mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lahdenperä, Pirjo, professorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4062-1421
Publications (10 of 35) Show all publications
Lahdenperä, P. (2018). I min bokhylla. Lisetten. Tema: Att göra sin röst hörd med ett språk som räcker. (2), 35-35
Open this publication in new window or tab >>I min bokhylla
2018 (Swedish)In: Lisetten. Tema: Att göra sin röst hörd med ett språk som räcker., ISSN 1101-5128, no 2, p. 35-35Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Laholm: , 2018
Keywords
mångkulturellt samhälle, reciprocitet, interkulturalitet, etnocentrism
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41175 (URN)
Note

Reciprocitet är ett begrepp som anses vara viktigt i utvecklandet av interkulturalitet. Att sätta sig i andra människors situation, erfarenheter och olika värdsbilder vidgar vyer och är ett utmärkt sätt att bearbeta etnocentrism, trångsynthet och fördomar. Därför finns det i min bokhylla böcker som har gett mig insikter och förståelse för det annorlunda. Några av böckerna har hjälp mig att bearbeta mina fördomar och även min barnliga egoism.

Available from: 2018-10-16 Created: 2018-10-16 Last updated: 2018-10-22Bibliographically approved
Lahdenperä, P. (2018). Inledning (1ed.). In: Lahdenperä, Pirjo (Ed.), Den interkulturella förskolan -mål och arbetssätt: (pp. 12-24). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2018 (Swedish)In: Den interkulturella förskolan -mål och arbetssätt / [ed] Lahdenperä, Pirjo, Stockholm: Liber, 2018, 1, p. 12-24Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018 Edition: 1
Keywords
Interkulturalitet, interkulturell kompetens, interkulturell pedagogisk kompetens
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41171 (URN)978-91-47-12769-6 (ISBN)
Available from: 2018-10-15 Created: 2018-10-15 Last updated: 2018-10-24Bibliographically approved
Lahdenperä, P. (2018). Interkulturellt lärande och undervisning (1ed.). In: Insulander, Eva & Selander, Staffan (Ed.), Att bli lärare: (pp. 209-213). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Interkulturellt lärande och undervisning
2018 (Swedish)In: Att bli lärare / [ed] Insulander, Eva & Selander, Staffan, Stockholm: Liber, 2018, 1, p. 209-213Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I detta kapitel beskrivs begreppet interkulturell undervisning som lanserades av Unesco och Europarådet under 1970- och 1980-talen. Kapitlet utmynnar i exemplifiering av olika sätt att skapa interkulturella läroprocesser i undervisning, samt betonar vikten av att utveckla den egna interkulturella kompetensen, inte minst genom de rika möjligheterna till erfarenheter som arbetet i mångkulturella och multietniska skolor öppnar upp.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018 Edition: 1
Keywords
interkulturellt lärande, interkulturell undervisning, meningssystem, interkulturella läroprocesser
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41176 (URN)978-91-47-12285-1 (ISBN)
Available from: 2018-10-16 Created: 2018-10-16 Last updated: 2018-10-24Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Marquard, M. (2017). Implications and recommendations for futher Nordic work. In: Staffas, K. (Ed.), EVALUATION OF TRANSFORMATIVE LEARNING CIRCLES: A LEARNING MODEL BY THE NORDIC COUNCIL OF MINISTERS NETWORK FOR ADULT LEARNING (NVL) (pp. 56-57). Köpenhamn: Nordisk Ministerråd
Open this publication in new window or tab >>Implications and recommendations for futher Nordic work
2017 (English)In: EVALUATION OF TRANSFORMATIVE LEARNING CIRCLES: A LEARNING MODEL BY THE NORDIC COUNCIL OF MINISTERS NETWORK FOR ADULT LEARNING (NVL) / [ed] Staffas, K., Köpenhamn: Nordisk Ministerråd, 2017, p. 56-57Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: Nordisk Ministerråd, 2017
Keywords
transformative learning cirles, adult learning
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-38700 (URN)978-952-7140-44-4 (ISBN)
Available from: 2018-02-19 Created: 2018-02-19 Last updated: 2018-03-27Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (2017). Inledning. In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet: . Liber
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2017 (Swedish)In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet, Liber , 2017, p. -26Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2017
Keywords
skollagen; nyanlända; språklig och kulturell mångfald
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37564 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sandström, M. (2017). Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning (2:1ed.). In: Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (Ed.), Allmändidaktik: Vetenskap för lärare (pp. 87-109). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning
2017 (Swedish)In: Allmändidaktik: Vetenskap för lärare / [ed] Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 2:1, p. 87-109Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I dagens skola är allt fler klasser mångkulturella. Det innebär att lärare behöver ha en utvecklad kompetens att hantera innebörden av att undervisa i sådan miljö. Utifrån lärarnas frågeställningar, praktiska erfarenheter och internationell forskning reder vi ut vad interkulturell kompetens innebär. Vi presenterar några belysande exempel på hur språkligt/kulturellt heterogena lärandesituationer kan gestalta sig och pekar även på olika faktorer som har betydelse för att dessa situationer upplevs som problematiska. Dessutom ger vi exempel på verktyg som kan användas för att man som lärare ska kunna höja sin interkulturella medvetenhet och därmed få viss kompetens att utveckla sin undervisning och elevernas lärande i mångkulturella klassrum.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017 Edition: 2:1
Keywords
interkulturell didaktik, mångkulturella klassrum, interkulturell kompetens, undervisningssvårigheter
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-34847 (URN)978-91-44-11317-3 (ISBN)
Available from: 2017-02-10 Created: 2017-02-10 Last updated: 2017-02-14Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (2017). Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet (1ed.). Stockholm: Liber Ab
Open this publication in new window or tab >>Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet handlar om det praktiskt pedagogiska arbetet med nyanlända elever. Boken presenterar olika undervisningsformer, till exempel inkludering och språkstödjande undervisning, föreberedelseklasser, studiehandledning, språkutvecklande lärarkommunikation och transpråkande. Del ett presenterar tankemodeller kring interkulturell skolutveckling och flerspråkighet som ger en teoretisk ram för de mer praktiska delarna. Del två behandlar olika undervisningsformer och innehåller didaktiska dikussioner om hur men som lärare kan skapa en god lärmiljö för eleverna. I del tre presenteras didaktiska exempel hämtade från autentisk klassrumsinteraktion som är tänkta att ge inspiration.   

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber Ab, 2017. p. 322 Edition: 1
Keywords
nyanlända, interkulturalitet, flerspråkighet, didaktik, transspråkande
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36454 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2017-09-19 Created: 2017-09-19 Last updated: 2018-01-09Bibliographically approved
Lahdenperä, P. (2017). Se föräldrarnas kompetens. Pedagogiska Magasinet (3), 44-48
Open this publication in new window or tab >>Se föräldrarnas kompetens
2017 (Swedish)In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, ISSN 1401-3320, no 3, p. 44-48Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
föräldrar med utlandsbakgrund, interkulturellt samarbete, etnocentriskt förhållningssätt
National Category
Pedagogy
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36580 (URN)
Available from: 2017-09-29 Created: 2017-09-29 Last updated: 2017-10-05Bibliographically approved
Lahdenperä, P. (2017). Transformative learning circles: Key concepts for planning, organization and working methods of the project.: Key concepts for planning, organization and working methods of the project. In: Staffas, K. (Ed.), Evaluation of Transformative Learning Circles: A learning model by the Nordic Council of Ministers’ Network for Adult Learning (pp. 18-23). Köpenhamn: NVL
Open this publication in new window or tab >>Transformative learning circles: Key concepts for planning, organization and working methods of the project.: Key concepts for planning, organization and working methods of the project
2017 (English)In: Evaluation of Transformative Learning Circles: A learning model by the Nordic Council of Ministers’ Network for Adult Learning / [ed] Staffas, K., Köpenhamn: NVL , 2017, p. 18-23Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: NVL, 2017
Keywords
transformative learning circel, adult learning, evaluation
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-38699 (URN)978-952-7140-44-4 (ISBN)
Available from: 2018-02-19 Created: 2018-02-19 Last updated: 2018-03-27Bibliographically approved
Lahdenperä, P., Gustavsson, H.-O. & Lundgren, M. (2016). Du är inte ensam!: Interkulturell kompetensutveckling genom kollegialt lärande (1ed.). In: Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren (Ed.), Skolans möte med nyanlända: (pp. 207-225). Stockholm: Liber AB
Open this publication in new window or tab >>Du är inte ensam!: Interkulturell kompetensutveckling genom kollegialt lärande
2016 (Swedish)In: Skolans möte med nyanlända / [ed] Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren, Stockholm: Liber AB , 2016, 1, p. 207-225Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel handlar om kollegialt lärande och den roll rektorer spelar för att leda verksamheten för nyanlända elever. Här beskrivs erfarenheter från ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan forskare och praktiker i form av interaktiv aktionsforskning där metoder som forskningscirklar och tankesmedja används med målet att utveckla kollegial samverkan och kollegialt lärande, nya pedagogiska arbetsformer, verksamhetsutveckling och interkulturell kompetens kring nyanlända elevers skolsituation.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber AB, 2016 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-32459 (URN)978-91-47-12219-6 (ISBN)
Available from: 2016-08-16 Created: 2016-08-16 Last updated: 2016-12-22Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4062-1421

Search in DiVA

Show all publications