mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 17) Show all publications
Lindell, E. (2019). Creating a Space of One´s Own: On women writers resisting and adopting the changing work life landscape. In: : . Paper presented at Nordic Academy of Management Conference, Vaasa 2019.
Open this publication in new window or tab >>Creating a Space of One´s Own: On women writers resisting and adopting the changing work life landscape
2019 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-45572 (URN)
Conference
Nordic Academy of Management Conference, Vaasa 2019
Available from: 2019-10-16 Created: 2019-10-16 Last updated: 2019-10-16Bibliographically approved
Wittbom, E., Lindell, E. & Karlsson, F. (2019). Styrning i rollen som samhällsutvecklare: slutrapport från en studie inom Trafikverket. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Styrning i rollen som samhällsutvecklare: slutrapport från en studie inom Trafikverket
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Hur stödjer ett internt styrnings- och ledningssystem rollen som samhällsutvecklare? Det är den övergripande forskningsfrågan i vår treåriga studie av Trafikverkets verksamhetsstyrning. För att kunna förstå styrningen i relation till samhällsutvecklarrollen har vi i denna delstudie valt att fokusera på regeringens krav att FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ska integreras i alla politikområden genom de ordinarie styrprocesserna.

Till denna kvalitativa studie med en tolkande ansats har vi hämtat empiri i dokument, intervjuer och observationer vid workshops och seminarier. Studien har pågått samtidigt som myndigheten genomför genomgripande förändringar av sitt interna styrnings- och ledningssystem. Trafikverket inför en ny strategisk inriktning som kommer att påverka verksamhetens förmåga att genomföra sina uppdrag. Vision och verksamhetsidé ligger dock fast och visar att Trafikverket har valt att vidga perspektivet på sitt uppdrag – från samhällsbyggare till samhällsutvecklare:

"Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige."

En av våra slutsatser är att det är den strategiska styrningen som avgör hur väl samhällsutvecklarrollen kan tillämpas. Det handlar om att arbeta med ett tydligt utifrån-och-in-perspektiv med hjälp av omvärldsanalys och samverkan med olika aktörer på en så kallad adaptiv arena, där de interna förutsättningarna i olika organisationer möter gemensamma externa krav. Effekterna av både det egna arbetet och andra aktörers påverkan fångas då för att utvärdera om det som pågår kan leda till samhällsnytta. Samhällsutvecklarrollen underlättar när det gäller att skapa och upprätthålla goda relationer med andra aktörer. Sådana relationer är väsentliga för att kunna ta väl grundade beslut för samhällsutvecklingen på både kort och lång sikt.

Samhällsutvecklarrollen gör det möjligt för verksamheten att förses den kompetens som krävs för att kunna vara både byggare och utvecklare av samhället. Men rollen innebär också att styra samverkan med andra organisationer som har kompletterande kompetenser. Samtidigt behöver alla egna tillgängliga resurser användas på ett kostnadseffektivt sätt. Ordning och reda i ekonomin kräver kontroll av kostnadseffektiva, rättssäkra och demokratiska metoder. Effektivitet – särskilt yttre effektivitet – uppnås genom att arbeta strategiskt för att gemensamt med andra skapa ett tillgängligt transportsystem.

Genom att samtidigt styra utifrån-och-in och inifrån-och-ut finns både öppenheten för nytänkande och kontroll över att tilldelade medel används på ett tillitsfullt sätt. Vi kan också se att valet av det vidare perspektiv som samhällsutvecklarrollen innebär stödjer Trafikverkets förmåga att klara de komplexa uppdrag som regeringen ger dem. Samhällsutvecklarrollen öppnar en adaptiv arena för att hantera omvärldsförändringar på kort och lång sikt med rätt kompetens, nytänkande och innovation. Resultaten visar att det interna styrsystemet främst stödjer den operativa verksamheten medan strategiskt tänkande gynnar samhällsutvecklarrollen och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2019. p. 58
Series
AES Rapport ; 2019:1
Keywords
verksamhetsstyrning, offentlig sektor
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-45568 (URN)978-91-981634-8-3 (ISBN)
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2019-10-16 Created: 2019-10-16 Last updated: 2019-10-16Bibliographically approved
Lindell, E., Popova, I. & Uhlin, A. (2019). The dilemmatic quest for efficiency and effectiveness in the digitalized workplace. In: : . Paper presented at International Interdisciplinary Conferrence on HRM, Gothenburg, Sweden, 2019.
Open this publication in new window or tab >>The dilemmatic quest for efficiency and effectiveness in the digitalized workplace
2019 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Keywords
digitalization, ideological dilemma, HRM
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-45573 (URN)
Conference
International Interdisciplinary Conferrence on HRM, Gothenburg, Sweden, 2019
Available from: 2019-10-16 Created: 2019-10-16 Last updated: 2019-10-16Bibliographically approved
Lindell, E. (2018). Challenging hegemonic masculinity in business education. In: : . Paper presented at Gender, Work and Organization.
Open this publication in new window or tab >>Challenging hegemonic masculinity in business education
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
Masculinity, business education, student
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-42974 (URN)
Conference
Gender, Work and Organization
Available from: 2019-03-27 Created: 2019-03-27 Last updated: 2019-06-04Bibliographically approved
Lindell, E. & Siegert, S. (2018). Challenging masculinity in business education: The case of Maya and Susanna. In: 32nd Annual Australian & New Zealand Academy of Management Conference, MANAGING THE MANY FACES OF SUSTAINABLE WORK, CONFERENCE PROCEEDINGS: . Paper presented at 32nd Annual Australian & New Zealand Academy of Management Conference, ANZAM,4–7 December 2018 Auckland, New Zealand (pp. 1243-1261).
Open this publication in new window or tab >>Challenging masculinity in business education: The case of Maya and Susanna
2018 (English)In: 32nd Annual Australian & New Zealand Academy of Management Conference, MANAGING THE MANY FACES OF SUSTAINABLE WORK, CONFERENCE PROCEEDINGS, 2018, p. 1243-1261Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Business administration as a study choice has been explained via its practicality, high societal status and prestige, and as an opportunity for upwards mobility. Shahzad, Ahmed, and Ghaffar (2013) describe “the nature” of business as a study choice that matches extroversion and dominance. The stories of our participants’ reconstruct the businessperson, broadening it. For them business studies needs to contain the values of equality, work-family balance, permanent responsibility towards current and future generations, and skirts, sweatpants and ponytails as truthful pictures of the businessperson of the future.. The linguistic constructions that challenge business masculinity in these life stories hold the power to modify business education.

Keywords
business schools, students, masculinity
National Category
Economics and Business
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41335 (URN)978-0-6481109-4-1 (ISBN)
Conference
32nd Annual Australian & New Zealand Academy of Management Conference, ANZAM,4–7 December 2018 Auckland, New Zealand
Available from: 2018-11-14 Created: 2018-11-14 Last updated: 2018-12-13Bibliographically approved
Lindell, E. & Thomson, K. (2018). Consumers or co-owners of higher education: students and the university transformation. In: : . Paper presented at NEON, 2018, Lillehammer, Norway.
Open this publication in new window or tab >>Consumers or co-owners of higher education: students and the university transformation
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

The ambition of this paper is to discuss the role of students in higher education, in a transition from New Public Management (NPM) ideals to Public Value Management (PVM) ideals in higher education management. NPM ideals have for decades streamlined higher education and shifted core issues from democratic values to cost efficiency, productivity and competition. According to the mind-set of NPM in higher education, students are perceived and treated as consumers or customers. PVM is a concept increasingly discussed as a complement, replacement and even a new paradigm in higher education governance. In PVM goals and incentives focus on creating collective rather than value for the individual citizen. Instead of aggregating individual preferences, collective preferences and value for society are expressed viewing students as co-creators of knowledge. However problematic, previous research claims that students do not see themselves as stakeholders or co-creators of knowledge, as they have repeatedly been encouraged to think about themselves as receivers of a knowledge-services. An empirically based study with findings from 20 in-depth interviews with first semester business administration students contributes to elucidate the students’ perception of themselves and their role in higher education, highlighting a spectra from individualistic to collective values.          

Keywords
Public Value Management, business education, student
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-42975 (URN)
Conference
NEON, 2018, Lillehammer, Norway
Available from: 2019-03-27 Created: 2019-03-27 Last updated: 2019-06-04Bibliographically approved
Blomkvist, P., Hallin, A. & Lindell, E. (2018). Metod för företagsekonomer: Uppsats enligt 4-stegsmodellen (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Metod för företagsekonomer: Uppsats enligt 4-stegsmodellen
2018 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Uppsats enligt 4-stegsmodellen

I den här boken får du hjälp genom hela uppsatsprocessen – från forskningsidé och problemformulering till färdig text. Boken bygger på 4-stegsmodellen, som består av att problemformulera, undersöka, producera och leverera. Genom de fyra stegen i uppsatsprocessen arbetar du successivt fram alltmer färdiga utkast. Den grundläggande principen är att det mest effektiva sättet att komma framåt i arbetet är genom att skriva och presentera dessa utkast.

Att skriva uppsats är ett hantverk och boken innehåller en genomgång av de viktigaste vetenskapliga verktyg du behöver använda för att kunna göra medvetna val för just din uppsats.

Boken vänder sig i första hand till dig som ska skriva en uppsats i företagsekonomi på kandidat-, magister- eller masternivå. Men den fungerar också för dig som skriver uppsats inom andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 186 Edition: 1
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41033 (URN)9789144120638 (ISBN)
Available from: 2018-03-13 Created: 2018-09-27 Last updated: 2019-12-19Bibliographically approved
Lindell, E. (2018). Sociala relationer och digitala verktyg: trafikinformation i samverkan. Stockholm: Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Sociala relationer och digitala verktyg: trafikinformation i samverkan
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Samverkan bygger på att flera intressenters aktiviteter bygger på och är beroende av varandra. Men i samvkeran finns ständigt en risk för ojämlika relationer. I interorganisatoriska relationer där mål och resultat är oklara eller mångbottnade blir det informella - social kontroll och förtroende - särksilt viktigt att uppmärksamma. Trafikinformation är en komplex verksamhet som omfattar en mångfald av samverknade intressenter. Syftet med rapporten är att diskutera hur trafikinformation bedirvs i samverkan mellan Trafikverket och olika aktörer, samverkan som omfattar såväl sociala relationer som digitala verktyg. I rapporten diskuteras hur Trafikverket kan öka förtroendet i relation till sina samverkande parter genom att identifiera och tydliggöra resenären.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms universitet, 2018. p. 36
Keywords
samverkan, transport
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-42973 (URN)978-91-981634-8-3 (ISBN)
Available from: 2019-03-27 Created: 2019-03-27 Last updated: 2019-05-16Bibliographically approved
Lindell, E. (2017). Arbetsgivare om unga anställda - krav på flexibilitet och behov av stabilitet. Organisation & Samhälle, 2, 26-29
Open this publication in new window or tab >>Arbetsgivare om unga anställda - krav på flexibilitet och behov av stabilitet
2017 (Swedish)In: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, Vol. 2, p. 26-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2017
Keywords
Arbetsmarknad, flexibilitet, unga, arbetsgivare
National Category
Economics and Business
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41333 (URN)
Available from: 2018-11-14 Created: 2018-11-14 Last updated: 2018-12-13Bibliographically approved
Lindell, E. (2017). Gränslöshet, synlighet och sårbarhet: Arbetsgivarperspektiv på framtidens arbetsmarknad i Sörmland och Västmanland. Västerås: Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>Gränslöshet, synlighet och sårbarhet: Arbetsgivarperspektiv på framtidens arbetsmarknad i Sörmland och Västmanland
2017 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Tidigare forskning visar hur digitalisering, globalisering och flexibilisering är fenomen som tillsammans är på väg att förändra arbetsmarknaden i grunden. Rapporten diskuterar hur arbetsgivare beskriver pågående och framtida förändringar för den regionala arbetsmarknaden i Sörmland och Västmanland.

Materialet visar hur arbetsmarknaden kan beskrivas utifrån växande gränslöshet där framför allt unga människor rör sig mellan organisationer, branscher och yrken med färre begränsningar än tidigare.Vidare hur ökad användning av bemanningsföretag och deltidsanställningar påverkar kontinuitet och stabilitet både för arbetsgivare och för enskilda individer. Att bryta de begränsningar som arbetsmarknadens segregering utgör i dag, beskrivs som en framtida möjlighet till ökad rekrytering för regionens arbetsgivare.

Förändringar i ungas beteende på arbetsmarknaden påverkar krav på ökad synlighet, här beskrivs utmaningar i att synliggöra hälsofrågor och personlig kompetens i arbetsgivares interna arbetsmiljö-, rekryterings- och belöningssystem. Vidare beskrivs användning av sociala medier som möjliga verktyg för ökad synlighet i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Stor rörlighet i bemanning beskrivs som en sårbarhet vad gäller kontinuitet och stabilitet i arbetsgrupper och i gränssnittet mellan organisation och kunder/brukare. Arbetsgivarna beskriver vidare ökad sårbarhet utifrån ökad exponering på sociala medier. Men den mest påtagliga sårbarheten beskrivs i materialet utifrån presumtiv framtida kompetensbrist i bristyrken. Utlandsfödda framställs som en potentiell säkerhetsventil på den regionala arbetsmarknaden, där arbetsgivarna har möjlighet att hitta sina framtida medarbetare.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalens högskola, 2017. p. 30
Keywords
Flexibilisering, arbetsmarknad
National Category
Business Administration
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-34982 (URN)
Projects
Hållbar Samhällsutveckling, Framtidens arbetsmarknad
Available from: 2017-03-02 Created: 2017-03-02 Last updated: 2017-03-06Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6955-8350

Search in DiVA

Show all publications