mdh.sePublications
12 1 - 50 of 51
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Kurdve, Martin
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Shahbazi, Sasha
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Wendin, Marcus
  Bengtsson, Cecilia
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Amprazis, Pernilla
  Waste flow mapping: Handbook2017Report (Other academic)
 • Björn, Casandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nilsson, Ina-Linn
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kontinuitetens betydelse för patienten: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns olika karaktärer av kontinuitet, de karaktärer som framträder inom omvårdnad är: relation, information och styrande kontinuitet. Att träffa samma vårdgivare relateras främst till kontinuitets begreppet. Sjuksköterskans förhållningssätt påverkar patienternas uppfattning om god vård, då mötet är det mest centrala ur patienternas perspektiv. Problem: Det föreligger i sjuksköterskans ansvar att förbättra välbefinnandet hos befolkningen. När kontinuiteten brister upplever anhöriga att de behöver inta rollen som ansvarstagande, för att patienternas välbefinnande inte ska påverkas negativt. Syfte: Att beskriva patienternas upplevelse av sjuksköterskekontinuitetens betydelse för välbefinnandet. Metod: Kvalitativ litteraturstudie. Resultat: Patienter upplevde att kontinuitet av samma sjuksköterska ökade välbefinnandet. Alla tre karaktärer av kontinuitet krävs i vården för att god vård skulle upplevas. Patienter upplevde att den personcentrerade vården med kontinuitet i relationen var viktigt för att välbefinnandet skulle infinnas. För att god vård skulle upplevas krävdes kontinuitet inom samtliga områden i omvårdnaden: relationell, information och styrande kontinuitet. Slutsats: Patienterna vill att vårdrelationen med sjuksköterskan är personlig och att den information som delges ska vara individanpassad. Alla former av kontinuitet är viktiga variabler i det vårdande mötet och vårdavdelningar bör studera hur det kan bedriva kontinuitetsfrågan bättre. Sjuksköterskan bär ett ansvar för hur vården samordnas och utformas utifrån patienternas behov.

  Nyckelord: behov, omvårdnad, patientperspektiv, sjuksköterska, vårdavdelning, vårdrelation, välbefinnande.

 • Marzi, Sofia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Tranefors, Helena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda med döden ständigt närvarande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor kommer i kontakt med döden i många olika verksamhetsområden. Sjuksköterskors ansvar handlar om att ha den ledande rollen i vårdprocessen, sjuksköterskor har även allt omvårdnadsansvar gällande patienten. Det finns många deltagare i vårdprocessen, där det krävs ett samarbete för att bedriva god vård. Sjuksköterskor behöver utveckla och ta till vara patienter och anhörigas önskemål så att god vård kan bedrivas. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i palliativ vård. Metod: En systematisk litteraturstudie av kvalitativa artiklar.  Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i palliativ vård beskrivs som att göra skillnad innebär att göra någonting gott för patienten och anhörig i den palliativa vården. Erfarenheter av gemenskap innebar att relationer utvecklades mellan sjuksköterskor, patient och anhörig. Även relationer utvecklades när de fick vara delaktiga i vårdprocessen. Detta innebar även att de blev berörda känslomässigt i vårdandet. Erfarenheterna sjuksköterskor får ger dem ett engagemang och ökad självkännedom som resulterar i den personliga utvecklingen. Slutsats: Arbetet inom palliativ vård är utvecklande och givande för sjuksköterskor. Delaktighet utvecklar relationer och ger en god vård vilket kräver engagerade sjuksköterskor. Det framkommer att det inte endast är patienten som är i behov av vård även anhöriga behöver känna sig delaktiga.

 • Esambo Shimba, Chantal
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kvinnlig könsstympning: En sociologisk studie om barnmorskors syn på bemötandet av  könsstympande kvinnor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som har funnits i många tusen år och praktiserats i olika samhällen. På grund av migration från länder där könsstympning är ett förekommande fenomen kommer många könsstympade kvinnor i kontakt med den svenska hälso- och sjukvården. Sedvänjan påverkar vården på olika sätt. Att studera barnmorskors erfarenheter av möten med tjejer och kvinnor som genomgått könsstympning har varit en stark och intressant upplevelse. Resultatet av intervjuerna visar att bemötande är ett komplext begrepp som påverkar mötet på flera sätt. En del av komplexiteten i mötet mellan barnmorskor och könsstympade kvinnor beror på kulturella skillnader. Kvinnlig könsstympning är ett fenomen som ofta väcker starka känslor och avsky. En negativ inställning, fördömande attityd eller bristande kunskaper och kommunikation bidrar till ett dåligt möte. Det krävs kulturell kompetens för ett bra möte, och förståelse för kvinnan som blivit utsatt för könsstympning. Olika studier visar att könsstympade kvinnor ofta upplever bemötandet inom sjukvården som dåligt, och kunskaperna bristfälliga. Föreliggande studie menar dock att barnmorskor kan upplevas och beskrivas som tillmötesgående i de fall de har utvecklat genuint intresse och kulturell kompetens för att bemöta könsstympade kvinnor med respekt och integritet.

  Nyckelord: Kvinnlig könsstympning, barnmorska, kommunikation, interkulturellt möte, transkulturell omvårdnadsteori, KASAM, kön och/eller genus, kvalitativ intervjustudie.

 • Rahman, Amina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Parenteral nutrition i hemmet: En litteraturstudie ur ett patientperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Hadeghe, Isabella
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lennartsson, Jonna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Gift med en främling: En litteraturstudie om att leva med en respektive som har Alzheimers sjukdom2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Johnson, Daniel
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Der Einsatz von Jugendliteratur im schwedischen DaF-Unterricht: Planung - Einsatz - Unterrichtsauswertung2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [de]

  Wie beeinflusst das Lesen von Jugendliteratur die sprachliche Entwicklung einer Gruppe von Lernern? In dieser Studie wird zuerst eine Unterrichtsreihe vorgestellt, in der die Schülerinnen und Schüler einer schwedischen Oberstufenklasse einen angepassten Jugendroman lesen. Die Unterrichtsreihe wird dann nach drei verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet.  Zuerst wird die Schülerperspektive dargestellt. Das heißt, man stellt die Fragen: Wie haben die Schülerinnen und Schüler diese Unterrichtsreihe wahrgenommen? Und inwiefern nehmen sie ihre sprachliche Entwicklung während der Unterrichtsreihe wahr?  Die zweite Perspektive ist die der unterrichtenden Lehrkraft. Wie hat die Lehrkraft diese Unterrichtsreihe wahrgenommen und ist sie der Meinung, dass diese Unterrichtsreihe zur sprachlichen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler beigetragen hat. Zuletzt werden die Fakten analysiert und die Unterrichtsreihe wird quantitativ ausgewertet: Anhand der Resultate von zwei Leseverstehensprüfungen soll sich zeigen, ob und inwiefern sich die Schülerinnen und Schüler aufgrund dieser Unterrichtsreihe sprachlich entwickelt haben. 

 • Sandberg, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att leva nära: Närståendes perspektiv då en familjemedlem drabbas av stroke2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • Holmström, Thomas
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  En tutorial lika lång som en kafferast: – En studie om tutorials och informativ text i VR2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Bruksgård, Stephanie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Känsäkangas, Sabina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  I mån av tid: Sjuksköterskors upplevelser av att omvårdnadsdokumentera2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lundin, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språkmiljön i mångkulturella förskolor: En studie om hur den inre lärmiljön kan stärka barns språkutveckling2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med den inre lärmiljön för att stödja språket i mångkulturella förskolor. Min studie har utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Metoden som användes i denna studie är den kvalitativa och det gjordes semistrukturerade intervjuer. I studien intervjuades nio förskollärare från nio olika förskolor. Resultatet visar att den inre lärmiljön i förskolan har en betydelse för barns språkutveckling. Det framkom att förskollärarens förhållningssätt, arbetssätt och kunskaper är viktiga samt att det är viktigt att det finns ett varierat utbud av material i förskolan. Slutsatsen visar att det är förskollärarnas engagemang, metoder, arbetssätt och möjligheter som avgör hur den inre lärmiljön organiseras för att stärka barns språkutveckling.

 • Mäkikivi, Marielle
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Johansson, Linda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språkanpassning och språkutveckling i förskolan: En kvalitativ studie om hur förskolepersonal anpassar språket för att stödja barns språkutveckling.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att få en fördjupad inblick utifrån verksamma förskollärares och barnskötares perspektiv gällande arbetet med språkanpassning i förskolan. Vi har inspirerats av Vygotskijs sociokulturella teori i vår studie och genomfört en enkätundersökning med förskolepersonal från två förskolor och från en grupp på facebook. Observationer har också genomförts i två olika förskolor, för att se hur förskolepersonalen förhåller sig till arbetet med språkanpassning i praktiken. Resultatet visar att förskolepersonalen arbetar med att utveckla och utmana barns språk på ett varierat sätt, med material, bildstöd, teckenstöd, dialoger m.m. Slutsatsen är att språket är en viktig del av förskolans verksamhet som sker i alla situationer och att språket utvecklas i relationer och i samspel med andra.

 • Tegnelid, Maja
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Konkret material i matematikundervisning: Hur konkret material används i undervisningen i årskurs F-4 och vilka kunskaper som kan bedömas utifrån arbetet med detta material2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige består matematikundervisningen till större del av att eleverna arbetar enskilt i läroboken. Tidigare forskning tyder på att lärare behöver ha variation i undervisningen och tillämpa olika undervisningsmetoder. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med konkret material i matematikundervisningen samt hur de bedömer att eleven förstått det matematiska mål som användning av det konkreta materialet var avsett att leda till. Data samlades in via observationer och semistrukturerade intervjuer och analyserades genom kategoriseringar med hjälp av färgkodning. Resultatet visar hur lärare arbetar med konkret material men att det mest förekommer med enskilda elever som en anpassning och inte i helklass. Det visar även hur de kan bedöma att eleven förstått och uppnått det matematiska målet med hjälp av just konkret material genom att läraren är med eleven i situationen och eleven förklarar vad den gör. Slutsatsen är att konkret material fungerar som ett komplement för det abstrakta i matematikboken och som ger alla elever fler vägar att nå de matematiska målen.

 • Svensson, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ekström, Eric
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Beskrivning och kartläggning av en träningsperiod för personer med multipel skleros: Tre fallstudier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Blomqvist, Sara
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Börjel, Johanna
  Att vårda patienter i livets slutskede2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Sunding, Mathias
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ramsing, Kajsa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Unga elitsatsande alpina skidåkares upplevelse av rehabiliteringsprocessen: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Research has shown that several young Alpine skiers suffer from musculoskeletal injuries while attending a sports high-school. Bodily changes during adolescence make them more prone to damage. Understanding how these young people experience the rehabilitation process while attending a sports high-school is important in order to facilitate optimal rehabilitation.

  Purpose: The aim of this study was to examine how young alpine skiers attending a sports high-school experience the rehabilitation process and the collaboration with a physiotherapist on distance, parallel with studies and elite training.

  Method: Five students attending an Alpine skiing high-school were recruited through convenience sampling. Two boys and three girls were interviewed. Data was collected through semi-structured interviews, and qualitative content analysis with an inductive approach was used.

  Result: The analysis resulted in eight subcategories divided into three categories; environmental influence, healthcare factors, and individual factors in relation to the rehabilitation process.

  Conclusion: The participants gained confidence in the physiotherapists who individualized the rehabilitation and took into consideration the individual's environment. Engagement from the physiotherapist and short distance to the physiotherapist was perceived positively for the rehabilitation process. Social support was representative prominent environmental factor. The companionship and social support varied depending on whether the participants were in school or in their hometown. The participants perceived that they developed their self-regulation and coping strategies based on experiences from previous rehabilitation processes.

  Keywords: Adolescents, alpine skiing, behavioral medicine, physiotherapist, sports high-school

 • Bäck, Philip
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lindkvist, Sebastian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Patienters tolkning av postoperativa restriktioner inför elektiv total höftplastik: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Eriksson, Frida
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Haglund, Johanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda personcentrerat: En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att ge personcentrerad vård2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och den bör kunna bedrivas på alla vårdinrättningar. En personcentrerad vård bygger på en helhetssyn och utgår från patienternas berättelser om sjukdomen. Detta leder till att patienternas lidande lindras och att de blir delaktiga i vårdandet. Patienterna upplever dock inte alltid att vårdpersonalen uppfyller eller har rätt förutsättningar för att ge personcentrerad vård. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge personcentrerad vård. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Ur resultatet framkom två teman med fyra subteman. Temat Arbetsmiljöns betydelse innefattade två subteman vilka var Upplevelse av tidsbrist samt Upplevelse av hierarkier och teamarbete. Det andra temat som framkom var Vårdrelationens betydelse och under detta tema framkom två subteman vilka var Att känna empati samt Att ha en helhetssyn. Slutsats: Att ge personcentrerad vård upplevdes både underlättande och påfrestande. För att den personcentrerade vården ska upplevas som endast underlättande krävs mer kunskap och tid. En personcentrerad vård ökade förståelsen för och delaktigheten med patienterna.

 • Strömberg, Joakim
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Larsson, Martin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Leder utbildning i förflyttningsteknik till en upplevd beteendeförändring hos vårdpersonal?: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Pettersson, Martin
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Magicads potenial för ventilationssystem: - en studie om beräkningsprogrammets tillförlitlighet angående tryckfall i ett ventilationssystem med ett tilluft -och frånluftssystem2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en del av energiingenjörsutbildningen i värmeteknik på Mälardalens högskola i Västerås och är en fördjupning inom ventilationsteknik. Arbetet har utförts med hjälp av företaget VentPartner i Västerås som har tillgodosett med det aktuella studerande ventilationssystemet.

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka om beräkningsprogrammet MagiCAD är tillförlitligt med avseende på tryckfall i ventilationssystem samt vilken potential och påverkan programmet eventuellt kan ha för ventilationsbranschen. Tre stycken olika beräkningsmetoder för tryckfall har utförts; MagiCAD simuleringar, handberäkningar med formler och diagram samt fysiska mätningar med mätinstrument. Syftet har gått ut på att göra en jämförelse mellan dessa tre beräkningsmetoder för att med hjälp och tillsammans med tidigare forskning fastställa MagiCADs trovärdighet samt undersöka eventuella brister hos beräkningsprogrammet.

  Det studerade ventilationssystemet för den aktuella studien var ett till- och frånluftssystem på VentPartners kontor i Västerås. Systemet hade ett tilluftsflöde på 250 l/s och ett frånluftsflöde på 260 l/s.

  I arbetets tidiga skeende utfördes först ett platsbesök i syfte att ta fram referensdata av det utvalda ventilationssystemet. Med hjälp av stege, tumstock och en utskriven skiss av systemet samlade man in längd och dimensioner på kanaler, kanalernas placering i höjdled, produktinformation på don, spjäll och ljuddämpare. Därefter utfördes själva designen och uppritningen av ventilationssystemet i MagiCAD med hjälp av referensdata. När det projekterade ventilationssystemet var färdigt i MagiCAD utfördes själva tryckfallssimuleringen i beräkningsprogrammet. De manuella handberäkningarna utfördes med hjälp av formler och diagram och genomfördes i programmet Excel. De fysiska mätningarna utfördes vid ett separat platsbesök på VentPartners kontor och utfördes med universalmätaren Swema 3000 som Ventpartner tillgodosatte.

  Resultatet av tryckfallen ifrån MagiCAD simuleringarna och handberäkningarna skiljde sig endast en aning, både för tillufts -och frånluftssystemet. Medans tryckfallen ifrån de fysiska mätningarna skiljde sig betydligt mer jämförelsevis mot de andra två beräkningsmetoderna. Detta berodde på att MagiCAD och handberäkningarna utgår ifrån ideala förhållanden, vilket verkligheten aldrig är.

  Slutsatsen blev att beräkningsprogrammet MagiCAD är ett väldigt komplett och behagligt projekterings -och simuleringsprogram som är tillförlitligt. Dock har programmet sina brister i en del anpassningsfunktioner till verkligheten, men potentialen för framtiden ser ljus ut.  

 • Wahlstedt, Elin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Home Parenteral Nutrition: Ett begränsat liv med nya möjligheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Home parenteral nutrition används som behandling av patienter med nedsatt näringsupptagsförmåga. I de flesta fall sker denna behandling i hemmet skött av patienten själv, efter undervisning från sjukvården. Problem: Efter hemgång saknas det i många fall uppföljning från sjukvården på patientens kunskap. Som resultat uppfyller inte sjukvården sitt ansvar att bidra till patientens upplevelse av trygghet och kontinuitet i vården. Metod: Allmän litteraturöversikt med 11 artiklar: 6 med kvantitativ ansats, 4 med kvalitativ ansats, samt 1 artikel med mixad metod. Syfte: Syftet är att skapa en översikt av hur det kan vara att leva med HPN ur ett patientperspektiv. Resultat: Begränsningar till följd av infusionen var utmattning, en bristande frihet och sociala begränsningar. Vidare beskrev patienterna emotionella aspekter så som depressiva tendenser, påverkad livskvalitet och slutligen acceptans till följd av HPN. Ångest och oro var vanligt och relaterat till kateterrelaterade komplikationer. Vidare beskrev patienterna relationen till sjukvården som otillräcklig. Slutsats: Patienter är i behov av psykosocialt stöd för att hantera de nya aspekterna av ett liv med HPN. De är i behov av stöd i hemmet för att orka med infusionen. Sjukvården kan erbjuda mer stöd genom uppföljning av patienterna efter hemgång.

 • Wærn, Einar
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Pumpkraftverk som energilagring vid off-grid anläggning: Kombination av sol, vind och vattenkraft i ett autonomt system2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The downside of using energy from the wind is its fluctuations. The downside of using energy from solar panels is that it produces a low amount of energy during the wintertime when the demand is at its greatest. When said demand is at its lowest the energy from the solar panels is at its peak. To solve this problem and even out the energy production so it coincides with the demand a pump hydroelectric powerplant is being used. In this study, an autonomously system consisting of these three will power a theoretic village of 50 households in the southern part of Sweden. After simulating different scenarios using Excel as the main tool the conclusion is that a system like this is only possible if there is a large water reservoir stationed at an elevated position. This sets requirements on how the geography looks. The study shows that the energy from the solar panels demands a larger reservoir then the energy from the windmills. It also shows that that the energy from the solar panels is more consistent. The perfect combination is a reservoir of at least 2,6 million m3, a windmill with a blade length of 20 meters and solar panels covering an area of 3925 m2. This combination needs a total pump flow of 4000 m3/h. The total efficiency of this system is 45 %. If the pump flow is decreased to 800 m3/h the efficiency will only decrease approximately one percent, however the solar panel area must then increase with approximately 600 m2. So whether this is a viable idea depends on the cost of the pump versus the cost of the solar panels.

 • Mohamad, Salman
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Future Energy Center.
  EVALUATING THE ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) FOR HEAT TO POWER: Feasibility and parameter identification of the ORC cycle at different working fluid with district waste heat as a main source.2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  New technologies to converting heat into usable energy are constantly being developed for renewable use. This means that more interactions between different energy grid will be applied, such as utilizing low thermal waste heat to convert its energy to electricity. With high electricity price, such technology is quite attractive at applications that develop low waste heat. In the case of excess heat in district heating (DH) grid and the electricity price are high, the waste heat can be converted to electricity, which can bring a huge profit for DH companies. Candidate technologies are many and the focus in this degree rapport is on the so-called Organic Rankine Cycle (ORC) that belongs to the steam Rankine cycle. Instead of using water as a working fluid, organic working fluid is being used because of its ability to boil at lower temperature.

  Because this technique is available, it also needs to be optimized, developed, etc. to achieve the highest appropriate efficiency. This can be done, for example, by modeling different layouts, analyzing functionality, performance and / or do a simulation of various suitable working fluids.  This is the purpose of this degree project and the research parts are to select working fluids suitable at low temperatures (70-120) °C, the difference analysis between the selected fluids and identification of the parameters that most affect the performance.

  There are many suitable methods to apply to achieve desired results. The method used in this rapport degree is commercial software such as Mini REFPROP, CoolPack, Excel but the most important part is simulation with AspenPlus.

  The selected and suitable working fluids between the chosen temperature interval are R236ea, R600, R245fa and n-hexane. Three common layouts were investigated, and they are The Basic ORC, ORC with an internal heat exchanger (IHE) and regenerative ORC. The results show that in comparison between 120°C and 70°C as a temperature source and without an internal heat exchanger (IHE), R600 at 70°C, has the highest efficiency about 13.55%. At 110°C n-hexane has the highest efficiency about 18.10%. R236ea has the lowest efficiency 13.16% at 70°C and 16.29% at 110°C. R236ea kept its low efficiency through all results. Without an IHE and a source range from 70 °C up to almost 90 °C, R600 has the highest efficiency and at 90°C n-hexane has the highest efficiency. With an IHE and between (70-90) °C R245fa still has the highest efficiency. With or without IHE and a heat source of 110 °C n-hexane has the highest efficiency 18.10% and 18.40%. R236ea gets the greatest increase 5.2% in efficiency but remains with the lowest efficiency. With Regenerative ORC, n-hexane had an optimal middle pressure about 0.76 bar. The optimal pressure corresponds to a thermal efficiency of 17.52%. The most important identified parameters are the fluid characteristics such as higher critical temperature, temperature source, heat sink, application placement and component performance.

   

   

   

   

  The current simulations have been run at some fixed data input such as isentropic efficiencies, no pressure drops, adiabatic conditions etc. It was therefore expected that the same efficiency curve would repeat itself. This efficiency pattern would differ with less or higher values depending on the layout performance. However, this pattern was up to 90 degrees Celsius and gets a very noticeable change by the change of the efficiency for n-hexane. Therefore n-hexane is chosen with Regenerative ORC because it had the highest efficiency at the highest temperature source tested. This is due definitive to the fluid properties like its high critical temperature compared to the other selected fluids. R236ea remains the worst and that’s also related to the fluid properties. It is also important to note that these efficiencies are only from a thermodynamic perspective and may differ when combining both thermal and economic perspectives as well as application placement. These high efficiencies will certainly be lower at more advanced or real processes due to various factors that affect performance. Factors such as component´s efficiency and selection, pipe type and size, etc. To maintain a constant temperature when it’s not, flow regulation is then necessary and that’s also affects the performance.

   

  The conclusion is that the basic ORC which does not have an IHE and from 70 up to 90 degrees Celsius, R600 has the highest efficiency. Higher temperature gives n-hexane the highest efficiency. With an IHE and between (70-90) °C R254fa has the highest efficiency. At higher temperature source n-hexane has the highest efficiency. ORC with an IHE has the best performance. The R236ea has the worst performance through all results. With regenerative ORC, an optimal meddle-pressure for n-hexane is 0.76 bar. Important parameters are The properties of the fluid, temperature source, heatsink, Application placement and component performance. 

 • Kertan, Ivan
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Manninen, Oskar
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  En studie om samspel mellan hyresvärd och dess kommersiella kunder för hållbarhetsändamål: CSR, Kommunikation och Kundengagemang2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract-

  A study of interaction between real estate companies and their customers for sustainability purpose.

  Date: 2017-05-23

   

  Level: Degree Project in Industrial Engineering and Management, 30 ECTS

   

  Institution: School of Business, Society and Engineering, EST, Mälardalen University

   

  Authors: Ivan Kertan, Oskar Manninen

               1992-07-03         1993-06-29

                            

  Title: A study of interaction between real estate companies and their customers for application of sustainability key figures 

  Tutor: Peter Ekman

  Keywords: Communication medium, Customer engagement , CSR (Corporate Social Responsibility)

  Study Question:

  • What is the view of real estate companies about their impact on society and their ways to work sustainably?
  • How should the real estate companies communicate with commercial tenants in order to apply the sustainability key figures that are developed by the KPI2030 research project?
  • What view do the studied companies have regarding customer engagement and how is a strong customer engagement valued?

   

  Purpose: The purpose of this study is to achieve a deeper understanding regarding an elaborately interaction between the real estate owners and tenants concerning sustainability work.       

   

  Method: In this study an abductive approach has been used. A case study was conducted at a limited number of real estate companies with the intention of obtaining qualitative data. This was done through semi-structured interviews with each company. An analysis of the theoretical reference frame and the collected data was conducted which led to conclusions.

   

  Conclusion: The studied companies felt some kind of a responsibility towards society. No specific actions could however be mentioned by most of the companies in order to meet the demand for CSR with regards to social and economic aspects. The study showed a clear connection between customer engagement and communication medium, where stronger communication medium lead to more engaged customers. Strong communication medium as face-to-face is required as the concept of sustainability was perceived as complex and needed to be concretized. The concept of engagement was not highly valued as engagement did not seem to be understood well enough by any studied company. Nevertheless, the potential to make use of engaged customers clearly could be done by the right use of improved communication.

   

 • Hellberg, Philip
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Wennberg, Linda
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Inomhusklimat i studentbostad: En studie om det termiska inomhusklimatet på Åkarhagsgatan 1 i Västerås2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nowadays most people tend to spend a major part of their lives indoors; therefore, the importance of withholding a good internal environment in our buildings is essential. What follows, the thermal indoor climate is strongly influencing the quality and comfort of life in residential areas. This essay will focus on thermal indoor climate situation in a student residence. Based on calculations, measurements and simulations from two different student apartments as well as data collected through a survey, this work will discuss whether the indoor climate complies with the requirements and standards for student housing and what improvement options are available. The survey showed dissatisfaction with the indoor temperature during summer and wintertime. Furthermore, the climate simulation demonstrated the increase in temperature during the summertime, which resulted in a greater dissatisfaction (PPD). Additionally, the calculations made to compare with the climate simulation have also shown that the apartments are getting too hot during summer. IDA ICE logged the relative humidity over a longer period of 1 year, resulting in a range between 5.8% -77.8%. Own measurements such as temperatures, relative humidity, carbon dioxide and exhaust airflows have been set against standards and requirements from authorities and deficiencies of the thermal indoor climate have been mapped. The apartments meet the standard of thermal indoor climate for student housing with one exception -the carbon dioxide content exceeds 1000 ppm in the apartment with the presence of two people. The exhaust airflow in both apartments was lower in our own measurements in comparison to what they were at the OVK protocol from 2014. The exhaust airflow in one apartment had a flow rate of 10 l / s higher than the dimensional flow rate, which indicates imbalance in the system. According to IDA ICE, too high and too low humidity was observed. This may indicate that the apartments do not have a satisfactory sun shading, which plays a significant role in the indoor climate. Using sun shading on all windows could reduce the temperature increase from solar radiation by 50% and the maximum operating temperature could be lowered by 4 degrees in IDA ICE. Using awnings as the sun shading solutions would also lower PPD's high peaks to 10%.

 • Hellström, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Löfstrand, Jessica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  EFFEKTER AV HYDROTERAPI FÖ̈R BARN MED CEREBRAL PARES: En systematisk litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Larsson, Veronika
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rickardsson, Amanda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Uppfattning och eventuell förändring av levnadsvanor hos personer i pensioneringsåldern: En kvalitativ studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Skoglund, Martina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Modin, Olivia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Pediatrisk fysioterapi är ett komplext arbetsområde: Fysioterapeuters upplevelser2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Physiotherapists in pediatrics aims to prevent, maintain and develop the infant based on assessed conditions. Physiotherapists require a broad knowledge of motor development and an ability to interact with the infant and parents. A behavioral medical perspective on physiotherapy includes initiation, implementation and maintenance of behavior. The treatment can be seen within the Social Cognitive Theory, which explains an interaction between the individual, environment and behavior.

  Aim: The purpose of this study was to investigate physiotherapist’s experiences of factors that influence the treatment of motor impairment in infants.

  Method: A semi-structured interview guide was used for interviews with six physiotherapists from pediatric care. A qualitative content analysis was used.

  Results: 19 subcategories were divided into five categories. The physiotherapist's cooperation and communication with parents, training as part of the daily life, deficiencies in the child's network, personalization of training and resources in the physiotherapist's work environment.

  Conclusions: Pediatric physiotherapy is a complex area where many factors affect the treatment. Good cooperation with the infant's parents and broad skills are some of the most important components. The complexity is reflected in the interaction between individual, environmental and behavioral factors from Social Cognitive Theory.

  Keywords: Behavior medicine, Infant, Motor deviation, Treatment

 • Linde, Fanny
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. 1993.
  En hermeneutisk studie om individens upplevelser av mobbning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Häggqvist, Kajsa-Stina
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. 1994.
  Applicering av ett LEAN förhållningssätt vid en ökad volym vid materialhantering En fallstudie på ABB2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Purpose: The purpose of the study is to present what a big increase of volume at the material handling process would mean for a company, and how different processes within the handling process would be affected. This study will show, non-value-added processes that can exist within the material handling are also visualized, and how to make a potential effectivization.

  To be able to answer the aim of the study three research questions was created:

  1. How can a company’s material handling handle a volume increase of 30 %?
  2. Which non-value-added processes limit the material handling within companies?
  3.  What methods exist for inventory management and what are the benefits of these?

   

  Methodology: A literature review have been conducted in parallel with a case and benchmarking study.  The case study contains qualitative interviews, observations and experiment, and by this a process mapping has been conducted to visualizes muda through the process. The benchmarking studies is relying on interviews as well as observations on three different companies. The literature review contains processes that are used for material handling, inventory, lean, automation, layout, cost optimization, delivery capability as well as VMI inventory.

   

   

  Result: The study result in a visualization of muda in the material handling process at the case company, through this improvement proposals could be delivered regarding the working process.

  With the visualization as a base a cost estimation regarding individual mudas cost and the following consequences. The benchmarking studies resulted in improvement suggestions at the case company and an indication of what the different methods would mean when adapted.

  The companies have different aspects in relation to the case company which mean that the different improvement suggestions are of different magnitudes.  

   

  Implications: The purpose of the study has been achieved by answering the research questions.

  By identification of non-value-added through the process curtain points for improvement has been identified. The improvement suggestions have support from the literature review and the benchmarking study.

  As the study has only been conducted at one company during a curtain period of time the author reserves for a generalization of the identified factors that does not include all companies, and should instead be seen as an indication.  

   

  Recommendations: For further studies regarding volume increase at the material handling process should be studied at other companies with other limitations than the case company to further increase the scientific value.

 • Gravander, Daniel
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Takfixtur2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Sarwari, Javid
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Heidari, Abbas
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Ersätta APU:n med SOFC-GT Hybridsystem inom luftfarten2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The current Auxiliary Power Unit (APU) contributes a lot to the greenhouse effect in terms of emissions, and in the form of noise and also is very heavy. The need for more electricity has increased in aircrafts and therefore major aircraft suppliers like Boeing and Airbus want to switch to more electric aircraft (MEA) which is lighter and has less environmental impacts. The purpose of this work is to investigate the possibilities of replacing today's traditional APU with fuel cells. In this work presents six different common fuel cell types which used commercially in various areas in the market. We have also analyzed and investigated the most suitable fuel cell types and have chosen to apply the SOFC-GT Hybrid Systems. We have investigated and compared both systems with pros and cons. We have used different methods in this work including the FOI3-method and Safran & Honeywell for calculations of emissions for all systems. Finally, we have analyzed and investigated the emissions, noise and weight for both systems. 

 • Quiroz, Alexis
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  ”Jag trodde att jag hade koll på trans”: En studie kring empativäckande texter i brädspel2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a society where more and more people are seeking medical care for their gender dysphoria, the society needs to be up to date with the latest research. There are many horror stories about how different the medical care for transgender persons is in different parts of Sweden, but there are also many positive stories.

  The following work is based on that society overall does not understand what transgender persons are going through when they are in the medical care. Through tests with transgender people, relatives to transgender people and others, along with surveys with transgender people in medical care, I have discovered a gap. The aim of this work and the draft proposal is to increase the knowledge of this matter and thereby increase the well - being of transgender people in the medical care.

 • Klein, Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Strand, Jenene
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kritisk reflektion i teknikundervisning i grundskolan: En fallstudie om hur elever i årskurs F-3 använder kritisk reflektion för att lösa problem som uppstår i samband med praktiskt grupparbete i en tekniklektion2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this case study is to examine how pupils in Elementary School (ages 8-9) use critical reflection to solve a technical problem in a technology lesson. Our theory is based on Rodgers’ (2002) interpretation of John Dewey’s thoughts about reflective thinking, as expressed in his books How We Think (1910/1933a) and Experience & Education (1938). We used a method-combination to collect data by audio recording, and by observation with note taking during a technology class where six groups each solved a technical problem. The results show that all groups used critical reflection to solve a technological problem, but further research is required to confirm that critical reflection is generally used by elementary school pupils in technology class to help solve technology problems.

 • Nyström, Ellinor
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ramström, Nathalie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kvinnlig identitet till salu: En kritisk diskursanalys av hur unga kvinnor representeras och interpelleras i internetbaserad klädreklam2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Jönsson, Anton
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Doverlind, Emil
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV FAKTORER SOM PÅVERKAR REHABILITERINGEN AV HAMSTRINGSSKADOR HOS ELITFOTBOLLSSPELARE: Kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakground: Hamstring injury is the most common injury in elite football and has a high re- injury rate. The rehabilitation of hamstring injuries are intense since the player should preferably be back quickly to contribute to the team performance. Despite the intensity of the rehabilitation, it needs to be of a long-term perspective and prevent future re-injury.

  Aim: To explore physiotherapists’ experiences of factors that affect rehabilitation of hamstring injuries in male football players in Swedish elite football clubs.

  Method: Qualitative semistructured interview study with descriptive design. A purposive sample of five physiotherapists, working with Swedish elite football were interviewed. The data collection was analyzed with qualitative content analysis with an inductive approach.

  Result: The analysis resulted in five categories and 19 subcategories. The categories were the physiotherapist’s conditions, the player’s condition, external pressure, approach with the player and the circumstances of the return to play. The physiotherapists’ experienced that the player, the coach and the knowledge of the physiotherapist are the most important factors in rehabilitation of hamstring injuries.

  Conclusion: Physiotherapists experienced that adaptation of their behavior was required according to the circumstances of the surrounding environment to achieve successfull rehabilitation. The study’s result is difficult to generalize as the number of physiotherapists involved in the study was few.

 • Donnerstrand, Paulina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Alpsten, Andrea
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Basal kroppskännedom som intervention hos individer med tinnitusbesvär: Experimentell single-case studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Stankovic, Vasilisa
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Mardini, Liqaa
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Environment Cost Index för Boeing 7372018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globally, aircraft emissions represent 2-3% of total CO2 emissions. Due to an increase in passenger and freight transport, the climate's impact is increasing. To solve that problem there are several different solutions, one of them is the use of an optimal cost index during flight. The purpose of this work is to analyze the cost index and its shortcomings and to develop solutions to create an Environment Cost Index. ECI contains strategies that make cost index more optimal with focus on environment, fuel consumption and emissions. However, this thesis only deals with the Boeing 737-800 (winglets) aircraft type. The work process began with a wide search of current climate problems and aviation emissions, with a deep search in cost index and previous studies on the subject. In order to link theory with reality, an interview was conducted with Lars Andersen Resare, SAS Sustainability Manager.

  The result showed that the theory is in line with Lars Andersen's answers. In addition to different strategies that can be followed during the flight to reduce fuel consumption, the ultimate solution is a dynamic module. A dynamic module has all sources packed in a system and updates the pilot with information during a flight, as the system is connected to the network. With an ECI, airlines can save 5-6% fuel during one flight. As an airplane is often in the air, the strategies give an environmental gain, as well as a saving up to 5 million dollars a year, without noticeable changes in the timetable. As the aircraft emissions increase every year, and the FN Climate Panel has set a goal to zero the growth of carbon dioxide emissions by 2050, ECI is one of the solutions that reduces the climate impact. It would therefore be of great benefit to both environment and costs if the airlines used the tool.

 • Hadvall, John
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fysisk träning efter total höftplastikkirurgi: En systematisk litteraturstudie.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Boman, Cecilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hanna, Dalina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fysioterapeuters och användares erfarenheter av Hälsoapplikationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Applikationer för mobiltelefoner kan användas för understödjande av fysisk aktivitet och träning. En hälsorelaterad applikation med funktioner som kartläggning eller feedback och påminnelse kan användas för att främja fysisk aktivitet och träning men också fungera som ett arbetsverktyg för fysioterapeuter för samma syfte.

   

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka fysioterapeuters och användares erfarenheter av att använda hälsofrämjande applikationer för fysisk aktivitet och träning.

   

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design i form av en intervjustudie med en induktiv ansats. Urvalet bestod av tre fysioterapeuter och tre användare där analysen av data genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys.

   

  Resultat: Intervjuerna resulterade i fem kategorier och 13 underkategorier berörande fysioterapeuter och användares erfarenheter av användandet applikationer för fysisk aktivitet och träning Kategorierna blev: applikationen ger feedback, applikationen underlättar kartläggning, känslomässiga reaktioner av applikationen, upplevda hinder med applikationen för en beteendeförändring och ökad motivation för fysisk träning och aktivitet.

   

  Slutsatser: Deltagarna i studien var överlag positiva till användandet av applikationer. Deltagarnas erfarenheter av applikationer pekar på att applikationer fungerar som ett bra hjälpmedel för att främja fysisk aktivitet och träning, samt fungerar också som ett hälsofrämjande arbetsverktyg för fysioterapeuter. Resultatet visade också på stress och frustration vid ouppnådda hälsomål.

   

  Nyckelord: Applikationer, ehälsa, fysioterapi, fysisk aktivitet, hälsofrämjande

 • Faria, Emma Karolina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kjellström, Amanda Henrietta
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Separation mellan mor och barn efter kejsarsnitt: En intervjustudie om barnmorskors erfarenheter2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: To describe midwives’ experiences of handling separation between mother and infant after a Caesarean section. Method: A qualitative interview study was conducted with twelve midwives from two obstetric clinics in central Sweden. Qualitative content analysis was used as an analytical method. Results: Based on six subcategories, three categories emerged from the result: striving to prevent separation, circumstances that may affect the time of separation, and the professional role of the midwife. Midwives strived to avoid separation between mother and infant after a Caesarean section to promote breastfeeding, attachment, and to see the family. Circumstances that could affect the time for were the midwives' employment situation on the maternity ward, transport (of mother and infant), and lack of written guidelines and procedures. Conclusion: A tendency for improvement opportunities can be seen and a need to develop clearer guidelines on managing separation between mother and infant after a Caesarean section.

 • Sirviö, Malin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Femininitet-maskulinitet och homosexualitet: Bedömning av barns egenskaper och sexuella läggning utifrån porträttbilder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att människor kan avgöra andras sexuella läggning utifrån ansiktsbilder och att homosexuella män uppfattas mer feminina än heterosexuella män och vise versa hos kvinnor. Denna studie undersökte om det går att förutsäga framtida sexuella läggning på barn och om dessa skiljer sig i egenskapsskattningar beroende på uppfattad sexuell läggning. Detta gjordes genom att använda bilder på heterosexuella och homosexuella personer från när de var 6 och 14 år. Studien använde 162 enkätsvar från blivande socionomer, beteendevetare och förskollärare, varav 133 kvinnor. Resultaten visade inget stöd för att det går att gissa rätt sexuell läggning på barn. Tjejer som uppfattades homosexuella bedömdes mindre feminina än de uppfattade heterosexuella, medan uppfattade homosexuella killar bedömdes snällare än heterosexuella killar. Slutsatser av studien är att femininitet används som ett redskap vid bedömning av sexuell läggning främst hos tjejer, medan hög självsäkerhet ses vara mer framträdande hos heterosexuella tjejer och killar.

 • Koskinen och Nilsson, Carolina och Maja
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV FAKTORER ATT TA HÄNSYN TILL I MÅLSÄTTNINGEN VID REHABILITERING AV ELITIDROTTSSKADOR2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Linda, Jansson
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Att vårdas i isoleringsrum: Systematisk litteraturstudie ur ett patientperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienter som har en smittsam sjukdom kan behöva vård i isolering för att den smittsamma sjukdomen inte ska spridas vidare. Sjuksköterskor tillämpar de skyddsrutiner som tillhör, men upplever att det är tidskrävande med skyddskläderna och undviker då att gå in till patienten och att det skapar en barriär för kontakt. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att isoleras på grund av en smittsam sjukdom. Metod: En kvalitativ systematisk litteraturstudie med en beskrivande design enligt Evans (2002). Resultat: Isoleringen skapade en upplevelse av osäkerhet och avskildhet hos patienterna, på grund av bristande kunskap om sjukdomen och situationen samt en brist på gemenskap. Brist på gemenskap blev av att både anhöriga och vårdpersonal undvek att besöka på grund av rädsla att smittas, vilket skapade en stigmatisering hos patienten som den smittade. Det kunde leda till upplevelser av skam, ilska och frustration samt att upplevelsen av att vara farlig ökade. Slutsats: Patienterna upplever en brist på uppmärksamhet från vårdpersonalen som behöver gå in till patienterna, ta sig tid för dem och skapa en vårdande relation för att patienten ska kunna uppleva trygghet i sin förändrade situation och då uppleva hälsa.

 • Olofsson, Irma
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vestin, Elin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vårdmiljöns betydelse: En litteraturöversikt utifrån ett patientperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns brister i den fysiska vårdmiljön som påverkar patientens hälsa. Tidigare forskning har visat att miljön upplevs som klinisk och förfallen där det inte finns tydliga riktlinjer för hur sjuksköterskor kan anpassa vårdmiljön efter patientens behov.

  Syfte: Att beskriva vad i den fysiska vårdmiljön som har betydelse för patientens välbefinnande.

  Metod: Allmän litteraturöversikt baserad på tio kvalitativa och fyra kvantitativa studier.

  Examensarbetet har en kvalitativ inriktning med en induktiv ansats.

  Resultat: Fem huvudkategorier som hade betydelse för patientens välbefinnande framkom; Estetisk distraktion, natur, hemlik miljö, arkitektonisk rumsutformning samt säkerhet. Resultatet påvisade att förändringar i vårdmiljön kan ske utifrån enkla medel och låga kostnader, som att införskaffa växter eller hänga upp tilltalande tavlor i vårdrummet för att inge harmoni och välbefinnande hos patienten.

  Slutsats: Det är viktigt att ta hänsyn till patientens individuella önskemål för att uppnå en vårdmiljö som främjar välbefinnande. Vårdmiljön visade sig vara en viktig aspekt i upplevelsen av god sjukvård för patienten. Vårdmiljön kan fungera som en stödjande funktion vid sjukdom och ohälsa genom att ha en positiv inverkan där välbefinnande beaktas.  

 • Nässlander, Josefin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vara förälder till barn med NPF: En studie om mödrarskap ur ett livsvärldsperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Fenomenologi handlar om att finna ett fenomens kärna, dess essens. Utgångspunkten är att alla fenomen har en mening för människor och är en del av människans livsvärld – hur hon ser på världen. Med utgångspunkt i livsvärldsperspektivet, och med fenomenologisk filosofi- och metodansats, har jag intervjuat fem mödrar i ett försök att finna föräldraskapets essens. Utifrån att det inom aktuell forskning framkommer en tudelad syn på neuropsykiatriska funktionvariationers vara eller icke-vara syftar denna studie till att beskriva och klargöra vad som konstituerar fenomenet föräldraskap till barn med NPF, utifrån vad som framträder i mödrarnas beskrivning av sitt föräldraskap. Resultatet visar att föräldraskapet kännetecknas av engagemang där föräldern agerar för rätt hjälp. En fungerande vardag underlättar och planering och strukturering är ett stort vardagsengagemang. Vidare kännetecknas föräldraskapet av att möta omvärlden, dels i form av ensamhet men också med styrka, där mötet med omvärlden leder till en inre konflikt hos föräldern. Slutligen kännetecknas föräldraskapet av en emotionell förbindelse, ett symbiotiskt förhållande, som är både närande och tärande där föräldern ger sitt barn allt och anpassar sitt liv efter barnet samt möter barnets ibland mycket svåra tankar och känslor. Här innefattas också förälderns egna känsloupplevelser.

  Nyckelord: Fenomenologi, Livsvärldsperspektiv, Föräldraskap, NPF, Sociala- och beteenderelaterade svårigheter

 • Öhrnell, Emelie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hård, Lovisa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att leva med smärta: En litteraturstudie om patienters erfarenheter av kronisk smärta2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Joelsson, Klara
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  -S morphemes in L2 English: An investigation into student essays in grades 6, 9, and 12 in Sweden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish students’ morpheme acquisition order in English, including the acquisition of -s morphemes, is a relatively unstudied topic. Given the morphological differences between the English and Swedish languages, students learning English in Sweden may encounter difficulties in the use of the third person singular present tense -s morpheme. Research also shows that Swedish students use the plural -s morpheme rather accurately at 9-10 years old. Mapping out the usage of the -s morphemes may pave the way for understanding the difficulties learners encounter in the use of such morphemes. Furthermore, looking into the usage of morphemes that have the same form but different grammatical functions (e.g.,-s morphemes) may help us understand the relationship between different proficiency levels and the accuracy rate of morpheme usage in L2 English. To this end, this study investigates a corpus of texts produced by students learning English in Sweden in grades 6, 9 and 12. The focus is particularly on the frequency and accuracy of the use of -s morphemes, aiming at revealing which type of -s morphemes has a higher accuracy rate. The results show that the accuracy rate with the plural -s morpheme is relatively higher, whereas the possessive -‘s morpheme is the most problematic one across all levels. Additionally, the largest issue with the contracted verb form of be -‘s was that the students did not add an apostrophe between the word and the -s, rather than not using the form at all. Lastly, the third person singular present tense-s accuracy was very low in grade 6 but increased a lot through grade 9 and 12 where more complex subjects were the largest issue. However, the results indicate that further research with a larger corpus size is required to be able to generalize the findings. 

 • Thyberg, Catharina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Delaktighet i förskolans lek-och kamratkultur.: En studie om förskollärares uppfattnbing om delaktighet för barn i behov av särskilt stöd.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur förskollärare tänker kring delaktighet, lek och samspel för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Vad innebär det att vara delaktig i förskolans lek- och kamratkultur och hur säger sig förskollärarna kunna avgöra om ett barn är delaktigt eller inte på någorlunda jämlika villkor. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där samspelet och mötet mellan individer och miljön står i fokus. Jag har genomfört en kvalitativ studie och använt kvalitativ forskningsintervju för att få svar på mina frågeställningar. Jag har intervjuat åtta förskollärare för att få ta del av deras uppfattning och tankar om delaktighet för barn i behov av särskilt stöd i förskolans lek- och kamratkultur. Jag har funnit att delaktighet är ett mycket komplext begrepp och inte alltid så lätt att vare sig definiera eller förklara. Begreppen delaktighet och inflytande används ofta synonymt och förskollärarna upplevde att det var svårt att avgöra om ett barn är delaktig eller inte. Min slutsats är att delaktighet är ett begrepps som behöver förtydligas och då framförallt vad det innebär att vara socialt delaktig i förskolans lek-och kamratkultur.

 • Carlson, Helena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hästbacka, Rose-Marie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ge hopp ge liv i palliativ vård: En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis