mdh.sePublications
12 1 - 50 of 65
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Helles, Emma
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Självskattad hälsa och arbetsrelaterad stress i relation till förestående organisationsförändringar: En kvantitativ studie bland vårdpersonal i äldreomsorgen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Individer skattar sin hälsa sämre i yrkesområdet vård och omsorg där även arbetsrelaterad stress kan förekomma i hög grad. Organisationsförändringar kan vara en bidragande faktor till oro och stress. Hälften av rapporterad sjukfrånvaro består av orsaken stress bland vårdpersonal i äldreomsorgen.

  Syftet med den aktuella studien är att undersöka vårdpersonalens självskattade hälsa och arbetsrelaterad stress i relation till förestående organisationsförändringar inom äldreomsorgen i Sörmland. En kvantitativ metod och en tvärsnittsdesign har tillämpats. Datainsamlingen genomfördes av enkäter och 47 respondenter deltog från fyra olika arbetsplatser i Sörmland.

  Resultatet visar att förestående organisationsförändringen heltid som norm är sämre för vårdpersonalen men givande för brukarna och verksamheten. Vårdpersonalen skattar sitt allmänna hälsotillstånd som bra (64 procent) men de har lättare besvär av psykiska och fysiska symtom. Majoriteten (57 procent) anger även att arbetsrelaterad stress förekommer ibland. Det framkommer en negativ men svag korrelation mellan självskattad hälsa och förestående organisationsförändringar. Resultatet visar även en positiv men svag korrelation mellan arbetsrelaterad stress och förestående organisationsförändringar.

  Slutsatserna är att heltid som norm är delvis bra och vårdpersonalen har en god hälsa samt att arbetsrelaterad stress förekommer. Det finns ett negativt samband mellan självskattad hälsa och förestående organisationsförändringar. Det framkommer även ett positivt samband mellan arbetsrelaterad stress och förestående organisationsförändringar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Blomqvist, Jessica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Alla har rätt till sin egen kropp!: En kvalitativ studie av lärares uppfattningar kring det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier i grundskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The school has a responsibility to work preventively against sexual harassment. However, surveys show that students feel that sexual harassment is occurring at school, while teachers perceive their skills in sex and cohabitation as inadequate. Through #metoo, sexual harassment had a worldwide impact.

  The purpose of this study is to investigate how preventive work against sexual harassment is carried out in primary school and whether sex and cohabitation education has changed since #metoo.

  The study is based on a qualitative method where data has been collected through semi-structured interviews. Interviews have been conducted with five NO teachers who teach grades 6-9 from various primary schools in Stockholm County, Västmanland County and Uppsala County. A manifest content analysis was applied to analyze the interview material.

  The result shows that the work against sexual harassment is mainly done during sex and cohabitation education, in the form of discussions and exercises to promote the personal integrity of the students. Teachers feel that they do not prioritize sex and cohabitation education as much as they would like. The student health team contributes to support the teachers through counseling. Teachers feel that sex and cohabitation education has changed since #metoo, with more lively discussions in the classroom about, especially regarding sexual consent. Finally, the results show that the teachers emphasize that the work against sexual harassment is important, on the other hand, they experience a need for skills development in sex and cohabitation education and a more subject-integrated teaching.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Karlsson, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Barns skärmtid i relation till hälsa: En kvalitativ studie om föräldrars uppfattning om skärmtidens påverkan på förskolebarns hälsa2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Friberg, Anders
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rossgård, Jenny
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  HUR BASAL KROPPSKÄNNEDOM KAN PÅVERKA PATIENTERNA I DERAS VARDAGLIGA LIV: En kvalitativ intervjustudie av fysioterapeuters erfarenheter2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Basic Body Awareness Therapy (BBAT) is a movement-based treatment method practised by specialized physiotherapists. The method has proven to be efficient on multiple patient groups, but the method has mostly been used and researched on within the psychiatric area. However, the experiences of physiotherapists in different areas and who work with different patient groups regarding how BBAT may affect patients in their everyday life, have not been studied.

  Aim: To examine physiotherapists’ experiences of how treatment with basic body awareness therapy can impact patients in their everyday life.

  Method: The study is a qualitative explorative study. Six informants were interviewed based on a semistructured interview guide. Analysis of data was made with inductive approach and manifest focus.

  Result: The analysis of data resulted in 7 categories and 22 subcategories. The 7 categories were named: increased self-awareness, self-esteem, communication, power over one’s life, health related behavioral changes, bodily and better conditions in life.

  Conclusion: This study shows that the experiences of the physiotherapists who were interviewed are that treatment with Basic Body Awareness Therapy, regardless of patient group or area of treatment, in many ways has a positive impact on the patients in their everyday life. The experiences of the informants were that the patients changed covert as well as overt behaviors. These include thoughts, emotions, and physiological reactions respectively activities, living habits, patterns of movement and social interaction. Seven categories and twenty-two subcategories were identified which covers the mentioned behaviors. The authors view is that BBAT within physiotherapy seems to be broadly applicable.

  Download full text (pdf)
  HUR BASAL KROPPSKÄNNEDOM KAN PÅVERKA PATIENTERNA I DERAS VARDAGLIGA LIV
 • Gerhardsson, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fysisk förmåga hos värnpliktiga ungdomar: En kvalitativ studie om förutsättningar och påverkansfaktorer ur Försvarsmaktsanställdas perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Brist på daglig fysisk aktivitet ökar risken för folksjukdomar samt påverkar ungdomars fysiska förmåga negativt. Ungdomar som gör värnplikten i Försvarsmakten behöver ha en viss nivå av fysisk förmåga för att klara av krav och träning som militärtjänstgöring kräver. Social Ecological Model används för att förklara hur ungdomars fysiska förmåga påverkas av många faktorer i ungdomarnas omgivning.

  Syfte: Studiens syfte är att studera vilka uppfattningar anställda i Försvarsmakten har kring förutsättningar och påverkansfaktorer för ungdomars fysiska förmåga innan och under värnplikten.

  Metod: Studien har använt en kvalitativ metod och semistrukturerade telefonintervjuer har genomförts med tre anställda inom Försvarsmakten. Data har analyserats med manifest innehållsanalys.

  Resultat: Skolidrott samt förberedelser lyfts fram som förutsättningar inför värnplikten medan tidig elitsatsning och idrottsspecialisering upplevs som problem för den fysiska förmågan innan värnplikten. Ungdomars fysiska förmåga under värnplikten upplevs ha försämrats och skador är vanligt. Under värnplikten påverkas den fysiska förmågan av kravnivåer, träning samt psykiskt välmående.

  Slutsats: För att förbättra ungdomars förutsättningar innan samt höja den fysiska förmågan under värnplikten krävs att skolan, föreningsidrotten och Försvarsmakten möjliggör ungdomars fysiska aktivitet. I bedömningen av den fysiska förmågan under värnplikten måste även krav, träning och psykiska påverkansfaktorer beaktas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Bergkvist, Emelie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ungdomars fysiska aktivitetsnivå och socioekonomiska status: En kvantitativ tvärsnittsstudie om ungdomars fysiska aktivitetsnivå utifrån kön och socioekonomisk status2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In today’s society, adolescents are becoming increasingly physically inactive, while health disparities continue to increase among the population. Socioeconomic status is a contributing factor to the inequality that exists today and it’s one of the factors that have the most impact on individuals' conditions and opportunities to achieve a good and equal health.

  Aim: The aim of the study is to investigate whether adolescents physical activity levels differ depending on gender and socioeconomic status.

  Method: To answer the study’s aim, a quantitative method was applied with a cross-sectional design. The data were collected through a survey and the sample consisted of 97 high school students at a school in Eskilstuna. Data were analyzed in SPSS through frequency tables and chi-square tests.

  Results: The results show that the majority of adolescents don’t reach the daily recommendation of physical activity for at least 60 minutes a day, but men have a higher level of physical activity in comparison with women. The results showed no significant difference regarding the level of physical activity among adolescents based on their socioeconomic status.

  Conclusion: The conclusions are that there’s a difference in adolescents’ level of physical activity depending on gender, but there’s no difference based on their socioeconomic status.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Klarin, Malin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Uppfattningar om tolkning och behov av SRHR-utbildade tolkar: En kvalitativ studie av hälso- och sjukvårdsanställda i Region Sörmland2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige finns en ojämlikhet i hälsa mellan utrikes födda och inrikes födda. Hälsa är beroende av fungerande hälso- och sjukvård och för personer som inte talar svenska kan tolk behövas. Dock förekommer viss problematik kring tolkning vid patientbesök som berör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Därför har några regioner i Sverige utbildat tolkar inom SRHR.

  Studiens syfte var att undersöka hälso- och sjukvårdsanställdas uppfattning samt behov av tolkar i Region Sörmland. Kvalitativ metod valdes för att belysa deltagarnas erfarenheter och uppfattningar kring tolkning. Datainsamling gjordes via semistrukturerade intervjuer då fem kvinnor som arbetar med SRHR inom hälso- och sjukvård i Region Sörmland intervjuades. Därefter genomfördes kvalitativ manifest innehållsanalys.

  Resultatet visar att deltagarna främst använder sig av telefontolkning även om kontakt-tolkning förekommer. Patientmöten genom tolk handlar mycket om kommunikation. Förutsättningar, hinder och möjligheter för kommunikation varierar beroende på patientmötets omständigheter. Uppfattningarna om vad SRHR-utbildning bör innehålla är breda samtidigt som en nackdel kan vara att ämnet är stort och komplext. Dock finns en möjlighet att SRHR-utbildning för tolkar kan resultera i att patient och vårdpersonal upplever tryggare patientmöten.

  Slutsatsen är att det finns ett uppfattat behov av tolkar utbildade i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Gustavsson, Emma Josefin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sundin, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vården med patienter inom slutenvården: Upplevelser ur ett sjuksköterskeperspektiv - En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Nordin, Jonas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Perers, Kristian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Att genomgå regional anestesi: En kvalitativ litteraturstudie utifrån patientens perspektiv2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Patients undergoing general anesthesia expresses a strong concern and anxiety about being anesthetized. The nurse anaesthetist also describe the prevalence of perioperative anxiety in patients in connection with surgery. The nurse anaesthetist emphasizes the importance of good communication to alleviate anxiety and promote patients' well-being. Purpose: The purpose of this study is to describe patients' experiences of undergoing regional anesthesia. Method: Qualitative literature study that includes analysis of 20 caring science articles. Results: Patients experienced various emotional phenomena such as pain, discomfort and loss of sensation. Patients highlight the importance of feeling involved in their own care. This was promoted by the physical presence and emotional support of the nurse anaesthetist. Good information was considered a prerequisite for patients to feel safe. In cases where patients felt that information was deficient, they instead felt exposed. Conclusion: The experience of undergoing regional anesthesia can be perceived as both negative and positive. A prerequisite for promoting participation and safety in patients is that as a nurse anaesthetist be able to establish a caring relationship. Knowledge of the patients' vulnerable situation, the need for closeness, contact and continuous information is crucial to carry out good nursing to promote well-being and health.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • lubbad, Salam
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Föräldraskapsstöd i Västmanlands län: En kvalitativ studie som undersöker vilka behov av föräldraskapsstöd som yrkesverksamma i Västmanlands län upplever finns idag, samt hur befintliga insatser bemöter dessa behov2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Parental support is support which is provided on a universal, selective and indicated level. The support efforts are carried out at societal level by professional people who work strategically with parental support. Examples of professionals who work strategically with parental support are actors at family center, open custody of children and family and parent groups, area of ​​support and treatment, and family care.

  Parental support is important in preventing ill-health and promoting good upbringing and development for the child. Parental support means the parents' support for their children in general and also the support that the municipality / region provides to parents. Therefor the purpose for the work of parenting support is to help the parents' in their mission to meet the varying needs of the child.

  Parental support's work in Sweden relates to the content of the Convention on the Rights of the Child. The work is also based on a national strategy developed by the Government Offices and the Ministry of Social Affairs in Sweden. The strategy includes three main goals and three subgoals. The main goals emphasizing the importance of; a knowledge-based approach, accessibility support and a supportive organization.

  The sub-goals emphasize; collaboration at all levels of society, increased numbers of health-promoting arenas and evidence-based working methods.

  Work on parental support is also based on political decisions, where development opportunities are governed by higher-level actors.

  The study examines what needs for parental support that professionals in Västmanland County experience today, and to examine how existing efforts respond to these needs. A qualitative method with semi-structured interviews, based on a targeted selection, has been chosen to answer the purpose, in which people working with parental support questions participated. These individuals are presented as professionals in the present study. A manifest content analysis was used to analyze collected material.

  The result shows that the needs within the parental support relate to different problem areas and can affect the parents' needs as well as the child's. Hence, forms of support are offered that create supportive environments for these groups. There is a need to provide parental support to parents with cultural background differences in order to improve matching of support to perceived needs. Difficult social circumstances are also a factor that can make it difficult for the support to match the need.

  Download full text (pdf)
  FÖRÄLDRASKAPSSTÖD I VÄSTMANLANDS LÄN En kvalitativ studie som undersöker vilka behov av föräldraskapsstöd som yrkesverksamma i Västmanlands län upplever finns idag, samt hur befintliga insatser bemöter dessa behov
 • Ali Jalil, Sarour
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  SAMHÄLLS- OCH HÄLSOORIENTERING FÖR NYANLÄNDA, EN HÄLSOFRÄMJANDE INSATS: En kvalitativ studie kring samhälls-och hälsoorientering för nyanlända och dess olika sidor.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Community and health orientation to immigrants is one of the health promotion efforts conducted across the country and is also statutory. Despite this, they do not hold the same quality in each county, which is required to give immigrants the same opportunities to integrate themselves in the new contest.

  Aim: The purpose of the study is to examine how sectors experience social and health information for immigrants and people with non-Nordic ancestry and the conditions for implementation of social and health information in the native language.

  Method: A qualitative method was used to answer the questions of the study. Qualitative semi-structured interviews were used. The sample consisted of ten interviewees and all respondents are sectors with different professions, that work with immigrant integration.

  Results: The results of the study show that existing social and health orientation is perceived to provide both opportunities and difficulties in terms of both perspectives, the actors working with it and immigrants participating. Continuous development, increased resources and needs-based efforts are needed for a successful community and health orientation that helps to promote health.

  Conclusion: The existing social and health orientation has two different perceived perspectives. The studied perspective was the sectors working with the orientation. Each perspective has different needs, experiences, and perceptions of the orientation. The study's findings showed that orientation in the native language will benefit and influence society as much as the individual, and that the conditions are positive despite the different levels of challenges that may be encountered.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Swami, Rachaelle
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  UNGA VUXNA OCH VUXNAS INSTÄLLNING TILL NARKOTIKA: En kvantitativ studie om gymnasieelever i årskurs 3 och högskole-/universitetsstudenters attityder till narkotika.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Drogbruk är ett fortsatt växande folkhälsoproblem bland ungdomar och unga vuxna. Droger är skadligt för individen att bruka, framförallt med tanke på risken till beroende preparatet medför. Individens attityd kopplas ofta ihop med människans beteende och för att förstå personens handlingar är det angeläget att undersöka individens inställning till narkotika.

  Syftet: Studien syftar till att studera inställningen hos gymnasieelever i årskurs 3 och högskole-/universitetsstudenter gentemot narkotika samt om inställningen hos gymnasieeleverna och högskole-/universitetsstudenterna skiljer sig beroende på kön, kommun och utbildningsnivå i Örebro kommun och Västerås kommun.

  Metod: Studien är baserad på en kvantitativ ansats med tvärsnittsdesign. Den aktuella studiens enkät har inspirerats genom att tillämpa en tidigare använd skala. I urvalet är 17 årskurs 3 gymnasieelever och 145 högskole-/universitetsstudenter inkluderade.

  Resultat: Föreliggande studie visar att 79% av respondenterna inte ansåg att narkotika borde bli lagligt att använda sig av. Medelvärdet för negativa attityder blev slutligen 14 och för positiva attityder landade medelvärdet på 6. Det vill säga att majoriteten av respondenterna hade en negativ inställning till narkotika. Männen har en positivare inställning till narkotika jämfört med kvinnorna.

  Slutsats: Det finns märkbara könsskillnader bland ungdomar när det talas om attityden till narkotika där kvinnors inställning till narkotika är negativare jämfört med männen. Inga samband kunde hittas vad gäller utbildningsnivå eller kommun. Negativa attityder är vanligare än positiva attityder.

  Download full text (pdf)
  UNGA VUXNA OCH VUXNAS INSTÄLLNING TILL NARKOTIKA
 • Fredlund, Mattias
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Upplevelser av ett hälsofrämjande ledarskap bland chefer på Sparbanken Rekarne: Bedrivande av ett hälsofrämjande ledarskap hos en privat aktör2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The wording of the problem shows that there is still insufficient research on the health promotion leadership. The background addresses the importance of work for public health from a national perspective, but also international. Furthermore, the background enlightens the importance of a leadership in practice, conceptual explanations and a theoretical framework.

  Aim: The purpose of the study is to investigate how managers at a private actor perceive the importance and the pursuit of a health-promoting leadership.

  Method: A qualitative research method with a semi-deductive approach has been implemented. Through a customized interview guide, semi-structured interviews were conducted with eight managers at Sparbanken Rekarne.

  Result: The result shows that health promotion leadership as a concept is difficult for managers to define. The result shows that Sparbanken Rekarne is already working with health promotion and the leadership. The managers feel that they are clear in their leadership and show great respect and trust in their employees. The results also show that the managers are available to their employees and show great support.

  Discussion: By giving managers, regardless of which actor they work for, education in the health promotion leadership, actors will gain strong and confident and courageous leaders for the future. Furthermore, the research needs to focus more on managers' perspectives and not so much on the workplace.

  Conclusion: The conclusions reached during the study are that the managers of the private actor are not familiar with the concept of health promotion leadership. The managers conduct a health-promoting leadership, but are not aware of it themselves. More research still needs to be carried out in order for health promotion leadership to be accepted as a concept in public health.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Elsert Gynning, Britta
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  NATIONELL IDROTTSUTBILDNING; VEM FÅR PLATS?: Social bakgrund hos fotbollselever vid Nationella idrottsutbildningar.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De Nationella idrottsutbildningarna [NIU] utformades för att göra specialidrotten på gymnasiet mer elitfokuserad. Inom både utbildningssystemet och idrottsvärlden finns en social snedrekrytering som innebär att individer med den högsta sociala positionen gynnas mest. Något som dessutom blir tydligare om det finns en hög selektering vilket kan innebära en risk för ojämlikhet och minskad fysisk aktivitet hos ungdomar.

  Syfte: Syfte med studien var att redogöra för den sociala bakgrunden hos NIU- fotbollselever samt att identifiera hur representativ utbildningen är jämfört med Sveriges totala sociala bakgrundsindelning.  

  Metod: Kvantitativ metod, tvärsnittsdesign, valdes för att genomföra den aktuella studien. Datainsamlingen planerades att genomföras med enkäter samt inhämtande av jämförelsematerial från Statistiska centralbyrån (SCB). 

  Resultat: I och med samhällssituation våren 2020 på grund av Covid-19 kunde ingen data insamlas.  

  Diskussion: En genomgång av tidigare studier inom aktuellt område gav en i det närmaste samstämmig bild av social snedrekrytering till elitidrott. Med utgångspunkt i dessa studier diskuteras möjliga orsaker till denna snedrekrytering. 

  Slutsatser: Baserat på tidigare studier finns det sannolikt ett samband mellan social bakgrund och att tillhöra NIU-fotboll, där NIU-elever antas inneha mer gynnsamma sociala bakgrundsfaktorer jämfört med Sverige överlag. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Anegrund, Stephanie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Psykosocial arbetsmiljö och förändringsmöjligheter inom demensvården: En kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykosocial arbetsmiljö som begrepp innebär många olika saker för olika individer och verksamheter. Det finns en överrepresentation av sjukfrånvaro hos individer som arbetar inom vård- och omsorg trots att arbetsplatser ska arbeta i förebyggande syfte för att upptäcka risker och skador som kan leda till sjukskrivningar.

  Syftet med studien är att undersöka hur vårdpersonal inom demensvård upplever arbetsmiljön och dess eventuella påverkan på personalens psykiska hälsa, samt om vårdpersonalen har förslag på hur deras arbetsmiljö kan förbättras.

  För studien valdes en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Urvalet är målstyrt och sex undersköterskor intervjuades. Intervjumaterialet analyserades genom en manifest kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visar att vårdpersonalen upplever att kraven i arbetet är för höga i relation till kontrollmöjligheter i arbetet. De flesta upplever att de kan få stöd från sin chef. Ett förbättringsområde som framkommer är personalen bör få styra mer själva över bemanningen, avgöra själva när det behövs förstärkning.

  Verksamheten behöver öka förutsättningarna för delaktighet bland vårdpersonalen så som att involvera dem i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Solaka, Sargonia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kvinnors upplevelse av fysisk aktivitet under graviditeten: En kvalitativ studie som beskriver kvinnors upplevelse av fysisk aktivitet under graviditeten2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att utföra fysisk aktivitet under graviditeten kan hjälpa kvinnan att bibehålla en god hälsa samt förebygga mot graviditetskomplikationer. Att drabbas av graviditetskomplikationer kan medföra allvarliga sjukdomar för kvinnan och fostret. Hypertoni, preeklampsi, graviditetsdiabetes, problematik med bäckenbotten är endast några exempel på graviditetskomplikationer som kan påverka hälsan. Genom att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att inte drabbas av graviditetskomplikationer, rekommenderas att fysisk aktivitet utförs minst 150 minuter i veckan med en medelmåttig intensitetsnivå. Syfte: Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelse av fysisk aktivitet under graviditeten. Metod: För att genomföra studien användes en kvalitativ metod med semistrukturerad intervjuguide. Vid framtagandet av deltagare användes bekvämlighetsurval där fem deltagare som var fysiskt aktiva under graviditeten godkände en medverkan. Resultat: Utifrån deltagarnas upplevelse hävdas fysisk aktivitet under graviditeten påverka både kvinnans och fostrets hälsa positivt. Fysisk aktivitet påvisade främja den mentala och fysiska hälsan positivt genom att minska smärta och mentala påfrestningar. Slutsats: Utifrån resultatet ansågs fysisk aktivitet under graviditeten vara en hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärd för att bibehålla en god hälsa, för både under och efter graviditeten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hoppe, Julia A.
  et al.
  University of Paderborn, Germany.
  Johansson-Pajala, Rose-Marie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Gustafsson, Christine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Melkas, Helinä
  Lappeenranta-Lahti University of technology, Finland.
  Tuisku, Outi
  Lappeenranta-Lahti University of technology, Finland.
  Pekkarinen, Satu
  Lappeenranta-Lahti University of technology, Finland.
  Hennala, Lea
  Lappeenranta-Lahti University of technology, Finland.
  Thommes, Kirsten
  University of Paderborn, Germany.
  Assistive robots in care: Expectations and pereceptions of older people2020In: Aging between Participation and Simulation, De Gruyter Open, 2020, p. 139-156Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter analyzes older people’s expectations and perceptions about welfare technology and in particular about robots in elderly care. Assistive robots may serve as a means to prolonged autonomy in old age as well as support for nursing staff. Justified by a rapid change in the health care sector, the need to focus on user driven and not technology driven development of assistive robots must be emphasized to ensure an adequate and sustainable orientation process toward assistive robots. This study presents an inventory of the expectations and perceptions of older people regarding assistive robots, by conducting a qualitative approach with focus group discussions. Our findings reveal that seven themes in particular need to be addressed in order to improve older people’s perceptions of robot technology: (1) independence and safety, (2) physical and mental assistance, (3) communication and socialization, (4) relief to nursing staff, (5) individual’s right to decide, (6) data protection, and (7) liability. Additionally, the focus group interviews stress that dissemination of information on how robots can provide assistance may change older people’s attitudes towards technology

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hölscher, Victoria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Levenko, Xenia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Anhörigas upplevelser av andligt stöd: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Previous research showed that spiritual support is important, yet nurses do not pay much attention to this practice. This may be because of the lack of time, knowledge and training within it. Aims: To illustrate the importance of spirituality and spiritual support for relatives to people who are cared for in palliative care. Methods: The method that was used was a qualitative literature study. The analysis that was used was a descriptive synthesis. There were ten care science articles used as data material. Results: In the results there were two themes and five sub themes identified. The first theme was: To allow their faith to take place where of two subthemes were identified: To have faith as a feeling of safety and to practice prayer and religious rituals. The second theme was: The importance of being met in their faith. From this theme three sub themes were identified: To strive for spiritual support, to get support from a nurse and to get support from a priest or a spiritual person. Conclusions: The conclusion that could be drawn was that spiritual support is important to relatives and could be given in two different forms. It could either be given by the individual himself, or by a professional. There may arise an implication that nurses pay more attention to the spiritual support for relatives but forget about the patient’s spiritual needs.

  Download full text (pdf)
  Anhörigas upplevelser av andligt stöd
 • Özcan, Ceyda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Larsson, Helena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskor och patienter inom palliativ vård: Sjuksköterskeperspektiv2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Palliative care involves giving patients with incurable illnesses a dignified end of life. Previous research shows that patients and relatives experience a lack of knowledge and commitment from nurses in meeting the needs of both patients and the patient’s relatives. They further felt that the nursing and communication with patients and relatives was inadequate sometimes absent. Aim: To describe nurses’ experiences of caring for patients near the end of life in palliative care. Method: A qualitative literature study, based on Evans’ descriptive synthesis. Results: It has become clear that nurses need to have knowledge and experience in order to be able to help patients and their relatives. Nurses need strategies to deal with their own and their patients’ existential questions. Communication is of great importance when meeting patients and their relatives. Conclusions: Nurses describe the importance of being experienced and seeing the human and not just the disease. Support from colleagues is important for nurses in coping with their work in palliative care. Good communication is important for building relationships with patients and their relatives. Nurses need the knowledge and skills to deal with their own and their patients’ existential questions. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hjernö-Christensen, Ylva
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Mrak, Alexandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskors erfarenheter av evidensbaserad omvårdnad inom rättspsykiatrisk vård2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor är ålagda att se till att deras patienter får god evident omvårdnad. I tidigare forskning har det visat sig att det finns en rad möjligheter och hinder för sjuksköterskor att implementera evidens i omvårdnaden. Hindren kan kompliceras ytterligare inom rättspsykiatrisk omvårdnad då patienterna vårdas under tvång och vården styrs av flera lagar och regler. Syfte: Att beskriva grund- och specialistutbildade sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta evidensbaserat inom rättspsykiatrisk omvårdnad. Metod: Det genomfördes elva intervjuer med grund- och specialistutbildade sjuksköterskor på ett rättspsykiatriskt sjukhus. Intervjuerna analyserades med hjälp av en manifest kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det har visat sig att sjuksköterskor till stor del använder sig av sin utbildning, kurser och diskussioner med olika kollegor för att komma fram till bästa möjliga omvårdnad. Sökandet efter ny evidens genomförs främst när tillväga gångarna ovan inte räckte till. Det framkom olika resurser i verksamheten som stöttar sjuksköterskan i implementeringen. Slutsats: Specialistutbildade sjuksköterskor känner ett större ansvar i att ta in ny evidens på grund av att sjuksköterskorna i sitt arbete ofta använder sig av de kunskaper de besitter. Verksamheten har möjlighet att påverka vilken evidens som används i omvårdnaden, genom att utbilda personalen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Johansson, Moa
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Therese, Eriksson Björnsson
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  När döden får en mening: En litteraturstudie om närståendes upplevelser i samband med organdonationsprocessen2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Organ donation has an obvious establishment in health care. When the patient hasn’t expressed his or hers stand for donation, relatives will be placed in a decision-making position which may seem daunting and complex. Purpose: The purpose was to elucidate relative’s experiences in connection with the donation process. Method: A qualitative literature study based on 20 caring science articles. Result: Three themes were created. When life fades is dealing with feelings of denial to a critical condition, uncertainty about death and the feeling of losing the footing. The importance of getting your own needs satisfied highlights confirmed and neglected needs. To make sense of death is about giving life as a gift to someone in need of transplantation and find meaning by the experience that the deceased lives on in someone else. Conclusion: For relatives’ life turns up and down when a critically ill next of kin passes. Not having your needs confirmed can lead to further suffering. By a consideration about the occurrence of deficiencies and about what is perceived as satisfactory to relatives during the organ donation process, the intensive care nurse can pay better attention to requests.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jansson Hollstedt, Amanda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lindh, Julia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Personcentrerat arbetssätt: Utifrån sjuksköterskors perspektiv inom äldreomsorg2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Barzinc, Hezha
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stevanovic, Andrijana
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskolans kamratkulturer: En studie av barns skyddande av lek2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet i denna studie är att undersöka pedagogers erfarenheter av, och förhållningssätt till, barns skyddande av sina lekar och till barns strategier för att få tillträde till lekar. Grunden till studien är Corsaros teorier om barndomssociologi. I den här studien har vi använt kvalitativ metod och materialet har samlats in genom intervjuer. Resultatet visar att pedagogerna anser att barn har rätt att skydda sina lekar. Pedagogernas ansvar är samtidigt att underlätta för barn att få vara med i andra barns lekar. För att själva kunna ta plats i lekar behöver barn utveckla förmågor för detta, sociala resurser. Det verbala språket är en viktig social resurs och ett viktigt redskap för barns inkludering i lekar men samtidigt finns det barn i förskolan som inte har utvecklat det verbala språket.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Horvath, Andreas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Liljeholm, Jenny
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Dödens drama: En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av vårdande av patienter i livets slut2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Palliative care is divided into two stages. An early stage and a late stage focusing on alleviating suffering and promoting quality of life. Laws and control documents states that nurses are to care for patients and their relatives in a person centered manor. Patients receiving end of life care value being included in their caring process. Patients and their relatives does not always get their needs met. Aim: To describe nurses experiences of providing end of life care. Method: A qualitative literature study with a describing synthesis. Thirteen articles were analyzed. Findings: The analysis produced three themes: To provide care based on patients needs, to feel limited in the providing of care and personal impact. These themes describe the nurses experiences in seven subthemes: Providing individualized care, communicating with patients and their relatives, teamwork around and together with the patient, experiencing a lack of time, lacking prerequisites for providing care, becoming emotionally affected by the caring process and reevaluating the own existence. Conclusion: Nurses saw the palliative care as individualized to the patients and their relatives. Due to a lack of resources and bad conditions they thought caring to be insufficient. Nurses also found documentation of the end of life caring process to be inadequate. They were emotionally affected by the caring due to which, they also reevaluated their own lives.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • åkerviken, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  jansson, sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  VÅRD AV PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA: Ur ett sjuksköterskeperspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens samhälle berörs allt fler människor av psykisk ohälsa och det är vanligt att söka hjälp inom somatisk vård. Patienter upplever att sjuksköterskor saknar kunskap och erfarenhet inom psykisk ohälsa vilket ses vara en orsak till att patienter undviker att söka vård. Det medför till att patienter upplever sig bli missförstådda vilket bidrar till ökad frustration och vårdlidande. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Två teman framkom utifrån analysen; Otillräcklighet och Viljan att vårda. Vidare indelades temana in i fem subteman. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde svårigheter i att vårda patienter med psykisk ohälsa. Dessa svårigheter beskrev sjuksköterskor vara ett resultat utav bristen på kunskap, rådande tidsbrist samt avsaknaden av samarbete mellan andra professionella vårdgivare. Vidare bidrog detta till att sjuksköterskor upplevde att dem inte kunde tillgodose patienters behov och erbjuda en adekvat vård. Trots dessa brister beskrev sjuksköterskor att de ändå förhåller sig positiva till att vårda patienter med psykisk ohälsa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Fahlström, Alexander
  et al.
  Lindström, Gustaf
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Faktorer av betydelse för specialistsjuksköterskans hantering av Prehospital smärtlindring : En Scoping review2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar att smärta är ett vanligt förekommande fenomen. Vården brister inte bara i att bedöma smärtan men även att behandla den och bidrar då indirekt till ett ökat lidande för patienterna som skulle kunna undvikas. Smärtlindring är en viktig del i omvårdnaden; både att lindra, förebygga och eliminera smärta. Syfte: Syftet är att översiktligt beskriva faktorer av betydelse för specialistsjuksköterskans hantering av smärtlindring i det prehospitala patientmötet. Metod: Scoping review. Resultatdelen består av 20 vetenskapliga artiklar. Resultat: Detta arbete identifierade 7 primära faktorer som hade betydelse för den prehospitala behandlingen av smärta. Styrning/riktlinjer, smärtskattning/bedömning, farmakologiska och icke farmakologiska kunskaper om smärtlindring, ålder, kön/etnicitet, patientens delaktighet och transportsträcka/tid till sjukhus. Kunskapsluckor inom prehospital smärtlindring identifierades primärt hos äldre patienter. Slutsats: Smärta är ett av de vanligaste symtomen inom akutsjukvården. Det fanns brister i smärtbehandlingen prehospitalt och flera studier visade på brist på kunskap i området, för lite träning, erfarenhet och bristfälliga riktlinjer. De grupper som ansågs vara svåra att bedöma och smärtlindra var barn, äldre patienter, patienter med demens och patienter med missbruksproblematik.

  Download full text (pdf)
  magisteruppsats 2.2
 • Björkman, Annette
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Eriksson, Annette
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårdas lättsederad i mekanisk ventilation2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar på en förändring inom intensivvården och att fler patienter vårdas lättsederade i mekanisk ventilation. Sederingsnivån ska vara tillräcklig för att patienter ska tolerera endotrakealtuben och fortsatt behandling trots obehaget det ger. Detta leder till att patienter blir mer delaktiga i sin egen vård men ställer även högre krav på intensivvårdssjuksköterskor som ska vårda dessa patienter. Syfte: Att belysa patienters upplevelse av att vara lättsederad och vårdas vaken med mekanisk ventilation. Metod: För att besvara examensarbetets syfte användes en allmän litteraturöversikt. Tjugo vetenskapliga artiklar som bestod av både kvalitativ, kvantitativ och mixed method design användes. Analysen skedde genom att identifiera likheter och skillnader i syfte, metod och resultat. Resultat: I resultatet framkom det både fördelar och nackdelar med att vårdas lättsederad i mekanisk ventilation. Tre teman framkom i analysarbetet: upplevelser av sitt tillstånd, upplevelsen av att bli sedd och hörd samt upplevelsen av samspel och delaktighet. Slutsats: Patientupplevelsen visade på både psykiskt och fysisk påfrestning. Patienter uttrycker hinder gällande kommunikation, existentiella faktorer och relationer med anhöriga och sjuksköterskor. Trots detta uttrycks önskemål om att få vårdas lättsederade i mekanisk ventilation under ett vårdtillfälle på intensivvårdsavdelningen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Larsson, Julia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Johansson, Clara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  En skräckblandad förtjusning2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning behandlar vad anestesisjuksköterskors uppgifter består av, miljön professionen kan utspela sig i och de patientgrupper som förekommer på operationsavdelningar. Däremot finns väldigt få undersökningar om hur anestesisjuksköterskor upplever arbetet på operationsavdelning. I takt med att behovet av specialistsjuksköterskor ökar efterfrågas också upplevelsen av övergången från allmänsjuksköterska till specialistsjuksköterska och den egenupplevda verkligheten i detta. Syfte: Syftet är att utforska nyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelser av arbetet på operationsavdelning. Metod: Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer av anestesisjuksköterskor arbetandes på operationsavdelning. Elva anestesisjuksköterskor arbetandes i tre olika regioner i Mellansverige intervjuades. Materialet analyserades genom manifest innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier med tillhörande subkategorier. Informanterna upplevde att de växte med uppgiften som anestesisjuksköterska. Rollen som anestesisjuksköterska medförde en känsla av ansvar vilken kunde hanteras med hjälp av god självkännedom. Anestesisjuksköterskorna uttryckte glädje över sin egen professionella utveckling. Arbetsplatsens förutsättningar spelade in. Då främst genom vilka anestesispecifika utmaningar de möttes av i arbetet men också hur väl anestesisjuksköterskorna skolats in i verksamheten. Teamkänsla var starkt bidragande till hur anestesisjuksköterskorna upplevde arbetet på operationsavdelning. Slutsats: Teamkänsla, god självkännedom och adekvat inskolning var grundpelare för att få en bra start i yrket som anestesisjuksköterska. Nyckelord: Anestesisjuksköterska, ny på arbetet, kvalitativa intervjuer, operationsavdelning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Ruiter, Felix
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Steen, David
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Språkbarriärer i den perioperativa vården: En intervjustudie med anestesisjuksköterskor2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: As an anesthesia nurse, you are responsible for the perioperative care, which includes informing the patient about the coming anesthesia. This can be difficult if there is a language barrier, a lack of a common language to communicate in. Aim: The aim of the study is to describe the anesthesia nurse's experience of language barriers in the perioperative care. Method: The study was conducted in the form of a qualitative interview study. Eleven semi-structured interviews were conducted with anesthesia nurses, which were recorded and then transcribed. Results: Three categories emerged, they were: Creating opportunities for communication, Barriers to communication and Good planning as a prerequisite. Six subcategories emerged, these were: Using an interpreter and communication aids, Facilitating with body language, Not having time, Not being able to understand each other, Having preparation as a foundation and Not being able to do a good job. Conclusion: Language barriers are perceived as common in perioperative care, but there are plenty of tools available to overcome these for exampel interpreters. Body language was considered by the anesthesia nurses to be an effective way of communicating. In order to provide good anesthesiological care, time was considered to be of great importance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Rauch, Kamila
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hur man än gör så når man inte fram: En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av att etablera relationer med patienter med anorexia nervosa inom den psykiatriska slutenvården2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Rappendal, Åsa
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Goldkuhl, Tobias
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Psykisk ohälsa i skolmiljö: En kvalitativ intervjustudie om skolsköterskors och elevers syn på skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Målqvist, Jenny
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att bygga broar med sig själv som verktyg: Sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnaden för äldre patienter med bipolär sjukdom inom den psykiatriska slutenvården2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskningar visar att det kommer ske en fortsatt tillväxt av äldre personer med psykisk ohälsa de kommande åren. Vårdpersonal kommer således att möta fler som på grund av sin ålder har komplexa problem. Forskning kring äldre patienter med bipolär sjukdom är förvånansvärt liten och mer kunskap kring omvårdnaden av patientgruppen är nödvändig. Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden för äldre patienter med bipolär sjukdom inom den psykiatriska slutenvården. Metod: Studien hade en induktiv ansats med semistrukturerade intervjuer och en kvalitativ innehållsanalys. Fem intervjuer ägde rum på en psykiatrisk klinik i Mellansverige Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdande för äldre patienter med bipolär sjukdom bestod i att skapa en relation, att vårda hela människan och att få utvecklas i sin profession. Slutsats: För att underlätta omvårdnaden för den här patientgruppen bör sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin ta sig tid att förstå den unika människans livsvärld och fråga vad hälsa och lidande innebär för just den patienten. Sjuksköterskorna bör även få mer stöd och kunskap kring de specifika problem som uppstår hos äldre patienter som ofta lider av samsjuklighet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Mynett, Connie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Pettersson, Sanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att lotsen vill men inte kan komma till: Sjuksköterskors erfarenheter av vad som har betydelse för att ge god psykiatrisk omvårdnad2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In previous research, it appears that the culture of care, teamwork, person- centered care and that the patient is receiving safe care are important for good psychiatric care. The previous research also highlights the patients’ experiences of good nursing. This subject is highly relevant in psychiatric care and in constant development therefore this needs further exploration. Purpose: To describe nurses’ experiences of what is important for good psychiatric care for adult patients in inpatient care and in psychiatric residential care. Method: Data were collected by semi-structured interviews with 10 nurses in psychiatric inpatient care and residential care in Sweden. Data has been analyzed with a qualitative content analysis with an inductive approach. Results: Reported in four categories: To have the patient in focus, to feel valuable, to have practical conditions for conducting good nursing and to interact with colleagues. These categories have a total of 14 associated subcategories. Conclusion: In order to provide good psychiatric care, the nurses competence need to be utilized and caring science needs more time and space. The nurses’ feelings need more attention and to be valued through reflection. The psychiatric care needs knowledge and continuous development to avoid habitualpatterns. Good teamwork, openness and good attitudes are required in the team. In order to perform good nursing, the nurse needs to have a holistic view and see the person behind the diagnosis.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Rabhi, Achref
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Future Energy Center.
  Bel Fdhila, Rebei
  ABB AB, Corporate Research, Sweden.
  EVALUATION AND ANALYSIS OF ACTIVE NUCLEATION SITE DENSITY MODELS IN BOILING2019Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  EVALUATION AND ANALYSIS OF ACTIVE NUCLEATION SITE DENSITY MODELS IN BOILING
 • Abdul Hak, Jad
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  HÄLSOFRÄMJANDE STRATEGIER OM ÖKAT INFLYTANDE FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSHINDER: En kvalitativ studie om medarbetares erfarenheter av en ideell organisations folkhälsoarbete i Egypten2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: World Health Organization (WHO) advocates health promotion to strengthen the health of vulnerable groups. This includes equal value and basic human rights to all, including people with disabilities. Helm is a non-governmental organization operating in Egypt. Helm’s work in Egypt aims at raising awareness concerning the disability area and including people with disabilities throughout the society, in relation to one of Agenda 2030's core principles of leaving no one behind.

   

  Aim: The aim of the study is to describe employees experiences of how the Egyptian organization Helm works with health promotion strategies to strengthen the health of people with disabilities.

   

  Method: A qualitative method was applied throughout the study with an inductive approach to find similarities with theories that correlates with the organizations strategic work. A targeted controlled sample of five employees working within the organization Helm were interviewed with a pre-formed semi-structured interview guide. The resulting material was analyzed using a manifest content analysis.

   

  Results: Multiple strategies as a guiding principle in the health promotion work were applied by Helm. A combination of strategies on a holistic view of raising awareness through knowledge dissemination, working with inclusion and an empowering bottom-up perspective were included in the strategic work. Society's attitudes about the target group, implementation of laws and policies, as well as infrastructural factors, were found to aggravate the inclusion work. Helm’s employees found partnerships and cooperation as facilitating factors through cross-sector collaboration,. Agenda 2030’s principle of “leaving no one behind” inspires Helm in the long term to aspire achieving sustainability goal number 10 on reduced inequalities.

   

  Conclusion: By strengthening the empowerment for people with disabilities in combination with close collaborations of higher ministries, facilitates the organizations aim of raising awareness through knowledge dissemination.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Bennersand, Emelie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ungdomars delaktighet och engagemang i samhället i relation till hälsa: En kvaitativ studie som belyser here 4U:s toleransutbildning i förhållande till ungdomars personliga utveckling och delaktighet samt engagemang i samhället2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The risk for an adolescent to develop risk behaviors decrease when he/she feels to be included in and to have an influence on the society. Previous research shows that opportunities for young people to feel involved in the society are limited. Every year, here 4U offers a tolerance-education to young people. This study aims to investigate whether the tolerance-education has met its objectives. The aim of the study is to investigate whether and how here 4U:s tolerance-education affected young people´s sense of participation in the society and civic-engagement and whether it led to personal development.

  The study applies a qualitative method, with semi-structured interviews and applies a target selection of andolescents based on criterias that enable for the studys aim to be answered. The informants are six young people aged 16–22. A manifest content analysis has been applied to analyze the collected material. The results of the study show that young people feels that they have more opportunities and will to engage in society after the tolerance-education. It also demonstrates that the tolerance-education has contributed to young people´s opportunities for participation in the society. Furthermore, the results shows that the tolerance-education has contributed to the personal development of young people by giving them a chance to build confidence and self-esteem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Törngren Gonzalez, Cecilia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Utrikes födda kvinnor in i ett projekt och ut i samhället: En kvalitativ studie kring projektarbetares uppfattning om projektet Kvinna in i Sverige2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Generellt sett har utrikes födda individer sämre hälsa jämfört med individer födda i Sverige. Utrikes födda kvinnor rapporterar lägre självskattad hälsa samt en låg grad av sysselsättning. Utbildning är en friskfaktor och arbetslöshet är en riskfaktor för hälsan. Kvinna in i Sverige[KIIS] är ett projekt som syftar till att integrera utrikes födda kvinnor i samhället samt få de att närma sig arbetsmarknaden eller studier. 

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka projektarbetares uppfattning om projektet Kvinna in i Sverige och hur projektet kan öka utrikes födda kvinnors möjligheter att komma närmare arbete eller studier. 

  Metod: En kvalitativ metod tillämpades för att besvara studiens syfte och fem semistrukturerade telefonintervjuer hölls med projektarbetare som arbetar i KIIS i Västmanlands län. För att analysera intervjudata tillämpades en manifest innehållsanalys.

  Resultat: KIIS innefattar ett flertal insatser som uppfattas främja deltagares hälsa samt få dem närmare arbete eller studier och det finns uppfattningar om att projektet har en positiv påverkan. Vidare uppfattas det finnas både möjligheter och hinder för att deltagarna ska komma in i Sverige. 

  Slutsatser: KIIS kan ge goda förutsättningar för att utrikes födda kvinnor ska komma närmare studier och arbete samtidigt som projektet uppfattas främja deltagares hälsa och språkfärdigheter.  

  Download full text (pdf)
  Cecilia Törngren Gonzalez_Kandidatuppsats_Folkhälsovetenskap
 • Mattsson, Carin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Svårt med svårläkta sår: En intervjustudie med sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningar2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The National guidelines stipulate that wound care is the registered nurse's area of ​​responsibility, but usually assistant nurses perform the task. There is no hinder in legislation to entrust the task to assistant nurses, provided the care remains safe. Research shows that nurses often feel uncertain about wound care, but research on assistant nurses' experiences is lacking. The purpose: To describe registered nurses 'and assistant nurses' experiences of caring for patients with difficult-to-heal wounds in care units. Method: Semi-structured interviews with seven registered nurses and eight assistant nurses were analyzed with manifest qualitative content analysis with inductive approach. Results: Participants described that assistant nurses usually perform the wound care and that registered nurses try to follow the treatment to varying degrees, but that the time pressure constituted an obstacle to nurses' desire to be more involved. The result showed that wound care is a complex task, for which many felt they lacked sufficient competence. Support was obtained from experienced colleagues and the team around the patient, which consisted of wound specialists from the Wound Center. Conclusion: The caregiver needs to realize that the complexity of caring for patients with hard-to-heal-wounds is a challenge to patient safety and hence requires competent staff who are well prepared for the task, both through a theoretical basis and frequent practice of wound care that is granted the time actually required.

  Download full text (pdf)
  Svårt med svårläkta så
 • Kitoto, Cecile
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskans betydelse för patientens återhämtning: En systematisk litteraturstudie ur ett patientperspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: The patients´recovery can be affected by various factors such as treatment, environment and relationship created between the nurses and the patients. The nurses has a patient-close relationship that differs from other health care categories. The meeting between the patients and the nurses is about the meeting between two individual people, therfore the risk of not understanding each other may exist. Nursing care is of great importance and central to the patients´recovery and need is to deepen knowledge of this. The purpose: is to discribe the patients´experience of the nursing care that promotes their recovery in somatic care. Method: Systematic literature study with descriptive synthesis based on twelve qualitative articles analyzed according to Evans (2002) analysis model. Results: analysis of materials resulted in two themes with four associated subthemes where the patients´experience of the nurses´care promoting their recovery emerged. The first themes were to maintain hope and associated subthemes: the meaning of information and the meaning of reflection. Another theme was to gain security with the associated subthemes: the importance of motivation and the importance of close attendance. Conclusion: The patients experienced that the nurses´close care promoted their recovery. The fact that the nurses really listened to them provided security and lessened her own anxiety. Experience is individual, unique and may differ depending on context.

  Keywords: Caritative care, nursing care, patient experience, qualitative study, recovery.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Linell, Josefin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Norell, Viktor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ANESTESISJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA KRITISKT SJUK PATIENT UNDER SEKUNDÄRTRANSPORT: En enkätstudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet sekundärtransporter ökar och innebär en risk för patientsäkerheten. Anestesisjuksköterskan kan medfölja vid sekundärtransport av kritiskt sjuk patient. Det är en utsatt arbetsmiljö utanför sjukhus där både patient och anestesisjuksköterska är utsatta.

  Syfte: Att kartlägga anestesisjuksköterskans erfarenheter av att vårda kritiskt sjuk patient under sekundärtransport– utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.

  Metod: Studien var en kvantitativ enkätstudie. Anestesisjuksköterskor (n=30) från två olika sjukhus i Dalarna besvarade enkäten.

  Analys: Deskriptiv analys.

  Resultat:  Av anestesisjuksköterskorna var det n=10 (30%) som ansåg att vård under sekundärtransport aldrig är lika patientsäkert som vård på sjukhus medans n=15 (50%) ansåg att de hade tillräckliga kunskaper för att ge patientsäker vård under sekundärtransport av kritiskt sjuk patient. Vidare hade n=15 (50%) av anestesisjuksköterskorna erfarenhet av avvikelser i samband med sekundärtransport av kritiskt sjuk patient. Flertalet av anestesisjuksköterskorna ansåg att sekundärtransport av kritiskt sjuk patient är svårt och många upplever oro vid arbetsmomentet.

  Slutsats: Studien visar att anestesisjuksköterskorna anser sekundärtransport av kritiskt sjuk patient är svårt och innebär en risk för försämrad patientsäkerhet. Tydligare riktlinjer, förbättrad inskolning och utbildning är förbättringsområden som kan leda till ökad patientsäkerhet.

  Nyckelord: Kompetens, patientsäkerhet, riktlinjer, risker, teamarbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hjulström, Engla
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång [ADA+]: En kvalitativ studie om nyckelpersoners uppfattningar om ADA+ vid sjukskrivning och rehabilitering till följd av psykisk ohälsa2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The workplace is a setting where mental illness, especially burnouts are common in a perspective of public health. According to labor law legislation the employer is responsible of the health and working environment which also includes return to work and sickness for the employee. Due to difficulties caused by mental illness a need of methods is required for best possible results. The aim of the thesis is to investigate how key persons (municipal and HR managers) in municipal organizations perceive Workplace dialogue for return to work as a method in sickness and rehabilitation due to mental illness. A qualitative method has been used and through purposive sampling five individuals from a municipality in Dalarna were interviewed mainly by phone. All respondents were given a presentation to generate a perceive at the interview, the reason because previous experience about the method did not exist. To achieve the aim a qualitative content analysis with inductive approach are implemented as method. The result depicts that key persons in municipal organizations perceive Workplace dialogue for return to work as a positive method that gives ability to equalize balance of ascendancy, include both employer and employee and increase self-awareness of those affected. Some obstacles that emerged were the rehabilitation coordinator's skills of having the rehabilitation cases and fewer everyday conversations. Some conclusions from the result is that the method is perceived to befriend for both the employer and the employee. The perception of utility describes of the communication and dialogue between the employer and the employee

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Garman, Hanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Skantz, Linnéa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kunskapsbehov vid demensvård: Sjuksköterskans perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige diagnostiseras varje år ca 25 000 personer av en demenssjukdom. Sjukdomen drabbar främst äldre. I samma takt som befolkningen idag blir allt äldre ökar även antalet drabbade. För att kunna ge en god omvårdnad till personer med demenssjukdom krävs det att sjuksköterskan innehar en viss kunskap. Om en sjuksköterska har bristande kunskap om demenssjukdom som diagnos, hur denne ska kommunicera med personen på bästa sätt och om omvårdnad av en person med demenssjukdom kan det bidra till en ökad risk för att personer med diagnosen får en otillfredsställd vardag. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans kunskapsbehov vid omvårdnad av personer med demens. Metod: En allmän litteraturöversikt med nio kvantitativa artiklar och tre kvalitativa artiklar. Resultat: Sjuksköterskan har kunskapsbehov i omvårdnaden av personer med demens. Behovet berör kunskaper om demenssjukdom som diagnos, delaktighet, kommunikation mellan sjuksköterska och personen med demenssjukdom samt anhöriga, palliativ vård och psykisk ohälsa. Slutsats: Sjuksköterskan är i behov av utvecklad kunskap och kompetens för att personer med demenssjukdom ska få en god omvårdnad och på så sätt en tillfredsställd vardag.  För att en person med demenssjukdom ska få en god omvårdnad behöver mer personcentrerad vård integreras i demensvården genom vidareutbildningar och kurser på arbetstid. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Anna, Wallin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hur bör en lokal folkhälsopolicy utformas och implementeras?: Kommunanställdas uppfattningar om en lokal folkhälsoplan i Skinnskatteberg2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Folkhälsoarbete är det arbete som görs i syfte att främja hälsa samt förebygga sjukdom och skada. Folkhälsoarbete sker på både internationell, nationell och lokal nivå. Sveriges kommuner är folkhälsoarbetets nyckelaktörer på lokal nivå och har möjlighet att påverka befolkningens hälsa genom de olika sektorerna. I samband med folkhälsoarbete på lokal nivå är policyer och handlingsplaner lämpliga att implementera, då policys har visat sig ha god inverkan på folkhälsan och människors beteenden. Trots detta har Skinnskatteberg kommun i dagsläget ingen folkhälsoplan, däremot finns ett intresse av att ta fram en ny folkhälsoplan hos Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Mot denna bakgrund syftar föreliggande studie till att undersöka kommunanställdas uppfattningar om vilket innehåll den tänkta folkhälsoplanen bör ha, och där resultatet kan ligga till grund för framtagandet av en ny folkhälsoplan. Studien har en kvalitativ ansats och är genomförd med semistrukturerade intervjuer där ett målstyrt- samt ett bekvämlighetsurval har använts. Det insamlade materialet har analyserats utifrån en manifest innehållsanalys och resulterade i två kategorier. Studiens slutsatser visar på att en folkhälsoplan bör prioritera de olika fokusområdena fysisk aktivitet, meningsfullhet, ungdomar och Agenda 2030 samt ge förutsättningar för implementering.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Luokkanen, Nina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Krusenmeng, Ulrika
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  I livets slutskede: Anhörigas perspektiv2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Nurses experiences lack of knowledge and experience of caring at end of life. Nurses experiences feelings such as worry and uncertainty in caring for patients and relatives at end of life. Nurses also experiences a shortage of time and that care is demanding both mentally and physically, it was important with support from colleagues. Newly graduated nurses experienced care at end of life which is difficult however an important part of work.

  Aim: Was to describe next of kin experiences of the patients palliative care in the end of life.

  Method: A qualitative literature study with descriptive synthesis. 

  Results: Relatives of patients in end of life care need to feel secure and understanding for their situations. It can be achieved if relatives receive continuous information about the patients condition and feel trust to nurses.

  Conclusion: Relatives have a desire to be informed about patients situation in order to experience security. Relatives want to be involved in care where their knowledge of the patient should be taken seriously. When relatives have opportunity to prepare they can take advantage of the last time together. Nursing support is important evan after the patients have died. 

  Download full text (pdf)
  livets slutskede
 • Norbäck, Marcus
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Flood, Robin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Anestesisjuksköterskans erfarenheter av teamarbete vid traumalarm: En intervjustudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lundin, Rebecca
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Thivaharan, Thanushalini
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Genus i förskolan: En kvaliativ studie av förskolärares jämställdhetsarbete med barn2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker några förskollärares syn på deras arbete med jämställdhet och hur de tillämpar jämställdhet i samlingen. Studien är kvalitativ och därför användes både observation och intervju i val av metod. Studiens resultat visar att majoriteten av förskollärarna arbetar med jämställdhet, men det finns avvikande resultat som visar på ojämställdhet. Majoriteten av förskollärarnas arbete med jämställdhet visar att leksaker och miljö framträder som betydelsefulla i deras beskrivning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Alinei, Kristina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Beckius, Emelie
  ATT TILLSAMMANS STÖTTA PATIENTEN till ATT MÅNA OM SIG SJÄLV: Hur sjuksköterskor erfar möjligheter och utmaningar med personcentrerad vård inom psykiatrisk heldygnsvård2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att anpassa vården enligt det personcentrerade arbetssättet är en pågående process både internationellt såväl som i Sverige. Implementeringsprojekt och olika former av personcentrerade åtgärder genomförs och är under ständig utveckling inom hälso- och sjukvården. Det framkommer i tidigare forskning att det inom psykiatrisk vård föreligger svårigheter att implementera personcentrerad vård och att det råder ett sjukdomsorienterat förhållningssätt. Patienten behöver få en mer aktiv roll i sin egen vård och därmed bli mer delaktig. Hur personen upplever och förstår sin psykiska ohälsa är av stor vikt. Det ligger även under sjuksköterskans ansvar att möjliggöra detta för patienten, men detta kan vara svårt och flera hinder kan tillkomma. Syfte: Att beskriva de möjligheter och utmaningar som sjuksköterskor kan erfara med personcentrerad vård inom den psykiatriska heldygnsvården. Metod: Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Som datainsamlingsmetod användes fokusgruppsintervjuer, två grupper med totalt nio stycken deltagare. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Redovisas i fyra kategorier, åtta subkategorier samt ett tema. Temat som genomsyrar hela resultatet är att gemensamt stötta patienten till att måna om sig själv. Slutsatser: Det finns en vilja bland sjuksköterskor att arbeta mer personcentrerat och att göra patienterna mer delaktiga i sin vård. Resultatet visar att i den psykiatriska heldygnsvården fortfarande finns stora möjligheter att arbeta mer personcentrerat, vilket medför att de utmaningar som framkommer behöver omvandlas till och bli möjligheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Sjödin, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "One goal is to understand the world better": A Thematic Analysis of Upper-Secondary School Teachers' Choice and Use of Literary Texts in EFL2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aims of the present study were to explore how teachers in upper-secondary school choose and use literary texts and genres in their teaching of English as a foreign language (EFL), what their attitudes are towards the role of literature in reaching the learning objectives and what implications their textual choices have for  literature teaching in general. Six people participated in the study, three male and three female upper-secondary school teachers in Sweden with English as one of their main subjects. The data were collected through semi-structured interviews with questions focusing on how the teachers use literary texts in order to teach English in the courses English 5, 6 and 7. The data were analysed using a grounded theory approach. The identified themes were teachers’ general attitudes to literature teaching, learning objectives taught implicitly through literature and teachers’ basis for literary choices. The main conclusions drawn from this study were that in most of these cases, factors such as relatability and degree of intelligible input overrode canonicity in EFL literature teaching. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Sternrot, Emma
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att se framåt tillsammans: Specialistjuksköterskans erfarenheter av att beakta patientens återhämtningsprocess vid vårdövergångar2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Franklind, Vincent
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lundgren, Joakim
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Elevhälsoteamets Tankar kring Fysioterapeuter i skolan: En kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Physical inactivity and mental illness is growing among children and youths in Sweden. Research shows that the behaviours that children have often continue in adulthood, and that physical activity is good for both general health and academic results. Despite this, there are almost no physiotherapists in Swedish schools. Because of this those who work in the student health team were interviewed.

   

  Aim: The aim of this study is to survey what professions that are included in the student health teams in municipality schools think about the need of and possibilities for physiotherapists to be included in the student health team.

   

  Method: Qualitive design conducted with interviews and analysed with inductive approach. The included participants were eight persons who represented four of the professions that work within the student health team.

   

  Result: Four categories and ten subcategories were formed. the categories were: knowledge of physical therapy, the student health teams mission, need for competence and controlling factors. These categories convey the informant’s knowledge about physiotherapists, what the student health team does today, their need for additional competence and what determines whether physiotherapists can work within schools.

   

  Conclusion: The informants were positive towards possibly having physiotherapists in schools. Hurtles were identified as economic and law. There is a need for physiotherapists to market what they can contribute to the school to those in power over the student health team.

  Download full text (pdf)
  fulltext