mdh.sePublikationer
1 - 38 av 38
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Florin, Ulrika
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Söderlund, Carina
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Re-Designing Information Boards: Interwoven Design Thinking and Doing2018Ingår i: OR60, Conference Handbook, 2018, s. 212-212Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • Abrahamsson, Eva
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sääskilahti, Ida
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård: En allmän litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: In the 1950s there is a shift from an approach where patient have a passive role towards a more actice and participatory role in caring. Laws and policies emphasize patients' rights and the nurse's responsibility for providing good and safe care. Patients describe that person-centered care brings about a sense of trust, dignity, integrity and security. Aim: To describe nurses´ experiences of person-centred care. Method: A general literature review. Result: Nurses could create a care relationship by involving patients, taking into account patients individual preferences. With adapted information for the individual patient, nurses could contribute to an increased knowledge and understanding of the patients. Barriers to the performance of person-centered care arose in a shortage of time and when patients views were abscent. Conclusion: By being attentive and present, nurses can monitor patients change and make visible the needs and values of patients. The fact that the patients are involved in the care gives them an opportunity to grow.

 • Svedlind, Karolina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att lindra oro inför operation: En allmän litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor, inom kirurgisk vård, möter ofta patienter med preoperativ oro. Det finns många olika orsaker till preoperativ oro. Om den preoperativa oron inte lindras kan detta leda till försämrat tillfrisknande och ökad risk för komplikationer. Sjuksköterskor leder omvårdnadsarbetet och planerar vården i samråd med patienten. Problem: Det är av vikt att undersöka hur patienternas oro inför operation kan lindras. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av omvårdnadsåtgärder som kan lindra preoperativ oro inför en planerad operation. Metod: Allmän litteraturöversikt med tre kvalitativa artiklar och nio kvantitativa artiklar. Resultat: Såväl muntlig som skriftlig och visuell patientutbildning minskade preoperativ oro, men i enstaka fall kunde informationen även öka oron. Känslomässigt stöd minskade oron och de patienter som inte fick känslomässigt stöd efterfrågade detta. Distraktion i form av musik, naturljud, avslappningsövningar samt fotovisning med och utan musik minskade preoperativ oro. Slutsats: Personcentrerad vård kan hjälpa sjuksköterskan att lindra lidande genom att anpassa omvårdnadsåtgärderna utifrån den enskilda individens behov. Genom att arbeta förebyggande främjas hälsa och förebyggs ohälsa i vården.

 • Amedi, Siber
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Gebrezgabher, Rahel
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  MÅLTIDSMILJÖNS BETYDELSE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM: En litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Background: The meal environment has an important significance for people with dementia. The background describes, among other things, how the disease dementia causes difficulties with intake of food and drink, how the meal situation is an important part of everyday life, the importance of the meal environment and the nurse's nursing responsibility. It then follows a presentation of the steering document and guidelines, person-centered care for people with dementia disease and theoretical and medical sciences as well as nursing responsibilities. Problem: Malnutrition is a problem in people with dementia, due to their reduced cognitive ability and a non-optimal meal environment. A poor meal environment can cause nutritional deficiencies, weight loss, dehydration, fatigue, depression, pressure ulcers and infections in people with dementia. Aim: The purpose is to elucidate the importance of the meal environment for people with dementia. Method: Literature review with thirteen articles; six articles with qualitative- and six articles with quantitative approach and one article with mixed method have been analysed. Result: Two main themes were identified that were important for the meal environment for people with dementia. These were sensory impressions and person-centered meal environment. Conclusions: To improve food and beverage intake and to prevent malnutrition in people with dementia, some important factors were highlighted in the results section. The factors are: the environment in the dining room, Person-centered care and interaction between the nurse and people with dementia are important parts of the meals. In addition, the problems malnutrition and weight loss cause when food and drink intake decrease, as well as the nurse's responsibility in nursing measures, were addressed.Keyword: Dementia, interaction, malnutrition, meal environment.

 • Ånebrant, Sara
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Nehme, Michelle
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ipads i demensvården: En kvalitativ intervjustudie utifrån vårdpersonalens erfarenheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Florin, Ulrika
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Mäkelä, Esko
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Learning via “Nattljus” 2018: A report on co-creation and learning in Spatial Design-Information Design education, developed as part of the activities produced in conjunction with Mälardalen University Living Lab2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Learning via “Nattljus” 2018 reports an example of co-creation and learning, developed as part of the activities produced in conjunction with MDH Living Lab in 2018. This project was designed as an integrated part of the Bachelor’s course Ljus och ljud (Light and Sound), 7.5 credits, that was given at Mälardalen University in the autumn. The project was initiated by Eskilstuna Municipality and is a part of the biennial light festival, running for its third time.

  The collaboration included a LED light specialist company from Stockholm, Zumbotel Group, the Municipality of Eskilstuna and an independent external light designer with connections to KTH (the Royal Institute of Technology). The methods for the collaborative project were mainly practical, based on workshops and labs in a studio environment, as well as on site. It was mixed with experience-based lectures given by external experts: from the municipality, the lighting company and a light designer, this was iterated with integrated design and theory lectures on site, by the course leader and the involved researcher, connected to MDH LL.

  This led to a comprehensive integration of the course content and practice-driven processes enabling collaborative learning in a real setting that information designers with spatial design skills might encounter in their coming professional lives.

 • Jonsson, Bosse
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Kompetensbehov vid digitalisering i industrin2019Ingår i: FALF konferens 2019, Hållbar utveckling i organisationer, Book of abstracts / [ed] Martina Berglund, Linköping: Linköping University Press, HELIX Competence Centre , 2019, s. 75-76Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Mariedahl, Alexandra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hägg, Sofia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Inkludera partners vid amning - Barnmorskors perspektiv: En kvalitativ innehållsanalys2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet: Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att inkludera partners vid amningsvägledning. Metod: En kvalitativ ansats applicerades genom att åtta barnmorskor på en BB-avdelning medverkade i semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med en induktiv manifest innehållsanalys vilket genererade i tre kategorier med tillhörande subkategorier. Resultat: Barnmorskors erfarenheter av amningsvägledning påverkas av faktorer som beror på intresse från partners men också organisatoriska förhållanden. Erfarenheter av hinder som påverkar amningsvägledningen till partners beskrivs. Barnmorskorna beskriver hur de förverkligar engagemanget hos partners i amningsvägledningen genom att ge anpassad information och praktiska råd. Det blir tydligt hur partners involvering i amningsvägledningen frambringar ett stöd till kvinnan i amningen. Fördelar för både partners och barnmorskor beskrivs när partners inkluderas vid amningsvägledning.  Slutsats: Barnmorskor ser inkludering av partners vid amningsvägledning som viktig och försöker tillgodose det utifrån partners behov och situation. Partners beskrivs ha olika förkunskaper utifrån intresse, kulturell bakgrund samt om partnern är samkönad. Dessutom måste barnmorskor ta i beaktande de hinder som försvårar inkluderingen av partners vid amningsvägledning, till exempel tidsbrist och de partners med negativa åsikter gällande amning.

 • Björksten, Jenny
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Fust, Antonia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Omvårdnad vid smärtlindring: En allmän litteraturöversikt om cancerpatienters erfarenheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Granlund, Therese
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Informationsfilm om utbyggnationen av Stockholms tunnelbana: En studie om hur rörlig bild kan användas för att informera berörda barn i skolmiljö om en byggprocess2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med anledning av att Stockholm växer har Region Stockholm påbörjat arbetet med att bygga ut tunnelbanan för ökade kommunikationsmöjligheter. Detta omfattande arbete kommer att ta ett flertal år att genomföra, samt orsaka komplikationer såsom buller och vibrationer som kommer påverka människor och verksamheter i närområdet. Region Stockholm är därför angelägna om att i god tid nå ut med relevant information till de som påverkas genom målgruppsanpassad kommunikation i sina olika kanaler. I detta examensarbete i informationsdesign med inriktning Informativ illustration på Mälardalens högskola har ett gestaltningsförslag i form av en animerad film tagits fram för att informera om byggprocessen för förskolebarn i fyraårsåldern som berörs av utbyggnationen i sin skolmiljö. Syftet med filmen är att väcka intresse hos målgruppen samt att den i skolmiljön ska kunna användas tillsammans med stöd från lärare eller pedagog som ska kunna använda materialet som underlag för dialog med barnen. Studien undersöker vilka tillvägagångssätt som kan användas för att visuellt vägleda och upprätthålla användarens uppmärksamhet i ett rörligt medium, samt hur ljud och vibrationer kan visualiseras i en animerad film. Utifrån insamlad data från teori och empiri, som bland annat innefattar barns perceptionsförmåga, resulterar studien i ett flertal förslag på hur den visuella vägledningen kan effektiviseras, exempelvis vikten av att reducera antalet konkurrerande bildelement. Det framkom även att visuella metaforer kan användas för att visualisera sådant som inte syns för blotta ögat, såsom ljud och tid. Slutligen resulterade studien i ett gestaltningsförslag i form av en animerad film som drar nytta av dessa tillvägagångssätt.

 • Linde, Rasmus
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Riktade riktlinjer: En undersökning om hur ett instagramkonto medriktlinjer om klarspråk och multimodalitet kan användas vid inlägg på sociala medier.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftetmed det här examensarbetet i textdesign var att skapa ett Instagramkonto för Södermanlands fotbollförbund som innehåller riktlinjer om hur inläggpå Instagramkan utformas. Studienvisar på hur man kan använda sig av klarspråk, multimodalitet och formgivning för att skapa enhetlig effektiv kommunikation.

  Studien innehåller en analys av tidigare publicerade inlägg på Södermanlands fotbollförbunds konto: sormlandfotboll. Dessutom har det gjorts en komparativanalys som jämför tre inlägg, två mejlintervjuer samt en utprovning av min skapade gestaltning.

  Denna studie har genom teorier och metoder kommit fram till att användningen av klarspråk, samspel mellan text och bild, hierarkin hos rubriker, tydliga kontraster och nyckelord kan bidra till en mer enhetlig och tydlig kommunikation på Instagram.

 • Lindberg, Lisa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Linde, Alma
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  PERSONCENTRERAD VÅRD: En litteraturstudie ur sjuksköterskors perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personcentrerad vård förknippas med ett humanistiskt vårdande där utgångspunkten är patienters perspektiv. Sjuksköterskor ska synliggöra den hela patienten och visa en ömsesidig respekt för att kunna bevara patienters värdighet. Patienter och familjemedlemmar erfar att det är viktigt att sjuksköterskor kan se till den unika människan.

  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med personcentrerad vård.

  Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats med en beskrivande syntes har använts för detta examensarbete.

  Resultat: Sjuksköterskorna beskrev att arbeta med personcentrerad vård gav dem upplevelser av inre tillfredställelse. Upplevelsen av underlättning uppkom när patienter blev delaktiga och en relation kunde växa fram. Resultatet visade även på att sjuksköterskorna upplevde att de var otillräckliga i den hektiska arbetsmiljön som fanns och att det fanns organisatoriska hinder som försvårade utövandet av personcentrerad vård.

  Slutsats: Det var främst positiva upplevelser som framkom genom resultatet. Sjuksköterskor upplevde dock att det var svårt att arbeta med personcentrerad vård när organisationen inte tillhandahöll med tillräckliga resurser och utbildning. En översikt av sjuksköterskors upplevelser ger möjligheter för att lyfta fram brister och bidrar till en förståelse över att kraven inte endast ligger hos sjuksköterskorna utan även hos organisationen.

 • Larsson, Frida
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kainulainen, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "Att inte alltid orka": En grundad teori om högkänslighet och moderskap2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Högkänslighet (HSP) är ett för vår tid relativt nytt begrepp som flera människor kommit att identifiera sig med. Intresseområdet för den här studien har varit högkänsliga mödrar och med hjälp av grundad teori som metodansats ämnade vi upptäcka högkänsliga mödrars huvudangelägenhet. Ämnet är aktuellt och knyter an till samhällets ökade behov av självkännedom och självförverkligande. Vår grundade teori belyser ett tidigare outforskat område inom vetenskapen vilket bidrar till en ökad förståelse och kunskap kring det högkänsliga moderskapet och vad det innebär för mödrarna själva. Tio intervjuer genomfördes med mödrar som identifierade sig själva som högkänsliga. Under studien formades en forskningsfråga som löd: hur gör högkänsliga mödrar för att orka vara närvarande i sina barns liv? Forskningsfrågan belyser mödrarnas huvudangelägenhet Att inte alltid orka. Studien resulterade i en grundad teori som beskriver hur mödrarna hanterar Att inte alltid orka genom kärnkategorin Anpassning och underkategorierna Avläsningsförmåga, Samhällelig kunskapslucka, Ökad självkännedom, Egentid och Ett annorlunda moderskap. Den grundade teori som genererats i den här studien har placerats inom ett teoretiskt ramverk bestående av narrativ teori för att ge en djupare förståelse inför de berättelser som mödrarna har delgett oss.  

 • Vauhkala, Pia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Buchardt, Nina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Känslomässigt utmattad: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med cancer.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar kliniskt kan komma i kontakt med patienter med cancer där omvårdnaden är omfattande. Detta kan innebära den fysiska omvårdnaden men även den existentiella där sjuksköterskorna bör lindra lidandet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter med cancer. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: I resultatet framkom två teman och fyra subteman. Det första temat var: Arbetsmiljöns betydelse. Subteman var: att arbeta under tidsbrist och hög arbetsbelastning samt att balansera sina känslor. Det andra temat som framkom i resultatet var: Vårdande relation. Tillhörande subteman var: att känna tillfredsställelse inför vårdandet samt att vårda verbalt och icke-verbalt. Slutsats: Sjuksköterskor som vårdade patienter med cancer upplevde frustration över en belastande arbetssituation vilket kunde innebära tidsbrist och känslomässiga påfrestningar. Detta resulterade i att sjuksköterskorna utvecklade egna strategier för att hantera den tunga arbetsbördan och uthärda den emotionella belastningen. En vårdande relation med patienterna var essentiell och resulterade i tillfredsställelse för sjuksköterskorna i professionen. Den verbala och icke-verbala kommunikationen ansågs vårdande och viktig för att få en god helhetsbild av patientens hälsa och livsvärld.

 • Gunnarsson, Linnea
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sandström, Emmy
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Så kan vi stärka sjuksköterskors trivsel: En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Bender, Stina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kroneld, Fanny
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "Killarna går före tjejerna med i princip allting": En grundad teori om förutsättningarna inom damishockey2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka kvinnor som spelar ishockey. Att undersöka detta har sin grund i ett intresse för genus och jämställdhet och är relevant med anledning av att ishockey är en normativt manlig sport. Studien bidrar till den sociologiska forskningen om genus genom att beskriva innebörden av att vara kvinna och spela ishockey samt bristen på jämställdhet inom sporten. Den forskningsansats som tillämpats i studien är grundad teori. Datainsamlingen har skett i två olika damishockeylag. Sammanlagt har fyra observationer, inklusive informella intervjuer, två individuella intervjuer, en parintervju samt en fokusgruppsintervju genomförts. Studien har resulterat i en grundad teori som visar att de kvinnliga ishockeyspelarnas huvudangelägenhet är damishockeyn har inte samma förutsättningar som herrishockeyn. Det sätt varpå den hanteras är genom kärnkategorin ambivalent satsning. Den grundade teorin består även av nio övriga kategorier som förklarar kärnkategorin. Dessa kategorier är personlig utmaning, social gemenskap, önskan om jämställdhet, för få kvinnor spelar ishockey, otillräcklig marknadsföring, ojämlika istider, andra ansvarsområden är ett måste, ständigt jagande efter pengar och ishockey är inte för kvinnor?. Resultatet analyseras utifrån Hirdmans teori om genussystemet och Connells teori om genus som struktur av social praktik.

 • Thor, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Karlsson, Fanny
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Själslig omvårdnad vid livets slut2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienter och anhöriga vill ha själsligt stöd från sjuksköterskor när patienter vårdas i livet slut. Sjuksköterskans stöd kan visas genom samtal, tydlig kommunikation, empati, förståelsen att utföra religiösa ritualer och viljan att finnas till för patienten och dess anhöriga. Problemformulering: Tidigare forskning visar också att patienter och anhöriga är i behov av själsligt stöd från sjuksköterskorna. Sjuksköterskans erfarenheter av att ge själslig omvårdnad bör undersökas för att skapa ytterligare kunskaper inom ämnet. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge själslig omvårdnad till patienter vid livets slut. Metod: En allmän litteraturöversikt utfördes. Sju kvalitativa och tre kvantitativa artiklar granskades. Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl+ och PubMed. Resultat: Majoriteten av sjuksköterskorna var eniga om att utbildning inom själslig omvårdnad var nödvändig för att utveckla kunskapen om omvårdnad vid livets slut. Exempel på brister som sjuksköterskorna kunde se inom den själsliga omvårdnaden var brist på kunskap, brist på vilja, rädsla och tidsbrist. Sjuksköterskorna ansåg att själsligt stöd var viktigt för både patient och anhöriga. Slutsats: Ytterligare forskning inom området krävs för att bredda sjuksköterskors kunskap om själslig omvårdnad vid livets slut.Vidareutbildningsinsatser inom ämnet bör utvecklas och implementeras i omvårdnaden.

 • Teri, Veronica
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Asymptotic results for American option prices under extended Heston model2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this thesis, we consider the pricing problem of an American put option. We introduce a new market model for the evolution of the underlying asset price. Our model adds a new parameter to the well known Heston model. Hence we name our model the extended Heston model. To solve the American put pricing problem we adapt the idea developed by Fouque et al. (2000) to derive the asymptotic formula. We then connect the idea developed by Medvedev and Scaillet (2010) to provide an asymptotic solution for the leading order term P0. We do numerical analysis to gain insight into the accuracy and validity of our asymptotic approximation formula.

 • Tewolde, Samra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Larsen Johansen, Kristi
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Erfarenheter av värdighet i demensvård - Ett sjuksköterskeperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Embrant, Jenny
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kilsberger, Elin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Barnmorskors erfarenhet vid handhavandet av sena aborter: En kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige utförs årligen 35 000–38 000 aborter. Medicinsk abort är den metod som rekommenderas vid sena aborter. Kvinnor beskriver att stöd, information och närvaro under abortprocessen var betydelsefullt och skapade trygghet. Under sena aborter ökar behovet av professionellt stöd. För att kunna ge kvinnorna ett bra omhändertagande behövs erfaren personal som själv har tillgång till stöd och handledning. Syfte: Syftet med arbetet var att beskriva barnmorskors erfarenheter vid handhavandet av sena aborter. Metod: Kvalitativ metod valdes med induktiv ansats. Tio barnmorskor intervjuades om deras erfarenheter av att handha sena aborter under de senaste två åren. Intervjuer med semistrukturerade frågor användes. Kvalitativ innehållsanalys tillämpades. Resultat: Fyra kategorier och tretton subkategorier utvecklades. Barnmorskorna förespråkade kvinnors rättigheter gällande abort. Arbetet kunde vara krävande då barnmorskorna gav mycket av sig själva. Vidare beskrevs en yrkesstolthet då det upplevdes givande att hjälpa kvinnorna genom abortprocessen, men barnmorskorna saknade stöd i arbetet. Förbättringsförslag som uppkom var att ha ett strukturerat stöd i form av handledning, planerad debriefing och gruppträffar. Slutsats: Det kan vara krävande att stödja kvinnor genom sena aborter. Barnmorskorna bör få ett strukturerat stöd med handledning och debriefing för att fortsätta orka ha en stödjande roll i abortvården.

   

  Nyckelord: Abort, barnmorska, känslor, stöd.

 • Klinga Wallin, Karolina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Andersson, Christine
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Compassion Fatigue: En litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Wiederholm, Tomas
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Metoder för bedömning: en fallstudie av en tysklärares motivering av sina val samt några elevers upplevelse av kommunikation omkring detta.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna fallstudie var att belysa hur en lärare i tyska på gymnasiet motiverade valet av en examinationsuppgift och hur läraren resonerade kring den förberedande undervisningen kring feedback i en undervisningsgrupp. Vidare var syftet att belysa hur några elever i undervisningsgruppen uppfattade uppgiften och lärarens feedback relaterat till sitt språklärande och kunskapskraven i ämnet. Detta relateras till tidigare forskning inom formativ bedömning och feedback samt hur tidigare forskning problematiserat detta. Fallstudien utgick från en socialkonstruktivistisk teoribildning vilken kombinerades med sociokulturell teori. Som datainsamlingsmetod användes intervjuer tillsammans med skriftligt material i form av en feedbackmanual. Resultaten var bland annat att läraren upplevde möjligheterna till mer utvecklad feedback begränsade.  Eleverna upplevde att lärarens återkommande feedback hade en positiv inverkan på deras lärande i tyska och att innehållet och förväntningarna från läraren inför examinationsuppgiften var tydligt kommunicerade. Däremot gav eleverna uttryck för vaga uppfattningar om gällande kunskapskrav i ämnet och hur examinationsuppgiften explicit var kopplad till dessa.

 • Nilsson, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att förstå, testa och utvärdera grit i en lärarpraktik2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om att undersöka hur lärare kan förstå, testa och utvärdera forskning kring grit i relation till sin lärarpraktik samt vilka lärdomar detta kan leda till. Aktionsforskning bedrevs i en fokusgrupp med fem medforskande lärare som har olika ämneskombinationer på gymnasiet. Fokusgruppen involverade elevgrupper som utfört aktiviteter kopplat till studiens frågeställningar och syfte. Studien visade att även om forskning kring grit kan relateras till didaktisk forskning och styrdokument så har aktionsforskningen lett till att lärare och elever ökade sin medvetenhet och kunskap om vikten av ansträngning. Under aktionsforskningen kom fokusgruppen att resonera om bland annat att se intelligens som utvecklingsbar, hur ansträngning kan premieras, hur elever tar sig an utmaningar och om elevers svårigheter att bibehålla koncentration och fokus. En slutsats var att det kan vara givande att låta lärare och elever resonera om elevers grit eller ihärdighet oavsett om man väljer att använda just begreppet grit eller ej. Att en del elever säger sig vilja försöka tänka på ett nytt sätt vid en utmaning kan ses som en vinst.

 • Lundblad, Sandra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Mäkinen, Pernilla
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Smärtlindring i palliativ vård: Upplevelser hos patienter med cancer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Aslan, Jiyan
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  FLERSPRÅKIGA ELEVER MED DYSLEXI: En kvalitativ studie om specialpedagogers och speciallärares arbete med att stödja flerspråkiga gymnasielever som har dyslexi2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In order for special educators and specialist teachers to be able to support multilingual students, a mapping system is needed in the student’s mother tongue. It’s needed because special educators and specialist teachers should, in the best possible way, be able to assess and offer the support that a multilingual student need. The purpose of the study is to analyze in detail how special educators and specialist teachers work to support multilingual students who have dyslexia. The study has the socio-cultural perspective as a theoretical starting point and the reason for that is that the socio-cultural perspective focuses on learning and the learning of individuals in social contexts. The scientific approach that becomes current and applied in the study is qualitative research method and the applicable method is semi- structured qualitative interview, where four special educators and two specialist teachers are interviewed regarding their work to support multilingual students with dyslexia. The result of the study is that screening tests can determine if a student has dyslexia and therefore assess the support that is required. If a student has dyslexia in Swedish, the student will also have it in their mother tongue. Since the tests are performed in Swedish, in order to be able to process dyslexia in the best possible way, you have to map the difficulty in both the students mother tongue and Swedish.

 • Sahlin, Elin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Thorsén, Jessica
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hur undervisas elever med läs- och skrivsvårigheter: En kvalitativ studie med kvantitativa inslag om hur utvalda lärare undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter i åk 1-32019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen i hur lärare kan individanpassa undervisningen för elever i behov av särskilt stöd inom läs- och skrivinlärningen i åk 1-3. Vi fokuserar vår studie på att undersöka hur utvalda lärare arbetar med läs- och skrivinlärningen för barn i åk 1–3 och vilka hjälpmedel som finns till elever som är i behov av särskilt stöd. Den metod vi har valt att använda i vår studie är i första hand enkäter som vi skickade ut till grundskollärare i åk 1-3. Därefter valde vi att komplettera med intervjuer för att få ett bredare resultat. I studien framkom att elevers svårigheter inom läsning och skrivning kan ha olika bakomliggande orsaker. Läs- och skrivsvårigheter kan uppstå hos elever med diagnoser som tex. Dyslexi och ADHD eller hos elever som får för lite träning eller har uppmärksamhetssvårigheter. Det som även framkommer av resultatet är att de utvalda lärarna anser att det finns för få resurser till elever med läs- och skrivsvårigheter och att eleverna endast till viss del får stödet de behöver.

 • Eriksson, Jannicke
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vargas Atole, Maria Minerva
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Elevers läsförståelsestrategier på engelska: Finns det någon skillnad mellan nyanlända och svenskfödda elever?2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om huruvida nyanlända elever använder sig av andra läsförståelsestrategier i engelska än svenskfödda elever. Vi observerade hur ett antal elever med olika bakgrunder läste en text på engelska och besvarade tillhörande läsförståelsefrågor. Genom detta och efterföljande intervjuer med eleverna kunde vi se att de använde sig av samma strategier för att förstå svåra ord och meningar, oavsett om de hade haft lite eller mycket undervisning i ämnet. De som hade svårigheter med engelskan använde dock strategierna i större utsträckning än de som inte hade det, oavsett om det var nyanlända eller svenskfödda elever.

 • Mardini, Atta
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Slewa, Kristena
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ELEVERNAS MOTIVATION FÖR ÄMNET MATEMATIK UR ETT LÄRARPERSPEKTIV: En studie om hur lärarna i undervisningen uppfattar och kan väcka elevernas motivation för ämnet matematik2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien grundar sig på en kvalitativ metod som är semistrukturerade intervjuer. Genom de insamlade data som framhävdes i intervjuerna hittades tre olika teman. Resultatet är baserat på olika teman som påverkar elevernas motivation. Dessa teman är påverkansfaktorer, lärarens arbetssätt i undervisningen och lärarens inställning till ämnet matematik. Utifrån tidigare forskning, har vi dragit slutsatser kring vår undersökning. Resultatet visade enligt de intervjuade lärarna att elevers motivation är avgörande i undervisningen. Lärarna var eniga om att deras egen inställning till ämnet är en viktig faktor som också påverkar elevers inställning. De slutsatser som vi har kommit fram till är att en varierad undervisning som innehåller konkreta material, gruppdiskussioner, helklassundervisningar och genomgångar är viktiga för att främja elevers motivation i undervisningen.

 • Mård, Pernilla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Holmgren Blom, Andreas
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Matematik för alla, eller får någon klara sig själv?: En kvalitativ studie om lärares arbetssätt för att lyfta och utmana elever som är matematiskt särskilt begåvade2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elever med särskild matematisk begåvning är i lika stort behov av att bli utmanade, hjälpta och sedda som alla andra elever. Dessa elever hamnar ibland i situationer då de behöver klara sig själva för att det finns andra elever som är i ”större” behov av lärarens uppmärksamhet. Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur matematiklärare i årskurs 4–6 arbetar, utmanar och uppmärksammar elever med särskild matematisk begåvning. Metoden som använts är semistrukturerade intervjuer för att intervjua fyra aktivt undervisande matematiklärare i årskurs 4–6.  I samtliga intervjuer framkom teman som indikerade att kunskapen om dessa elevers behov av uppmärksamhet är hög men resurserna att ge dem det de behöver är bristfälliga vilket resulterar i att de ofta får klara sig själva.

 • Berg, Hanna
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Barnbok som samtalsunderlag kringkränkande behandling i förskolan: Att skapa bilder som gestaltar allvaret utan att avskräckamålgruppen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kränkande behandling är något som inte borde få ske men ändå gör det. En del studier visar att det förekommer redan i förskolan, men att det inte är lika lätt att urskilja som den bland äldre barn och ungdomar. Kränkande behandling sker ofta i det fördolda utan att lärare eller pedagog är närvarande, så för att motverka att det sker måste man arbeta förebyggande och introducera den typen av dialog redan i tidig ålder. Det här arbetets mål är att visualisera ett bildmaterial som kan tillämpas i samtal mellan barn och förskollärare vid en sådan dialog och fungera som ett stöd att prata om svåra saker.Examensarbetet i Informationsdesign - Informativ Illustration är uppdelat tre delar: Inledning: här definieras arbetet och förklarar begrepp förklaras som nämns i rapporten. Teoridel: vilken presenterar tillämpade teorier och tidigare forskning som varit ett fundament i gestaltningsprocessen av bildmaterialet. Här förklaras hur t.ex. gestaltlagarna kan tillämpas för att skapa betydelse i bildens komposition, hur man med hjälp av visuellt narrativ och visuell retorik kan berätta samt påverka med bild. Metod och gestaltningsdel: här redovisas resultat från utprovning samt intervjuer med förskollärare och barn i förskolan som fått testa bildmaterialet. Denna del innehåller även skisser över de olika stegen i designprocess t.ex. karaktärsdesign, bildmaterialets uppbyggnad samt slutresultat. Syftet med arbetet har också varit att undersöka när en bild blir för jobbig att prata om? Många av de bilderböcker och samtalsunderlag (med bild) vi möts av idag har ofta ett lyckligt slut eller konfliktupplösning och starka klara färger. I arbetet ville jag undersöka hur det tas emot om man istället försöker gestalta hur det känns att vara ensam och utsatt på riktigt. Och forma uttrycksfulla, känslomässiga karaktärer och använda dramatiska, dovare färgtoner för att verkligen peka på problemet. Detta fick varierade mottagande av målgruppen, men öppnade flera dörrar för vidare forskningsmöjligheter kring barn och bildspråk.Det slutliga gestaltningsförslaget i arbetet resulterade i en barnbok dvs. en kortare bilderbok som bifogas i arbetets bilagor.

 • Landell, Emelie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Nurmi, Martina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  SAMORDNADE HEMBESÖK: Barnhälsovårdssjuksköterskor och familjevägledares föreställningar om ett nytt arbetssätt2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige ska kommuner och regioner arbeta med att främja hälsa hos familjer och barn. Ett sätt att arbeta med detta kan vara genom att samordna resurser vid hembesök. Samordnade hembesök kan möjliggöra tidig identifiering av familjer i behov av utökat stöd och tidigare studier har visat på goda effekter av samordnade hembesök för både enskilda familjer och för samhället. Därför genomförs nu ett förbättringsarbete med samordnade hembesök i Västmanland där barnhälsovårds-sjuksköterskor (BHV-sjuksköterskor) och familjevägledare tillsammans gör hembesök till familjer med barn som är åtta månader. Av den tidigare forskningen att döma saknas en inblick i BHV-sjuksköterskors och familjevägledares föreställningar av vad samordnade hembesök kan bidra med för både professionerna och familjerna. Syfte: Syftet är att beskriva barnhälsovårdssjuksköterskor och familjevägledares föreställningar av att göra samordnade hembesök till familjer med barn som är åtta månader. Metod: Examensarbetet är en intervjustudie med nio BHV- sjuksköterskor och fyra familjevägledare. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ direkt innehållsanalys med deduktiv ansats. SWOT-modellen har varit vägledande för intervjuer och analys. Resultat: BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarnas föreställningar av att göra samordnade hembesök handlar om att arbeta för att stödja familjer genom att samarbeta i team. Det framgår att arbetssättet kan medföra försvårande omständigheter i relation till professionen och föräldrarna. Att ha organisatoriska förutsättningar tros kunna möjliggöra arbetssättet trots att verksamheten inte anpassas efter nya omständigheter. Slutsats: Examensarbetets resultat visar att BHV-sjuksköterskor och familjevägledare föreställer sig att samordnade hembesök förväntas bidra till ett förbättrat interprofessionellt samarbete, vilket i sin tur skulle kunna göra att professionerna i större utsträckning kan ge föräldrastöd ur ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv. Att ta reda på BHV- sjuksköterskors och familjevägledares olika föreställningar bidrar till att synliggöra faktorer som kan påverka arbetssättets implementering.

 • Håkansson, Isabelle
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  "Informationen går mig förbi": - En studie om att utforma patientinformation till föräldrar med sjuka barn2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Karolinska Universitetssjukhuset har uppmärksammat att det finns en problematik gällande patientinformationen. Detta arbete riktar sig till den information som går ut till barn och deras föräldrari samband med en kallelsepå Astrid Lindgrens barnsjukhus. Problemet handlar till största del om att informationen inte når ut till målgruppen och att det blir tidskrävande för vårdpersonalen. Det beror på att de måste upprepa informationen vid läkarbesöken. Karolinska Universitetssjukhuset har bett om ett mer målgruppsanpassat informationsmaterial som lättare ska nå ut till målgruppen.

  Idag baseras patientinformationen som skickas ut i samband med kallelse på vårdpersonalens tidigare erfarenheter. Det finnsinformation som måste finnas med eftersom patienter har rätt att bestämma över sin egen vård, behandlingar och prover enligt Hälso-och sjukvårdslagen. Men hur kan man skräddarsy informationen för patienter och föräldrarsom befinner sig i en utsatt situation?

  Forskning har visat att människor som utsätts för stor stress får svårare att lägga information på minnet och att fokusera sin uppmärksamhet. Det har även visat sig att patienter som får rätt information känner sig deltagande i sin behandling och att det skapar en trygghet och ett förtroende för vårdgivaren.

  Denna studie har utförts med hjälp av olika teorier med fokus på kriskommunikation, kognition och textuella hierarkier. För att ta reda på hur teorierna uppfattas av målgruppen har jag utfört en utprovning med hjälp av en enkätundersökning utförts. Jag har även utförten funktionell textanalys och en intervju.

  De slutsatser jag har kommit fram till är att det är viktigt att målgruppen är personligt tilltalad för att involvera och öppna upp för dialog. Det har även visat sig vara betydelsefullt med konkret information. Men den primära slutsatsen från detta arbete är att det är viktigt att den mest betydelsefulla informationen placeras i början av informationsmaterialet eftersom föräldrarnas koncentrationsförmåga påverkas av stress.

 • Durante, Linnéa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Halldén, Frida
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kvinnors erfarenheter av stödsamtal vid förlossningsrädsla: En enkätundersökning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Jansson, Daniel
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Blomstrand, Rasmus
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  REAL-TIME PREDICTION OF SHIMS DIMENSIONS IN POWER TRANSFER UNITS USING MACHINE LEARNING2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Disputation: 2019-12-17 09:15 U2-024, Västerås
  Trinh, Lan Anh
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Dependable Path Planning for Autonomous Control2019Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Changing from automatic to autonomous control has emerged as the main shift on the development of robots nowadays. The autonomous control allows robot to have more freedom as well as direct interactions with human and other robots. Having a dependable platform for autonomous control becomes crucial when building such a system. The dependability of a robotic agent is presented by main attributes including availability, i.e. the continuous operations of the system over a time interval, reliability, i.e. the ability of the system to provide correct services, and safety, i.e. the robotic agent must ensure safe controls to avoid any catastrophic consequences on users, other robots, and finally the environment. Considering path planning is one of the key components of an autonomous control system for robotic agents, the works presented in this thesis aim at building a dependable, i.e. safe, reliable and effective, path planning algorithm for a group of robots that share their working space with humans. Firstly, the method for path planning of multiple robotic agents is proposed based on a novel dipole flow field idea.The any angle-path planning with Theta* algorithm is employed to initialise the paths from a starting point to a goal for a set of agents. To deal with static obstacles while a robot is going on the way to its goal, a static flow field along the configured path is defined. A dipole field is then calculated to avoid the collision of agents with the other agents and human subjects. In this approach, each robotic agent is assumed to be a source of a magnetic dipole field in which the magnetic moment is aligned with the moving direction of the agent, with a strength proportional the velocity. The magnetic dipole-dipole interactions between these agents generate repulsive forces to help them to avoid collision. Meanwhile, the fault analysis of multiple robots with Petri net is demonstrated to understand the cooperation of multiple robotic agents to solve the shared tasks. Thereafter, the Petri net is applied together with the path planning to address the collision avoidance by synchronising the movement of robots through a cross. Continuously, the multiple path planning has investigated to support fault tolerance for the path planning algorithm. This is to deal with the deadlock situation where the agent takes very long time to reach the goal or even is not able to do so. The agent is equipped with different paths to the goal and proactively switch among the plans whenever needed to avoid the deadlock. Finally, the whole framework has been implemented by a widely used platform, robot operating system (ROS), and evaluated through Gazebo simulator.

 • Lilit, Vahanyan
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Studenters upplevelse av stress: En intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den tillgängliga forskningen visar att förekomsten av stress och stressrelaterad ohälsa ökar bland högskolestudenter och påverkar deras studieprestation negativt. Syftet med denna studie var att öka förståelse för studierelaterad stress genom att lyssna på och analysera studenters subjektiva upplevelser och tankar kring studierelaterad stress samt hur de beskriver att de påverkas av och hanterar denna stress. En kvalitativ forskningsmetod valdes i form av semistrukturerad intervju för att besvara frågeställningar. Åtta studenters intervjuer transkriberades och analyserades därefter med tematisk analys.  Resultaten visade på att stress både kunde ses som positiv och negativ. Studenterna beskrev både fysiska, sociala och emotionella konsekvenser. Studien visade på att studenterna hade ett ansvar för att hantera sin stress och möjligheter att förhålla sig och utveckla sin studieteknik men att de också uttryckte en önskan om stöd från högskola. Studien hoppas väcka större intresse för ämnet och utvecklandet av möjligheter för studenter att kunna reducera stress.

 • Disputation: 2019-12-18 09:15 Kappa, Västerås
  Tsog, Nandinbaatar
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Improving On-Board Data Processing using CPU-GPU Heterogeneous Architectures for Real-Time Systems2019Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling undersöker effektiviteten hos heterogena datorarkitekturer i realtidssystem. Målet med avhandlingen är tvåfaldigt. Till att börja med, att undersöka olika egenskaper hos plattformar baserade på Heterogeneous System Architecture, med fokus på datorprestanda och strömförbrukning. Undersökningen är inriktad på tekniker som kan öka datorbehandlingssystemen ombord i satelliter och rymdskepp. För det andra förbättra användningen av heterogena arkitekturer genom att införa en teknik för statisk allokering av parallella programsegment.

  Undersökningen och den experimentella utvärderingen visar att vår metod för effektiv användning av GPU-allokering för parallella programsegment är den mest energieffektiva jämfört med någon annan studerad allokering. Undersökningarna har genomförts i olika typer av miljöer, såsom processisolerad miljö, olika mjukvarustackar, inklusive kernel, och olika uppsättningsscenarier. Utvärderingsresultaten indikerar dessutom att en balanserad användning av heterogena beräkningsenheter (CPU och GPU) kan förbättra schemaläggningen för vissa program upp till 90% jämfört med de tidigare föreslagna allokeringsteknikerna.

 • Disputation: 2019-12-17 13:15 Paros, Västerås
  Danielsson, Jakob
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Characterization of Shared Resource Contention in Multi-core Systems2019Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Multi-core computers are infamous for being hard to use in time-critical systems due to execution-time variations as an effect of shared resource contention. In this thesis we study the problem of shared resource contention which occurs when multiple applications executing on different cores do not have exclusive ownership of a shared resource. We investigate performance variations of parallel tasks in multi-core systems and present a method to pinpoint the source of the resource contention using existing hardware performance counters. Furthermore, we investigate methods to mitigate performance variations using resource isolation techniques. We present a methodology for verifying isolation and tested the achieved isolation using the Jailhouse hypervisor. We further investigate shared cache memory isolation techniques using a page coloring tool called PALLOC. Page-coloring is used for partitioning the cache, assigning specific cache lines to specific processes. Page coloring can however cause system performance degradation since it decreases the total amount of cache memory available for each process. Finally, we propose a dynamic partitioning assignment policy which assigns cache partitions to a process according to an adaptive model based on the process performance. The general conclusion from our investigations is that a large body of applications can suffer from shared resource contention and that techniques for mitigating resource contention are in dire need. Our methods measure and characterise applications, identifies resource contention and finally study isolation techniques.