mdh.sePublications
1 - 33 of 33
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Värnild, Astrid
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Peter, Larm
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Karolinska Institutet, Sweden.
  What types of injuries did seriously injured pedestrians and cyclists receive in a Swedish urban region in the time period 2003–2017 when Vision Zero was implemented?2020In: Public Health, ISSN 0033-3506, E-ISSN 1476-5616, Vol. 181, p. 59-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives

  The aim of the study is to examine what types of injuries that seriously injured pedestrians and cyclists received in urban road spaces from 2003 to 2017 in the Swedish region of Västmanland, when the road safety policy Vision Zero was implemented.

  Study design

  This is a cross-sectional data annually collected over a period of fifteen years.

  Methods

  Data from health care for 403 seriously injured pedestrians and cyclists were retrieved from the registry STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) and cross-referenced with the National Road Database to see if any Vision Zero measures had previously been implemented at the crash location. The study includes injuries from both single and multiple crashes on roads, pavements, and tracks for walking and cycling (road space). Statistical analysis was performed by descriptive statistics, chi-square tests, and multiple logistic regression analyses.

  Results

  Pedestrians were seriously injured in lower extremities more than cyclists, whereas more cyclists were seriously injured in the head. During the period, pedestriansꞌ head injuries decreased significantly, but injuries in lower extremities increased significantly. In addition, for cyclists, there was a shift from decreased probability of head injuries to increased probability of injuries in lower extremities related to increased age. For pedestrians, pavements/tracks were associated with a decreased probability of a majority of injury outcomes but for cyclists only for severe injury outcomes.

  Conclusions

  From 2003 to 2017, there was a shift among seriously injured pedestrians, with head injuries decreasing and injuries in lower extremities increasing. This shift was probably related to an ageing population in the region, given that increased age among both pedestrians and cyclists was associated with a decreased probability of head injuries but increased probability of injuries in lower extremities. On Vision Zero roads, there was a decreased probability of pedestrians receiving serious injury to more than one bodily region. An increased number of older people combined with policies for more active mobility such as walking and cycling are a challenge for road authorities in urban areas.

 • Safari, Bahar
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Värde av solel i Sverige: En faktor att ta med i ekonomin för en solcellsanläggning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish government has set a target of achieving 100% renewable electricity production by 2040, and this target is reflected in the solar strategy of the Swedish Energy Agency that states it’s possible that solar electricity may represent 5-10% of the Swedish electricity mix by 2040. It’s not easy for different participants such as individuals, companies, farmers and housing associations to find out the value of solar self-consumption and the value of surplus solar electricity that is fed into the power grid, because there are about 120 electricity trading companies and about 170 electricity grid companies in Sweden. The electricity companies have different tariffs. The purpose of this degree project is to investigate how the value of solar electricity varies depending on which electricity trading company and electricity grid company that different participants such as individuals and companies have, and also to make profitability calculations for different cases concerning five of the major electricity trading companies and electricity grid companies, respectively. Data needed for calculating the value of solar self-consumption and sold surplus electricity are collected from the electricity trading companies and electricity grid companies. Profitability is calculated by using an Excel template from the project ”Capital budget for solar cells”. This degree project shows that the value of solar self-consumption is worth more than the value of sold surplus electricity in all cases, both for individuals and for companies. For the companies, the difference in value between solar self-consumption and sold surplus electricity is much greater than for individuals, because the companies studied in this degree project don’t receive any tax reduction for the surplus electricty that is fed into the power grid. The higher the value of solar self-consumption and sold surplus electricity, the more profitable the solar cell investment becomes. The lower the value of solar self-consumption and sold surplus electricity, the less profitable the solar cell investment becomes. The prerequisites needed to achieve 5-10% of solar electricity in Sweden are strengthening or renewal of the electricity grid, budget support for solar cells, financial support systems, education about the potential for solar electricity and how it works and the willpower among various participants to invest in solar cells. 

 • Gustavsson, Samuel
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  "Vad gör en demokrati demokratisk? Er definition av demokrati, tack".: Om demokratiteorin i gymnasieskolan genom läroplan, läromedel och lärare sedan 2011.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Här följer en kvalitativ tvärsnittsstudie genom metodtriangulering vilken undersöker och tar fasta på den maximalistiska demokratiteorin i läroplanen, fem läromedel och fyra intervjuer med samhällskunskapslärare. Detta sker analytiskt utifrån utgångspunkten i tre demokratiteoretiska idealtyper: Shumpeters elitdemokrati, Dahls polyarki samt Goodharts Democracy as Human Rights (DHR). Syftet är att finna vilken idealtyp som ligger närmast verkligheten i gymnasieskolan idag sedan 2011. Slutsatsen efter textanalys och intervjuer visar på en övervägande maximalistisk demokratiteori, en liberal polyarkisk demokrati som även bär inslag av deltagande i form av massdemokrati och rättighetsanspråk närliggande teorin om DHR.

 • Ljungman, Emma
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Digitalt dilemma: En kvalitativ studie om samhällskunskapslärares erfarenheter av digitaliseringens effekter på gymnasieelevers lärande.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka samhällslärares erfarenheter av digitaliseringens effekter på gymnasielevers lärande. Studien utgick från en kvalitativ metod. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer med samhällskunskapslärare. Resultatet visar att samhällskunskapslärare kunde identifiera ett antal positiva och negativa digitala effekter av gymnasieelevers lärande. Studiens slutsatser visar att det finns ett behov av fortsatt forskning i ämnet, framförallt kring gymnasieelevers uppfattning om digitaliseringen och digitaliseringens negativa effekter. 

 • Friberg, Josefin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lisa, Nilsson
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att bedöma en kvinnas personlighet: Påverkar skillnader i yttre attribut bedömningen?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Azarijafari, Sadaf
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Har akademisk self-efficacy, kön och ålder någon betydelse för högskolestudenters self- handicapping?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Aytekin Majidli, Filiz
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Södrin, Ella
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  LEKENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE: ur åtta förskollärares perspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur ett begränsat antal förskollärare tänker kring och arbetar med leken i utformandet av utbildningen. Studien bygger på en kvalitativ studie där vi intervjuat åtta stycken förskollärare. Resultatet visade att förskollärarna anser att leken utgör grunden för allt lärande och att de aktivt utgår från leken i utformande och genomförande av utbildningen. Resultatet visade även att närvarande och observanta pedagoger är viktigt när det kommer till deltagande i barnens lek. Vi drog tre slutsatser. Första slutsatsen blev att förskollärarna använde leken som pedagogiskt verktyg både spontana och planerade aktiviteter. Andra slutsatsen blev att de utgår från leken i utformningen av olika miljöer. Den tredje och sista slutsatsen vi drog var att lek tillsammans med trygghet är det viktigaste elementet för barns lärande.

 • Eriksson, Carola
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hjelmberg, Madelene
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Tydlighet - är det tillräckligt?: En kvalitativ studie om 1–3-lärares metoder och arbetssätt för att undervisa andraspråkselever2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder och arbetssätt som 1–3-lärare anser är gynnsamma för andraspråkselevers möjligheter att utvecklas i skolan. För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har vi använt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att lärare använder sig av samma metoder och arbetssätt för alla elever, men att de lägger stor vikt på tydlighet och bildstöd när det kommer till andraspråkselever. Resultatet visar även att lärarna känner sig trygga i sin roll som lärare, men att de saknar en utbildning som de kan luta sig mot när det kommer till att främja andraspråkselevers utveckling.

 • Svensson, Isabell
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Söderberg, Vendela
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kooperativt lärande är fantastiskt - sant eller falskt?: En kvalitativ studie om hur grundskollärare förhåller sig till kooperativt lärande2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få större förståelse för hur sex lärare förhåller sig till det kooperativa lärandet i den ordinarie undervisningen. Vi vill även få mer kunskap om hur lärarna utvärderar arbetsmetoden. Studien är av kvalitativ karaktär och en semistrukturerad intervjuform har använts som datainsamlingsmetod. Vi genomförde sex intervjuer med verksamma lärare som arbetar med kooperativt lärande i undervisningen. Resultatet visar att samtliga tillfrågade lärare har en positiv inställning till kooperativt lärande, då de ser flera vinster med arbetssättet. Vinsterna är bl.a. aktiva elever, gruppstärkande samt språkutvecklande aspekter. Kooperativt lärande är inte bundet till något specifikt ämne, utan används ämnesövergripande. Utvärderingen av arbetsmetoden visade sig vara något knapphändig. Det var vanligt förekommande att strukturer utvärderas snarare än vad arbetsmetoden kooperativt lärande generar i. Det mest intressanta resultatet är lärarnas positiva inställning till kooperativt lärande trots avsaknad av mätbara kunskapsresultat.

 • Andersson, Catharina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Erfarenheter av att inte bli förstådd: En allmän litteraturöversikt om erfarenheter av att vårda patienter med begränsade språkkunskaper2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människor lämnar sina hemländer av olika anledningar, framförallt krig. Sverige har genom invandring blivit ett mångkulturellt land med uppemot 200 olika språk. Brister i kommunikationen kan komma och försvåra vårdandet av patienterna, speciellt vårdandet av de som kommer ensamma. Problemformulering: I mötet med patienterna behöver sjuksköterskorna kunna föra en konversation för att kunna identifiera vad patienterna behöver hjälp med. I de patientmöten där patienterna har begränsade språkkunskaper försvåras insamlingen av väsentlig information. När sjuksköterskorna inte får den information som behövs finns det en risk att patienterna inte får adekvat vård. Det är därmed viktigt att identifiera vilka strategier sjuksköterskorna använder sig av för att överkomma språkbarriärer. Syfte: Att skapa en överblick över kunskapsläget av sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter vid språkbarriärer. Metod: En allmän litteraturöversikt. Resultat: Tre teman identifierades: Sjuksköterskornas erfarenheter av att inte tala samma språk som patienterna, Sjuksköterskornas erfarenheter av att samarbeta med formella tolkar och anhöriga och Sjuksköterskornas egna tillvägagångssätt för att kommunicera med patienterna. Slutsats: Tillit, formella tolkar, anhöriga samt verbal och icke-verbal kommunikation har en stor inverkan på vården där språkbarriärer finns.

 • Rosquist, Camilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ek, Annika
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Allmänsjuksköterskans upplevelse av vad som ger kraft i vårdandet: En intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Emotions can occur within the nurse in the nursing practice, which can be a challenge for the nurse. The nurse has responsibilities to put the patient first where the nurse can help the patient with his/hers suffering. This responsibility can be demanding because of the emotional responsibility for the nurse to take care of him/herself for the possibility to provide care for the patient. Studies describes that emotions such as fatigue, satisfaction and energy can occur within the nurse in the nursing practice, which can lead to consequences for the nurse and the patient depending on how the nurse handle the situation. Aim: Describe the experience of the general nurse regarding the source in the nursing practice that generates energy. Method: A qualitative design with inductive hypothesis and the data was collected by semistructured interviews in which four nurses working in a hospital ward in the middle region of Sweden was included. A qualitative content analysis was used when analyzing the collected data. Result: The nurse can experience energy in the nursing practice when meeting with the patient where a difference can be made for the patient and when creating relationships with the patient and close relative's trough conversations and connections. Good teamwork and growth in the nursing practice could lead to a sense of control for the nurse, which could generate energy. Conclusion: in situations that are difficult emotionally for the nurse, tools may be used for the nurse which can give the nurse energy.

 • Nordgren, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lindén, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  FYSISK AKTIVITET UNDER GRAVIDITET: En webbaserad enkätstudie med kvantitativ ansats2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att undersöka om kvinnor vidmakthöll fysisk aktivitet under graviditet. Metod: webbaserad enkätstudie med kvantitativ ansats. Totalt 80 enkäter samlades in via olika grupper på Facebook. Har analyserats med deskriptiv statistik. Resultat: Kvinnor som var fysiskt aktiva innan graviditeten minskade eller bibehöll mängden fysisk aktivitet under graviditet. Ingen av kvinnorna ökade den fysiska aktivitetsnivån. Under besöken på barnmorskemottagningen fick flertal kvinnor inte någon skriftlig information om fysisk aktivitet eller tillräcklig information från barnmorskan. En majoritet av kvinnorna använde sociala medier flertalet gånger per dag och följde konton som handlar om graviditet eller fysisk aktivitet. Kvinnorna uppgav dock att den fysiska aktivitetsnivån inte påverkades av innehållet på sociala medier. Slutsats: Majoriteten av kvinnor minskade mängden fysisk aktivitet under graviditet och ett fåtal bibehöll samma mängd fysisk aktivitet under. Majoriteten av kvinnorna upplevde att de inte fick tillfredsställande stöd från barnmorskan. Kliniska implikationer: Barnmorskan bör rekommendera den gravida kvinnan att vara fysiskt aktiv under graviditet och samtala med kvinnan och fysisk aktivitet. Det är även viktigt att samtala om innehåll på sociala medier, vilket inte alltid är evidensbaserad information.

 • Lejdemark, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Persson, Nina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vuolle, Therese
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares syn på skolans värdegrundsuppdrag i grundskolan och grundsärskolan2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ökade kunskapskrav i skolan har gjort att psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga. I Lgr 11 och Lsär 11 har kraven på de enskilda eleverna ökat vilket medfört att många blivit stressade och mår dåligt i skolan. I läroplanen finns ett demokratiuppdrag och ett kunskapsuppdrag vi ställer oss frågande till hur dessa två uppdrag kan förenas. Lyckas skolan rusta eleverna för samhällets utmaningar? Intresset för vår studie grundar sig i att vi som lärare ofta har mött en osäkerhet, stress och frustration hos kollegor vad gäller planering av hela undervisningsinnehållet. Syftet med den här studien var att fokusera på hur lärare i grundskolan och grundsärskolan arbetar med läroplanens två första kapitel, som handlar om demokrati- och värdegrundsfostran. En kvalitativ forskningsansats har använts och 13 intervjuer med lärare i grundskolan och grundsärskolan har genomförts. Data har tematiserats och analyserats med stöd av teorier om hälsa enligt Antonovsky, det sociokulturella perspektivet samt Bronfenbrenners ekologiska modell. I resultatet presenteras några övergripande teman om skolans huvuduppdrag, styrdokument, värdegrund, kunskap samt värdegrund och kunskap i förhållande till varandra. Resultatet visar att det mätbara kunskapsuppdraget prioriterades före värdegrundsuppdraget trots att det både finns en ambition och en vilja att arbeta med detta så beskriver informanterna samtidigt en osäkerhet och en tidsbrist i genomförandet. En slutsats är att värdegrundsarbetet är viktigt i skolan för en lyckad kunskapsinhämtning. Studien har även visat att det är viktigt att få kunskap i skolan som underlättar för eleverna att klara sig i livet och inte bara för att uppfylla kunskapskraven.

 • Romppainen, Anna-Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Persson, Frida
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läsundervisning för elever med språkstörning2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa lärares perspektiv på läsundervisningen i tidiga skolår för elever med språkstörning. Om vi som speciallärare får förståelse för hur läsutvecklingen påverkas hos elever med språkstörning och hur undervisningen på ett framgångsrikt sätt kan möta elever med språkstörning, ökar möjligheten att tidigt sätta in rätt anpassningar och stöd. Studien har utgått från en kvalitativ forskningsansats, eftersom vi ville undersöka lärares perspektiv. Datainsamlingsmetoden var kvalitativa intervjuer av tio lärare. Vi valde medvetet ut lärare som hade erfarenhet av att undervisa elever med språkstörning i tidiga skolår. Vi genomförde intervjuerna i två olika kommuner. Intervjuerna var halvstrukturerade och en intervjuguide användes. De spelades in och transkriberades. I resultatet framkom olika kategorier utifrån frågor vi ställt. Dessa var, läsutveckling för elever med språkstörning, läsundervisning, anpassningar och övergripande visioner. Under några av dessa kategorier framkom underkategorier. Under läsundervisning framkom följande, avkodning, läsförståelse, ordförråd och multimodala arbetssätt. Vid kategorin anpassningar framkom underkategorierna, visuellt stöd, digitala hjälpmedel, förförståelse och vuxenstöd. Det självständiga arbetet har utgått från The Simple View of Reading som teoretisk utgångspunkt. Utifrån resultatet blev det tydligt att delarna som kommit fram kunde härledas till The Simple View of Reading. I resultatet framkom att lärare beskriver att läsutvecklingen påverkas på olika sätt för elever med språkstörning. Dessa sätt är beroende av vilka svårigheter eleven har i språket. I resultatet tydliggjordes att det inte fanns ett arbetssätt eller en metod som passade för elever med språkstörning. Arbetssätten eller metoderna måste formas utifrån elevernas svårigheter. Vid avkodningsträning betonade lärare metoder som fokuserar på kopplingen mellan fonem och grafem. Vid arbete med läsförståelse synliggjordes gemensamt arbete med texter som framgångsrikt. Det framkom att lärarna arbetade med ord och begreppsförståelse på olika sätt för att öka elevernas ordförråd och textförståelse. Lärare beskrev även multimodala arbetssätt som gynnsamt. Vidare belystes olika anpassningar för elever med språkstörning. Det framkom att en del av anpassningarna och arbetssätten som lärarna beskrev hänger ihop. Det som är en anpassning för en lärare kan för en annan vara ett arbetssätt eller en metod för en hel klass.

 • Johansson, Carin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bodin, AnnaLena
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Speciallärares och lärares praktiska arbete med tidigare insatser för att främja elevers språk-, skriv- och läsutveckling2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med självständiga arbetet är att belysa hur speciallärare och lärare beskriver sitt förebyggande arbete kring språk-, skriv- och läsutveckling genom tidiga insatser. Vi utgick från våra frågeställningar; Hur beskriver några speciallärare och lärare upptäckten av elever som ligger i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter? Vilka arbetssätt, metoder och läromedel använder några speciallärare och lärare för att arbeta förebyggande med språk-, skriv- och läsutveckling? För att besvara frågeställningarna har vi valt kvalitativa intervjuer med 7 speciallärare och 3 lärare som arbetar med elever från förskoleklass till årskurs 3. I resultatet framkom fyra kategorier som haft betydelse för elevers språk-, läs- och skrivutveckling. För det första hur språkligt sårbara barn upptäcks, där olika kartläggningar och screeningtester användes. För det andra det förebyggande arbetet som handlade om tidiga insatser, lästräning i intensivperioder, och en-till-en undervisning. För det tredje framgångsfaktorer som handlade om att tidigt arbeta med fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom, läromedel i den första läs- och skrivinlärningen samt ett varierat arbetssätt. Slutligen utmaningar, där kartläggningar visade sig ta mycket av lärares och speciallärares tid. Informanterna påvisade också att utmaningar var att få till en bra organisation kring arbetet med språk-, skriv- och läsutveckling på skolorna. En av våra slutsatser är att speciallärarna har en viktig kompetens och vet vilka arbetssätt och metoder som gynnar elevers språk, - skriv och läsutveckling. Det ser olika ut hur den kompetensen används och organiseras ute på skolorna.

 • Johansson, Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Larsson, Liselotte
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Speciallärares och specialpedagogers arbete med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter på låg- och mellanstadiet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta del av hur speciallärare och specialpedagoger på låg- och mellanstadiet beskriver sitt arbete med flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. Utifrån studiens syfte valde vi en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi genomförde 12 intervjuer med speciallärare och specialpedagoger på nio skolor i mellersta Sverige. Samtliga informanter menade att de uppmärksammar samma tecken på läs- och svårigheter hos enspråkiga som hos flerspråkiga och att det är viktigt att skapa en helhetsbild av elevens språkliga kompetens på alla språk. Informanternas beskrivningar tolkades utifrån sociokulturell teori, det relationella perspektivet samt Banks fem dimensioner. Resultatet visade att våra informanter använde varierade arbetssätt och material utifrån elevernas individuella behov. Övervägande samma material användes till såväl flerspråkiga som enspråkiga elever. Samtliga elever i behov av särskilt stöd fick samma tillgång till specialpedagogiska insatser oavsett språklig bakgrund och insatserna genomfördes både i grupp och individuellt. Informanterna förespråkade ett förebyggande arbete och tidiga insatser samt betonade vikten av samarbete med andra yrkeskategorier och vårdnadshavare. Detta ansågs extra betydelsefullt vid kartläggningsarbete. Vid analysen kunde vi se att beslut på skolnivå, direkt och indirekt, ansågs påverka arbetet som utfördes på grupp- och individnivå.

 • Liljegren, Anette
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Poromaa, Linda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läsförståelse för alla: Speciallärares erfarenheter av framgångsrik läsförståelseundervisning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har fokuserat på avkodning men inte på att identifiera förståelseproblem trots att problem med läsförståelsen får stora konsekvenser för individen. Det finns även behov av mer forskning kring vilken läsförståelseundervisning som är den mest effektiva. Syftet med studien är att få en ökad förståelse om speciallärares erfarenheter av läsförståelseundervisning och därför ville vi undersöka speciallärares framgångsrika erfarenheter av läsförståelseundervisning. Detta undersökte vi genom en kvalitativ intervjustudie genom att intervjua tolv speciallärare/specialpedagoger. Resultatet visar att samtliga informanter lyfter vikten av att identifiera behovet hos eleverna och lärarna och att det är behovet som styr insatserna. Framgångsrik läsförståelseundervisning enligt studien fokuserar på en god avkodning och förmågan att använda sig av läsförståelsestrategier. Andra framgångsfaktorer som studien lyfter är en god språklig förmåga med fokus på begreppsförståelse, läsflyt, läslust, engagemang för sin läsning och en god kompetens kring läsförståelsestrategier hos pedagogerna. För en framgångsrik läsförståelseundervisning framhåller studien vikten av att specialläraren/specialpedagogen har ett bra samarbete med rektor, klasslärare och hemmet samt att eleven blir lyssnad på. 

 • Bäckström, Annela
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hogbring, Gabriella
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Högtider i skolan - Ett roligt inslag eller en förlegad tradition?: En kvalitatit studie som undersöker elevers uppfattningar och tankar kring uppmärksammandet av högtider i skolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur elever upplever och uppfattar skolans uppmärksammande av högtider. Studien är kvalitativ och empirin är tolkad ur ett sociokulturellt och pragmatiskt perspektiv. Den valda metoden är intervjuer i fokusgrupper med totalt nio elever uppdelade i tre grupper blandat från årskurs två och tre. Resultatet visar på ett antal faktorer som bidrar till elevers upplevelser och uppfattningar kring uppmärksammandet av högtider i skolan. Studiens slutsats är att elever uppfattar uppmärksammandet av olika högtider som en del av skolans kultur och något som bidrar till en känsla av tradition. De upplever att dessa för med sig en känsla av glädje och gemenskap vilket bidrar till en samhörighet.

 • Saxin, Andreas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Tomasevich, Maximiliano
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Compassion satisfaction i vårdandet av patienter inom palliativ vård: En empirisk studie ur sjuksköterskans perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Background: Nurses who work with palliative care can face pain and suffering from their patients on a daily basis. Despite that exposure for others pain these nurses still finds the strength to keep on with their work. Earlier research shows compassion fatigue as a risk when caring for patients in extreme situations while compassion satisfaction is a less researched phenomenon and seldom by itself. The aim was to describe what gives nurses the experience of compassion satisfaction in care for palliative patients. The method used was an inductive qualitative content analysis where data came from interviews. The result is presented in two categories; impact of internal recourses and impact of external recourses. These have three subcategories each; (1) to help the patients, (2) to have confidence, (3) an optimistic attitude, (1) to be shown appreciation, (2) to have support from the organization, and (3) having meaningful meetings. The conclusion is that these various factors work together to contribute to the experience of compassion satisfaction. Some nurses are mainly influenced by the positive relationship that exist between them and the patients. These relationships are based on empathy that exists between the nurse, the patients, relatives to the patients and colleagues. Organizational support in the form of time is also important in order to experience compassion satisfaction.

 • Hagsköld, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  von Post, Eva
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Man gör så mycket som man kanske inte själv förstår.": Språkförståelsefrämjande arbete i tidiga skolår.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt läsmodellen The Simple View of Reading (L = A x S) är både avkodning och språkförståelse avgörande för en god läsförståelse. Elever med svag språkförståelse upptäcks sällan före mellanstadiet, då textinnehållet i de lägre skolåren inte ställer så höga krav på elevernas förståelse av skrivet språk. Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för hur undervisningen, utifrån lärares perspektiv, kan främja språkförståelsen för alla elever och därmed förebygga läsförståelsesvårigheter. Studien har en kvalitativ forskningsansats och utgår från halvstrukturerade intervjuer. Tio lärare, med behörighet att undervisa i ämnet svenska i årskurs 1–3, deltog i undersökningen. En främjande språkförståelseundervisning bygger, enligt lärarna i studien, på muntliga och gemensamma aktiviteter kring ord och begrepp, aktivering av förkunskap, textstrukturer, inferenser och till viss del förståelse av meningar. Lärarens vägledning och stöttning, scaffolding, framhålls som betydelsefullt för samtliga elevers förståelse av texter. Även lärarens högläsning ses som ett viktigt inslag för att eleverna ska få möta texter som ligger på en mer avancerad nivå i förhållande till den egna avkodningsförmågan. Språkförståelsen genomsyrar hela skoldagen och samtliga ämnen, men begreppet i sig är för lärarna diffust. I studien framkom även att tid och kunskap för att möta elever med svag språkförståelse samt brist på adekvat undervisningsmaterial framhålls som begränsande faktorer. Språkförståelsen behöver belysas och aktualiseras i tidiga skolår. Likväl behöver forskning kring förebyggande och stödjande arbete implementeras på skolorna för att möta teori och praktik. 

 • Sarendal, Roza
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Haglund, Lisa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Orättvist!: En kvalitativ studie om likvärdigheten i den svenska grundskolan ur ett skolledningsperspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur rektorer definierar begreppet likvärdig utbildning, och vilka hinder och svårigheter som rektorer finner i att säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever. Urvalet i studien är sex rektorer som genom semistrukturerade intervjuer delger sina erfarenheter, åsikter och upplevelser kring det valda ämnet. Resultatet visar en entydig uppfattning om begreppet likvärdig utbildning men att rektorer finner det vanskligt att uppnå det i praktiken på grund av de rådande ramfaktorerna såsom exempelvis tid, ekonomi och segregation. Studiens slutsats är att likvärdigheten i den svenska grundskolan är svåruppnåelig på grund av de olika ramfaktorerna såsom segregation, tidsbrist, ekonomiska resurser som fördelas inom kommunerna och bristande kompetens.

 • Hjelm, Annelie
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Svedling, Patrik
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Existentiellt lidande i sen palliativ fas: En systematisk litteraturstudie utifrån vårdpersonals erfarenheter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Existential suffering can afflict patients in late palliative phase, regardless whether they are cared for in a ward, receive home healthcare or in a specialized palliative care unite. This may mean that health professionals need to support the patients and provide relief in their existential suffering since meeting their existential needs is important in order for the patients to receive a good quality of life. Aim: To describe health professionals' experiences of caring for patients with existential suffering in late palliative phase. Method: A qualitative approach, through a literature study with a descriptive synthesis. Results: After the analysis two themes and six subthemes emerged. The theme Meaningful caring includes Getting the patients to open up through trustful relationships and Finding ways to support the patients. The theme Challenges in caring includes Finding a work-life balanceIdentifying existential sufferingManaging difficult conversations and Being limited by external conditionsConclusion: Nursing actions such as solely sharing the silence resulting in meaningful caring are often used but time restraints and the patients’ overall health conditions limits the possibilities to identify and ease their existential suffering. Additionally, health professionals' death anxiety and experienced knowledge gaps or beliefs that death conversations increase suffering limits the possibilities to ease existential suffering. 

 • Lindgren Rosengren, Louise
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Westerholm, Rebecca
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Partnermöte ur barnmorskans perspektiv: Kvalitativ intervjustudie på förlossningen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lexell, Anette
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Anette lexell.
  Lövstedt, Anne
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läs- och skrivmetoder för grundsärskolan och gymnasiesärskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare år har det diskuterats i olika medier om hur skolan ska lyckas med att få alla eleverna att nå godkända resultat i bland annat svenska och matematik. När Sverige jämförs med andra länders elevresultat, exempelvis Finland så har Sveriges ett sämre resultat. Syftet med den här studien var att ta reda på hur specialpedagoger/speciallärare i grund- och gymnasiesärskolan arbetade med läs- och skrivinlärning. Vårt fokus låg på speciallärares och specialpedagogers arbetsmetoder i läs- och skrivinlärning. Det var en kvalitativ studie och den bestod av åtta intervjuer som var halvstrukturerade. Speciallärare och specialpedagoger i grund- och gymnasiesärskolan intervjuades. Resultatet visade att specialpedagoger och speciallärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan använde många olika metoder för att arbeta med läsoch skrivinlärning. Några av metoderna var Bornholmsmodellen, läsfixarna och att skriva sig till läsning (ASL). Flera av de intervjuade speciallärarna och specialpedagogerna betonade vikten av att eleverna hade bra självförtroende för att få ett bra resultat. Vikten av dialog mellan alla som arbetade runt eleverna var något som ledde till framgång för läs- och skrivinlärningen och god samverkan kan leda till att eleverna får rätt stöd. En slutsats vi kunde dra var att det var många olika metoder som används och dessa kombinerades för att det skulle passa varje enskilds elevs behov.

 • Löfgren, Linnea
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Åkerman, Hanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda patienter i livets slutskede: En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Patients who are cared for at the end of life believe that it’s important that their integrity, autonomy and self-determination is to be prioritized, but that this is not applied enough in healthcare. Aim: The aim is to describe nurses experiences of caring for patient at the end of life. Method: A qualitative literature study with a descriptive synthesis. Result: After analysis two main themes and six sub themes emerged. The nurses felt gratification and that it was a privilege to care for and to spend the patients last time in life together with the patients their relatives and that it was developing. At the same time nurses described this as a hard and advanced situation. They felt fear and frustration over how the quality of care was affected for the patients as a result of a lack knowledge and experience from the nurses and that this was something that meant that the patients were not provided with the best care possible. Conclusion: From the result an increased understanding and perception has incurred of nurses experiences of end of life care. The lack of competence that the nurses described of the phenomenon end of life care is what further research should specify on to develop nursing students and registered nurses in their role of profession.

  Keywords: Care science, end of life care, experiences, literature study, nurse perspective.

 • Khanna, Yash
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Future Energy Center.
  Conceptual design and development of thermal management system for hybrid electric aircraft engine.: A study to develop a physical model and investigate the use of Mobil Jet Oil II as coolant for aircraft electrical propulsion under different scenarios and time horizons.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ever-increasing levels of greenhouse gas emissions has led to the scientific community starting to explore the viability of electrical aircraft system, with the most prominent research and product development for hybrid electric system, which forms the transition phase from combustion to fully electric aircrafts. The primary objective of this thesis is to find solutions towards thermal management of the electrical components of a hybrid electric aircraft propulsion system, which generate a significant amount of heat while operating at heavy load conditions required to propel an aircraft. In view of these objectives a micro channel cold plate liquid cooling system, has been dynamically modelled using a combination of lumped parameter and thermal resistance methods of heat transfer analysis. The study investigates the prospects of using Mobil Jet Oil II, typically used as an aircraft lubricant as a coolant for the thermal management system. The primary components of this model are lithium ion battery, DC-AC inverter, permanent magnet motor, cross flow finned micro channel heat exchanger, centrifugal pump and ducts. The electrical components have been dimensioned according to energy storage and load requirements considering their efficiencies and gravimetric power/energy. The system has been simulated and analyzed under different scenarios considering the coolant inlet temperature, air temperature across the heat exchanger and on two-time horizons. Analysis has been done to study the dynamic trends of the component temperature and the coolant at different stages of the system. The scope of the study includes an evaluation of the added weight of the thermal management system under different time horizons and their comparison with results from a reference study. From the simulation results it can be concluded that Mobil Jet Oil II is a promising option as a coolant and therefore its use as a common fluid for gas turbine lubrication and as coolant, will benefit the aircraft as now no extra coolant reservoir is required, allowing reduction in weight carried by the aircraft.

 • Lindqvist, Per
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ackesjö, Helena
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Fonseca, Lars
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Gardesten, Jens
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Nordänger, Ulla Karin
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Herrlin, Katarina
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Klope, Eva
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Johansson, Maria
  Malmö universitet, Sweden.
  (Lärar)avlastande yrkesgrupper – Var går gränserna?: En studie om nya fördelningar av och förhandlingar om arbete i skolan2020Report (Other academic)
 • Arif, Safin
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Utveckling av Key Performance Indicators genom underhållstrategi för processindustrin2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following thesis work has been carried out as a case study at BillerudKorsnäs together with a literature study which has given rise to the theoretical frame of reference which fundamentally laid the foundation for the Key Performance Indicators (KPI’s) measurement structure designed for the company. Furthermore, data collection in the form of internal and external benchmarking together with document studies, semi-structured interviews and structured observations has been carried out in order to get a complete view of the current situation as possible in accordance with the guidelines for scientific research approach. The research covers the subject area of ​​maintenance technology and aims to map the maintenance strategy to be able to design a (KPI’s) measurement structure for BillerudKorsnäs maintenance organization. The thesis then gives rise to the analysis section which, with the support of the theoretical frame of reference, describes the improvement proposals and future recommendations to elucidate world-class maintenance and reliability. The study presents maintenance operations based on Swedish standards and “leading and lagging” measurement structure as a scientific basis. This has resulted in a defined metric structure with key performance measures for a maintenance organization where the maintenance strategy is connected to the company's vision and strategy. The question linked to the problem formulation permeates the research and is about explaining how to link to the maintenance strategy and describing which KPIs are to be reported, in order to create an efficient and productive maintenance organization that functions in accordance to the maintenance goals set on BillerudKorsnäs- Sulfatfabrik. The results of the conducted research show that the KPI- structure has not been established in accordance with BillerudKorsnäs' maintenance strategy at a cooperation level, furthermore, the key figures do not show an effect metric relevant to the maintenance operations and the factory management. The proposed improvement proposal proposes a new KPI- structure that provides measurability to the industrial maintenance operation and is symmetrical with BillerudKorsnäs vision and strategy for "Best working methods" in world-class maintenance and reliability.

 • Liebig, Katharina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Verfasserreferenz im studentischen Schreiben: Eine Untersuchung der expliziten und impliziten Verfasserreferenzen in Hausarbeiten von L1-Sprechern des Deutschen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [de]

  In diesem Aufsatz wird die Verwendung von expliziter sowie impliziter Verfasserreferenz in studentischen Hausarbeiten von L1-Sprechern des Deutschen untersucht. Zur Erfassung der expliziten Verfasserreferenzen werden Steinhoffs drei Ich-Typen verwendet, für die komplexeren impliziten Verfasserreferenzen werden Hennig & Niemanns Deagentivierungsmuster und Orientierungen angewandt und, um eine Differenzierung der Ergebnisse zu ermöglichen, erweitert. Das Formeninventar wird so um die adjektivisch orientierte, die verbale Kategorie Person vermeidende Form „sein + Adjektiv mit Suffix -bar, -lich, -wert“ erweitert. Hinsichtlich der Funktion von Deagentivierungen wird außerdem die Leserführung ergänzt sowie die Kategorie Eristik in Autor und Autor + scientific community aufgeteilt. Neben diesen methodischen Erweiterungen werden folgende Ergebnisse festgehalten: für den Ich-Gebrauch lässt sich eine tendenzielle Vermeidung feststellen, die einzige Ausnahme gilt der Textorganisation. Anzahl und Variation der verwendeten Formen lassen Schlüsse über Fortschritte bei der Aneignung des wissenschaftlichen Stils der einzelnen Studenten ziehen. Bei dem Versuch, jegliche Deagentivierung zu vermeiden, lässt sich eine gewisse Markiertheit der verwendeten sowie der ausbleibenden Deagentivierungen erkennen, die sich auf die Leserfreundlichkeit auswirkt. Dies gilt auch für die Wiederholung erlernter Phrasen. Bezüglich der Funktionen der Deagentivierungen ist zu sagen, dass diese zwar in allen Textteilen vorkommen können, jedoch für jeweils einen Textteil als typisch gelten können.

 • Haag, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bergström, Eva
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Förekomst av vattenfödsel i Sverige: En webbaserad kartläggning av hinder och möjligheter att erbjuda vattenfödsel vid Sveriges samtliga förlossningskliniker2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att kartlägga förekomst av samt hinder och möjligheter för tillämpning av vattenfödsel vid Sveriges förlossningskliniker. Metod: Tvärsnittsstudie med mixad metod. En webbaserad enkät skickades ut och besvarades av vårdenhetschefer på Sveriges samtliga 44 förlossningskliniker, vilket resulterade i en totalundersökning. Kvantitativa data analyserades med deskriptiv statistik samt kvalitativa data med innehållsanalys. Resultat: I Sverige erbjöd fyra kliniker (9%) vattenfödsel. Av de 40 kliniker där vattenfödsel inte erbjöds var 12 kliniker i uppstarten av eller intresserade av att erbjuda det i framtiden. Oplanerad vattenfödsel förekom på minst 18 kliniker. Från de kvalitativa svaren framkom Hindrande faktorer som bestod av praktiska hinder, attityder och normer samt okunskap, vilket sågs som en effekt av maktcentrerad vård. Möjligheter bestod av praktiska förutsättningar, engagemang, införande av riktlinjer samt ökad kunskap, med en övergripande möjlighet i form av kvinnocentrerad vård. Konklusion: Endast fåtalet kliniker erbjöd vattenfödsel till kvinnor med låg-riskförlossningar i Sverige. Oplanerade vattenfödslar förekom vid många kliniker där riktlinjer saknades. Det fanns brist på specifik dokumentation av vattenfödsel. Beslutanderätt för tillämpning av vattenfödsel tillföll klinikchef eller läkare, barnmorskor och kvinnor saknade beslutanderätt i frågan. En stor del av de kliniker som inte erbjöd vattenfödsel hade ett uttalat intresse av att kunna erbjuda det i framtiden. 

 • Rådbrink, Hanne Lene
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Alm, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att arbeta personcentrerat: En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det har visat sig genom tidigare forskning att patienter upplever brister i bemötandet från sjuksköterskor i vården och att detta leder till att de känner sig osäkra, osynliga och inte delaktiga. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Analysprocessen presenteras utifrån datainsamling och urval, genomförande och dataanalys. Resultat: I resultatet framkom två huvudteman och fyra subteman. Tema 1: Organisatoriska förutsättningar med subteman, att arbeta över professionens gränser och sträva efter teamwork samt att arbetsmiljön påverkar personcentrerat arbetssätt. Tema 2: Relationens betydelse med subteman, att kommunikationen har betydelse och att sträva efter patientens delaktighet. Slutsats: Sjuksköterskor uttrycker en önskan om att sträva efter en vårdande relation, se personen som en unik individ, göra denne delaktig samt värna om integritet och värdighet hos patienter. Sjuksköterskor har dock svårt att utöva ett personcentrerat arbetssätt i klinisk praxis då det framgår att hinder som bristande förutsättningar i vårdmiljö och vårdverksamhet står i vägen för detta. Dessa hinder utgjordes av bristande teamsamarbete, otillräcklig kommunikation mellan olika professioner, tidsbrist samt en kultur på arbetsplatsen som inte stödjer ett personcentrerat arbetssätt.

 • Åkesson Eriksson, Pernilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Abraha, Maekele
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  NÄRSTÅENDES BEHOV AV STÖD I PALLIATIV VÅRD: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Sjödin, Carina
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Hatvani, Leo
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  Olsson, Anders
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Future Challenges for Academic-Industry Value CoCreation Through Lifelong Learning2019In: Proceedings of the 18th European Conference on e-Learning ECEL 2019, 2019, p. 695-698Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The presented research aims to explore future context of e-learning, needs of professionals, and how higher education can respond to those needs. This is an empirical study with a qualitative approach. We interviewed teachers and students about their perceptions of e-learning. The interviews were semi-structured and allowed for reflections. All students interviewed were currently employed in industry and active e-learners. A web-based horizon scanning was made to identify trends in order to understand future context. The study is part of an academic development project with the intention of strengthening academic capacity and company knowledge to stay competitive in an international setting. In this paper, we present several cornerstones for creating courses that are suitable for professionals. Administrative routines and procedures need to be adjusted in order to meet challenges from other actors and the needs of stakeholders.  A seamless experience would be preferred from a consumer-oriented perspective, where flexibility is a key factor. This flexibility is manifested by the need to control their own workload to adjust the work-education balance. Locus of learning needs to be problematized. Students do not identify themselves as co-creators. This is a challenge to overcome in order to design for the work-study situation. Previous studies on distance learning have mostly focused on full time students in today’s context. This study involves foresight and the situation for students in employment. The findings will be relevant for teachers in the design phase of a course intended for any type of student who is not a traditional full-time student, and for university management building a strategy for the future of e-learning.