mdh.sePublications
1 - 41 of 41
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Svedefelt, Sandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Berg, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kommunikation med patienter inom onkologi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Nilsson, Helena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Trivsel på arbetet- en intervjustudie ur allmän sjuksköterskors perspektiv2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Cozza, Michela
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation. University of Trento.
  Engagement by infrastructuring2018Conference paper (Refereed)
 • Åkerlund, Elina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fridborn, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Anknytning mellan barn och föräldrar: Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: BHV-sjuksköterskor arbetar med föräldrastöd på BVC. Det innefattar att

  bedöma samt stödja anknytning mellan barn och föräldrar. BHV-sjuksköterskor saknar

  kunskap om anknytning och önskar veta mer. Behov av bedömningsverktyg för anknytning

  finns.

  Syfte: Att belysa barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att bedöma samt stödja

  anknytning mellan barn och föräldrar.

  Metod: Semistrukturerade intervjuer med induktiv ansats. Datamaterialet består av 12

  stycken individuella intervjuer med barnhälsovårdssjuksköterskor på barnavårdscentraler.

  Resultat: BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och stödja anknytning mellan

  barn och föräldrar är att ha förutsättningar som möjliggör informationsinsamling och

  vägledning. Detta beskrivs som att ha förutsättningar i arbetet, att samla information och att

  vägleda föräldrar.

  Slutsats: BHV-sjuksköterskor förstår anknytning som ett samspel, en relation mellan

  föräldrar och barn. Genom utbildning, arbetslivserfarenhet samt personlig erfarenhet får de

  sin kunskap av bedömning samt till stöd av anknytning. Bedömning sker genom observation

  av familjen och genom att utforska föräldrars hälsa och bakgrund. Stöd ges genom att

  uppmärksamma samspelet mellan föräldrar och barn, genom att upplysa föräldrar, vara

  tillgängliga för föräldrarna samt genom samarbete med andra professioner. Bedömningar

  genomförs på hela befolkningen men under rådande resursbrist kan misstag begås. Möjligen

  skulle ett standardiserat arbetssätt hjälpa BHV-sjuksköterskor i deras arbete med att bedöma

  och stödja anknytning.

 • Loro Loro, Maria Teresa Loro Loro
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  IKT i matematikundervisning: Fördelar och nackdelar med användningen av IKT2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och ta reda på vilka digitala verktyg används i

  matematikundervisningen i årskurs F-3, hur dessa verktyg används samt vilka för- och

  nackdelar lärare ser med användningen av digitala verktyg. Resultatet visar att de lärare

  som undervisar i F-3 använder sig av datorer, Ipads och smartboard i klassrummet. De

  fem lärare som intervjuades är överens om att IKT underlättar undervisningen, att man

  kan motivera elever lättare och jobba mer varierat. De anser att det är ett bra

  komplement att nå kunskapskraven, det öppnar nya möjligheter att nå eleverna och de

  ser mer fördelar än nackdelar med användning av IKT.

 • Armini, Antonia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Camilla, Söderlind
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  EN förändrad KROPP, ETT förändrat LIV: Patienters upplevelser av att leva med stomi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: When patients suffer from sicknesses such as rectal cancer, Chrons disease and ulcerative colitis, then ostomies can be a course of treatment. Earlier research show that nurses lack knowledge to be able to care for patients with ostomies while expected to have an important role in the patients’ well-being.  Problem: Lack of knowledge from the general nurse about ostomy care impacts patients since their lives are affected by living with a stoma.  Aim: To describe patient´s experiences of living with a stoma. Method: A literature review based on ten qualitative scientific articles with descriptive synthesis. Results: Experiences shown in the results were divided into three themes: “Emotionell influence”, “Changes in everyday life” and “Acceptance of living with a stoma”.  Out of these themes came six subthemes: “To feel worry”, “To feel frustration”, “To feel shame”, “To live with a changed body”, “To be limited physically in one´s life”, “To lose control”.  Conclusion: Life with a stoma brings daily changes and influences the patients emotional state in relation to their body and their new situation. These experiences can in their turn evolve and patients can come to accept the stoma over time. Patients experiences a lack of information concerning ostomy care and support in living with a stoma. The results show that patients due to their ostomy experience suffering related to illness, to care, and to life.

 • Olsson, Susanne
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Svanelöv, Heidi
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Psykisk ohälsa i somatisk vård: Litteraturöversik ur sjuksköterskeperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Eriksson, Eleonor
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Wilhelmsson, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ENSAM HEMMA: Min närstående bor på särskilt boende2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Blomgren, Beatrice
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Urman, Jennifer
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att leva med bröstcancer: Kvinnor med muslimsk livsåskådnings perspektiv2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Åberg, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Augustsson, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ”Vi pratar mycket amning, det är en levande fråga för oss”: Barnmorskors erfarenheter av amningsförberedelse för förstföderskor2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Breastfeed has health benefits for both mother and child. The midwife has disclosure requirements when it comes to breastfeeding benefits and shall mediate relevant knowledge about breastfeeding to the pregnant woman and her partner. Through WHO:s 10 steps breastfeeding can be promoted, supported and protected. The midwifes support is an important aspect under a womans pregnancy. Breastfeeding preparation must start at the maternity services so the woman can receive great possibilities to breastfeed. The aim was to describe midwives experiences giving breastfeeding preparation to primiparas in the maternity services. A qualitative interview method was used and ten midwives were interviewed at two different regions in Centralsweden. A semi-structured interview guide was used. The data collection was analyzed with a qualitative content analysis. The content analysis developed three main categories; Midwives experiences are that majority of the first parturients have a positive attitude towards breastfeeding, Midwives consider that breastfeeding are important and Midwifes strategies and challanges and also 10 belonging subcategories. Midwives considered breastfeeding preparation to primiparas as an important part of their work at the maternity services, and that breastfeeding knowledge was mediated from current evidens and to support an informed choice. An obstacle was to reach the pregnant women with information who fokused on the childbirth, possibilities were parenting preparation groups and individual conversation. The breastfeeding preparation was different between the regions. One region had an early focus on breastfeeding and the other one introduced breastfeeding later on during the pregnancy. Most of the midwives considered that breastfeeding education was irregular and the majority desired more time to offer good breastfeeding preparation for primiparas.

 • Hellqvist, Michaela
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lagerlöf, Jessica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  PSYKISK OHÄLSA – ETT HINDER: Hinder för sjuksköterskors omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienter med psykisk ohälsa är vanligt förekommande inom den somatiska vården. Tidigare forskning har visat att dessa patienter upplever att sjuksköterskors bemötande och kunskap kring psykisk ohälsa är bristfällig, vilket leder till diskriminering och en olämplig omvårdnad.

  Syfte: Att identifiera hinder för sjuksköterskors omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård.

  Metod: Allmän litteraturöversikt där sju kvalitativa och fem kvantitativa studier ligger som grund för resultatet.  

  Resultat: Två huvudkategorier framkom med faktorer som hindrar sjuksköterskors omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. En huvudkategori är Personliga egenskaper som hinder, där sjuksköterskors begränsade kunskap och negativa attityd ingår. Den andra huvudkategorin är Bristande förutsättningar som hinder, som innefattar brister i vårdmiljö, resurser och organisatoriska förutsättningar.

  Slutsats: Genom att sjuksköterskor får mer utbildning om psykisk ohälsa och förbättrade förutsättningar skulle diskriminering och negativa attityder mot patienter med psykisk ohälsa kunna reduceras. Med ökad kunskap, positiv attityd, och goda förutsättningar i form av en lämplig vårdmiljö, tillräckliga resurser och tydliga rutiner skulle sjuksköterskors omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa kunna förändras till det bättre.

 • Lima, Alkozei
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att sätta personer i fokus, inte demenssjukdomen2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demenssjukdom kan innebär förlust av identitet och hinder i det dagliga livet. Hinder i det dagliga livet beskrivs genom att bli allt mer beroende av omvårdnadspersonalen, inte kunna göra omvårdnadspersonalen förstådda eller att inte få ta egna beslut. Vård och omsorg bör ges utifrån personcentrerad omvårdnad för att bemöta personer på ett värdefullt sätt. Personcentrerad omvårdnad anses vara medmänsklig moral, humaniskt sätt att vara mot andra. 

  Syfte: Att beskriva omvårdnadspersonalens upplevelser av personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom. 

  Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats enligt Evans. 

  Resultat: Förtrogenhet upplevs genom att se personer genom livsberättelser och att synliggöra personer i omvårdnaden. Förtroende var betydelsefullt för att skapa relation med personer, och även samarbetet med omvårdnadspersonalen. Påfrestning upplevdes genom att förstå personerna och att ta sig tid. 

  Slutsatser: Personcentrerad omvårdnad har stor inverkan på att arbeta med personer med demenssjukdom. Personcentrerad omvårdnad är ett viktigt redskap för att kunna fullfölja och genomföra en god och personcentrerad omvårdnad. Omvårdnadspersonalen bör ha vetskap om personcentrerad omvårdnad. Dess inverkan på personer med demenssjukdom kan leda till att personerna kan leva det livet de gjort innan sjukdomen, uppleva välbefinnande, känna sig trygg och ha tillit. 

  Nyckelord: Demens, erfarenheter, kvalitativa studier, omvårdnadspersonal, personcentrerad omvårdnad. 

 • Public defence: 2018-01-12 10:15 Gamma, Västerås
  Bucaioni, Alessio
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  A Model-driven Development Approach with Temporal Awareness for Vehicular Embedded Systems2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Considering the ubiquitousness of software in modern vehicles, its increased value and development cost, an efficient software development became of paramount importance for the vehicular domain. It has been identified that early verification of non functional properties of  vehicular embedded software such as, timing, reliability and safety, is crucial to efficiency. However, early verification of non functional properties is hard to achieve with traditional software development approaches due to the abstraction and the lack of automation of these methodologies.

   

  This doctoral thesis aims at improving efficiency in vehicular embedded software development by minimising the need for late, expensive and time consuming software modifications with early design changes, identified through timing verification, which usually are cheaper and faster. To this end, we introduce a novel model-driven approach which exploits the interplay of two automotive-specific modelling languages for the representation of functional and execution models and defines a suite of model transformations for their automatic integration.

   

  Starting from a functional model (expressed by means of EAST-ADL), all the execution models (expressed by means of the Rubus Component Model) entailing unique timing configurations are derived. Schedulability analysis selects the set of the feasible execution models with respect to specified timing requirements. Eventually, a reference to the selected execution models along with their analysis results is automatically created in the related functional model to allow the engineer to investigate them.

   

  The main scientific contributions of this doctoral thesis are i) a metamodel definition for the Rubus Component Model, ii) an automatic mechanism for the generation of Rubus models from EAST-ADL, iii) an automatic mechanism for the selection and back-propagation of the analysis results and related Rubus models to design level and iv) a compact notation for visualising the selected Rubus models by means of a single execution model.

 • Haglund, Rasmus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Konceptutveckling av in-line hårdhetsmätare2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  This is a report on my thesis work on bachelor level that took place on SSAB Oxelösund during the spring of 2018. The work has revolved around concept development of an installation for hardness measuring in their production line, and has furthered the development of an existing project. During the last years, different aspects of the project have been analyzed to bring the project closer to a realization.The work has focused around taking a closer look on a concept of a unit meant to perform surface preparation, indentations and topographical analysis of steel plate. The goal is to install this in a so called in-line solution, using a portal over the production line as a basis. This has involved function analysis, establishing target specifications and suggest existing components that can fit those. To define the demands for the target specifications, tests have been performed on vibration factors on the suggested installation place, and laser as a means to clean steel surfaces have been tried out.The result have been an advancement on earlier concepts. Suggestions have been made regarding components, sub functions have been further defined, environmental factors have been analyzed and new technology for surface preparation have been successfully tried out.

 • Arwand, William
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lindberg, Artin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fyra väggar och ett tak: En allmän litteraturöversikt om isoleringsvård ur ett patientperspektiv2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Andersson, Erika
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Arveden, My
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bemöta förlossningsrädsla: Barnmorskors erfarenheter från förlossningsavdelning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Beskriva barnmorskors erfarenheter av att bemöta kvinnor med förlossningsrädsla på förlossningsavdelningar. Metod: En intervjustudie med induktiv ansats. Nio barnmorskor valdes strategiskt ut och intervjuades på tre förlossningsavdelningar i Mellansverige. Kvalitativ innehållsanalys valdes som analysprocess. Resultat: Resultatet är beskrivet utifrån tre kategorier samt tolv subkategorier. Barnmorskorna beskrev erfarenheter av att utöva en vårdande relation utifrån att vara närvarande, lyhörda, tydliga, ge kontroll och att samarbeta med kvinnan.  Det var en personlig utmaning för barnmorskorna att bemöta förlossningsrädsla. Barnmorskorna beskrev att det var stimulerande men samtidigt påfrestande och att den egna attityden påverkade bemötandet. För att skapa ett bra bemötande vid förlossningsrädda var det viktigt med resurser. Det var av betydelse med ett bra samarbete med kollegor, ha tiden att bemöta och att det fanns tillräckligt med bemanning. Det fanns även önskan om ökad kompetens inom detta område. Konklusion: Om barnmorskan enbart har hand om en kvinna i aktivt förlossningsarbete ges större möjligheter att utöva en vårdande relation. För att detta ska vara möjligt krävs det en större bemanning av barnmorskor på förlossningsavdelningar. Genom att ge barnmorskor möjlighet till utbildning inom förlossningsrädsla ökar kompetensen vilket kan ge ytterligare tryggare och kompetenta barnmorskor.

 • Juuso, Lina
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Procedural generation of imaginative trees using a space colonization algorithm2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The modeling of trees is challenging due to their complex branching structures. Three different ways to generate trees are using real world data for reconstruction, interactive modeling methods and modeling with procedural or rule-based systems. Procedural content generation is the idea of using algorithms to automate content creation processes, and it is useful in plant modeling since it can generate a wide variety of plants that can adapt and react to the environment and changing conditions. This thesis focuses on and extends a procedural tree generation technique that uses a space colonization algorithm to model the tree branches' competition for space, and shifts the previous works' focus from realism to fantasy. The technique satisfied the idea of using interaction between the tree's internal and external factors to determine its final shape, by letting the designer control the where and the how of the tree's growth process. The implementation resulted in a tree generation application where the user's imagination decides the limit of what can be produced, and if that limit is reached can the application be used to randomly generate a wide variety of trees and tree-like structures. A motivation for many researchers in the procedural content generation area is how it can be used to augment human imagination. The result of this thesis can be used for that, by stepping away from the restrictions of realism, and with ease let the user generate widely diverse trees, that are not necessarily realistic but, in most cases, adapts to the idea of a tree.

 • Choobk, Ratha
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Naser, Luay
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Trä – och betongstommar i tvåvånings småhus: En teknisk och ekonomisk jämförelse2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is obvious that in Sweden, houses are built out of wood instead of concrete, and that is because of all the forests that the country has. Building houses out of wood has its benefits, for example it does not have any heavy construction, but wood is a delicate material and it can be sensitive when it comes to wet, that is why there always have to be other options of structures like for example concrete.

  Both Prefabricated concrete and wood structures are built in a factory, which reduce the risk of exposing the building to moisture, or cold, which in turn can lead to impaired quality of the material.  To protect the frames, an installation of a weather protection is done on the frame, but this makes the project more expensive.

  This thesis is based on literature studies, interviews with NM Bygg AB in Norrkoping and Peab in Vasteras, it is also based on a computer program named Bidcon. This program clarified the differences between wood and prefabricated concrete structures both in price and between times.

  The final goal with this work is to demonstrate and show the technical and economical differences between two different options of carcasses and to decide which option is the most preferable and profitable to be used to construct a two-story house. The technical part includes fire safety, moist resistance and sound resistance.

  The result showed that prefabricated concrete structures have better sound, fire and moisture properties compared to wood frames in terms of technical properties. Although concrete structures have these technical advantages, it is still possible to build with wooden frames if the technical areas are treated with some care. While in price, the wooden frame has a lower overall cost than the concrete frame.

  The end result of this thesis shows that there are some differences between wooden frames and concrete when it comes to the technical or economical parts. Both options could meet the requirement to build a two-story house, for example bearing capacity, moisture safety and the sound insulation. Since prefabricated concrete structures have shorter construction times, there will be lower workplace costs compared with wood-frames. Both frames are mounted in the workplace, but what separates these two bodies from each other is time for assembly and construction costs.

  Prefabricated wooden frames have longer construction time compared to prefabricated concrete structures. Higher material cost for the concrete frame, however,  this means that the concrete frame will be 155,000 SEK more expensive than the wooden frame for the studded house with 156 m2 total floor area (use area). An important limitation is that this is a study example with a number of specific conditions and simplifications. Ultimately, of course, it is up to the customer to choose the most appropriate frame.

 • Lindkvist, Andreas
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Politisk korrekthet hos fotbollsspelare i Sverige: En studie i ord och meningar som kan uppfattas som etniskt diskriminerande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på vilka attityder svenska fotbollsspelare, med och utan utländsk bakgrund, har till ord och meningar som kan uppfattas som etniskt diskriminerande. Informanterna är pojkar 16–17 år. Med utländsk bakgrund menas i detta fall att minst en av föräldrarna är född utomlands. Samtidigt undersöktes den politiska korrektheten hos informanterna. Studien genomfördes som en enkätundersökning. Enkätfrågorna var kopplade till det som i media kallas för omvänd rasism, andrafiering av invandrare, politisk korrekthet, samt attityder till användandet av vissa utvalda ord och meningar som kan uppfattas som etniskt diskriminerande. Resultatet visade bland annat att orden svennebög, svennehora, jävla svenne, samt svennerasist anses vara kränkande av ett stort antal informanter, om de används mot en svensk person. Resultatet visade även att de flesta informanterna med svensk bakgrund tycker att det är fel att kalla Zlatan Ibrahimovic för osvensk, medan informanterna med utländsk bakgrund har en omvänd uppfattning. Det framgår även att en blågul gemenskap som beskrivs i media är okej hos 30 av 31 tillfrågade informanter. Den återstående informanten hade dock inte känt sig kränkt. En slutsats är att informanterna i undersökningen är ganska lite politiskt korrekta beträffande vad som bör och inte bör få sägas i media.

 • Öman Gräll, Åsa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Olofsson, Åsa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stöd till förskolebarn med kognitiva/intellektuella svårigheter.: Förskollärares erfarenheter av tidigt stöd till barn som är sena i sin kognitiva/intellektuella utveckling - Intervjuer utifrån vinjetter.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidiga insatser i förskolan är betydelsefullt för det enskilda barnets utveckling och lärande. Detta gäller särskilt om ett barn tenderar att få svårigheter i sin utveckling. Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares erfarenheter av vilket stöd de tillämpar för barn som är sena i sin kognitiva/intellektuella utveckling och hur stödet ges i förskolan innan externa insatser sätts in. Metod: Åtta förskollärare intervjuades utifrån två vinjetter. Resultat:  I huvudtemat ”Generellt stöd utifrån den verksamhet som råder” beskriver förskollärarna hur de kan hitta lösningar och anpassa verksamheten efter barnets behov av stöd. Under temat "Förberedelser och rutiner skapar stöd" berättar förskollärarna om hur de kan ge ett visuellt och verbalt stöd för att underlätta barnets vardag. Vikten av att ge stöd och sätta in insatser som stödjer barnet i sin språkutveckling genom olika språklekar och tecken som stöd, beskriver förskollärarna under temat ”Kommunikativa insatser ger förutsättningar”.  I ”Inkluderande miljöer skapar samspel” skildrar förskollärarna hur de hinner med att se och stötta barnet bättre genom att arbeta i mindre grupp och hur de använder konkreta material för att underlätta förståelsen. Under temat ”Samverkan bygger stöd” framställer förskollärarna vikten av att skriva handlingsplan för utvärdering av stöd och betydelsen av samverkan mellan hem och förskola för att stödja barnet. Konklusion: Slutsatsen är att det behövs mer kunskap kring vilka mätinstrument som hjälper förskollärare att identifiera barn som har svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling för att kunna ge ett specifikt och tidigt stöd till dessa barn i förskolan.

 • Lundeqvist, Andreas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Glademyr, Jens
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Den "Gråa massan": En diskursanalys om flyktingar i svensk dagspress.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna diskursanalytiska studie undersöker hur begreppet flykting konstrueras i svensk nyhetspress under tidsperioden 1995–2016. Studien utgår ifrån Laclau och Mouffes diskursteori. Den diskursteoretiska metodansatsen har för oss varit en självklar tillgång i vår process för att finna element, moment i de diskurser där flyktingen konstrueras. I denna studie har 996 rubriker från tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten samt Svenska Dagbladet använts vilka lett oss fram till tio övergripande diskurser, flyktingen som anonym, flyktingen som person, flyktingen som passivt offer, flyktingen som aktör, flyktingen som temporär, flyktingen som permanent, flyktingen som kriminell, flyktingen som hot, flyktingen som legitim och flyktingen som ett politiskt verktyg. Vi har visat hur flyktingen i de allra flesta artikulationer konstrueras som en homogen och abstrakt grupp, där flyktingen dessutom oftast är ett passivt offer. Som ett komplement till den diskursteoretiska ansatsen har även statistik gällande diskursernas frekvens förts vilken gett en förståelse för diskursernas utveckling. Ur detta kan ses att konstruktionerna av flyktingen ligger stabila men att det mediala intresset varierar beroende på andra samhälleliga händelser.

 • Public defence: 2018-01-19 13:15 Zeta, Västerås
  Lindvall, Jannika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Critical features and impacts of mathematics teacher professional development programs: Comparing and characterizing programs implemented at scale2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to contribute to the knowledge base on conceptualizations and impacts of teacher professional development (PD) programs. This is done by studying the case of two large-scale teacher PD programs. The first was mandatory for all public elementary school mathematics teachers in a larger Swedish municipality, and the second has been completed by 76% of all elementary school mathematics teachers in Sweden. In the municipality, and during the time frame in which this study was conducted, it was possible to make a comparison between teachers participating in different programs. Data on the programs’ impacts on teachers, instruction, and student achievement were gathered both immediately and one year after the teachers’ participation in one of them. In other words, the context of the study created an opportunity to respond to recent calls for studies that (a) examine the impacts of PD programs implemented on a larger scale, (b) adhere to PD programs’ impacts on teachers, instruction, and student achievement, (c) examine the sustainability of PD programs’ impacts, and (d) attend to variations within and between PD programs’ impacts. The results show that the studied programs are highly similar if characterized according to established research frameworks on what constitutes critical features of teacher PD. At the same time, they demonstrate different impacts, both between the programs and within them. These results suggested an elaboration of two of the five critical features of teacher PD: Content Focus and Coherence. Through the development and application of a more finely grained tool to characterize the programs’ Content Focus, differences between their characteristics were detected. Together with a systematic review of the PD research literature on Coherence, these results formed a basis for discussing plausible reasons for the difference in the programs’ impacts as well as elaborating on the critical features of Content Focus and Coherence. In summary, the thesis contributes: (a) empirical results in relation to large-scale teacher PD programs’ impacts; (b) methodological results in the form of tools for characterizing PD programs’ Content Focus and Coherence; and (c) theoretical results, as it examines established frameworks for characterizing teacher PD programs by using them in practice and, in light of the results, also suggests an elaboration of them.

 • Nilsson, Ewelin
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Mot en förbättrad arbetsmiljö i multifunktionella kontor: Utmaningar av en arbetsmiljö med begränsat utrymme och ljusinsläpp2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project has been about a design proposal for an office owned by the design company Millcroft. The space wasn’t suitable for meetings, flexibility or function. The lighting conditions in this room are not well suited for the users. A literature study gave a basis for the design of the final result. The methods in this project included a needs-analysis, a site-analysis, a percifal-analysis and a qualitative interview. These methods have clearly shown which problems are present in the room and need to be solved. The design proposal that has been developed during this project has solved the problems in the room by creating an environment that supports meetings, function and flexibility in a workspace that has a limited area and light design. Some problems with the finished design proposal are also discussed. 

 • Angbah, Josephine
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jamal Aman, Khadra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Var är alla platsannonser?: Upplevelsen att söka arbete via sociala medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har utvecklats till den moderna tidens platsbank och har skapat en spridning av annonseringsplatser. I två studier undersöktes arbetssökandes upplevelse av denna utveckling. Studie 1 bestod av 30 kvalitativa enkäter som resulterade i följande teman: (1) relationer, (2) ovetande och (3) lättillgänglighet. Studie 2 bestod av 11 djupintervjuer som resulterade i de tre ovannämnda tema samt (4) aktivering, (5) sociala medier speglar personlighet och (6) marknadsföring. Båda studierna visade att individen upplever att denna förändring har skapat nya möjligheter och påfrestningar för den arbetssökande. Resultatet i de två studierna beskriver sociala mediers påverkan på hur och var individer söker arbeten, samt känslan av att deras privatliv och personliga egenskaper har en större inverkan på individens anställningsbarhet. Resultaten kan ligga till grund för vidare studier om arbetssökande och sociala medier.

 • Angbah, Josephine
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jamal Aman, Khadra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Var är alla platsannonser?: Upplevelsen att söka arbete via sociala medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har utvecklats till den moderna tidens platsbank ochhar skapat en spridning av annonseringsplatser. I två studierundersöktes arbetssökandes upplevelse av denna utveckling. Studie 1bestod av 30 kvalitativa enkäter som resulterade i följande teman: (1)relationer, (2) ovetande och (3) lättillgänglighet. Studie 2 bestod av 11djupintervjuer som resulterade i de tre ovannämnda tema samt (4)aktivering, (5) sociala medier speglar personlighet och (6)marknadsföring. Båda studierna visade att individen upplever attdenna förändring har skapat nya möjligheter och påfrestningar för denarbetssökande. Resultatet i de två studierna beskriver sociala medierspåverkan på hur och var individer söker arbeten, samt känslan av attderas privatliv och personliga egenskaper har en större inverkan påindividens anställningsbarhet. Resultaten kan ligga till grund förvidare studier om arbetssökande och sociala medier.

 • Chamoun, Roberta
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Samverkan om ensamkommande flyktingbarn: En studie om hindren och förutsättningarna för en god samverkan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Nauckhoff, Josefine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Gender asymmetries in professionals' views on adolescent sex and drug use2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overarching aim of this study was to examine female social workers’ (ie. drug counselors’ and members of treatment staff’s) perception of the sexuality of girls and boys. The results indicate that the IPs define female high risk sexual behavior differently than male high-risk sexual behavior. For females, the mere act of having sex with multiple men in combination with drug use was considered problematic, while for males, the question was whether he was having protected sex. A history of CSA was considered to affect the sexuality of both the female and male vignette characters, but in different ways: the male character was seen to punish himself through multiple sexual partners while the female was seen to be unable to make informed sexual decisions or even to enjoy sex. Finally, the concept of sexual exploitation was analyzed and found to be inconsistently used not only by the IPs, but also in the research literature. In the discussion, it is stressed that social services and treatment personnel need to be clear about what they mean by sexual exploitation of girls. Paying undue attention to a girl’s sex life will not help her in any significant way. Instead, social workers should help girls use their gifts and strengths to express their innermost being, helping them find their voice.

 • Jovanovic, Sabrina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Otillräcklighet i vårdandet: Sjuksköterskans upplevelser under stress2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Stress is a common problem in nursing care, based on understaffing and high workload. The nurse’s time with patients are affected by these factors. The relationship between the nurse and the patient is the basis in nursing care. The relationship is affected by the stress in nurse’s work leading to patients not being seen or confirmed. Nurses have a responsibility to ensure patient’s integrity. Stress can result in a deterioration of care environment and work environment. Nurses are affected by this emotionally, leading to burnout and intention to leave the profession and may result in deterioration in quality of care and patient safety. Aim: The aim of this study is to describe nurses’ experiences of inadequacy in nursing care when the nurse is affected by stress. Method: A systematic literature review is selected and include qualitative and quantitative articles. Findings: The findings revealed three themes: lack of time, the impact of documentation and the nurse’s well—being. Conclusions: Nurse’s stressful work environment needs to be reduced to achieve optimal nursing care and so that they can feel satisfied with their care. Understaffing, high workload and lack of time are factors that affect nursing care and results in deteriorated care and patient safety. This also affects the nurse physically and mentally.

 • Berntsen, Tom
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Horai, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Livet i förändring: Att leva med stomi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Karlsson, Ellen
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ljungqvist, Ellen
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Klara, färdiga, jobba: Nyutexaminerade sjuksköterskors första steg i vårdandet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Experienced nurses experience that newly qualified nurses have difficulties in working independently, coping with the high work rate, planning their work and delegating. However, nursing students thinks that nursing school prepares them for the nursing role, and that they are competent enough to handle the work as a nurse. Nursing students also mean that the work is more complex then what they originally thought.

  Method: Qualitative, systematic literature review with a descriptive synthesis. Analysis of 13 articles.

  Aim: To describe newly qualified nurses’ experiences of nursing.

  Results: The result was built out of two themes and seven subthemes. To be a beginner included the experience of not being ready, to have high expectations, to experience the unexpected, and to experience a need for support and preceptorship. To the nurses, becoming one with the nursing role meant becoming more self-confident, to be satisfied with the nursing role and had gotten a better understanding for the role of nursing.

  Conclusion: Newly qualified nurses experienced the first period, as nurses, to be disquieting and hard. The nursing role felt overwhelming but got easier with time. The newly qualified nurses experienced that they had gotten a better understanding of the profession, had become more self-confident and kept a higher quality of care. The results could be of use for experienced nurses, employers and for newly qualified nurses.

 • Modin, Oscar
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Underhållande serier: Hur användandet av serier kan stärka förståelsen av ett korrekt arbete inom förunderhåll2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report aims to present the work process behind a degree project at Mälardalen University, in cooperation with Volvo CE, Eskilstuna. The report aims to examine how a machine maintenance device can be presented. The purpose of the report is to anchor the understanding between action and results. Based on literature studies,analyzes and tests done with the target group, two prototypes have been developed to show how different subjects can be presented. The prototypes are created in a visual comic-like manner that emphasize the person behind the work. At the same time a comparison between two different ways of working and its results is clarified.

 • Dawit, helen
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Karlsson, Rebecca
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda hela människan: Sjuksköterskors upplevelser att vårda patienter med missbruksproblematik2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Nywertz, Charlotta
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Mårdnäs, Frida
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Distriktssköterskors och sjuksköterskors inställning till förskrivning av fysisk aktivitet: Enkätstudie på vårdcentraler i Västmanlands Län2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The healthcare personnel have the task of working with disease prevention by providing information and advice to patients with insufficient physical activity. The prescription of FaR is still low, although today there are many who are sedentary. Physical activity on prescription, FaR has been used as a tool for many years and is a good method for increasing physical activity.

  Aim: The aim is to map nurses work with and attitude towards physical activity on prescription, PaP.

  Method: Surveillance study at health centers in Västmanland County. The analysis is performed using a mixed-mode approach where numerical data is processed through quantitative design and text data with a qualitative approach

  Results: In the result it was found that most district nurses and nurses had a positive attitude towards FaR, but there was insufficient, knowledge and resources to prescribe FaR. Half of district nurses and nurses have prescribed FaR over the past year and 98% recommended physical activity without prescribing FaR.

  Conclusion: Healthcare in Sweden must continue its implementation efforts to advocate and enable prescription of FaR by reviewing the organization regarding resources, routines and guidelines for how the work on FaR will go forward. Focus must be placed on education, both in undergraduate and continuing education.

 • Gregefalk, Eva
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lagbo, Åsa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att upptäcka ätstörning hos skolelever utifrån skolsköterskors erfarenheter: En kvalitativ studie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  abstract

  Background: Research shows that eating disorders among school students are becoming increasingly common both nationally and internationally. It occurs most in girls but is also increasing among boys. Estimately 10% suffers from eating disorder symptoms. About 4-5% of girls have ever suffered from a serious eating disorder in Sweden. It is important to discover these schoolchildren as the consequences can lead to serious health problems with the longevity, sometimes chronic progression and in worst case death. Purpose: Describe the school nurse's experience of detecting eating disorders among school students. Method: Ten semistructured interviews were conducted with school nurses. The interviews were analyzed based on a qualitative content analysis with an inductive approach. Result: The school nurse detects eating disorders through his health promotion work in both planned and spontaneous health visits, but also by paying attention to the risk signals of school students as deviating behavior meanwhile having a gender perspective. The nurse was dependent on other people's information, such as educators, friends, external staff, parents and the actual school student to detect eating disorders. School nurses have good knowledge but no experience detecting it. Education and clear guidelines were sought sines uncertainty was experienced in detecting eating disorders. Conclusion: Student health care lacked guidelines and work routines to detect eating disorders. Therefore, it is important to develop and modernize clear guidelines, which would mean that school nurses would discover more schoolchildren and thereby reduce suffering.

  Keyword: Body perception, health consultation, health promotion, health visit, information, student health.

   

 • Abdi, Sade
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Rathmaya, Noureddine
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Managing employees and promoting internal communication during change: A case study of change management at MTR Tunnelbanan AB2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Daelander, Mireille
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Havseden, Sanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  UTEMILJÖNS INVERKAN FÖR PATIENTER MED DEMENSSJUKDOM.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Elmir, Maja
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Produktutveckling av däckkrängare för solcellsbil2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The team from Mälardalen university in Eskilstuna, which goes by name “MDH-solar team”, will compete in the World Solar challenge by the autumn of 2017. The “contest” challenges groups of students in different fields from different universities throughout the world, to design and construct a solar car. Which will later be driven a 3000km route throughout Australia. In this particular case, the number of rims that the MDH-solar team has acquired, is not as many as the number of tires. This is the reason why the team will need some kind of tool to change tires in Australia during the race, in the case of any type of “tire failure”.   

 • Zamani, Tanja
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Att skapa riktlinjer åt tekniska illustratörer: Ett förslag inom branschen förpackningsmaskiner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Albinsson, Angelica
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sundkvist, Anders
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att ha det modigaste modet: En fenomenografisk intervjustudie om vårdkultur utifrån distriktssköterskors uppfattningar2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Johansson, Camilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Gripenbert, Stina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Barnhälsovårdssjuksköterskors arbetssätt för att främja delaktighet hos barn med utländsk bakgrund vid hälsobesök2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Thörn, Victor
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Cross-docking i teori och praktiken2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis