mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 72) Show all publications
Blomkvist, P., Hallin, A. & Lindell, E. (2018). Metod för företagsekonomer: Uppsats enligt 4-stegsmodellen (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Metod för företagsekonomer: Uppsats enligt 4-stegsmodellen
2018 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Uppsats enligt 4-stegsmodellen

I den här boken får du hjälp genom hela uppsatsprocessen – från forskningsidé och problemformulering till färdig text. Boken bygger på 4-stegsmodellen, som består av att problemformulera, undersöka, producera och leverera. Genom de fyra stegen i uppsatsprocessen arbetar du successivt fram alltmer färdiga utkast. Den grundläggande principen är att det mest effektiva sättet att komma framåt i arbetet är genom att skriva och presentera dessa utkast.

Att skriva uppsats är ett hantverk och boken innehåller en genomgång av de viktigaste vetenskapliga verktyg du behöver använda för att kunna göra medvetna val för just din uppsats.

Boken vänder sig i första hand till dig som ska skriva en uppsats i företagsekonomi på kandidat-, magister- eller masternivå. Men den fungerar också för dig som skriver uppsats inom andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 186 Edition: 1
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41033 (URN)9789144120638 (ISBN)
Available from: 2018-03-13 Created: 2018-09-27Bibliographically approved
Jaakkola, E. & Hallin, A. (2018). Organizational Structures for New Service Development. The Journal of product innovation management, 35(2), 280-297
Open this publication in new window or tab >>Organizational Structures for New Service Development
2018 (English)In: The Journal of product innovation management, ISSN 0737-6782, E-ISSN 1540-5885, Vol. 35, no 2, p. 280-297Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Although previous research has demonstrated that many critical success factors for new service development (NSD) relate to how the NSD function is organized, few attempts have been made to examine the organizational arrangements for NSD in more detail. This study explores what kind of organization structures firms use for NSD, and what implications such structures have for NSD. To expand the previous research heavily focused on standardized services, a qualitative, in-depth study of NSD in knowledge-intensive business service firms was conducted. The study uses a multiple case comparative research strategy where empirical data was collected in nine companies. The study empirically identifies four key organizational arrangements for NSD: NSD in customer relationships, NSD in temporary project teams, NSD in business development units, and NSD in separate R&D units. These arrangements are conceptualized as organization structures characterized by their level and nature of specialization, standardization, formalization, and centralization. The study shows that these key NSD structures can coexist in organizations despite their different and even contradictory characteristics, and highlights the unique opportunities and challenges that each structure brings for NSD. Challenging extant research that has focused on examining particular structural characteristics as success factors for NSD, this study demonstrates that NSD performance may be driven by a configuration of several, simultaneously operating NSD structures rather than by one superior structure. Accordingly, firms should establish organizational approaches that support close connections between different NSD structures.

Place, publisher, year, edition, pages
WILEY, 2018
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40298 (URN)10.1111/jpim.12399 (DOI)000423821300008 ()2-s2.0-85021247070 (Scopus ID)
Available from: 2018-08-22 Created: 2018-08-22 Last updated: 2018-11-05Bibliographically approved
Hoppe, M., Hallin, A., Guziana, B. & Mörndal, M. (2018). Samverkan i det offentliga gränslandet: Utmaningar och möjligheter i samverkan mellan akademi, andra offentliga aktörer och invånare.
Open this publication in new window or tab >>Samverkan i det offentliga gränslandet: Utmaningar och möjligheter i samverkan mellan akademi, andra offentliga aktörer och invånare
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Arbetet som ligger till grund för den här rapporten har gjorts inom Samverkansprojektet vilket är ett forskningsprojekt som initierats som en del av Samhällskontraktet (SK) och dess delprocess Hållbar samhällsutveckling (HSU). Både SK och HSU är organisatoriska samverkansytor för Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Västmanland, Landstinget Sörmland och Mälardalens högskola.

Samverkansprojektet har pågått i tre år, mellan 2015 och 2017, i det gränsland som etablerats mellan akademin, våra offentliga samarbetsparter och invånarna, vilket förklarar titeln på rapporten. Vårt konkreta mål med forskningsprojektet har varit att ”utveckla modeller/begrepp som gör det lättare för våra intressenter att förstå de organisatoriska problem de står inför vad gäller att lösa samhällsproblemen de ansvarar för”.

För att nå målet har flera mindre studier men också andra aktiviteter genomförts. Våra resultat har successivt växt fram och de har också spritts, och fortsätter spridas, på kon­ferenser, seminarier och olika typer av möten likväl som i både akademiska och populära skrifter.

Våra resultat och erfarenheter presenteras även i denna rapports åtta bidrag, där vi med hjälp av skiftande perspektiv, modeller och begrepp resonerar kring hur samverkan bättre kan förstås och förbättras. Varje kapitel avslutas med rubriken ”Läs mer” där den som vill fördjupa sig i det som tagits upp ges tips om vidare läsning. Rapporten sätter punkt för forskningsprojektet genom att formulera lättillgängliga texter som bygger på olika delar av vårt forskande och samverkande arbete.

Formen har vi valt för att bidra till ett gemensamt reflekterande hos dig och dem som du vill prata om samverkan med. Istället för färdiga svar, som man ofta hittar som resultat eller slutsatser i mer traditionella rapporter, vill vi att rapporten ska fungera som ett stöd till ett gemensamt utforskande och konstruktionen av gemensamma svar. Att undra tillsammans över problem med hjälp av det vi tar upp i den här rapporten, innebär en jämställd process där var och en bidrar med sitt perspektiv. Rapporten kan på detta sätt ses som ett verktyg för dig som arbetar med samverkan, kanske främst i offentlig sektor.

Publisher
p. 53
Series
Studies in Social Sciences / Arbetsrapport, ISSN 1654-0603 ; 2018:1
Keywords
Samverkan, hållbar samhällsutveckling, ledning, tillit, medborgarförslag, mellanrum, gränsland, New Public Management, kollaborativ innovation, takta, organisering, handlingsmönster, tankemönster, praktik, pratorganisation, handlingsorganisation, samverkanspraktik, projekt, legitimitet, handlingsutrymme, deltagarbaserad forskning
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37442 (URN)978-91-7485-365-0 (ISBN)
Projects
Styrning och samverkan i hållbar samhällsutveckling (SAV-projektet)
Available from: 2017-12-12 Created: 2017-12-12 Last updated: 2018-01-29Bibliographically approved
Hallin, A., Crevani, L., Ivory, C. & Mörndal, M. (2017). Digitalisation and work: Sociomaterial entanglements in steel production. In: : . Paper presented at NFF, Nordisk företagsekonomisk förening, Bodø, Norge.
Open this publication in new window or tab >>Digitalisation and work: Sociomaterial entanglements in steel production
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The purpose of this paper is to theorize how different sociomaterial entanglements affect work practices. Based on a qualitative case study, we compare and contrast three empirical Factory-cases; the Non-digital-and-non-lean factory; the Somewhat-digital-and-lean factory; and the More-thoroughly-digital-factory. When comparing these three cases, we are able to show that the different sociomaterial entanglements enact different spheres of concern. The contribution of the paper lies in its’ unveiling of how the spheres of concern differ in terms of temporal orientation and localization, and depending on the entanglement of technologies and production management models. 

Keywords
sociomaterial, entanglement, matter of concern, digitalization
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37515 (URN)
Conference
NFF, Nordisk företagsekonomisk förening, Bodø, Norge
Projects
Digitized management – what can we learn from England and Sweden?
Funder
VINNOVA, 2016-05073
Available from: 2017-12-20 Created: 2017-12-20 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Mörndal, M. & Hallin, A. (2017). Finding the Pace of the Learning Practice of Purposeful Organising.. In: : . Paper presented at Organisational Learning, Knowledge and Capabilities Conference (OLKC), 2017, 26-28 april, Valladolid. Spanien..
Open this publication in new window or tab >>Finding the Pace of the Learning Practice of Purposeful Organising.
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The purpose with this paper is to understand how the creation of a new purposeful organising within the public sector developed by exploring the nature of the learning practice that was deployed in an empirical case. Five patterns of actions were found in the empirical material that served different purposes in relation to the rhythm of the learning practice. The patterns of actions are in this paper called navigating, planning, communicatinganddocumenting.These four were recurring and synchronized in time through a fifth, overarching pattern of actions called pacing. The paper contributes to the understanding of learning in organising by expanding our knowledge of how patterns of actions are synchronized temporally in a learning practice.

Keywords
Learning in organising, practice, patterns of actions, rhythm
National Category
Business Administration
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-42621 (URN)
Conference
Organisational Learning, Knowledge and Capabilities Conference (OLKC), 2017, 26-28 april, Valladolid. Spanien.
Available from: 2019-02-08 Created: 2019-02-08 Last updated: 2019-02-08
Hallin, A., Hoppe, M., Guziana, B., Mörndal, M. & Åberg, M. (2017). Mind the gap: understanding organisational collaboration. In: : . Paper presented at Nordisk företagsekonomisk förening, Bodø, Norge.
Open this publication in new window or tab >>Mind the gap: understanding organisational collaboration
Show others...
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37403 (URN)
Conference
Nordisk företagsekonomisk förening, Bodø, Norge
Available from: 2017-12-07 Created: 2017-12-07 Last updated: 2018-12-14Bibliographically approved
Crevani, L. & Hallin, A. (2017). Performative narcissism: When organizations are made successful, admirable, and unique through narcissistic work. Management Learning, 48(4), 431-452
Open this publication in new window or tab >>Performative narcissism: When organizations are made successful, admirable, and unique through narcissistic work
2017 (English)In: Management Learning, ISSN 1350-5076, E-ISSN 1461-7307, Vol. 48, no 4, p. 431-452Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Dramatic stories of corporate crises appear in newspapers and magazines all over the world; one explanation offered by scholars has been that the affected organization suffered (literally) from narcissism. As responsible, ethical, non-narcissistic behavior is claimed to be crucial for management, the purpose of this article is to advance our knowledge about narcissism in organizations by developing an understanding of which organizational work enacts organizations as successful, admired, and unique. The dominant use of narcissism as a pathological condition limits the possibility to learn about organizing processes since it provides simplistic explanations. By introducing the notion of performative narcissism, we re-focus attention from the pathological condition of organizations to potentially pervasive organizational practices. Thus, we see that narcissistic work is a sociomaterial process not limited to organizational borders, but connecting and enrolling people, artifacts, animals, and places into mutually dependent, shifting, and composite assemblages that emerge through practices reproducing the organization as successful and unique.

Place, publisher, year, edition, pages
SAGE Publications Ltd, 2017
Keywords
Expressive organization, narcissistic work, organizational narcissism, performative narcissism, performativity, sociomaterial
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-36296 (URN)10.1177/1350507617692295 (DOI)000407907100004 ()2-s2.0-85027841741 (Scopus ID)
Available from: 2017-08-31 Created: 2017-08-31 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Hallin, A. & Karrbom Gustavsson, T. (2016). Is organizing in projects sustainable? Exploring the long term responsibiity of project management. In: : . Paper presented at Making Projects Critical, Newcastle, Jan 21-22, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Is organizing in projects sustainable? Exploring the long term responsibiity of project management
2016 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Business Administration
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-30912 (URN)
Conference
Making Projects Critical, Newcastle, Jan 21-22, 2016
Available from: 2016-01-30 Created: 2016-01-30 Last updated: 2016-04-21Bibliographically approved
Lucarelli, A. & Hallin, A. (2015). Brand transformation: a performative approach to brand regeneration. Journal of Marketing Management, 31, 84-106
Open this publication in new window or tab >>Brand transformation: a performative approach to brand regeneration
2015 (English)In: Journal of Marketing Management, ISSN 0267-257X, E-ISSN 1472-1376, Vol. 31, p. 84-106Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Abstract: Traditional brand management literature largely implies that the brand regeneration process is linear, atomistic and rather harmonic, thus reducing the complexity of the process to individual parts that can be managed rationally and logically in sequence. By ontologically as well as epistemologically adopting a performative approach where brands are seen as loose performative assemblages, the present article suggests instead that the brand regeneration process is truly processual, multiple and political. A specific brand regeneration process should be seen as relationally spatial and as only one of several possible ‘realities’. The argument is based on an analysis of a 5-year-long case study of the branding of Stockholm, inspired by a Latourian hybrid fieldwork approach. Based on the analysis, the novel concept ‘brand transformation’ is suggested to frame the characteristics and complexities of the brand regeneration process.

Keywords
assemblage, brand regeneration, brand transformation, multiple, performativity, political, processual, relational space
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-26942 (URN)10.1080/0267257X.2014.982688 (DOI)000354282600005 ()2-s2.0-84914100504 (Scopus ID)
Available from: 2014-12-19 Created: 2014-12-19 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Hallin, A. & Karrbom Gustavsson, T. (2015). Goal seeking and goal oriented projects - trajectories in the temporary organisation. International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, 8(2), 368-378
Open this publication in new window or tab >>Goal seeking and goal oriented projects - trajectories in the temporary organisation
2015 (Swedish)In: International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, ISSN 1753-8378, E-ISSN 1753-8386, Vol. 8, no 2, p. 368-378Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose – The purpose of this paper is to contribute to the theory development of “temporary organizing.” Design/methodology/approach – The paper advances the theory of the temporary organization by applying a process ontological-perspective.

Findings – This research note conceptualizes “the temporary organization” as constantly changing across time and space; as shifting between two empirically driven modes: “goal seeking” and “goal oriented.” This is done through the shift of the trajectory of the particular “project” at hand. Practical implications – Based on the theoretical suggestions in the paper, further research is encouraged to find empirical support of and to develop its claims.

Originality/value – Despite a call for taking the “organizing”-aspect of temporary organizations seriously, there is still a need for theory development of the area. By introducing the concept of “trajectories” into the studies of temporary organizations, the paper builds a theoretical framework through which such studies may be undertaken.

Keywords
Trajectory, Projects, Goal oriented, Goal seeking, Temporary organizations, Temporary organizing Paper type Conceptual paper
National Category
Business Administration
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-30897 (URN)10.1108/IJMPB-03-2014-0027 (DOI)000355671500009 ()2-s2.0-84958549436 (Scopus ID)
Available from: 2016-01-29 Created: 2016-01-29 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6980-3448

Search in DiVA

Show all publications