mdh.sePublikationer
1 - 38 av 38
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Zetterlund, Kajsa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Wistrand, Lina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att skapa mening i det till synes meningslösa: Fokusgruppintervjuer med barnmorskor om deras erfarenheter i samband med intrauterin fosterdöd2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: In Sweden, approximately 440 children die in intrauterine fetal death annually. Losing a child before birth causes great sadness and despair to the parents. Midwives' have a significant role in supporting and nurturing parents in those situations, which is often experienced as a difficult and emotional task. Aim: To describe midwives' experiences associated to intrauterine fetal death. Method: Focus group interviews made with midwives working at a delivery ward in central Sweden, data were analyzed with  qualitative content analysis. Result: The data analysis resulted in ten subcategories,four categories and an overall theme. The categories were Presence, A meaningful task, Being both professional and a human being, and Support at work. The overall theme was To make meaning of the seemingly meaningless. The midwives needed time to be able to be fully present with the parents. According to the midwives it was a meaningful experience to be supportive and make a difference for the parents. To be professional while at the same time dealing with their own feelings appeared as a difficult task. They received the best support from their colleagues. Conclusion: Supporting the parents and creating a memorable moment with their stillborn baby was experienced as the most eager in these situations, and made the task meaningful for the midwives.

 • Dömstedt, Ronja
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Wädel-Hernandez, Andreas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att vårda patienter i livets slutskede2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Nordh, Evelina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Mårten, Karlsson
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Checklista för uppstart av husbyggnadsprojekt: Ett verktyg framtaget med hjälp av NCC för entreprenörer och projektörer i tidigt skede av produktionen2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Innan första spadtaget tas vid en nybyggnation, finns det vissa förpliktelser byggherren tvingas beakta. Beroende på placering av fastigheten finns det olika anmälningar att utföra och tillstånd att söka. Anmälningarna kan skilja sig om det är innanför detaljplanerat område eller utanför. Nybyggnationen ska följa Plan- och bygglagen, Miljöbalken och myndigheters föreskrifter. Det är en stor omfattning av moment som skall genomföras med anledning av förpliktelser byggherren har vid uppstart av byggnadsprojekt. Om något av momenten försummas kan hela projektet tvingas att stanna av. Att komma ihåg alla moment eller att veta om de är relevanta är en svårighet för byggherren. I moderna entreprenader landar fler och fler av byggherrens uppgifter på entreprenören och det blir därför deras ansvar.

  I samarbete med företaget NCC utformades inom detta examensarbete en checklista som skall underlätta uppstarten av nybyggnationsprojekt inom husproduktion. Listan skall resultera i förståelse om varför momentet fordras och vilken lag, förordningen eller föreskrift den uppfyller. Checklistan är relativt generell för husbyggnad, men den är mer direkt användbar för bostadshus och liknande relativt enkla byggnader.

  Arbetet grundades i två studier, en studie om checklistans innehåll och en den aktuella studien. Studien om checklistans innehåll analyserade de krav som finns enligt lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Den analyserade även interna dokument från NCC:s interna portal. Den aktuella studien bestod av intervjuer med sex personer i branschen för att få åsikter om checklistans uppbyggnad. Studierna resulterade till information om kraven och åsikter från respondenterna. Det bidrog till innehållet och uppbyggnaden av checklistan som skall göra det lättare för användaren att starta upp ett projekt. Den ger en överskådlig bild på vad som ska genomföras, när det ska vara klart, vem som ska utföra uppgiften och vem som ansvarar för att det blir gjort. Den ger även ytterligare uppgifter om varit kraven kommer ifrån samt en kort förklaring om varför kravet ska utföras eller varför det förekommer. Den skall även främja kommunikation mellan medarbetarna i och med att den talar om vem som ska utföra vad och vem som faktiskt ansvarar för uppgiften. Den är simpelt uppbyggd för att öka användarvänlighet. Checklistan skall även kunna vara enkel att ändra av den orsaken till att alla projekt skiljer sig åt och att kraven kan komma att ändras med tiden. Den ska ge användaren möjlighet att lägga till egna punkter eller ta bort de som inte behövs. För mer komplicerade husbyggnadsprojekt kan listan behöva kompletteras med ytterligare punkter.

  I diskussionskapitlet diskuteras eventuella andra metoder som skulle kunna ge annorlunda resultat. Att förändra den aktuella studien hade gett störst inverkan på resultatet. Att utöka den aktuella studien och använda fler respondenter med olika yrkesroller skulle kunna bidragit till en annorlunda upplagd checklista. Den aktuella studien gjordes med anställda på NCC eftersom det är de som i första hand skall använda checklistan. Diskussionen behandlade även respondenternas och författarnas tankar om kraven som finns inför uppstart av projekt. Dessa tankar jämfördes och skillnaden mellan ålder/erfarenhet och åsikter analyserades.

  Slutsatsen av arbetet är att checklistor är en viktig och användbar del i byggbranschen. För att de ska fungera på bästa sätt ska de vara konkreta och okomplicerade. Olika typer av checklistor används flitigt i byggnadsbranschen och tjänstemännen som intervjuades ansåg att checklistan som genereras i arbetet kommer hjälpa dem i sitt yrke. Checklistan behöver efter arbetet prövas i verkligheten för att se om den fungerar på tänkt vis.

 • Lindholm M Zein, Jessica
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Andres Casal, Joaquin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att leva med stigmatiserade identiteter: En hermeneutisk studie om multikulturella hbtq-individers upplevelser kring sina identiteter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att synliggöra hur multikulturella hbtq-personer upplever sin vardag och hur de upplever och hanterar sina identiteter. Studien grundar sig på intresset av att undersöka hur flera stigmatiserade identiteter kan samverka och vad dessa innebär för individen. Stigmatiserade identiteter refererar till att individen har en identitet bestående av olika subidentiteter vilka har stigman kopplade till vardera. I denna studie utgör de stigmatiserade identiteterna individernas multikulturella identitet samt deras hbtq-identitet. Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts med personer med olika könsidentiteter, sexuella läggningar samt kulturella bakgrunder. Det teoretiska ramverket består av Queerteorin, intersektionalitet, stigmatiserade identitet(er) och globalisering/glokalisering. En hermeneutisk metodansats har använts för denna studie eftersom målet var att komma åt upplevelsen av fenomenet. De övergripande teman som studien kom fram till är; hanteringen av sina stigmatiserade identiteter, den egna relationen till hbtq-identiteten samt kulturens inverkan på hbtq-identiteten.

  Studiens resultat visar bland annat på den starkt rådande heteronormen som återfinns i flera kulturer som begränsar och skadar hbtq-individer. Trots deltagarnas aktiva försök att motverka normens inflytande, kunde det i olika sammanhang ses hur denna påverkan inte kunde undvikas. Resultatet tyder även på hur heteronormen påverkar familjens förhållningssätt gentemot hbtq-individerna. Deltagarna berättar om vilka strategier de använder sig av för att hantera sina vardagliga liv som hbtq-personer. Studien påvisar vikten av inkludering och förståelse för människor med stigmatiserade identiteter. Då studien ser till intersektionen mellan multikulturalitet och hbtq, något som inte tidigare gjort i Sverige, är det ett givet bidrag till det sociologiska forskningsfältet. Denna studie kan därmed hjälpa att lyfta fram relevansen för vidare forskning inom området.

   

  Nyckelord: hbtq, multikulturalitet, identitet, stigmatisering, hermeneutik

 • Jansson, Evelina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Söderholm, Jennie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Äldre personers upplevelser av välbefinnande2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Laukkanen Araus, Jana-Paulina
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Riskfylldamoment på byggarbetsplatsen: En fallstudie ur säkerhetsperspektiv av tre vägprojekt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In Stockholm multiple road construction projects are ongoing and the projects magnitude varies. A sustainable infrastructure is fundamental for the requirements put on the city traffic. Three road construction projects with the same building contractor have been studied for this degree project. Two larger and one smaller construction projects. One of Sweden’s largest construction companies is in the frontline on safety and health matter. It is of interest to compare the larger and the small project from a safety perspective. Large construction companies have developed own regulations concerning safety on the construction site. For the safety of the coworkers, differences between the projects, should be identified. If there is a violation of the safety-rules, there should be consequences, according to the company rules. It is of interest to study if there is differences between the taken measures between the studied projects. The method use to conclude the degree project have been; case study and qualitative research. All interviewed respondents’ feels that the prime risk filled activity they are exposed to in their daily work is surrounding civilians. One major difference between the projects is that the workers in the large construction projects considers that the most common near-accident occur in connection with lifting objects with heavy machines. 7 out of 13 respondents recalls that they at some point have had an unsafe behavior at the site that could have risk their own safety. 7 out of 8 of the respondents at the small construction project recalls that they do not used personal protective equipment, this is a major difference from the larger construction project.  Reprimands are more commonly given to skilled workers than to supervisors and site managers. 

 • Persson, Johanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Backlund, Carolina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sjuksköterskor - en förutsättning för säker vård: - En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Carlsson och Persson, Elina och Amelia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Utemiljöns betydelse för patienter med demenssjukdom2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Al-Swiri, Said
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Arbetsmotivationen i arbetslivet: Faktorer som kan främja medarbetarnas arbetsmotivation2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Karlsson, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Mötesrum & story: Hur ett mötesrum kommunicerar ett budskap2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om hur man med hjälp av teorier (där ibland storytelling) kan förstå en verksamhet och med hjälp av utfromningen skapa en tydlig helhet. Samt att skapa en känsla av förtroende hos kunder och stolthet hos medarbetarna. Rummet som det handlar om är ett mötesrum i Näringslivsenhetens kontor i Eskilstuna. Rummet stämmer inte längre överens med verksamhetens inriktning och värderingar, därför kommer detta rum vara utångspunkten. Även korridoren som gränsar till rummet har fått en ny design. De behov som finns och det befintliga rummet har undersökts med hjälp av metoder som intervju och platsanalys. Resultatet av det var att användarna upplever att rummet inte uppfyller målet om att förmedla en tydlig verksamhet d.v.s deras nya inriktning av verksamheten. Detta problem har studerats med hjälp av teorier och metoder som står till grund för designförslaget som har skapats. Designförslaget kommer förhoppningsvis lösa de problem som finns. Designförslaget bidrar till en tydligare uppfattning av verksamheten i deras konferensrum och skapar möjligheter för verksamheten att hålla ”Goda hållbara möten”. För att kommunicera en lämplig identitet har den grafiska profilen och önskemålen för funktioner och behov beaktats.

 • Lindh, Cecilia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Rovira Nordman, Emilia
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  New Service Development and Digitalization: Synergies of Personal Interaction and IT Integration2018Ingår i: Services Marketing Quarterly, ISSN 1533-2969, E-ISSN 1533-2977, Vol. 39, nr 2, s. 108-123Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigates the effects of personal interaction and information technology integration (IT integration) on new service development in business-to-business (B2B) service firms' relationships. Personal interaction, IT integration and new service development are latent variables in a structural model tested with LISREL (N = 138). The relationship between personal interaction and IT integration is strong and indicates that both these constructs are drivers for new service development. Although both these constructs represent diverse ways of interacting, they both positively impact new service development. Hence, managers should not expect IT to replace personal interaction to a great extent in B2B-service contexts.

 • Löjdström, Björn
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Arnsten, Isabelle
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Faktorer som påverkar omvårdnad vid trycksår: - ur sjuksköterskans perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Karlsson, Niquita
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  LADY TALK: A critical discourse analysis of the representation of women over 50 in fashion and lifestyle magazines2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The complex concept of the ageing woman must be viewed in relation to both what it means to be a woman and what it means to age. Both women and the elderly are discriminated against in different respects; therefore it could be argued that the ageing woman is discriminated against in a double sense. This study investigates how women over the age of 50 are portrayed linguistically in fashion and lifestyle magazines with the aim to reveal the underlying attitudes as well as social and cultural ideologies regarding the topic today. Based on Wodak (2001), I employed critical discourse analysis (CDA) methodology, with a particular focus on terms of address and attributes identified in selected fashion and lifestyle magazines. The findings revealed that although the women were addressed mainly in terms of their professional titles, the emphasis was put on them as ageing women by a continuous mentioning of their age, their past and physical consequences from the process of ageing.        Further, personality traits and emotional and physical attributes were evaluated in terms of negative and positive associations, revealing positive attitudes (e.g. happy, curious, experienced) regarding emotions and personality traits, but negative associations (e.g. weight gain, grey hair, old) in relation to their ageing bodies and their appearances. 

 • Rexeborn, Anderz
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hed, Åsa
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Livet med sår: Kunskapsläget om patienters erfarenheter av svårläkta sår2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienter kan leva dagligen med svårläkta sår. Vanliga svårläkta sår är trycksår, bensår och maligna sår. Förekomsten av patienter med sår är högre i den äldre befolkningen och år 2030 antas en fjärdedel av Sveriges befolkning vara över 65 år. Sjuksköterskor upplever bristande kompetens och tidsbrist i omvårdnaden relaterat till svårläkta sår. För närstående förändras ofta livet av att leva med patienter som har svårläkta sår. Syfte: Skapa en översikt av kunskapsläget om patienters erfarenheter av svårläkta sår. Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på 12 artiklar, sju kvalitativa, tre kvantitativa och två med kvalitativ/kvantitativ metod. Resultat: Patienters dagliga liv förändrades genom social isolering, begränsad rörlighet och minskad autonomi, vilket ledde till att patienter utvecklade strategier för att hantera situationen med såret. De kunde leva med rädslor för andras reaktioner på såret, läkemedel och sjuksköterskors begränsade kunskap. Patienter upplevde förlorat och vunnet hopp inför framtiden. Den fysiska sårsmärtan var central i vardagen för patienterna. I kontakten med sjukvården beskrev patienter både positiva och negativa möten. Slutsats: Patienters liv förändrades av såren och sjuksköterskor skulle kunna använda denna kunskap för att kunna erbjuda en bättre omvårdnad och möjligheter till anpassning i den nya tillvaron.

 • Boto, Sophia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Abdulla Khalaf, Manar
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att vara anhörig till en närstående med cancer: En innehållsanalys baserad på självbiografier2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • AL-Mhana, Rania
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Shaghi, Muthana
  ÄLDRE MULTISJUKA PATIENTER PÅ AKUTEN: Ur äldre patienters perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet äldre patienter som söker vård till akutmottagningen har ökat med åren. De flesta sökande av dessa äldre patienter är multisjuka, vilket innebär att de äldre patienterna har minst två sjukdomar. Sjuksköterskor upplever stress och frustration i sitt arbete på akutmottagningen på grund av tidsbrist och brist i kompetenser samt erfarenhet.

  Syfte: Att beskriva äldre multisjuka patienters upplevelser av att bli vårdade på akutmottagningen.

  Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes baserad på 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Resultatdelen presenteras utifrån två teman med sina respektive subteman. Första temat är ”Positiva upplevelser”, som inkluderar två subteman” Att uppleva tillfredsställelse och bli sedd och respekterad” och ” Att uppleva trygghet och tillit”. Andra tema är ”Negativa upplevelser” som inkluderar två subteman ”Att uppleva sig övergiven” och ”Att uppleva brist på trygghet och tillit”.

  Slutsats: Äldre multisjuka patienter har en stark önskan om att uppleva trygghet och sjuksköterskans närvaro. Att sjukvårdspersonalen är professionella och säkra i sin yrkesroll leder till att äldre patienter känner sig trygga, sedda och respekterade. När sjukvårdspersonalen inte har tillräckliga kunskaper och erfarenheter om de äldre patienternas hälsotillstånd leder det till att de äldre patienterna upplevde sig övergivna, otrygga samt en minskad tillit till sjukvårdspersonalen.

 • Melén Hånell, Sara
  et al.
  Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden.
  Rovira Nordman, Emilia
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation. Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden.
  What geographical scope works best for rapidly internationalizing SMEs?Ingår i: Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper aims to explore the benefits of a regional internationalization strategy and investigate how a rapidly internationalizing SME’s development of market knowledge relates to this strategy.

  Design/methodology/approach

  After a brief overview of the literature on international SMEs, the internalization approach and the IP-approach, a case study is introduced and analyzed.

  Findings

  The case findings illustrate that market knowledge steers the investigated firm to follow a regional approach of operations. The regional strategy lessens perceived risks, saves costs and generates sufficient knowledge about one market at a time.

  Practical implications

  It is important for managers in rapidly internationalizing SMEs and for policymakers to recognize the benefits of supporting regional orientation initiatives for enhancing these firms’ internationalization.

  Originality/value

  This paper presents a longitudinal case study that contributes to further the understanding and insights into the operations of born regionals. By probing deeper into the ideas provided by the internalization approach, the IP-approach and research about international SMEs, the study contributes with a unified framework for understanding the benefits for rapidly internationalizing SMEs to operate on a regional scope.

 • Hagland, Helen
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hoikkala Jensen, Caroline
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Förlossningsrädsla hos pappor: Stöd i samband med graviditet och förlossning, en kvalitativ intervjustudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Beskriva behovet av stöd hos pappor med förlossningsrelaterad rädsla. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Åtta pappor med förlossningsrelaterad rädsla valdes ut genom ett kombinerat bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Vid analysprocessen användes kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I analysen framkom tre kategorier: behov av samtalsstöd, behov av information och behov av professionellt bemötande samt 12 subkategorier. Papporna beskrev behovet av stöd utifrån erfarenheter de erhållit då mamman till deras barn varit gravid och vid sitt barns födelse. Papporna beskrev ett behov av att samtala om förlossningsrelaterad rädsla, att få kontinuerlig information och att lita på barnmorskan. Papporna beskrev att de inte kände sig uppmärksammade av barnmorskan och att de kände sig oförberedda inför oväntade händelser eller situationer i samband med sitt barns födelse. Hur barnmorskan bemötte papporna hade betydelse för hur papporna skulle kunna hantera sin förlossningsrelaterade rädsla. Papporna menade att information var avgörande för hur de kunde hantera sin förlossningsrelaterade rädsla. Konklusion: När barnmorskorna uppmärksammade pappor och deras förlossningsrelaterade rädsla, menade papporna att en stödjande miljö uppstod. Barnmorskornas stöd kunde bidra till att minska pappors förlossningsrelaterade rädsla. Om papporna påtalar sina behov kan möjligheten för stöd från barnmorskan öka.

 • Francis, Karinia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Chefssjuksköterskors upplevelser av hälsofrämjande ledarskap och arbetsmiljö2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar arbetstagaren på arbetsplats, arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden, En hälsofrämjande ledarskap är förutsättning för en god arbetsmiljö. Syftet med studien var att undersöka chefssjuksköterskors upplevelse av hur arbetsledaren arbetar för att främja arbetsmiljö och hälsa hos medarbetarna. I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med nio chefssjuksköterskor från äldreboende och sjukvårdsavdelningar. Intervjuerna har bearbetats med kvalitativa analysmetoden IPA (Interpretative Phenomenological analysis). Resultatet visade på tre huvudkategorier. Kategorier var hälsofrämjande ledarskap, arbetsmiljö och externa stöd. Under hälsofrämjande ledarskap och arbetsmiljö framkom underkategorier. Kategorierna var utgångspunkter för arbetsmiljö och egenskaper hos ledaren, i resultatet framkom olika sätt att hantera medarbetarnas arbetsmiljö, det var också viktigt med god stötning av verksamhets högre ledning för ledaren lättare skulle kunna bedriva arbetsmiljöarbete och ett hälsofrämjande ledarskap. Ledaregenskaper samt behovet av att ledaren arbetade för att förbygga stress var centrala i hälsofrämjande ledarskap. Psykosociala och fysiska förutsättningar samt behovet av rutiner och riktlinjer var viktigt vid hantering av medarbetarnas arbetsmiljö. Ledaren behövde externa stöd för att kunna hantera arbetsmiljön och ett hälsofrämjande ledarskap

 • Kalaitzis, Angelos
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bitcoin - Monero analysis: Pearson and Spearman correlation coefficients of cryptocurrencies2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this thesis, an analysis of Bitcoin, Monero price and volatility is conducted with respect to S&P500 and the VIX index. Moreover using Python, we computed correlation coefficients of nine cryptocurrencies with two different approaches: Pearson and Spearman from July 2016 -July 2018. Moreover the Pearson correlation coefficient was computed for each year from July2016 - July 2017 - July 2018. It has been concluded that in 2016 the correlation between the selected cryptocurrencies was very weak - almost none, but in 2017 the correlation increased and became moderate positive. In 2018, almost all of the cryptocurrencies were highly correlated. For example, from January until July of 2018, the Bitcoin - Monero correlation was 0.86 and Bitcoin - Ethereum was 0.82.

 • Yago, Lizette
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Rummet och lärande: En studie om iscensättning i en studiemiljö för vuxna2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en studie skrivet inom informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Arbetet handlar om hur design av iscensättning kan förmedla funktioner och bidra till ett flexibelt rum i en lärandemiljö för vuxna. Arbetet har utgått från studierummet på lärcentrumet Futurum i Västerås, där verksamheter med olika behov samsas om samma yta, och leder till osäkerhet kring rummets funktioner. Användarna i studien syftar på anställda, besökare samt studerande på platsen vilka utför olika aktiviteter och har olika roller i rummet.

  Arbetets syfte har varit att formge en tydlig iscensättning av rummet som stödjer målgruppens behov och underlättar användarnas förståelse för miljön. Empiri har samlats in från platsanalys, observationer, notationsanalys samt intervjuer. De tillämpade metoderna visade att rummets utformning skapade problem för en del aktiviteter som utförs i miljön. Studien har även baserats på teorier kring lärandemiljöer, formelement, struktur, ljud samt färg och ljus. Dessa aspekter har visat att ett tydligare rum kan bidra till en mer positiv upplevelse för användarna.

  Examensarbetet har resulterat i ett designförslag där studierummets funktioner är synliggjorda och förmedlas med hjälp av rummets utformning. Förslaget har fokus på flexibel rumslig gestaltning som är anpassad efter studierummets olika aktiviteter.

 • Augustsson, Therese
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Upplev Cirkulär Ekonomi!: En studie om vad som bidrar till en ökad förståelse för cirkulär ekonomi, och hur ett utställningsförslag kan se ut baserat på detta.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med studien är att skapa ett gestaltningsförslag till en utställning som kan bidra till en förståelse för cirkulär ekonomi. Av den anledningen undersöks vilka visuella element som kan stödja denna förståelse. Förslaget är anpassat specifikt till ReTuna Återbruksgalleria, men ska även kunna appliceras i andra miljöer.Studien baseras på teorier och tidigare forskning om cirkulär ekonomi, kognition, visuella representationer, konceptuella modeller, utställningsdesign, material och färg. Metoder som har genomförts är användartest, kvalitativ intervju och rumslig analys. Studien har resulterat i ett gestaltningsförslag för hur cirkulär ekonomi genom rumslig gestaltning kan kommuniceras.

 • Singh Tedborn, Angela
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Om och om igen: Speciallärares erfarenheter av att arbeta med ominlärning på högstadiet2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka speciallärares erfarenheter av att arbeta med ominlärning på högstadiet, dess möjligheter och utmaningar. I studien studeras tre olika läsinterventioner. Syftet var att söka efter gemnesamma teman i speciallärarnas erfarenheter av att arbeta med interventionerna.

 • Kokkinos, Anthony
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hasardspelssyndrom som sjukdom: Intervjuer med behandlingspersonal2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Mola, Nima
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Nalin, Amanda
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  När hjärtat sviktar: Patienters erfarenheter av egenvård vid hjärtsvikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsvikt är ett av Sveriges vanligaste kroniska tillstånd och medför begränsningar i patienternas vardag. Genom att utföra egenvård kan patienter vidta åtgärder som förebygger försämring av det kroniska tillståndet. Tidigare forskning visar att egenvård är avgörande för ett liv med välbefinnande trots kroniskt tillstånd, men att informationen mellan sjuksköterskor och patienter brister, vilket får konsekvenser för egenvården. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av egenvård vid hjärtsvikt. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes utifrån Evans av elva stycken kvalitativa artiklar. Resultat: Patienter erfor både möjligheter och hinder vid utförandet av sin egenvård. Kunskap, motivation och stöd från närstående samt hälso- och sjukvården gav patienterna möjligheter till att utföra god egenvård och skapade ett tema. Brist på förståelse och information, psykiska och emotionella barriärer, kostrestriktioner, fysiska begräsningar och rädslor samt ekonomiska begränsningar var hinder som medförde att patienter inte utförde egenvård, skapade ett tema. Slutsats: Kunskap om det kroniska tillståndet och stöd från omgivningen bidrar till ökat självförtroende hos patienterna, vilket medför förbättrad egenvård. Bristande information och förståelsen av informationen hindrar patienterna från att ta hand om sin hälsa och egenvården försämrades. Det framkommer att försämrad egenvård leder till försämrat tillstånd av hjärtsvikt, vilket kan medföra lidande hos patienterna samt en försämrad livskvalitet.

 • Augustsson, Johanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Cederberg, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Prevention av Malignt Melanom: En litteraturöversikt över sjuksköterskors preventionsarbete2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Malignt melanom är en cancerform som har ökat betydligt de senaste årtiondena. Många individer är omedvetna angående risker som kan orsaka att drabbas av malignt melanom. Problem: Malignt melanom kan förebyggas om kunskap kring sjukdomen blev mer uppmärksammad. Sjuksköterskor kan bli mer delaktiga med att undersöka och upptäcka malignt melanom. Syfte: Syftet är att skapa en översikt över hur sjuksköterskor kan vara delaktiga i arbetet kring malignt melanom. Metod: Metoden som används är en allmän litteraturöversikt med en beskrivande design. Totalt har tio artiklar valts ut som innehåller en kvantitativ design. Resultat: Sjuksköterskor kan bli mer delaktiga i förebyggandet av malignt melanom via olika typer av utbildningsprogram. Detta resulterade i ökad kunskap hos sjuksköterskorna gällande sjukdomen, vilket bidrog till ökad undervisning angående förebyggande åtgärder gentemot patienterna. Ett hinder för utförande av hudundersökningar av sjuksköterskorna var tidsbrist. Slutsats: Sjuksköterskor kan få en ökad kunskap om malignt melanom som kan öka deras omvårdnadskapacitet och ett hälsofrämjande arbetssätt samt förebyggande av sjukdomen. Genom att informera patienter kan de få mer kunskap om malignt melanom och därmed öka egenvårdskapaciteten.

 • Mählkvist, Simon
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Pontus, Netzell
  Pulp mill heat and mass balance model: Exploring the benefits and possibilities of process modelling as an applied method in a case study2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis focused on the modelling of a pulping process. The purpose was to see if an accurate model can be crated based on relatively simple premises and if the errors can be identified or analysed. To realise this, the authors conducted a literature study to identify the current state of the art regarding the chemical pulping process. In addition, flow charts and sample data from a case study were examined. Based on the literature review and case study, model assumptions were derived. The model is divided into sixteen components. Where mixing occurs, lumped conditions are assumed. The model has five validation points, four of which are temperatures and a mass flowrate. These are shown as deviations from the measured values. In conclusions, it was the model could produce stable results over a narrow time frame. More so if the transition period at the start of the simulation is overlooked. Several new model assumptions are presented with the purpose to increase accuracy e.g. account for the components ability to store mass.

 • Cicek, Dennis
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Utvärdering av VVS-system i en befintlig byggnad: Energieffektiviseringsåtgärder för att minska energiförbrukningen i en enfamiljsvilla i Stockholm2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Leyser, Charlotte
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Alemyr, Johan
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att följa en kostplan: Faktorer och strategier vid motgång och för medgång2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En kostplan är ett bra verktyg för att nå tränings- och hälsomål. Denna studie undersökte vilka yttre respektive inre faktorer som kan underlätta och/ eller försvåra följandet av en kostplan för tränande individer, samt vilka copingstrategier som används för att hantera motgångar och för att lyckas hålla sig till kostplanen. En tematisk analys av 10 semistrukturerade intervjuer gjordes. Analysen visade på att planering och psykosocial miljö var centrala yttre faktorer som tydligt underlättade och/ eller försvårade följandet av kostplanen. Vad gäller inre faktorer var self-efficacy och motivation mest centrala. Den nya kunskap som studien bidragit till är de inre faktorerna inre kontroll och att kostplanen kan skapa stress, samt strategierna accepterande attityd, hantering av frestelser och stressreducering. Framtida studier föreslås undersöka dessa mer nya teman, samt skillnader mellan låg-, mellan- och höginkomsttagare samt individer som tränar i olika grad då de kan ha olika perspektiv på att följa en kostplan.

 • Forsman, Nicole
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Saarivaara Holmqvist, Anne-Mari
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att främja elevers fysiska aktivitet: Skolsköterskors erfarenheter2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Elevers fysiska aktivitet minskar i relation till ökad skärmtid. WHO:s rekommendation för barn och ungdomars fysiska aktivitet är 60 minuter per dag. Rasterna spenderas ofta framför skärmar istället för att vara fysiskt aktiva. Skolsköterskor är verksamma inom elevhälsan som ska verka hälsofrämjande för elever och deras hälsa. Elever önskar själva ha hälsosamma vanor och ser hälsosamtalen med skolsköterskor som ett tillfälle där de har möjlighet att öka sin kunskap och få stöd. Self-efficacy, interpersonella influenser och situationsbundna influenser är betydelsefulla aspekter för elevers fysiska aktivitet. Syfte: Att beskriva skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete gällande elevers fysiska aktivitet. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv deskriptiv ansats genomfördes med 11 skolsköterskor och analyserades genom en innehållsanalys. Resultat: Skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete gällande elevers fysiska aktivitet handlar om att hantera hinder och möjligheter för elevers fysiska aktivitet. Detta beskrivs som: Att utmanas i sin roll och Att söka samarbetspartners. Slutsats: Skolsköterskor erfar att främja elevers fysiska aktivitet handlar om att hantera hinder och möjligheter för det. Kunskapsutveckling avseende skolsköterskors arbete med att främja elevers fysiska aktivitet kan bidra till utvecklingen av verktyg för att stödja detta arbete samt att utvecklingsområden kan identifieras och belysas.

 • Lind, Carina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Larsson, Carolina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Telefonrådgivning till äldre-äldre: Distriktssköterskors erfarenhet2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Zornoza Moreno, Enrique
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Model-based approach for automatic generation of IEC-61025 standard compliant fault trees2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Reliability and safety of complex software-intensive systems are proved to be a crucial matter since most of these systems fulfil tasks, where a failure could lead to catastrophic consequences. For example, in space systems such as satellites, a failure could result in the loss of the satellite. Therefore, a certain level of reliability and safety must be assured for such systems to trust the services they provide. Standards set this level and put requirements for the analysis and assurance of these properties using documented evidence. In particular, European Cooperation for Space Standardization (ECSS) standards for space systems require Fault Tree Analysis(FTA) for identifying the causes of system failure and consequently safety hazards, as well as fault trees as evidence for the assurance of reliability and safety.

  In this thesis, we present a tool supported model-based approach to generate fault tree automatically from an existing system modelling and analysis toolset. CHESS is a system and dependability modelling toolset and integrates Concerto-FLA to enable the support of failure logic analysis. We proposed a model-based transformation from Concerto-FLA to fault tree model and implemented it as an Eclipse plugin in CHESS toolset. A case study is performed in the aerospace domain; more specifically we modelled Attitude Control System (ACS) and automatically generated IEC-61025-compliant fault trees.

 • Gómez Rodríguez, Laura
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  A Tool-Supported Method for Fallacies Detection in Process-Based Argumentation2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Process-based arguments aim at demonstrating that a process, compliant with a standard, has been followed during the development of a safety-critical system. Compliance with these processes is mandatory for certification purposes, so the generation of process-based arguments is essential, but also a very costly and time-consuming task. In addition, inappropriate reasoning in the argumentation such as insufficient evidence (i.e. a fallacious argumentation), may result in a loss of quality of the system, leading to safety-related failures. Therefore, avoiding or detecting fallacies in process-based arguments is crucial. However, the process of reviewing such arguments is currently done manually and is based on the expert’s knowledge, so it is a very laborious and error-prone task.In this thesis, an approach to automatically generate fallacy-free process-based arguments is proposed and implemented. This solution is composed of two parts; (i) detecting omission of key evidence fallacies on the modelled processes, and (ii) transforming them into process-based safety arguments. The former checks automatically if the process model, compliant with the Software & Systems Process Engineering Metamodel (SPEM) 2.0, contains the sufficient information for not committing an omission of key evidence fallacy. If fallacies are detected, the functionality provides the proper recommendation to resolve them. Once the safety engineers/process engineers modify the process model following the provided recommendations, the second part of the solution can be applied. This one generates automatically the process-based argument, compliant with the Structured Assurance Case Metamodel (SACM), and displays it –rendered via Goal Structuring Notation (GSN)– into the OpenCert assurance case editor within the AMASS platform. The applicability of the solution is validated in the context of the ECSS-E-ST-40C standard.

 • Sund, Johanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Pettersson, Linn
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  BHV-SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP: ATT SKAPA BERIKANDE GRUPPTRÄFFAR FÖR FÖRÄLDRAR2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Wallin Bentrari, Cecilia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Anestesisjuksköterskors uppfattningar av evidensbaserad vård2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Evidensbaserad vård är en indikator på god och säker vård. Att arbeta evidensbaserat är ett förhållningssätt som förutsätter kunskap och praktiskt handlande. Förhållningssättet innebär viljan att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som underlag för vårdbeslut och det praktiska handlandet är processen i vilken sjuksköterskor tillämpar vetenskaplig kunskap. Anestesisjuksköterskor behöver vara rustade för att delta aktivt och ta ansvar för evidensprocessen i den anestesiologiska omvårdnaden.

  Syfte: Att beskriva anestesisjuksköterskors uppfattningar av evidensbaserad vård som förhållningssätt och process.

  Metod: En kvalitativ forskningsansats med fenomenografisk inriktning. Insamlad data från 18 kvalitativa intervjuer, som genomfördes med anestesisjuksköterskor från två sjukhus i Sverige, analyserades induktivt.

  Resultat: Tre beskrivningskategorier om anestesisjuksköterskors uppfattningar av evidensbaserad vård framträdde och presenteras i ett utfallsrum; Vårdkultur med fokus på vårdvetenskapens dolda funktion, Kunskap med ansvar och begränsningar och De goda handlingarna: att vilja bättre för patienten, Vårdkultur och vårdvetenskapens dolda funktion förefaller ha en övergripande position i förhållande till övriga beskrivningskategorier.

  Slutsats: För att förbättra den evidensbaserade vården och stärka anestesisjuksköterskornas profession kan insikten om de olika uppfattningarna mötas med utbildning och kunskapsöverföring. Särskilt viktigt är att stärka den egna professionen genom att värdera det vårdvetenskapliga evidensbegreppet.

 • Siivola, Therese
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Wallén, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Familjefokuserat hembesök: Att få stöd i barnets hälsa och bli stärkt i föräldraskapet2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Föräldrastöd och hembesök är beståndsdelar i barnhälsovårdens hälsofrämjande arbete. Barnhälsovårds-sjuksköterskor och familjevägledare på ett familjecentrum har inlett ett projekt inspirerat av Rinkebyprojektet. Hembesöksprojektet innebär att BHV- sjuksköterskor och familjevägledare tillsammans genomför ett hembesök som erbjuds till alla familjer med barn som är åtta månader. Den teoretiska referensramen för examensarbetet är Familjefokuserad omvårdnad. Syfte: Syftet är att beskriva föräldrars erfarenheter av BHV-sjuksköterskors och familjevägledares hembesök när barnet är åtta månader. Metod: En kvalitativ, deskriptiv innehållsanalys med en induktiv och deduktiv ansats har använts som analysmetod. Tio föräldrar har intervjuats. Resultat: Föräldrarnas erfarenheter visar att hembesöket stödjer barnets hälsa och stärker föräldraskapet. Föräldrarnas beskrivningar handlar om att Barnhälsovårds-sjuksköterskor arbetar för att främja barnets hälsa och utveckling genom att stötta föräldrarna i barnsäkerhet och barnets hälsa. De beskriver vidare hur de får stöd under besöket av familjevägledare och erbjuds stöd genom att få information om familjecentrums verksamhet. Slutsats: Hembesöket av BHV-sjuksköterska tillsammans med familjevägledare stödjer barnets hälsa och stärker föräldraskapet. Det kan ses som att familjen erhåller familjefokuserad omvårdnad under hembesöket. En inblick i föräldrarnas erfarenheter bidrar till utveckling av hembesök och familjefokuserad omvårdnad.

 • Svedberg, Ann-Louise
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Wetterstrand, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Skolsköterskors erfarenheter av orosanmälningar: Hur barnets komplexa situation påverkar och påverkas av skolsköterskans agerande2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Jalksjö, Rebecca
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sers, Monika
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Maktförskjutning i BDSM-relationer och dess betydelse för personlig utveckling2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns ett stigma runt individer som praktiserar BDSM och lever i relationer med någon form av maktförskjutning. Den här studien gjordes för att öka förståelsen för individer som själva valt att leva i en relation med inslag av maktförskjutning. Studien handlade om huruvida maktförskjutning påverkar individers syn på sig själva och deras personliga utveckling. Sju män och sju kvinnor intervjuades, både dominanta och undergivna. Resultatet gav fyra teman och åtta subteman. Centralt i resultatet var kommunikation, dominans, kärlek och personlig utveckling. Deltagarna berättade om hur relationen påverkat dem på olika sätt och genom att leva i en relation med maktförskjutning upplevdes en förstärkt självkänsla. De effekter som bland andra belystes av deltagarna, var att acceptera sig själv och att växa som människa och partner. Kärlek, kommunikation och samtycke är några essentiella begrepp inom BDSM-relationer, vilket även är vad majoriteten av deltagarna själva nämner som faktorer till deras personliga utveckling.