mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 26) Show all publications
Olsson, S., Dag, M. & Kullberg, C. (2018). Deaf and hard-of-hearing adolescents' experiences of inclusion and exclusion in mainstream and special schools in Sweden. European Journal of Special Needs Education, 33(4), 495-509
Open this publication in new window or tab >>Deaf and hard-of-hearing adolescents' experiences of inclusion and exclusion in mainstream and special schools in Sweden
2018 (English)In: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 33, no 4, p. 495-509Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study examines the question of which school environment - special or mainstream school - is more favourable for deaf and hard-of-hearing students in Sweden, when it comes to their well-being, and their social and academic inclusion. The aim is threefold: first to compare the well-being of adolescents who are deaf or hard-of-hearing, who are deaf or hard-of-hearing and have additional disabilities, and who have no disabilities; second to compare the adolescents from the two deaf and hard-of-hearing groups and their experiences of inclusion and exclusion in school; and third to ascertain if any gender differences exist between the two groups of deaf and hard-of-hearing students concerning their experiences of inclusion and exclusion. A total of 7865 adolescents (13-18 years of age) answered a total survey about the life and health of young people in a county in Sweden. The results show that both boys and girls in the hard-of-hearing groups rated their well-being lower and were less satisfied with their lives than pupils without disabilities. They also show that the hard-of-hearing boys and girls attending special school were more satisfied with their lives and to a greater extent felt included both socially and academically than students in mainstream school.

Place, publisher, year, edition, pages
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2018
Keywords
Deaf, hard-of-hearing, inclusion, exclusion, mainstream school, special school
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40288 (URN)10.1080/08856257.2017.1361656 (DOI)000438115400004 ()2-s2.0-85027842873 (Scopus ID)
Available from: 2018-07-26 Created: 2018-07-26 Last updated: 2018-09-13Bibliographically approved
Liedgren, P. & Kullberg, C. (2018). I väntan på absolution - Självpresentationer i ansökningar om skuldsanering. In: Anders Bruhn and Åsa Källström (Ed.), RAPPORT NATIONELL FORSKNINGSKONFERENS I SOCIALT ARBETE: Abstractsammanställning. Paper presented at NATIONELL FORSKNINGSKONFERENS I SOCIALT ARBETE 2018. Örebro
Open this publication in new window or tab >>I väntan på absolution - Självpresentationer i ansökningar om skuldsanering
2018 (Swedish)In: RAPPORT NATIONELL FORSKNINGSKONFERENS I SOCIALT ARBETE: Abstractsammanställning / [ed] Anders Bruhn and Åsa Källström, Örebro, 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: , 2018
Series
Working Papers and Reports Social work ; 3
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41523 (URN)
Conference
NATIONELL FORSKNINGSKONFERENS I SOCIALT ARBETE 2018
Note

I denna presentation redovisas resultaten från en studie av hur överskuldsatta presenterar sin situation i personliga brev som bifogas ansökningar om skuldsanering. Resultaten visar att tre huvudkategorier av argumentation förekommer i de ansökandes framställningar: att förhandla, att kräva återbetalning samt att bekänna. Resultaten analyseras med hjälp av teorier om individens relation till myndigheter/överheten och pastoralmakt samt med hjälp av teorier om betydelsen för skuldsatta och andra utsatta i samhället att formulera motberättelser (s.k. counter-narratives) som ett sätt för personen att motverka utbredda, accepterad och negativa föreställningar (s.k. master-narratives) om dem som person och orsakerna till deras ekonomiska misslyckanden. Resultaten diskuteras i relation till på vilket sätt kunskaper om betydelsen att kunna formulera motberättelser bland utsatta grupper i samhället kan bidra till att stärka deras situation.

Available from: 2018-12-10 Created: 2018-12-10 Last updated: 2018-12-10Bibliographically approved
Kullberg, C. & Liedgren, P. (2018). Vem har rätt och vem har fel: Kvinnors och mäns berättelser i ansökningar om skuldsanering i Sverige.. In: Anders Bruhn and Åsa Källström (Ed.), RAPPORT NATIONELL FORSKNINGSKONFERENS I SOCIALT ARBETE: Abstractsammanställning. Paper presented at NATIONELL FORSKNINGSKONFERENS I SOCIALT ARBETE 2018. Örebro, 13
Open this publication in new window or tab >>Vem har rätt och vem har fel: Kvinnors och mäns berättelser i ansökningar om skuldsanering i Sverige.
2018 (Swedish)In: RAPPORT NATIONELL FORSKNINGSKONFERENS I SOCIALT ARBETE: Abstractsammanställning / [ed] Anders Bruhn and Åsa Källström, Örebro, 2018, Vol. 13Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Kunskaper om betydelse av skuldsatta kvinnors och män presentation av sina ekonomiska problem kan vara viktig i socialt arbete. Sådana kunskaper kan till exempel öka förståelsen för faktorer och omständigheter som leder fram till men också bort från överskuldsättning. Syftet med den studie som presenteras är att fördjupa förståelsen för likheter och skillnader i kvinnors och mäns berättelser om ursprunget och orsakerna till samt deras egen roll i uppkomsten av överskuldsättningen i kommunikation med Kronofogdemyndigheten. Med utgångspunkt i socialkonstruktivistisk, narrativ teori visar resultaten att kvinnor och män formulerar sig i sina berättelser och bygger upp dem på olika sätt. Kvinnor kan i sina framställningar på ett tydligare sätt distansera sig från ansvaret för de personliga problemen och skuldsituationen. Detta sker genom att andras agens och ansvar för problem och skulder lyfts fram men också genom att de själva språkligt sett inte, i lika hög grad som männen, framstår som ”agenter” i framväxten av problem och skulder. Detta står i kontrast till männen deras vars ”agentskap” och eget ansvar framträder på ett tydligare sätt. Resultaten diskuteras i relation till teorier om kvinnors och mäns skilda språkliga repertoarer och olika sätt att ”göra kön”, hur dessa skilda repertoarer relaterar till maktstrukturer i samhället samt hur detta påverkar möjligheten för socialarbetare att bistå överskuldsatta kvinnor och män på ett genusmedvetet sätt.

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: , 2018
Series
Working Papers and Reports Social work ; 13
National Category
Social Work
Research subject
Social Work; Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41522 (URN)
Conference
NATIONELL FORSKNINGSKONFERENS I SOCIALT ARBETE 2018
Available from: 2018-12-10 Created: 2018-12-10 Last updated: 2018-12-14Bibliographically approved
Kullberg, C. & Skillmark, M. (2017). Reluctant help-seekers and agentic victims – Swedish Social workers’ talk about young men victimized by violence. Practice, 29(4), 259-277
Open this publication in new window or tab >>Reluctant help-seekers and agentic victims – Swedish Social workers’ talk about young men victimized by violence
2017 (English)In: Practice, ISSN 0950-3153, E-ISSN 1742-4909, Vol. 29, no 4, p. 259-277Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to investigate how Swedish social workers who work with supporting young crime victims construct young men’s violent victimization and their need for help. The data consists of three qualitative focus-group interviews with trained social workers working with young crime victims. Based on data from focus-group interviews, the analysis shows that the social workers do not portray young men as passive victims; instead, they are viewed as victims playing an active role in triggering the assault and trying to handle their victimization on their own. Social workers also describe young men as reluctant to seek help and as emotionally withdrawn. The discussion addresses how male victims of violence are constructed and how clients’ as well as professionals’ traditional gender role expectations might affect the possibility for young men in distress to receive help.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Taylor & Francis Group, 2017
Keywords
young men, violence, victim, social work, focus group
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-32991 (URN)10.1080/09503153.2016.1231802 (DOI)2-s2.0-84987905504 (Scopus ID)
Projects
Socialarbetares förståelse av män som brottsoffer
Note

Finansierat av Svenska Brottsofferfonden.

Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2017-12-27Bibliographically approved
Kullberg, C. & Skillmark, M. (2017). The significance of position for Swedish social workers understanding of young men’s victimization of violence. Nordic Social Work Research, 7(1), 54-61
Open this publication in new window or tab >>The significance of position for Swedish social workers understanding of young men’s victimization of violence
2017 (English)In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 7, no 1, p. 54-61Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Violence against women and men is a widespread and serious social problem, often with severe consequences for the victims. Even though young men are among those most at risk of exposure to physical violence,men’s victimization is only recognized to a limited extent. The aim of this study is to deepen our understanding of how social workers’ interpretations of the position of males in the gender order affects their understanding of male victimization. The study was designed as a multiple case study witha qualitative comparative approach. Focus group interviews supported by vignettes were used to collect data. Interviews were carried out with professional Swedish social workers working with victimized men and women at centres for young crime victims in Sweden. The results show that even though the social workers express traditional gender beliefs about young men’s experiences of victimization and their inability to identify themselves as victims of violence, they also to some extent resist taken-for granted notions of male victimization. The results also show that the social workers to some extent offer supportive measures that reinforce traditional expectations of masculinity. On the basis of the results it is suggested that one important way of developing social work with young male victims of violence would be to give greater attention to variations between different men and masculinities and how these different forms of masculinity aredifferently connected to crime and violence, and to adapt supportive measures to reflect these differences.

Keywords
social work, counseling, masculinity, gender, help-seeking, young men, victims of violence
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-32989 (URN)10.1080/2156857X.2016.1192056 (DOI)
Projects
Socialarbetares förståelse av män som brottsoffer
Note

Finansierat av Svenska Brottsofferfonden

Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2017-06-27Bibliographically approved
Kullberg, C. & Liedgren, P. (2016). Gender differences in women’s and men’s ways into debt problems. In: : . Paper presented at Reflective social work practices in contemporary societies: crossed dialogues and new pathways between praxis and research, 6th European Conference for Social Work Research, Lisbon Portugal, 30 March - 1 April 2016.
Open this publication in new window or tab >>Gender differences in women’s and men’s ways into debt problems
2016 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Background and purpose

Research on women's and men's debt problems is a neglected area. The research available shows that women and men's gender typical behaviours and gender-related dynamics in close relationships that reflect societal power structures (for instance women’s subordination under men) are relevant to understand what creates and is the cause of economic inequality in households. The limited research that exists suggests, for instance, that women’s debts to a greater extent derives from consumption or student loans, while men's indebtedness to a greater extent is caused by misguided ventures in their own businesses and car purchases. In close relationships, women's indebtedness also more often seems to be rooted in solidarity actions, such as entering as a creditor of loans that their men have taken, to get the opportunity to develop their own business. In this sense, men’s debts are more often directly related to their own business and personal projects.

 

The aim of the current project is to deepen the understanding of gender differences in women’s and men’s descriptions of ways of getting into debt problems.

Methods

The study is qualitative and has a gender comparative design. A strategic sample (concerning gender, age and family constellation) is made of men’s and women’s “personal letter” that are appended to debt relief applications sent to the Swedish Enforcement Authority's (Swedish: Kronofogden). Approximately 50.000 debt reconstruction applications that includes a personal letter are received by the Authority every year. Around 10% of these letters from 2015 are analyzed using a combinations of content and narrative analysis. This is done by searching for the applicants’ descriptions of circumstances that has led into their debt problems as well as their explanations to the causes for the problems

Results

Preliminary results confirm that women and men's gender typical behaviors and gender-related dynamics in their close relationships can be used as explanations for the debt problems that are at hand.

Conclusions and implications

Further research is needed on how indebted identities are formed in interaction with others. Such research should examine how women and men are categorized and treated by professional helpers (social workers and other professionals) as well as how the indebted on the basis of this form their self-image and ultimately shapes their actions. On the basis of the results it is recommended that professional helpers pay closer attention to and try to prevent that men's gender typical behaviors and power relations between women and men in close relationships causes debt problems. 

National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-33004 (URN)
Conference
Reflective social work practices in contemporary societies: crossed dialogues and new pathways between praxis and research, 6th European Conference for Social Work Research, Lisbon Portugal, 30 March - 1 April 2016
Projects
Kön och skuld – Budget- och skuldrådgivares förklaringsmodeller och hjälpstrategier i arbetet med par samt kvinnor och män med skuldproblematik
Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2018-12-14Bibliographically approved
Kullberg, C. & Skillmark, M. (2015). Swedish social workers' understandings of the significance of position, context and relationship for young men's victimization of violence: Resisting gender stereotypes?. In: : . Paper presented at The European Conference on Domestic Violence, Queen's University Belfast; Northern Ireland, 6th-9th September..
Open this publication in new window or tab >>Swedish social workers' understandings of the significance of position, context and relationship for young men's victimization of violence: Resisting gender stereotypes?
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-33003 (URN)
Conference
The European Conference on Domestic Violence, Queen's University Belfast; Northern Ireland, 6th-9th September.
Note

Financed by the Swedish Crime Victims Fund.

Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2016-12-19Bibliographically approved
Kullberg, C. & Skillmark, M. (2014). Betydelsen av position, sammanhang och relationen för svenska socialarbetare förståelse för unga män som utsatts för våld. In: : . Paper presented at Brottsoffermyndighetens forskarkonferens på brottsofferområdet. Kompetenscenter, Stockholm, 7 november 2014.
Open this publication in new window or tab >>Betydelsen av position, sammanhang och relationen för svenska socialarbetare förståelse för unga män som utsatts för våld
2014 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-33002 (URN)
Conference
Brottsoffermyndighetens forskarkonferens på brottsofferområdet. Kompetenscenter, Stockholm, 7 november 2014
Note

Finansierat av Brottsofferfonden.

Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2016-12-21Bibliographically approved
Liedgren, P. & Kullberg, C. (2014). Evidensbaserad praktik i svenskt socialt arbete: En forskningsöversikt och ett förslag till fortsatt forskning.. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>Evidensbaserad praktik i svenskt socialt arbete: En forskningsöversikt och ett förslag till fortsatt forskning.
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport presenterar en översikt av forskning om evidensbaserad praktik (EBP) i svenskt socialt arbete inom den kommunala socialtjänsten och andra verksamheter inom den svenska socialvården. Syftet är att beskriva forskningsläget om EBP i socialt arbete samt ge förslag till fortsatt forskning på området. I rapporten redovisas forskning om stöd, attityder och förhållningssätt till det evidensbaserade arbetet med fokus på organisation, chefer och första linjens socialarbetare. Resultaten visar att genomförandet av EBP i socialt arbete till stora delar styrts centralt av Socialstyrelsen. Den EBP-version som på detta sätt prioriterats och spridits skulle kunna kallas en guideline-modell. Forskning visar också att svenska socialarbetares anpassning till ett EBP-koncept enligt guideline-modell är relativt svagt. Trots det är socialarbetare liksom sina chefer överlag allmänt positiva till EBP, men det finns också en relativt stark oro för att den version av EBP som sprids av Socialstyrelsen är för rigorös för att passa praktiskt socialt arbete. Mot bakgrund av det fokus som forskningen haft och de kunskapsluckor som finns om socialarbetares förhållande till en reflekterande praktiker-modell avslutas rapporten med att ge ett förslag på framtida möjliga forskningsfrågor utifrån detta perspektiv

Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2014
Series
Arbetsrapport ; 2014: 03
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-33011 (URN)978-91-85941-60-5 (ISBN)
Available from: 2016-08-30 Created: 2016-08-30 Last updated: 2016-12-21Bibliographically approved
Kullberg, C. (2013). Paradigms, theories and methods in research on men´s violence in intimate relationships.. In: Elinor Brunnberg 6 Elisabet Cedersund (Ed.), New tools in Welfare Research: . Aahus: Aarhus university Press
Open this publication in new window or tab >>Paradigms, theories and methods in research on men´s violence in intimate relationships.
2013 (English)In: New tools in Welfare Research / [ed] Elinor Brunnberg 6 Elisabet Cedersund, Aahus: Aarhus university Press , 2013Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This chapter problematises the use of gender theoretical or feminist research perspectives and methods in studies within the field of social welfare. The aim of the text is to examine the consequences that the choice of various gender-theoretical perspectives has on how specific social issues are presented and understood, as well as to show how the choice of perspective and the direction taken have theoretical implications, or influence the methodological choices made in later stages of the research process. To this end, the research on violence in intimate relationships is used to illustrate the argument. An important limitation with the discussion is that questions leaning more towards the philosophy of science are not touched upon. This applies for instance to the relationship between the research and society, which social phenomena that for reasons of research ethics, gender theory or other considerations are legitimate and important objects of study, or the impact that such research ought to have on the political decision-making process. These questions are excluded partly for reasons of space, and partly because they are more general in nature and are therefore not directly related to the concrete work of the research process itself. The concept of gender theory is used to broadly designate research concerning the relationship between the sexes, how gender is constructed, and how gender relations influence power structures. The term is used to cover the various orientations that can be identified in the field of gender research, for example Feminist Studies, Women’s Studies, Men’s Studies, Queer Theory, Gender Equality Studies, etc. The chapter is organised in such a way that the text follows a assumed basic sequence of steps in conducting research. This comprises the fundamental models, concepts, theories, methodologies and methods of the research activity, as well as its analyses and interpretations. This structure roughly corresponds to the levels of analysis that Silverman (2000) and others utilise when teaching research methods in social science.

Place, publisher, year, edition, pages
Aahus: Aarhus university Press, 2013
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-33010 (URN)978 87 87564 97 7 (ISBN)
Note

Financed by the Swedish Crime Victims Fund.

Available from: 2016-08-30 Created: 2016-08-30 Last updated: 2016-12-21Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2752-4088

Search in DiVA

Show all publications