https://www.mdu.se/

mdu.sePublikationer
12 1 - 50 av 58
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Jalhed, Hedvig
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Rylander, Mattias
  Högskolan i Kristianstad, Sweden.
  Ludiska lockelser: Spelen flyttar in i finrummen2023Ingår i: Kulturimperiet, ISSN 2000-6454, nr 1–2, s. 24-27Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Med anledning av att två kulturinstitutioner – Världskulturmuseet i Göteborg och Halmstads konsthall – visade utställningar med speltema under sommaren 2023, såg Hedvig Jalhed och Mattias Rylander anledning att reflektera över spelens status i förhållande till konst och kultur av idag. Centralt i deras betraktelse är synen på agens i lek och spel, samt ludik som konstform. Med utgångspunkt i de bägge utställningarnas utformning och innehåll kunde två olika förhållningssätt till spelinteraktion och spelestetik skönjas. Medan världskulturmuseet betonade spelens utveckling och utbredning historiskt och tvärkulturellt satte Halmstads konsthall ljuset på särskilda spelelement som konstobjekt, delvis tagna ur sitt spelmässiga sammanhang. I det förra fallet utgör konst- och kultföremål funktionella och spelbara spel, medan det i det senare fallet skapas konstverk genom eller på spel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Pettersson, Elvira
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Saletti, Victor
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Bemötande av anhöriga i samband med patienters dödsfall: En allmän litteraturöversikt över sjuksköterskors erfarenheter2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Kamuran, Lavan
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Olsson, Felicia
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Palliativ vård av patienter med cancersjukdom: erfarenheter ur ett sjuksköterkeperspektiv2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Hara Khanam, Iftho
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Credit scoring using Logistic regression2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this thesis, we present the use of logistic regression method to develop a credit scoring modelusing the raw data of 4447 customers of a bank. The data of customers is collected under 14independent explanatory variables and 1 default indicator. The objective of this thesis is toidentify optimal coefficients. In order to clean data, the raw data set was put through variousdata calibration techniques such as Kurtosis, Skewness, Winsorization to eliminate outliers.On this winsorized dataset, LOGIT analysis is applied in two rounds with multiple statisticaltests. These tests aim to estimate the significance of each independent variable and modelfitness. The optimal coefficients can be used to obtain the credit scores for new customers witha new data set and rank them according to their credit risk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Lucau, Ruth
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Barzangi, Bahasht
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Artificiell intelligens inom högre utbildning: En fenomenografisk analys av kunskapsutveckling enligt yrkesverksamma lärare2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att beskriva hur yrkesverksamma lärare i högre utbildning uppfattar att AI kan påverka både studenters kunskapsutveckling och deras undervisningsroll. Utifrån studiens syfte, frågeställningar och teori, tillämpades en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Sju lärare vid fyra olika lärosäten har intervjuats. Analysen utgick från en fenomenografisk analysmodell. Analysmodellen utgjorde ett underlag för att rekonstruera lärarnas utsagor efter den teoretiska utgångspunkten, i syfte för att visa ett utfallsrum på studenternas kunskapsutveckling. Resultaten visar att lärare har skilda uppfattningar om AI:s påverkan på kunskapsutvecklingen och på deras undervisningsroll. I relation till resultatet framgick det att AI kan utgöra en stödfunktion för att främja kunskapsutvecklingen. Vidare visar resultatet även att lärare kan uppfatta AI som ett hinder. Den bakomliggande orsaken ansågs vara fusk. Lärare tycks uppfatta att AI kan ha en positiv inverkan på deras undervisningsroll, genom att frigöra mer tid för interaktion med studenterna. Slutsatsen som kan dras från denna studie är, att AI inte bidrar till kunskapsutveckling. Lärare är medvetna om både möjligheterna och hinder som kan komma uppstå med användningen av AI. Kunskapen kring lärares uppfattningar om AI, kan bidra till ökad förståelse för hur AI kan nyttjas i syfte att främja studenters kunskapsutveckling. Det kan även utgöra ett underlag för vidareutveckling och anpassning av AI inom högre utbildning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Kanwal, Kehkashan
  et al.
  Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering Science Technology and Management, Ziauddin University, Karachi 74700, Pakistan.
  Asif, Muhammad
  Faculty of Computing and Applied Sciences, Sir Syed University of Engineering and Technology, Karachi 75300, Pakistan.
  Khalid, Syed Ghufran
  Department of Engineering, Faculty of Science and Technology, Nottingham Trent University, Nottingham, NG118NS, United Kingdom.
  Wasi, Sarwar
  Data Acquisition, Processing, and Predictive Analytics Lab, NCBC, Ziauddin University, Karachi 74700, Pakistan.
  Zafar, Farhana
  Department of Pediatrics, Ziauddin University, Karachi 74700, Pakistan.
  Kiran, Iffat
  Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering Science Technology and Management, Ziauddin University, Karachi 74700, Pakistan.
  Abdullah, Saad
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Comparative Analysis of Photoplethysmography Signal Quality from Right and Left Index Fingers2023Ingår i: Traitement du signal, ISSN 0765-0019, E-ISSN 1958-5608, Vol. 40, nr 5, s. 2214-2199Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Photoplethysmography (PPG) has emerged as an increasingly attractive signal for non-invasive physiological measurements, owing to its simplicity, cost-effectiveness, and broad applicability spanning cardiovascular to respiratory systems. The burgeoning interest in PPG signal processing has facilitated its extensive incorporation in wearable devices, thus stimulating active research in this field. The present study undertakes a comprehensive evaluation to discern the optimal index finger (right or left) for PPG data acquisition and subsequent filtration, appraised through the lens of the signal-to-noise ratio (SNR) of the filtered signal. An analysis conducted on signals contaminated with white Gaussian noise unveiled that the Savitzky-Golay filter (a polynomial filter) with a window size of three outperformed other window lengths, rendering the highest SNR. Among the Infinite Impulse Response (IIR) filters compared; the Chebyshev I filter emerged as superior. Interestingly, the right index finger consistently demonstrated a higher mean SNR across filters: 0.49% for the Savitzky-Golay filters, 4.32% for the Butterworth (order 6), 7.71% for the Chebyshev I (order 10), and 4.02% for the Chebyshev II (order 4), relative to the left index finger for PPG signals perturbed by white Gaussian noise. These findings provide an insightful perspective for future research and development in wearable devices, suggesting potential superiority of the right index finger for PPG signal acquisition and filtration.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Kostela, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Användning av alkolås som kvalitetssäkringsverktyg inom transportsektorn2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Alkoholpåverkade förare är ett stort problem i Sverige, både inom privat- och yrkestrafik. För att få bukt med problemet väljer allt fler transportverksamheter att installera alkolås i sina fordon. Dalarnas forskningsråd har under år 2006 utfört en studie för att studera hur alkolås används inom transportsektorn för kvalitetssäkra transporter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • Kostela, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Tydén, Thomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  FoU i kommuner, landsting och regioner: Delrapport tre från IKA-projektet2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • Kostela, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Danielsson, B-O.
  Jonell, Ann-Christin
  Lundmark, Anita
  Tydén, Thomas
  Från ord till handling: Metoder för att omsätta miljömål till praktisk handling2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ett flertal av dagens stora miljöproblem är betingade av människors livsstil. Samtidigt har dålig miljö ofta en negativ inverkan på människors hälsa. Att påverka människors beteende är nödvändigt för att åstadkomma en bättre miljö och ett förbättrat hälsotillstånd. Detta kan ske genom utbildning och information, men frågan är på vilket sätt detta ska ske för att verkligen ge avtryck i människors beteende. I handlingsplanen för Dalarnas Miljömål finns flera åtgärder som innebär informationsinsatser inom områden som berör sambandet mellan miljö och hälsa. Här finns också starka kopplingar till flera av de elva folkhälsomålen. Dalarnas Miljömål är ett måldokument med relativt hög abstraktionsnivå. Nästa steg är att operationalisera det – att gå från ord till handling. Det finns ett stort behov av att hitta metoder att kommunicera miljömålen med olika väl avgränsade målgrupper. Detta projekt har handlat om att pröva olika metoder för detta och bygger på några grundläggande pedagogiska teorier som kan sammanfattas med begreppen delaktighet och motivation. Projektet har också visat hur övergripande måldokument med fördel kan omsättas i praktiken genom att bygga nedifrån och börja i det lilla. Vad som påverkar en människas beteende styrs av en rad skilda faktorer som varierar från människa till människa, från sakområde till sakområde och som även förändras över tid. En gemensam nämnare är att det förändrade beteendet ger någon form av vinst för den enskilda människan i form av till exempel förbättrad hälsa, ekonomi eller en bättre miljö. Vinsterna för den enskilde behöver inte nödvändigtvis vara direkt kopplade till miljömålen utan kan vara indirekta som t ex önskan att tillhöra ett avantgarde, att bli omtyckt av andra etc. Det viktigaste för varje individ är att frågan ”What’s in it for me?” får ett nöjaktigt svar. Det kräver en tydlig och avgränsad målgrupp vilket är en viktig utgångspunkt i detta projekt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • Kostela, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Welin, Bengt
  Konsekvensanalyser av service. Servicefrågan i den kommunala planeringsprocessen2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • Hassis, Linnea
  et al.
  Dalarnas Forskningsråd.
  Kostela, Johan
  Dalarnas Forskningsråd.
  Lärande för hållbar utveckling: ett skolutvecklingsprojekt med femton skolor från sju kommuner i Dalarna, slutrapport2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • Ahnberg Åsenius, Elisabeth
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Kostela, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Messing, Jan
  Metallindustrin i Sverige 2007-20112013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • Swenberg, Thorbjörn
  et al.
  Högskolan Dalarna, Bildproduktion.
  Kostela, Johan
  Högskolan Dalarna, Ej akademianställd.
  Saveljeff, Sigrid
  Högskolan Dalarna, Ej akademianställd.
  Regional “Innovation Systems” vis-à-vis “Innovation Support Systems" – Is clarification needed?2020Ingår i: Industry & higher education, ISSN 0950-4222, E-ISSN 2043-6858, Vol. 34, nr 6, s. 371-376Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  How language is used has political implications as well as communicational consequences. Regional development, using means of systematic support for innovation, is a widespread phenomenon globally that also includes numerous political ambitions and implications. This article argues that ambiguities regarding the use of terms such as ‘innovation system’ and ‘innovation support system’ need to be clarified to improve communication in this field, as well as to reveal underlying political ideas on how systematic support for innovation should be carried out, by drawing on examples from studies of regional systems. Such ambiguities contribute significantly to the often-mentioned lack of involvement and engagement in regional development on the part of higher education institutions and academics. Examining key terms and concepts of this discourse, in the interests of promoting a common and stringent use of terminology, helps to illuminate whether the desired academic involvement in innovation processes relates to ideation, implementation and commercialization, or to support for processes through the contribution of knowledge and expertise.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • Kostela, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Lagerström, Sven
  Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008–2009: Bidrag till analysen2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hur har människor det i Dalarna? Vad tycker de om boende, miljö, offentlig service, kollektivtrafik etc? Vilka frågor vill de att politiken ska syssla med? Vad tror de om Dalarnas och sin egen framtid? Under 2000-talet har tre stora regionala undersökningar gjorts som handlat om människors livssituation. Länsstyrelsen gjorde år 2000 en studie av flyttningar och flyttare och år 2002 en boendeundersökning. År 2005 gjorde Region Dalarna tillsammans med Temo en Pejling med fokus på hur människor i Dalarna såg på sin livssituation. Som en fortsättning på det arbetet skickade Region Dalarna i slutet av 2008 ut en enkät till ett urval av Dalarnas befolkning med frågor kring hur man upplevde sin livsmiljö. Målet med enkätundersökningen var att studera och lyfta fram befolkningens syn på viktiga faktorer i det kommunala och regionala utvecklingsarbetet. Resultatet kan i viss mån spegla förändringar sedan tidigare undersökningar i Dalarna och kan också till en del jämföras med liknande undersökningar i andra delar av landet. Kollektivtrafik, serviceutbud, arbetspendling, hälsoläge osv. finns det naturligtvis redan en hel del kunskap om. Men hur ser människors behov, önskemål och attityder ut i förhållande till det man upplever sig ha tillgång till? Hur varierar detta med t.ex. ålder, kön, ekonomiska resurser och typ av bostadsort? Hur ser det ut just i Dalarna, och i Dalarnas kommuner? Svaren på sådana frågor kan vara en viktig del av underlaget för fortsatt regionalt och kommunalt utvecklingsarbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • Kostela, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Tydén, Thomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Varför sjukskrivs det så olika? Sjukskrivningsmönster vid Dalarnas vårdcentraler.2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • Kostela, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Jansson, Johanna
  Dalarnas Forskningsråd.
  Naarttijärvi, Per
  Leksands kommun.
  Varför flytta?: En studie av in- och utflyttning för kommunerna i Region Siljan2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Demografiskt sett ligger regionen före övriga Sverige när det gäller antalet personer i arbetsför ålder som snart ska gå i ålderspension, detta innebär att behovet av nyrekrytering av arbetskraft kommer att uppstå inom en nära framtid. Detta är positivt ur synvinkeln att regionen kan komma att få ett försprång gentemot andra när det gäller att hantera problematiken. Det negativa är att man snabbare ställs inför utmaningen att få tillräckligt många att arbeta med offentlig service samt att skapa möjligheter för näringslivet att rekrytera arbetskraft så att man även i fortsättningen kan vara konkurrenskraftiga. Kommunernas befolkning är av stor vikt, både för att kunna planera service och tjänster och för att kunna få en hållbar ekonomi i kommunerna. I stort sett alla Sveriges kommuner har ett önskemål om att kunna öka sin befolkning, och därigenom sitt skatteunderlag. Verkligheten ser dock ut på ett annat sätt. Ett antal stora orter ökar i befolkning, samtidigt som de flesta kommunerna minskar sin. Födelsenettot är historiskt sett lågt och den nationella ökning av befolkning som sker, sker framförallt i storstäderna och drivs på med hjälp av invandring. Denna bild ger kommunerna en hel del att tänka på för att på sikt kunna lösa servicen till medborgarna, både ekonomiskt och med tanke på en minskad befolkning i arbetsför ålder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • Kostela, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Utveckling av kontaktmannaskap: Utvärdering av ett utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Bollnäs kommun2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • Kostela, Johan
  et al.
  Dalarnas Forskningsråd.
  Myrholm, Magnus
  Dalarnas Forskningsråd.
  Herlitz, Claes
  Dalarnas Forskningsråd.
  Äldre och yngre - en befolkning i balans?: Scenarier för Dalarnas befolkningsutveckling till år 2050.2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • Kostela, Johan
  Högskolan Dalarna, Verksamhetsstödet.
  Vem bestämmer när vi samverkar?2020Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 97, nr 4, s. 651-658Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I denna artikel beskrivs vilka förutsättningar som bör finnas för en lyckad samverkan och de olika spänningsfält som kan uppkomma om dessa förut-sättningar inte finns på plats. Artikeln lyfter fram och problematiserar frågan om vem det är som bestämmer och hur olika aktörer måste hantera ett antal situationer som de själva inte alltid har varit med och skapat. De spännings-fält som lyfts fram är vertikal maktutövning, problem när en organisation vill mer än en sak, individernas roll, kampen om tolkningsföreträde eller att en viss kunskapssyn ska styra. Ett verktyg i artikeln för att hantera arbetet är ett paket av frågor som kan användas för att reflektera över situationen, vilket kan göras enskilt eller tillsammans med involverade samverkanspartners. Ett annat verktyg för att hantera situationen är att utveckla samverkansarbe-tet med hjälp av teorier från grupputveckling och ledarskap. Grundläggande förutsättningar för samverkan är en god dialog, tydliga roller, förståelse av de egna och partnerns förutsättningar och tydliga mål för respektive part.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • Ehrenberg, Oliver
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Dmitriev, Roman
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Den innovativa säljprocessen för att sprida innovativa produkter: En experimentell studie på Swedish Construction Sales AB2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie grundas i Partner X:s utmaningar med att lansera en innovativ ersättning till armeringsjärn på den svenska marknaden. Swedish Construction Sales AB arbetar för att introducera produkten och studien syftar till att hjälpa Swedish Construction Sales AB utveckla en effektiv försäljningsprocess för att sprida denna innovation. Många företag står inför liknande utmaningar, ofta på grund av brist på försäljningserfarenhet. Denna forskning har fokuserat på tillämpningen av diffusion of innovation teori i en försäljningsprocess för att se om det kan hjälpa till att sprida innovativa produkter. För att få svar på denna fråga blev ett experiment genomfört med två delar som därefter analyserades och jämfördes med varandra. Det visade sig att genom att erbjuda kunden möjligheten att testa produkten, lyfta upp dess fördelar på ett tydligt sätt, visa att produkten är kompatibel i kundens användningsområde  och att den inte är komplex i användningen ökar engagemanget för produkten. Dock behövs det mer forskning för att se om den ökade responsen faktiskt leder till ökad försäljning över tid. Forskarnas studie ger en bra överblick för att se om teorier kan tillämpas praktiskt för att förbättra och underlätta försäljningsprocessen, vilket bidrar till att fördjupa förståelsen av hur teorier om diffusion of innovation kan användas för att främja kommersiell framgång för att sprida innovativa produkter till nya marknader.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Karlsson, Isabel
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Deladia Tjörnemar, Rosalie
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  ATT BLI VÅRDAD PÅ EN AKUTMOTTAGNING: En litteraturöversikt utifrån patienters erfarenheter2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Akutmottagningen är öppet dygnet runt och är första kontaktpunkten för patienter. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda på en akutmottagning beskrevs vara krävande och intensiv på grund av rådande tidspress och arbetsbelastning. Vidare erfar sjuksköterskor utmaningar i att ge optimal vård och etablera en vårdande relation med patienter. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att bli vårdad på en akutmottagning. Metod: En litteraturöversikt som baserats på elva artiklar och består av sju artiklar med kvalitativ ansats och fyra artiklar med kvantitativ ansats. Resultat: Patienters erfarenheter av att vårdas på en akutmottagning, har visat sig variera beroende på hur patienter blivit bemötta av sjuksköterskor. Patienter erfar att när de blivit bemötta och vårdade med respekt underlättas vårdprocessen för både patienter och sjuksköterskor. Långa väntetider, brist på information samt vårdpersonalens arbetsbelastning resulterade i att patienter kände sig maktlösa och åsidosatta. I analysen har fem teman identifierats, dessa är att bli vårdad med respekt, betydelsen av kommunikation, att bli prioriterad, betydelsen av trygghet, att vara ignorerad. Slutsats: Patienter hade olika erfarenheter av vårdandet på en akutmottagning. Att patienter vårdades som en unik person där deras värdighet och värderingar bevarades gjorde att vården blev betydelsefull. En del patienter erfor vården på akutmottagningen som utmanande och ökade deras lidande på grund av bristen på information och uppmärksamhet från sjuksköterskor, vilket ledde till att patienter kände sig ignorerade och bortglömda.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Att bli vårdad på en akutmottagning: En litteraturöversikt utifrån patienters erfarenheter
 • Shafiee, Parmis
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Andersson, Madelene
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  DE KOMMER IHÅG, DE KOMMER IHÅG OM DU GJORT SAKER: Sjuksköterskors erfarenheter av mötet med patienter med psykossjukdom inom psykiatrisk heldygnsvård2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Previous research shows that patients with psychotic disorders experience increased vulnerability, powerlessness, and fear as they experience feelings of losing a part of themselves during a psychotic episode. Insufficient knowledge within psychiatric inpatient care is seen by nurses as a hindrance in being able to treat patients with psychotic disorders. Aim: To describe nurses’ experience of meeting patients with psychotic disorders in psychiatric inpatient care. Method: Twelve semi-structured interviews were conducted, the participants consisted of ten nurses specialized in psychiatric care and two general nurses. The interviews were analyzed based on qualitative content analysis with an inductive approach. Results: Nurses experience the importance of understanding the meaning of the relationship and looking after the use of contact personnel which clarified in the category to put the relationship first. Nurses need to create an understanding of the patient and where they are in their situation to minimize the risk of coercive measures being used which is made visible in the category to understand the unique patient. Nurses emphasize that patients remember what happened during care despite ongoing psychosis and how they remember the methods chosen to use for a long time to come which is made visible in the category to have an understanding of the patient’s increased vulnerability. Conclusion: Letting patients be the focus can benefit care in the long run, by creating a safe relationship where the interpersonal relationship can be at the center of the care. This is by creating a safe relationship with an increased understanding of patients where the interpersonal relationship can be at the center of care. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Alfredsson, Ammar
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Utvärdering av förebyggande underhållsstrategi för elektriska flygplan2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the topic of preventive maintenance for electric aircraft and aims to examine its significance and implementation within the aviation industry. Electric aircraft have become increasingly popular as a sustainable alternative to conventional aircraft, making it crucial to develop effective maintenance strategies to ensure their reliability and performance.

  To achieve this objective, a comprehensive literature review of existing research and practices in the field of preventive maintenance for electric aircraft is conducted. The study identifies the key components and systems in an electric aircraft that require regular monitoring and maintenance, such as electric motors, batteries, power converters, and control systems.

  By analyzing the benefits of preventive maintenance, such as reduced downtime, increased component lifespan, and decreased maintenance costs, various methods, and techniques for implementing preventive maintenance for electric aircraft are presented. This includes the use of condition monitoring systems, sensors, and data-driven analysis to monitor and predict the health of components and anticipate any faults or deviations in advance.

  To explore the challenges of preventive maintenance for electric aircraft, aspects such as data management, cooling, and electromagnetic compatibility are also discussed. Furthermore, the need for training and skill development for maintenance personnel to effectively carry out preventive maintenance activities for electric aircraft is explored.

  By compiling and analyzing the available information, this thesis provides a comprehensive overview of preventive maintenance for electric aircraft and its significance in ensuring reliability, performance, and sustainability within the aviation industry. The findings can be valuable to airlines, maintenance organizations, and researchers interested in implementing effective maintenance strategies for electric aircraft and contributing to the continued development of sustainable aviation.

  The literature review showed that the use of preventive maintenance strategy for electric aircraft is well-founded and supported by research and experiences from various industries. The implementation of IoT and fault diagnostic techniques can enhance the maintenance process and increase the reliability of electric aircraft by identifying and addressing potential faults at an early stage. These findings provide valuable insights and guidelines for the aviation industry in developing and optimizing their maintenance strategies for electric aircraft.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Axelsson, Karin
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Skapa trygghet genom samverkan mellan civilsamhälle och kommunal verksamhet: Rapport från ett Delmosfinansierat projekt i Årby, Eskilstuna kommun 2021/20222022Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna forskningsstudie har skett inom ramen för ett projekt finansierat av Delegationen mot segregation (Delmos) under år 2021/2022 för att främja samverkan kring frågan om segregation och trygghet i stadsdelen Årby i Eskilstuna. Projektet har initierats och drivits av civilsamhällets (CS) aktörer, nämligen Studiefrämjandet i Sörmland, Sisters in business och Årbyföreningen, Årby M. Dessutom är Eskilstuna kommun en samverkanspart som stått bakom ansökan och deltagit i projektet. Eskilstuna är en av de 32 kommuner som lyfts fram som ett socioekonomiskt eftersatt område där särskilt stöd kan sökas för att minska och motverka social och ekonomisk segregation (Studiefrämjandet i Sörmland, 2021). Årby är en stadsdel i Eskilstuna med ca 4800 invånare av kommunens drygt 100 000. Området byggdes i samband med miljonprogrammet under 1960-talet och är ett av de områden som Eskilstuna kommun valt ut som strategiskt viktigt att fokusera på när det gäller inkludering, trygghetsskapande aktiviteter och att skapa levande mötesplatser i tillsammans med boende i området. Dessa mötesplatser finns även i några andra stadsdelar, och där finns en uttalad vilja och påbörjat samarbete med civilsamhället.

  För att kunna möta upp, och börja skapa lösningar på, komplexa samhällsutmaningar, såsom social och ekonomisk segregation, krävs ett stort mått av nytänkande och samverkan. Enligt regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation (Regeringskansliet, 2018), har civilsamhället en viktig roll i detta arbete. Detta som komplementär aktör, brobyggare mellan invånare och kommunen och som en friare form av, och plattform för, samverkan och aktiviteter.

  I ansökan om statsbidrag från Delegationen mot segregation (Studiefrämjandet, 2021) beskrivs syftet med arbetet inom ramen för projektet som tredelat: (1) kunskaps- och metodutveckling, (2) gemensamt agerande och strategisk samverkan kring segregation, samt (3) direkta insatser som tar utgångspunkt i lokala och regionala behov. Inom ramen för den första delen så lyfts behov om kunskap om dels segregationens nuläge, dels om vilka åtgärder som kan leda till att minska och motverka segregation. Inom ramen för del två så pekas på vikten att samverka mellan och inom aktörerna för att åstadkomma en förändring.

  I skärningspunkten för dessa finns behov av att undersöka på vilket sätt samverkan sker idag, hur olika aktörer och individer ser på behov av samverkan, hur detta ska organiseras samt utmaningar och möjligheter med densamma. Allt i en framåtsyftande anda för att skapa en så god grund och plattform för att tillsammans åstadkomma en fortsatt positiv utveckling i Årby, Eskilstuna.

  Därför har studien genomfört en avgränsad analys av utvecklingen gällande samverkan i projektet. Syftet var att undersöka samverkan mellan civilsamhällets aktörer och kommunen, men i undersökning och analys framkom även kunskap om samverkan mellan civilsamhällets aktörer samt internt mellan kommunala verksamheter. Studien är en empirisk undersökning på mikronivå. Mot denna bakgrund formulerades följande övergripande forskningsfrågor; 

  RQ1: Vilka utmaningar och möjligheter finns när det gäller samverkan mellan offentliga och privata aktörer och civilsamhället för att utveckla mötesplatser för att bryta segregation och utanförskap? 

  RQ2: Vad behöver förstärkas för att åstadkomma en mer utvecklad samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället? 

  I denna rapport kommer även respondenternas uppfattning av resultatet av projektet och forskarens analys av detta lyftas fram. 

  Studiens resultat bidrar inte bara till kunskap hos de aktörer som var delaktiga i projektet utan har även relevans för andra aktörer och initiativ som arbetar mot samma mål och som söker utveckla former för samverkan mellan CS och kommunala verksamheter. Idén om civilsamhällets viktiga roll, och frågor kring dess samverkan med kommuner, lyfts även i andra sammanhang.  Eskilstuna kommun har exempelvis en långsiktig satsning som heter Trygga unga, där fokus ligger på främjande och förebyggande arbete för ungdomar i åldern 13–20 år, som befinner sig i riskzonen för kriminalitet och missbruk. I detta arbete uttrycks likaledes att man vill åstadkomma en ökad samverkan med civilsamhället och föreningslivet (Eskilstuna kommun, 2022). Frågan kring trygghet, minskad segregation och samhällsutveckling är även ett fokus för Samhällskontraktet, en gemensam samverkansarena där Mälardalens universitet, Eskilstuna kommun och Västerås stad arbetar för att utforska och hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar tillsammans med andra samhällsaktörer. För denna arena är studien och rapportens innehåll relevant, då ett av de fokusområden man arbetar med är något man benämner skolresultat, men detta ska ses i vid bemärkelse. Skolresultat ska inte enbart kopplas till klassrummet, utan man diskuterar det även som en del av samhällsutveckling, demokrati, integration och trygghet samt skärningspunkter som ligger utanför skolmiljön. Därför utifrån workshops med Eskilstuna kommun och Västerås stad intresserar man sig exempelvis för frågor som ’Hur motverkar vi effekter av segregation?’ samt ’Hur kan vi genom stärkt samverkan mellan myndigheter öka tryggheten som ytterst hjälper barn och ungdomar att gå ut skolan med godkända betyg?’ Här vill man undersöka detta ur ett trygghetsperspektiv (Samhällskontraktet, 2022). Forskaren i denna studie är en del av detta arbete. Studien är också ett bidrag till arbetet inom MDU Living Lab, inom vilket man fokuserar på metoder och modeller för samverkan och samproduktion

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Svärd, Josephine
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Nytänkande design av karaktärsskapande i spelvärlden: Med fokus på minoritetsgruppen icke-binära2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en studie för examensarbete i Informationsdesign med inriktning Informativ Illustration. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur minoriteten ickebinära spelkaraktärer representeras i dagens spelvärld, hur de kan illustreras med fokus på karaktärens narrativ, egenskaper och design. Genom att inte hamna i samma mönster av könsstereotyper som illustreras i spel och representera en minoritet som inte fått tillräcklig plats på spel scenen, belysa karaktärens kommunikation av personlighet, design och egenskaper den besitter i spelet.

  Illustrationerna baseras på spelet Valorant. Teorier om narrativ, perception, abstraktion och kognition är grunder till gestaltningen av illustrationen. Även forskning kring hur stereotyper och könsnormer har en stor betydelse när vi tolkar det vi ser. Metoder som använts är expertintervju, målgruppsintervju, enkät för utprovning och formanalys.

  Det redogörs i rapporten hur designprocessen går till samt hur intervjuerna och enkäten lagt grunden till resultatet av den färdiga illustrationen. Resultatet av studien är en digital illustration som är färglagd, samt följer spelets manér och röda tråd. 

  Slutsatsen blir att det skulle behövas göras en studie på en större grupp människor, fler som tillhör minoritetsgrupper, kring frågan om relationen som vi knyter an till spelkaraktärer och varför, för att kunna skapa ett nytänkande sätt att skapa karaktärer som inte fixerar på stereotyper och den hypermaskulina spelvärlden vi har idag.

  Nyckelord: minoritetsgrupp, icke-binär, videogames, gaming, sexism, inkludering, exkludering, informationsdesign, informativ illustration, dataspel, spelkaraktärer, hypermaskulinitet, karaktärsskapande, könsstereotyper.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Alostaz, Rana
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Human-centred design: The tailwind to green marine transportation: A qualitative study on the advantages HCD has on the acceptance of green marine technology2023Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Marine transportation in EU currently emits 18% of the total global marine CO2 emissions, which is approximately 140 million tonnes of CO2. In response to this, new regulations aim to reduce carbon emissions by 40% by the year 2030, therefore, green innovations in marine technology are more important than ever. However, reducing carbon emissions requires people to accept these new technologies. In this paper, I explore the role of human-centred design in technology acceptance by using some methods in the design process. The design process included various methods such as user-, heuristic evaluations, expert reviews, role-playing, parallel prototyping, and prototyping. I studied, evaluated, and redesigned the interface of EcoPilot, that is a product which calculates, decreases, and optimizes fuel consumption in marine transportation. The design process of EcoPilot resulted in increased knowledge about the current user experience of marine technology aimed at reducing carbon emissions, as well as conclusions and reflections on how human-centred Design can improve the experience and promote the acceptance of new green technology.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Human-centred design: The tailwind to green marine transportation
 • Pettersson, Kajsa
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Andersson Holtsby, Wilma
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att vara anhörig till en person med demenssjukdom: En allmän litteraturöversikt2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Knutsson, Jonatan
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Telešova, Gabija
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Quantitative Investment Strategies on the Swedish Stock Market2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis explores the implementation of three quantitative investment strategies – the dividend yield strategy, the EV/EBITDA strategy, and the momentum strategy – within the Swedish stock market using Equal-Weighted Portfolios (EWP) and Value-Weighted Portfolios(VWP). The analysis is based on backtesting during the periods 2009 − 2022, 2001 − 2022, and 1992 − 2022, for each strategy respectively. The research aims to assess the risk-adjusted returns of these strategies and compare the performance of the EWP and the VWP. The results indicate that all the tested quantitative investment strategies beat the market. Moreover, the VWP achieve higher annual returns compared to the EWP. However, when considering risk-adjusted returns, the EWP generally demonstrate superior performance. Specifically, the EWP incorporating momentum monthly rebalancing exhibit the largest risk-adjusted returns.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Billa, Snehalatha
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Horváth, Zsófia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Can Interventions Based On Self-Determination Theory Optimize Participation In Physical Activities In Children And Young Adults With Disabilities?: A Systematic Literature Review2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Participation in physical activities (PA) is vital for the well-being of children and young adults with disabilities, yet barriers hinder their engagement. With the United Nations reporting 150 million children with disabilities, understanding the self-determination theory (SDT) role in promoting PA participation is essential for improving their health and well-being. It aimed to explore how intervention based on SDT facilitates the possible determinants for PA participation in children and young adults with disabilities (CAYAWD).

  Methods: A systematic review approach was employed. Databases like PubMed, PsycINFO, and CINAHL were searched for studies published between 2006 and 2022. Inclusion and exclusion criteria were applied, and the quality of the selected studies was assessed using relevant checklists from SBU, 2018. Data synthesis included intervention, description, participant characteristics, and quality evaluation.

  Results: This review analyzes seven studies on interventions for physical activity in CAYAWD based on SDT. Participants totalled 341 (mean age 12.6 years) with various conditions. Studies used motivational climates or basic psychological needs (BPN) in designing the interventions to enhance autonomous (intrinsic) motivation and improve needs satisfaction to increase PA. Significant effects included improved PA, need satisfaction and autonomous motivation. The measurement instruments had acceptable validity and internal consistency. Qualities of the included studies were moderate to high. The overall strength of the evidence was moderate. 

  Conclusion: It emphasized that intrinsic motivation and need-satisfaction act as possible determinants for participation in PA among CAYAWD. It provides valuable insights into the importance of motivational climates in PA settings. The limited number of studies urges the need for interventional studies based on SDT among CAYAWD.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Larsson, Victoria
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Selander, Klara
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Upplevelser av hur vardagsaktiviteter påverkats av fysioterapi vid rektusdiastas postpartum: En kvalitativ intervjustudie2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Westberg, Marcus
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Nordström, Klas
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  HJÄRTINFARKTPATIENTERS UPPLEVELSER AV FYSIOTERAPEUTLEDD FYSISK TRÄNING UNDER CENTERBASERAD HJÄRTREHABILITERING2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av de främsta anledningarna till behov av hjärtrehabilitering är hjärtinfarkt. Hjärtrehabilitering har visats vara en av de viktigaste preventiva åtgärderna för att motverka återfall i hjärt- och kärlsjukdom. Fysioterapeutens roll i centerbaserad hjärtrehabilitering är främst att instruera, övervaka, motivera och utvärdera fysisk träning. Det har visat sig viktigt att inte bara behandla utifrån det fysiska utan även psykologiska och sociala faktorer.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av fysioterapeutledd fysisk träning under centerbaserad hjärtrehabilitering (fas 2) efter hjärtinfarkt.

  Metod: Studien utformades utifrån en beskrivande intervjustudie med induktiv ansats. Sex patienter intervjuades för att undersöka upplevelser av deras hjärtrehabilitering. En manifest innehållsanalys användes för att analysera insamlad data.

  Resultat: Sex kategorier och nio underkategorier skapades utifrån analysen. De sex kategorierna var: Mental påverkan av fysisk träning, Gruppens betydelse vid fysisk träning, Insikt och förståelse av fördelar och hinder för fysisk träning efter hjärtinfarkt, Positiva och negativa effekter av fysisk träning, Fysioterapeutens stöttande roll i träningen samt träningsuppläggets struktur.

  Slutsats: Resultaten visade att informanterna upplevde den fysiska förmågan som nedsatt i början av hjärtrehabiliteringen. Socialt stöd från fysioterapeuten och andra deltagare i gruppen bidrog till en ökad tilltro till att genomföra och vidmakthålla den fysiska träningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Andersson, Isabella
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Samuelsson, Molly
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård: En allmän litteraturöversikt2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Olsson, Åsa
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Lagerlöf, Malin
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att vårda personer med demenssjukdom: En litteraturöversikt av sjuksköterskors erfarenheter2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Brindeberg, Ulrica
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Samband mellan biopsykosociala faktorer och vidmakthållande av rehabilitering efter thoraxkirurgi: En beskrivande tvärsnittsstudie2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många svenska patienter genomgår årligen thoraxkirurgi. Initial postoperativ rehabilitering riktas främst till att förbättra patienternas grad av dyspné samt rörlighet i thorax, och patienterna rekommenderas att vidmakthålla rehabiliteringsprogrammen även efter hospitaliseringstillfället. I hälsopsykologiska teorier beskrivs att biopsykosociala faktorer simultant inverkar på vidmakthållande av rehabilitering, något som inte tidigare har studerats på patienter som genomgått thoraxkirurgi.

  Syfte: Denna deskriptiva tvärsnittsstudie undersökte samband mellan vidmakthållande av rörlighets- samt andningsträning och psykologiskt stöd samt emotionellt tillstånd hos patienter 3 månader efter thoraxkirurgi.

  Metod: Kvantitativa data insamlades av en forskargrupp genom ett frågeformulär som undersökte vidmakthållande av rehabiliterande insatser samt mätinstrumenten Modified Medical Research Council dyspnea scale (mMRC) och Quality of Recovery -15 Sweden (QoR-15swe). Insamlade data analyserades av författaren med Spearman’s korrelationskoefficient i SPSS.

  Resultat: Resultaten visade inga signifikanta samband mellan vidmakthållande av rehabiliteringsprogrammen och grad av dyspné, psykologiskt stöd eller emotionellt tillstånd. Resultaten hade genomgående liten spridning kring medianen.

  Slutsatser: Studien påvisade inte att centrala biopsykosociala faktorer korrelerade med vidmakthållande av rehabilitering efter thoraxkirurgi. Majoriteten av patienterna uppgav ett gott postoperativt mående. Dock kunde förväxlingsfaktorer ha påverkat resultaten vilket tyder på att det krävs fler studier med större kontroll över förväxlingsfaktorer för att säkerställa att det inte finns någon korrelation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Brindeberg Examensarbete Fysioterapi
 • Shallal, Zahra
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Shallal, Azra
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Compassion Fatigue: En allmän litteraturöversikt av sjuksköterskors erfarenheter2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Bigseth, Therese
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Jespersson, Michelle
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Relationen mellan människors kroppsbild, träningsvanor och självkänsla2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Träning har en hälsofrämjande inverkan på både den psykiska och fysiska hälsan. På senare tid har det framträtt tydliga normer i samhället kring utseende och ideal, vilket har en negativ påverkan på människors självkänsla och bidrar till uppkomsten av en negativ kroppsbild. Tidigare forskning visade hur individers träningsfrekvens och synen på sin kropp har en nära koppling till individens självkänsla. Studien syftar således till att undersöka samspelet mellan människors kroppsbild, träningsvanor och självkänsla. En enkätstudie genomfördes för att samla in information kring individers relation till ovannämnda faktorer. Respondenterna fick besvara frågor för att ta reda på deras träningsvanor, kroppsbild och självkänsla. Resultatet i denna studie visar att det finns ett positivt samband mellan människors kroppsbild, träningsvanor, självkänsla och hur nöjda de är med sin vikt. Det finns således belägg för att dessa faktorer i sig påverkas negativt av samhällets normer. Studien bidrar därmed till en ökad förståelse för dessa faktorers inverkan på självkänsla. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kandidatuppstas_Bigseth_Jespersson
 • Strandäng, Ronja
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Holmqvist, Hanna
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  KONSEKVENSER AV "HÄNDERNA PÅ RYGGEN" -INSTÄLLNING OCH OTJÄNSTER: Hemtjänstpersonalens uppfattningar kring vilken betydelse konsekvenser av beteenden och omgivning har på brukarens följsamhet till rehabilitering.2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Rout, Tanmmay
  Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Control of carbon dioxide capture from biomass CHP plants: Designing a suitable control system to realize the flexible operation of the CO2 capture system2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This degree project studies the integration of carbon capture system into biomass fired combined heat and power (bio-CHP) plants. The key disturbances from bio-CHP plants include flue gas flow rate, carbon dioxide (CO2) concentration and available heat for the reboiler because the use of versatile biomass and the dynamic operation of CHP plants results in large fluctuations in the properties of flue gas and the heat input for CO2 capture. To clearly understand the impacts of these disturbances on the performance of CO2 capture, a dynamic CO2 capture model is developed in Aspen Plus Dynamics by using monoethanolamine (MEA) based chemical absorption. Proportional-Integral (PI) feedback controllers are then implemented to further study and compare the performance of the CO2 capture process under different control strategies, the performance with general control settings and fine-tuned controllers are obtained and compared, including both the control performance and system performance. The control performance includes the maximum deviation and settling time, which could reflect only the performance of the controllers.  The system performance includes Captured CO2, reboiler duty and Energy penalty per unit CO2 captured, which could reflect CO2 capture system performance. An equilibrium stage steady state model is first developed for the key components in the CO2 capture plant in Aspen Plus, consisting of the absorber, the stripper, and lean-rich heat exchanger. By sizing the components and employing the pressure driven mode, the steady state model is enabled to be a dynamic model. The disturbances about flue gas and reboiler heat are taken from a real bio-CHP plant in Sweden. Considering the higher flue gas flowrate, the model has been scaled up to meet the requirement of this bio-CHP plant. The addition of controllers are done for the flexible operation of the CO2 capture system and the controlled variables considered in this study are the percentage of CO2 absorbed in the absorber column, reboiler temperature and rich solvent flow in the stripper column.

  The results show the effects of fluctuations in the key influencing factors on the control performance and the system performance . The fine-tuned controller implemented system showcases better performance when the quantity of CO2 captured is compared with that of the system in the absence of controllers, where a 1.1% increase in the amount of captured CO2 is observed when the flue gas flow rate is increased by 30%. The system also maintains a 1.8% higher capture rate when controllers are implemented. This showcases better system performance when controllers are implemented in the system. To further analyse the effects of control strategies two different control strategies are compared where controllers with general settings are compared to the controllers which are fine-tuning achieved by implementing tuning parameters which were obtained through Internal Model control (IMC) based on the system requirements. The fine tuning of the controllers results in improved system performance where the amount of captured CO2 increases by 1.4% when the reboiler duty is increased by 30% and a 1.7% decrease in the energy penalty per unit CO2 captured. Additionally, the results show that the settling time and maximum deviation are different for the two controllers where the controller which underwent fine tuning maintained the steady set point whereas the controller with general controller tuning showcases deviation before it attained stability. Therefore, the fine-tuned controller is more efficient to enable the flexible operation of CO2 capture when facing disturbance. It is studied that the tuning parameters implemented in the controllers affect the transient operation of the plant and improved the dynamic performance of the capture system. The tuned controllers offered more stability to the capture system while attaining their respective set points in a shorter time frame. It is also found that there exists a big difference between the system’s performance without controllers and that with finely tuned controllers. The difference in captured CO2 amount is approximately 26 ton/h when flue gas flow rate increases by 30%. The percentage difference is 1.1%, 7.7% and  5.9% for Captured CO2, reboiler duty and Energy penalty per unit CO2 captured respectively. In conclusion the control of the transient operation of the CO2 capture system needs the control system implemented and requires fine tuning parameters to achieve the desirable performance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Cozza, Michela
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Gherardi, Silvia
  Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Posthuman feminism and feminist new  materialism: towards an ethico-onto-epistemology in research practices2023Ingår i: Handbook of Feminist Research Methodologies in Management and Organization Studies / [ed] Saija Katila; Susan Meriläinen; Emma Bell, Edward Elgar Publishing, 2023, s. 55-71Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Klingofström, Emma
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.
  Alla dessa system, hur funkar det?: En användarcentrerad studie på systemintegrering utifrån ett studentperspektiv.2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta arbete så har jag undersökt olika system som studenter använder sig av under sin studietid. Systemen som utforskas i början är Kronox, Canvas, Ladok och Antagning. Baserat på datan som samlades in så gjordes en avgränsning till att titta på Kronox och Canvas, då dessa är system som studenterna använder mest under sin studietid. 

  Med hjälp av intervjuer och tester, så gjorde jag ett gränssnitt där Kronox blev integrerat in i Canvas. Med ett användarcentrerat synsätt så har studenterna fått vara med i varje steg av processen, detta skapar då en mer inkluderade och meningsfullare design. Detta testades på studenterna och i ett iterativt arbete framkom ett slutligt designförslag. Resultatet av projektet har gett ett positivt förslag som är framtaget av studenternas perspektiv och som visar att det kan ske en förändring så systemen kan underlätta deras studietid. 

  Denna studie är en kandidatuppsats inom området informationdesign med fokus på interaktionsdesign. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • El Madi, Soufiane
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Abubaker, Shadi
  Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Front and rear irradiation distribution for different bifacial PV systems: Simulation and evaluation of the irradiation distribution on the solar PV panels at different albedo conditions using ray-tracing software2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bifacial photovoltaic (PV) modules are a type of solar panel that has the capability to capture sunlight and generate electricity from both the front and rear sides of the modules. This work focuses on evaluating the irradiation on both the front and rear sides of bifacial PV modules for various system designs (vertical, tilted, and elevated) and under different ground albedo conditions (grass, snow, and bare soil) using ray-tracing software. The aim of this work is to analyze the front and rear panel irradiations of PV modules in different scenarios and suggest ways to improve the PV system efficiency. The analysis of irradiation maps reveals patterns for each system during different seasons, considering factors like solar elevation angles, albedo values, and panel tilt angle. The irradiations heat map offers practical strategies for optimizing system performance by using string inverters and micro inverters in various configurations to maximize power output. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Johansson, Joel
  Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Albedo effect in APV (Agrivoltaics): Finding and implementing an albedo model for the APV site in Kärrbo2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Ample land for agriculture is a valuable resource and combining agriculture and photovoltaicpowerplant can give more effective usage of the available area. The vertical double-sidedpanels used in this study are more dependent on the albedo compared to standard-mountedpanels. This study searched for and implemented available albedo models and used researchdata gathered from the agrivoltaic site in Kärrbo Prästgård over two periods of differentseasons. In-situ measurements were studied concerning the albedo's impact on power outputwith the focus on comparing albedo with power output during ground conditions Ley, Winterwheat, and snow. Two models were found and tested with the available in-situ data tovalidate if the models could predict the albedo, both daily and hourly during the differentseasons. Most of the work on the models was coded in MATLAB. The impact of albedo wasshown to differ between the two photovoltaic systems and the different ground conditions.The hourly albedo model produced a decent prediction, both on the summer set and winterset with input of site-dependent measurements of irradiance. The daily albedo model withthe input of satellite data produced a good albedo prediction for both seasons. Both models can be used to predict a more refined albedo value.

  Keywords: agrivoltaic, photovoltaics, albedo, model, LIN-FIT, prediction

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Kiwera, Victoria Reginald
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Mälardalens universitet.
  PATIENTERS UPPLEVELSER AV SJUKSKÖTERSKESTUDENTERS VÅRD: En beskrivande systematisk litteraturstudie2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Människan kan drabbas av sjukdom som kan leda till vårdbehov. Enligt tidigare forskning upplever sjuksköterskestudenter oro och rädsla i patienters vårdande.

  Sjuksköterskestudenter blir lättpåverkade och känsliga vid svåra patienter hälsotillstånd vilket kan orsakar lidande för patienter då vården som gavs är inte individanpassad. Sjuksköterskestudenter upplever att det är betydelsefullt att ha en handledare vid vårdmoment eftersom det leder till trygghet. En god vårdrelation är viktigt och stärker sjuksköterskestudenter självkänsla och kompetens. Syfte:  Var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas av sjuksköterskestudenter. Metod: En beskrivande litteraturstudie med tio vetenskapliga kvalitativa artiklar. Resultat: I resultatet framkom två teman med fyra subteman som beskriver patienters upplevelser av att vårdas av sjuksköterskestudenter. Första temat är: Betydelse av bemötande som består av två subteman: Vikten av kommunikation och upplevelse av ömsesidig relation. Andra temat är: upplevelse av trygghet som består av två subteman: Att bli bekräftad och att ha tilltro. Slutsats: Patienter uppskattade den vård som utfördes av sjuksköterskestudenter eftersom de var försiktiga och uppmärksammade på patienters behov och önskningar. Patienter uppskattade att vara en del av sjuksköterskestudenter lärandeprocess.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  PATIENTERS UPPLEVELSER AV SJUKSKÖTERSKESTUDENTERS VÅRD
 • Kristoffersson, Annica
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Åkerberg, Anna
  Centre for Clinical Research Sörmland, Uppsala University, Eskilstuna, Sweden.
  Folke, Mia
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Towards providing type-2 diabetes patients with homogenous information on physical activity2023Ingår i: Abstracts: Medicinteknikdagarna 2023, 2023, s. 54-54Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Abdelakram, Hafid
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Kristoffersson, Annica
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Abdullah, Saad
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Edu-Mphy: A Low-Cost Multi-Physiological Recording System for Education and Research in Healthcare and Engineering2023Ingår i: Abstracts: Medicinteknikdagarna 2023, 2023, s. 117-117Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Abdullah, Saad
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system. Department of Biomedical Engineering, Riphah International University, Lahore, Pakistan.
  Abdelakram, Hafid
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Kristoffersson, Annica
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Bilal Saeed, Muhammad
  Biomedical Engineering Department, NED University of Engineering and Technology, Karachi, Pakistan..
  Saad, Samreen
  Department of Biochemistry, Karachi University, Karachi, Pakistan.
  Real-Time Portable Raspberry Pi-Based System for Sickle Cell Anemia Detection2023Ingår i: Abstracts: Medicinteknikdagarna 2023, 2023, s. 118-118Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Midemalm, Joel
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Vadiee, AmirMälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.Uhlemann, ElisabethMälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.Georgsson, FredrikUmeå universitet, Sweden.Carlsson-Kvarnlöf,, GunillaKarlstads universitet, Sweden.Månsson, JonasLunds tekniska högskola, Sweden.Edström, KristinaKungliga Tekniska högskolan, Sweden.Pettersson, LennartLuleå tekniska universitet, Sweden.Johansson, PedherBlekinge tekniska högskola, Sweden.
  Bidrag från den 9:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar2023Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Agerskans, Natalie
  Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Digital Technologies for Enabling Smart Production: Examining the Aspects of Selection and Integration2023Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Med utvecklingen mot Industri 5.0 utvecklas tillverkningsföretag mot smart produktion. I smart produktion används data som en resurs för att koppla samman olika element i produktionssystemet i syfte att lära sig om och anpassa sig efter förändrade produktionsförhållanden. Vanliga mål för smart produktion inkluderar resurseffektivitet, och en hållbar produktion anpassad utifrån människan. För att åstadkomma dessa önskade fördelar, behöver tillverkningsföretag använda digitala teknologier för att skapa och hantera hela dataflödet. För att möjliggöra smart produktion är det viktigt att implementera digitala teknologier på ett sätt så att insamlad rådata omvandlas till användbar data som kan tillämpas av maskiner eller människor för att skapa värde eller minska slöseri i produktionen. Detta kräver hänsyn till dataflödet inom produktionssystemet, det vill säga hela processen att omvandla rådata till användbar data som inkluderar datahanteringsaspekter som exempelvis insamling, analys och visualisering av data. För att möjliggöra ett bra dataflöde krävs det att flera digitala teknologier kombineras. Många tillverkningsföretag står dock inför flera utmaningar när de ska välja lämpliga digitala teknologier för sitt specifika produktionssystem. Vanliga utmaningar är relaterade till det överväldigande antalet avancerade digitala teknologier som finns på marknaden, samt komplexiteten hos produktionssystem och digitala teknologier. Detta gör det till en komplex uppgift att förstå vilka digitala tekniker som ska väljas och vilka resurser och åtgärder som behövs för att integrera dem i produktionssystemet.

  Mot denna bakgrund är syftet med denna licentiatuppsats att undersöka hur tillverkningsföretag ska välja och integrera digitala teknologier för att uppnå smart produktion. Mer specifikt så undersöker denna licentiatuppsats vilka utmaningar och kritiska faktorer som finns för att välja och integrera digitala teknologier för att uppnå smart produktion. Detta uppnåddes genom en kvalitativ multipel fallstudie med tillverkningsföretag inom olika branscher och av olika storlekar. Resultaten visar att identifierade utmaningar och kritiska faktorer är relaterade till de olika faserna av datavärdekedjan: datakällor och insamling, datakommunikation, databearbetning och lagring samt datavisualisering och användning. Generella utmaningar och kritiska faktorer som var relaterade till alla faser av datavärdekedjan identifierades också. Dessutom var utmaningarna och kritiska faktorerna relaterade till människa, process och tekniska aspekter. Detta visar att det finns ett behov av helhetsperspektiv på hela datavärdekedjan och olika element i produktionssystemet när digitala teknologier väljs och integreras. Dessutom finns det ett behov av att definiera en strukturerad process för val och integration av digital teknik, där både ledning och operativ nivå är involverade.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Mohamoud Hassan, Amal
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kalantari, Mansoureh
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Upplevelser av palliativ vård: En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Efe, Liza
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lundin, Anna
  Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Fast mellan stolarna: En systemteoretisk studie av några lärares uppfattningar av möjligheter och hinder vid individintegrering i grundskolan2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige har Skolverket haft ambitionen att främja inkludering genom att uppmuntra differentierad undervisning och extra anpassningar för de elever som behöver. Samtidigt har elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) rätt att integreras i grundskolan, även om vi har en tradition av att placera dem i anpassad skola, där också en majoritet av eleverna med IF går. Detta väcker frågan om hur de lärare som undervisar dessa elever uppfattar situationen runt den integrerade eleven. Vi genomförde en intervjustudie med 14 lärare som undervisar elever med IF tillsammans med elever utan IF, i grundskola eller anpassad grundskola. De huvudsakliga teman vi fann, var att attityder på alla systemnivåer är avgörande för lärarnas uppfattning om individintegreringens möjligheter, att lärmiljöns förutsättningar uppges som en påverkansfaktor samt att det finns ett upplevt utbildnings- och kunskapsbehov, som omfattar både arbetet med individanpassad undervisning och den elevkategori som studien omfattar: elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vår systemteoretiska analys och jämförelse med tidigare forskning väcker tankar gällande samstämmigheten i inkluderingsambitionen och enhetligheten i implementeringen av inkluderande verktyg i svensk skola. Slutsatsen från vår begränsade studie var att lärare behöver mycket stöd i sitt arbete med individintegrering. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext