https://www.mdu.se/

mdu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Bockgård, Gustav, docentORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5631-3223
Alternative names
Publications (10 of 26) Show all publications
Bockgård, G., Landqvist, H., Schröter, T. & Sheikhi, K. (2017). Styra och stötta: Exempel på språkutvecklande lärarkommunikation i ett flerspråkigt klassrum. In: Pirjo Lahdenperä, Eva Sundgren (Ed.), Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet: (pp. 202-226). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Styra och stötta: Exempel på språkutvecklande lärarkommunikation i ett flerspråkigt klassrum
2017 (Swedish)In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet / [ed] Pirjo Lahdenperä, Eva Sundgren, Stockholm: Liber, 2017, p. 202-226Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I det här kapitlet beskriver vi hur en lärares sätt att kommunicera med sina elever kan forma klassrumsklimatet och påverka elevernas hela lärandesituation genom att ge dem möjligheter att utveckla både förståelsen för ämnesstoffet och sin egen kommunikationsförmåga. Till grund för beskrivningen ligger observationer och inspelningar av en lärares undervisning i en femteklass samt intervjuer med denna lärare. I klassen finns många elever med svenska som sitt andraspråk och några av dem är nyanlända.

Ett genomgående motiv i det vi uppmärksammar här är att läraren med hjälp av såväl verbala som icke-verbala medel både stöttar eleverna i deras lärande och styr över det som sker i klassrummet. I själva verket går stöttning och styrning oftast hand i hand. Vår förhoppning är att exemplen, hämtade från autentisk klassrumsinteraktion, ska fungera som en illustration av och inspiration för vad aktiva lärare kan göra för att främja sina elevers kommunikativa färdigheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2017
National Category
Didactics
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36431 (URN)9789147122660 (ISBN)
Available from: 2017-09-14 Created: 2017-09-14 Last updated: 2022-10-21Bibliographically approved
Bockgård, G. (2016). Växlingarna jak~ja, mek~mej, sek~sej, dek~dej och tok~tog i traditionell västgötska. In: Ingemar Haag (Ed.), Vokabeltest im FSU; Narrative Vampirism; English for Young Learners; Eva Lindströms poetik; Linguistic accommodation; Astrid Lindgrens barnboksvärldar; Traditionell västgötska; Didaktiska reflektioner kring grammatiska strukturer; Anna Höglunds Om detta talar man endast med kaniner; Språksituationen på Åland; Ett radikalt demokratisk svenskämne; Rainer Maria Rilkes Malte Laurids Brigges anteckningar: (pp. 111-142). Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>Växlingarna jak~ja, mek~mej, sek~sej, dek~dej och tok~tog i traditionell västgötska
2016 (Swedish)In: Vokabeltest im FSU; Narrative Vampirism; English for Young Learners; Eva Lindströms poetik; Linguistic accommodation; Astrid Lindgrens barnboksvärldar; Traditionell västgötska; Didaktiska reflektioner kring grammatiska strukturer; Anna Höglunds Om detta talar man endast med kaniner; Språksituationen på Åland; Ett radikalt demokratisk svenskämne; Rainer Maria Rilkes Malte Laurids Brigges anteckningar / [ed] Ingemar Haag, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola , 2016, p. 111-142Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola, 2016
Series
Litteratur och språk: Forskning vid Institutionen för Humaniora, ISSN 1653-1701 ; 11
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-33156 (URN)
Available from: 2016-09-12 Created: 2016-09-12 Last updated: 2022-10-21Bibliographically approved
Bockgård, G. (2015). Interaktionell lingvistik. In: Sally Boyd & Stina Ericsson (Ed.), Sociolingvistik i praktiken: (pp. 159-175). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Interaktionell lingvistik
2015 (Swedish)In: Sociolingvistik i praktiken / [ed] Sally Boyd & Stina Ericsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 159-175Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2015
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-29461 (URN)978-91-44-09566-0 (ISBN)
Available from: 2015-11-11 Created: 2015-11-11 Last updated: 2022-10-21Bibliographically approved
Bockgård, G. (2012). Diskursmarkören se i traditionella dialektintervjuer. In: Jan Lindström & Sofie Henricson (Ed.), Språk och interaktion 3: (pp. 9-44). Helsingfors: Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Open this publication in new window or tab >>Diskursmarkören se i traditionella dialektintervjuer
2012 (Swedish)In: Språk och interaktion 3 / [ed] Jan Lindström & Sofie Henricson, Helsingfors: Finska, finskugriska och nordiska institutionen , 2012, p. 9-44Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Helsingfors: Finska, finskugriska och nordiska institutionen, 2012
Series
Nordica Helsingiensia, ISSN 2242-2277 ; 30
Keywords
diskurspartiklar, interaktionell lingvistik, dialektologi, interaktionell dialektologi
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-21978 (URN)
Available from: 2013-10-17 Created: 2013-10-17 Last updated: 2022-10-21Bibliographically approved
Bockgård, G. (2012). Interaktionell dialektologi: Ett forskningsområde under framväxt. Folkmålsstudier, 50, 9-32
Open this publication in new window or tab >>Interaktionell dialektologi: Ett forskningsområde under framväxt
2012 (Swedish)In: Folkmålsstudier, ISSN 0356-1771, Vol. 50, p. 9-32Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In the field of interactional dialectology researchers use theories and methods from Conversation Analysis and interactional linguistics to explore different kinds of dialectal data. A dialectal utterance (as well as a standard language utterance) is seen not only as a realization of an abstract linguistic system, but as situated in a specific interactional context in which it fulfills a pragmatic, interactional function. A central research question within the field of interactional dialectology is to investigate why a certain dialect feature is used at a certain moment in a conversation, and which consequence this might have for the following turns-at-talk. This methodological approach has, inter alia, a potential to explain intra-individual speech variation within a dialect interview or another recording of dialect speakers. Another central task within the field is to describe the traditional dialect interview regarded as a communicative activity where the interviewer plays an important role, rather than some kind of neutral, objective documentation of a dialect language system.

The primary aims of this article are to discuss conditions for the analysis of dialectal materials from an interactional perspective and present my own research in this field. My research can be described as a synthesis of Conversation Analysis, interactional linguistics, construction grammar and dialectology.

Place, publisher, year, edition, pages
Helsingfors: Akademiska bokh., 2012
Keywords
interaktionell dialektologi, interaktionell lingvistik, dialektologi, konstruktionsgrammatik, conversation analysis
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-21975 (URN)
Available from: 2012-12-05 Created: 2013-10-17 Last updated: 2022-10-21Bibliographically approved
Bockgård, G. (2012). "Jovars, det duger tills vidare": En interaktionell analys av konstruktionsfamiljen diskurspartikel + vars. In: Jan Lindström & Sofie Henricson (Ed.), Språk och interaktion 3: (pp. 175-232). Helsingfors: Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Open this publication in new window or tab >>"Jovars, det duger tills vidare": En interaktionell analys av konstruktionsfamiljen diskurspartikel + vars
2012 (Swedish)In: Språk och interaktion 3 / [ed] Jan Lindström & Sofie Henricson, Helsingfors: Finska, finskugriska och nordiska institutionen , 2012, p. 175-232Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Helsingfors: Finska, finskugriska och nordiska institutionen, 2012
Series
Nordica Helsingiensia, ISSN 2242-2277 ; 30
Keywords
interaktionell lingvistik, konstruktionsgrammatik, prosodi, interaktionell dialektologi
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-21977 (URN)
Available from: 2013-10-17 Created: 2013-10-17 Last updated: 2022-10-21Bibliographically approved
Bockgård, G. (2012). Rec. av Anna Vogel: Språket, kroppen och tankarna. Introduktion till kognitiv semantik. Lund: Studentlitteratur. 2011. [Review]. Språk och stil, 22(2), 236-238
Open this publication in new window or tab >>Rec. av Anna Vogel: Språket, kroppen och tankarna. Introduktion till kognitiv semantik. Lund: Studentlitteratur. 2011.
2012 (Swedish)In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, Vol. 22, no 2, p. 236-238Article, book review (Other academic) Published
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-21976 (URN)
Available from: 2012-12-05 Created: 2013-10-17 Last updated: 2022-10-21Bibliographically approved
Bockgård, G. (2012). Svansdubblerad negation i dialektinspelningar från nordöstra Götaland. Folkmålsstudier, 50, 33-61
Open this publication in new window or tab >>Svansdubblerad negation i dialektinspelningar från nordöstra Götaland
2012 (Swedish)In: Folkmålsstudier, ISSN 0356-1771, Vol. 50, p. 33-61Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper deals with a type of syntactic constructions where a right dislocated negation inte ‘not’ follows directly after a syntactic-pragmatic complete clause (or other syntactic unit) which in itself has a negative polarity. On the surface this type of utterance is double negated, but functionally it has (still) a negative polarity. The primary data consists of old dialect recordings (interviews) from northeastern Götaland in Sweden. Theoretically and methodologically, the study belongs to the field of interactional dialectology, which I regard as a subdiscipline of interactional linguistics.

The prosodic analysis shows that an inte in a dislocated syntactic position normally is non-prominent and intonationally integrated in the segment that precedes it. The syntactic analysis shows that inte is almost exclusively attached to either negated main clauses or “elliptical” constructions, but not to subordinate clauses. The pragmatic, interactional analysis shows that inte-utterances often occur not only in a TCU- and turn-final position, but also in a final position in larger communicative projects/discourse units (stories etc.). Among the inte-utterance’s typical functions are to contrast, explain or clarify something previous said.

Place, publisher, year, edition, pages
Helsingfors: Akademiska bokh., 2012
Keywords
interaktionell lingvistik, dialektologi, interaktionell dialektologi, negation, dislokation
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-21974 (URN)
Available from: 2012-12-05 Created: 2013-10-17 Last updated: 2022-10-21Bibliographically approved
Bockgård, G. & Nilsson, J. (2011). Dialektologi möter interaktionsforskning: En introduktion till interaktionell dialektologi (1ed.). In: Gustav Bockgård & Jenny Nilsson (Ed.), Interaktionell dialektologi: (pp. 7-50). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Dialektologi möter interaktionsforskning: En introduktion till interaktionell dialektologi
2011 (Swedish)In: Interaktionell dialektologi / [ed] Gustav Bockgård & Jenny Nilsson, Uppsala: Institutet för språk och folkminnen , 2011, 1, p. 7-50Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2011 Edition: 1
Keywords
interaktionell dialektologi
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-21994 (URN)978-91-86959-00-5 (ISBN)
Available from: 2011-12-02 Created: 2013-10-17 Last updated: 2022-10-21Bibliographically approved
Bockgård, G. (2011). "Dä ä inte frågan åm nå annet än den gamle dialekten": En samtalsanalytisk och ideologikritisk studie av en märklig dialektintervju (1ed.). In: Gustav Bockgård, Jenny Nilsson (Ed.), Interaktionell dialektologi: (pp. 51-74). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>"Dä ä inte frågan åm nå annet än den gamle dialekten": En samtalsanalytisk och ideologikritisk studie av en märklig dialektintervju
2011 (Swedish)In: Interaktionell dialektologi / [ed] Gustav Bockgård, Jenny Nilsson, Uppsala: Institutet för språk och folkminnen , 2011, 1, p. 51-74Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2011 Edition: 1
Keywords
interaktionell dialektologi, dialektologi
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-21979 (URN)978-91-86959-00-5 (ISBN)
Available from: 2011-12-02 Created: 2013-10-17 Last updated: 2022-10-21Bibliographically approved
Projects
Inclusion health for women in homelessness - development, feasibility and implementation of interventions [2020-00169_Forte]; Marie Cederschiöld University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5631-3223

Search in DiVA

Show all publications