mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 27) Show all publications
Sandberg, G. & Norling, M. (2020). Teachers´perspectives on promoting reading and writing for pupils with various linguistic backgrounds in grade 1 of primary school. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(2), 300-312
Open this publication in new window or tab >>Teachers´perspectives on promoting reading and writing for pupils with various linguistic backgrounds in grade 1 of primary school
2020 (English)In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 64, no 2, p. 300-312Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study is to gain a deeper understanding of teachers’ perspectives on promoting reading and writing for pupils with various linguistic backgrounds in grade 1. Focus group interviews were conducted with 17 teachers who work in preschool classes and in grade 1. The teachers’ perspectives on reading and writing can be characterised as balanced, in the sense that the teachers describe how they work with both the technical and the learning-oriented dimension. The number of different languages spoken in their classes is regarded in a positive manner, but it also leads to major challenges, such as not having enough time for all of the pupils and not having sufficient knowledge of multilingualism.

Keywords
reading and writing, Teaher´s perspectives
National Category
Social Sciences Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-45288 (URN)10.1080/00313831.2018.1554600 (DOI)000509308400011 ()2-s2.0-85058218304 (Scopus ID)
Available from: 2019-09-23 Created: 2019-09-23 Last updated: 2020-02-20Bibliographically approved
Axelsson, A., Lundqvist, J. & Sandberg, G. (2019). Parents in Sweden describe influential factors in children’s reading and writing development. In: CPH, 2019, Conference on Literacy.: Learning from the past for the future, Literacy for all. Paper presented at The 18th Nordic Literacy Conference and The 21st European Conference on Literacy (2019). Copenhagen, august 4-7, 2019..
Open this publication in new window or tab >>Parents in Sweden describe influential factors in children’s reading and writing development
2019 (English)In: CPH, 2019, Conference on Literacy.: Learning from the past for the future, Literacy for all, 2019Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The aim of this study was to shed light on influential factors on children’s reading and writing development from the perspective of parents. Retrospective interviews with 27 parents of preschoolers obtained from a research project were used. Bronfenbrenner’s bioecological model for human development and the PPCT-model were adopted as a theoretical framework. Extracts about children’s reading and writing development were obtained from the interviews. A thematic analysis was used and generated nine themes (preliminary results): Children’s abilities and engagement; Genetics and parents abilities; More able siblings and peers; Involved parents and grandparents; Teacher competence, attitude and collaborations; Social climate in preschool and preschool class; Free play and child-initiated reading and writing activities; Toys and books; Extra support provisions and stimulation. This study shows that factors related to the child, processes at home, in preschool and in preschool class and time can influence children’s reading and writing development. It also showed that parents can be a valuable knowledge source in Nordic (special) education research.

National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-45227 (URN)
Conference
The 18th Nordic Literacy Conference and The 21st European Conference on Literacy (2019). Copenhagen, august 4-7, 2019.
Available from: 2019-09-16 Created: 2019-09-16 Last updated: 2019-10-04Bibliographically approved
Sandberg, G. & Garpelin, A. (2018). Kapitel 12 Avslutning (2ed.). In: Anders Garpelin och Gunilla Sandberg (Ed.), Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola: (pp. 217-223). Västerås: Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>Kapitel 12 Avslutning
2018 (Swedish)In: Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola / [ed] Anders Garpelin och Gunilla Sandberg, Västerås: Mälardalens högskola , 2018, 2, , p. 260p. 217-223Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalens högskola, 2018. p. 260 Edition: 2
Series
Mälardalen Studies in Educational Sciences ; 35
Keywords
etnografi, förskola, förskoleklass, gränsland, interpretativ ansats, passageriter, pedagogiska övergångar, skola, specialpedagogik
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40584 (URN)978-91-7485-403-9 (ISBN)978-91-7485-382-7 (ISBN)
Projects
Gränsland, broar och passageriter. Att förstå barns vägar till lärande från förskola till skola. (VR)POET Pedagogies of Educational Transitions (IRSES, EU)
Funder
Swedish Research Council, 2011-5656
Note

För nedladdning av fulltext hänvisas till hela antologin:

Garpelin, Anders; et al. / Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola. / 2018 / Samlingsverk (redaktörskap) / diva2:1245017 / 2018-09-04

Available from: 2018-09-05 Created: 2018-09-05 Last updated: 2018-09-18Bibliographically approved
Sandberg, G. (2018). Lärares perspektiv på läs- och skrivundervisning i årskurs 1. In: Anders Garpelin och Gunilla Sandberg (Ed.), Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola: (pp. 105-122). Västerås: Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>Lärares perspektiv på läs- och skrivundervisning i årskurs 1
2018 (Swedish)In: Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola / [ed] Anders Garpelin och Gunilla Sandberg, Västerås: Mälardalens högskola , 2018, p. 105-122-Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Syftet med det här kapitlet är att fördjupa förståelsen av lärares förhållningssätt och didaktiska strategier för att främja alla barns lärande i läsning och skrivning i grundskolans årskurs 1. Kvalitativa intervjuer genomfördes med 18 lärare som arbetar som klasslärare för årskurs 1-3. Lärarnas perspektiv på läsning och skrivning kan beskrivas som pluralistisk, i den mening att varje lärare hänvisar till flera strategier och metoder för att främja lärande och utveckling relaterade till läsning och skrivning. Variationen av barn tycks ge mening åt lärarnas arbete, även om det också är förknippat med utmaningar, så till exempel erfarenheten av att vara ensam i klassrummet och inte räcka till för att stödja alla barn med olika förmågor, erfarenheter och behov. Enligt det som beskrivs av lärarna i studien kan det specialpedagogiska stödet beskrivas som åtgärdande snarare än förebyggande, då resurserna huvudsakligen riktas mot äldre elever.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalens högskola, 2018
Series
Mälardalen Studies in Educational Sciences ; 35
Keywords
läs- och skrivundervisning, lärares perspektiv, specialpedagogiskt stöd, årskurs 1
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40983 (URN)978-91-7485-382-7 (ISBN)
Available from: 2018-09-21 Created: 2018-09-21 Last updated: 2018-09-24Bibliographically approved
Sandberg, G. (2018). Olika barns perspektiv på övergången till årskurs 1. In: Anders Garpelin och Gunilla Sandberg (Ed.), Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola: (pp. 67-83). Västerås: Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>Olika barns perspektiv på övergången till årskurs 1
2018 (Swedish)In: Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola / [ed] Anders Garpelin och Gunilla Sandberg, Västerås: Mälardalens högskola , 2018, p. 67-83-Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Vad vet vi om hur barn erfar och upplever skolstart, det vill säga övergången mellan de två skolformerna förskoleklass och grundskolans årskurs 1? I detta kapitel presenteras och diskuteras några resultat från en större etnografisk fallstudie med ett särskilt fokus på barnens perspektiv. Resultaten grundas på intervjuer med 23 barn före och efter skolstart och på observerade undervisningssituationer i förskoleklass och årskurs 1. Forskning bland barn kräver speciella etiska överväganden, till exempel hur man undviker frågor som påverkar barns ställning som sårbara i något avseende. Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan olika barns perspektiv på övergången till årskurs 1, både i förhållande till sociala och akademiska aspekter. Resultaten understryker värdet av att ta del av och uppmärksamma vad som uttrycks explicit och implicit av olika barn. Att ta del av och hänsyn till barns olika röster och uttryck är väsentligt för forskning och utbildning som strävar efter lärmiljöer där alla barn lär och känner sig delaktiga.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalens högskola, 2018
Series
Mälardalen Studies in Educational Sciences ; 35
Keywords
barns perspektiv, (bio)ekologisk teori, etnografiska metoder, pedagogisk övergång, skolstart
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40982 (URN)978-91-7485-382-7 (ISBN)
Available from: 2018-09-21 Created: 2018-09-21 Last updated: 2018-09-24Bibliographically approved
Sandberg, G. & Hellblom-Thibblin, T. (2018). Pedagogical transitions from the perspective of special needs educators. In: "Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?": . Paper presented at European Conference on Educational Research. ECER 2018, 3 - 7 Sept, Free University Bolzano, Italy.
Open this publication in new window or tab >>Pedagogical transitions from the perspective of special needs educators
2018 (English)In: "Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?", 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40984 (URN)
Conference
European Conference on Educational Research. ECER 2018, 3 - 7 Sept, Free University Bolzano, Italy
Available from: 2018-09-21 Created: 2018-09-21 Last updated: 2018-09-24Bibliographically approved
Norling, M. & Sandberg, G. (2018). Swedish preschool teachers perspectives on multilingual children´s emergent literacy development. World Journal of Educational Research, 5(1), 1-18
Open this publication in new window or tab >>Swedish preschool teachers perspectives on multilingual children´s emergent literacy development
2018 (English)In: World Journal of Educational Research, ISSN 2375-9771, E-ISSN 2333-5998, Vol. 5, no 1, p. 1-18Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study is a part of a small research project designed as action research project. The aim of this study in which six preschool teachers participated in focus group interviews, is to increase understanding about preschool teachers’ didactic work to create conditions for multilingual children’s emergent literacy development in preschool. The preschool teachers’ descriptions show that multilingualism is seen as part of everyday life and not for specific occasions. In the analysis of the preschool teachers’ statements, four important conditions for literacy development emerge; learning environment, language practices, text practices and play activities. In terms of support for multilingual children, preschool teachers say that cooperation with parents has a significant role for children’s emergent literacy development.

This study highlights the importance of paying attention to multilingual children’s emergent literacy processes already in preschool.

National Category
Social Sciences Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-45305 (URN)10.22158/wjer.v5n1p1 (DOI)
Available from: 2019-09-25 Created: 2019-09-25 Last updated: 2019-09-26Bibliographically approved
Norling, M. & Sandberg, G. (2018). Swedish preschool teachers perspektives on multilingual children´s emergent literacy development. World Journal of Educational Research, 5(1)
Open this publication in new window or tab >>Swedish preschool teachers perspektives on multilingual children´s emergent literacy development
2018 (English)In: World Journal of Educational Research, ISSN 2375-9771, E-ISSN 2333-5998, Vol. 5, no 1Article in journal (Refereed) Published
National Category
Social Sciences Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41095 (URN)10.22158/wjer.v5n1p1 (DOI)
Available from: 2018-09-30 Created: 2018-09-30 Last updated: 2018-10-01Bibliographically approved
Peters, S. & Sandberg, G. (2017). Borderlands, Bridges and Rites of Passage. In: Nadine Ballam, Bob Perry and Anders Garpelin (Ed.), Pedagogies of Educational Transitions: European and Antipodean Research (pp. 223-238). Switzerland: Springer International Publishing
Open this publication in new window or tab >>Borderlands, Bridges and Rites of Passage
2017 (English)In: Pedagogies of Educational Transitions: European and Antipodean Research / [ed] Nadine Ballam, Bob Perry and Anders Garpelin, Switzerland: Springer International Publishing , 2017, p. 223-238Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Switzerland: Springer International Publishing, 2017
Series
International Perspectives on Early Childhood Education and Development ; 16
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-35190 (URN)10.1007/978-3-319-43118-5_14 (DOI)978-3-319-43116-1 (ISBN)978-3-319-43118-5 (ISBN)
Available from: 2017-04-18 Created: 2017-04-18 Last updated: 2017-04-19Bibliographically approved
Sandberg, G. (2017). Different children's perspectives on their learning environment. European Journal of Special Needs Education, 32(2), 191-203
Open this publication in new window or tab >>Different children's perspectives on their learning environment
2017 (English)In: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 32, no 2, p. 191-203Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article reports and discusses findings from an ethnographic case study, aiming to gain a deeper understanding of how different children perceive their learning environment in the first grade of primary school, with regard to social as well as academic aspects. The theoretical framework is based on an interactional perspective, where children’s learning and development are considered to take place in a dynamic and ecological system. The reported results are based on interviews with 16 children, and observed teaching situations during the first year of primary school. Research among children demands special ethical considerations, such as how to avoid questions and interest from the researcher affecting the position of children being vulnerable in some way. The findings show that, within a group of children, facing a similar learning environment, there are significant differences between the experiences expressed. The findings presented support the importance of listening to children when planning educational settings. Listening to and taking into account the children’s different voices is an essential part of research and education that strives for inclusion, learning and well-being of all children

Keywords
Bio-ecological theory; children’s perspective; ethnographic methods; inclusive education; learning environment
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-35090 (URN)10.1080/08856257.2016.1216633 (DOI)000396842300002 ()2-s2.0-84980410014 (Scopus ID)
Available from: 2017-03-29 Created: 2017-03-29 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8931-7463

Search in DiVA

Show all publications