mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publikasjoner (10 av 17) Visa alla publikasjoner
Kurdve, M., Ulrika, H., Hallin, M., Söderlund, C., Berglund, M., Florin, U. & Anna, L. (2019). Designing visual management in manufacturing from a user perspective. In: Procedia CIRP: . Paper presented at 29th CIRP Design Conference 2019, 08-10 May 2019, Póvoa de Varzim, Portgal (pp. 886-891). Elsevier, 84
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Designing visual management in manufacturing from a user perspective
Vise andre…
2019 (engelsk)Inngår i: Procedia CIRP, Elsevier, 2019, Vol. 84, s. 886-891Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

Many organisations use daily meetings, whiteboards and an information system for employee intra-communication. While Operation Management research is often management centred, Human Centred Design, instead, takes a user’s perspective. This research aims to reflect upon and describe a method, applied in practice in a double case study within manufacturing, on how to (re-)design meetings and visual management boards, and what type of information and key performance indicators are most relevant for the personnel. The paper proposes a lean Kata-improvement inspired design method, which takes the personnel’s perspective on design of daily visual management.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Elsevier, 2019
Serie
Procedia CIRP, ISSN 2212-8271
Emneord
Visualisation daily meetings daily visual management performance measurment
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:mdh:diva-46289 (URN)10.1016/j.procir.2019.04.310 (DOI)2-s2.0-85076775650 (Scopus ID)
Konferanse
29th CIRP Design Conference 2019, 08-10 May 2019, Póvoa de Varzim, Portgal
Tilgjengelig fra: 2019-12-11 Laget: 2019-12-11 Sist oppdatert: 2020-04-24bibliografisk kontrollert
Florin, U. & Söderlund, C. (2019). Interaktiv designforskning: Metoder, roller och erfarenheter. In: Forskarlounge, spår 2 Interaktiv designforskning cirkulära praktiker, forskningsetik: . Paper presented at HSS 2019 i Örebro: Samverkan som gör skillnad – på riktig.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Interaktiv designforskning: Metoder, roller och erfarenheter
2019 (svensk)Inngår i: Forskarlounge, spår 2 Interaktiv designforskning cirkulära praktiker, forskningsetik, 2019Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Abstract [sv]

Detta bidrag diskuterar vad interaktiv forskning kan vara inom designforskningen, med utgångspunkt ur exempel, erfarenheter och upplägg i projekt Vis´man. Vi reflekterar särskilt över relationerna: metod-roll-resultat.

Vis´man är ett KK-finansierat design- och forskningsprojekt som undersöker visualiseringens roll inom visual management, tillsammans med användarna i deras kontexter. I interaktivitet med användarna utvecklas befintligt design- och kunskapsläge i de verksamheter som deltar.

Centralt för all interaktiv designforskning är att användare och andra parter inkluderas i undersöknings- och/eller designutvecklingsprocesserna, eller med andra ord att deltagarna ingår i ett kollektivt designutvecklingsarbete. Ibland benämns detta användarinvolverande designansats (eller designforskningsansats). Användarinvolvering kan ske i olika grader och deltagarna kan anta olika perspektiv och roller beroende på när i processen de deltar (och vad man kan tänka sig att deltagarna kan bidra med utifrån sin specifika erfarenhet). I detta bidrag analyserar vi och förmedlar upplägg, exempel och erfarenheter ur projekt Vis’man, samt reflekterar över deltagarnas grad av inkludering, perspektiv och roller inklusive metoder för deltagandet.

Deltagarnas roller skiljer sig under projektets gång. De antar till exempel rollen som empiriinsamlare, alltså någon som observerar i sin egen kontext. Med sin yrkeskompetens deltar de då som experter, och tar del i analysarbetet gällande det som är kontextspecifikt. Här kan man anta att just deras perspektiv bidrar med en kunnig blick på det som undersöks. Det kan gälla förutsättningar och problemområden men också mer specifik detaljkunskap. De är på samma gång också källa till empiriska data.

Deltagarna/användarna fungerar också som en slags assisterande formgivare, särskilt i ide tidiga faserna av innovation och designprocesser. De fungerar också som kvalitetsvärderare av resultat. Med utgångspunkt i sin yrkeserfarenhet deltar de i iterationer och utvärderar i samspel med designforskare de utvecklade designkomponenterna i sin användarkontext.

*Vis’man, står för Visual and spatial communication in management from users’ perspectives.

HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:mdh:diva-46286 (URN)
Konferanse
HSS 2019 i Örebro: Samverkan som gör skillnad – på riktig
Tilgjengelig fra: 2019-12-11 Laget: 2019-12-11 Sist oppdatert: 2019-12-11bibliografisk kontrollert
Florin, U. & Mäkelä, E. (2019). Learning via “Nattljus” 2018: A report on co-creation and learning in Spatial Design-Information Design education, developed as part of the activities produced in conjunction with Mälardalen University Living Lab. Eskilstuna
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Learning via “Nattljus” 2018: A report on co-creation and learning in Spatial Design-Information Design education, developed as part of the activities produced in conjunction with Mälardalen University Living Lab
2019 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

Learning via “Nattljus” 2018 reports an example of co-creation and learning, developed as part of the activities produced in conjunction with MDH Living Lab in 2018. This project was designed as an integrated part of the Bachelor’s course Ljus och ljud (Light and Sound), 7.5 credits, that was given at Mälardalen University in the autumn. The project was initiated by Eskilstuna Municipality and is a part of the biennial light festival, running for its third time.

The collaboration included a LED light specialist company from Stockholm, Zumbotel Group, the Municipality of Eskilstuna and an independent external light designer with connections to KTH (the Royal Institute of Technology). The methods for the collaborative project were mainly practical, based on workshops and labs in a studio environment, as well as on site. It was mixed with experience-based lectures given by external experts: from the municipality, the lighting company and a light designer, this was iterated with integrated design and theory lectures on site, by the course leader and the involved researcher, connected to MDH LL.

This led to a comprehensive integration of the course content and practice-driven processes enabling collaborative learning in a real setting that information designers with spatial design skills might encounter in their coming professional lives.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Eskilstuna: , 2019. s. 9
Serie
MDH Living Lab@IPR
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:mdh:diva-46243 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-12-04 Laget: 2019-12-04 Sist oppdatert: 2019-12-16bibliografisk kontrollert
Florin, U. (2018). Det konstnärsdrivna initiativet - Drömlokalen. Eskilstuna: Mälardalen University Living Lab @ IPR Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Det konstnärsdrivna initiativet - Drömlokalen
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Denna skrift rapporterar genomförd följeforskning, på uppdrag av Kultur- och fritidsenheten i Nacka kommun. Syftet har varit att undersöka och beskriva Dröm- lokalens verksamhet, samt att förmedla inblickar i konstnärers arbete tillsammans med deltagare med olika funktionsvariation. Detta har gjorts genom att undersöka konstformer och praxis i verksamheten. Via text och fotografi förmedlas konstnärers och deltagares arbete tillsammans. Studien förmedlar samtal och reflektioner över hur konstbaserade arbetssätt och metoder kan utvecklas för alla.

Drömlokalen har startats av och drivs av professionella konstnärer. Verksamhetens namn, Drömlokalen, anspelar på alla individers drömmar om att nå sin fulla poten- tial men också på utformningen av själva lokalen. Konstnärerna i verksamheten har utvecklat ett särskilt kunnande vad gäller konstbaserade aktiviteter för en funktions- varierad målgrupp. Ryktet om detta kunnande har medfört stadigt ökande efterfrå- gan på aktiviteter för just dessa grupper, såväl inom Nacka kommun som över kommungränserna.

Studien belyser att förmågan att utveckla konstbaserade aktiviteter föralla kan relateras till att handledaren (konstnären) är en djupt kunnig utövare av en eller flera konstformer, med kunskaper om dess metoder, tekniker och material och har förmågan att vara lyhörd och inkännande. Förmågan att anpassa konstformer, med arbetssätt och materialval för olika individer utan att fastna i modeller eller recept, vilar på en professionalitet inom området, i detta fall ett konstnärligt kunnande. 

Abstract [en]

This text reports completed follower research, commissioned by the Culture and Recreation Unit in Nacka Municipality. The purpose has been to investigate and describe the Dream Space ́s (Drömlokalen) activities, as well as to convey insights about artists' work together with participants with different physical and mental function variations. This has been done through the investigating of art forms and practices in the Dream Space. Via text and photographies is the work of the artists and participants shared and scrutinized. The study conveys conversations and reflec- tions on how art-based work methods can be developed for this target group.

The Dream Space (Drömlokalen) has been started and is run by professional artists. The name, the Dream Space (Drömlokalen) reflects all every individual ́s dream to achieve their full potential, but also on the design of the space itself. The artists in the Dream Space have developed a special knowledge of art-based activities adjusted for participants with different physical and mental function variations. The hearsay of this knowledge has led to an increasing request for their art-based activities for these groups, both within the municipality of Nacka and across the municipal bor- ders in the region of Stockholm.

The study emphasizes that the ability to develop art-based activities for everybody can be related to the conductor (the artist) being a profound practitioner of one or more art-forms, with profound knowledge in its methods, techniques and materials, and the ability to be responsive and empathetic. The ability to adjust art-forms, methods and materials to different participants, without getting stuck in models or recipes, rests on a professionality in the field, in this case an artistic knowledge. 

sted, utgiver, år, opplag, sider
Eskilstuna: Mälardalen University Living Lab @ IPR Press, 2018. s. 85
Serie
MDH Living Lab@IPR ; 01
Emneord
praktisk kunskap, konstnärers kunnande, metodutveckling, funktionsvarierad målgrupp, följeforskning, drömlokalen
HSV kategori
Forskningsprogram
innovation och design
Identifikatorer
urn:nbn:se:mdh:diva-40164 (URN)978-91-7485-379-7 (ISBN)
Prosjekter
Följeforskning, på uppdrag av Kultur- och fritidsenheten i Nacka kommun.
Merknad

* Denna studie har utförts som en del av forskningsaktiviteterna inom MDH Living Lab @ IPR, vid Mälardalens Högskola. MDH Living Lab @ IPR är en plattform för medskapande inom forskning och utbildning i samverkan med omgivande samhälle, industri och offentlig sektor. Rapporten har publicerats genom Mälardalen Univer- sity Living Lab @ IPR Press. 

Tilgjengelig fra: 2018-07-02 Laget: 2018-07-02 Sist oppdatert: 2018-07-02bibliografisk kontrollert
Florin, U. & Söderlund, C. (2018). Re-Designing Information Boards: Interwoven Design Thinking and Doing. In: OR60, Conference Handbook: . Paper presented at OR60 ‘Anniversary’ Conference, Systems Thinking stream, Operational Research Society,11-13 Sept. 2018, Lancaster University, UK (pp. 212-212).
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Re-Designing Information Boards: Interwoven Design Thinking and Doing
2018 (engelsk)Inngår i: OR60, Conference Handbook, 2018, s. 212-212Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:mdh:diva-46265 (URN)
Konferanse
OR60 ‘Anniversary’ Conference, Systems Thinking stream, Operational Research Society,11-13 Sept. 2018, Lancaster University, UK
Tilgjengelig fra: 2019-12-10 Laget: 2019-12-10 Sist oppdatert: 2019-12-10bibliografisk kontrollert
Sivard, G. F., Eriksson, Y., Florin, U., Shariatzadeh, N. & Lindberg, L. (2016). Cross-disciplinary Design Based on the Digital Factory as a Boundary Object. In: Procedia CIRP: . Paper presented at 26th CIRP Design Conference, 2016, 15 June 2016 through 17 June 2016 (pp. 565-570). , 50
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Cross-disciplinary Design Based on the Digital Factory as a Boundary Object
Vise andre…
2016 (engelsk)Inngår i: Procedia CIRP, 2016, Vol. 50, s. 565-570Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

In the domain of developing production systems, the design of a good factory is typically distributed over many disciplines and organizations to cover all involved technologies and levels of detail (process, logistics, machinery etc.). Modelling and simulation used to support the design process within each of the disciplines typically represent different contexts and perspectives. To cross the discipline borders and share experiences, to encourage innovation and make holistic decisions, one challenge is to interrelate various digital models and to reach a mutual system understanding between stakeholders. This paper presents a study based on principles from Social Science, Production Engineering, Computer Science and Information Design to address cross-disciplinary collaboration. Principles concerning visual communication and theories in regard to tangible boundary objects are used to clarify how to describe production system interdependencies in a digital factory context. Work in process of implementing a digital factory framework based on the principles is described, with a use case demonstrating the development of a digital factory for a new type of automotive vehicle. © 2016 The Authors.

Emneord
digital factory, Multi-disciplinary collaboration, visualisation, Design, Machinery, Production, Visual communication, Visualization, Automotive vehicle, Cross-disciplinary, Cross-disciplinary collaborations, Digital factories, Information design, Modelling and simulations, Multi-disciplinary collaborations, Production system, Machine design
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:mdh:diva-33201 (URN)10.1016/j.procir.2016.05.040 (DOI)000387666600095 ()2-s2.0-84986558594 (Scopus ID)
Konferanse
26th CIRP Design Conference, 2016, 15 June 2016 through 17 June 2016
Tilgjengelig fra: 2016-09-22 Laget: 2016-09-22 Sist oppdatert: 2016-12-08bibliografisk kontrollert
Florin, U. (2016). I takt och otakt. In: Mamma Knota Coffee table book: (pp. 5-9). Bokverkstan Förlag
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>I takt och otakt
2016 (svensk)Inngår i: Mamma Knota Coffee table book, Bokverkstan Förlag , 2016, s. 5-9Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
sted, utgiver, år, opplag, sider
Bokverkstan Förlag, 2016
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:mdh:diva-46623 (URN)978-91-637-9557-2 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2019-12-30 Laget: 2019-12-30 Sist oppdatert: 2019-12-30bibliografisk kontrollert
Eriksson, Y. & Florin, U. (2016). Visual art and engineering design visualizations – a cross-disciplinary project. In: : . Paper presented at 4S/EASST Conference, August 31-September 3, 2016, Barcelona.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Visual art and engineering design visualizations – a cross-disciplinary project
2016 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

Digitalization and automation are key words in contemporary manufactory contexts, and could include simulation and visualizations. It is high expectations on virtual factory planning and virtual product development based on simulations of production planning but the simulations generates enormous amount of data, hard to interpret; therefor methods for how to visualize data from simulations and for future factory planning is required. In order to improve the design of visual presentations it is necessary to develop methods for visualizations, methods that includes theories about visual perceptions and what cognitive processes that are involved in multimodal interpretations in combination with social-construction theories and practice. In a cross-disciplinary project the experience from artistic practise is combined with competences from visual studies and engineering design. In the project the artistic contribution is a part of the core competence. From artistic experience it is possible to elaborate with, for manufactory contexts and engineer’s, unconventional ways to present future scenarios; scenarios that will work as boundary objects for different stakeholders in different situations. The challenge is to go from conventional engineering drawings and 3D models to use visuals based on artistic and communicative aspects in order to facilitate decisions about factory layout, production development and services.

HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:mdh:diva-46621 (URN)
Konferanse
4S/EASST Conference, August 31-September 3, 2016, Barcelona
Tilgjengelig fra: 2019-12-30 Laget: 2019-12-30 Sist oppdatert: 2019-12-30bibliografisk kontrollert
Florin, U. (2015). Konstnärskap i samspel: : om skapande arbetsprocesser i myndighetsledda samverkansprojekt. (Doctoral dissertation). Västerås: Mälardalen University
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Konstnärskap i samspel: : om skapande arbetsprocesser i myndighetsledda samverkansprojekt
2015 (svensk)Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[en]
Artists in interaction: creation processes in official collaborative projects : Creation processes in official collaborative projects
Abstract [en]

Artists in interaction: creation processes in official collaborative projects is a doctoral thesis that explores the creation processes of artists, when the project owner defines the purpose, theme and framework. The area is explored from the artists' perspective and the overall research question deals with the opportunities and obstacles that artists face when working in collaborative projects.

To be able to explore the artists' working processes, in which sketches and models were tools, concepts from the visual research field were combined with knowledge theories that derive from the area of practice-based research. The knowledge theories draw on an updated understanding of ancient philosophy developed by, among others, the philosopher Martha Nussbaum. Rudolf Arnheim’s concepts of visual thinking are also vital for the interpretation of the visuals.

The results indicate that skills in different sketching techniques build trust and enable communication. However, the artists experienced that it was more difficult to integrate the more indefinable parts of their knowledge, which relates to improvisation and intuition, even though this was highlighted as the most vital force in their working processes. The consequence is that the artists have not always followed their artistic intentions, which in some cases also meant compromising the quality of the works of art  they produced. The collaboration between the artists and the project-owner representatives could be more enriching for both parties if the artists' implicit knowledge is respected as a resource and given some room, although this may involve certain risks.

The study also provides results regarding the interpretation of models and sketches, and discusses in what way different sketches can support (or hinder) communication in different stages of a design process, i.e. what aspects are important to consider when sketches are used to support communication. Particularly interesting is that the findings demonstrate that spoken and written language has a significant impact on how sketches are interpreted; the use of verbal language is therefore an important factor in presentations built on visuals.

Abstract [sv]

Avhandlingen Konstnärskap i samspel: om skapande arbetsprocesser i myndighetsledda samverkansprojekt undersöker konstnärers arbetsprocesser i projekt där uppdragsgivaren formulerat tema, syfte och ramar för gestaltningsarbetet. Genom tre fallstudier har konstnärers arbetsprocesser i samverkansprojekt, med inriktning på utställning och gestaltning i musei- och kulturmiljö undersökts. Den övergripande frågeställningen behandlar vilka möjligheter och begränsningar konstnärer upplever i sin praktik i myndighetsledda samverkansprojekt.

Materialet till studien har samlats in via intervjuer, observationer, artefakter och dokument. Till artefakter räknas skisser, modeller och verk. För att undersöka konstnärernas arbetsprocesser, där olika typer av skisser är ett verktyg, har teorier från det visuella fältet kombinerats med teorier om praktisk kunskap. Från det visuella fältet är Rudolf Arnheims teorier om visuellt tänkande centrala och vad gäller kunskapsteorier är utgångspunkten en samtida tolkning av Aristoteles teori om olika kunskapsformer som utvecklats av bland andra filosofen Martha Nussbaum.

På en övergripande nivå visar studien att skicklighet i hantering av olika skisstekniker möjliggör kommunikation och skapar förtroende, medan mer svårbeskrivbara delar av konstnärers kunnande med improvisation och intuition som vitala krafter är svårare att integrera i samverkansprojekten. Följden av detta är att konstnärerna inte alltid valt att genomdriva sina intentioner i projekten till fullo, vilket i ett par fall också inneburit avkall på gestaltningens kvalitet. Samverkan mellan offentliga uppdragsgivare och representanter från den kreativa sektorn (som konstnärerna i projekten representerar), skulle kunna bli mer berikande för båda parter om konstnärers implicita kunnande ses som en resurs och om uppdragsgivaren ger utrymme för improvisation, även om detta innebär visst risktagande.

Studien förmedlar också ny empiribaserad kunskap beträffande olika skiss- och presentationsformers funktion i kommunikationsakten mellan konstnär (skissproducent) och uppdragsgivare (beställare). Detta kan komma till nytta i flera sammanhang där skissmaterial används vid presentationer av idéer, i kommunikationen med en beställare eller som ett verktyg i grupprocesser. Intressant nog demonstrerar resultaten också att talat och skrivet språk har stor inverkan på hur skisser tolkas. Därför är detta en viktig aspekt att beakta i presentationer som inkluderar visuella material, både för skissproducent och beställare.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Västerås: Mälardalen University, 2015
Serie
Mälardalen University Press Dissertations, ISSN 1651-4238 ; 179
Emneord
Creative work processes, collaborative projects, sketches, models, presentation, practical knowledge, visual communication, Skapande arbetsprocesser, samverkans projekt, skiss, modell, presentation, praktisk kunskap, visuell kommunikation
HSV kategori
Forskningsprogram
innovation och design
Identifikatorer
urn:nbn:se:mdh:diva-27899 (URN)978-91-7485-209-7 (ISBN)
Disputas
2015-06-12, L 249, Mälardalens högskola, Eskilstuna, 14:00 (svensk)
Opponent
Veileder
Tilgjengelig fra: 2015-04-27 Laget: 2015-04-26 Sist oppdatert: 2018-01-11bibliografisk kontrollert
Florin, U., Orre, I. & Eriksson, Y. (2013). Collaboration for the Improvement of Tolerance: Artistic Practice in a Societal Context. The International Journal of the Arts in Society
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Collaboration for the Improvement of Tolerance: Artistic Practice in a Societal Context
2013 (engelsk)Inngår i: The International Journal of the Arts in Society, ISSN 1833-1866Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Abstract: This study is carried out in connection with The Living History Forum (LHF), a Swedish public authority that uses the Holocaust and other crimes against humanity as a starting point for exhibitions and other activities focused on tolerance, democracy and human rights. The case study concerns a project in which artists were asked to read the report The Many Faces of Intolerance as an inspiration for their own creative power (Löwander, B & Lange, A, 2011). The explicit idea from the assigner LHF was to create – through art installations – a stimulating environment for reflection, discussion and learning. The interaction between the visitors and the suggested art pieces was in focus. The purpose of this study is to look into artists’ ability to reflect upon and mediate perspectives and messages in a collaborative process. Practice-based research, with a focus on exploring, elucidating and benefitting practical experiences from the investigated area, is our methodological starting point. In terms of theory, the research field draws upon an understanding of ancient philosophy developed by, among others, the philosopher Martha Nussbaum. The thoughts originate from Aristotle's analysis of the different aspects of knowledge, with the concepts techne (practical-producing) and phronesis. Phronesis is the Aristotelian concept that combines the capabilities of thinking ethically and considering actions that can deliver desired effects. This study demonstrates that it is crucial that the assigner have the patience and ability to accept (and even encourage) some uncertainties during the process. The reason for that is to gain the often implicit and not pre-formulated practical knowledge of the artists.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Common Ground Publisher, 2013
Emneord
Practical knowledge, Collaborative projects, Artistry, Museology, and Reflection.
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:mdh:diva-23303 (URN)ISSN: 2326-9960 (ISBN)
Prosjekter
Communicating Contemporaries and Connections. To interpret and communicate cultural heritage in transnational times
Tilgjengelig fra: 2013-12-15 Laget: 2013-12-10 Sist oppdatert: 2019-12-11bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5058-2841