mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 97) Show all publications
Wiklund, L. (2019). Att evidensbasera och utveckla psykiatrisk omvårdnad (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå: (pp. 619-646). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att evidensbasera och utveckla psykiatrisk omvårdnad
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 619-646Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44990 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Wiklund, L. (2019). Att integrera teori och praktik i personcentrerad vård (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå: (pp. 545--567). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att integrera teori och praktik i personcentrerad vård
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 545--567Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44988 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Wiklund, L. (2019). Att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå: (pp. 29-47). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 29-47Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44986 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Wiklund, L. & Nordin, A. (2019). Att utforska sina resurser (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå: (pp. 197-219). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att utforska sina resurser
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 197-219Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44987 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Boussaid, L. & Wiklund, L. (2019). Handledning: - att stödja andras professionella utveckling (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå: (pp. 673-697). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Handledning: - att stödja andras professionella utveckling
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 673-697Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44991 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Wiklund, L. (2019). Lidande (3ed.). In: Friberg, Febe & Öhlén, Joakim (Ed.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (pp. 409-440). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Lidande
2019 (Swedish)In: Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt / [ed] Friberg, Febe & Öhlén, Joakim, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 409-440Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Omvårdnadens grunder – Perspektiv och förhållningssätt syftar till att belysa omvårdnad ur olika perspektiv, för att ge underlag till kritisk diskussion och utveckling av ett reflekterat förhållningssätt i omvårdnadsarbetet. Omvårdnad definieras inte entydigt, men genom att belysa det ur olika perspektiv skapas utkikspunkter från vilka omvårdnad kan ”ses”, studeras och problematiseras.

Boken har fokus på omvårdnad i allmänmänsklig bemärkelse. Den behandlar det som kan ses som generell kunskap om omvårdnad.Det återfinns inom flera specialområden såsom äldreomsorg och kirurgisk vård – men då är sådan kunskap anpassad och knuten till specifika villkor och omständigheter inom respektive område. På det viset kan bokens kapitel lika väl läsas i en kurs om specialområden inom omvårdnad.

Patienten som person brukar betraktas som omvårdnadssituationens centralagent. Betydelsen av hur vi ser på och vilka bilder vi har av människan är väl omskrivet i litteraturen kring omvårdnad. Varje person har sin livscykel, sin biografi och lever i sitt sammanhang. Behovet av självständighet liksom beroendet av andra och varandra blir särskilt påtagligt då hälsan sviktar.

Boken är uppbyggd av 25 kapitel som är grupperade i fyra delar: Omvårdnad i ett historiskt perspektiv, Livscykel och omvårdnad,Förutsättningar för omvårdnad och Handlingsområden i omvårdnad. Bokens kunskapsunderlag utgörs av empiriska forskningsresultat, teori, filosofi och praktiska exempel. I boken medverkar 29 svenska experter, varav flertalet sjuksköterskor med doktorsexamen. Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad och flera kapitel är nyskrivna.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-45076 (URN)978-91-44-12318-9 (ISBN)
Available from: 2019-08-26 Created: 2019-08-26 Last updated: 2019-09-05Bibliographically approved
Skärsäter, I. & Wiklund, L. (Eds.). (2019). Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå (3ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Boken presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa,psykiatriska sjukdomar och individers problematik rörande psykisk ohälsa. Den första delen fokuserar på den mest förekommande ohälsan inom psykiatrisk vård. Den senare delen belyser viktiga områden som har betydelse för hur vården kring patienten kan förstås och hanteras, såsom vårdens miljö och organisation, attityder kring psykiska dilemman, närståendes medverkan och kvalitetsarbete inom psykiatrisk vård. I denna tredje upplaga har tidigare kapitel uppdateras med ny forskning,och utvecklats med tanke på att sjuksköterskor träffar personer som lider av psykisk ohälsa också i andra former av vård än inom den psykiatriska vården. Dessutom har några nya kapitel tillkommit som belyser barns övergång från barnpsykiatrisk vård till vuxen psykiatrisk vård och våld i nära relationer. Ytterligare två kapitel finns med som fokuserar på interaktioner och reflektioner kring vård av personer inom psykiatrisk heldygnsvård.

I fokus står den unga, den vuxna och den äldre individen och dennes problematik. Utgångspunkten är ett omvårdnadsperspektiv med hänvisningar till omgivande områden såsom medicin,sociologi, farmakologi och psykologi. Det genomgående perspektivet är omvårdnad vid psykisk ohälsa, även om de konkreta åtgärder som beskrivs också kan inspirera och vägleda andra professioner i deras hälsoarbete.

Boken vänder sig främst till studenter i grundutbildningen till sjuksköterska, men den kan också med fördel användas inom utbildningar med inriktning mot folkhälsa samt av kliniskt verksamma sjuksköterskor inom kommunal vård och primär- eller specialistvård.

Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundnivå omfattar också en digital del. Vid sidan av den digitala versionen av boken finns material som underlättar studierna i form av kapitelsammanfattningar, övningar och sluttest.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. p. 656 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44992 (URN)978-91-44-12369-1 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Wiklund, L. (2019). Omvårdnad vid riskbruk, missbruk och beroende (3ed.). In: Skärsäter, Ingela & Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Omvårdnad vid psykisk ohälsa: (pp. 281-308). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Omvårdnad vid riskbruk, missbruk och beroende
2019 (Swedish)In: Omvårdnad vid psykisk ohälsa / [ed] Skärsäter, Ingela & Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 281-308Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44994 (URN)978-91-44-12369-1 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Gustafsson, G. & Wiklund, L. (2019). Stress, utbrändhet och utmattningssyndrom (3ed.). In: Skärsäter, Ingela & Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå: (pp. 57-85). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Stress, utbrändhet och utmattningssyndrom
2019 (Swedish)In: Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå / [ed] Skärsäter, Ingela & Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 57-85Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44993 (URN)978-91-44-12369-1 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Wiklund, L. (Ed.). (2019). Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå (3ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Boken ger läsaren en grund för ett personcentrerat och återhämtningsinriktat vårdande genom att ta fasta på vårdvetenskaplig forskning som beaktar patientens och närståendes livsvärld.

Återhämtning som en pågående process där personen formar sitt liv utgående från sina egna förutsättningar och värden löper som en röd tråd genom boken. Teman som exempelvis sorg, hopplöshet och utanförskap beskrivs i relation till psykisk ohälsa och återhämtning. Boken tar även fasta på hur personens egen kompetens kan tas till vara för att främja hälsa och återhämtning.Vårdarens hållning lyfts fram i relation till patientens hälsoprocesser och med fokus på vårdkulturen, vårdande relationer och kommunikation mellan vårdare, patienter och deras närstående.

I denna tredje upplaga av boken har de tidigare kapitlen omarbetats och uppdaterats med ny forskning och flera kapitel har tillkommit. Bland de nya kapitlen återfinns ett kapitel om en omvårdnadsteori utvecklad för psykiatrisk vård,Tidvattenmodellen, skrivet av Phil Barker och Poppy Buchanan-Barker samt ett kapitel av de norska forskarna Bengt Karlsson och Marit Borg. Andra nyheter berör existentiella samtal och återhämtningsinriktade samtal med suicidnära patienter, samt barn och ungdomars psykiska ohälsa. Boken har också kompletterats med flera kapitel som fokuserar ett reflekterande arbetssätt och hur specialistsjuksköterskans kärnkompetenser kan komma till uttryck inom personcentrerad och återhämtningsinriktad psykiatrisk vård.

Målgruppen är i första hand studenter på avancerad nivå samt sjuksköterskor inom den psykiatriska vården. Boken kan emellertid också vara läsvärd för andra som är intresserade av att få en inblick i hur den psykiatriska vården kan förstås med utgångspunkt i patientens värld och ett caring-perspektiv, snarare än utgående från diagnostiska kriterier.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. p. 715 Edition: 3
National Category
Medical and Health Sciences Health Sciences Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44985 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9714-577X

Search in DiVA

Show all publications