mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lahdenperä, Pirjo, professorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4062-1421
Publications (10 of 39) Show all publications
Lahdenperä, P. (2018). Barnuppfostran och föräldrasamverkan - hinder och möjligheter (1ed.). In: Lahdenperä Pirjo (Ed.), Den interkulturella förskolan: Mål och arbetssätt (pp. 61-74). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Barnuppfostran och föräldrasamverkan - hinder och möjligheter
2018 (Swedish)In: Den interkulturella förskolan: Mål och arbetssätt / [ed] Lahdenperä Pirjo, Stockholm: Liber, 2018, 1, p. 61-74Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Kapitlet om barnuppfostran och föräldrasamverkan handlar om relationen mellan förskolan och vårdnadshavare med migrationsbakgrund. Utgångspunkten är att olika typer av ekonomiska -och samhällssystem medför skilda mål och sätt att uppfostra och socialisera barn. I kapitlet problematiseras förskolans förgivetantaganden beträffande den svenska barnuppfostran för att på så sätt utveckla ett mer interkulturellt förhållningssätt till föräldrar och vårdnadshavare. Särskilt uppmärksammas föräldrars dilemman och problem med att inrätta sitt liv och sin roll som förskoleförälder i Sverige. Olika anpassningsstrategier, det vill säga ackulturationsgrader eller sätt att anpassa och inrätta sitt liv i ett nytt samhälle, medför olika sätt att integrera sig in i det svenska samhället. Kapitlet utmynnar i en beskrivning av samverkan mellan förskolan och hemmet för ett mer postnationalistiskt och kosmopolitiskt barnuppfostringsideal.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018 Edition: 1
Keywords
förskola, interkulturalitet, interkulturellt ledarskap, barnuppfostran
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41168 (URN)978-91-47-12769-6 (ISBN)
Available from: 2018-10-15 Created: 2018-10-15 Last updated: 2019-05-15
Lahdenperä, P. (Ed.). (2018). Den interkulturella förskolan - mål och arbetssätt (1ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Den interkulturella förskolan - mål och arbetssätt
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Förskolepersonal möter dagligen barn och föräldrar med skiftande kulturell bakgrund, vilket ställer höga krav på lärarnas interkulturella pedagogiska kompetens. Syftet med boken är att bidra till utvecklingen av arbetet med flerspråkiga barn, och nyanlända barn, i förskolan och bemötandet av vårdnadshavare med olika bakgrund och tankar kring barnuppfostran och förskolans roll.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018. p. 141 Edition: 1
Keywords
förskola, interkulturalitet, hemland, interkulturell pedagogisk kompetens, interkulturellt ledarskap
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41173 (URN)978-91-47-12769-6 (ISBN)
Available from: 2018-10-15 Created: 2018-10-15 Last updated: 2018-12-05Bibliographically approved
Lahdenperä, P. (2018). I min bokhylla. Lisetten. Tema: Att göra sin röst hörd med ett språk som räcker. (2), 35-35
Open this publication in new window or tab >>I min bokhylla
2018 (Swedish)In: Lisetten. Tema: Att göra sin röst hörd med ett språk som räcker., ISSN 1101-5128, no 2, p. 35-35Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Laholm: , 2018
Keywords
mångkulturellt samhälle, reciprocitet, interkulturalitet, etnocentrism
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41175 (URN)
Note

Reciprocitet är ett begrepp som anses vara viktigt i utvecklandet av interkulturalitet. Att sätta sig i andra människors situation, erfarenheter och olika värdsbilder vidgar vyer och är ett utmärkt sätt att bearbeta etnocentrism, trångsynthet och fördomar. Därför finns det i min bokhylla böcker som har gett mig insikter och förståelse för det annorlunda. Några av böckerna har hjälp mig att bearbeta mina fördomar och även min barnliga egoism.

Available from: 2018-10-16 Created: 2018-10-16 Last updated: 2019-06-25Bibliographically approved
Lahdenperä, P. (2018). Inledning (1ed.). In: Lahdenperä, Pirjo (Ed.), Den interkulturella förskolan -mål och arbetssätt: (pp. 12-24). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2018 (Swedish)In: Den interkulturella förskolan -mål och arbetssätt / [ed] Lahdenperä, Pirjo, Stockholm: Liber, 2018, 1, p. 12-24Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018 Edition: 1
Keywords
Interkulturalitet, interkulturell kompetens, interkulturell pedagogisk kompetens
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41171 (URN)978-91-47-12769-6 (ISBN)
Available from: 2018-10-15 Created: 2018-10-15 Last updated: 2019-06-25Bibliographically approved
Lahdenperä, P. (2018). Interkulturellt lärande och undervisning (1ed.). In: Insulander, Eva & Selander, Staffan (Ed.), Att bli lärare: (pp. 209-213). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Interkulturellt lärande och undervisning
2018 (Swedish)In: Att bli lärare / [ed] Insulander, Eva & Selander, Staffan, Stockholm: Liber, 2018, 1, p. 209-213Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I detta kapitel beskrivs begreppet interkulturell undervisning som lanserades av Unesco och Europarådet under 1970- och 1980-talen. Kapitlet utmynnar i exemplifiering av olika sätt att skapa interkulturella läroprocesser i undervisning, samt betonar vikten av att utveckla den egna interkulturella kompetensen, inte minst genom de rika möjligheterna till erfarenheter som arbetet i mångkulturella och multietniska skolor öppnar upp.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018 Edition: 1
Keywords
interkulturellt lärande, interkulturell undervisning, meningssystem, interkulturella läroprocesser
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41176 (URN)978-91-47-12285-1 (ISBN)
Available from: 2018-10-16 Created: 2018-10-16 Last updated: 2019-06-25Bibliographically approved
Lahdenperä, P. (2017). From monocultural to intercultural ways of thinking on integration and development of education. In: “Language, Inclusion and Labour Markets”,: . Paper presented at “Language, Inclusion and Labour Markets”, organized by Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordisk ministerråd, in Tórshavn, Faroe Islands, 23 August 2017.. Torshavn, Fareo Islands: Nordiska ministerrådet
Open this publication in new window or tab >>From monocultural to intercultural ways of thinking on integration and development of education
2017 (English)In: “Language, Inclusion and Labour Markets”,, Torshavn, Fareo Islands: Nordiska ministerrådet , 2017Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

 This paper outlines different contextual factors for the educational activities of schools with focus on multicultural and intercultural development. The number of people with foreign backgrounds in general and newly arrived people, in particular, is linked to the form of system of meaning that benefits their education and integration. The starting point and the content of the paper is based on extensive practical experience of development of education as well as recent research in that field. The purpose of the paper is to provide the educational staff with concepts and systems of thinking, or rather, systems of meaning, which help them analyze, understand and change the thinking that prevents the development of education and society to be based on diversity.

Place, publisher, year, edition, pages
Torshavn, Fareo Islands: Nordiska ministerrådet, 2017
Keywords
monocultural, multicultural, interculural, education, integration, school development
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36333 (URN)
Conference
“Language, Inclusion and Labour Markets”, organized by Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordisk ministerråd, in Tórshavn, Faroe Islands, 23 August 2017.
Available from: 2017-09-07 Created: 2017-09-07 Last updated: 2019-10-14Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Marquard, M. (2017). Implications and recommendations for futher Nordic work. In: Staffas, K. (Ed.), EVALUATION OF TRANSFORMATIVE LEARNING CIRCLES: A LEARNING MODEL BY THE NORDIC COUNCIL OF MINISTERS NETWORK FOR ADULT LEARNING (NVL) (pp. 56-57). Köpenhamn: Nordisk Ministerråd
Open this publication in new window or tab >>Implications and recommendations for futher Nordic work
2017 (English)In: EVALUATION OF TRANSFORMATIVE LEARNING CIRCLES: A LEARNING MODEL BY THE NORDIC COUNCIL OF MINISTERS NETWORK FOR ADULT LEARNING (NVL) / [ed] Staffas, K., Köpenhamn: Nordisk Ministerråd, 2017, p. 56-57Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: Nordisk Ministerråd, 2017
Keywords
transformative learning cirles, adult learning
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-38700 (URN)978-952-7140-44-4 (ISBN)
Available from: 2018-02-19 Created: 2018-02-19 Last updated: 2018-03-27Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (2017). Inledning. In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet: . Liber
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2017 (Swedish)In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet, Liber , 2017, p. -26Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2017
Keywords
skollagen; nyanlända; språklig och kulturell mångfald
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37564 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sandström, M. (2017). Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning (2:1ed.). In: Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (Ed.), Allmändidaktik: Vetenskap för lärare (pp. 87-109). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning
2017 (Swedish)In: Allmändidaktik: Vetenskap för lärare / [ed] Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 2:1, p. 87-109Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I dagens skola är allt fler klasser mångkulturella. Det innebär att lärare behöver ha en utvecklad kompetens att hantera innebörden av att undervisa i sådan miljö. Utifrån lärarnas frågeställningar, praktiska erfarenheter och internationell forskning reder vi ut vad interkulturell kompetens innebär. Vi presenterar några belysande exempel på hur språkligt/kulturellt heterogena lärandesituationer kan gestalta sig och pekar även på olika faktorer som har betydelse för att dessa situationer upplevs som problematiska. Dessutom ger vi exempel på verktyg som kan användas för att man som lärare ska kunna höja sin interkulturella medvetenhet och därmed få viss kompetens att utveckla sin undervisning och elevernas lärande i mångkulturella klassrum.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017 Edition: 2:1
Keywords
interkulturell didaktik, mångkulturella klassrum, interkulturell kompetens, undervisningssvårigheter
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-34847 (URN)978-91-44-11317-3 (ISBN)
Available from: 2017-02-10 Created: 2017-02-10 Last updated: 2017-02-14Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (2017). Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet (1ed.). Stockholm: Liber Ab
Open this publication in new window or tab >>Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet handlar om det praktiskt pedagogiska arbetet med nyanlända elever. Boken presenterar olika undervisningsformer, till exempel inkludering och språkstödjande undervisning, föreberedelseklasser, studiehandledning, språkutvecklande lärarkommunikation och transpråkande. Del ett presenterar tankemodeller kring interkulturell skolutveckling och flerspråkighet som ger en teoretisk ram för de mer praktiska delarna. Del två behandlar olika undervisningsformer och innehåller didaktiska dikussioner om hur men som lärare kan skapa en god lärmiljö för eleverna. I del tre presenteras didaktiska exempel hämtade från autentisk klassrumsinteraktion som är tänkta att ge inspiration.   

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber Ab, 2017. p. 322 Edition: 1
Keywords
nyanlända, interkulturalitet, flerspråkighet, didaktik, transspråkande
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36454 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2017-09-19 Created: 2017-09-19 Last updated: 2018-01-09Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4062-1421

Search in DiVA

Show all publications