mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 96) Show all publications
Wiklund, L. (2019). Att evidensbasera och utveckla psykiatrisk omvårdnad (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå: (pp. 619-646). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att evidensbasera och utveckla psykiatrisk omvårdnad
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 619-646Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44990 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Wiklund, L. (2019). Att integrera teori och praktik i personcentrerad vård (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå: (pp. 545--567). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att integrera teori och praktik i personcentrerad vård
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 545--567Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44988 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Wiklund, L. (2019). Att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå: (pp. 29-47). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 29-47Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44986 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Wiklund, L. & Nordin, A. (2019). Att utforska sina resurser (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå: (pp. 197-219). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att utforska sina resurser
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 197-219Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44987 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Boussaid, L. & Wiklund, L. (2019). Handledning: - att stödja andras professionella utveckling (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå: (pp. 673-697). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Handledning: - att stödja andras professionella utveckling
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 673-697Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44991 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Skärsäter, I. & Wiklund, L. (Eds.). (2019). Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå (3ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Boken presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa,psykiatriska sjukdomar och individers problematik rörande psykisk ohälsa. Den första delen fokuserar på den mest förekommande ohälsan inom psykiatrisk vård. Den senare delen belyser viktiga områden som har betydelse för hur vården kring patienten kan förstås och hanteras, såsom vårdens miljö och organisation, attityder kring psykiska dilemman, närståendes medverkan och kvalitetsarbete inom psykiatrisk vård. I denna tredje upplaga har tidigare kapitel uppdateras med ny forskning,och utvecklats med tanke på att sjuksköterskor träffar personer som lider av psykisk ohälsa också i andra former av vård än inom den psykiatriska vården. Dessutom har några nya kapitel tillkommit som belyser barns övergång från barnpsykiatrisk vård till vuxen psykiatrisk vård och våld i nära relationer. Ytterligare två kapitel finns med som fokuserar på interaktioner och reflektioner kring vård av personer inom psykiatrisk heldygnsvård.

I fokus står den unga, den vuxna och den äldre individen och dennes problematik. Utgångspunkten är ett omvårdnadsperspektiv med hänvisningar till omgivande områden såsom medicin,sociologi, farmakologi och psykologi. Det genomgående perspektivet är omvårdnad vid psykisk ohälsa, även om de konkreta åtgärder som beskrivs också kan inspirera och vägleda andra professioner i deras hälsoarbete.

Boken vänder sig främst till studenter i grundutbildningen till sjuksköterska, men den kan också med fördel användas inom utbildningar med inriktning mot folkhälsa samt av kliniskt verksamma sjuksköterskor inom kommunal vård och primär- eller specialistvård.

Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundnivå omfattar också en digital del. Vid sidan av den digitala versionen av boken finns material som underlättar studierna i form av kapitelsammanfattningar, övningar och sluttest.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. p. 656 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44992 (URN)978-91-44-12369-1 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Wiklund, L. (2019). Omvårdnad vid riskbruk, missbruk och beroende (3ed.). In: Skärsäter, Ingela & Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Omvårdnad vid psykisk ohälsa: (pp. 281-308). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Omvårdnad vid riskbruk, missbruk och beroende
2019 (Swedish)In: Omvårdnad vid psykisk ohälsa / [ed] Skärsäter, Ingela & Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 281-308Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44994 (URN)978-91-44-12369-1 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Gustafsson, G. & Wiklund, L. (2019). Stress, utbrändhet och utmattningssyndrom (3ed.). In: Skärsäter, Ingela & Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå: (pp. 57-85). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Stress, utbrändhet och utmattningssyndrom
2019 (Swedish)In: Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå / [ed] Skärsäter, Ingela & Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 57-85Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44993 (URN)978-91-44-12369-1 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Wiklund, L. (Ed.). (2019). Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå (3ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Boken ger läsaren en grund för ett personcentrerat och återhämtningsinriktat vårdande genom att ta fasta på vårdvetenskaplig forskning som beaktar patientens och närståendes livsvärld.

Återhämtning som en pågående process där personen formar sitt liv utgående från sina egna förutsättningar och värden löper som en röd tråd genom boken. Teman som exempelvis sorg, hopplöshet och utanförskap beskrivs i relation till psykisk ohälsa och återhämtning. Boken tar även fasta på hur personens egen kompetens kan tas till vara för att främja hälsa och återhämtning.Vårdarens hållning lyfts fram i relation till patientens hälsoprocesser och med fokus på vårdkulturen, vårdande relationer och kommunikation mellan vårdare, patienter och deras närstående.

I denna tredje upplaga av boken har de tidigare kapitlen omarbetats och uppdaterats med ny forskning och flera kapitel har tillkommit. Bland de nya kapitlen återfinns ett kapitel om en omvårdnadsteori utvecklad för psykiatrisk vård,Tidvattenmodellen, skrivet av Phil Barker och Poppy Buchanan-Barker samt ett kapitel av de norska forskarna Bengt Karlsson och Marit Borg. Andra nyheter berör existentiella samtal och återhämtningsinriktade samtal med suicidnära patienter, samt barn och ungdomars psykiska ohälsa. Boken har också kompletterats med flera kapitel som fokuserar ett reflekterande arbetssätt och hur specialistsjuksköterskans kärnkompetenser kan komma till uttryck inom personcentrerad och återhämtningsinriktad psykiatrisk vård.

Målgruppen är i första hand studenter på avancerad nivå samt sjuksköterskor inom den psykiatriska vården. Boken kan emellertid också vara läsvärd för andra som är intresserade av att få en inblick i hur den psykiatriska vården kan förstås med utgångspunkt i patientens värld och ett caring-perspektiv, snarare än utgående från diagnostiska kriterier.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. p. 715 Edition: 3
National Category
Medical and Health Sciences Health Sciences Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44985 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Priebe, Å., Wiklund, L. & Fredriksson, L. (2018). A sanctuary of safety: A study of how patients with dual diagnosis experience caring conversations. International Journal of Mental Health Nursing, 27(2), 856-865
Open this publication in new window or tab >>A sanctuary of safety: A study of how patients with dual diagnosis experience caring conversations
2018 (English)In: International Journal of Mental Health Nursing, ISSN 1445-8330, E-ISSN 1447-0349, Vol. 27, no 2, p. 856-865Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The prevalence of dual diagnosis, that is, the combination of psychiatric illnesses and substance use disorders, is high. As a vast majority of previous research in this context focusses on the effects of different treatment methods, rather than interpersonal issues, the purpose of the present study was to explore and illuminate in what way patients with a dual diagnosis experience conversations with nurses in an outpatient clinic to be caring. Five patients were interviewed regarding their experiences of caring conversations. The analysis and interpretation were inspired by a previously-used hermeneutical process. These yielded three themes: (i) reciprocity creates safety and communion; (ii) suffering is made visible and understandable; and (iii) self-esteem is restored. When synthesized, these themes gave rise to a main theme - a sanctuary of safety - where suffering is alleviated and dignity and self-esteem are restored. It is concluded that the caring conversation contributes to experiences of safeness. In this specific context, safety appears to be more fundamental than trust for patients' recoveries. The caring conversation also contributes to recovery, as it supports the individual's learning and understanding as a way to cope with problems, which also enables patients to make informed decisions about their own care. The caring conversation contributes to the alleviation of suffering and restoration of dignity and self-esteem for patients with a dual diagnosis. However, there is a need for further research focussing on how the caring conversation can contribute to psychiatric nurses' caring expertise

Keywords
dual diagnosis; mental illness; nurse-patient relationship; psychiatric illness; substance use disorder
National Category
Medical and Health Sciences Health Sciences
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36225 (URN)10.1111/inm.12374 (DOI)000428413100036 ()28786170 (PubMedID)2-s2.0-85044474125 (Scopus ID)
Available from: 2017-08-14 Created: 2017-08-14 Last updated: 2018-10-16Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9714-577X

Search in DiVA

Show all publications