mdh.sePublications
12 1 - 50 of 72
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Ndayishimiye, Christa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Jag kan matte, låt mig visa på mitt sätt: en kvalitativ studie om bedömning av andraspråkselever matematiska kunskaper, när matematikkunskaperna ligger på högre nivå än de språkliga2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study focuses on how second language pupils’ mathematical knowledge is accessed, when their mathematical knowledge is at a higher level than the linguistic knowledge. I focused on the teacher’s perpective regarding: What approaches a teacher uses to assess pupils, how the language becomes an obstacle and how the teacher does to avoid the language to be an obstacle. To answer these wuestions, i interviewed two different teachers at different schools who also have different conditions. The results show that teacheras use a survey and math problem, however they also take into account that pupils have not yet develop the language. Therefore they use  other resources for example a translater and other forms of expression such as ”plockisar”.

 • Medin-Kangro, Viktor
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Rosenlönn, Michael
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  FÖRSKOLAN-ENA ARENA FÖR ALLA, ÄVEN FÖR DE "FYSISKA BARNEN": Förskollärares uppfattningar om barns behov av rörelse och fysiska aktiviteter2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka förskollärares uppfattningar gällande barns behov av rörelse och fysiska aktiviteter. Studien kommer dessutom att redogöra för fyra teman som kan påverka barnens förutsättningar till utövande av fysiska aktiviteter. Teman i fokus är; Hälsa och välbefinnande i relation till rörelse, Förskollärarens förhållningssätt kring barns rörelse, Förskolans förutsättningar och erbjudande av rörelse och De dagliga rutinernas betydelse för barns rörelse. Valet av metod i studien är semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. Studien genomfördes på tre olika förskolor med utbildade förskollärare. Det teoretiska perspektivet i studien har utgått från ett livsvärldsperspektiv. Resultatet visar att förskollärarna är medvetna om betydelsen av att barns rörelsebehov beaktas i verksamheten. Det framgår även att förskollärarna är medvetna om sin egen yrkeskompetens när det gäller att planera och genomföra aktiviteter som gynnar barns behov av att få använda kroppen fysiskt. Utevistelsen visades vara en tillgång för de fysiska lekarna i förskolan. De fysiska aktiviteterna har en positiv påverkan på barns motoriska utveckling. Studiens slutsats är att förskollärarna är medvetna om betydelsen av de fysiska aktiviteterna. De anser även att förskollärarens profession och kreativitet är avgörande för att de fysiska aktiviteterna ska ges tillräckligt utrymme i förskolan.

 • Papahristodoulou, Christos
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Is There Any Theory that Explains the Swedish Krona (SEK)?2019In: Journal of Applied Economic Sciences, ISSN 2393-5162, Vol. XIV, no 3(65), p. 760-782Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates if the value of the Swedish krona (SEK) against the US dollar ($) and the Euro (€) can be explained by some standard theories and fundamentals, such as the purchasing power parity, the interest rate parity, the debt-ratio and the trade balance ratio, using monthly data since February, 1993. All of them fail to explain why the SEK is so “weak”. The lower inflation rate in Sweden over the recent years has not strengthened the currency. Similarly, the theoretically stronger SEK implied by the lower interest rates in Sweden as the uncovered interest rate parity predicts, has not emerged yet. Finally, neither the persistent trade balance surpluses, nor the declining and very low debt ratio in Sweden has had any positive effects on the currency. It seems that the traders and investors ignore the fundamentals, speculate against the currency and keep it undervalued. Moreover, a number of simulated paths, predicted from various ARIMA-processes, based on the historic exchange rates, show that the worse exchange rates have already gone and by the end of 2020 the $ and the € will cost around 8 and 9.8 SEK respectively.

 • Åde, Hassan
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Azad, Fahim
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  VÅLD I HEDERNS NAMN: SOCIALSEKRETERARENS HANTERING AV HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how social services in a county in central Sweden work preventively against honor-related violence and oppression. The study aims to investigate the obstacles, challenges and preventive opportunities that social workers face in the work. Based on a qualitative data collection method in which six social secretaries were interviewed, the study has shown that the majority of respondents have a critical view towards that the problem of honor is cultured and investigated solely from cultural features. The study also showed that the respondents felt that there was a lack of competence in the social service regarding honor matters and emphasized that there is a great need for excellence in education on the subject and also that there was a great need for aimed education in fields that focus on honour related violence and oppression. It was found that respondents disagreed on whether the social service´s work is preventing honor-related violence and oppression. Some of the socialworkers considered that the social service`s work is preventing and some disagreed. The respondents also emphasized the importance of increased cooperation between the social services and the school in preventing the work against the violence.

 • Höglund, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering. Stockholm University, Sweden.
  Mårtensson, Maria
  Linneus University, Sweden.
  Entrepreneurship as a Strategic Management Tool for Renewal: The Case of the Swedish Public Employment Service2019In: Administrative Sciences, ISSN 2076-3387, E-ISSN 2076-3387, Vol. 9, no 76, article id 76Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we study how entrepreneurial and strategic processes develop in a public-sector organisation through a theoretical lens of Strategic Entrepreneurship (SE). Previous literature on SE practices identified a number of organisational aspects—such as organisational culture, structure, and entrepreneurial leadership—that are important to manage in order to benefit from new opportunities and strategic actions. So far, there is little knowledge about SE practices in the public sector and their possible consequences. There are also few qualitative studies in the field of SE, though arguments have been made for it. Our study is based on a longitudinal and qualitative process approach focusing on the work of the Swedish Public Employment Service’s (SPES) efforts to realise its new strategy through entrepreneurial and strategic processes. The results showed that there are several organisational tensions in relation to the processes of entrepreneurship. We have empirically contributed to previous literature by studying the SE practices of simultaneously balancing the processes of entrepreneurship and strategy. We have also contributed to a more nuanced discussion of the complexity of implementing SE practices and their relationship to organisational culture, structure and entrepreneurial leadership. 

 • immerstrand, jonathan
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Ahlén, Christoffer
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  SÄLLSKAPSSPELSFÖRENINGARS BETYDELSE FÖR DELTAGARNA.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studies syfte har varit vad deltagandet i sällskapsspelsföreningar har för betydelse för deltagarna, samt de som är verksamma i föreningen. Studiens resultat baseras på semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter, fyra medlemmar i olika föreningar och fyra ansvariga inom föreningarna. För att analysera respondenternas svar har dessa jämförts med Collins (2004) teori om interaktionsritualer och Bourdieu (1986) kapitalteori för att undersöka deltagande inom sällskapsspelsföreningar och dess betydelse för deltagarna. Studiens resultat visar på den vikt respondenterna lägger vid den sociala samvaron inom deras respektive föreningar.  Inom föreningen finner deltagarna en trygghet bland andra likasinnade då de får möjlighet att vara sig själva och utöva sina intressen med andra, som delar dessa intressen. Deltagarnas egna åsikter om vilken betydelse sällskapsspelsföreningar har för just dem, har överlagt varit liknande. Majoriteten av respondenterna uppger att de både fått känslor av gemenskap inom sina respektive föreningar och ger intryck av att föreningarna har en stor betydelse för dem själva. Författarna anser själva att sällskapsspelsföreningar kan vara bra mötesplatser för människor som söker en gemenskap och en trygg miljö, då föreningarna jobbar aktivt med att skapa en bra social samvaro där målet är att alla kan vara med och är välkomna. 

 • Chamoun, Charbel
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Före detta fängelseintagnas återanpassning till samhället2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Bäck, Stephanie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Genusperspektiv i barnlitteratur: en förändring över tid?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en granskning av ord och bild i barnböckerundersöka om det skett en påvisbar förändring i framställningen av böckernas karaktärer.Detta görs för att sedan ta reda på om det finns ett övergripande förändringsmönster.Böckerna som studeras är valda utifrån 2008, 2014 och 2018 för att skapa en jämlikfördelning över 10 år. Jag använder en kvantitativ metod som huvudsakligen grundar sig i attstudera ordval som kategoriseras som manligt, kvinnligt eller könsneutralt. I bildanalysengranskas antalet karaktärer som representeras i bild. Resultatet visar på att man generellt settskildrar karaktärer som könsneutrala i text och att kvinnliga karaktärer är den grupp somdominerar i bild genom alla utgivningsåren

 • Ehrlin, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Jepson Wigg, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Being Moved to the Outer Edge: Experiences of Working with Newly Arrived Students in a Newly Diverse School2019In: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, ISSN 1694-2493, Vol. 18, no 7, p. 84-98Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine and analyse teachers’ and their principal’s experiences of receiving a group of newly arrived students at a newly diverse school, in order to highlight how this impacts professional practice and what is important to take into account when receiving and teaching newly arrived students. The study is based on experiences from a research-and development program, with additional data gathered from semi-structured interviews with eight teachers and a principal at a rural school. The theoretical point of departure is Wenger’s (1998) theory on communities of practice and legitimate peripheral participation. The results show that the teachers were not prepared for the sudden change in the practice, and that the teachers’ were frustrated with being limited as professionals. The change wasn’t merely a change in student demographics but a significant change in the community or practice. Analytically, we understand this as being moved to the outer edge, from being central participants in the practice. The result shows that such a change requires focus on preparations and structures for reflection and support, so that teachers are able to again become competent actors and develop their teaching, in relation to newly arrived students.

 • Holmgren, Jessica
  et al.
  Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen, Sweden.
  Tegnestedt, Charlotta
  Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen, Sweden.
  Rodriguez, Marita
  Svenska Röda Korset, Sweden.
  Frivillighetens arena: Frivilligas erfarenheter av mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund I mitten på 2010-talet befann sig runt 65 miljoner människor på flykt runt om i världen på grund av krig, katastrofer och väpnade konflikter. Många människor flydde för sina liv och sökte skydd och fristad i Europa och Sverige. På lokal nivå anlitades ofta rödakorskretsar i det humanitära bemötandet och omhändertagandet av dessa människor. Delvis var detta en ny situation och erfarenhet för frivilligarbetare. Syfte Syftet med forskningsprojektet var att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser. Metod Data har samlats in via fokusgruppsintervjuer i tre olika kretsar i Mellansverige. Intervjuerna genomfördes på tre olika nivåer i varje krets, med frivilliga, frivilligledare och kretsstyrelse. Resultat De transkriberade intervjuerna analyserades tematiskt och följande teman identifierades; Erfarenheter från flyktingströmmen 2015, Kärnan i frivilligt arbete inom Svenska Röda Korset, Förvalta och bevara, men också tänka nytt, Tredje sektorns betydelse och frivillighet under ansvar, Tankar framåt och fortsatt arbete i rödakorskretsarna. Slutsatser och framåtblickar Några paradoxer och framtida utmaningar identifierades. Utmaningarna tycks ligga i att kunna överbrygga och tänka ”både och” i stället för ”antingen eller” vad gäller frivilligas traditionella villkor i relation till vad som kan utvecklas, i en tid där frivilligverksamhet kommer att få en alltmer betydande roll i det svenska samhället.

 • Lindén, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  Kristoffersson, Annica
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  Björkman, Mats
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  Embedded Sensor Systems for Health Plus (ESS-H+) An overview of scientific areas and interdisciplinary target2019In: Abstractbok, 2019, p. 17-17Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  ESS-H+ will continue the work in the KKS research profile Embedded Sensor Systems for Health (ESS-H) at Mälardalen University. ESS-H has during six years provided important collaboration between researchers, industrial partners and healthcare organizations within three focus areas (Health monitoring at home, Health monitoring at work, and Infrastructure and communication).

  The focus of the new research profile ESS-H+ is that monitoring of humans should be able to be performed anytime, anywhere. Our research challenges are focused to the areas of Reliable acquisition and management of physiological data, and Reliable distributed data analysis. Reliable acquisition and management of physiological data is a fundamental prerequisite for advancing anytime, anywhere health monitoring, towards enabling remote monitoring of more serious health conditions than what is safely possible today. Reliable distributed data analysis is a fundamental prerequisite for enabling large-scale deployment of anytime, anywhere health monitoring. Both research challenges are complex and require multi-disciplinary research.

  The following important research goals will be addressed within ESS-H+: 

  • Reliable data acquisition, and design of suitable sensor systems for achieving this. 
  • Development of analysis and classification algorithms for physiological parameters. 
  • Achieve efficient distributed data fusion and decision support. 
  • Better utilization of the compute power of sensor nodes, and increased communication reliability: safety as well as security. 
  • Efficient integration of scientific results, from different scientific areas, to an efficient and user-friendly embedded sensor system. 

  The research in ESS-H+ will include research within the scientific areas (Biomedical sensor technology, Biomedical signal processing, Intelligent decision support, and Reliable and secure data communication) but also a strong integration between these areas, our collaborating companies, and the end users. Our main challenge within ESS-H+ will be this interdisciplinary integration that aims towards fully operating systems, thud providing efficient integration of scientific results, from different scientific areas, to an efficient and user-friendly embedded sensor system.

 • Ekman, Mats
  Hanken School of Economics, Finland.
  A Coasian Solution to Problems of Initial Acquisitions2017In: Erasmus Journal for Philosophy and Economics, ISSN 1876-9098, E-ISSN 1876-9098, Vol. 10, no 2, p. 45-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article extends the Coase Conjecture to ethical issues of initial acquisitions of property rights. The Coase Conjecture complements the Lockean labour-mixing criterion to limit the boundaries of morally legitimate initial acquisitions of unowned property; whenever the Coase Conjecture applies, the Lockean Proviso that there be “enough and as good” left is automatically satisfied. This holds provided that, when a claim is made, the marginal willingness to pay for the last portion of it is zero (infra-marginally, willingness to pay may be arbitrarily high). Thus, the market price of the claim is zero, except for the part of it that the claimant inhabits or improves. “Excessive” claims therefore come to have a zero market price, so anyone may take possession of them, by purchase or theft. In either case they must compensate the original claimant by a zero amount. It follows that non-claimants do not lose by putatively “excessive” grabs by claimants. This article argues that any initial claims are just under these circumstances.

 • Redmalm, David
  Örebro universitet, Sweden.
  Det binäras magi: om den binära kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinäras tankefigur2009In: Det binäras magi: Om den binära kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinäras tankefigur / [ed] Andreas Nyblom, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2009, p. 33-37Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Presentationen utforskar binära kategoriseringars logik och möjligheterna till dekonstruktionistiska förhållningssätt till det binära. För att studera detta abstrakta begrepp analyserar jag binariteterna svensk/invandrare, man/kvinna och människa/djur med utgångspunkt i texter av Michael Azar, Judith Butler och Donna Haraway. Genom en jämförelse av dessa tre analyser visar jag att binär kategorisering blir möjlig, trots att de binära begreppen saknar egentligt innehåll, genom ett antal principer – det binäras magi. Utifrån en diskussion om Gadamers syn på satir, baserad på Hegels verkehrt Welt, visar jag avslutningsvis att ett satiriskt soci-alpsykologiskt förhållningssätt genomsyrar Azars, Butlers och Haraways dekonstruktioner av respektive binaritet. Jag framhäver husdjuret som det antibinäras tankefigur och argumenterar för att varje kritik av binära kategoriseringar måste sluta i frågan om vad det mänskliga är.

 • Ampén, Ida
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Högberg, Hedvig
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att möta det svåra: Sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter med beroendeproblematik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Sahlström, Linda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att klättra, springa, krypa och kasta: En effektutvärdering inom området rörelseförståelse bland barn: har interventionen ”Rörelsesatsning i skolan” gett någon effekt?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Övervikt är en av de ledande folkhälsoutmaningarna i världen där cirka en tredjedel av världens befolkning är övervikta eller har fetma vilket medför negativa hälsoeffekter och sjukdomar. Övervikt och fetma drabbar även barn och unga där en kraftig ökning har skett under de senaste 40 åren. Fysisk aktivitet utgör en viktig komponent för att minska fetmaepidemin, dock förekommer även en ökad andel fysiskt inaktiva barn och unga i Sverige. Skolan ses som en bra arena för folkhälsoarbete men det förekommer dock spridd forskning gällande effekterna av interventioner som syftar att öka den fysiska aktiviteten.

  Syftet med studien var att genomföra en effektutvärdering av projektet ”Rörelsesatsning i skolan” genom en före- och eftermätning av primärutfallet som var skolelevernas fysiska aktivitet samt sekundärutfall som idrottsengagemanget, välmåendet samt klassrumsro.

  En kvantitativ metod genomfördes med en Single Case Experimental Design där totalt 148 elever deltog vid baslinjemätning och 125 elever vid uppföljningen, eleverna gick i årskurserna 3–6 på en skola i Västerås. Resultatet analyserades genom chi2-test samt ANOVA.

  Resultatet visar att interventionen gett effekt på utövandet av bollsporter/klättra/springa på rasterna samt att utöva bollsport med ledare på fritiden. Även liten effekt på ökad andel cyklande till skolan och andel som orienterade/cyklade på fritiden med ledare kunde ses.  

 • Hamid, Mariam
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”Hur tänker du?” Om klassrumskommunikation mellan lärare och elever: En studie med fokus på kommunikationsmönster och frågornas roll i klassrumskommunikationen.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie undersöker klassrumskommunikation som förekommer mellan lärare och elever. Fokusområden i studien är kommunikationsmönster i undervisningen och frågornas roll. Studiens frågeställning är: Hur ser klassrumskommunikationen ut mellan lärare och elever vid en samling eller genomgång och vilka typer av frågor ställer läraren?

  Metoden som användes för att undersöka syftet var observationer som gjordes i fem klassrum. Studien har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Perspektivet har som grund att kommunikation och interaktion har en avgörande roll lärandet. Det empiriska materialet har kategoriserats som IRE-mönster, IRU- mönster, öppna frågor och slutna frågor. 

  Resultatet visade att lärare använder sig av både IRE och IRU i undervisningen. Frågornas formulering och sammanhang är av stor betydelse för samtalet. Elevernas svar var beroende av typen av frågor läraren ställde. Det visade sig att lotsande frågor där eleverna fick gissa vad läraren tänker är förvirrande för eleverna. 

  Både IRE- och IRU-mönster förekom i observationerna. IRU och öppna frågor ger utrymme för elevens bidrag och har därmed en språkutvecklande potential. Lärarens arbetssätt, lyhördhet och klassrumsmiljö är av stor betydelse.

  I diskussionsdelen diskuteras elevernas möjlighet till samtal, taltid och om olika skolämnen förespråkar olika kommunikationsmönster. Slutsatserna som drogs är att IRU och öppna frågor gynnar alla elever och särskilt andraspråkelever, där uppföljning av elevsvaren är värdefulla och sannolikt gynnar lärandet. Eleverna bör ges mer tid att tala och uttrycka sig. För att nå det tidigare nämnda behövs en trygg och god klassrumsmiljö.

 • Hölscher, Maria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nyanlända elever, övergångar och inkludering - hur gick det sedan?: En kvalitativ studie av nyanlända elevers inkludering i och efter övergången från ett språkintroduktionsprogram till ett nationellt gymnasieprogram2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utreda hur inkludering, socialt och pedagogiskt, upplevs av nyanlända elever efter övergången från Språkintroduktionsprogrammet (Sprint) till ett nationellt gymnasieprogram samt vilka framgångsfaktorer för inkludering som lyfts av lärare inom en gymnasieskolas verksamhet. En kvalitativ undersökningsmetod har använts genom semistrukturerade intervjuer där tre elever och tre lärare har intervjuats. Resultaten visar att eleverna, två och tre år efter övergången till sitt gymnasieprogram, i huvudsak fortfarande umgås med elever med liknande bakgrund och samma modersmål, trots att de gärna vill ha mer kontakt med svenskfödda elever. Studiens resultat visar även att eleverna upplever sig ha svårigheter med svenska språket och särskilt med ämnestypiska ord och begrepp, vilket leder till att eleverna upplever stress i skolarbetet. Lärarna arbetar aktivt för att främja de nyanlända elevernas inkludering, vilket uppskattas av eleverna. Både lärare och elever uttrycker önskemål om fler insatser från skolledningens sida, bl.a. i form av flerspråkigt studiestöd och språkstugor. Slutsatsen som kan härledas utifrån studien är att de nyanlända eleverna önskar bli mer inkluderade i den svenska elevgruppen, att svenska språket utgör en utmaning för den pedagogiska inkluderingen samt att eleverna uttrycker behov av fler åtgärder och stöd från skolledningens sida.

 • Moen, Kristin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wahlqvist, Maria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  En studie kring skrivande och skrivundervisning: Elever ur årskurs sju berättar2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När elever börjar årskurs sju har de skiftande erfarenheter av skrivande och de har nått olika långt i sin skrivutveckling. Det ingår i skolans uppdrag att utifrån demokratiska värden utbilda och stärka eleverna i olika sätt att uttrycka sig, för framtida deltagande i samhället. Det finns få studier som täcker in både skrivande/skrivundervisning och elevperspektivet. Därför ville vi i denna studie ta reda på hur elever beskriver det egna skrivandet och den skrivundervisning som de har erfarit. Den studie som vi genomfört kan inte generera någon teori eftersom den inte innefattar någon större population, utan endast några elever, däremot kan studien väcka tankar kring elevers beskrivningar samt vad vi vuxna i skolan behöver tänka på för att stärka och stötta elever i deras utveckling. Syftet med vårt arbete var att beskriva några elevers perspektiv på skrivande och skrivundervisning. Vi använde oss av kvalitativ forskningsansats och fokusgruppsintervjuer för att undersöka våra frågeställningar. Vi genomförde fem fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 20 elever från två grundskolor i två olika kommuner. För att stärka studien tog vi i bakgrunden upp teorier kring skriv- och läsutveckling, skrivundervisning samt belyst betydelsen av uppgifters strukturer, samtal kring uppgifterna, repetition av dem och feedback på elevernas texter. I resultatet av studien kunde vi i elevintervjuerna hitta utsagor om det egna skrivandet, skrivutveckling och skrivundervisning. Dessutom fann vi att eleverna beskrev en del skillnader mellan årskurs sex och årskurs sju. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv såg vi i studien hur viktigt det är för eleverna att de känner sig sedda och lyssnade på, men också att det eleverna gör, är det som förväntas av dem utifrån de kunskaper och de förmågor som de har. Vi ville i vårt arbete betona det organisatoriska perspektivet och därigenom se till att ge eleverna förutsättningar för att lyckas nå så långt som möjligt i sin skrivutveckling.

 • Nidmark, Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Rosendahl, Sofie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skönlitteratur i språkutvecklande arbete med flerspråkiga elever2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur skönlitteratur används i språkutvecklande undervisning av flerspråkiga elever i de tidiga skolåren. För att utröna vilken litteratur som används och hur valet motiveras, vilka förtjänster och hinder som kan förekomma med skönlitteratur samt hur lärare samverkar i arbetet har vi intervjuat undervisande lärare i skolämnena svenska, svenska som andraspråk samt i modersmålsundervisning.

  Studien bygger på kvalitativa intervjuer med lärare i svenska, svenska som andraspråk samt modersmål. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Databearbetningen gjordes genom allmän kvalitativ analysmetod där transkriptionerna kodades och resulterade i ett antal kategorier.

   Studiens resultat visar att samtliga lärare ser positivt på skönlitteratur i undervisningen av flerspråkiga elever. Högläsning av bilderböcker är prioriterat tillsammans med diskussion om innehåll. Det råder delade meningar kring urval av litteratur samt arbetssätt men det råder konsensus kring de många vinsterna med skönlitteratur, bland annat dess positiva inverkan på flerspråkiga elevers litteracitet samt dess bidrag till vidgade perspektiv.

  Samverkan mellan de olika lärarna upplevs kunna underlätta och förbättra urvalet av skönlitteratur som används i undervisning av flerspråkiga elever. Dock skulle denna samverkan behöva stärkas.

 • Ehn, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Där är vi helt överens även om vi inte är överens i andra delar": En samtalsanalytisk studie av Navid Modiris verbala initiativ och respons i podcasten Hur kan vi?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker Navid Modiris initiativ- och responstagande gentemot sina gäster i podcasten Hur kan vi?. Syftet är att se huruvida Modiris interaktion med gästerna varierar beroende på vem gästen är och hur kontroversiellt ämnet anses vara. 

  Från sex av podcastens avsnitt har delar valts ut för att analyseras med en metod inspirerad av samtalsanalys (Norrby, 2014) och initiativ och respons (Linell & Gustavsson, 1987). Av de avsnitt som valts ut bedöms tre av avsnitten ta upp mer kontroversiella ämnen medan tre bedöms ta upp mindre kontroversiella ämnen.

  Studiens resultat visar att Modiris initiativ och respons gentemot sina gäster varierar men det går däremot inte att fastslå om detta beror på vem gästen är eller huruvida ämnet som tas upp är kontroversiellt eller ej. Resultatet visar också att Modiris samtalsmetod på många sätt är förenligt med hur en samtalsaktivist samtalar. 

 • Fransi, Slava
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kinaji, Nathalie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Upplevelser av en skolas brottsförebyggande arbete: En kvalitativ studie av skillnader och likheter i elevers erfarenheter av en skolas brottsförebyggande arbete2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur elever som har gått på samma högstadieskola upplever skolans brottsförebyggande arbete. Studiens deltagare är unga vuxna som relativt nyligen avslutat sin skolgång. Ett antal av de intervjuade har själva begått brott. Det vi har studerat är skillnader i deras erfarenheter av samma skolas brottsförebyggande arbete. För att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Empirin samlades in genom intervjuer med semistrukturerade frågor. Vi har använt oss av en tematisk analys där vi belyser olika områden. Resultatet har sedan tolkats med stöd av Hirschis teori om sociala band. Vad vi kommit fram till är att flera av de informanter som själva hade begått brott inte enbart ansåg att skolan inte varit brottsförebyggande, utan även att den påverkade deras egna livsval i negativ riktning.

 • Parkkila, Christoffer
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Empirical studies of multiobjective evolutionary algorithm in classifying neural oscillations to motor imagery2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Brain-computer interfaces (BCIs) enables direct communication between a brain and a computer by recording and analyzing a subject’s neural activity in real-time. Research in BCI that classifies motor imagery (MI) activities are common in the literature due to its importance and applicability, e.g., stroke rehabilitation. Electroencephalography (EEG) is often used as the recording technique because its non-invasive, portable and have a relatively low cost. However, an EEG recording returns a vast number of features which must be reduced to decrease the computational time and complexity of the classifier. For this purpose, feature selection is often applied. In this study, a multiobjective evolutionary algorithm (MOEA) was used as feature selection in a high spatial and temporal feature set to (1) compare pairwise combinations of different objectives, (2) evaluate the relationship between the specific objective pair and their relation to model prediction accuracy, (3) compare multiobjective optimization versus a linear combination of the individual objectives. The results show that correlation feature selection (CFS) obtained the best performance between the evaluated objectives which were also more optimized than a linear combination of the individual objectives when classified with support vector machine (SVM).

 • Stengård, Lydia
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Att designa en toalett är inte skitlätt: Hur behov och inkludering samsas vid utformningen av en handikapptoalett2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis work in information design with a focus on spatial design is about how people's needs, in addition to the natural ones, can be considered in a handicap toilet to include a broader target group. The study is a case study and was conducted together with the research institute Rise Sics, which is a multicultural company with employees of different ages.

  The empirical material that has been collected is through participatory observations, questionnaire surveys and focus groups. The study's questions are answered with the help of the collected empirical data and of the chosen theories about how a room can be made available through color and light and with principles in interaction design: affordance, signifiers, constraints, mappings, feedback and conceptual model.

  The aim of the study has been to deliver a design proposal that shows a breadth of inclusion aspects. The hope of the study is that it will inspire a change in other public toilet spaces, as the study has shown a need to change the toilet culture that exists today.

 • Holmer, Rebecca
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  AL-Ibrahimi, Noor
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Didaktiskt perspektiv på lärande om hållbar utveckling: En kvalitativ studie som synligör hur F-3-lärare implementerar hållbar utveckling i sin undervisning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur F-3-lärare arbetar med hållbar utveckling i sin undervisning utifrån de didaktiska frågorna kring innehåll, metod och syfte (vad, hur och varför). Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod, som består av två fokusgruppsintervjuer med sex lärare. Genom fokusgruppsintervjuer samlades data in, transkriberades och analyserades. Som teoretisk utgångspunkt använde vi oss av den pragmatiska teorin. Studiens resultat visar att hållbar utveckling är ett komplicerat begrepp som är svårt att definiera och många lärare blir därmed osäkra på vad de ska göra i sin undervisning. Det är svårt att få en helhetssyn om undervisning för hållbar utveckling, det är svårt också att få in ett arbete som inriktar sig mot hållbar utveckling som ämne i sin helhet. I studien har vi även kunnat se att det saknas svar på den didaktiska frågan hur i läroplanen, då framgår det inte hur lärare ska gå tillväga för att genomföra en utbildning om hållbar utveckling 2 bland eleverna. Lärare behöver ha stöd och resurser för att utveckla undervisningen om hållbar utveckling i skolan.

 • Ahmed, Mohamed Ali
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Eliciting correlations between components selection decision cases in software architecting2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A key factor of software architecting is the decision-making process. All phases of software development contain some kind of decision-making activities. However, the software architecture decision process is the most challenging part. To support the decision-making process, a research project named ORION provided a knowledge repository that contains a collection of decision cases. To utilize the collected data in an efficient way, eliciting correlations between decision cases needs to be automated. 

  The objective of this thesis is to select appropriate method(s) for automatically detecting correlations between decision cases. To do this, an experiment was conducted using a dataset of collected decision cases that are based on a taxonomy called GRADE. The dataset is stored in the Neo4j graph database. The Neo4j platform provides a library of graph algorithms which allow to analyse a number of relationships between connected data. In this experiment, five Similarity algorithms are used to find correlated decisions, then the algorithms are analysed to determine whether the they would help improve decision-making. 

  From the results, it was concluded that three of the algorithms can be used as a source of support for decision-making processes, while the other two need further analyses to determine if they provide any support. 

 • Karlsson, Simon
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Micaela, Axelsson
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Intressant eller inte?: Vad intresserar flickor i årskurs 6 inom de naturvetenskapliga ämnena?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få fördjupade kunskaper i vad som intresserar flickor i årskurs 6 inom de naturvetenskapliga ämnena. Genom en enkätundersökning på tre olika skolor framkommer det att majoritet av flickorna finner naturvetenskapen intressant. Detta intresse är dock spritt inom naturvetenskapens olika områden. Frågor kring kropp och hälsa samt vad som påverkar vår jord är delar som visar på ett större intresse hos flickorna. Studiens resultat visar även på att det finns en medvetenhet kring att de naturvetenskapliga ämnena kommer att vara av betydelse för framtiden.

 • Furulind, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Balazsi, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att utmana och leka med stereotypiska könsuttryck: En netnografisk studie om framställandet av kvinnokroppen av kända kvinnor på Instagram2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har i det senmoderna samhället växt sig stort och blivit en vardag i många individers liv. På Instagram publiceras dagligen inlägg med olika syften vilka ofta inte uppfattas medvetet. Med denna studie fokuserar vi på hur svenska kända kvinnor framställer kvinnokroppen på Instagram. Hur de utifrån olika ställningstaganden tar upp feministiska synpunkter, utmanar det västerländska kroppsidealet och hur de vill vara med och bredda synen den normativa kvinnokroppen. Vi har utgått från den digitala tidskriften för unga kvinnor, Veckorevyn, som i januari 2017, publicerade en lista med “25 kända kvinnor du borde följa på Instagram”. Utifrån denna lista valde vi sedan ut de sex kvinnor som var svenska för att analysera bild och tillhörande text. För att uppnå studiens syfte, att synliggöra hur kvinnokroppen konstrueras och förmedlas av de sex kända kvinnorna har vi använt oss av en netnografisk metodansats med semiotisk analysmetod. Resultatet visar att de kända kvinnorna gör ställningstaganden som syftar till att ge utrymme för att omvärdera och utmana det normativa könsroller som vi upplever finns i dagens samhälle. Ett omvärderande av de värderingar som finns i det senmoderna samhället, menar vi skulle kunna leda till att acceptansen kring kvinnans kropp ska expandera och skapa en ny bild av vad som är normativt inom det västerländska skönhetsidealet och könsneutralisera stereotypiska könsuttryck som tillskrivs kvinna som kön. 

 • Mohammadi, Kajal
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hoque, Winnie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  SOCIALA MEDIER SOM STÖD TILL LÄRANDE: En kvalitativ studie om hur studenter tar stöd av sociala medier i sitt lärande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka studenters erfarenheter av att använda sig av sociala medier för att ta stöd i sitt lärande. Då vi var intresserade av att studera deras upplevelser valde vi att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod med en semistrukturerad intervjuguide. Med hjälp av ett ändamåls- och snöbollsurval valde vi ut åtta informanter som vi ansåg var relevanta utifrån studiens syfte och frågeställning. Resultatet visade att studenter använde sig av sociala medier för att ta stöd i sitt lärande där de främst använde sig av Facebook och Youtube. Informanterna valde att använda sig av sociala medier både för att kommunicera med andra och för att ta hjälp av bilder och videofilmer. Kommunikation, diskussion och reflektion belyste de som positiva effekter medan distraktion och koncentrationssvårigheter var negativa. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan resultatet tolkas som att lärande är någonting som sker både individuellt och genom ett socialt deltagande. Vi ville med denna studie belysa hur studenter tar till sig av andra metoder, istället för hur det vanligtvis ser ut, för att ta stöd i sitt lärande. Vår slutsats var således att studenter fann en relevans i att använda sig av sociala medier för att ta stöd i sitt lärande.

 • Dipa, Fuad
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Ektiren, Erkan
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Implementing Full Inventory Control in a Production Facility: A Case Study at Scania CV Engine Assembly2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The concept of inventory control has been around since the early 20th century and it’s constantly evolving. The importance of inventory management and supply chain management is clear, and companies are constantly trying to evolve their systems and ways of handling inventory control. By having a proper inventory control system with adequate inventory record audits, a company could potentially have several benefits such as reduced tied-up capital, reduced holding costs, reduced/redistributed work hours, better automation and more.

  Most organisations and companies have some form of inventory control, however not all have full control of their inventory. This includes automatic inventory balance updates, package traceability, automatic replenishment systems and more. To implement these ideas, a company would need to foremost find what factors are currently hindering them from obtaining this and consequently being able to adjust their factors. Since there are several ways to obtain an automatic inventory record update that is adequate, multiple proposals are discussed in this thesis project.

  This thesis project assessed what the necessary steps that a company needs to perform are through a case study at Scania CV Engine and a benchmarking at Scania Production Angers. Through a collection of scientific literature and empirical data, an attempt to identify the factors that determine whether a company can implement full inventory control or not was made. As a supplement to this, this thesis project also looked over what type of consequences an implementation of full inventory control could have in a company, both when it comes to purely systemic consequences as well as economic consequences.

 • Petersson, Gabriella
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Dahlberg, Malin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Konsten att ge respons: Hur lärare använder skriftlig respons för att stötta elevers skrivutveckling2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om lärares skriftliga respons till elever för att stötta deras skrivutveckling. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur några lärare använder sig av skriftlig respons samt hur lärare upplever att deras respons stöttar elevers skrivutveckling. För att undersöka detta område har enkät och intervju valts som datainsamlingsmetoder där urvalsgruppen är undervisande svensklärare i årskurs 6. Resultatet visar sig stämma överens med det tidigare forskning visar. Elevutvecklande respons är i detta fall skriftlig respons som ges kontinuerligt under skrivprocessen, innehåller positiva kommentarer om texten, konkreta exempel på hur elever kan utveckla sina texter samt fokuserar på flera olika delar av texten. En slutsats är att teorier om skrivutvecklande respons implementerats i informanternas undervisning. 

 • Andersson, Victor
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Låt mig tala färdigt: filmdialog då och nu2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att se om språkförändring över tid kan avläsas genom att undersöka två filmer från 1950-talet respektive 2010-talet och huruvida språket blivit mer informellt, baserat på hur tal till punkt och nyttjande av pronomen ser ut. Metoden involverar samtalsanalys och transkribering av dialog i enlighet med traditionella transkriptionsmetoder, inklusive närmre analys av excerpter som ger svar på hypotesen. Enligt resultaten är överlag titlar i pronomens ställe mer synligt i äldre filmdialog, samt att karaktärer avbryter varandra under samtal mer frekvent i nyare film, enligt aktuell analys. Detta tyder på att filmdialogen blivit mer informell, vilket går att koppla till 1900-talets språkreformer, trots att till synes informella interaktioner kan ske inom äldre film.

 • Hjälm, Madelen
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andvret, Sofia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pedagogiskt ledarskap: Pedagogernas ledarskap i arbetet med barns delaktighet och inflytande2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi undersöker hur verksam pedagogisk personal ser på den pedagogiska ledarrollen och knyter sitt förhållningssätt och roll i verksamheten till denna. Studien undersöker hur det goda pedagogiska ledarskapet kan påverka barns delaktighet och inflytande genom intervjuer med verksam pedagogisk personal. Vilken kunskap och vilka erfarenheter har respondenterna som vi har intervjuat av pedagogiska ledarskapet? Hur kan det goda pedagogiska ledarskapet och barns delaktighet och inflytande garantera god kvalitet? Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som metod för att undersöka den verksamma personalens pedagogiska ledarskap i arbetet med barns delaktighet och inflytande. Resultatet visar att det finns flera olika utmaningar i arbetet med detta. Vi upptäckte i vår studie att dessa utmaningar är en del av den verksamma pedagogiska personalens vardag i förskolan. Slutsatsen vi drar är att det behövs tydlig kommunikation och gemensam reflektion i ett arbetslag för att kunna skapa förståelse och kunskap i det pedagogiska ledarskapet och i arbetet med barns delaktighet och inflytande.

 • Peters, Cecilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wirenborg, Pauline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Digitala verktyg i förskolan: En kvalitativ studie om pedagogers upplevelser kring arbetet med digitala verktyg.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur pedagoger beskriver integrering av digitala verktyg i förskolans verksamhet. I förskolans reviderade läroplan ges digitala verktyg mer utrymme än tidigare. Datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer där nio pedagoger intervjuats. Resultatet visade att pedagogerna upplever att en stor del i arbetet med digitala verktyg handlar om att det ska vara ett verktyg för att exempelvis förstärka miljöer. Resultatet visade även att de flesta pedagogerna är självlärda och önskar mer kompetens dels för att själva utvecklas och dels för att kunna stötta kollegor i arbetet med digitala verktyg. I resultatet framkom det att de möjligheter pedagogerna upplevde var att digitala verktyg ökade barns intresse, språkutveckling, att verktygen har fler användningsområden, till exempel inom rörelseaktiviteter. De upplevde även olika begränsningar, dessa handlade bland annat om konkurrens mellan barn i arbetet med digitala verktyg och om verktygen användes utan pedagogiskt syfte. Bristen på tillgång till digitala verktyg, vidareutveckling och kollegors inställning samt pedagogers kompetens ansågs också som begränsningar.

 • Pourmand, Anita
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nydahl, Jessica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Måltidsmiljö vid demenssjukdom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Wallenius, Merja
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rignell, Rasiklal
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Främja sömn vid demenssjukdom: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige finns det idag omkring 130 000–150 000 personer som har demenssjukdom och fler personer beräknas insjukna. Sömnstörningar relaterat till demenssjukdom är vanligt och beror dels på förändringar i hjärnan och dels på läkemedelsrelaterade orsaker. Sömnstörningar blir svårare desto längre sjukdomen fortskrider. Problem: Sömnstörningarna leder till nedsatt psykiskt och fysiskt välbefinnande. Sömnstörningar behandlas ofta med läkemedel på vård- och omsorgsboende men det är sällan tillräckligt, utan medför biverkningar och fortsatta sömnstörningar. Syfte: Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan främja sömnen hos personer med demenssjukdom på vård- och omsorgsboende. Metod: En allmän litteraturöversikt inkluderande tio kvantitativa och två kvalitativa vetenskapliga artiklar har analyserats. Resultat: Resultatet mynnade ut i tre teman som kan främja sömn hos personer med demenssjukdom: Främja sömnen med hjälp av beröring, Främja sömnen med hjälp av aktivitet och sysselsättning samt Främja sömnen med hjälp av åtgärder i miljön. Slutsats: Omvårdnadsåtgärder kan främja sömn hos personer med demenssjukdom, och kan vara ett alternativ istället för sederande läkemedel. Samtidigt krävs en lyhördhet hos de som vårdar personer med demenssjukdom för vad som skulle fungera hos den enskilde. 

   

 • Ejdetjärn, Marcus
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Dey, Priyanka
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Musik för de miljoner med en demenssjukdom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Stenander, Linn
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Allfjord, Felicia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda i livets slutskede: En systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Bernström, Theresa
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Svärd, Emma
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att främja sömn vid demenssjukdom: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Johannson, Therése
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Lund, Therese
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  VID DIN SIDA: En systematisk litteraturstudie om upplevelser i samband med vård i livets slutskede.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Christensson, Sofia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Oziegbe, Blessing
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Mötet med sjuksköterskan: En litteraturstudie ur äldre patienters perspektiv2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In Sweden there is an increased population of elderly people who need care. Care for elderly can take place in elderly homes where they are in contact with the nurse. The elderly home is regarded as a second home with equipment in which the patients can use their resources to live an independant life. Aim: To illustrate older patient's experiences of meeting with the nurse within the elderly home. Method: A qualitative literature study with descriptive synthesis. Result: The analysis resulted two themes and four sub-themes. The first theme is The experience of well-being with the sub-theme; To be satisfied with the care meeting and To have a need for closeness. The second theme is The importance of communication with the associated sub-theme; To adapt to the new environment and To experience a meaningfull relationship with the nurse. Conclusion: Experience of security could arise when the nurse treats older patients as uniqe person by being interested in them, showing respect, understandning and initiating communication. Insecurity could arise when the nurse is guided by his or her own attitudes and prejudices by ignoring or disregarding older patients. 

 • Nordgren, Sarah
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Åkesson, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda patienter med en demenssjukdom: -ur ett sjuksköterskeperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Vas, Edit
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fysioterapeuters upplevelser av att skatta patienters self-efficacy för att upprätthålla funktion, kontrollera symptom och sjukdom efter hjärtinfarkt: En kvalitativ intervjustudie med fysioterapeuter inom hjärtrehabilitering2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Årligen insjuknar cirka 28 000 svenskar i akut hjärtinfarkt som är den vanligaste hjärt- och kärlrelaterade dödsorsaken. Efter hjärtinfarkt behöver individen vara delaktig i sin behandling för högre följsamhet till hjärtrehabilitering enligt hjärtsjukvårdens rekommendationer. Ökad self-efficacy kan leda till positiva hälsobeteenden när det gäller träning och vardagsaktiviteter. Det finns en skattningsskala för hjärtrelaterad tilltro till egen förmåga för att tolka symptom och funktion, validerad på svenska för patienter efter akut koronarsyndrom och hjärtinfarkt.

  Syfte: Att undersöka hur fysioterapeuter upplever användandet av skattningsskalan för hjärtrelaterad tilltro till egen förmåga att upprätthålla funktion, kontrollera symptom och sjukdom efter hjärtinfarkt hos patienter som deltar i fysioterapeutledd hjärtrehabilitering.

  Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med åtta fysioterapeuter inom hjärtrehabilitering i Mellansverige. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Enligt informanterna fungerade skattningsskalan som ett diagnosanpassat screeningsinstrument, kliniskt tillämpningsbar genom att skräddarsy hjärtrehabiliteringen för varje patient. Skattningsskalan bidrog till ett multidisciplinärt teamarbete enligt informanterna som upplevde att skattningsskalan fyller en kunskapslucka kring att vara fysiskt-, socialt-, och sexuellt aktiv efter hjärtinfarkt.

  Slutsatser: Skattningsskalan ansågs implementeringsbar då den grundar sig på self-efficacy som informanterna upplevde som ett relevant och tidsaktuellt begrepp att jobba med inom hjärtrehabilitering.

 • Einarsson, Sofia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Nilsson, Sofie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Måltidsmiljöns betydelse för näringsintaget hos personer med demenssjukdom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personer med demenssjukdom på särskilt boende riskerar att bli undernärda till följd av sin nedsatta kognitiva förmåga. Risken för undernäring ökar ju längre sjukdomen fortskrider. Svårigheterna för patienterna att inta föda kan bero på fysiska, psykologiska, miljömässiga och sociala faktorer. Dessa personer är i stort behov av stöd av vårdpersonal i sitt dagliga mat- och vätskeintag. Problem: En måltidsmiljö som inte är anpassad efter de demenssjukas behov kan leda till undernäring, minskat livskvalitet samt öka risken för komplikationer och värsta fall ha en dödlig utgång. Syfte: Beskriva måltidsmiljöns betydelse för näringsintaget hos personer med demenssjukdom utifrån vårdpersonalens perspektiv.Metod: En allmän litteraturöversikt. Resultat: Fyra teman identifierades som viktiga för att skapa en god måltidsmiljö: Social samvaro, Doft och aptit, Den fysiska miljön ochIndividuella preferenser. Slutsatser: En gynnsam måltidsmiljö kan stödja de boendes självständighet, öka näringsintaget och öka livskvaliteten hos personer med demenssjukdom. Några aspekter som identifierades i måltidsmiljön för att öka näringsintaget var anpassning till individuella behov och preferenser, en fin hemlik miljö med personalnärvaro under måltiderna och en noga tilltänkt bordsplacering. Minskade distraktioner i miljön samt att servera mat de boende var bekanta med sedan tidigare visade sig också vara gynnsamt.

 • AL-Ramadan, Aymen
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Evaluating Bluetooth Radio for Physiological Monitoring2018Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globally, population numbers are growing, and the lifespan of the elderly is increasing. Therefore, this phenomenon requires that society commit more money, facilities, and staff for health care. The Internet of Things (IoT) can be employed to cover the financial shortfall in healthcare resources by using sensors for remote health monitoring such as the Shimmer device. The Shimmer physiological sensor is a Bluetooth-enabled radio device designed and used for monitoring various human health conditions. Using a sufficient number of the Shimmer devices with proper sampling rate can affect the provision of health and related information in realtime. Moreover, this type of sensor can sometimes be attached to the human body, which can create an inference between the sensors and the human body. The high-noise environment may also impact the sensor. This thesis reviews and analyses several scenarios in which Shimmer devices can be used by medical practitioners to offer reliable physiological measurements, such as ECG and movement. This study found that the Shimmers device can provide reliable data by using a specific configuration when the maximum number of sensors participate in a piconet network.

 • Holmqvist, Niclas
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  HANDHELD LIDAR ODOMETRY ESTIMATION AND MAPPING SYSTEM2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Ego-motion sensors are commonly used for pose estimation in Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) algorithms. Inertial Measurement Units (IMUs) are popular sensors but suffer from integration drift over longer time scales. To remedy the drift they are often used in combination with additional sensors, such as a LiDAR. Pose estimation is used when scans, produced by these additional sensors, are being matched. The matching of scans can be computationally heavy as one scan can contain millions of data points. Methods exist to simplify the problem of finding the relative pose between sensor data, such as the Normal Distribution Transform SLAM algorithm. The algorithm separates the point cloud data into a voxelgrid and represent each voxel as a normal distribution, effectively decreasing the amount of data points. Registration is based on a function which converges to a minimum. Sub-optimal conditions can cause the function to converge at a local minimum. To remedy this problem this thesis explores the benefits of combining IMU sensor data to estimate the pose to be used in the NDT SLAM algorithm.

 • Efstathiou, Teresia
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  AUTOMATISERADE FLYGPLAN: EN EMPIRISK STUDIE OM FLYGPASSAGERARES INSTÄLLNING2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Automatic flight systems and control presentation units are constantly being developed in aviation technology. Avionic companies create computerized systems that will be able to automate additional aspects of the operations that take place in the cockpit. Flying should not be judged to be somewhat risky and to ensure safety, it is important to find out whether people perceive the technology's success as positive. The purpose is to find out about the people’s perception and attitude towards automated aircraft. The question is answered through an empirical study in which a thorough background study was first made to obtain information about where automated aircraft are located in relation to its development and success. With the help of a solid background, a quantitative questionnaire survey has been conducted that best answers the question of whether automated aircraft are considered a safe means of transport. The majority of respondents, 86.9%, consider it important or very important that there is a pilot who controls the aircraft. Automated cargo aircraft are the closest in the future compared to civil aircraft. It has been argued that increased understanding of technology gives increased confidence in AI and the more confidence in AI the greater the chance of creating a better sense of security for automated aircraft. It can also be concluded that pilotless aircraft controlled from control rooms on the ground should not act as a transition to fully automated aircraft. Instead, a step-by-step automation in the form of a digital second pilot is preferred. In addition, a greater awareness must be created in how the aircraft operate to get passengers susceptible to further development. Finally, automated aircraft need not be perfectly perfect and strive for an impossible standard. 

 • Rajković, Kostadin
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  MEASURING THE COMPLEXITY OF NATURAL LANGUAGE REQUIREMENTS IN INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Requirements specification documents are one of the main sources of guidance in software engineering projects and they contribute to the definition of the final product and its attributes. They can often contain text, graphs, figures and diagrams. However, they are still mostly written in Natural Language (NL) in industry, which is also a convenient way of representing them. With the increase in the size of software projects in industrial systems, the requirements specification documents are often growing in size and complexity, that could result in requirements documents being not easy to analyze. There is a need to provide the stakeholders with a way of analyzing requirements in order to develop software projects more efficiently.

  In this thesis we investigate how the complexity of textual requirements can be measured in industrial systems. A set of requirements complexity measures was selected from the literature. These measures are adapted for application on real-world requirements specification documents. These measures are implemented in a tool called RCM and evaluated on requirements documentation provided by Bombardier Transportation AB. The statistical correlation between the selected measures was investigated based on a sample of data from the provided documentation. The statistical analysis has shown a significant correlation between a couple of selected measures. In addition, a focus group was performed with a goal of exploring the potential use of these metrics and the RCM tool in industrial systems as well as what different areas of potential improvement future research can investigate.

 • Dehnavi, Saeid
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. University of Tehran, Iran.
  ROBOREBECA: A NEWFRAMEWORK TO DESIGN VERIFIED ROS-BASED ROBOTIC PROGRAMS2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Robotic technology helps humans in different areas such as manufacturing, health care and educa-tion. Due to the ubiquitous revolution, today’s focus is on mobile robots and their applications in avariety of cyber-physical systems. There are several powerful robot middlewares, such as ROS andYARP to manage the complexity of robotic software implementation. However, they do not providesupport for assuring important properties such as timeliness and safety. We believe that integratingmodel checking with a robot middleware helps developers design and implement high quality roboticsoftware. By defining a general conceptual model for robotic programs, in this thesis we present anintegration of Timed Rebeca modeling language (and its model checker) with ROS to automaticallysynthesize verified ROS-based robotic software. For this integration, first the conceptual model ismapped to a Timed Rebeca model which is used to verify the desired properties on the model. The Timed Rebeca model may be modified several times until the properties are satisfied. Finally, theverified Timed Rebeca model is translated to a ROS program based on a set of mapping rules. Conducting experiments on some small-scale case studies indicate the usefulness and applicability ofthe proposed integration method

 • Bizhuta, Ermal
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  Carhoshi, Dhespina
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Applicability Study of Software Architectures in the Discrete Manufacturing Domain2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Manufacturing, under the umbrella of the latest industrial revolution, has gone through enormous changes in the last decades to then later evolve in what we know now as smart manufacturing. Different companies and entities have developed their own versions of architectures for intelligentand digitalized manufacturing systems. Ideating a exible and safe architecture is one of the first steps towards a system that intends to be applicable in different environments, regardless of the vast variety of possibilities available. For this purpose, the following thesis presents an investigation on the state-of-the-art solutions of the most recent digitalized cloud-based system architectures in the domain of discreet manufacturing. Based on an initial system architecture conceived from the company ABB, an evaluation of this architecture was conducted, by taking in consideration the existing systematical approaches to the digitalization of this industry. In the following thesis work, we investigate, describe and evaluate the limitations and strengths of the most recent and known architectural approaches to cloud robotics. Finally, a few key remarks are made towards ABB's initial solution but also to the industry in general.

 • Acimovic, Aleksandar
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Bajceta, Aleksandar
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Test script design approaches supporting reusability, maintainability and review process2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Software testing is widely considered to be one of the most important parts of software development life-cycle. In this research, we investigated potential improvements in the testing process and design of automated test scripts inside Bombardier Transportation. For the creation of automated test scripts BT is using a group of programs called TAF (Test Automation Framework). These scripts are used for testing Train Control Management System (TCMS), software that is used for managing the train. TAF can export its test scripts in XML format. XML scripts are analyzed in order to identify the most frequent changes. To better understand the life cycle of automated Test scripts official documentation that defines the Verification and Validation process inside BT was analyzed. Also, an interview was conducted with one of the responsible persons for testing. We believe that we have found a possible solution for improving testing process and creation of automated test scripts in BT, and to evaluate it proof of concept tool was developed. The main idea behind the tool is to write the test script using keywords which are based on analysis that was conducted on test specification documentation. These keywords represent frequent actions that are being tested on the train. By storing those actions in keywords re-usability of test script is being increased. Also, because they are based on naturally language, they are having positive effect on readability and maintenance of the test script.