mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 13) Show all publications
Hoppe, M., Hallin, A., Guziana, B. & Mörndal, M. (2018). Samverkan i det offentliga gränslandet: Utmaningar och möjligheter i samverkan mellan akademi, andra offentliga aktörer och invånare.
Open this publication in new window or tab >>Samverkan i det offentliga gränslandet: Utmaningar och möjligheter i samverkan mellan akademi, andra offentliga aktörer och invånare
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Arbetet som ligger till grund för den här rapporten har gjorts inom Samverkansprojektet vilket är ett forskningsprojekt som initierats som en del av Samhällskontraktet (SK) och dess delprocess Hållbar samhällsutveckling (HSU). Både SK och HSU är organisatoriska samverkansytor för Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Västmanland, Landstinget Sörmland och Mälardalens högskola.

Samverkansprojektet har pågått i tre år, mellan 2015 och 2017, i det gränsland som etablerats mellan akademin, våra offentliga samarbetsparter och invånarna, vilket förklarar titeln på rapporten. Vårt konkreta mål med forskningsprojektet har varit att ”utveckla modeller/begrepp som gör det lättare för våra intressenter att förstå de organisatoriska problem de står inför vad gäller att lösa samhällsproblemen de ansvarar för”.

För att nå målet har flera mindre studier men också andra aktiviteter genomförts. Våra resultat har successivt växt fram och de har också spritts, och fortsätter spridas, på kon­ferenser, seminarier och olika typer av möten likväl som i både akademiska och populära skrifter.

Våra resultat och erfarenheter presenteras även i denna rapports åtta bidrag, där vi med hjälp av skiftande perspektiv, modeller och begrepp resonerar kring hur samverkan bättre kan förstås och förbättras. Varje kapitel avslutas med rubriken ”Läs mer” där den som vill fördjupa sig i det som tagits upp ges tips om vidare läsning. Rapporten sätter punkt för forskningsprojektet genom att formulera lättillgängliga texter som bygger på olika delar av vårt forskande och samverkande arbete.

Formen har vi valt för att bidra till ett gemensamt reflekterande hos dig och dem som du vill prata om samverkan med. Istället för färdiga svar, som man ofta hittar som resultat eller slutsatser i mer traditionella rapporter, vill vi att rapporten ska fungera som ett stöd till ett gemensamt utforskande och konstruktionen av gemensamma svar. Att undra tillsammans över problem med hjälp av det vi tar upp i den här rapporten, innebär en jämställd process där var och en bidrar med sitt perspektiv. Rapporten kan på detta sätt ses som ett verktyg för dig som arbetar med samverkan, kanske främst i offentlig sektor.

Publisher
p. 53
Series
Studies in Social Sciences / Arbetsrapport, ISSN 1654-0603 ; 2018:1
Keywords
Samverkan, hållbar samhällsutveckling, ledning, tillit, medborgarförslag, mellanrum, gränsland, New Public Management, kollaborativ innovation, takta, organisering, handlingsmönster, tankemönster, praktik, pratorganisation, handlingsorganisation, samverkanspraktik, projekt, legitimitet, handlingsutrymme, deltagarbaserad forskning
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37442 (URN)978-91-7485-365-0 (ISBN)
Projects
Styrning och samverkan i hållbar samhällsutveckling (SAV-projektet)
Available from: 2017-12-12 Created: 2017-12-12 Last updated: 2018-01-29Bibliographically approved
Mörndal, M. (2018). "Vi måste takta!": En studie av organisering för samverkan.. (Doctoral dissertation). Västerås: Mälardalen University
Open this publication in new window or tab >>"Vi måste takta!": En studie av organisering för samverkan.
2018 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

Organizational collaboration is perceived as a positive phenomenon in the public sector and is often seen as a way of facing societal challenges despite limited resources. This positive view on organizational collaboration seems to persist, although research shows that collaborative projects bring various difficulties. These are related to boundaries, both between organizations and professions. How boundaries are understood and managed are thus central aspects of organizing for collaboration. This thesis describes and discusses the preparation – the organizing – for collaboration and the purpose of the thesis is to explore and deepen an understanding of the practice developed in organizing for collaboration.

A municipality’s work to improve internal collaboration and prepare for external collaboration has been studied. The work was led by two project managers in collaboration with various members of the municipality. A practice-oriented approach has been applied, which involves a focus on the activities carried out during the organizing work. The empirical material was created through participatory observations of the project managers’ work.

The project managers’ practice developed into five activity patterns called planning, navigating, interacting, documenting and, what in Swedish was called, “takta”. The term “takta” was used to denote activities related to adaptation and synchronization to the municipality’s activities; to pace the activities.

The analysis shows that the activity pattern of pacing was a superior activity pattern that managed and organized the other four patterns. The concept pacing contributes to the understanding of how activities create rhythms in an organization and how these are adapted to the overall pace. People responsible for pacing must be aware of the rhythms of other activities that affect the pacing. Pacing is a complex concept that can be described in several dimensions: temporal, social, boundary-crossing, emotional, holistic, and in a situated dimension. These dimensions contribute to the understanding of how pacing is done, what it means when pacing and also facilitate an analysis when pacing fails.

The conclusion of the thesis is that an awareness of pacing activities in organizing across boundaries increases the opportunities to implement activities in the “right” order, time and place. Thus, the multidimensional concept of pacing may be used as a planning-tool when organizing across boundaries and as an analytical instrument when the organizing becomes unsynchronized with other activities. A practice-oriented perspective enables the exploration of the activity patterns created in organizing for collaboration and increases the understanding of how organizing across boundaries is done.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalen University, 2018
Series
Mälardalen University Press Dissertations, ISSN 1651-4238 ; 259
Keywords
takta, samverkan, gränsöverskridande, praktik, organisering
National Category
Social Sciences Public Administration Studies
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-38982 (URN)978-91-7485-380-3 (ISBN)
Public defence
2018-06-01, Pi, Mälardalens högskola, Västerås, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2018-04-12 Created: 2018-04-12 Last updated: 2018-04-27Bibliographically approved
Hallin, A., Crevani, L., Ivory, C. & Mörndal, M. (2017). Digitalisation and work: Sociomaterial entanglements in steel production. In: : . Paper presented at NFF, Nordisk företagsekonomisk förening, Bodø, Norge.
Open this publication in new window or tab >>Digitalisation and work: Sociomaterial entanglements in steel production
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The purpose of this paper is to theorize how different sociomaterial entanglements affect work practices. Based on a qualitative case study, we compare and contrast three empirical Factory-cases; the Non-digital-and-non-lean factory; the Somewhat-digital-and-lean factory; and the More-thoroughly-digital-factory. When comparing these three cases, we are able to show that the different sociomaterial entanglements enact different spheres of concern. The contribution of the paper lies in its’ unveiling of how the spheres of concern differ in terms of temporal orientation and localization, and depending on the entanglement of technologies and production management models. 

Keywords
sociomaterial, entanglement, matter of concern, digitalization
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37515 (URN)
Conference
NFF, Nordisk företagsekonomisk förening, Bodø, Norge
Projects
Digitized management – what can we learn from England and Sweden?
Funder
VINNOVA, 2016-05073
Available from: 2017-12-20 Created: 2017-12-20 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Mörndal, M. & Hallin, A. (2017). Finding the Pace of the Learning Practice of Purposeful Organising.. In: : . Paper presented at Organisational Learning, Knowledge and Capabilities Conference (OLKC), 2017, 26-28 april, Valladolid. Spanien..
Open this publication in new window or tab >>Finding the Pace of the Learning Practice of Purposeful Organising.
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The purpose with this paper is to understand how the creation of a new purposeful organising within the public sector developed by exploring the nature of the learning practice that was deployed in an empirical case. Five patterns of actions were found in the empirical material that served different purposes in relation to the rhythm of the learning practice. The patterns of actions are in this paper called navigating, planning, communicatinganddocumenting.These four were recurring and synchronized in time through a fifth, overarching pattern of actions called pacing. The paper contributes to the understanding of learning in organising by expanding our knowledge of how patterns of actions are synchronized temporally in a learning practice.

Keywords
Learning in organising, practice, patterns of actions, rhythm
National Category
Business Administration
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-42621 (URN)
Conference
Organisational Learning, Knowledge and Capabilities Conference (OLKC), 2017, 26-28 april, Valladolid. Spanien.
Available from: 2019-02-08 Created: 2019-02-08 Last updated: 2019-03-25Bibliographically approved
Hallin, A., Hoppe, M., Guziana, B., Mörndal, M. & Åberg, M. (2017). Mind the gap: understanding organisational collaboration. In: : . Paper presented at Nordisk företagsekonomisk förening, Bodø, Norge.
Open this publication in new window or tab >>Mind the gap: understanding organisational collaboration
Show others...
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37403 (URN)
Conference
Nordisk företagsekonomisk förening, Bodø, Norge
Available from: 2017-12-07 Created: 2017-12-07 Last updated: 2018-12-14Bibliographically approved
Hallin, A., Guziana, B., Hoppe, M. & Mörndal, M. (2014). Styrning och samverkan för hållbar stadsutveckling - förstudierapport. Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>Styrning och samverkan för hållbar stadsutveckling - förstudierapport
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Mälardalens högskola, 2014
National Category
Business Administration
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-30902 (URN)
Projects
Samverkansprojektet
Available from: 2016-01-30 Created: 2016-01-30 Last updated: 2016-02-25Bibliographically approved
Mörndal, M. (2011). Överföring, interaktion eller samarbete? (1:1ed.). In: Stefan Hrastinski (Ed.), Mer om nätbaserad utbildning: Fördjupning och exempel (pp. 53-68). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Överföring, interaktion eller samarbete?
2011 (Swedish)In: Mer om nätbaserad utbildning: Fördjupning och exempel / [ed] Stefan Hrastinski, Lund: Studentlitteratur, 2011, 1:1, p. 53-68Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2011 Edition: 1:1
National Category
Social Sciences
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-21959 (URN)978-91-44-06806-0 (ISBN)
Available from: 2013-10-16 Created: 2013-10-16 Last updated: 2013-12-02Bibliographically approved
Mörndal, M. (2009). Hallå! Jag känner mig ensam här!: En studie om studieovana studenters interaktion på ett webbaserat diskussionsforum.. (Licentiate dissertation). Västerås: Mälardalen University
Open this publication in new window or tab >>Hallå! Jag känner mig ensam här!: En studie om studieovana studenters interaktion på ett webbaserat diskussionsforum.
2009 (Swedish)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

The Internet offers a variety of ways to acquire knowledge. Universities all over the world have embraced the Internet's potential for web-based learning. This development requires new competences for students and teachers. Web-based distance education is flexible and independent of time and place and therefore increases the accessibility for students who may be located outside the university. Distance students have also the possibility to choose the time best suited for their studies. Today's distance education usually includes a web-based learning management system with a discussion forum as a tool for communication and interaction. This study focuses on the discussion forum as a tool for learning in web-based distance education and is based on a group of students with no previous experience in academic studies. The thesis describes, analyzes and explains how students participated in the discussion forum during a university course which lasted for 20 weeks. In addition, the study highlights important aspects that affect students' learning outcomes. Earlier research related to the thesis is presented by Lionarakis’ model for the various disciplines involved in distance education research field. The empirical data is gathered by studying how the students acted and participated in the discussion forum, and by analyzing the content of their postings in the forum.The results of the empirical study show that students' participation varied over time and that they were most active at the beginning of the course. During the course the content of the postings changed. The postings that were not directly related to the task decreased in number, while the task-related postings were constant. The study also shows that the students who completed the course with a maximum number of credits were the most active in starting discussions and that their participation in the discussion forum were consistently high throughout the course. Analysis and interpretation of the study’s results show that the students’ attitude towards learning affects how they participate in a discussion forum, and thus to what extent the discussion forum will contribute to students learning. Moreover, not only the importance of a consistently high participation has a positive impact on learning and study results, but also the content of the students’ postings. Finally, the study emphasizes the teacher's essential role as a guide and a facilitator of students’ web-based learning.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalen University, 2009. p. 131
Series
Mälardalen University Press Licentiate Theses, ISSN 1651-9256 ; 113
Keywords
diskusssionsforum, distansutbildning, interaktion
National Category
Business Administration
Research subject
Industrial Economics and Organization
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-7395 (URN)978-91-86135-44-7 (ISBN)
Presentation
2009-12-14, Paros, Mälardalens högskola, Västerås, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2009-10-19 Created: 2009-10-19 Last updated: 2013-10-22Bibliographically approved
Mörndal, M. (2007). A quest for the foundation stones of a system. In: Examining Langefors' Ideas: from information systems, technology, business and learning perspectives (pp. 63-79).
Open this publication in new window or tab >>A quest for the foundation stones of a system
2007 (English)In: Examining Langefors' Ideas: from information systems, technology, business and learning perspectives, 2007, p. 63-79Chapter in book (Other (popular scientific, debate etc.))
Abstract [en]

What is a system and how can it be studied? In this essay a Learning Management System used in a university distance course is analyzed and described as a system. The different system levels are explained, the components are explored and the fundamental building stones of the system are finally found and defined to be the messages sent by the students in the discussion forum. The met­hod applied is based on Langefors’ Systems Analysis Approach and its pros and cons are dis­cussed in the end of the essay. The conclusions indicate that Langefors’ theories still are ade­qu­ate and useful in this context.

Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-1490 (URN)9789185485635 (ISBN)
Available from: 2008-10-23 Created: 2008-10-23 Last updated: 2013-10-22Bibliographically approved
Mörndal, M. (2007). Activity Theory as a framework for studying student interaction and knowledge construction in a web-based discussion forum.. In: Fundamental IS Issues: (pp. 129-141).
Open this publication in new window or tab >>Activity Theory as a framework for studying student interaction and knowledge construction in a web-based discussion forum.
2007 (English)In: Fundamental IS Issues, 2007, p. 129-141Chapter in book (Other scientific)
Abstract [en]

 

The question of whether Activity Theory can serve as an adequate theoretical framework for research within web-based distance education is analyzed and discussed in this paper. I describe my reflections regarding a comparison with a few different IS approaches, dealt with in the PhD course Fundamental IS Issues. After applying the AT approach on a distance course as a whole and also on a special case, a web-based discussion, I have found Activity Theory to be useful as a holistic and descriptive tool. My conclusions are that Activity Theory provides a language to describe and analyze key features of my research project regarding knowledge construction and interaction in web-based distance education. I have also found Activity Theory to facilitate my aim to find and develop new perspectives according to my research focus.

 

Keywords
web-based learning, collaboration, conflict
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-1488 (URN)9789185485642 (ISBN)
Available from: 2008-10-23 Created: 2008-10-23 Last updated: 2013-10-22Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6804-4638

Search in DiVA

Show all publications