mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 97) Show all publications
Wiklund Gustin, L. (2019). Att evidensbasera och utveckla psykiatrisk omvårdnad (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå: (pp. 619-646). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att evidensbasera och utveckla psykiatrisk omvårdnad
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 619-646Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44990 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2020-01-14
Wiklund Gustin, L. (2019). Att integrera teori och praktik i personcentrerad vård (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå (pp. 545--567). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att integrera teori och praktik i personcentrerad vård
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 545--567Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44988 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2020-03-24Bibliographically approved
Wiklund Gustin, L. (2019). Att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå (pp. 29-47). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 29-47Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44986 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2020-03-24Bibliographically approved
Wiklund Gustin, L. & Nordin, A. (2019). Att utforska sina resurser (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå: (pp. 197-219). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att utforska sina resurser
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 197-219Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44987 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2020-01-14
Sellin, L., Kumlin, T., Wallsten, T. & Wiklund Gustin, L. (2019). Experiences of a Recovery-Oriented Caring Approach to Suicidal Behavior: A single-case study. Qualitative Health Research, 29(14), 2084-2095
Open this publication in new window or tab >>Experiences of a Recovery-Oriented Caring Approach to Suicidal Behavior: A single-case study
2019 (English)In: Qualitative Health Research, ISSN 1049-7323, E-ISSN 1552-7557, Vol. 29, no 14, p. 2084-2095Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Research considering the basis for mental health nurses wanting to enable recovery among people who suffer from suicidal behavior is sparse. The aim of this study is to explore and evaluate how a new recovery-oriented caring approach (ROCA) was experienced by a suicidal patient in a context of close relatives and nurses. A single-case study with a qual-quan mixed-method design was chosen. Participants were recruited from a psychiatric clinic in Sweden and consisted of one patient, one close relative to the patient, and three nurses. The results reveal that the ROCA enabled the patient to narrate, bear experiences of hopelessness, and ask for support, rather than view suicide as the only possible solution. ROCA has the potential to support patients, relatives, and nurses to develop a common language, considering the patient’s life situation and struggles and to use this as a source for the patient’s individual care planning.

National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37226 (URN)10.1177/1049732319854229 (DOI)000496451300008 ()2-s2.0-85067999267 (Scopus ID)
Available from: 2017-11-09 Created: 2017-11-09 Last updated: 2019-12-12Bibliographically approved
Boussaid, L. & Wiklund Gustin, L. (2019). Handledning: att stödja andras professionella utveckling (3ed.). In: Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå (pp. 673-697). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Handledning: att stödja andras professionella utveckling
2019 (Swedish)In: Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå / [ed] Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 673-697Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44991 (URN)978-91-44-12368-4 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2020-03-24Bibliographically approved
Wiklund Gustin, L. (2019). Lidande (3ed.). In: Friberg, Febe & Öhlén, Joakim (Ed.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (pp. 409-440). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Lidande
2019 (Swedish)In: Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt / [ed] Friberg, Febe & Öhlén, Joakim, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 409-440Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Omvårdnadens grunder – Perspektiv och förhållningssätt syftar till att belysa omvårdnad ur olika perspektiv, för att ge underlag till kritisk diskussion och utveckling av ett reflekterat förhållningssätt i omvårdnadsarbetet. Omvårdnad definieras inte entydigt, men genom att belysa det ur olika perspektiv skapas utkikspunkter från vilka omvårdnad kan ”ses”, studeras och problematiseras.

Boken har fokus på omvårdnad i allmänmänsklig bemärkelse. Den behandlar det som kan ses som generell kunskap om omvårdnad.Det återfinns inom flera specialområden såsom äldreomsorg och kirurgisk vård – men då är sådan kunskap anpassad och knuten till specifika villkor och omständigheter inom respektive område. På det viset kan bokens kapitel lika väl läsas i en kurs om specialområden inom omvårdnad.

Patienten som person brukar betraktas som omvårdnadssituationens centralagent. Betydelsen av hur vi ser på och vilka bilder vi har av människan är väl omskrivet i litteraturen kring omvårdnad. Varje person har sin livscykel, sin biografi och lever i sitt sammanhang. Behovet av självständighet liksom beroendet av andra och varandra blir särskilt påtagligt då hälsan sviktar.

Boken är uppbyggd av 25 kapitel som är grupperade i fyra delar: Omvårdnad i ett historiskt perspektiv, Livscykel och omvårdnad,Förutsättningar för omvårdnad och Handlingsområden i omvårdnad. Bokens kunskapsunderlag utgörs av empiriska forskningsresultat, teori, filosofi och praktiska exempel. I boken medverkar 29 svenska experter, varav flertalet sjuksköterskor med doktorsexamen. Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad och flera kapitel är nyskrivna.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-45076 (URN)978-91-44-12318-9 (ISBN)
Available from: 2019-08-26 Created: 2019-08-26 Last updated: 2020-03-24Bibliographically approved
Skärsäter, I. & Wiklund Gustin, L. (Eds.). (2019). Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundnivå (3ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundnivå
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Boken presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa,psykiatriska sjukdomar och individers problematik rörande psykisk ohälsa. Den första delen fokuserar på den mest förekommande ohälsan inom psykiatrisk vård. Den senare delen belyser viktiga områden som har betydelse för hur vården kring patienten kan förstås och hanteras, såsom vårdens miljö och organisation, attityder kring psykiska dilemman, närståendes medverkan och kvalitetsarbete inom psykiatrisk vård. I denna tredje upplaga har tidigare kapitel uppdateras med ny forskning,och utvecklats med tanke på att sjuksköterskor träffar personer som lider av psykisk ohälsa också i andra former av vård än inom den psykiatriska vården. Dessutom har några nya kapitel tillkommit som belyser barns övergång från barnpsykiatrisk vård till vuxen psykiatrisk vård och våld i nära relationer. Ytterligare två kapitel finns med som fokuserar på interaktioner och reflektioner kring vård av personer inom psykiatrisk heldygnsvård.

I fokus står den unga, den vuxna och den äldre individen och dennes problematik. Utgångspunkten är ett omvårdnadsperspektiv med hänvisningar till omgivande områden såsom medicin,sociologi, farmakologi och psykologi. Det genomgående perspektivet är omvårdnad vid psykisk ohälsa, även om de konkreta åtgärder som beskrivs också kan inspirera och vägleda andra professioner i deras hälsoarbete.

Boken vänder sig främst till studenter i grundutbildningen till sjuksköterska, men den kan också med fördel användas inom utbildningar med inriktning mot folkhälsa samt av kliniskt verksamma sjuksköterskor inom kommunal vård och primär- eller specialistvård.

Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundnivå omfattar också en digital del. Vid sidan av den digitala versionen av boken finns material som underlättar studierna i form av kapitelsammanfattningar, övningar och sluttest.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. p. 656 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44992 (URN)978-91-44-12369-1 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2020-03-24Bibliographically approved
Wiklund Gustin, L. (2019). Omvårdnad vid riskbruk, missbruk och beroende (3ed.). In: Skärsäter, Ingela & Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Omvårdnad vid psykisk ohälsa: (pp. 281-308). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Omvårdnad vid riskbruk, missbruk och beroende
2019 (Swedish)In: Omvårdnad vid psykisk ohälsa / [ed] Skärsäter, Ingela & Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 281-308Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44994 (URN)978-91-44-12369-1 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2020-01-14
Gustafsson, G. & Wiklund Gustin, L. (2019). Stress, utbrändhet och utmattningssyndrom (3ed.). In: Skärsäter, Ingela & Wiklund Gustin, Lena (Ed.), Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundnivå (pp. 57-85). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Stress, utbrändhet och utmattningssyndrom
2019 (Swedish)In: Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundnivå / [ed] Skärsäter, Ingela & Wiklund Gustin, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, p. 57-85Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 3
National Category
Nursing
Research subject
Care Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44993 (URN)978-91-44-12369-1 (ISBN)
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2020-03-24Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9714-577X

Search in DiVA

Show all publications