https://www.mdu.se/

mdu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 16) Show all publications
Sohl, L., Lisa, S. & Jukkala, T. (2023). Sträva efter jämställdhet: Att skapa samhörighet och utmana normer.
Open this publication in new window or tab >>Sträva efter jämställdhet: Att skapa samhörighet och utmana normer
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med utvärderingen är att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som finns inom projekten, samt se vilka spår Arvsfondens finansiering har lämnat. 

I utvärderingsuppdraget har följande frågeställningar ingått:

Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under vilka förutsättningar lämnar pengarna spår? Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? Hur upplever målgruppen insatserna? Hur många har deltagit i och/eller nåtts av den aktuella verksamheten?

I utvärderingsuppdraget har också ingått att, utifrån Arvsfondens kategorisering av överlevnad, bedöma vad som lever vidare efter projektslut, för de projekt som avslutats vid tiden för utvärderingen.

Genomförande

Utvärderingen omfattar 25 projekt inriktade på jämställdhet och som antingen främst riktats till flickor och kvinnor (17 projekt) eller pojkar och män (8 projekt). I forskarnas genomgång av projekten har det visat sig att flera av de projekt som riktats till flickor och kvinnor också vänt sig till icke-binära och transpersoner. Projekten har pågått under perioden 2016–2023. Utvärderingen slutfördes i juni 2023. Projekten som ingår i utvärderingen har framför allt riktat sig till två av Arvsfondens målgrupper: Barn (0–11 år) och ungdomar (12–25 år).

Utvärderingen har bestått av tre olika delstudier: telefonintervjuer med projektledare i ett urval av projekten, en dokumentstudie baserad på ansökningar, årsrapporter samt slutrapport från de projekt som avslutats vid tiden för utvärderingens slutförande, samt fördjupade studier av tre projekt.

Publisher
p. 137
Series
Utvärderingsrapporter från Allmänna arvsfonden ; 62
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-65924 (URN)
Available from: 2024-02-06 Created: 2024-02-06 Last updated: 2024-02-06Bibliographically approved
Sohl, L., Salmonsson, L. & Jukkala, T. (2023). Sträva efter jämställdhet: Att skapa samhörighet och utmana normer.
Open this publication in new window or tab >>Sträva efter jämställdhet: Att skapa samhörighet och utmana normer
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med utvärderingen är att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som finns inom projekten, samt se vilka spår Arvsfondens finansiering har lämnat. 

I utvärderingsuppdraget har följande frågeställningar ingått:

Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under vilka förutsättningar lämnar pengarna spår? Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? Hur upplever målgruppen insatserna? Hur många har deltagit i och/eller nåtts av den aktuella verksamheten?

I utvärderingsuppdraget har också ingått att, utifrån Arvsfondens kategorisering av överlevnad, bedöma vad som lever vidare efter projektslut, för de projekt som avslutats vid tiden för utvärderingen.

Genomförande

Utvärderingen omfattar 25 projekt inriktade på jämställdhet och som antingen främst riktats till flickor och kvinnor (17 projekt) eller pojkar och män (8 projekt). I forskarnas genomgång av projekten har det visat sig att flera av de projekt som riktats till flickor och kvinnor också vänt sig till icke-binära och transpersoner. Projekten har pågått under perioden 2016–2023. Utvärderingen slutfördes i juni 2023. Projekten som ingår i utvärderingen har framför allt riktat sig till två av Arvsfondens målgrupper: Barn (0–11 år) och ungdomar (12–25 år).

Utvärderingen har bestått av tre olika delstudier: telefonintervjuer med projektledare i ett urval av projekten, en dokumentstudie baserad på ansökningar, årsrapporter samt slutrapport från de projekt som avslutats vid tiden för utvärderingens slutförande, samt fördjupade studier av tre projekt.

Publisher
p. 137
Series
Utvärderingsrapporter från Allmänna arvsfonden ; 62
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-65944 (URN)
Available from: 2024-02-07 Created: 2024-02-07 Last updated: 2024-02-07Bibliographically approved
Anneroth, E., Jukkala, T. & Ferlander, S. (2022). Feministisk stadsplanering som social innovation. In: Karl Johan Bonnedahl; Annika Egan Sjölander; Malin Lindberg (Ed.), Social innovation för hållbar utveckling: (pp. 149-166). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Feministisk stadsplanering som social innovation
2022 (Swedish)In: Social innovation för hållbar utveckling / [ed] Karl Johan Bonnedahl; Annika Egan Sjölander; Malin Lindberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, p. 149-166Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-60296 (URN)9789144151465 (ISBN)
Projects
HAL
Available from: 2022-10-21 Created: 2022-10-21 Last updated: 2023-08-23Bibliographically approved
Jukkala, T., Ferlander, S., Aytar, O., Engdahl, E., Hristova, A., Hopstadius, M., . . . Misheva, V. (2021). Att leva med en världsomfattande pandemi: En studie om människors oro kopplat till covid-19 i Sverige. Sociologisk forskning, 58(1-2), 103-131
Open this publication in new window or tab >>Att leva med en världsomfattande pandemi: En studie om människors oro kopplat till covid-19 i Sverige
Show others...
2021 (Swedish)In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 58, no 1-2, p. 103-131Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Covid-19 började som en hälsokris och växte snabbt till en omfattande samhällskris – i det privata och offentliga livet, nationellt och internationellt, lokalt och globalt. Syftet med denna artikel är att bidra med kunskap om människors oro under covid-19-pandemins första fas i Sverige. Oro studeras utifrån sociodemografiska faktorer, socialt kapital samt människors bedömningar av nationella åtgärder och potentiella hot. Studiens teoretiska ramverk utgår från begrepp och teorier om oro och socialt kapital. Data samlades in i Sverige under april–maj 2020 med hjälp av en webbaserad enkät om människors erfarenheter av covid-19-pandemin. Genom multipel regressionsanalys och multipel korrespondensanalys fann vi att graden av oro är nära kopplad till bedömningen av nationella åtgärder som felaktiga, samt till uppfattningen att själva viruset covid-19 är det största hotet (i jämförelse med ekonomiska eller sociala konsekvenser av pandemin). Dessa faktorer var även relaterade till högre ålder, kronisk sjukdom samt lågt socialt kapital. Artikeln pekar på ett behov av mer sociologisk forskning – både kvantitativ och kvalitativ – om pandemins olika konsekvenser i vardagslivet.

Place, publisher, year, edition, pages
SOCIOLOGISK FORSKNING, 2021
Keywords
Covid-19, threat, national measures, social capital, worry
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-55366 (URN)10.37062/sf.58.22256 (DOI)000659474600007 ()2-s2.0-85111118987 (Scopus ID)
Available from: 2021-07-01 Created: 2021-07-01 Last updated: 2023-08-23Bibliographically approved
Jukkala, T., Ferlander, S., Bogren, A. & Ejigu, A. (2021). Det sociala kapitalets rumslighet: En studie om kvinnors upplevelser av mötesplatser i Flemingsberg (1ed.). In: Malin Gawell; Apostolis Papakostas (Ed.), Att göra stad i Stockholms urbana periferi: (pp. 231-260). Stockholm: Stockholmia förlag
Open this publication in new window or tab >>Det sociala kapitalets rumslighet: En studie om kvinnors upplevelser av mötesplatser i Flemingsberg
2021 (Swedish)In: Att göra stad i Stockholms urbana periferi / [ed] Malin Gawell; Apostolis Papakostas, Stockholm: Stockholmia förlag , 2021, 1, p. 231-260Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholmia förlag, 2021 Edition: 1
National Category
Sociology
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-61786 (URN)9789170313301 (ISBN)
Funder
Knowledge FoundationSwedish Research Council, 2018-02173
Available from: 2021-03-16 Created: 2023-02-07 Last updated: 2023-08-23Bibliographically approved
Ferlander, S., Jukkala, T., Utas, A. & Papakostas, A. (2018). Regionens ansvar för förortens mellanmänskliga rum. PLAN (4-5), 87-88
Open this publication in new window or tab >>Regionens ansvar för förortens mellanmänskliga rum
2018 (Swedish)In: PLAN, no 4-5, p. 87-88Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-61790 (URN)
Projects
Reinventing the suburb in fragmented landscapes
Funder
Knowledge Foundation
Available from: 2018-10-24 Created: 2023-02-07 Last updated: 2023-08-23Bibliographically approved
Jukkala, T., Stickley, A., Mäkinen, I. H., Baburin, A. & Sparén, P. (2017). Age, period and cohort effects on suicide mortality in Russia, 1956-2005. BMC Public Health, 17(1), Article ID 235.
Open this publication in new window or tab >>Age, period and cohort effects on suicide mortality in Russia, 1956-2005
Show others...
2017 (English)In: BMC Public Health, E-ISSN 1471-2458, Vol. 17, no 1, article id 235Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Russian suicide mortality rates changed rapidly over the second half of the twentieth century. This study attempts to differentiate between underlying period and cohort effects in relation to the changes in suicide mortality in Russia between 1956 and 2005.

METHODS: Sex- and age-specific suicide mortality data were analyzed using an age-period-cohort (APC) approach. Descriptive analyses and APC modeling with log-linear Poisson regression were performed.

RESULTS: Strong period effects were observed for the years during and after Gorbachev's political reforms (including the anti-alcohol campaign) and for those following the break-up of the Soviet Union. After mutual adjustment, the cohort- and period-specific relative risk estimates for suicide revealed differing underlying processes. While the estimated period effects had an overall positive trend, cohort-specific developments indicated a positive trend for the male cohorts born between 1891 and 1931 and for the female cohorts born between 1891 and 1911, but a negative trend for subsequent cohorts.

CONCLUSIONS: Our results indicate that the specific life experiences of cohorts may be important for variations in suicide mortality across time, in addition to more immediate effects of changes in the social environment.

Place, publisher, year, edition, pages
BioMed Central, 2017
Keywords
Age-period-cohort analysis, Russia, Suicide
National Category
Sociology
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-61783 (URN)10.1186/s12889-017-4158-2 (DOI)000396054600003 ()28270123 (PubMedID)2-s2.0-85014680421 (Scopus ID)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, A052-10
Available from: 2017-03-09 Created: 2023-02-07 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Ferlander, S., Stickley, A., Kislitsyna, O., Jukkala, T., Carlson, P. & Mäkinen, I. H. (2016). Social capital - a mixed blessing for women? A cross-sectional study of different forms of social relations and self-rated depression in Moscow. BMC Psychology, 4(1), Article ID 37.
Open this publication in new window or tab >>Social capital - a mixed blessing for women? A cross-sectional study of different forms of social relations and self-rated depression in Moscow
Show others...
2016 (English)In: BMC Psychology, E-ISSN 2050-7283, Vol. 4, no 1, article id 37Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Depression is a major health problem worldwide, especially among women. The condition has been related to a number of factors, such as alcohol consumption, economic situation and, more recently, to social capital. However, there have been relatively few studies about the social capital-depression relationship in Eastern Europe. This paper aims to fill this gap by examining the association between different forms of social capital and self-rated depression in Moscow. Differences between men and women will also be examined, with a special focus on women.

METHODS: Data was obtained from the Moscow Health Survey, which was conducted in 2004 with 1190 Muscovites aged 18 years or above. For depression, a single-item self-reported measure was used. Social capital was operationalised through five questions about different forms of social relations. Logistic regression analysis was undertaken to estimate the association between social capital and self-rated depression, separately for men and women.

RESULTS: More women (48 %) than men (36 %) reported that they had felt depressed during the last year. An association was found between social capital and reported depression only among women. Women who were divorced or widowed or who had little contact with relatives had higher odds of reporting depression than those with more family contact. Women who regularly engaged with people from different age groups outside of their families were also more likely to report depression than those with less regular contact.

CONCLUSIONS: Social capital can be a mixed blessing for women. Different forms of social relations can lead to different health outcomes, both positive and negative. Although the family is important for women's mental health in Moscow, extra-familial relations across age groups can be mentally distressing. This suggests that even though social capital can be a valuable resource for mental health, some of its forms can be mentally deleterious to maintain, especially for women. More research is needed on both sides to social capital. A special focus should be placed on bridging social relations among women in order to better understand the complex association between social capital and depression in Russia and elsewhere.

National Category
Sociology
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-61792 (URN)10.1186/s40359-016-0144-1 (DOI)27449106 (PubMedID)2-s2.0-85008505378 (Scopus ID)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Note

ERRATUM: Ferlander, S., Stickley, A., Kislitsyna, O., Jukkala, T., Carlson, P., Mäkinen, I.H. (2017) Erratum: Social capital-a mixed blessing for women? A cross-sectional study of different forms of social relations and self-rated depression in Moscow. [BMC Psychology, 4, (2016) (37) DOI: 10.1186/s40359-016-0144-1 ] BMC Psychology, 5 (1), art. no. 20. DOI: 10.1186/s40359-017-0190-3

Available from: 2016-07-28 Created: 2023-02-07 Last updated: 2023-08-23Bibliographically approved
Jukkala, T., Mäkinen, I. H. & Stickley, A. (2015). The historical development of suicide mortality in Russia, 1870-2007. Archives of Suicide Research, 19(1), 117-130
Open this publication in new window or tab >>The historical development of suicide mortality in Russia, 1870-2007
2015 (English)In: Archives of Suicide Research, ISSN 1381-1118, E-ISSN 1543-6136, Vol. 19, no 1, p. 117-130Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Russia has one of the highest suicide mortality rates in the world. This study investigates the development of Russian suicide mortality over a longer time period in order to provide a context within which the contemporary high level might be better understood. Annual sex- and age-specific suicide-mortality data for Russia for the period 1870-2007 were studied, where available. Russian suicide mortality increased 11-fold over the period. Trends in male and female suicide developed similarly, although male suicide rates were consistently much higher. From the 1990s suicide has increased in a relative sense among the young (15-34), while the high suicide mortality among middle-aged males has reduced. Changes in Russian suicide mortality over the study period may be attributable to modernisation processes.

Keywords
Russia, suicide, modernisa tion, time series, history
National Category
Sociology
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-61795 (URN)10.1080/13811118.2014.915774 (DOI)000349329400009 ()25058568 (PubMedID)2-s2.0-84924977283 (Scopus ID)
Available from: 2013-02-24 Created: 2023-02-07 Last updated: 2023-06-30Bibliographically approved
Jukkala, T. (2013). Självmord som ett avlägsnande från kommunikation: ett nytt luhmannskt perspektiv på ett gammalt sociologiskt problem. Sosiologi i dag, 43(1), 58-78
Open this publication in new window or tab >>Självmord som ett avlägsnande från kommunikation: ett nytt luhmannskt perspektiv på ett gammalt sociologiskt problem
2013 (Swedish)In: Sosiologi i dag, ISSN 0332-6330, E-ISSN 1893-4617, Vol. 43, no 1, p. 58-78Article in journal (Refereed) Published
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-61791 (URN)
Available from: 2013-02-24 Created: 2023-02-07Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7338-0695

Search in DiVA

Show all publications