mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 24) Show all publications
Sandberg, G. & Garpelin, A. (2018). Kapitel 12 Avslutning (2ed.). In: Anders Garpelin och Gunilla Sandberg (Ed.), Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola: (pp. 217-223). Västerås: Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>Kapitel 12 Avslutning
2018 (Swedish)In: Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola / [ed] Anders Garpelin och Gunilla Sandberg, Västerås: Mälardalens högskola , 2018, 2, , p. 260p. 217-223Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalens högskola, 2018. p. 260 Edition: 2
Series
Mälardalen Studies in Educational Sciences ; 35
Keywords
etnografi, förskola, förskoleklass, gränsland, interpretativ ansats, passageriter, pedagogiska övergångar, skola, specialpedagogik
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40584 (URN)978-91-7485-403-9 (ISBN)978-91-7485-382-7 (ISBN)
Projects
Gränsland, broar och passageriter. Att förstå barns vägar till lärande från förskola till skola. (VR)POET Pedagogies of Educational Transitions (IRSES, EU)
Funder
Swedish Research Council, 2011-5656
Note

För nedladdning av fulltext hänvisas till hela antologin:

Garpelin, Anders; et al. / Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola. / 2018 / Samlingsverk (redaktörskap) / diva2:1245017 / 2018-09-04

Available from: 2018-09-05 Created: 2018-09-05 Last updated: 2018-09-18Bibliographically approved
Sandberg, G. (2018). Lärares perspektiv på läs- och skrivundervisning i årskurs 1. In: Anders Garpelin och Gunilla Sandberg (Ed.), Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola: (pp. 105-122). Västerås: Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>Lärares perspektiv på läs- och skrivundervisning i årskurs 1
2018 (Swedish)In: Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola / [ed] Anders Garpelin och Gunilla Sandberg, Västerås: Mälardalens högskola , 2018, p. 105-122-Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Syftet med det här kapitlet är att fördjupa förståelsen av lärares förhållningssätt och didaktiska strategier för att främja alla barns lärande i läsning och skrivning i grundskolans årskurs 1. Kvalitativa intervjuer genomfördes med 18 lärare som arbetar som klasslärare för årskurs 1-3. Lärarnas perspektiv på läsning och skrivning kan beskrivas som pluralistisk, i den mening att varje lärare hänvisar till flera strategier och metoder för att främja lärande och utveckling relaterade till läsning och skrivning. Variationen av barn tycks ge mening åt lärarnas arbete, även om det också är förknippat med utmaningar, så till exempel erfarenheten av att vara ensam i klassrummet och inte räcka till för att stödja alla barn med olika förmågor, erfarenheter och behov. Enligt det som beskrivs av lärarna i studien kan det specialpedagogiska stödet beskrivas som åtgärdande snarare än förebyggande, då resurserna huvudsakligen riktas mot äldre elever.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalens högskola, 2018
Series
Mälardalen Studies in Educational Sciences ; 35
Keywords
läs- och skrivundervisning, lärares perspektiv, specialpedagogiskt stöd, årskurs 1
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40983 (URN)978-91-7485-382-7 (ISBN)
Available from: 2018-09-21 Created: 2018-09-21 Last updated: 2018-09-24Bibliographically approved
Sandberg, G. (2018). Olika barns perspektiv på övergången till årskurs 1. In: Anders Garpelin och Gunilla Sandberg (Ed.), Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola: (pp. 67-83). Västerås: Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>Olika barns perspektiv på övergången till årskurs 1
2018 (Swedish)In: Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola / [ed] Anders Garpelin och Gunilla Sandberg, Västerås: Mälardalens högskola , 2018, p. 67-83-Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Vad vet vi om hur barn erfar och upplever skolstart, det vill säga övergången mellan de två skolformerna förskoleklass och grundskolans årskurs 1? I detta kapitel presenteras och diskuteras några resultat från en större etnografisk fallstudie med ett särskilt fokus på barnens perspektiv. Resultaten grundas på intervjuer med 23 barn före och efter skolstart och på observerade undervisningssituationer i förskoleklass och årskurs 1. Forskning bland barn kräver speciella etiska överväganden, till exempel hur man undviker frågor som påverkar barns ställning som sårbara i något avseende. Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan olika barns perspektiv på övergången till årskurs 1, både i förhållande till sociala och akademiska aspekter. Resultaten understryker värdet av att ta del av och uppmärksamma vad som uttrycks explicit och implicit av olika barn. Att ta del av och hänsyn till barns olika röster och uttryck är väsentligt för forskning och utbildning som strävar efter lärmiljöer där alla barn lär och känner sig delaktiga.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalens högskola, 2018
Series
Mälardalen Studies in Educational Sciences ; 35
Keywords
barns perspektiv, (bio)ekologisk teori, etnografiska metoder, pedagogisk övergång, skolstart
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40982 (URN)978-91-7485-382-7 (ISBN)
Available from: 2018-09-21 Created: 2018-09-21 Last updated: 2018-09-24Bibliographically approved
Sandberg, G. & Hellblom-Thibblin, T. (2018). Pedagogical transitions from the perspective of special needs educators. In: "Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?": . Paper presented at European Conference on Educational Research. ECER 2018, 3 - 7 Sept, Free University Bolzano, Italy.
Open this publication in new window or tab >>Pedagogical transitions from the perspective of special needs educators
2018 (English)In: "Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?", 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40984 (URN)
Conference
European Conference on Educational Research. ECER 2018, 3 - 7 Sept, Free University Bolzano, Italy
Available from: 2018-09-21 Created: 2018-09-21 Last updated: 2018-09-24Bibliographically approved
Norling, M. & Sandberg, G. (2018). Swedish preschool teachers perspektives on multilingual children´s emergent literacy development. World Journal of Educational Research, 5(1)
Open this publication in new window or tab >>Swedish preschool teachers perspektives on multilingual children´s emergent literacy development
2018 (English)In: World Journal of Educational Research, ISSN 2375-9771, E-ISSN 2333-5998, Vol. 5, no 1Article in journal (Refereed) Published
National Category
Social Sciences Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41095 (URN)10.22158/wjer.v5n1p1 (DOI)
Available from: 2018-09-30 Created: 2018-09-30 Last updated: 2018-10-01Bibliographically approved
Peters, S. & Sandberg, G. (2017). Borderlands, Bridges and Rites of Passage. In: Nadine Ballam, Bob Perry and Anders Garpelin (Ed.), Pedagogies of Educational Transitions: European and Antipodean Research (pp. 223-238). Switzerland: Springer International Publishing
Open this publication in new window or tab >>Borderlands, Bridges and Rites of Passage
2017 (English)In: Pedagogies of Educational Transitions: European and Antipodean Research / [ed] Nadine Ballam, Bob Perry and Anders Garpelin, Switzerland: Springer International Publishing , 2017, p. 223-238Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Switzerland: Springer International Publishing, 2017
Series
International Perspectives on Early Childhood Education and Development ; 16
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-35190 (URN)10.1007/978-3-319-43118-5_14 (DOI)978-3-319-43116-1 (ISBN)978-3-319-43118-5 (ISBN)
Available from: 2017-04-18 Created: 2017-04-18 Last updated: 2017-04-19Bibliographically approved
Sandberg, G. (2017). Different children's perspectives on their learning environment. European Journal of Special Needs Education, 32(2), 191-203
Open this publication in new window or tab >>Different children's perspectives on their learning environment
2017 (English)In: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 32, no 2, p. 191-203Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article reports and discusses findings from an ethnographic case study, aiming to gain a deeper understanding of how different children perceive their learning environment in the first grade of primary school, with regard to social as well as academic aspects. The theoretical framework is based on an interactional perspective, where children’s learning and development are considered to take place in a dynamic and ecological system. The reported results are based on interviews with 16 children, and observed teaching situations during the first year of primary school. Research among children demands special ethical considerations, such as how to avoid questions and interest from the researcher affecting the position of children being vulnerable in some way. The findings show that, within a group of children, facing a similar learning environment, there are significant differences between the experiences expressed. The findings presented support the importance of listening to children when planning educational settings. Listening to and taking into account the children’s different voices is an essential part of research and education that strives for inclusion, learning and well-being of all children

Keywords
Bio-ecological theory; children’s perspective; ethnographic methods; inclusive education; learning environment
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-35090 (URN)10.1080/08856257.2016.1216633 (DOI)000396842300002 ()2-s2.0-84980410014 (Scopus ID)
Available from: 2017-03-29 Created: 2017-03-29 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Sandberg, G., Ekström, K., Hellblom-Thibblin, T., Kallberg, P. & Garpelin, A. (2017). Educational Practices and Children's Learning Journeys from Preschool to Primary School. In: Nadine Ballam, Bob Perry and Anders Garpelin (Ed.), Pedagogies of Educational Transitions: European and Antipodean Research (pp. 239-256). Switzerland: Springer International Publishing
Open this publication in new window or tab >>Educational Practices and Children's Learning Journeys from Preschool to Primary School
Show others...
2017 (English)In: Pedagogies of Educational Transitions: European and Antipodean Research / [ed] Nadine Ballam, Bob Perry and Anders Garpelin, Switzerland: Springer International Publishing , 2017, p. 239-256Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Switzerland: Springer International Publishing, 2017
Series
International Perspectives on Early Childhood Education and Development ; 16
National Category
Pedagogy
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-35189 (URN)10.1007/978-3-319-43118-5_15 (DOI)978-3-319-43116-1 (ISBN)978-3-319-43118-5 (ISBN)
Available from: 2017-04-18 Created: 2017-04-18 Last updated: 2017-04-19Bibliographically approved
Norling, M. & Sandberg, G. (2017). Förskollärares och lärares perspektiv på flerspråkiga barns språk-, skriv- och läsutveckling. (33ed.). In: M. Heikkilä & A. Lillvist (Ed.), Flerspråkighet för lärande i förskola, förskoleklass och årskurs ett: Perspektiv från tre samproduktionsprojekt. Västerås: Mälardalen Studies in Educational Sciences
Open this publication in new window or tab >>Förskollärares och lärares perspektiv på flerspråkiga barns språk-, skriv- och läsutveckling.
2017 (Swedish)In: Flerspråkighet för lärande i förskola, förskoleklass och årskurs ett: Perspektiv från tre samproduktionsprojekt / [ed] M. Heikkilä & A. Lillvist, Västerås: Mälardalen Studies in Educational Sciences , 2017, 33Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalen Studies in Educational Sciences, 2017 Edition: 33
Series
Mälardalen Studies in Educational Sciences ; 33
National Category
Social Sciences Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36497 (URN)978-91-7485-333-9 (ISBN)
Projects
Mälardalens kompetensutveckling för lärande (MKL)
Available from: 2017-09-21 Created: 2017-09-21 Last updated: 2017-10-16Bibliographically approved
Hellblom-Thibblin, T., Sandberg, G. & Garpelin, A. (2017). Obstacles and Challenges in Gaining Knowledge for Constructing Inclusive Educational Practice: Teachers’ Perspectives (1ed.). In: Nadine Ballam, Bob Perry, Anders Garpelin (Ed.), POET Pedagogies of Educational Transitions: European and Antipodean Research (pp. 43-58). Schweiz: Springer
Open this publication in new window or tab >>Obstacles and Challenges in Gaining Knowledge for Constructing Inclusive Educational Practice: Teachers’ Perspectives
2017 (English)In: POET Pedagogies of Educational Transitions: European and Antipodean Research / [ed] Nadine Ballam, Bob Perry, Anders Garpelin, Schweiz: Springer, 2017, 1, p. 43-58Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In this chapter we explore teachers’ perceptions of children’s diversity in different educational settings. Using interviews with teachers from Swedish preschools, preschool classes and the first grade in primary school, we aim to study transitions in school from the perspectives of several actors. The theoretical framework we employ is influenced by an ecological approach to understanding children’s needs in educational transitions. The teachers’ reflections on these three transitions emphasised the importance of context when responding to children’s needs. The teachers also described transitions as dynamic processes in which factors and conditions at different levels interact.

Place, publisher, year, edition, pages
Schweiz: Springer, 2017 Edition: 1
Series
International Perspectives on Early Childhood Education and Development, ISSN 2468-8746 ; volym 16
National Category
Social Sciences Pedagogical Work
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-33191 (URN)10.1007/978-3-319-43118-5_4 (DOI)978-3-319-43116-1 (ISBN)
Projects
POET
Available from: 2017-07-31 Created: 2017-07-31 Last updated: 2017-08-24Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8931-7463

Search in DiVA

Show all publications