mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lahdenperä, Pirjo, professorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4062-1421
Publications (10 of 32) Show all publications
Lahdenperä, P. & Marquard, M. (2017). Implications and recommendations for futher Nordic work. In: Staffas, K. (Ed.), EVALUATION OF TRANSFORMATIVE LEARNING CIRCLES: A LEARNING MODEL BY THE NORDIC COUNCIL OF MINISTERS NETWORK FOR ADULT LEARNING (NVL) (pp. 56-57). Köpenhamn: Nordisk Ministerråd
Open this publication in new window or tab >>Implications and recommendations for futher Nordic work
2017 (English)In: EVALUATION OF TRANSFORMATIVE LEARNING CIRCLES: A LEARNING MODEL BY THE NORDIC COUNCIL OF MINISTERS NETWORK FOR ADULT LEARNING (NVL) / [ed] Staffas, K., Köpenhamn: Nordisk Ministerråd, 2017, p. 56-57Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: Nordisk Ministerråd, 2017
Keywords
transformative learning cirles, adult learning
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-38700 (URN)978-952-7140-44-4 (ISBN)
Available from: 2018-02-19 Created: 2018-02-19 Last updated: 2018-03-27Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (2017). Inledning. In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet: . Liber
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2017 (Swedish)In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet, Liber , 2017, p. -26Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2017
Keywords
skollagen; nyanlända; språklig och kulturell mångfald
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37564 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sandström, M. (2017). Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning (2:1ed.). In: Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (Ed.), Allmändidaktik: Vetenskap för lärare (pp. 87-109). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning
2017 (Swedish)In: Allmändidaktik: Vetenskap för lärare / [ed] Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 2:1, p. 87-109Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I dagens skola är allt fler klasser mångkulturella. Det innebär att lärare behöver ha en utvecklad kompetens att hantera innebörden av att undervisa i sådan miljö. Utifrån lärarnas frågeställningar, praktiska erfarenheter och internationell forskning reder vi ut vad interkulturell kompetens innebär. Vi presenterar några belysande exempel på hur språkligt/kulturellt heterogena lärandesituationer kan gestalta sig och pekar även på olika faktorer som har betydelse för att dessa situationer upplevs som problematiska. Dessutom ger vi exempel på verktyg som kan användas för att man som lärare ska kunna höja sin interkulturella medvetenhet och därmed få viss kompetens att utveckla sin undervisning och elevernas lärande i mångkulturella klassrum.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017 Edition: 2:1
Keywords
interkulturell didaktik, mångkulturella klassrum, interkulturell kompetens, undervisningssvårigheter
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-34847 (URN)978-91-44-11317-3 (ISBN)
Available from: 2017-02-10 Created: 2017-02-10 Last updated: 2017-02-14Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (2017). Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet (1ed.). Stockholm: Liber Ab
Open this publication in new window or tab >>Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet handlar om det praktiskt pedagogiska arbetet med nyanlända elever. Boken presenterar olika undervisningsformer, till exempel inkludering och språkstödjande undervisning, föreberedelseklasser, studiehandledning, språkutvecklande lärarkommunikation och transpråkande. Del ett presenterar tankemodeller kring interkulturell skolutveckling och flerspråkighet som ger en teoretisk ram för de mer praktiska delarna. Del två behandlar olika undervisningsformer och innehåller didaktiska dikussioner om hur men som lärare kan skapa en god lärmiljö för eleverna. I del tre presenteras didaktiska exempel hämtade från autentisk klassrumsinteraktion som är tänkta att ge inspiration.   

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber Ab, 2017. p. 322 Edition: 1
Keywords
nyanlända, interkulturalitet, flerspråkighet, didaktik, transspråkande
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36454 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2017-09-19 Created: 2017-09-19 Last updated: 2018-01-09Bibliographically approved
Lahdenperä, P. (2017). Se föräldrarnas kompetens. Pedagogiska Magasinet (3), 44-48
Open this publication in new window or tab >>Se föräldrarnas kompetens
2017 (Swedish)In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, ISSN 1401-3320, no 3, p. 44-48Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
föräldrar med utlandsbakgrund, interkulturellt samarbete, etnocentriskt förhållningssätt
National Category
Pedagogy
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36580 (URN)
Available from: 2017-09-29 Created: 2017-09-29 Last updated: 2017-10-05Bibliographically approved
Lahdenperä, P. (2017). Transformative learning circles: Key concepts for planning, organization and working methods of the project.: Key concepts for planning, organization and working methods of the project. In: Staffas, K. (Ed.), Evaluation of Transformative Learning Circles: A learning model by the Nordic Council of Ministers’ Network for Adult Learning (pp. 18-23). Köpenhamn: NVL
Open this publication in new window or tab >>Transformative learning circles: Key concepts for planning, organization and working methods of the project.: Key concepts for planning, organization and working methods of the project
2017 (English)In: Evaluation of Transformative Learning Circles: A learning model by the Nordic Council of Ministers’ Network for Adult Learning / [ed] Staffas, K., Köpenhamn: NVL , 2017, p. 18-23Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: NVL, 2017
Keywords
transformative learning circel, adult learning, evaluation
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-38699 (URN)978-952-7140-44-4 (ISBN)
Available from: 2018-02-19 Created: 2018-02-19 Last updated: 2018-03-27Bibliographically approved
Lahdenperä, P., Gustavsson, H.-O. & Lundgren, M. (2016). Du är inte ensam!: Interkulturell kompetensutveckling genom kollegialt lärande (1ed.). In: Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren (Ed.), Skolans möte med nyanlända: (pp. 207-225). Stockholm: Liber AB
Open this publication in new window or tab >>Du är inte ensam!: Interkulturell kompetensutveckling genom kollegialt lärande
2016 (Swedish)In: Skolans möte med nyanlända / [ed] Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren, Stockholm: Liber AB , 2016, 1, p. 207-225Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel handlar om kollegialt lärande och den roll rektorer spelar för att leda verksamheten för nyanlända elever. Här beskrivs erfarenheter från ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan forskare och praktiker i form av interaktiv aktionsforskning där metoder som forskningscirklar och tankesmedja används med målet att utveckla kollegial samverkan och kollegialt lärande, nya pedagogiska arbetsformer, verksamhetsutveckling och interkulturell kompetens kring nyanlända elevers skolsituation.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber AB, 2016 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-32459 (URN)978-91-47-12219-6 (ISBN)
Available from: 2016-08-16 Created: 2016-08-16 Last updated: 2016-12-22Bibliographically approved
Obondo, M., Lahdenperä, P. & Sandevärn, P. (2016). Educating the old and newcomers: Perspectives of teachers on teaching in multicultural schools in Sweden. Multicultural Education Review, 8(3), 176-194
Open this publication in new window or tab >>Educating the old and newcomers: Perspectives of teachers on teaching in multicultural schools in Sweden
2016 (English)In: Multicultural Education Review, ISSN 2005-615X, Vol. 8, no 3, p. 176-194Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study focuses on teachers in schools with large numbers of new arrival immigrant pupils in a provincial school district in mid-Sweden. Drawing from focus group interviews and examples from the teachers’ lessons, we examined the views of the teachers regarding the challenges experienced in responding to the pedagogical needs of new arrival pupils in culturally and linguistically heterogeneous classrooms. The findings reveal the structural and organisational problems at the city council and at the school and classroom levels as the major challenges. These include the pressure to create inclusive and safe classrooms for diverse cultural and linguistic pupils in an atmosphere where there is limited resources and emphasis on standardised assessment and teaching for tests within a prescribed curriculum However, the teachers’ pedagogical practices demonstrate attempts at intercultural teaching that build on the pupils cultural and linguistic experiences and compares well with principles of cultural responsive pedagogy.

Keywords
newcomer; immigrant pupils; intercultural education; multicultural school
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-32225 (URN)10.1080/2005615X.2016.1184021 (DOI)000407457400003 ()2-s2.0-84975503781 (Scopus ID)
Available from: 2016-06-27 Created: 2016-06-27 Last updated: 2018-02-22Bibliographically approved
Obondo, M. A., Lahdenperä, P. & Sandevärn, P. (2016). Interkulturell pedagogik i praktisk handling - utmaningar och möjligheter (1ed.). In: Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren (Ed.), Skolans möte med nyanlända: (pp. 182-204). Stockholm: Liber AB
Open this publication in new window or tab >>Interkulturell pedagogik i praktisk handling - utmaningar och möjligheter
2016 (Swedish)In: Skolans möte med nyanlända / [ed] Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren, Stockholm: Liber AB , 2016, 1, p. 182-204Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Det här kapitlet utgår från en studie av lärare i skolor med ett stort antal nyanlända elever. Med hjälp av fokusgruppsintervjuer och exempel från lärarnas undervisning undersöker vi lärarnas syn på de utmaningar de möter för att kunna svara mot de nyanlända elevernas behov samt hur detta tar sig uttryck i praktisk undervisning. Analysen av intervjuerna visar att den utmaning som de flesta lärarna upplever har att göra med strukturella och organisatoriska problem såväl på kommunal nivå som i själva skolan och i klassrummet. Ett av problemen är att skapa ett inkluderande och tryggt klassrum för de nyanlända eleverna samtidigt som tonvikten läggs på standardiserad bedömning och undervisning som fokuseras på prov inom ramen för en föreskriven kursplan. I lärarnas praktiska pedagogik finns intressanta exempel på interkulturell undervisning, som väl kan sammankopplas med den modell om interkulturell undervisning som presenteras i kapitlet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber AB, 2016 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-32460 (URN)978-91-47-12219-6 (ISBN)
Available from: 2016-08-16 Created: 2016-08-16 Last updated: 2016-12-02Bibliographically approved
Lahdenperä, P. (2016). Nyanlända: Utmaning för interkulturellt ledarskap (2:1ed.). In: Hans Lorentz & Bosse Bergstedt (Ed.), Interkulturella perspektiv: Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer (pp. 73-98). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Nyanlända: Utmaning för interkulturellt ledarskap
2016 (Swedish)In: Interkulturella perspektiv: Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer / [ed] Hans Lorentz & Bosse Bergstedt, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2:1, p. 73-98Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Kapitlet utgår från studier av hur rektorer utmanas av nyanlända och nyanlända elever. Studier bestod dels av enkäter till skolledare för skolor med nyanlända elever i olika kommuner i Sverige, dels av fokusgruppsintervjuer med sex skolledare. Stora problem är inslussningen till vanliga klasser och organisering av ändamålsenlig modersmålsundervisning. Vidare diskuteras de utmaningar som är förknippade med att skolor betraktas som invandrarskolor eller skolor i utanförskapsområden. Kapitler utmynner i hur rektorer kan öka sin interkulturella kompetens för att kunna arbeta som skolledare på en skola med många nyanlända elever. 

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016 Edition: 2:1
Keywords
nyanlända, mångkulturella skolor, rektorer, interkulturellt ledarskap
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-32932 (URN)978-91-44-10973-2 (ISBN)
Available from: 2016-08-28 Created: 2016-08-28 Last updated: 2016-12-05Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4062-1421

Search in DiVA

Show all publications