https://www.mdu.se/

mdu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 43) Show all publications
Sundgren, E. (2023). Ett halvt sekels variationslingvistik i Eskilstuna (1ed.). In: Natalia Ganuza, David Håkansson, Björn Melander & Mats Thelander (Ed.), Variationslingvistik i Norden – språkförändringsprocesser i dagens samhälle: Ett symposium till minne av Bengt Nordberg Uppsala den 31 mars och 1 april 2022 (pp. 97-119). Uppsala: Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Ett halvt sekels variationslingvistik i Eskilstuna
2023 (Swedish)In: Variationslingvistik i Norden – språkförändringsprocesser i dagens samhälle: Ett symposium till minne av Bengt Nordberg Uppsala den 31 mars och 1 april 2022 / [ed] Natalia Ganuza, David Håkansson, Björn Melander & Mats Thelander, Uppsala: Uppsala universitet, 2023, 1, p. 97-119Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Med sin stora stadsspråksundersökning på 1960-talet satte Bengt Nordberg tidigt Eskilstuna på den sociolingvistiska världskartan, och genom de bägge uppföljningsstudier som senare gjordes har forskningen om språklig variation och förändring i Eskilstuna genererat data och insikter som också i ett internationelltperspektiv måste betraktas som unika. I den här artikeln blickar jag tillbaka påvariationslingvistiska undersökningar som gjorts i Eskilstuna, med fokus på hurdet började med Nordbergs Eskilstunaundersökning på 1960-talet och mina två återbesök, det första ungefär 30 och det andra ungefär 50 år senare. Jag argumenterar också för att variationslingvistik fortfarande är ett relevant paradigm som kan bidra till förståelse av vårt språkande och det ömsesidiga förhållandet mellan språk och samhälle.

Inledningsvis ges en beskrivning av hur språklig variation och förändring kan undersökas.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala universitet, 2023 Edition: 1
Series
Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk, ISSN 0083-4661 ; 104
Keywords
språklig variation och förändring, Eskilstunaundersökningar, verklig tid, 1967–2018
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-64940 (URN)978-91-898-4006-5 (ISBN)
Available from: 2023-12-06 Created: 2023-12-06 Last updated: 2023-12-11Bibliographically approved
Sundgren, E., Buchstaller, I. & Beaman, K. V. (2021). The Beginnings of panel research: Individual language variation, change, and stability in eskilstuna. In: Language Variation and Language Change Across the Lifespan: Theoretical and Empirical Perspectives from Panel Studies: (pp. 17-55). Taylor and Francis Inc.
Open this publication in new window or tab >>The Beginnings of panel research: Individual language variation, change, and stability in eskilstuna
2021 (English)In: Language Variation and Language Change Across the Lifespan: Theoretical and Empirical Perspectives from Panel Studies, Taylor and Francis Inc. , 2021, p. 17-55Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Taylor and Francis Inc., 2021
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-54049 (URN)2-s2.0-85104164354 (Scopus ID)9780429030314 (ISBN)9780367141219 (ISBN)
Available from: 2021-05-03 Created: 2021-05-03 Last updated: 2021-05-03Bibliographically approved
Sundgren, E. (2019). Individuell språklig variaiton och förändring – sex informanter inspelade 1967, 1996 och 2018. Svenska landsmål och svenskt folkliv, 142, 141-169
Open this publication in new window or tab >>Individuell språklig variaiton och förändring – sex informanter inspelade 1967, 1996 och 2018
2019 (Swedish)In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, Vol. 142, p. 141-169Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this article, the behaviour of six speakers in Eskilstuna, Sweden, is analysed across their lifespans. They were recorded in 1967, 1996 and 2018. In 1967, Bengt Nordberg recorded 83 Eskilstuna speakers for the first large-scale sociolinguistic investigation of language variation and change in the Nordic countries, and in 1996, I made the recordings for the project Continu- ity and Change in Present-Day Swedish: Eskilstuna Revisited, combining a panel study with 13 re-recorded informants and a trend study with 72 new informants. In 2018, I found 6 of the 13 panel speakers from 1996 and recorded at least 50 minutes with each informant. The interviews from three different points in time, combined with an integration index questionnaire carried out in 1996, allow for a description and discussion of how variation, change and stability at the level of the individual speaker are influenced by a combination of different factors. The results demonstrate, contrary to William Labov’s assumption (2001, p. 447) of an age of stabilisation at 17, that individuals can and do change their linguistic behaviour after early adulthood. Even the oldest informants have by no means remained stable. There is a tendency for young infor- mants to increase their use of standard variants and use more standard language when they are middle-aged, whereas older informants increase their use of local variants as they grow older and retire from work. As this panel study draws on considerable ethnographic knowledge about the informants and their life histories, it was possible to explore how individuals’ linguistic behaviour is influenced by intersecting social factors: not only sociodemographic status, gender and age, but also their level of education, type of occupation, social mobility and integration in the local community. Attitudes to the local community and the local language are clearly of importance. It is also demonstrated that each individual can be influenced by different factors in different ways.

Keywords
language variation and change, morphological variables, panel study, individual change, six panel speakers, social category, age, gender, sociaol mobility, mintegration index
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-52603 (URN)
Available from: 2020-11-14 Created: 2020-11-14 Last updated: 2022-02-14Bibliographically approved
Sundgren, E., Abdoka, S. & Sundström Larsson, C. (2019). Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever (1ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever
2019 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sq]

I de flesta senska klassrum idag finns nyanlända och flerspråkiga elever. Den här boken är en handbok för blivande och verksamma lärare som undervisar dessa elever i matematik. Här finns konkreta råd och exempel på strategier som underlättar lärarens arbete och samtidigt integrerar eleverna i mattematikundervinsingen och i klassen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019. p. 134 Edition: 1
National Category
Natural Sciences Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-47160 (URN)978-91-47-12613-2 (ISBN)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2020-03-02Bibliographically approved
Sundgren, E., Jansson, B. & Evans, M. (2017). En fallbeskrivning av arbetet med nyanlända elevers inkludering och språkutveckling i en årskurs 1 (1ed.). In: Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva (Ed.), Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet: (pp. 166-181). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>En fallbeskrivning av arbetet med nyanlända elevers inkludering och språkutveckling i en årskurs 1
2017 (Swedish)In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet / [ed] Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva, Stockholm: Liber, 2017, 1, p. 166-181Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

I det här kapitlet beskrivs hur en lärare arbetar med skapandet av en trygg lärmiljö i en mångkulturell årskurs 1. Först ges en bakgrund om hur mottagandet av nyanlända elever organiseras i kommunen och på skolan. Fallbeskrivningen bygger på observationer och intervjuer med skolledning, klassläraren och en studiehandledare.

Syftet med kapitlet är att ge exempel på hur ett inkluderande och tal-, läs- och skrivutvecklande arbete kan organiseras och se ut i årskurs 1. Samarbete med föräldrar, andra lärare, studiehandledare och modersmålslärare är viktiga framgångsfaktorer, liksom höga förväntningar på eleverna, tydliga instruktioner, stöttning och ett positivt förhållningssätt. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2017 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36467 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2017-09-19 Created: 2017-09-19 Last updated: 2017-10-06Bibliographically approved
Sundgren, E. (2017). Flerspråkighet – föreställningar och attityder (1ed.). In: Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva (Ed.), Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet: (pp. 49-71). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Flerspråkighet – föreställningar och attityder
2017 (Swedish)In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet / [ed] Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva, Stockholm: Liber, 2017, 1, p. 49-71Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Sverige är i hög grad ett flerspråkigt samhälle. Grundläggande för ett framgångsrikt arbete i det flerspråkiga klassrummet är att synliggöra och inkludera de olika språkliga och kulturella erfarenheter som finns bland eleverna. Nyanlända elever ska lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska utveckla kunskaper på sitt nya språk, och undervisningen måste erbjuda stöttning, t.ex. i form av att nyanlända elever få studiehandledning på sitt modersmål (eller sitt starkaste språk). Det finns emellertid fortfarande negativa attityder till flerspråkighet, både i samhället i stort och i skolan. I det här kapitlet diskuteras vad ett språk är och vad tvåspråkighet eller flerspråkighet innebär. Jag beskriver vad en attityd är och hur vi kan arbeta i skolan för att förändra negativa attityder till flerspråkighet och mångfald som hänger nära samman. Slutligen lyfts vikten av att se flerspråkighet som en tillgång både för individen och samhället och som en resurs i klassrummet.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2017 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36466 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2017-09-19 Created: 2017-09-19 Last updated: 2017-10-06Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (2017). Inledning. In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet: . Liber
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2017 (Swedish)In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet, Liber , 2017, p. -26Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2017
Keywords
skollagen; nyanlända; språklig och kulturell mångfald
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37564 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (2017). Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet (1ed.). Stockholm: Liber Ab
Open this publication in new window or tab >>Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet handlar om det praktiskt pedagogiska arbetet med nyanlända elever. Boken presenterar olika undervisningsformer, till exempel inkludering och språkstödjande undervisning, föreberedelseklasser, studiehandledning, språkutvecklande lärarkommunikation och transpråkande. Del ett presenterar tankemodeller kring interkulturell skolutveckling och flerspråkighet som ger en teoretisk ram för de mer praktiska delarna. Del två behandlar olika undervisningsformer och innehåller didaktiska dikussioner om hur men som lärare kan skapa en god lärmiljö för eleverna. I del tre presenteras didaktiska exempel hämtade från autentisk klassrumsinteraktion som är tänkta att ge inspiration.   

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber Ab, 2017. p. 322 Edition: 1
Keywords
nyanlända, interkulturalitet, flerspråkighet, didaktik, transspråkande
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36454 (URN)978-91-47-12266-0 (ISBN)
Available from: 2017-09-19 Created: 2017-09-19 Last updated: 2018-01-09Bibliographically approved
Sundgren, E. (2016). "Han är ute på promenad med hunden och hans bror.": Pågående förändring i valet mellan reflexivt och personligt pronomen?. In: Gustafsson, Anna W. m.fl. (Ed.), Svenskans beskrivning 34: Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten Lund den 22–24 oktober 2014. Paper presented at Svenskans beskrivning 34 (pp. 429-443).
Open this publication in new window or tab >>"Han är ute på promenad med hunden och hans bror.": Pågående förändring i valet mellan reflexivt och personligt pronomen?
2016 (Swedish)In: Svenskans beskrivning 34: Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten Lund den 22–24 oktober 2014 / [ed] Gustafsson, Anna W. m.fl., 2016, p. 429-443Conference paper, Published paper (Refereed)
Series
Svenskans beskrivning, ISSN 0347-8971 ; 34
National Category
Humanities Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-32931 (URN)978-91-87833-77-9 (ISBN)
Conference
Svenskans beskrivning 34
Available from: 2016-08-27 Created: 2016-08-27 Last updated: 2017-10-16Bibliographically approved
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (2016). Inledning (1ed.). In: Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren (Ed.), Skolans möte med nyanlända: (pp. 7-26). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2016 (Swedish)In: Skolans möte med nyanlända / [ed] Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren, Stockholm: Liber, 2016, 1, p. 7-26Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2016 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-32928 (URN)978-91-47-12219-6 (ISBN)
Available from: 2016-08-27 Created: 2016-08-27 Last updated: 2016-12-05Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0709-0569

Search in DiVA

Show all publications