mdh.sePublications
1 - 23 of 23
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Kasper Lindbäck, Ann-Louise
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Socialt stöd som del i kompetensförsörjning: En studie om socialt stöds betydelse för organisationers kompetensförsörjningsarbete2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to find out how employees and employers consider the importance of social support for the work with competency management of organizations. With the goal of generating balance between work life and personal life of employees and attractiveness and prosperous development of organizations. The study has a qualitative approach and semistructured interviews as method. The participants who chose to be a part of the study are employed in organizations and represent both employees and employers. According to previous research the most common forms of social support in work life are emotional and instrumental. In general, emotional social support is considered to be the most important for individuals. The empirical material have been analyzed by meaning concentration. The results have been analyzed from the perspective of systems theory. The findings of the study indicate that all forms of social support are considered contributing to balance between work life and personal life of employees and attractiveness and prosperous development of organizations. However other factors are influencing as well. The conclusions are that social support advantageously can and should be applied in competency management of organizations and that also leadership should be focused on. Organizations are recommended to consider individual needs when offering social support to employees. The perspective of systems theory applied when analyzing the results contributed to an overall understanding of the complexity of balance between work life and personal life of employees and competency management of organizations. Therefore systems thinking is suggested as starting point for leadership of organizations.

 • Gibson, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nissan, Sammar
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskolan- en arena för barns språkutveckling: En kvalitativ studie om fyra förskollärares arbete med att främja barns språkutveckling2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur fyra förskollärare arbetar och beskriver sin roll i barns språkutveckling i förskolan. En kvalitativ metod har använts i insamlandet av empiri. Fyra observationer av förskollärarnas arbete med barns språkutveckling har utförts med efterföljande intervjuer. Resultatet visar att deltagande förskollärare arbetar medvetet med barns språkutveckling där flera bidragande faktorer påverkar barns språkutveckling. Dessa faktorer är förskollärarnas språkfrämjande arbete, lek, socialt samspel, kommunikation, material och miljö. Slutsatsen visar att tyngdpunkten ligger i hur förskollärare bemöter barns språkliga utveckling utifrån sitt uppdrag.

 • Söderberg, Anette
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Opartisk undervisning?: F-3-lärare som demokratiska och religiöst/partipolitiskt neutrala ledare2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta självständiga arbete handlar om hur läraren ser på sin roll som religiöst och partipolitiskt neutrala ledare.

  Bakgrunden till denna studie har uppkommit genom debatterna kring luciafirandets vara eller icke vara. Hur kan lärare vara objektiva och neutrala i sin undervisning när det alltid är mycket runt omkring oss som det debatteras om?  

  I studien framkommer det att vara neutral är viktigt men att det finns tillfällen då läraren kan behöva säga sin mening, vilket gör att läraren frångår sin neutralitet.

  Syftet är att se hur läraren ser på sin egen roll som objektiv och neutral ledare när det kommer till religiösa och politiska frågor. För att komma fram till ett resultat har jag använt mig av intervjuer. Det som har framkommit är att det är viktigt att vara neutral men att det finns vissa undantag då det gäller grundvärderingarna och mänskliga rättigheter. Det vill säga att lärarna ger sina personliga uppfattningar så länge de står i samklang med skollagen.  

 • Henning, Sara
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Mattila, Sandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Patientsäkerhet eller inte?: En kvalitativ litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patientsäkerhetsarbete är en del av sjuksköterskors arbete. En ökande befolkning kan leda till att fler patienter skadas i vården och för att minska antalet vårdskador som uppstår måste sjuksköterskor arbeta förebyggande med patientsäkerhetsarbete. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete. Metod: Kvalitativ ansats. Kvalitativ litteraturstudie. Resultat: Efter analysen framkom två teman och fyra subteman. Tema 1) Att försöka säkerställa patientsäkerheten som inkluderar: Att vilja förbättra vården och Att prioritera samarbete. Tema 2) När patientsäkerhetsarbete väljs bort som inkluderar: Att prioritera patienter och Att skydda sig själv. Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete innefattar både deras försök att säkerställa patientsäkerheten och deras medvetna val av att inte arbeta patientsäkert. Deras försök att säkerställa patientsäkerheten inbegriper sjuksköterskor vilja att förbättra vården och att prioritera samarbete. Patientsäkerhetsarbete väljs bort för att sjuksköterskor ska kunna prioritera patienter eftersom patientsäkerhetsarbetet kan ses ett hinder för vårdandet av patienter. Sjuksköterskor kan välja att inte arbeta patientsäkert för att skydda sig från negativa konsekvenser och hot. Slutsats: Utmanande arbetsförhållanden, tidsbrist, bristande utrustning och bristfälliga lokaler ses som hinder som kan försvåra sjuksköterskors arbete, vilket leder till att sjuksköterskor kan välja bort patientsäkerhetsarbete för att prioritera patienter eller skydda sig själv.

 • Russell, Botimi
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Young women's views on mental health and the use of social media2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Forsberg, Emma
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ett sviktande hjärta: Personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Gibrael, Nemir
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Future Energy Center.
  Hassan, Hamse
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Future Energy Center.
  HYDROGEN-FIRED GAS TURBINE FOR POWER GENERATION WITH EXHAUST GAS RECIRCULATION: Emission and economic evaluation of pure hydrogen compare to natural gas2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The member states of European Union aim to promote the reduction of harmful emissions. Emissions from combustion processes cause effects on human health and pose environmental issues, for example by increasing greenhouse effect. There are two ways to reduce emissions; one is to promote renewable energy sources and the other to utilize more effectively the available fossil fuels until a long-term solution is available. Hence, it is necessary to strive for CO2 mitigation technologies applied to fossil fuels. Low natural gas prices together with high energy efficiency have made gas turbines popular in the energy market. But, gas turbine fired with natural gas come along with emissions of CO2, NOx and CO. However, these disadvantages can be eliminated by using gas turbine with precombustion CO2 capture, separating carbon from the fuel by using fuel reforming process and feeding pure hydrogen as a fuel. Hydrogen fired gas turbines are used in two applications such as a gas turbine with pre-combustion CO2 capture and for renewable power plants where hydrogen is stored in case as a backup plan. Although the CO2 emissions are reduced in a hydrogen fired gas turbine with a pre-combustion CO2 capture, there are still several challenges such as high flame temperatures resulting in production of thermal NOx. This project suggests a method for application of hydrogen fired gas turbine, using exhaust gas recirculation to reduce flame temperature and thus reducing thermal NOx. A NOx emission model for a hydrogen-fired gas turbine was built from literature data and used to select the best operating conditions for the plant. In addition, the economic benefits of switching from natural gas to pure hydrogen are reported. For the techno-economic analysis, investment costs and operating costs were taken from the literature, and an economic model was developed. To provide sensitivity analysis for the techno-economic calculation, three cases were studied. Literature review was carried out on several journal articles and websites to gain understanding on hydrogen and natural gas fired gas turbines. Results showed that, in the current state, pure hydrogen has high delivery cost both in the US and Europe. While it’s easy to access natural gas at low cost, therefore in the current state gas turbine fired with natural gas are more profitable than hydrogen fired gas turbine. But, if targeted hydrogen prices are reached while fuel reforming process technology are developed in the coming future the hydrogen fired gas turbine will compete seriously with natural gas.

 • Källström, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lans, Sofie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jag känner inte igen min kropp längre: En systematisk litteraturstudie om livet efter hjärtinfarkt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ramadan, Afutu
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  De utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivetMobbning eller kränkande särbehandling är en företeelse som reflekterar hur den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser uppfattas av medarbetarna. Den psykosociala arbetsmiljön kan generera trivsel och gemenskap eller konflikter och utanförskap. Syfte med studien var att undersöka mobbning på olika arbetsplatser i Sverige, med fokus på stöd, hjälp och eventuella motverkande insatser, samt uppfattning om hur mobbning påverkar hälsan och välbefinnandet. Nio respondenter med olika yrken och från olika delar av Sverige intervjuades. Studiens resultat visade brister i stöd till de utsatta vilket berodde mest på passivt ledarskap, svag gruppdynamik, hög arbetsbelastning och orättvis arbetsfördelning samt brister i förebyggande insatser. Resultaten visade också att de utsatta upplevde påverkan på deras psykiska och fysiska hälsa samt på deras tillvaro. Studien visar att mobbning och kränkande särbehandling existerar i det svenska arbetslivet oavsett individernas yrkeserfarenhet, social, kulturell eller etnisk bakgrund.

 • Andersson, Felicia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hjelting, Hanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  När vårdandet tar över: En litteraturstudie om anhörigvårdares upplevelser av demensvård i hemmet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler personer med demens vårdas idag hemma av närstående, samtidigt drabbas allt fler i takt med den ökade medelåldern. Inom sjukvården upplever sjuksköterskor en hög belastning i vårdandet av personer med demens.  Vårdandet av personer med demens är omfattande, etiskt svårt och kräver kompetens som ofta upplevs som bristfällig av sjuksköterskor. Syfte är att beskriva anhörigvårdares upplevelse av att vårda personer med demens i hemmet. Metod: En kvalitativ litteraturstudie, Den beskrivande syntesen. Resultat: Utifrån metoden framkom tre teman: En inverkan på vardagen,En inverkan på egna förhållningssättetoch En inverkan på egna hälsan. Att vårda personer med demens upplevdes som tidskrävande, emotionellt påfrestande samt att vardagen förändrades. Det fanns svårigheter i att hitta en balans i vårdandet då anhörigvårdare bortprioriterade egna behov och livsmål samt upplevde en förlorad kontroll över tillvaron. Emellertid upplevdes positiva aspekter till följd av vårdandet så som tillfredställelse och att en närmare kontakt med personer med demens utvecklades. Slutsats: Bristen på stöd var en av de största bördorna i vårdandet. Det var mentalt och fysiskt utmattande att vårda personer med demens i hemmet. Egna behov bortprioriterades och en ny livsstil skapades innehållande både tillfredställelse och lidande.

 • Persson, Cecilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Wennerström, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Det onödiga lidandet: Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Sohlberg Bäckman, Misja
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Rörande Bilder: Hur flödesprocesser presenteras till internationella organisationer med hjälp av animation.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver arbetet som utfördes till Water To Billions som innefattade att skapa en animerad video om användningsområden för en vattenreningsmaskin. Maskinens huvudsakliga funktion är att avsalta och rena havsvatten. Företaget sponsras av hjälporganisationer som arbetar på internationell nivå och videon kommer därför att presenteras för representanter från olika hjälporganisationers med varierande kulturell och språklig bakgrund. Videon förklarar därför inte funktionen på en teknisk nivå utan presenterar istället maskinens generella användningen, transport av och under vilka förhållanden som maskinen kan användas. Innehållet i videon behöver presenteras på ett sätt som gör det möjligt att kommunicera med mer än en kultur. För att undvika språkbarriärer används text i videon om informationen inte går att presenteras visuellt. Videons syfte blev därför att presentera så mycket information om användningsområdet som möjligt med så lite text som möjligt.  Under projektets gång granskade jag animerade, informativa videor, litteratur och artiklar för att hitta ett sätt att presentera information som förhindrar att innehållet misstolkas av mottagaren. Den slutgiltiga videon innehåller en viss nivå av abstraktion för att både göra informationen mer lättförståelig och även för att mer sakligt presentera relevant information om maskinens syfte. Videon lägger mindre vikt på tekniska detaljer och fokuserar istället på maskinens syfte och användningsområde för att skapa intresse hos mottagaren då videon också måste övertyga tittaren om maskinens värde.

 • Lönn Nordin, Klara
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Zingmark, Petra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Omvårdnad vid intellektuell funktionsnedsättning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Moradi, Ester
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kazemihovasin, Avina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Leva med en förändrad kropp: En litteraturstudie som beskriver hur det kan vara att leva med en stomi2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Harlin, Nathalie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Pettersson, Frida
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att leva med enteral nutrition: En systematisk litteraturstudie utifrån ett patientperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Darvishpour, Mehrdad
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Asztalos Morell, Ildikó
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Månsson, Niclas
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Mahmoodian, Mohammadrafi
  Hoppe, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation. Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sammanfattning av arbetsrapport om  nyanlända barns och ungdomars inkludering  och jämställdhetsutveckling2018Report (Other academic)
 • Osta, Diana
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  KAN SOLEN KYLA LÖKAR?: En studie av soldrivet kylsystem i Nashik, Indien2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  India is one of the largest producers of onion in the world, which means that there is a great demand of storage facilities for the harvested onions. Indian onion farmers usually don’t use cold storage for their onions because of lack of electricity in the rural areas. During periods of high temperature and high humidity large quantities of stored onions rot. This results in much of the produce being wasted as the rotten onions cannot be sold to the market. This is a serious problem to the farmers in Nashik, situated in a block called Sinnar. The non-government organization Yuva Mitra in Nashik is supporting farmers to improve their storage of onions. Malardalens University has been asked to assist the NGO with this, therefore this work has been carried out to investigate how to improve the cooling of harvested onions, in order to improve the situation for the onion farmers.

  The aim of the study was to investigate cost- and energy effective solutions to provide electricity to the farmers, using solar power, allowing the farmers to build a cold storage. The purpose of this work has been to present a suggestion for improvement of an existing warehouse that currently is used by the onion farmers in Nashik. The main purpose is to provide a solution to the farmers that allows them to preserve their onions in good condition and increase the onions lifetime so that more onions can be sold to the market. Field studies were made in Sinnar, including interviews with farmers, the producer companies, managers at "National Bank for Agriculture and Rural Development" (NABARD) and cooling companies in both Sweden and India. Calculations of cooling effect were made in Sweden using a calculation template, for cooling calculations of cold storage, and with the help of literature. The solar program, PVsyst, was used to calculate how big a PV system has to be to operate a compressor chiller. The Revit program was used to draw a model example of a cold storage with selected materials and dimensions. An economic evaluation was conducted to determine the investment cost and payback period.

  The suggested cold storage has the same area as the current storage facility of ​​105 m2, but a larger volume of 525 m3. The suggested storage can accommodate a maximum of 50 tons of onions. It is designed to hold an indoor temperature of 0°C, which requires a cooling capacity of 20 kW and solar power of 18,48 kW with a solar panel area of ​​153 m2 to be placed with a position on the ground facing south at an angel of 20 degrees. The results show that the total investment with grants and loans from NABARD for such a system will be 240 633 SEK, which corresponds to a payback period of 4 years. The best solution with the lowest investment cost and with the lowest payback period is a prefabricated warehouses, which has chillers and a solar system to drive the compressor with electrical energy.

  Keywords:    cooling storage, PV-system, solar energy, compressor chiller, Yuva Mitra, onion, Producer Company, rural development, agriculture, warehouse

 • Welander, Jonas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Blomberg, Helena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Isaksson, Kerstin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Exceeded expectations: building stable psychological contracts among newly recruited social workers in a Swedish contextIn: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a need for a stable competence provision in the Swedish publicsector in order to ensure the continuity, quality and stability of the socialservices that are provided to citizens. As the turnover rate of newcomersgenerally reaches a peak between three and six months after entry, it isimportant to understand how organisations can retain their newlyrecruited social workers. From a psychological contract theory standpoint,the aim of this exploratory qualitative case study is to describe the processthat leads to relatively stable psychological contracts amongst newlyrecruited social workers. Three focus group interviews (consisting of fournew social worker recruits, six co-workers and two supervisors from thesame department) were conducted to retrospectively capture theexchange relationship between these agents during the newcomers’first year of employment. The analysis identified two themes in theexchange process that shaped the employment relationship: pre-entryexpectations and post-entry experiences. The results showed that theorganisational promises that were kept over time, mostly by supervisorsand also due to co-worker influences, ultimately resulted in fulfilled andstabilized psychological contracts amongst the newcomers. An importantconclusion is that a co-worker-organisation relationship of a good qualityneeds to have been established in order to enable a successful qualitativenewcomer-organisation relationship. High organisational investment isthus required by an employing organisation that wants to builda trustworthy long-term relationship with all its employees.

 • Welander, Jonas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Astvik, Wanja
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Isaksson, Kerstin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Exit, silence and loyalty in the Swedish social services – the importance of opennessIn: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, article id .Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The advent of New Public Management in Sweden has affected thesocial services in terms of increased workload, more conflicting demandsand a reduction in professional autonomy. This study contributes to theunderstanding of how various job demands, job resources and theorganisational factor of openness influence the exit, silence and loyaltystrategies amongst social workers and managers in the Swedish socialservices. Regression analyses of national web questionnaire data gatheredfrom 4,068 social workers and 432 managers have revealed that: (1)role conflicts associated positively with exit and negatively with loyalty,(2) job autonomy was negatively related to silence and positively relatedto loyalty in both groups, (3) openness had a high explanatory value inall of the outcome variables for both groups and (4) openness was apotential mediator between role conflicts and all of the dependentvariables. A conclusion is that if organisations want social workers andmanagers to stop considering exit, want to counteract silence and wantto improve loyalty, management strategies need to be developed thatreduce the conflicting demands and create organisational structures thatfacilitate a continuous and open dialogue between the strategic andoperational levels of the organisation.

 • Egeh, Hibo
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Kvinna.
  GOMEZCASSERES SARRIA, Amalia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att leva med trycksår2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lövenmark, Annica
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Summer Meranius, Martina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Marmstål Hammar, Lena
  That mr. Alzheimer… you never know what he’s up to, but what about me? A discourse analysis of how Swedish spouse caregivers can make their subject positions understandable and meaningful2018In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 13, no 1, p. 1748-2631, article id ZQHW 1554025Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The spouses of people suffering from dementia are commonly first-in-line caregivers. This canhave a considerable effect on their own lives, health and marriages. Several studies havefocused on spouses’experiences, but very few have focused in any depth on their descrip-tions of themselves as subjects. Therefore, the aim of this study is to describe how spousecaregivers can express themselves when living with and caring for their partners withdementia. The study has a qualitative approach with a discourse analysis design and usesanalytical tools such as rhetoric, subject positions and categorization. The results reveal threesubject positions: as an actor, as a parent and as a survivor. The results show that as spousesstruggle with external and internal clashes as subjects, they therefore need to develop copingstrategies. They also experience pronounced loneliness and a risk to their own health. There isthus a need to support these spouses as individuals in their differing and changing needs.

 • Karlsson, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ukachukwu, Yvonne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Patienters måltidssituationer på äldreboenden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Achi, Raghukulesh
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Exploring value proposition of service offerings in telematics system2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Services are making a huge impact in the business sector especially in the developed countries. As services are customer-centric, there is a need for an enhanced process framework connected to integrated service development. Such a framework should ideally address value propositions meeting specific customer needs in identifying corresponding service offerings. In this context, this thesis aims to explore on how value propositions are defined, developed, and communicated during the introduction of service offerings and to identify the ways to improve the process of value propositions. The work is carried out in the context of a major (Swedish) manufacturing company within a specific product context, namely, the telematics system. The main data collection methods are personal observations, semi-structured interviews, meetings, and company documents. The study seeks to answer three questions: First, what are the value propositions addressed by the current service offerings in telematics system in the context of heavy-duty vehicle equipment? Second, how value propositions are created during the development of these services offerings? Third, how can the service offerings for telematics system be improved through the process of value proposition? The study found that two types of value propositions namely customer value proposition and stakeholder value proposition are addressed by the service offerings in telematics system. Additionally, it is found that value propositions are created in relation to service offerings. Finally, the thesis proposes a six-step conceptual framework to create better value propositions during the development of service offerings. The presented framework is applied to the current value proposition process at the case company and improvement suggestions are proposed, which can impact the service offerings in the near future. The thesis has contributions to enhance or create new service offerings through addressing the value propositions and applying them. The results are beneficial for managers and developers who work in developing the future state scenarios or business models.