapporten kan delas in i två delar: dels ett klargörande av rollen och arbetssituationen som avdelningschef på MDH, dels skall rapporten bidra till konkreta förlag kring stöd för avdelningschefer. Rapporten inleds därför med en översikt av Tidigare forskning om mellanchefer i akademin. Baserat på intervjuer med avdelnings- och akademichefer vid MDH följer därefter Problembeskrivningar tematiserat som Organisatoriska problematiker, genom beskrivningar av Arbetsuppgifter och genom avdelningschefers beskrivningar av situationer När jag funderat på att sluta som avdelningschef…. Därefter följer hur Befintligt utbildningsstöd beskrivs i intervjumaterialet. Rapporten avslutas med Utvecklingsförslag som omfattar utveckling av Karriärvägar, Uppdrag, stöd och utbildning samt en diskussion om Lönekriterier.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalens högskola, 2016. p. 27
Keywords
chef, ledarskap, högskola
National Category
Business Administration
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37419 (URN)
Available from: 2017-12-07 Created: 2017-12-07 Last updated: 2017-12-15Bibliographically approved
Crevani, L., Hallin, A. & Lindell, E. (2016). Ledarskap i en digitaliserad värld. FEKIS
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap i en digitaliserad värld
2016 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Tre trender – idén om ledarskap som praktik, projektifieringen och flexibiliseringen – påverkar framtidens ledarskap i en digitaliserad värld och leder till flera utmaningar. Det nya ledarskapsidealet skapas i spänningsfältet mellan å ena sidan större frihet och inkludering och å andra sidan större segregering, kontroll och övervakning.

Place, publisher, year, pages
FEKIS: , 2016
National Category
Business Administration
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-34248 (URN)
Available from: 2016-12-15 Created: 2016-12-15 Last updated: 2019-10-14Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6955-8350

Search in DiVA

Show all publications