mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 31) Show all publications
Fell, T., Guziana, B. & Elander, I. (2019). Klass, rumslig segration och livskvalitet i två svenska städer. Statsvetenskaplig Tidskrift, 121(1), 65-93
Open this publication in new window or tab >>Klass, rumslig segration och livskvalitet i två svenska städer
2019 (Swedish)In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 121, no 1, p. 65-93Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Against a background of decades of spatial class segregation in Sweden and elsewhere, and with the Swedish city as our empirical base, we demonst rate how classposition effects residents’ life chances defined here as health, security, participation, and education. By comparing the circumstances of affluent neighbourhoodsin both cities with those of disadvantaged neighbourhoods we elucidate important changes in a modern city’s class hierarchy like increased social polarization.We conclude, firstly, that those neighbourhoods that change class position do soslowly and are becoming predominantly middle class. Secondly, we show that thesituation in both cities’ low income neighbourhood category varies dramatically.Finally, and in contradiction with mainstream urban theory, we infer that growingsocial inequality is not always detrimental to the lives of residents in disadvantagedneighbourhoods

Keywords
Class, spatial, segregation, city
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-43604 (URN)
Available from: 2019-06-04 Created: 2019-06-04 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Hoppe, M., Hallin, A., Guziana, B. & Mörndal, M. (2018). Samverkan i det offentliga gränslandet: Utmaningar och möjligheter i samverkan mellan akademi, andra offentliga aktörer och invånare.
Open this publication in new window or tab >>Samverkan i det offentliga gränslandet: Utmaningar och möjligheter i samverkan mellan akademi, andra offentliga aktörer och invånare
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Arbetet som ligger till grund för den här rapporten har gjorts inom Samverkansprojektet vilket är ett forskningsprojekt som initierats som en del av Samhällskontraktet (SK) och dess delprocess Hållbar samhällsutveckling (HSU). Både SK och HSU är organisatoriska samverkansytor för Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Västmanland, Landstinget Sörmland och Mälardalens högskola.

Samverkansprojektet har pågått i tre år, mellan 2015 och 2017, i det gränsland som etablerats mellan akademin, våra offentliga samarbetsparter och invånarna, vilket förklarar titeln på rapporten. Vårt konkreta mål med forskningsprojektet har varit att ”utveckla modeller/begrepp som gör det lättare för våra intressenter att förstå de organisatoriska problem de står inför vad gäller att lösa samhällsproblemen de ansvarar för”.

För att nå målet har flera mindre studier men också andra aktiviteter genomförts. Våra resultat har successivt växt fram och de har också spritts, och fortsätter spridas, på kon­ferenser, seminarier och olika typer av möten likväl som i både akademiska och populära skrifter.

Våra resultat och erfarenheter presenteras även i denna rapports åtta bidrag, där vi med hjälp av skiftande perspektiv, modeller och begrepp resonerar kring hur samverkan bättre kan förstås och förbättras. Varje kapitel avslutas med rubriken ”Läs mer” där den som vill fördjupa sig i det som tagits upp ges tips om vidare läsning. Rapporten sätter punkt för forskningsprojektet genom att formulera lättillgängliga texter som bygger på olika delar av vårt forskande och samverkande arbete.

Formen har vi valt för att bidra till ett gemensamt reflekterande hos dig och dem som du vill prata om samverkan med. Istället för färdiga svar, som man ofta hittar som resultat eller slutsatser i mer traditionella rapporter, vill vi att rapporten ska fungera som ett stöd till ett gemensamt utforskande och konstruktionen av gemensamma svar. Att undra tillsammans över problem med hjälp av det vi tar upp i den här rapporten, innebär en jämställd process där var och en bidrar med sitt perspektiv. Rapporten kan på detta sätt ses som ett verktyg för dig som arbetar med samverkan, kanske främst i offentlig sektor.

Publisher
p. 53
Series
Studies in Social Sciences / Arbetsrapport, ISSN 1654-0603 ; 2018:1
Keywords
Samverkan, hållbar samhällsutveckling, ledning, tillit, medborgarförslag, mellanrum, gränsland, New Public Management, kollaborativ innovation, takta, organisering, handlingsmönster, tankemönster, praktik, pratorganisation, handlingsorganisation, samverkanspraktik, projekt, legitimitet, handlingsutrymme, deltagarbaserad forskning
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37442 (URN)978-91-7485-365-0 (ISBN)
Projects
Styrning och samverkan i hållbar samhällsutveckling (SAV-projektet)
Available from: 2017-12-12 Created: 2017-12-12 Last updated: 2018-01-29Bibliographically approved
Hallin, A., Hoppe, M., Guziana, B., Mörndal, M. & Åberg, M. (2017). Mind the gap: understanding organisational collaboration. In: : . Paper presented at Nordisk företagsekonomisk förening, Bodø, Norge.
Open this publication in new window or tab >>Mind the gap: understanding organisational collaboration
Show others...
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-37403 (URN)
Conference
Nordisk företagsekonomisk förening, Bodø, Norge
Available from: 2017-12-07 Created: 2017-12-07 Last updated: 2018-12-14Bibliographically approved
Guziana, B. (2016). Citizen proposals at local level: Inclusive or exclusive participatory democracy?. In: : . Paper presented at Arbetsgruppen Bostads- och urbanpolitik vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte SWEPSA (Visby 19-21 oktober 2016).
Open this publication in new window or tab >>Citizen proposals at local level: Inclusive or exclusive participatory democracy?
2016 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

Participatory democracy emphasizes the importance of the public´s political participation. Citizen participation initiatives in Sweden include among others civic dialogues in the planning, citizen proposals and e-petitions.  While participatory democrats recognize the need for representative democracy they also see the possibility and benefits of more political involvement by the public than is currently practiced.The arguments in favor of enhancing citizen participation focus on its different benefits. Based on participatory democracy, deliberative democracy and social capital   Michel (2011) highlights four contributions of participation to elements of democracy: influence on decision-making, inclusion, skills and virtues, deliberation, and legitimacy. In this paper the design and practice of citizen involvement through citizen proposals in the municipality of Eskilstuna is studied.  The amount submitted proposals in Eskilstuna is growing. Still, this initiative for increased public participation in form of citizen proposals in Eskilstuna have some shortcomings regarding inclusiveness, deliberation and development civic skills.

Keywords
citizen proposal, participatory democracy, social inclusion, civic skills, deliberation, socio-economic neighborhood development
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Energy- and Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-34633 (URN)
Conference
Arbetsgruppen Bostads- och urbanpolitik vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte SWEPSA (Visby 19-21 oktober 2016)
Projects
Samhällskontrakt, HSU
Available from: 2017-01-16 Created: 2017-01-16 Last updated: 2017-01-26Bibliographically approved
Fell, T. & Guziana, B. (2016). Stad, rättvisa och boendesegregering: Stadsområdesutveckling i Eskilstuna och Västerås 2002–2012. Västerås
Open this publication in new window or tab >>Stad, rättvisa och boendesegregering: Stadsområdesutveckling i Eskilstuna och Västerås 2002–2012
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna forskningsrapport studerar den socioekonomiska utvecklingen mellan 2002 och 2012 i sammanlagt 46 stadsområden i Eskilstuna och Västerås. Studien bidrar till en nyansering av boendesegregeringsdebatten genom att introducera en ny mellankategori (mezzo) av stadsområden. Med hänsyn tagen till välfärd och medborgarkapital kategoriseras stadsområdena som sämre ställda, mezzo och bättre ställda. Stadsområdenas kontext (sysselsättning, utanförskap och etnicitet), underliggande processer (gentrifiering och filtrering) och klassanalys lyfts fram för att förklara förändringar i stadsområdenas status.

I Eskilstuna har antalet bättre ställda stadsområden ökat med fyra, mezzo har ökat med två medan sämre ställda områden har minskat med två. I Västerås stad har antal bättre ställda stadsområden fördubblats, medan de sämre ställda områdena har minskat med nästan hälften och antalet mezzo-områden är oförändrat. Den överlag positiva utvecklingen till trots låter tillämpningen av ett rättviseperspektiv skönja vissa brister, som exempelvis socioekonomisk polarisering och statuscementering. Idag finns det färre stadsområden med billiga hyreslägenheter än tidigare.

Utmaningen för politiker och tjänstemän ligger i att både stödja sämre ställda stadsområden i deras utveckling mot mezzo-status och att undvika filtrering eftersom en sådan fördröjer och i värsta fall förhindrar en utveckling mot social hållbarhet. Därför bör största möjliga ekonomiska jämlikhet mellan samtliga stadsområden utgöra ytterligare ett villkor som den socialt hållbara staden måste uppfylla.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: , 2016. p. 55
Series
Studies in Social Sciences / Forskningsrapport, ISSN 1654-0611 ; 2016:1
Keywords
stadsutveckling, boendesegregering, rättvisa, gentrifering, filtrering, upplåtelseform, bostadsbrist
National Category
Political Science
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-29894 (URN)978-91-7485-248-6 (ISBN)
Projects
Samhällskontraktet, Hållbar stadsutveckling (HSU)
Available from: 2015-12-10 Created: 2015-12-10 Last updated: 2016-02-04Bibliographically approved
Guziana, B., Song, H., Thorin, E., Dotzauer, E. & Yan, J. (2014). Policy Based Scenarios for Waste-to-Energy Use: Swedish Perspective. Waste and Biomass Valorization, 5(4), 679-688
Open this publication in new window or tab >>Policy Based Scenarios for Waste-to-Energy Use: Swedish Perspective
Show others...
2014 (English)In: Waste and Biomass Valorization, ISSN 1877-2641, Vol. 5, no 4, p. 679-688Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The use of waste for energy purposes becomes increasingly interesting with respect to waste management and the energy systems. The decisions on alternative uses of waste for energy are mainly influenced by different policies, waste management, energy supply and use, as well as technologies. Two important issues, namely, a clear priority of waste prevention in waste management within EU and the growing concern for food losses and food waste at global and national level, shall be carefully considered and addressed. This paper proposes policy based scenarios for waste-to-energy systems with a focus on Sweden and with a broader EU approach. As baseline for the scenario development an inventory of waste-to-energy related policies and goals on international, national, regional and local level as well as inventory of existing scenarios and reports with future trends is made. The main substitute for fossil fuels and the possibilities for renewable energy export are basic elements that define scenarios. Biofuels and electricity are identified as main substitutes for the fossil fuels. A low waste availability level is recommended to be included in sensitivity analysis for scenarios. This paper assumes relative decoupling in Low Waste scenario in 2030, and absolute decoupling first in 2050.

National Category
Engineering and Technology
Research subject
Energy- and Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-24095 (URN)10.1007/s12649-013-9262-7 (DOI)000347721100013 ()2-s2.0-84926317733 (Scopus ID)
Available from: 2014-01-02 Created: 2014-01-02 Last updated: 2016-10-31Bibliographically approved
Fell, T., Guziana, B. & Qaderi, J. (2014). Stadsdelsutveckling i två kommuner (del 2): En analys av byråkraters syn på implementering av åtgärder för ökad social hållbarhet. Västerås: Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>Stadsdelsutveckling i två kommuner (del 2): En analys av byråkraters syn på implementering av åtgärder för ökad social hållbarhet
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande forskningsrapport är den andra rapporten om hållbar stadsdelsutveckling inom ramen för Samhällskontraktets samverkansområde hållbar samhällsutveckling (HSU). Studien bygger på intervjuer med tjänstemän och utförare som direkt eller indirekt har varit inblandade i utvecklingsprojekt i stadsdelen Bäckby i Västerås eller bostadsområdet Lagersberg i Eskilstuna. I fokus står de intervjuades uppfattning om framgångstro, kompetens, resurser, intressen och samverkansgrad. Delvis tar studien sin utgångspunkt i den första rapporten Stadsdelsutveckling i två kommuner: En analys av den socioekonomiska- och sociokulturella kontextens betydelse för social hållbarhet (MDH SiSS-rapport 2013:2), som dels presenterar en kartläggning av tidigare urbana satsningars erfarenheter och dels en analys av Bäckby och Lagersberg.

De intervjuade respondenterna har delats in i tjänstemän och utförare eftersom de verkar i olika operativa kontexter. Tjänstemännen har ett övergripande ansvar för att genomföra policy, medan utförarna är den sista länken i policyprocessen gentemot omgivande samhälle. Begreppet byråkrater används då vi syftar på både tjänstemän och utförare.

Den övergripande slutsatsen från studien är att tjänstemännens intresse och tillgång till resurser som pengar, tid, personal lokaler och utrustning är viktiga faktorer för framgångstro, medan utförarnas upplevda brist på resurser kan ha en negativ inverkan på kommunens förmåga att styra utvecklingen i berörda stadsområden.

Flödet i kommunikation och samverkan mellan politiker, tjänstemän, utförare och samhällsaktörer kan förbättras. Att öka denna samverkan skulle kunna underlätta en god socioekonomisk utveckling och minska utanförskapet i de två områdena. Bron mellan stadshuset och stadsdelarna kan stärkas, bland annat genom att representanter från föreningar och lokala näringar deltar i redan etablerade workshops och arbetsgruppsträffar. Särskilt bör kulturföreningar uppmärksammas. De är viktiga ur ett demokratiperspektiv och är beroende av kommunens stöd. Ett problem kan dock utgöras av att de byråkrater som samverkar i stor omfattning också är de som i större utsträckning anser att valda åtgärder har sämre förutsättningar att lyckas.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalens högskola, 2014. p. 76
Series
Studies in Social Sciences / Forskningsrapport, ISSN 1654-0611 ; 2014:1
Keywords
Hållbar samhällsutveckling, miljonprogramområden, byråkrater, tjänstemän, utförare, åtgärdsimplementering
National Category
Social Sciences
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-27760 (URN)978-91-7485-188-5 (ISBN)
Projects
Hållbar samhällsutveckling (HSU)
Available from: 2015-03-27 Created: 2015-03-27 Last updated: 2017-05-22Bibliographically approved
Fell, T., Qaderi, J., Lahdenperä, J. & Guziana, B. (2014). Stadsdelsutveckling i två kommuner: En analys av den socioekonomiska och sociokulturella utvecklingens betydelse för social hållbarhet. Västerås
Open this publication in new window or tab >>Stadsdelsutveckling i två kommuner: En analys av den socioekonomiska och sociokulturella utvecklingens betydelse för social hållbarhet
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna forskningsrapport är en del i ett samverkansprojekt som tar sin utgångspunkt i redan genomförda eller pågående utvecklingsprojekt i stadsdelen Lagersberg i Eskilstuna och bostadsområdet Bäckby i Västerås. Inom ramen för Samhällskontraktet – en plattform för samverkan mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad – har en kartläggning av ovannämnda satsningars erfarenheter och nyvunna kunskaper slutförts och presenteras i denna rapport.

Tidigare forskning och insikter från samverkan med berörda tjänstemän från båda kommunerna har legat till grund för en analysmodell. Modellen tar hänsyn till såväl kommunernas specifika samhällskontext som till andra faktorer som påverkar kommunernas genomförande av handlingsplaner.

Förutom modellen utvecklas i rapporten en matris som fångar stadsdelarnas olika positioner med avseende på deras socioekonomiska och sociokulturella utveckling. Matrisen kallas för SUND (Sustainable Underprivileged Neighbourhood Development) och mäter hur hållbar den sociala utvecklingen är i utsatta bostadsområden och/eller stadsdelar. Ett samband mellan hög grad av mångetnicitet och en god ekonomisk och/eller sociokulturell utveckling förklarar delvis varför samma åtgärd får olika genomslagskraft i olika stadsdelar. Områden som kännetecknas av relativ låg grad av mångetnicitet kännetecknas, å andra sidan, av lågt socialt kapital och stagnerad socioekonomisk utveckling.

Jämfört med andra områden som ingår i studien finns det fortfarande ett stort utrymme för Eskilstuna kommun att få till en god socioekonomisk och sociokulturell utveckling i området. Stadsdelen Bäckby bör vara mån om att bevara och på sikt förbättra en redan relativt god socioekonomisk utveckling och har utrymme för att ytterligare påverka den sociokulturella utvecklingen. Bäckbys utveckling över en tolvårsperiod (2000–2012) är relativt stabil i relation till Västerås stad, medan det socioekonomiska gapet mellan stadsdelen Lagersberg och Eskilstuna kommun växer under samma tidsperiod.

Utvecklingen i stadsdelen Hallunda/Norsborg visar att det finns stor potential för Västerås stad och Eskilstuna kommun att ändra det nuvarande läget i både Lagersberg och Bäckby. Båda kommunerna visar att utvecklingen i mångetniska stadsdelar och bostadsområden inte alltid behöver stödjas av en ny eller förnyad lagstiftning, eller andra nationella satsningar. Genom resultaten från egna utvärderingar och tillämpbara forskningsresultat är kommunerna fullt kapabla att välja ”rätt” åtgärder och insatser.

Den positiva socioekonomiska och sociokulturella utvecklingen i Lagersberg och Bäckby kan vara hållbar endast om stadsdelen och/eller bostadsområdet gagnas av den på lång sikt. Från ett hela-staden-perspektiv gynnas kommunen av att de boende är mer välutbildade, även om de flyttar till andra mer attraktiva områden, så länge det sker inom kommunens gränser. Från ett områdesperspektiv leder denna utflyttning däremot till en veritabel ”braindrain”, som kan minska områdets konkurrenskraft och öka områdets och de boendes utsatthet. Kommuner bör av detta skäl eftersträva att exempelvis nyutexaminerade studenter och företagare flyttar in eller bor kvar i områden som Lagersberg och Bäckby.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: , 2014. p. 81
Series
Studies in Social Sciences / Forskningsrapport, ISSN 1654-0611 ; 2013:2
Keywords
Miljonprogamsområde, utanförskap, segregering, kommuner, socioekonomisk hållbarhet, sociokulturell hållbarhet
National Category
Social Sciences
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-24185 (URN)978-91-7485-132-8 (ISBN)
Projects
Hällbar stadsdelsutveckling i Västerås stad och Eskilstuna kommun
Note

Andra reviderade upplagan

Rapporten är finansierad av Eskilstuna kommun och Västerås stad och genomförd inom ramen för MDH:s Samhällskontraktet.

Available from: 2014-01-14 Created: 2014-01-14 Last updated: 2014-12-03
Hallin, A., Guziana, B., Hoppe, M. & Mörndal, M. (2014). Styrning och samverkan för hållbar stadsutveckling - förstudierapport. Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>Styrning och samverkan för hållbar stadsutveckling - förstudierapport
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Mälardalens högskola, 2014
National Category
Business Administration
Research subject
Industrial Economics and Organisations
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-30902 (URN)
Projects
Samverkansprojektet
Available from: 2016-01-30 Created: 2016-01-30 Last updated: 2016-02-25Bibliographically approved
Guziana, B. (2013). Corporate Greening: Product and Production Perspectives. (Doctoral dissertation). Västerås: Mälardalen University
Open this publication in new window or tab >>Corporate Greening: Product and Production Perspectives
2013 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

This thesis describes corporate greening in general, and specifically the environmental technology (ET) sector as a green sector. The thesis has also particular focus on production and products related aspects and the influence of the environmental profile of the ET sector on the environmental engagement of companies in the sector. The study is based on a questionnaire-based survey, online surveys and on semi-structured open-ended interviews. The organizations within the ET sector were identified using existing platforms within this sector: Sustainability Sweden and Swentec. The results show that not all companies and industry associations in the ET sector clearly distinguish between product and production related environmental aspects. Furthermore, the product related environmental profile, which constitutes the legitimacy for the sector, can influence companies’ environmental strategy, not only positively but also negatively. The results from the survey on Global Supersector Leaders 2009/2010 in Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) show that all companies are aware of production and product related environmental issues. Based on results from this survey a model of corporate environmental profile consisting of product and production oriented activities as well as initiatives that go beyond the core business operations is proposed. These initiatives can be divided into two groups: environmental education and environmental projects and sponsorship. This thesis proposes products and production related impacts and environmental activities as bases for defining corporate environmental profiles, corporate greening, and for defining ‘green’ and ‘green-green’ business as well as environmental leaders. The distinction between product and production related environmental initiatives as well as the other dimensions of the proposed model in this thesis can support companies in their communication of environmental performance and environmental activities.  Furthermore, ‘competitive advantage’, ‘environmental responsibility’ and ‘environmental leadership’ should motivate companies within the ET sector to be ‘vocal’ green-green firms.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalen University, 2013. p. 116
Series
Mälardalen University Press Dissertations, ISSN 1651-4238 ; 137
Keywords
Greening, ‘Green’ business; ‘Green-green’ business; Environmental leaders; Environmental profile; Environmental technology; Product and production; Communicating; CSR; Ecopreneurs, Företags miljöarbete; ’Gröna’ företag; ’Grön-gröna’ företag; Miljöledande företag och organisationer; Miljöteknik; Produkt och tillverkning; Kommunikation; CSR; Ecoprenörer
National Category
Social Sciences
Research subject
Energy- and Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-18667 (URN)978-91-7485-105-2 (ISBN)
Public defence
2013-05-24, Lambda, Mälardalens högskola, Högskoleplan 1, Västerås, 10:00 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2013-03-28 Created: 2013-03-27 Last updated: 2015-11-16Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3167-9389

Search in DiVA

Show all publications