mdh.sePublications
1234 1 - 50 of 165
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Johansson, Nathalie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Öjemalm, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ”BARA MAN VILL OCH HAR TID KAN MAN GÖRA RÄTT MYCKET”: BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att ge evidensbaserat föräldrastöd kring amning till nyblivna förstagångsföräldrar2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Holm, Robert
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Det musikaliska ledarskapet: En grundad teori om det informella ledarskapet inom musikgrupper2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats avser att kartlägga rollskapande och ledarskap inom mindre musikgrupper. Dessa gruppers gruppdynamik grundar sig inom det informella, där medlemmarnas roller stadgas genom interaktion och inte genom formella ramverk. Då modern ledarskapsforskning anser att denna typ av normativt ledarskap är eftertraktat inom arbetslivet så finns ett forskningsintresse kopplat till ledarskapet inom dessa grupper. Datainsamlingen för uppsatsen utgörs av nio semi-strukturerade intervjuer av medlemmar inom bland annat rock-, pop-, jazz- och punkband som behandlade respondenternas upplevelser av ledarskap, rollskapande och de grupprocesser de upplevde inom sina respektive musikgrupper. Genom användandet av grounded theory kunde huvudkategorin Det musikaliska ledarskapet finnas, vilket även utgör uppsatsens teoretiska ambition och ramverk. Inom det musikaliska ledarskapet fanns underkategorierna: Den musikaliska gruppen, Demokratins dualitet och Det informella ledarskapet. Dessa underkategorier påverkar varandra och presenterar tillsammans en helhet kopplat till det informella ledarskapet inom dessa musikgrupper. Teorin avser att belysa aspekter av informellt ledarskap som sedan kan användas för fortsatt ledarskapsforskning. Trots uppsatsen specifika forskningsområde av musikgrupper så avses den utvunna teorin vara tillämpbar inom flertalet andra kontexter, både informella som formella. 

 • Viklund, Morgan
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nurses' intention to quit: NITQ: Development of a measuring instrument2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For decades, researchers have shown interest in nurses' intention to quit. Studies reveal that 17-54% of all nurses have an intention of leaving their workplace and longitudinal studies have found a significant relation between the intention and quitting. With a global shortage of nurses and an increasing need for care, the situation is critical. Results of meta-analyses show a myriad of underlying factors, loss of joint effort and a missing synthesis of measuring instruments. The aim of this study was to develop and evaluate a multidimensional instrument that measures nurses' intention to quit. 33 articles were reviewed and used to construct a 50-item questionnaire. Ten areas were found relevant: demographic, career, wages, schedule/working hours, organization, manager, work environment, work climate, health, and intention to quit. Each area became a dimension, a subscale to measure causes behind nurses' intention to quit. A questionnaire survey was conducted at a hospital in central Sweden (n = 114). The results reveal that the constructed scale Nurses’ intention to quit (NITQ) has good internal consistency (.82 - .85). Each subscale correlates well and is significant with the variable intention to quit and a standard multiple regression was statistically significant through the whole model (F (8,105) = 27,10, p < .001), explaining a variance of 67,4% in the dependent variable intention to quit. The results indicate that NITQ fulfills its purpose as a measuring instrument finding nurses’ intention to quit as well as the underlying factors which give rise to the thoughts of quitting.

 • Karami, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  SOCIALA MEDIER OCH DESS PÅVERKAN PÅ UNGDOMARS HÄLSA2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is about the use of social media for high school students and the importance of social media and how social media affect young people's health. The purpose of this study was to investigate why high school students are using social media and how it affects their health. The method used for the study is a qualitative approach in the form of semistructured interview. Study participants were boys and girls aged 16–19 years old who were active on social media. The results show that the use of social media was primarily to communicate but also as a pastime and information channel where the users give and take information about different things. The usage of social media was important for maintaining the relationship with family and friends and for making new friends. It was also important for communication because it is easy and quick to communicate and to feel involved. The usage of social media influence the health of adolescent both negatively and positively. The negative effects were that they had headaches, tiredness and a tendency to postpone things. The positive effects were that they could talk it out with someone on social media as well as they could get advice. The conclusion to be drawn from this study is that many people use social media and it is significant and has both positive and negative health effects. 

  Keywords: Health, High School Student, Social media, Qualitative Methods   

 • Basdas, Demin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Meissl, Daniel
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Telefonrådgivning är en tjänst som förenklar tillgången till vård och ökar i popularitet i flertal länder. Vårdtagare som ringer har förväntningar på tjänsten och sjuksköterskor har till uppgift att på ett tillförlitligt sätt tillgodose god vård, ibland med begränsat underlag för bedömning. Metod: En systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes utfördes och baserades på 11 vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning. Resultat: Tre teman framkom genom analysen; Erfarenheter av att vara i behov av stöd, Erfarenheter av kommunikationens betydelse vid telefonrådgivning samt Erfarenheter av att utföra ett betydelsefullt arbete. Det framkom att sjuksköterskorna ansåg att arbetet med telefonrådgivning var givande, varierande och bidrog till ökad kompetens. De erfor utmaningar i kommunikationen med vårdtagare gällande språket, att få andrahandsinformation och av att inte kunna se vårdtagare. Det framkom även att arbetet var självständigt och ansvarsfullt med begränsade resurser och brist på återkoppling. Slutsats: Det uppstod krav på kunskap och erfarenhet, vilket gör att tillgång till utbildning bör finnas för sjuksköterskor. Osäkerheter i den ensamma rollen som telefonrådgivare gör att sjuksköterskor bör få tillgång till mer återkoppling i sitt arbete. Det framkom även att en förbättring gällande organisatoriska resurser bör tillgå sjuksköterskor.

 • Pavlik, Lina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hur behandlar jag mig själv i svåra stunder?: Uppfattning av självmedkänsla och Self-Compassion Scale bland vuxna med adhd.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Research has shown correlation between high self-compassion and wellbeing as well as low self-compassion has been correlated with psychopathology. Little research of Self-compassion in nursing science has been done and the concept is still relative unknown. Aim: To describe how adults with adhd percived the concept of self-compassion and conversation  with Self-Compassion Scale as starting point. How did adults with adhd perceive self-compassion and it´s meaning? Which challanges and profits did they describe in the use of Self-Compassion Scale? How was their self-compassion? Method: The study had a QUAL + quan, mixed method design. Four participants performed cognitive interviews in the qualitative part and in the quantitative part 23 participants performed Self-Compassion Scale. The interviews underwent content analysis and the assessment tools has been numerically analyzed. Result: The interviews present three categories; Self-compassion contains wellbeing and the relationship to oneself and others, Conversation leeds to self-awareness and To explore problems and solutions is rewarding and challenging. Persons rate a medium-level self-compassion of 2,6 in total (medium level = 2,6-3,5). Highest scores for the categories isolation and over-identified. Conclusion: To converse about self-compassion can be challenging and important for persons with adhd. For the nurse within psychiatric care to have knowledge of self-compassion can be valuable to patient’s health and recovery.   

 • Forsberg, Johan
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Psykosocial arbetsmiljö2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykosocial arbetsmiljö är något som är prioriterat av den svenska regeringen och riksdagen. Det finns fortfarande kopplat till detta ett antal arbetsområden som är relativt outforskade. Efterforskningar visar att personal som hanterar IT-hot verkar i Sverige vara ett av dessa områden. Med detta som bakgrund genomfördes en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön vid en enhet i Försvarsmakten. Denna genomfördes med fallstudien som angreppssätt. Iakttagelser av arbetsplatsen för en övergripande beskrivning av denna och semistrukturerade intervjuer genomfördes. Totalt intervjuades nio personer under tre dagar. Data från intervjuerna analyserades sedan tematiskt och utifrån detta redovisas resultatet. Undersökningen visar att det till största del finns resurser att möta de krav som arbetet ställer på den enskilde individen. Det är dock i dagsläget en viss obalans vilket leder till en känsla av upplevd stress. Individerna är mycket resursstarka utanför arbetsplatsen vilket hjälper till att ge balans. Vidare framkommer att ett arbete med målsättningar i förhållande till arbetets krav troligen är ett sätt att reducera den upplevda stressen och därmed uppnå en bättre balans mellan krav och resurser. En möjlig bieffekt av detta är en effektivare verksamhet och hälsofrämjande av personalen. För att ge mer erfarenhetsvärden inom området är ytterligare studier av enheter som hanterar IT-hot vid andra myndigheter och företag värdefullt.

 • Hallén, Lars
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Åkerblom, Mats
  Uppsala universitet, Sweden.
  Farliga ord och vanliga oarter: Om språkbruk i företagsekonomiska rapporter och uppsatser på svenska2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Företagsekonomiska uppsatser och promemorior är antagligen i genomsnitt varken bättre eller sämre än texter som skrivs av studenter i andra ekonomiska eller samhällsvetenskapliga ämnen. Men företagsekonomer skriver mycket, vilket ger möjlighet till mer övning i att uttrycka sig på god svenska än för många andra. Å andra sidan exponeras företagsekonomer också mycket för branschjargong, svengelska och så kallade grafiska hyss som ibland rentav framförs med anspråk på att vara normbildande. Vidare har den tekniska utvecklingen på ordbehandlingsområdet underlättat skrivarbetet mycket, men det har också gjort det möjligt att göra fel på många nya sätt. Vår avsikt här är att peka på en del fel som erfarenheten har visat att både företagsekonomer och andra kan förledas till att göra, men råden har en viss tonvikt på ekonomiskt språkbruk

 • Palm, William
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Fischer, Fredrik
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  PATH CONTROL OF AN AUTOMATED HAULER2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The vision of self driving cars has existed for a long time and the field of autonomous vehicles has been of great interest to researchers and companies. Volvo construction equipment presented their Electrical Site project in September 2016, with predictions of reducing carbon emission up to 95% and total cost of ownership by 25%. In the project, multiple autonomous haulers are intended to work in a fleet, loading, unloading and charging in a cyclic behavior. This masterthesis focus on the lateral control system of the automated hauler platform HX. The platform is modeled in an comprehensive simulation environment and three different control algorithms have been implemented and tested; An adaptive Proportional, Integral and Derivative (PID) controller, Stanley and the Proportional Integral + Proportional controller. The PID controller is tuned using the Nyquist stability criterion and the other two algorithms are tuned using a Genetic Algorithm. Results indicate that, to reach the optimal performance of the tested algorithms, manual tuning from experimental testing is required.

 • Malm, Jean
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Skoog, Jonas
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  TOWARDS AUTOMATED ANALYSIS OF EXECUTABLE MODELS2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  By utilising graphical modelling languages, software developers can design large systems while keeping the architecture simple and understandable. Another benefit of using modelling languages is the possibility to automatically generate code, saving both time and reducing human errors in code. In addition, through the usage of well defined and executable models, the system can be tested and analysed as early as during the design phase. Doing so, potential errors in the design can be found and corrected during the design phase, saving time and other resources.

  In this thesis we present a method for analysing executable model representations of systems through three steps. First the model is transformed to a suitable format for analysis. The result of the transformation is then analysed using analysis tools. Lastly, the result of the analysis is mapped back to the source model.

  The developed method was assessed through a proof-of-concept using a transformation from the action language for fUML, an executable modelling language. The target of the transformation was ALF, an intermediate language designed for analysis in the SWEET tool. The analysis of the source was performed in regards to properties of the system, such as program flow and value bounds. Through the proof-of-concept, the proposed method was shown to be a viable option for analysing fUML models.

 • Muslija, Adnan
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  On the Complexity Measurement of Industrial Control Software2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Embedded systems are becoming a dominant part of the computer systems that we use both in our every day life and in the industry. For domain specific and industrial use, specialized embedded systems, called Programmable Logic Controllers, are used to run software which provides supervisory control. Such software, also known as industrial control software, is programmed using one of the standardized IEC 61131-3 programming languages. As the size of the industrial control software increases and given that more requirements are imposed on such software, the effort and complexity of engineering software also increases. In the past decades much effort has been put into researching software complexity measures and their impact on software quality attributes such as maintainability, testability, understandability and test effort.

  In this thesis we present how software complexity can be measured on industrial control software written in IEC 61131-3 Function Block Diagram (FBD) graphical programming languages. We show how software complexity can be represented on this type of software, what factors it can influence and how it can be directly measured. A set of software complexity metrics is selected and the measurement techniques adapted for the graphical syntax of FBD. These techniques are implemented in a open-source tool for software complexity measurements of FBD programs. A case study was performed using several industrial control programs from a train control management system. We have investigated the relationship between test effort (e.g., in terms of test suite size and test execution time of manually created tests) and different FBD software complexity measures.

  We found that there is a low but consistent correlation between software complexity measures and test effort. In particular, the FBD equivalent of Source Lines of Code metric had the highest correlation coefficient (i.e., 0.368) when compared to the test effort. Also, our results suggest that Cyclomatic complexity might not be useful for measuring the structural dimension of an FBD program and that a new structural software complexity metric might be required. The results of the correlation analysis was also used to construct a linear regression model. This model can be used as a rough estimation approach based on the software complexity measurement results. The constructed regression model might be improved by taking into account other software attributes that influence the test effort such as the program specification used for manually testing the software.

 • Pettersson, Sebastian
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Palfi, Kristoffer
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Taktila hjälpmedel för hörselskadade inom musiken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Erik, Liljeqvist
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Evaluating a CPU/GPU Implementation for Real-Time Ray Tracing2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Denka, Tshering
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Nonlinear Regression of Power-Exponential Functions: Experiment Design for Curve Fitting2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores how to best choose data when curve fitting using power exponential functions.

  The power exponential functions used are μ(b; x)=(xe1-x)b and Φ(ρ; x)=((1-x)ex)ρ .

  We use a number of designs such as the equidistant design, the Chebyshev design and the the

  D-optimal design to compare which design gives the best fit. A few examples including the

  logistic and the heidler function are looked at during the comparison. The measurement of the

  errors were made based on the sum of least squares errors in the first part and the maximum

  error in the second part. MATLAB was used in this comparison.

 • Hanna, Ninoera
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Almgren, Sofia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hästar eller monster?: En studie om flickors och pojkars bokval i en årskurs två2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur flickor och pojkar väljer litteratur samt vilka faktorer, såsom intressen och genusnormer som påverkar deras val. Metoder som användes var en observation under ett besök på skolbiblioteket där eleverna fick välja litteratur själva, intervjuer med elever och lärare samt en analys av den valda litteraturen. Resultatet visar att flickorna valde böcker med realistiska ämnen som till exempel handlade om hästar och relationer medan pojkarna valde mer orealistiska böcker om exempelvis monster och hjältar. En slutsats som dragits utifrån resultatet i studien är att elevers val av litteratur styrs av de förväntningar pojkar och flickor har på sig i samhället.

 • Wetterfall, Lina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Samband mellan elevers motivation och prestation i matematik: En fallstudie inom multiplikation för årskurs två2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan elevers motivation och prestationer gällande räknesättet multiplikation. Motivationen graderas utifrån elevernas egna skattningar i form av hur de upplever ämnesområdet samt deras upplevelser om hur svårt eller lätt det är. Studien genomfördes i en klass bestående av 21 st elever i årskurs 2. Varje elev fick muntligt ange utifrån en enkät hur motiverade de var med hjälp av skalor gällande multiplikation överlag samt olika uppgiftstyper inom multiplikation. Därefter fick eleverna genomföra ett enskilt multiplikationstest skriftligt. Den insamlade datan från elevernas enkätsvar och testresultat sammanställdes och jämfördes. Resultatet visade ett samband mellan låg motivation och låga resultat och högre motivation och högre resultat gällande multiplikation. Slutsatsen är att det finns ett samband mellan elevers motivation och prestation gällande räknesättet multiplikation, men att andra aspekter, som exempelvis uppgiftstyp, påverkar upplevelsen av hur roligt eller tråkigt och/eller lätt eller svårt räknesättet multiplikation upplevs. 

 • Tengström, Erika
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Uddeskog, Ida
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Standardiserade tester rymmer inte alla aspekter": Lärares attityder kring bedömning av läsförståelse och standardiserade tester2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skoldebatten har de senaste åren till stor del handlat om skolans sviktande resultat. Detta blir inte minst tydligt i kunskapsmätningar som PISA och PIRLS. Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärares attityder, synsätt och användning av standardiserade tester samt bedömning av läsförståelse Detta har skett genom en enkätundersökning riktad mot personal verksam i skolan. 66 svar inkom, dessa svar har senare kompletterats med två intervjuer. Resultatet av enkäten visar att standardiserade tester är vanligt förekommande som bedömningsmetod, men verkar kombineras med andra metoder. Majoriteten anser att standardiserade tester är ganska bra. Resultatet av intervjuerna visar att man främst följer upp de elever som inte klarar av testerna. 

 • Ekelund, Madeleine
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sundholm, Paulina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bedömningens komplexitet: En studie av hur några lärare arbetar med bedömning av elevers skrivande i svenskämnet på gymnasiet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur några svensklärare på gymnasiet arbetar med bedömning av elevers skrivande och att ta reda på hur några elever upplever bedömningen. Detta undersöks genom lärarenkätundersökning, lärarintervjuer, elevenkätundersökning och lärarbedömningar av en elevtext. Resultaten visar att det är svårt för svensklärarna att bedöma elevtexter och de har olika arbetssätt gällande bedömning. Kunskapskraven är tolkningsbara och synen på vad som är viktigt i en elevtext varierar mellan lärare. Studien visar att det finns elever som upplever orättvisa i bedömningen. För att skapa samsyn önskar lärarna och eleverna att lärarna ges utrymme för fler sambedömningstillfällen. Slutsatserna som dras är att skolan behöver arbeta fram en tydligare gemensam syn på hur kunskapskraven ska tolkas och fler tillfällen för sambedömning behövs. 

 • Andersson Talus, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Högback, Mimmi
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”Bara jag har lugn och ro kan jag läsa var jag vill”: - Elevers inställning till läsning i olika situationer och under olika förutsättningar2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att ta reda på elevers inställning till läsning i olika situationer och under olika förutsättningar samt se om deras inställning har något samband med deras läsflyt och läsförståelse. Studien byggs på en kvantitativ undersökning i en klass med 20 elever och enkät används som metod. Ett lästest används också för att kunna mäta elevernas läsflyt och läsförståelse. Resultatet visar att majoriteten av eleverna med god läsförmåga även upplever läsning som något lustfyllt. Men samtliga elever med sämre resultat i både läsflyt och läsförståelse svarar även de att läsning är roligt i alla situationer och under alla förutsättningar.

 • Björkman Gomez, Linn
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lärares upplevelser av ett problemspecifik underlag för att leda helklassdiskussioner i matematik2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 240 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemlösningslektioner innehåller i regel en avslutande helklassdiskussion. Att leda en sådan diskussion ställer höga krav på läraren i att föra diskussionen framåt på ett sätt som gynnar elevernas lärande och inte underminerar deras tankegångar. Ett sätt att underlätta planeringen av lektionen och diskussionen kan vara lärarhandledningar för specifika problem. När lärarhandledningar utformas tar de oftast inte hänsyn till lärarens behov och används därför sällan fullt ut i praktiken. För att handledningen ska användas och fylla sitt syfte behöver lärares upplevelser tas med i beräkning när de utformas. Den här fallstudien syftar till att ta reda på fyra lärares upplevelser av att leda en matematisk helklassdiskussion med hjälp av en problemspecifik lärarhandledning. Data samlades in via intervjuer och observationer. Intervjuerna transkriberades och analyserades. Lärarna fann konkretiseringen av lärarhandledningen som stödjande. Det som de ville ha ytterligare stöd i var fler typer av frågor att ställa till eleverna under diskussionen. 

 • Åkerman, Mikael
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Holm-Sandin, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Handlingsplaner om skolfrånvaro2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningar visar att den ogiltiga ströfrånvaron ökar och att frånvarande elever sällan får

  den hjälp de behöver i tid för att komma tillbaka till skolan. Syftet med denna uppsats var att

  beskriva och analysera tjugo kommuners och skolors handlingsplaner om skolfrånvaro. Detta

  har gjorts via en textanalys. Uppsatsen har haft en kvalitativ forskningsansats med några

  kvantitativa inslag. Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell har använts som

  teoretisk utgångspunkt. Skolfrånvaro verkar många gånger påverka och påverkas av de olika

  system som eleven befinner sig i och omges av. Studien visade att skolfrånvaro är ett brett

  begrepp som innefattar flera olika typer av frånvaro, till exempel långvarig ogiltig frånvaro

  och skolvägran. Orsakerna till skolfrånvaro kunde, enligt handlingsplanerna, relateras till

  barnet som person och/eller till skol- och hemmiljöer. Det förebyggande arbetet såg olika ut i

  handlingsplanerna. Några exempel var fungerande frånvarorutiner, att skolan erbjöd en

  stimulerande undervisning samt arbetade för goda relationer mellan lärare och elever. I endast

  ett fåtal av handlingsplanerna nämndes elevhälsans del i det förebyggande arbetet och i tre

  handlingsplaner saknades helt beskrivningar av ett förebyggande arbete. Arbetet med att lösa

  skolfrånvaro beskrevs mer lika och innehöll som regel följande steg: information till hemmet;

  kartläggning, åtgärdsplanering och implementering av stödinsatser; fördjupad kartläggning,

  ny åtgärdsplanering och implementering av ytterligare stödinsatser; samt hjälp och stöd av

  samhället. En majoritet av handlingsplanerna saknade beredskap för hur lärare skall agera

  eller förhålla sig när en elev kommer tillbaka till skolan. Några implikationer till kommuner

  och skolor är att se över den interna logiken i handlingsplanerna, att använda elevhälsan mer i

  det förebyggande arbetet, att definiera centrala begrepp och att skriva in i planerna hur man

  skall agera när elever kommer tillbaka till skolan efter en lång tids frånvaro

 • Bigelius, Carina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kommunikationens roll i det matematiska klassrummet för elever med blindhet utifrån ett lärarperspektiv2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens matematikundervisning ska eleverna utveckla olika förmågor, varav många är kommunikativa. Detta ska enligt styrdokumenten genomföras i en skola som tar hänsyn till elevers olika behov med en strävan att uppväga skillnader av elevernas olika förutsättningar.

  Syftet med studien är att utveckla kunskaper om och förståelse av kommunikationens roll i det matematiska klassrummet där elever med blindhet finns samt hur den främjar delaktighet för dessa barn. Arbetet genomfördes som en kvalitativ studie och bygger på halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med tio matematiklärare som var och en har en punktskriftsläsande elev i sin undervisningsgrupp. Intervjuerna analyserades med stöd av Hufferd-Ackles, Fuson, & Gamoran Sherins (2004) ramverk samt Jansons (2005) delaktighetsmodell. Resultatet visar att kommunikationen har en central roll i all undervisning men att den inte självklart leder fram till ett kommunikativt arbetssätt. Många av de intervjuade lärarna har en kommunikativ förpackning på sin undervisning, men inte viljan eller förutsättningar att bedriva en sådan undervisning fullt ut. För att de punktskriftsläsande eleverna ska bli delaktiga i matematikundervisningen behöver de ha goda kommunikativa färdigheter samt behärska sina alternativa verktyg. Detta gäller oavsett om läraren arbetar traditionellt eller kommunikativt. Men den kommunikativa matematikundervisningen ställer högre krav på goda kommunikativa färdigheter då den bygger på samspel mellan eleverna. Lärarna såg därför ett behov av extra träning för den punktskriftsläsande eleven, bland annat läsning av text och taktila bilder samt studieteknik, men många hade svårt att få till träningen i praktiken. Jag kan inte säga att eleverna i klasserna som hade ett mer kommunikativt arbetssätt var mer delaktiga. Men den kommunikativa matematikundervisningen innehåller många delar som kan leda till delaktighet om eleven har verktyg för att kunna delta i kommunikationen.

 • Bergman, Anette
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Dahlstedt Forslund, Camilla
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  När livet förändras: Äldre personers erfarenheter i samband med flytt till särskilt boende2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar ständigt och antalet äldre personer överstiger redan två miljoner i Sverige, vilket innebär ökat vårdbehov. Att flytta till särskilt boende kan vara svår att acceptera för den äldre personen, även för anhöriga som oftast känner osäkerhet för vem som bär ansvaret för deras närstående. Sjuksköterskor upplever att det kan göras mer för att förbättra omvårdnaden av den äldre personen. På grund av tidsbrist är det svårare att skapa en vårdande relation. Problem: Det finns ett bristande engagemang från sjuksköterskor till att utföra en personcentrerad omvårdnad samt en tidsbrist för att beakta den äldre personens unika behov. Syfte: Beskriva äldre personers erfarenheter i samband med flytt till särskilt boende. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Anpassning till ny boendemiljö kunde vara svårt för den äldre personen. Vad som underlättade för trivsel var när de fick ta beslutet att flytta själva. Trots det fanns det omkringgivande aspekter som försvårade för den äldre personens trivsel på boendet, bland annat ökat vårdbehov. Slutsats: För att förbättra äldre personernas erfarenheter kan resurser sättas in före flytten för att säkra att deras synpunkter och behov tas hänsyn till.

 • Szilagyi, Ivan
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Digitala spel: En kvalitativ studie om E-sportspelares erfarenheter från karriär och upplevd hälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomar och unga vuxna är de främsta användarna av digitala spel och även de främsta entusiasterna av fenomenet E-sport. Spelvanor är av betydelse då studier har påvisat att det finns determinanter, både fysiologiska och psykologiska som kan påverka individens välbefinnande.Syftet med studien var att undersöka professionella E-sportspelares erfarenheter av att utöva sin sport och hur de upplever att detta påverkar hälsan. En kvalitativ metod användes och datainsamling utfördes genom intervjuer över internet. Insamlade data analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultatet av studien visar på att E-sportspelare har haft ett spelintresse sedan tidig ålder och ansett sig vara relativt skickliga i det tidigare spelen innan de valde att satsa på en karriär inom E-sport. Erfarenheter av träning och matcher påverkar den fysiska hälsan genom värk i ryggen och spänningsvärk i nacken. Att tävla inför publik har även effekt på spelarens emotionella välbefinnande där press att prestera är en påverkande determinant för hälsan. En professionell karriär inom E-sporten kräver mycket av spelarens tid och detta kan således medföra obalans mellan arbete och privatliv. Deltagarna i studien är eniga om tron på en fortsatt ökad tillväxt av intresse samt investering i E-sportsvärlden.

 • Holm, Jessica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Livsstilsförändringar: Faktorer som anses påverka livsstilsförändringar enligt individer som är uppe i en livsstilsförändring.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Livsstilsrelaterade sjukdomar är idag ett växande problem, detta på grund av att många individer har en ohälsosam livsstil. Dessa sjukdomar kan dock förebyggas eller förbättras genom att individerna genomför en livsstilsförändring. Detta kan ske genom att individerna förändrar sina levnadsvanor exempelvis alkohol, fysisk aktivitet, kost och så vidare. Studiens syfte är att öka förståelsen för vilka faktorer individer som är i en livsstilsförändring upplever påverka en livsstilsförändring. Detta ska studeras genom att undersöka vilka faktorer individerna som genomför en livsstilsförändring anser vara hinder, möjliggörande samt vilka yttre och inre faktorer som påverkade dem.

  För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes vid datainsamling. Det genomfördes fem intervjuer på individer som är uppe i livsstilsförändringar. Dessa intervjuer transkriberades sedan för att kunna analyseras med hjälp av en manifest innehållsanalys. I resultatet framkom det många hinder som exempelvis dåliga mat-och motionsvanor och dålig självdisciplin. Faktorer som gjorde det möjligt att genomföra en livsstilsförändring ansågs vara bra mat-och motionsvanor, socialt stöd och bra självdisciplin. Utöver dessa faktorer ansågs inre och yttre faktorer var viktiga, att de var i riskzonen för en sjukdom och själv kände att det kunde förbättra den genom en förändring eller att det tidigare gjort en liknande förändring var några av dem. Vidare presenteras även vidare forskning inom områden som forskaren anser viktiga att studera vidare.

 • Öström, Erica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Dopning och kosttillskott: En kvantitativ studie av idrottsgymnasieelevers bruk och attityder samt könsskillnader2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Doping has become a more common phenomenon in society. Doping often occur in gyms and the typical user is a young male who somehow has been involved in sports. The use of dietary supplements increases as well, studies in Sweden has shown that 61 percent of the males and 41 percent of the females who exercise at gyms use dietary supplements. The usage of dietary supplements is not entirely risk-free since it has been shown that the supplements may be contaminated with unknown substances and there is no consistent research on the effects of dietary supplements.

  The aim of this study was to study sports high school students’ use of and attitudes towards doping and dietary supplements, and also study if the usage and attitudes differ between boys and girls. The study is based on a questionnaire performed among students at a sports high school.

  The results showed that the majority of the students (79,4%) had used dietary supplements at some point, significant gender differences were observed that showed that boys use dietary supplements more frequently than girls. The attitudes towards doping were negative in general and the majority of the students believe that dietary supplements can be damaging (90,1%) at the same time the majority also believe that dietary supplements can have a positive effect (86,3%). The results can be explained by means of Theory of reasoned action, a theory that explains how attitudes can affect behaviors. Due to ethical reasons no results are shown about usage of doping.

 • Dahlberg, Leslie
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Evolutionary Computation in Continuous Optimization and Machine Learning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Evolutionary computation is a field which uses natural computational processes to optimize mathematical and industrial problems. Differential Evolution, Particle Swarm Optimization and Estimation of Distribution Algorithm are some of the newer emerging varieties which have attracted great interest among researchers. This work has compared these three algorithms on a set of mathematical and machine learning benchmarks and also synthesized a new algorithm from the three other ones and compared it to them. The results from the benchmark show which algorithm is best suited to handle various machine learning problems and presents the advantages of using the new algorithm. The new algorithm called DEDA (Differential Estimation of Distribution Algorithms) has shown promising results at both machine learning and mathematical optimization tasks. 

 • Åkerlind, Klas
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  En undersökning av dagens trådlösa nätverk i skolmiljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är molntjänster något som blir alltmer populärt. Företag flyttar sina tjänster till molnet för att ha större tillgång till material och för att lättare hantera tillväxt. Samtidigt som molntjänster kan avlasta lokala tjänster på ett nätverk, så kan det även innebära en ökad internetanvändning. Det finns många faktorer att avväga vid en övergång till molntjänster såsom funktionalitet, kostnader, säkerhet med mera. Vårt arbete försöker beskriva vilka möjliga konsekvenser den ökade internetanvändningen kan få i ett nätverk.

  I vår studie undersöker vi en grundskola i Söderhamns kommun som ska börja använda molntjänster till hösten 2017. För att få en bättre uppfattning av vilka problem som kan uppstå i och med denna uppgradering, så studerar vi både nätverkets infrastruktur på skolan samt molntjänsternas tänkta användningsområde. Mängden nätverkstrafik som genereras på skolan mäts och jämförs med en annan skola som redan använder sig av molntjänster, och belastningen på trådlösa accesspunkter i skolan ses över. I detta fall kommer vi fram till att mängden användare som ansluter sig till internet via trådlösa accesspunkter i skolan överstiger rekommenderat antal samtidiga användare på vissa platser. Det finns även risk att trafikmängden ökar i nätverket, baserat på mätningar och statistik, beroende på den omfattning elever i mellanstadiet och nedåt använder internet och digitala läromedel.

 • Kotro, Charlie
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Mäkkeli, Jimmy
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Spelifiering av språkinlärning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Sääf, André
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Samuelsson, Alvin
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Investigating Memory Characteristics of Corner Detection Algorithms using Multi-core Architectures2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis, we have evaluated the memory characteristics and parallel behaviour of the SUSAN (Smallest Univalue Segment Assimilating Nucleus) and Harris corner detection algorithms. Our purpose is understanding how the memory affects the predictability of these algorithms and furthermore how we can use multi-core machines to improve the execution time of such algorithms. By investigating the execution pattern of the SUSAN and Harris corner detection algorithms, we were able of breaking down the algorithms into parallelizable parts and non-parallelizable parts. We implemented a fork-join model on the parallelizable parts of these two algorithms and we were able to achieve a 7.9--8 times speedup on the two corner detection algorithms using an 8-core P4080 machine. For the sake of a wider study, we also executed these parallel adaptations on 4 different Intel platforms which generated similar results. The parallelized algorithms are also subjects for further improvement. We therefore investigated the memory characteristics of L1 data and instruction cache misses, cycles waiting for L2 cache miss loads, and TLB store misses. In these measurements, we found a strong correlation between L1 data cache replacement and the execution time. To encounter this memory issue, we implemented loop tiling techniques which were adjusted according to the L1 cache size of our test systems. Our tests of the tiling techniques exhibit a less fluctuating memory behaviour, which however comes at the cost of an increase in the execution time.

 • Eriksson, Lennart
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  ROBUST COMMUNICATION IN HETEROGENEOUS AND DISTRIBUTED SYSTEMS2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis work has aimed to implement a robust communication system for military aircrafts produced by Saab. A big part of the thesis focuses on a comparison study of different possible designs and their impact on the system. From the comparison study a decentralized, Peer to Peer, Publish/Subscribe system was selected for implementation. All publications are sent directly from a publisher to the subscribers without any intermediate forwarding node. This has shown good results in comparison to the previous centralized solution where all data had to pass through a single server node. The new system has one master node that is responsible for registrations of both publishers and subscribers and distribute any necessary information to affected clients. This thesis has shown that the Single Point of Failure that was one of the main issues on the previous design has been removed and the performance of the system has increased as well. The Round Trip Time of a set of messages has shown to be improved up to 70.78%.

 • Bart Adde, Tiffany
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Puspita, Kadek Maya Sri
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  American Option pricing under Mutiscale Model using Monte Carlo and Least-Square approach2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

     In the finance world, option pricing techniques have become an appealing topic among researchers, especially for pricing American options. Valuing this option involves more factors than pricing the European style one, which makes it more computationally challenging. This is mainly because the holder of American options has the right to exercise at any time up to maturity. There are several approaches that have been proved to be efficient and applicable for maximizing the price of this type of options. A common approach is the Least squares method proposed by Longstaff and Schwartz. The purpose of this thesis is to discuss and analyze the implementation of this approach under the Multiscale Stochastic Volatility model. Since most financial markets show randomly variety of volatility, pricing the option under this model is considered necessary. A numerical study is performed to present that the Least-squares approach is indeed effective and accurate for pricing American options.

 • Hans, Uggla
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Vallée, Léonel
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Tillvartagande av reservenheter och reservdelar för avionik2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  At SAAB, there was an absence of an adequate working written method on the reuse of devices and components from avionics that should either be discarded or classified as unrepairable. The aim of this thesis was to develop an established method in the form of a handbook for the SAAB employees. The manual will facilitate the execution of work-related tasks and create consistency regarding methodology and documentation. A survey on the regulations that SAAB must abide to conduct maintenance of military avionics was executed in order to ensure that the handbook complies with all the provisions that exist. A flow chart was created alongside the handbook for the purpose of aiding the workflow. Ultimately the provisions’ affect upon the organization’s maintenance work was examined, such as the advantages and disadvantages for reusing consumed units/components and whether one should or should not reuse units/components. These results were obtained by means of literary studies.  The project resulted with a handbook and a flowchart that SAAB employees can use in their procurement work in which it explains the work methods and work process in order to ensure that it is completed correctly and according to the rules that SAAB has to follow.

  The project additionally highlighted the strengths and weaknesses of the utilization of reused units/components, and also when one should and should not reuse electronical components from avionics that are either being discarded or classified as unrepairable.

 • De-Millo, Maxim
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Analys av TCAS trafikdisplay och förbättring av pilotens förståelse för systemet.2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete berör den grafiska presentationen av antikollisionssystemet TCAS. TCAS är ett oberoende system som används för att piloten ska ha en bra översyn om trafiksituationen runt om sitt egna flygplan och vid ett farligt närmande få manöverrådgivningar för att undvika kollision. För piloten presenteras TCAS på en trafikdisplay som ofta är integrerad i någon annan display såsom navigationsdisplayen. Vid manöverrådgivning får man rådgivningar på en RAdisplay som ofta är integrerad i PFD.  Syftet med detta arbete är att se om det går att förbättra den grafiska presentationen som piloten får, då det har visat sig att förståelsen för systemet ibland är bristande och vid hög trafikdensitet kan det bli rätt rörigt på trafikdisplayen. Detta är viktigt då piloten måste ha en bra uppfattning om trafiksituationen och kunna vara beredd på att göra en undanmanöver. Det är även viktigt att systemet är simpelt samtidigt som den ger all nödvändig information för att piloten ska vara medveten om trafiksituationen.   Jag har i detta arbete utvecklat nya symboler genom att titta på riktlinjer för symboldesign. Symbolerna utvecklades med hänsyn till mänskliga faktorer och hur människan reagerar på olika faktorer i symbolen, som till exempel färg, uppmärksamhetsfaktorer och form. Det befintliga systemet testades i en flygsimulator. Detta gav en bra praktisk bild av hur systemet ser ut idag, och även en ide om hur jag ska utveckla de nya symbolerna.    En intervju gjordes bland 6 kommersiella piloter, och utifrån deras feedback fick jag en förståelse för vad de ville ha för information på trafikdisplayen och vad de tyckte om det system jag utvecklat. Modifieringar gjordes och som resultat fick jag en simpel, men ändå informativ symboluppsättning.  Den nya presentationen gav i överlag ett positivt intryck, trots att de piloter som blev intervjuade sa att de skulle kunna använda den nya designen, var de nöjda med det befintliga systemet. De tyckte dock att den nya designen kunde vara bra vid utbildning.

 • Al Hamrani, Emad
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Al-Dulaimi, Anmar
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Framtida installationskrav på Electronic Flight Bags (EFB): Med hänsyn till litiumbatterier2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This degree project studies the future regulations for the installation of electronic flight bags (EFB) with focus on the hardware and its safety implications in which the task was given by Bromma Air Maintenance (BAM). The aim is to ease the operator to handle issues dealing with EFB; such as lithium battery fire in the cockpit, placement of EFB in the cockpit, etc. This also addresses flight safety, flight controls, emergency evacuation and solutions in dealing with such issues. Flight safely is a vital factor to be considered since it jeopardizes lives. As recent reports indicate an increase in lithium battery powered devices incidents on aircrafts, this paves the way to find new solutions and procedures to mitigate them. By studying the current regulations, Acceptable Means of Compliance (AMC), Advisory Circular (AC) regarding the usage/installation of EFB and future regulation draft (NPA) this study analyzed the changes, which indicated that there were not many significant changes made to the future regulation (new AMC). Although many chapter of the current AMC have been removed and introduced into a new section under AMC & GM (Guidance Material). Different placement of the EFB in cockpit has also been studied in this degree project, which has shown that depending on the placement choice of the aircraft operator there are advantages and disadvantages. This follows by studying the lithium (Li-ion) batteries: technology, mitigation of fire and procedures for lithium battery fire while also studying the recent incidents regarding lithium batteries fire and explosion in commercial and cargo flights. The solutions consist of using the latest technology to propose a new approach to charge the batteries, and store the burning batteries as well. This lead to a smart inductive charger and a smart fire contamination bag to be integrated into the procedures.

 • Dafgård, Oscar
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Airbus A320 NEO Base Maintenance Concept SAS Operations2017Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is performed in collaboration with SAS to examine if a base maintenance concept with an interval of 36 months would be more cost-efficient than the old concept of 24 months on their new fleet of Airbus A320 NEO`s. SAS, just like every other airline do have their own specific ways to operate, and therefore the maintenance can’t be done in the same way for a specific aircraft type. The maintenance program needed to be reviewed so it could be rebuilt and packaged. The packaging was done to place as many tasks as possible in the heavy maintenance checks to optimize the maintenance efficiency and cost. Packaging tasks isn’t just performed for punctuality and cost perspectives, but it´s also to ensure flight safety. Safety is the most important part for an airline. The packaging is then very interesting due to not only the cost savings, but also to be able to ensure safety. A simulation between these two concepts were done to compare which one of them that would be the best from an economical perspective. The values that’s interesting for the simulation is the values that differ between the two concepts. These values are the cost per man-hour and the quantity a specific task is being done over a given period. After the simulation, it became clear that the 24 months’ concept is still the optimum out of an economic perspective for SAS operations.

 • Duong, Thang
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Analys av potentialen för rörliga winglets på framtidens kortdistansflygplan2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flygindustrin fortsätter kontinuerligt att växa, med nyare och effektivare flygplan skapar flygbolagen en konkurrenskraft flygbolag emellan samtidigt som de säkrar deras egna framtid med vinster och besparingar i respektives ekonomi. Syftet med denna rapport är att bedöma potentialen för rörliga winglets på framtidens kortdistansflygplan. Kan detta koncept skära ner på flygbolagens ekonomi?

  Med oljeprisets historiska utveckling går det att fastställa att olika händelser runtom i världen kan påverka utveckling antingen negativt eller positivt. Genom konceptet rörliga winglets kan flygbolag förebygga de negativa konsekvenserna av oljeprisutvecklingen och i bästa fall öka de positiva konsekvenserna.

  För att bedöma potentialen fokuseras arbetet på följande två frågeställningar:

  1. Kan anpassningsbara winglets leda till en förbättring?
  2. Hur ser de mekaniska- och aerodynamiska krafterna ut på wingletsen vid förbättring?

   

  Angreppsättet av frågeställningarna har gått till på sådant vis att krafterna som verkar på wingletsen har gjorts om till vektorer. Genom att vektorer användes för att undersöka frågeställningarna blev det lättare att illustrera samt matematiskt beräkna effekterna vid olika kantvinklar och anfallsvinklar.

  Resultatet visade att det finns en förbättringsmöjlighet på dagens winglets. Dock finns det mycket kvar att göra gällande andra aspekter som också berör potentialen.

 • Sjölander, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stenlund, Christoffer
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Se mig Jag är flicka och har ADHD: En multipel fallstudie med fokus på studiesituationen i skolan för flickor med ADHD2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler röster i samhällsdebatten lyfter problematiken kring de missgynnade och förbisedda flickorna med ADHD. Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att belysa hur studiesituationen i skolan kan se ut för flickor med diagnosen ADHD. Genom både observationer och intervjuer med tre flickor och deras lärare har vi försökt beskriva hur flickornas tillvaro i skolan kan se ut, med fokus på inlärning, delaktighet och känslan av sammanhang i klassrumssituationen. Vi har undersökt vilka specialpedagogiska perspektiv som ligger till grund för lärarnas undervisning och bemötande av dessa flickor samt utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersökt hur flickorna uppfattar sin lärandesituation. Resultaten pekar på att dessa flickor inte tydligt visar svårigheter som kopplas samman med ADHD, men att de upplever svårigheter i att koncentrera sig och följa med i undervisningen, vilket får konsekvenser för deras lärande. Vidare indikerar studien att lärarna inte möter flickornas behov i tillräckligt hög grad, då de anpassar undervisningen främst på gruppnivå. Detta visar sammantaget på att det finns ett behov av en bredare kunskap kring flickor med ADHD:s annorlunda funktionssätt, så att dessa flickor med skolans hjälp och vägledning kan uppnå sin fulla potential.

 • Andersson, Caroline
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Siniaalto, Paulina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kommunikation i den svenska skolans engelskundervisning: En studie om klassrumskommunikation i 5 klasser i åk 1-32017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning analysera förekomsten av olika verbala kommunikationsstrategier i några lärares engelskundervisning i 5 utvalda klasser i Sverige, bl.a. för att kunna bidra med fakta som kan inspirera lärare att utveckla sin egen undervisning. Metoden som använts består dels av observationer av engelsklektioner och dels av intervjuer med de undervisande lärarna och har genererat data av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Inspirationen till de aspekter av kommunikation som har observerats är hämtad från den så-kallade SETT-modellen som kan hjälpa lärare att själva utveckla sin undervisning genom att den synliggör de interaktionsprocesser som pågår i klassrummet (Walsh, 2013). Resultatet visar att lärarna främst använde sig av det svenska språket i engelskundervisningen och att slutna frågor var den vanligaste förekommande interakturen, dvs. lärarnas sätt att kommunicera med elever, av de totalt 17 interakturstyper som undersökts. Dessutom visar resultatet att lärarna hade en god inställning till att undervisa i ämnet samtidigt som att undervisningen medför vissa utmaningar för dem. Slutligen belyser studien hur SETT-modellen ytterligare kan utvecklas, anpassas och användas i den svenska skolan och dess engelskundervisning. 

 • Eriksson, Andreas
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  IKT – Ett redskap, men för vem?: En kvalitativ studie för att undersöka förskolechefers attityd till IKT2017Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker förskolechefers attityd till IKT. Syftet med studien är att granska förskolechefers attityd till IKT och arbetet med IKT i den dagliga verksamheten. Denna undersökning ska synliggöra, belysa och problematisera IKT i relation till förskolans uppdrag och verksamhet. Studien genomförs via semistrukturerade intervjuer med fyra förskolechefer. Studiens resultat visar att förskolecheferna är positiva till IKT förutsatt att det används på ett korrekt sätt. Pedagogernas förhållningssätt och kompetens är också av betydelse då IKT ses som ett mångsidigt redskap för flera användningsbara områden. Studiens teoretiska utgångspunkt är läroplansteoretisk.

 • Jansson, Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Körberg, Camilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Larsson, Elin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att förebygga och möta koncentrationssvårigheter i förskola och skola: Förskollärares och lärares berättelser om stödinsatser2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare och lärare arbetar för att främja delaktighet och lärande för barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter i förskola och skola. Syftet var även att ta del av förskollärarnas och lärarnas berättelser om hur en god lärmiljö kan se ut för dessa barn och elever. En kvalitativ forskningsansats användes. Tio förskollärares och 12 lärares berättelser samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Studien visade att förskollärare i förskola och lärare i skola erbjuder stödinsatser i form av enskilt inriktat stöd; anpassningar av undervisningsmaterial och hjälpmedel; återhämtning och tid för rörelselek för att främja koncentration, delaktighet och lärande för barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter. Studien visade att en god lärmiljö för dessa barn och elever kännetecknas av struktur, ordning, förutsägbarhet, välkomnande atmosfär och flexibilitet. Studien visade att samtliga förskollärare och lärare önskade stöd av specialpedagog i arbetet med att erbjuda barn och elever med koncentrationssvårigheter en god lärmiljö i förskola och skola

 • Westerberg, Ida
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Design av innertak- och innerväggsfixtur för husbyggnationer2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following report is the result of a project carried out by the undersigned student at

  Mälardalen University in Eskilstuna, Sweden. This report comprises a product development

  project of a ceiling- and interior wall fixture for the company Husmuttern AB.

  Today, Husmuttern AB is working on developing concept in open innovation where ideas are

  gathered from crowd innovation in consultation with subcontractors and students from

  Mälardalen University. The vision is that anyone, regardless of their education or experience

  level, should be able to assemble a modular housing using the tools provided by Husmuttern

  AB. The fixture should be flexible and be useful for both ceiling, interior wall and interior

  wall with door and be designed for an ergonomic working method for daily use.

  The main issue of the project is how the fixture is designed to meet all requirements and

  functions and how it can be made ergonomically and user-friendly. The method of the

  project's work process is based on product development theories as well as the product

  development tools that are considered relevant. The concept proposals have been visualized in

  form of sketches and CAD models.

  The work's result consists of a concept proposal on a ceiling and interior wall fixture that

  meets Husmuttern AB's requirements. The fixture has a uniform design with Husmuttern AB's

  other fixtures and answers all the questions.

 • Elnerud, Albin
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Comparison of hardware firewalls in a network environment2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today’s market offers a wide range of available firewalls, there are many manufacturers andeach of them has at least several series of possible solutions. As organisations and companiesseek to protect their assets against current and new hostile threats, the demands for networksecurity increases and drives the development of firewalls forward. With new firewalltechnologies emerging from a wide variety of firewall vendors, choosing the right firewall canbe both costly and time consuming. Requirements for a concrete network are needed to becorrelated with security functionalities, i.e., metrics for firewalls. Incorrect requirementsformulation or their incorrect mapping to metrics can lead to a financial loss or a firewallfailure in providing desired security functionalities. In this thesis, firewalls from three differentmanufacturers are investigated. Firewalls are compared and evaluated by using requirementsderived for Eskilstuna municipals network. To identify solutions fulfilling the requirements,metrics related to the requirements are identified. Two different placements for firewalldeployment are considered separately, as they have different requirements. The firewallcomparison consists of two steps. The first step of the comparison is done by evaluatingfirewalls from each manufacturer separately. After the best suited firewall from eachmanufacturer has been identified, the second step in the comparison is performed. The steptwo consists of comparing the best solution from each manufacturer between each other. Theoutcome of the comparison is a firewall solution that fulfills all requirements and can beconsidered as optimal choice for the investigated network environment.

 • Jederström, Kathrina
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Andersson, Sebastian
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Process Innovation Challenges: - how to reduce Uncertainty through Discrete Event Simulation2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today’s competitive market, a company will not succeed unless they stand out in other ways than pure benefits with its products. This can be reached by in some way altering the process currently in place. One way, is by introducing process innovation. Advantages related to the adoption of process innovation has been found in literature, for example by increase competitiveness, increase productivity, and increase plant visibility. However, process innovation evokes uncertainty.

  Discrete Event Simulation (DES) models has in previous research been suggested as a tool to reduce uncertainty at manufacturing companies when they are undergoing changes. However, the study of change in process innovation setting has been largely ignored. By acknowledging this gap in current research, the aim of this study is to investigate whether the use of DES models are able to reduce uncertainties in process innovation. The study is guided by three research questions:

  1. What are the characteristics of process innovation introduction in a production process context?

  2. How is the production process at manufacturing companies affected by process innovation related uncertainties?

  3. How can the usage of DES contribute to reduction of uncertainties during the introduction of process innovation at manufacturing companies?

  In order to answer these questions, a research methodology consisting of a literature review and a case study including the usage of DES were applied. In this thesis the case study is conducted at a manufacturing company, presented with the goal of making a modification in the production. This is done in an attempt to make it more environmental friendly while also establish a competitive edge over the rivals. To reach this, an implementation of a process innovation technology is under planning, but introducing something new creates numerous uncertainties. To be able to implement this process innovation, uncertainty reduction is crucial.

  By identify literature within the field, and compare with findings from interviews and workshops at the studied company, process innovation characteristics and how process innovation evokes uncertainties were identified. From the usage DES in this thesis, uncertainties were reduced, partly reduced and identified while some uncertainties remain unresolved. Moreover, the findings point to the creation of the simulation model working as a visualisation of the current production and the possible future, which generates a discussion platform for all stakeholders involved.

 • Ödgren, Susanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hur arbetar speciallärare och matematiklärare med elever i matamatiksvårigheter?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med "En skola för alla", menas att det är skolans ansvar att anpassa sig, då alla barn skall ges rätt till inlärning och känna delaktighet oavsett svårigheter. De senaste åren har de låga resultaten i matematik i PISA undersökningarna larmat om att det är något i matematikundervisningen som måste göras. Matematiska kunskaper ses som avgörande för en individs liv, men även för hela samhällets utveckling. Skolverket har 2014 gett ut exempel på extra anpassningar och särskilt stöd, som hjälp till speciallärare och lärare. Jag har genom intervjuer undersökt hur speciallärare och matematiklärare beskriver att de arbetar med elever i matematiksvårigheter och vilka anpassningar speciallärarna och matematiklärarna vidtar i individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. De specialpedagogiska perspektiven, det relationella och kategoriska, används för att analysera data. Mitt resultat visar att det finns ett stort behov av att utveckla det förebyggande arbetet och screening, för att sätta in rätt anpassningar. För att utveckla en naturlig taluppfattning behöver behoven uppmärksammas tidigt hos eleven och rätt stöd sättas in.

 • Eriksson, Helena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Tegesjö, Cecilia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärplattan som pedagogiskt verktyg: En intervjustudie med åtta förskollärare om och hur lärplattan används för ett lärande i matematik.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie där syftet är att öka kunskaperna kring om och hur förskollärare använder sig av lärplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan, samt om den används i ett matematikutvecklande syfte. Studien tar avstamp i det sociokulturella perspektivet och som metod används semistrukturerade intervjuer som genomförts med åtta förskollärare. Resultatet visar att det finns flera olika sätt att arbeta med lärplattan som pedagogiskt verktyg. Förskollärares förhållningsätt gentemot lärplattan är avgörande för hur lärplattan används i verksamheten. Lärares ämneskunskaper i matematik visade sig vara avgörande för i vilken mån förskollärare kan synliggöra matematiken i användandet av lärplattan. En slutsats som studien presenterar är att arbetet med lärplattan som pedagogiskt verktyg är komplext då verktyget finns, men kunskaperna både inom matematik och digital kompetens varierar. 

 • Mårtensson, Frida
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sellén, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andraspråkselevers upplevelser av läs- och skrivinlärning: En kvalitativ studie som undersöker några andraspråkselevers erfarenheter av litteracitet och deras attityder till flerspråkighet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka andraspråkselevers upplevelser av läs- och skrivinlärning och möjligheter att utvecklas på sitt modersmål i undervisningen. Studiens resultat tolkades utifrån sociokulturellt perspektiv på lärande. Vi har intervjuat 13st elever på olika skolor i årskurs 2 och 3 för att se hur de ser på detta även vad de har för attityder till flerspråkighet. Resultat visar att flerspråkighet har en viktig social betydelse för eleverna. Eleverna upplevde även glädje av läs-och skrivaktiviteter trots att vissa samtidigt upplevde svårigheter med det. Däremot upplevde eleverna begränsade möjligheter att prata, skriva eller läsa på sitt modersmål i klassrummet.

 • Högberg, Emelie
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hjälmarlycka, Rebecka
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hur ska vi samverka?: Pedagogers erfarenheter av och föreställningar om föräldrasamverkan i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka pedagogers erfarenheter av och föreställningar om föräldrasamverkan i förskolan. Vår studie är en metodkombination av en kvantitativ och kvalitativ metod där vi har använt oss av enkäter i kombination med öppna frågor via formulär på internet. Vi har tolkat vårt resultat utifrån ett institutionellt perspektiv. Resultatet visar att informanterna inte är eniga kring att ge föräldrar ökade möjligheter till delaktighet och inflytande samt att arbetslivserfarenhet spelar en betydande roll för hur informanterna ser på delaktighet och inflytande samt hur de upplever krav från föräldrar.

 • Edholm, Rasmus
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Wieslander, Hugo
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Uppgradering av LAN-miljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report deals with a thesis focusing on evaluating the internal network infrastructure of the company Office IT Partner. The company supplies various cloud services to individuals and small to medium-sized companies. They were considering upgrading their network environment and have therefore purchased new equipment. This equipment has been reviewed and analyzed to determine if it is worth carrying out an implementation on the existing network. Following a further study focusing on aspects such as security, redundancy and robustness, it was found that the new equipment was worse than the current one. Based on that, a recommendation was made to acquire other devices to satisfy the company's needs.

 • Blomqvist, Simon
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Improvement Proposal for Wireless Office Networks2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Wireless networks nowadays are more affordable and faster than ever and thus many companies incorporate wireless solutions into their networks. However, a lot of challenges are introduced with wireless implementations and knowing how to make the best use of one’s equipment can lead to increased quality of experience, higher security, and improved manageability. The Stockholm based company NetEnt has recently moved into a new office and enhancements on its new wireless network are to be implemented throughout the year. Wireless networks are complex to implement and even if the installation works properly there are still improvements that could be made. The presumption is that such improvements could lead to increased delivery quality for NetEnt. Thus, the main goal of this thesis work is to create a proposal of improvements based on best practices for NetEnt. During the thesis work, an investigation has been conducted to find general wireless network recommendations and vendor specific best practices. Recommendations were found in areas such as 802.11 frequency bands and standards, forwarding architecture, security, and management. The study showed that few recommendations alone would make a significant difference, but together they could make a noticeable boost to the network. The recommendations were compared to NetEnt’s network and an analysis of the differences was performed. The study showed that some advocated proposals were already met while other were planned to be implemented in a near future. The conducted analysis includes the remainder of best practices and is to be seen as a proposal of improvements, which is expected to help NetEnt’s IT department to increase the overall condition of the network.